KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet Faruk ÖZDEMİR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı
Telefon 2462114151
E-Posta farukozdemir@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 04.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (YL) 13.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 25.07.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Y. Kansız,A. Kökce, D. A. Aldemir, Ş. Altındal, A.F. Özdemir, Investigation of Capacitance-Voltage Characteristics of Au/Conductive Ploymer (P3DMTFT)/n-GaAs Schottky Diode,ADIM FİZİK GÜNLERİ III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta, 17- 18 Nisan 2014, Özet Kitapçığı s. 172.
 • 2 H.E. Lapa, A. Kökce, D.A. Aldemir, Ş. Altında, A.F. Özdemir,The Effects of Illumination on Capacitance-Voltage Characteristics of Au/Conducting Polymer (P3DMTFT)/n-GaAs Schottky Diodes,ADIM FİZİK GÜNLERİ III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta,17- 18 Nisan 2014, Özet Kitapçığı s. 162.
 • 3 A.F.Özdemir, A. Kökce, A.Türüt, Au/n-GaAs SCHOTTKY ENGELLİ DİYOTLARDA OKSİTLENME VE YAŞLANMANIN I-V VE C-V KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİLERİ, TFD-21.
 • 4 A.F.Özdemir, A. Kökce, Au/n-GaAs SCHOTTKY ENGELLİ DİYOTLARDA OKSİTLENME VE YAŞLANMANIN SERİ DİRENÇ ÜZERİNE ETKİLERİ, TFD-21.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Han SY, Choi KJ, Lee JL, et al.Electrical characteristics of metal-insulator-semiconductor Schottky diodes using a photowashing treatment in AlzGa1-xAs/InGaAs (X=0.75) pseudimorphic high electron mobility transistorsJ VAC SCI TECHNOL B 21 (5): 2133-2137 SEP-OCT 2003
 • 2 Cetinkara HA, Turut A, Zengin DM, et al.The energy distribution of the interface state density of Pb/p-Si Schottky contacts exposed to clean room airAPPL SURF SCI 207 (1-4): 190-199 FEB 28 2003
 • 3 Biber M, Turut AThe Cu/n-GaAs Schottky barrier diodes prepared by anodization processJ ELECTRON MATER 31 (12): 1362-1368 DEC 2002
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 İletken polimer (P3DMTFT) arayüzeyli Au/n-GaAs Schottky yapının akım-gerilim (I-V) ve kapasite-gerilim-frekans (C-V-f) özelliklerinin karakterizasyonu, SDÜBAP 3467-YL2-13.
 • 2 Schottky Metal Kalınlığına Bağlı Olarak Hazırlanan Ti/n-tipi GaAs Schottky Kontakların Sıcaklık Bağımlı Karakteristleriinin Belirlenmesi, 2142-D-10, SDÜ_BAP.
 • 3 Al / PNpClPh PPy / p - tipi Si kontağın elektronik özellikleri, SDÜBAP
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi
 • 2 Heteroatom İçeren Bazı İletken Polimer ve Türevlerinin Sentezi, Termal-İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi, Reolojik ve Diyot Çalışmalarında Potansiyel Olarak Uygulamalarının Geliştirilmesi, TBAG, Aralık 2005-Şubat 2008.
 • 3 METAL-YARIİLETKEN-METAL KONTAK YAPILARINDA AKIM-VOLTAJ VE KAPASİTE-VOLTAJ KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ, SDÜBAP
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TÜRK FİZİK DERNEĞİ 21. FİZİK KONGRESİ YEREL ORGANİZASYON KURULU
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Fizik - I
Fizik 2
Fizik II
Fizik-1 Laboratuarı
Fizik-2 Laboratuarı
Genel Fizik
 
Bu İçeriği Paylaş!