KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Rifat OKUDAN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2114572
E-Posta rifatokudan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT PR. 14.06.1991
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) 27.09.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 09.11.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tasavvuf Felsefesi,Tasavvuf Tarihi,Arap Dili Belagati,Din Dili Felsefesi,Ibn Arabi,Mevlana Celaleddin Rumi ve Mesnevi,Vahdet-i Vucud,Suhreverdî Maktûl ve İşrak Felsefesi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 İBNU'L-FÂRID VE İLÂHÎ AŞK, Dilara Yayınları, Isparta 2012
 • 2 RİSÂLETUN FÎ VAHDETİ'L-VUCÛD (Tahkik ve Ta'lîk - Arapça), Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2007
 • 3 HASAN ÜNSÎ VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2007
 • 4 GELENBEVÎ VE VAHDET-İ VÜCÛD, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2006
 • 5 SÜHREVERDÎ MAKTÛL VE İŞRÂKÎLİĞİN DİLİ, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2006
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 İBNU'L-FÂRID VE İLÂHÎ AŞK
 • 2 Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri
 • 3 Gelenbevî ve Vahdet i Vücûd
 • 4 Sühreverdî Maktûl ve İşrâkîliğin Dili
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 Risâletun fî Vahdeti l Vücûd
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 OKUDAN, R., Arş.Gör.Dr., "Mesnevî Okumak; Mevlânâ'yı Anlamak", Tasavvuf Dergisi (Mevlânâ Özel), S.14, 2005
 • 2 Okudan, Dr.Rifat, "İnsanî Bir İnsiyak Olarak Râbıta", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 10, Ankara 2003, ss. 201-218.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Doç. Dr. Rifat Okudan ile Söyleşi, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:8, Sayı: 20, "Mevlânâ'ya Armağan", 2007, ss. 315-321.
 • 2 Okudan, Rifat, Dr. (hazırlayan), Ayni, Mehmed Ali, "Bizdeki Tarikatler", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl:7, sayı:16, Ocak-Haziran 2006.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Okudan, Dr. Rifat, "Hz. Peygamber'in Yaşamı Perspektifinde Zühd ve Zahidlik", VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 19 Nisan 2004, Isparta.
 • 2 Okudan, Dr. Rifat, "Hz. Peygamber'den İlk Yaratılan Şey Hakkındaki Rivayet Edilen Hadisler Işığında Hakikat-i Muhammediye", VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 21 Nisan 2003, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Anadolu’nun Yurt Edinilmesi ve Anadolu Erenleri Paneli, Safranbolu, 2016
 • 2 "Hacı Bayram Veli'nin Şiirlerinde Tasavvufi Dil", Hacı Bayram Veli Sempozyumu, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi, 07.05.2010, Çubuk/Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ''Mesnevi'de Aşk ve Tevhid İlişkisi,'' Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Urfa 26-28 Eylül 2007
 • 2 "Aziz Mahmud Hüdayi'nin Tarikatname-i Türkî Adlı Eseri", Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyum, Üsküdar Belediyesi, Çamlıca Eğitim merkezi, 20-22 Mayıs 2005
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 OKUDAN, Rifat, GELENBEVÎ VE VAHDET-İ VÜCÛD, Danışman: Doç. Dr. Ethem CEBECİOĞLU, Ankara 1995, VIII + 199.
