KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Talip TÜRCAN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110170
E-Posta talipturcan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT PR. 29.05.1992
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 15.09.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 06.01.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hukukun Genel Teorisi,Hukuk Felsefesi,Fıkıh ve Fıkıh Usulü/İslam Hukuk Bilimi,Hukuk Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi,Cahiliye Dönemi Hukuku ve Kur''an Hükümleri,Hukuk ve Devlet,Kur'an ve Hukuk
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Türcan, T.,(2013). " Ceza ve Mükafat", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara, 119-120.
 • 2 Türcan, T.,(2013). "Cinsellik ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,124-125.
 • 3 Türcan, T.,(2013). "Dâru'l-İslam - Dâru'l-Harb ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,135-136.
 • 4 Türcan, T.,(2013). "Dinî Otorite/Şâri ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara, 182-183.
 • 5 Türcan, T.,(2013). "Eşcinsellik ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,228-230.
 • 6 Türcan, T.,(2013). "Fetva", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,250-252.
 • 7 Türcan, T.,(2013). "Günah ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara, 267-268.
 • 8 Türcan, T.,(2013). "Hanbelîlik ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,289-290.
 • 9 Türcan, T.,(2013). "Hanefîlik ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,290-291.
 • 10 Türcan, T.,(2013). "Haram ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,293.
 • 11 Türcan, T.,(2013). "Helal ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara, 302-303.
 • 12 Türcan, T.,(2013). "İbadet ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,331-332.
 • 13 Türcan, T.,(2013). "İcma ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,335-336.
 • 14 Türcan, T.,(2013). "İctihad ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,337-338.
 • 15 Türcan, T.,(2013). "Kıyas ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I, Ankara,444-445.
 • 16 Türcan, T.,(2013). "Kürtaj ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,510-511.
 • 17 Türcan, T.,(2013). "Mabet ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,518-519.
 • 18 Türcan, T.,(2013). "Mâlikîlik ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,522-523.
 • 19 Türcan, T.,(2013). "Oruç ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,593-594.
 • 20 Türcan, T.,(2013). "Örf ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,603-604.
 • 21 Türcan, T.,(2013). "Sadaka ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,643-644.
 • 22 Türcan, T.,(2013). "Savaş ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,653-654.
 • 23 Türcan, T.,(2013). "Şafiîlik ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,700-701.
 • 24 Türcan, T.,(2013). "Suç ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,689.
 • 25 Türcan, T.,(2013). "Şehit ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,703-704.
 • 26 Türcan, T.,(2013). "Zekat ", İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II, Ankara,857-859.
 • 27 Türcan, T., (2012), "Ülü'l-Emr", TDV İslam Ansiklopedisi, XLII, İstanbul, 295-297.
 • 28 Türcan, T., (2011), "Tedric", TDV İslam Ansiklopedisi, XL, 265-267.
 • 29 Türcan, T., 2010, "Şura", TDV İslam Ansiklopedisi, XXXIX,230-235.
 • 30 Türcan, T., 2010, "Şeriat", TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVIII, 571-574.
 • 31 Türcan, T., 2010, "Sürgün", TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVIII,164-166.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Türcan, T., 2016, "el-İchâd", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 27-28.
 • 2 Türcan, T., 2016, "Emâkinu'l-İbâde", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 89-90.
 • 3 Türcan, T., 2016, "es-Sadaka", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 289-290.
 • 4 Türcan, T., 2016, "es-Sultatu'd-Dîniyye", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 262--263.
 • 5 Türcan, T., 2016, "es-Savm", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 301-302.
 • 6 Türcan, T., 2016, "Dâru'l-İslam-Dâru'l-Harb", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016 , 220--221.
 • 7 Türcan, T., 2016, "el-Misliyyetu'l-Cinsiyye", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 381-382
 • 8 Türcan, T., 2016, "el-İcmâ", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 24-25.
 • 9 Türcan, T., 2016, "el-Harb", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 178-179.
 • 10 Türcan, T., 2016, "eş-Şehîd", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 282-283.
 • 11 Türcan, T., 2016, "el-Fetvâ", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 332-333.
 • 12 Türcan, T., 2016, "el-Hanefiyye", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 196-197.
 • 13 Türcan, T., 2016, "el-Hanâbile", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 195-196.
 • 14 Türcan, T., 2016, "el-Mâlikiyye", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 379-380.
