Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sevim ÖZDEMİR
Adı Soyadı Doç. Dr. Sevim ÖZDEMİR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462113887
E-Posta sevimozdemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 3.6.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) 23.9.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 5.10.2001
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ozdemir, S.,2009, "Şiirle Kazanç Yoluna Zuheyr b. Ebi Sulmâ ile el-Mutenebbî'nin Yaklaşımı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.01, s.09 Isparta 2009 ss.193-206
 • 2 Özdemir, S., 2004, El-Mütenebbî Dîvânından, Et-Teşbîh'l-Beliğ Sanatına Örnekler, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:19, İzmir 2004, s.61-787
 • 3 Özdemir, Sevim, 2004, Bir Belâgat Terimi Olarak İcâz, EKEV Akademi Dergisi, yıl:8 sayı:19, 309-330, Ankara
 • 4 Özdemir, Sevim, 2002, Cubran Halil Cubran'ın "Surahu'l-Kubûr" Adlı Hikayesi, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, (Hakemli)Yıl:2, Sayı:5, Ankara
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Özdemir S., 2010/1 "Câhiliye Şiirinde İntihal Teorisi" Dr. Muhammed ‘Abdulmun‘im Hafâcî, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:24, Isparta, ss.147-160.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Özdemir. S., 2008, “Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar” Adlı Kitabın Tanıtımı, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. yıl: 2008/2 sayı:21. Isparta, s.195-198
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Özdemir, S., 2004, YEDİ ASKI Arap Edebiyatının Harikaları, (Kitap Tanıtımı) tabula rasa felsefe-teoloji, Yıl:4 Sayı:12 Eylül-Aralık 2004 Isparta, ss.219-221.
 • 2 Özdemir, Sevim, 2003, Cahiliye Şiiri Üzerine, (Kitap Tanıtımı) SDÜ İ lahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:11, Isparta, ss.193-198.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YILMAZ, Aliye-ÖZDEMİR Sevim, 2010, “Konu Seçimi ve Dil Özellikleri Bakımından Muhibbinin Farsça Divanı” Yezd Üniversitesi, V. Uluslararası Fars Dili ve Edebiyatı Tanıtım Konferansı Yezd/İran 15-17 Eylül 2010
 • 2 Ozdemir S.,Ersöz E.,2010 "el-İstişhâd bi’l-Ehâdîsi’ş-Şerîfe fî Ta‘lîmi’l-Luğati’l-‘Arabiyye ve’n-Nemâzic min Lisâni’l-‘Arab li İbni Manzûr" II. Uluslararası Diller (Arapça Sözlükler, Veriler ve Ufuklar) Kongresi, Ali Beyt Üniversitesi, 01-03.11.2010 Mafrak/ÜRDÜN
 • 3 Özdemir, Sevim, 2010"Reflection of Arabıan Nights: Forty Viziers Stories"International Symposium on Reception of Arabian Nights in World Literature, Jawaharlal Nehru University, New Delhi 110067, Indıa (21-23 February 2010)
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özdemir, S., 2009, "Edebiyatta Bir Dünya Klasiği: Kelile ve Dimne (The Panchtantra)" Indo-Arabic-Turkish- Persian Reletions To Promote Cooperation In Language Literature&Culture In The Region isimli Uluslar arası Seminer Department of Persian Gauhatı University, Gauhati-14, Assam, India 2-4 Şubat 2009
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Arapça Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri Isparta İli Örneği
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Özdemir. S. 2006-2009, Arapça Öğretiminde Kullanılan Dokümanların Bilgisayar Ortamına Aktarılarak Görsel Dil Malzemesi Elde Edilmesi' isimli ortak proje
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Milli Eğitim Bakanlığı Ürdün Araştırma Bursu, 1992-1993
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 YÖK Arapça Çalıştayı, 6 Nisan 2017, ANKARA
 • 2 ÖZDEMİR, S., 2014, "Asr-ı Saadetten Günümüze Kadının Toplumdaki Konumu" Nürnberg Başkonsolosluğu, Din Hizmetleri Ataşeliği, bölgesinde bulunan Aschaffenburg, Erlenbach a. Main, Miltenberg, Laufach, Scwabach ve Nürnberg'de SEMİNER
 • 3 Özdemir, Sevim, 2010 "Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalları İstişare Toplantısı, 31 Temmuz-1 Ağustos 2010, Rize Üniv. İlahiyat Fakültesi, Rize.
 • 4 Özdemir, Sevim,2004 "Arapça Öğretimi Teknikleri II", 5-7 Temmuz 2004, Osman Gazi Universitesi İlahiyat Fakültesi, Eskişehir
 • 5 "İslam ve Çalışma", Belediye Düğün Salonu, Çeltikçi-Burdur, 22 Nisan 1999
 • 6 "Hz. Peygamberin Aile Hayatı", Belediye Düğün Salonu, Gölhisar-Burdur, 24 Nisan 1998
 • 7 "Hz. Peygamberin Hayatından Örnekler", Kemalettin Cami Altı, Ağlasun- Burdur, 4 Mayıs 1997
 • 8 Hz. Peygamber'in Örnek Aile Hayatı, 21 Nisan 1995 İlköğretim Okulu Konferans Salonu Kemer-Burdur
 • 9 Hz. Peygamber'in Örnek Aile Hayatı, Sinama Salonu, 22 Nisan 1994 Karamanlı/ BURDUR
 • 10 Hz. Peygamber'in Örnek Aile Hayatı, İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, 23 Nisan 1994, Tefenni/ BURDUR
 • 11 Hz. Peygamber'in Örnek Aile Hayatı, 21 Nisan 1994 Merkez Camii Konferans Salonu, 22 Nisan 1994, Ağlasun/ BURDUR
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 ENGELLİLER ve DİN
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 13, 2018
 • 2 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Degisi, c.18, s. 1,
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.2018/1, s. 40
 • 4 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 37. sayı
 • 5 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 35. sayı
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Nahiv Kaidelerinin Tespitinde Kullanılan Kaynaklar
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANI
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANI
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ
 • 4 SDÜ İlahiyat Fakültesi, Ders ve Sınav Komisyonu Üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Özdemir, Sevim, Uluslararası Balkan Sempozyumu, 5-7 Ekim 2012, Burdur, Oturum Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 4/A Sınıfı Danışmanlık
 • 2 2- B Sınıfı Danışmanlık
 • 3 3- B Sınıfı Danışmanlık
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı
VERDİĞİ DERSLER
Arapca I
Arapca II
Arapca III
Arapca IV
Arapça
Arapça (Belagat)
Arapça I
Arapça II
Arapça III
Arapça IV
Arapça V
Cahiliye Edebiyatında Muallakalar
Cahiliye Şiirinin Muhteviyatı
Eğitim Bilimine Giriş
İlk Dönem Gramer Çalışmaları
Medya Metinleri
Öğretmenlik Uygulaması
Temel Seviye Arapça
Yabancı Dil
Yukarı çık