 • Doktora Tezi
 • 1 OKUDAN, Rifat, İŞRAK FİLOZOFU SÜHREVERDÎ MAKTÛL VE ESERLERİNDEKİ ÜSLUP VE BELAĞAT, Danışman: Prof. Dr. İsmail YAKIT, Isparta 2001, XIII + 400.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Avcı, Şahin, "Bediüzzaman ve Vahdet-i Vücûd," SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta 2012, Danışman: Doç. Dr. Rifat OKUDAN
 • 2 Saraç, Yusuf Ramazan, “İbnü’-Arabî’nin ed-Dürretü’l-Fahira Adlı Eserinin Tahlil ve Tahkiki”, Danışman: Doç. Dr. Rifat OKUDAN, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2010, viii+96 (Yüksek Lisans Tezi)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Mearicu'l-Elbab fi Keşfi Mudaveleti'l-Efrad ve'l-Aktab" Tahkik ve Tenkid
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Baberti'nin Tefsiri Tahkik ve Tenkidli Neşr
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012, Isparta-Türkiye (Düzenleme Kurulu Başkanlığı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 III. ULUSLAR ARASI HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, "Teoriden Pratiğe Hasta Güvenliği",İstanbul Grand Cevahir Otel & Convention Center, 11- 13 Haziran 2009, Istanbul. (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)
 • 2 Islam in Europe: Muslim and Turkish Communities in Denmark, Workshop, SDu Ilahiyat Faculty, 27th March 2008, Isparta-Turkey
 • 3 Turkish- Bahraini Investment Forum, February 7th, 2005, Manama- Bahrain
 • 4 10th Islamic Countries Trade Fair, February 3-9th, 2005, Manama- Bahrain
 • 5 Organisation of The Second OECD Ministerial Conference on Small and Medium Enterprises, June 3-6th, 2004, Istanbul- Turkey
 • 6 New Commerial and Financial Opportunities for SMEs in Middle East and Northern African Countries, June 24-25th, 2004, Istanbul- Turkey
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Kuveyt Hükümeti tarafından Kuveyt Üniversitesi Arap Dili Bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "İslam Ahlakı ve Avrupa'da Müslüman Olarak Yaşamak", ASSOCIATION CULTURELLE AMITIE POUR TOUS (Konferans), 28 - 29 Nisan 2012, Saint avold-Fransa
 • 2 "En-Nebiyyu's-Sâdık", Denizli Çevre Koruma Derneği tarafından düzenlenen gecede konferans, 07/04/2012, Denizli
 • 3 "Avrupa ve İslam", 27.01.2010 Amsterdam/Hollanda, (Seminer)
 • 4 "İslam Tasavvufunda Edeb Kavramı ve Günümüz Edeb Anlayışı", Konferans, 28/01/2010, Zaandam/Hollanda
 • 5 "İslami Bilimler Çalışmaları ve Avrupa", Seminer, 29/01/2010, Amsterdam/Hollanda
 • 6 "Vahdet-i Vücud ve Panteizm Mukayesesi," SDÜ İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Seminerleri, (seminer), 16.04.2010
 • 7 "Hz. Peygamber ve Kur'ané, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, (Konferans), 19.04.2010, Çeltikçi/Burdur
 • 8 ''Suret'' Teriminin Allah'a İsnadı, Süleyman Demirel Universitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm Seminerleri, 27 Mart 2009, Isparta
 • 9 ''İslam'da Aile ve Önemi'', Kutlu Doğum Konferansı, 17 Nisan 2009, Elmalı - Antalya
 • 10 İslam ve Tasavvuf, (Konferans,) 15 Şubat 2009, Sandıklı-Afyon.