 • 15 Türcan, T., 2016, "eş-Şâfiiyye", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 272-273.
 • 16 Türcan, T., 2016, "el-Hayâtu'l-Cinsiyye", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 202-203.
 • 17 Türcan, T., 2016, "el-İkâb ve's-Sevâb", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 319-320.
 • 18 Türcan, T., 2016, "el-Hatîe", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 208.
 • 19 Türcan, T., 2016, "ez-Zêkât", Mu'cemu'l-Hıvâr: Mefâhîmu Esâsiyye mine'l-Mesîhıyye ve'l-İslâm, Freiburg 2016, 256-257.
 • 20 Türcan, T., (2013). "Abtreibung ", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany,39-40.
 • 21 Türcan, T., (2013). "Almosen ", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany,52-53.
 • 22 Türcan, T., (2013). "Analogieschluss ", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany,60-61.
 • 23 Türcan, T., (2013). "Autorität, religiöse", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany,92-93.
 • 24 Türcan, T., (2013). "Eigenständige Beweisführung", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 149.
 • 25 Türcan, T., (2013). " Fasten ", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 191-192.
 • 26 Türcan, T., (2013). "Gebetsort", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 230-231.
 • 27 Türcan, T., (2013). " Gebiet des Islams - Gebiet des Krieges ", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 234-235.
 • 28 Türcan, T., (2013). "Gewohnheitsrecht", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 263-264.
 • 29 Türcan, T., (2013). " Gottesdienstliche Handlung ", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 284-285.
 • 30 Türcan, T., (2013). "Hanafiten", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 311-312.
 • 31 Türcan, T., (2013). "Hanbaliten", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 313-314.
 • 32 Türcan, T., (2013). "Homosexualität", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 344-345.
 • 33 Türcan, T., (2013). "Konsens", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 415.
 • 34 Türcan, T., (2013). "Krieg", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 1, Germany, 429.
 • 35 Türcan, T., (2013). "Malikiten", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 457-458.
 • 36 Türcan, T., (2013). "Märtyrer", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 461-462.
 • 37 Türcan, T., (2013). "Rechtsgutachten", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 567-568.
 • 38 Türcan, T., (2013). "Religiös Erlaubte, Das", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 593.
 • 39 Türcan, T., (2013). "Religiös Verbotene, Das", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 593-594.
 • 40 Türcan, T., (2013). "Schafiiten", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 609-611.
 • 41 Türcan, T., (2013). "Sexualität", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 638-639.
 • 42 Türcan, T., (2013). "Soziale Pflichtabgabe", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 641-642.
 • 43 Türcan, T., (2013). "Strafe und Belohnung", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 652.
 • 44 Türcan, T., (2013). "Sünde", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 653-654.
 • 45 Türcan, T., (2013). "Vergehen", Grundbegriffe aus Christentum und Islam, c. 2, Germany, 716-717.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türcan, T. ve Aktaş, Ö. O. F., (2012), "İslam Ceza Hukukunda Üstsoyun Altsoya Karşı İşlediği Kasten Öldürme Suçu ve Cezası",S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.2, Yıl 2011, 11-26.
 • 2 Türcan, T., 2006, "Sünnî ve Mu'tezilî Fıkıh Usûlünün Tanımlanmasında Bir Kriter Olarak Şer'îlik Algısı ve İbâha Alanının Şer'îliği Sorunu Bağlamında Bir Örnekleme", Marife, Yıl: 5 Sayı: 3 (Ehl-i Sünnet), Kış 2005, 195-211.
 • 3 Türcan, T., 2005, "Hukuki Merkezileşme ve Fıkıh", İslamiyat Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, (Ocak-Mart 2005), 127-138.
 • 4 Türcan, T., 2002, "Klasik İslam Kamu Hukukunun Kaynağı Olarak İcmâ -Tarihî Uygulamanın Hukukileşmesi Üzerine Bir Örnekleme-", İslâmiyât, Cilt:5, Sayı:2 (Nisan-Haziran), 117-130.
 • 5 Türcan, T., 2002, "Haber-i Vâhidlerin Hadd Cezaları Bakımından Kaynak Olma Değeri", İslâmî Araştırmalar, Cilt:15, Sayı:4, 573-582.
 • 6 Türcan, T., 2002, "Klasik İslâm Hukuk Doktrininde Şirk Kavramının Algılanma Biçimi ve Hukukî Düzenlemelere Etkisi", Dinî Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 14 (Eylül-Aralık), 17-34.
