KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nuri ÖMÜRBEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110593
E-Posta nuriomurbek@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0360-4040
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 12.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 08.05.1996
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 13.03.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Üretim Teknolojileri,Teknolojik İşbirlikleri,Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÖMÜRBEK Nuri, TUNCA Mustafa Zihni, MERCAN Yasin, YETİM Tülin, 2012, “Deri Sektöründe Çevreye Duyarlı Üretim Üzerine Bir Araştırma”, Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Temmuz 2012, s. 137-157.
 • 2 KAYALAR Murat, ÖMÜRBEK Nuri, 2007, "Girişimci Adaylarının Risk Almaya Yatkınlık Özelliğinin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Erzurum, 2007, s. 185-200.
 • 3 BEKÇİ İsmail, TİTİZ İsmet, ÖMÜRBEK Nuri, 2006, "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:29, Ocak, 2006, s. 166-175.
 • 4 ACAR Durmuş, ÖMÜRBEK Nuri, EROĞLU A.Hüsrev, 2006, "Tam Zamanında Üretim Sisteminin Tekstil Sektöründeki uygulama Boyutları", Cumhuriyet Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s. 21-40, Sivas/Türkiye.
 • 5 TEKİN Mahmut, ÖMÜRBEK Nuri, BÜLBÜL Hasan, 2005, "Otomotiv Sektöründe Teknolojik İşbirlikleri Üzerine Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, s. 179-200.Ankara/Türkiye.
 • 6 ACAR Durmuş, ÖMÜRBEK Nuri, ÖMÜRBEK Vesile, 2004, "Gıda Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 1-25, Isparta/Türkiye.
 • 7 TEKİN Mahmut , ÖMÜRBEK Nuri, ÖMÜRBEK Vesile, 2003, "Küreselleşmenin Otomotiv Sektöründe Üretim Teknolojileri Kullanımı Üzerine Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 27-48, Isparta/Türkiye,
 • 8 ACAR Durmuş, ÖMÜRBEK Nuri, ÖMÜRBEK Vesile, 2003, "Bilgi Teknolojilerinin Gıda Sektöründe Kullanımının Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 1-23, Isparta/Türkiye
 • 9 TEKİN Mahmut , ÖMÜRBEK Nuri, 1999, "Toplam Kalite Yönetiminde ISO 9000 Standartlarının Yeri, Belgelendirme Ve Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 1-28, Karaman/Türkiye
 • 10 EROĞLU Abdullah, ÖMÜRBEK Nuri, 1998, "Doğrusal Programlama Tekniği İle Meşrubat Sektöründeki Bir İşletmede Ürün Bileşiminin Bulunması", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 Güz, 97-103, Isparta/Türkiye
 • 11 TEKİN Mahmut , ÖMÜRBEK Nuri, 1998, "Bilgisayar Destekli Tasarım İle Yeni Ürün Geliştirme Isparta Halı Sanayi'inde Uygulamalar", Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 59-74, Karaman/Türkiye
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 KARADUMAN Ayşe İlknur , ÇADIR Bilge , ÖMÜRBEK Nuri , YEŞİLDAĞ AHMET , EREN İbrahim , SAVAŞ Serpil , TÜZÜM Şenol , 2008, "TREATMENT OUTCOME OF PHYSIOTHERAPY, OCCLUSAL SPLINT AND ANTIDEPRESSANT DRUG ADMINISTRATION IN PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) ANTERIOR DISC DISPLACEMENT WITH REDUCTION (ADDR)", 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress, May 16-20, Antalya 2008
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÖMÜRBEK Nuri, 1996, "Doğrusal Proğramlama Tekniği İle Üretim Planlaması Ve Isparta Fruko-Tamek Fabrikası'nda Uygulama", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 1-117, Isparta/Türkiye
 • Doktora Tezi
 • 1 ÖMÜRBEK Nuri, 2003, "Küresel Rekabet Ortamında Yeni Üretim Teknolojileri Ve Teknolojik İşbirliği (Otomotiv Sektöründe Uygulama)", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı, 1-491, Konya/Türkiye
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gönül TOKGÖZ, 2019. "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle ISO 500'ün Sektörel Bazda Performans Değerlendirmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.83
 • 2 Cem TÜTER, 2018, Analitik Hiyerarşi Proses İle Kayak Ekipmanları Seçimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 3 Aslı ÖZCAN, 2017, Bir Demir Çelik İşletmesinin Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 4 Halil Furkan BALCI, 2017, Dünya Ticaret Örgütü Üyesi Olan AB Ülkeleri İle Türkiye'nin Ticari Performansının Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 5 Tuğçe KARATAŞ, 2017, Girişimci ve Yenilikçi Üniversitelerin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 6 Ezgi Dilan URMAK, 2017, Türk Şirketlerinin FORBES 2000 Sektörel Sıralamalarındaki Yerlerinin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 7 Esra AKSOY, 2016, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Karşılaştırmalı Performans Analizi ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 133s
 • 8 HAnde EREN, 2016, PROMETHEE, MOORA ve COPRAS Yöntemleri İle Oran Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 84s
 • 9 Hayri ŞİMŞEK, 2015, Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemlerinin İnsan Kaynaklarının Seçiminde Kullanılması: Güvenlik Sektöründe Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi,Isparta, 182s.