 • 11 Günümüz Tasavvuf Anlayışı ve Problemleri, (Sandıklı Müftülüğü- Seminer), 16 Şubat 2009, Sandıklı- Afyon
 • 12 "Ingiltere Izlenimleri (Institite of Arab and Islam Studies)", Seminer, SDU Ilahiyat Fakultesi, Temel Islam Bilimleri Bolumu, 16/10/2009, Isparta
 • 13 Günümüz Tasavvuf Anlayışı ve Problemleri, (Isparta Müftülüğü- Seminer), 20 Mayıs 2009, Halı Sarayı Düğün Salonu, Isparta
 • 14 Camiler ve Din Görevlileri Haftası, (Konferans), Korkuteli/Antalya
 • 15 Kutlu Doğum Haftası, (Konferans,) Akseki/Antalya
 • 16 Kutlu Doğum haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir
 • 17 Kutlu Doğum haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir
 • 18 Kutlu Doğum haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir
 • 19 Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir
 • 20 Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir
 • 21 Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir
 • 22 Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir
 • 23 Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir
 • 24 Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir
 • 25 Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir
 • 26 Kutlu Dogum Haftasi (Konferans), Karamanlı/Burdur
 • 27 Kutlu Dogum Haftasi (Konferans), Altinyayla/Burdur
 • 28 Kutlu Dogum Haftasi (Konferans), Karamanli/Burdur
 • 29 Kutlu Dogum Haftasi (Panel), Atabey/Isparta
 • 30 Kutlu dogum Haftasi (Panel), Egirdir/Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Muhyiddin 'Ibn Arabi Society
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, Isparta 2009
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırmalar Dergisi
 • 2 Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yalvaç Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
 • 2 Uşak Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi Kurucu Dekan
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi)
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 KOSGEB,Arap Ülkeleri Finans Kuruluşları ile yapılacak Finansman Destekleri konularında çalışmak üzere
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Art Televizyonu Ana Haber Bülteni, Peygemberimiz'in es-Sâdık İsmi hakkında söyleşi, 07/04/2012, Denizli.
 • 2 Televizyon Programı 1, Dini ve İlmi Sohbetler, SDÜ İlahiyat Fakültesi
 • 3 Televizyon Programı 2, Dini ve İlmi Sohbetler, SDÜ İlahiyat Fakültesi
 • 4 Hz. Peygamber'in Öğretmanliği, Kutlu Doğum Özel Programı, Radyo Dilara, 13.04.2010
 • 5 Radyo Dilara Ramazan Programı (1. Hafta)
 • 6 Radyo Dilara Ramazan Programı (2. Hafta)
 • 7 Radyo Dilara Ramazan Programı (3. Hafta)
 • 8 Radyo Dilara Ramazan Programı (4. Hafta)
 • 9 OKUDAN, Rifat, Dr., Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Haziran 2006 (Editörlük)
 • 10 OKUDAN, Rifat, Dr., "Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Haziran 2006.
 • 11 OKUDAN, Rifat, Dr., Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Temmuz 2006 (Editörlük)
 • 12 OKUDAN, Rifat, Dr., Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Ağustos 2006 (Editörlük)
 • 13 OKUDAN, Rifat, Dr., "Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Ağustos 2006.
 • 14 OKUDAN, Rifat, Dr., Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Eylül-Ekim 2006 (Editörlük)
 • 15 OKUDAN, Rifat, Dr., "Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Eylül-Ekim 2006.
 • 16 OKUDAN, Rifat, Dr., Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:5, Kasım-Aralık 2006 (Editörlük)
 • 17 OKUDAN, Rifat, Dr., "Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:5, Kasım-Aralık 2006.
 • 18 OKUDAN, Rifat, Dr., "Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:, Temmuz 2006.
 • 19 Universite Fm Radyosunda Ramazan Programlari
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 "The Light Metaphor in Islam: Ghazali, Suhrawardi of Aleppo and Ibn Arabi's Affilities in Their Opinions About the Unity of Being (Existence)", University of Exeter, School of Humanities and Social Sciences, Institute of Arab and Islamıc Studies, Exeter, Devon, United Kingdom (as a Honorary University Fellow)
VERDİĞİ DERSLER
Arapca V
Felsefi Tasavvuf Metinleri I
Felsefi Tasavvuf Metinleri II
Klasik Tasavvuf Kaynak Metinleri I
Klasik Tasavvuf Kaynak Metinleri II
Tasavvuf Felsefesindeki Tartışmalar I
Tasavvuf Felsefesindeki Tartışmalar II
Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi
Tasavvuf Tarihi ve Kurumları II
Tasavvufun Menşei Problemleri I
Tasavvufun Menşei Problemleri II
Türk Tasavvuf Edebiyatı
 
Bu İçeriği Paylaş!