KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ekrem ARTUÇ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı
Telefon 2114025.
E-Posta ekremartuc@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7452-6249
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİZİK 30.10.1977
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 15.04.1981
Doktora FIRAT ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 31.08.1988
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Martensitik faz dönüşümlerinin Kristalografisi, moleküler dinamik simulasyon, yarıiletken nano yapılar
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S.Çakmak, E.Artunç, İ.Kara ve Ş. Çakmaktepe, Molecular Dynamics Simulation of Nickel Using Embedded Atom Potential, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-2(2005), 28-32.
 • 2 E. Artunç, S. Çakmak, Fe-7%Al-2%C Alaşımındaki martensitik dönüşüm için sonsuz küçük deformasyon analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8-3 (2004) özel sayı 135-139.
 • 3 S.Çakmak, E.Artunç, İ. Kara ve Ş. Çakmaktepe, Moleküler Dinamik Simulasyonla NinTopak Yapılarda Kararlı Yapı Oluşumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8-2(2004), özel sayı 291-294.
 • 4 E. Artunç ve S. Çakmak, Bazı CuAlNi Alaşımlarındaki DO3 -->M18R Faz Dönüşümü için Kristalografik Analiz, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 5(2001) 1-9
 • 5 S. Çakmak ve E. Artunç, Bazı CuZnAl Alaşımlarına ait L21-->M18R dönüşümünün kristalografik Analizi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13, 147-151 (2001)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S. Çakmak, E. Artunç, N Kayalı ve O. Adıgüzel, Lattice Changes in Shape Memory CuZnAl Alloys on Aging at Room Temperature, Turkish Journal of Physics, 25(2001) 467-472.
 • 2 E. Artunç, S. Çakmak ve S. Çakmak, Crystallographic Analysis of Martensitic Transformation in CuSn Alloy, Turkish Journal of Physics, 24(2000) 737-745.
 • 3 S. Çakmak ve E. Artunç, Theoretical Analysis of the Crystallography for DO3-->M18R Martensitic Transformation, Turkish Journal of Physics,22(1998) 139-149.
 • 4 S. Çakmak, N. Kayalı, E. Artunç ve O. Adıgüzel, Crystallography of Martensitic Transformation in a Shape Memory Cu-24.23 %Zn-9%Al Alloy, Turkish Journal of Physics, 17 (1993) 847-855
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Babayev A.M., Ş. Çakmaktepe, S. Çakmak, E. Artunç, Energy spectrum of carriers in a Kane-type cylindirical cavity, Nano TR-1 Nano Science and Technology 2005, Bilkent University, Ankara, 25-27 may 2005
 • 2 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç ve İ. Kara, "Lityum için martensitik dönüşümün atomik etkileşme mesafesine bağlılığı: moleküler dinamik benzetimi", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE, s. 186
 • 3 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç, İ.Kara, "Lityum için Sutton-Chen gömülmüş atom metodu parametrelerinin tayini", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE, s. 412.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç ve İ. Kara, "Lityum için martensitik dönüşümün atomik etkileşme mesafesine bağlılığı: moleküler dinamik benzetimi", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE, s. 186
 • 2 Ş. Çakmaktepe, A. Babayev, A. Kökçe, S. Çakmak, E. Artunç, "Kane tipi kuantum çubuğunda Aharonov-Bohm efekti", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE, s. 187
 • 3 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç, İ.Kara, "Lityum için Sutton-Chen gömülmüş atom metodu parametrelerinin tayini", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE, s. 412.