 • 10 Tülin YETİM, 2014, Analitik Hiyerarşi Prosesine Dayalı TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle ADIM Üniversitelerinin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.95
 • 11 Ali ŞİMŞEK, 2013, ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİYLE ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN SEÇİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.154
 • 12 Yasin MERCAN, 2013, İmalat Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.89
 • 13 Mükrime ÖKSÜZ, 2012, Hizmet Sektöründe Performans Ölçümünde Veri Zarflama Analizinin Kullanımı: Havalimanları Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.86.
 • 14 Hasan YILMAZ, 2010, Doğrusal Proğramlama Tekniği İle Üretim Planlamasının Mobilya Sektöründe Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.99.
 • 15 Şahin Özgür ÇERİ, 2009, E-Devlet Uygulaması Olarak Elektronik Döküman Yönetim Sistemi ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.138
 • 16 Fatma Gül ALTIN, 2008, Sağlık Sektöründe Bilgi Teknolojilerinin Uygulanması: İzmir Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletmen Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.138
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Fatma Gül ALTIN, 2014, İşletmelerin Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Performanslarının Bulanık Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi, Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD. Isparta, 2014, 383 s
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS ANALİZİ VE BİR UYGULAMA", Başlıklı SDÜ BAP 4325-YL1-15 Nolu Proje Yöneticiliği,2016.
 • 2 "ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİYLE ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN SEÇİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA" Başlıklı SDÜ BAP 3142-YL-12 Nolu Proje Yöneticiliği,2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 GÜRBÜZ Hüseyin, GÜLEŞ Hasan Kürşat, ÖMÜRBEK Nuri, 1999, "Türkiye'de Faaliyette Bulunan Sanayi Ve Hizmet İşletmelerinde Yönetim Bilişim Sistemlerinin Uygulanması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Fonu Proje Çalışması, Isparta/Türkiye
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IV.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumunda program komitesinde bulunmak
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 İbrahim Halil ÖZDAMAR (2007), Orman Ürünleri Endüstrisinde İstatistiksel Kalite Kontrol:Yonga Levha Üretiminde Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 1, Yıll 2007, ISSN: 1302-7085, s. 79-91, Isparta.
 • 2 Süleyman BARUTÇU, (2007), "İNTERNET TABANLI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (DENİZLİ TEKSTİL İŞLETMELERİNİN İNTERNET TABANLI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDEN YARARLANMA DURUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA)", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 18, Yıl 2007, ISSN No 1302-1796, s. 133-150, Konya.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı
 • 2 Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 4 İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu 2011 Bilim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
İleri İmalat Teknolojileri
İstatistik I
İstatistik Metodları I
İstatsitik
İstatsitik Metodları II
Teknoloji Yönetimi
Ticari Matematik
Ticari Ve Mali Matematik
Üretim Yönetimi I
Üretim Yönetimi II
 
Bu İçeriği Paylaş!