 • 4 A.M.Babayev, M.A.Bagirov, S.Çakmak, E.Artunç, H.Oturak, A.Kökçe, Non-minimal Etkinleşme ve Kane Tipli Yarıiletkenlerde Safsızlıkların Enerji Spektrumları, 21. Fizik Kongresi , 2002
 • 5 S.Çakmak, A.Babayev, E.Artunç, Ş.Çakmaktepe, A.Kökçe, Magnetik Alan Etkisindeki Yarıiletkende Yük Taşıyıcılarının Enerji Spektrumu, 21. Fizik Kongresi , 2002
 • 6 S.Çakmak, E.Artunç, İ.Kara, Ş.Çakmaktepe, Moleküler Dinamik Simülasyon ile Nin Topak Yapılarında Kararlı Yapı Oluşumu, 21. Fizik Kongresi , 2002
 • 7 S. Çakmak, E. Artunç, Bazı CuZnAl Alaşımlarında L21-->M18R Faz Dönüşümünün Kristalografik Analizi, 19. Fizik Kongresi
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç, İ.Kara, "Lityum için Sutton-Chen gömülmüş atom metodu parametrelerinin tayini", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE
 • 2 Ş. Çakmaktepe, A. Babayev, A. Kökçe, S. Çakmak, E. Artunç, "Kane tipi kuantum çubuğunda Aharonov-Bohm efekti", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE
 • 3 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç ve İ. Kara, "Lityum için martensitik dönüşümün atomik etkileşme mesafesine bağlılığı: moleküler dinamik benzetimi", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE
 • 4 S.Çakmak, A.Babayev, E.Artunç, Ş.Çakmaktepe, A.Kökçe, Magnetik Alan Etkisindeki Yarıiletkende Yük Taşıyıcılarının Enerji Spektrumu, 21. Fizik Kongresi
 • 5 S.Çakmak, E.Artunç, İ.Kara, Ş.Çakmaktepe, Moleküler Dinamik Simülasyon ile Nin Topak Yapılarında Kararlı Yapı Oluşumu, 21. Fizik Kongresi
 • 6 A.M.Babayev, M.A.Bagirov, S.Çakmak, E.Artunç, H.Oturak, A.Kökçe, Non-minimal Etkinleşme ve Kane Tipli Yarıiletkenlerde Safsızlıkların Enerji Spektrumları, 21. Fizik Kongresi
 • 7 S. Çakmak, E. Artunç, Bazı CuZnAl Alaşımlarında L21-->M18R Faz Dönüşümünün Kristalografik Analizi, 19. Fizik Kongresi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 N. Kayalı, S. Çakmak, E. Artunç and O. Adıgüzel, Transformation Behaviour in Shape Memory CuZnAl Alloys, Proceedings of International Conference on Martensitic Transformations, ICOMAT 95, 1995.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yeni bir sıcaklık kontrol sisteminin geliştirilmesi ve devre karakteristiklerinin incelenmesi, Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi.
 • Doktora Tezi
 • 1 Demir-Aluminyum-Karbon alaşımlarındaki martensitik faz dönüşümünün kristalografik analizi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şerife İşler. Magnetik Kuantum Halkalarındaki Yük Taşıyıcıların Enerji Spektrumları.SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • 2 Kerim Cin, B2-->7R martensitik dönüşüm kristalografisinin teorik analizi ve Ni-37%Al alaşımına uygulanması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
 • 3 Ahmet Tokatlı, Euler-Cromer Algoritması kullanılarak tek boyutta zamandan bağımsız Schrödinger dalga denkleminin çözümü, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
 • 4 Belgin Bardakçı, Cu-15.2Zn-9.0Al (%at.) alaşımındaki martensit faz dönüşümü için DO3-->18R kristalografik analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
 • 5 Seval Çakmak, CuSn alaşımlarındaki martensitik faz dönüşümünün kristalografik analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kane Tipi Yarıiletken Anti-Tellerde Yük Taşıyıcılarının Enerji Spektrumu. Proje No:1016-M-05, SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.
 • 2 Nikel Topaklarının Termodinamiği, 12.05.2003 - 12.05.2004 // Münferit proje, SDÜAF tarafından desteklemiştir
 • 3 Nin Topaklarının Sıcaklığa Bağlı Yapısal Özelliklerindeki Değişmelerin Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi İle İncelenmesi, 11.07.2001 - 10.07.2002 / münferit araştırma/SDÜ Araştıma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.
VERDİĞİ DERSLER
Dalgalar
Elektronik-I
Elektronik-II
Fiziksel Matematik
Matematik Fizik -I
Matematik Fizik -II
 
Bu İçeriği Paylaş!