 • 7 Türcan, T., 2001, "İslâm Hukukunda Hukuk Devleti Kavramının Teorik Temelleri Üzerine", İslâmî Araştırmalar, Cilt: 14, Sayı: 2 (Hukuk'un Üstünlüğü Özel Sayısı), 245-251.
 • 8 Türcan, T., 2001, "İslâm Hukukundaki Muhâyee ve Türk Hukukundaki Devre Mülk Kurumları Arasında Bir Mukayese", Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2000, Sayı:7 (Cumhuriyetimizin 77. Yılına Armağan), 83-102, Isparta.
 • 9 Türcan, T., 2001, "İslâm Hukuk Biliminde Şer'îlik Kavramı", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Yıl: 3, Sayı: 5-6, 69-88, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türcan, T.(2012), "Fıkıh ve Hukuk:İslam Hukuku Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme", Eskiyeni Dergisi, Sayı 24, Kış 2012, 19-25.
 • 2 Türcan, T., 2000, "Sosyal Olgular ve İslâm Hukuku: Klasik Fıkhın Uluslararası İlişkiler Kuramının Oluşumu", Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:1998, Sayı:5, 105-112, Isparta.
 • 3 Türcan, T., 1997, "el-Mâverdî ve Ebû Ya'lâ'da Siyasî İktidarın Meşruiyeti Sorunu", Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:1996, Sayı:3 (Rektör Prof. Dr. Hasan Gürbüz'e Armağan), 293-303, Isparta.
 • 4 Türcan, T., 1997, "İslam Hukukunda Gayr-i Müslimlerin Vatandaşlığı ve Medine Vesikası", Genç Düşünce, Sayı:4 (Yaz Dönemi), 28-31.
 • 5 Türcan, T., 1995, "İslam Hukukunda Boşanmada (Talak) Şahit Bulundurma Zorunluluğu", Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1994, Sayı: 1, 257-276, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türcan, T., 2017, "Ömer Nasuhi Bilmen ve Istılahât-ı Fıkhiyye Kâmusu", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 25-26, 2015, 279-291.
 • 2 Türcan, T., 2016, Dini ve Dini Temsil eden Kaynakları Tanımlayıcı Bir Yöntem Olarak Sahâbe İcmâı, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2016, sayı: 27, s. 57-67.
 • 3 Türcan, T.(2012), "Between Kalam and Fiqh: A Consideration of Usul Al-fiqh as An 'llm", Journal of Islamic Law Review, Vol.7, No.2, 2011, 303-319
 • 4 Türcan, T., 2008, "Can 'Ilm al-Fiqh Be Defined as a Legal Science? -An Essay on the Scientific Quality of 'Ilm al-Fiqh-", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008/2, Sayı: 21, Isparta 2008, 15-21.
 • 5 Türcan, T., 2006, "Fıkıhdan İslam Hukukuna -Fıkhın İslam Hukukuna Evrilme Süreci Üzerine Bazı Düşünceler-", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, Yıl:2005, 11-22.
 • 6 Türcan, T., 2006, "Hilafet Karşıtı Bir Ezher'li: Ali Abdurrazık (1883-1967)", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, Yıl:2005, 409-426
 • 7 Türcan, T., 2006, "Bir Fıkıh Alimi Olarak Ömer Nasuhi Bilmen (1883-1971)", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, Yıl:2005, 427-438.
 • 8 Türcan, T., 2005, "Joseph Schacht ve İslam Hukuku", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, Yıl: 2004, 63-74.
 • 9 Türcan, T., 2005, "İslam Hukukunda Uhrevi Sorumluluk Bakımından Yargı Kararlarının Geçerliliği Sorunu", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, Yıl: 2005, 163-180.
 • 10 Türcan, T., 2005, "Geleneğin Genel Teorisi Üzerine Bir Deneme", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:13, Yıl: 2004/2, 1-11.
 • 11 Türcan, T., 2004, "İslam Hukukunda Yasamanın Yargı Yoluyla Denetlenmesi", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, 143-154.
 • 12 Türcan, T., 2003, "İslâm Borçlar Hukukunda Doğrudan Olumsuz Edimin Sözleşmeye Konu Olması Sorunu", EKEV Akademi Dergisi, Yıl:7, Sayı:14 (Kış), 93-112.
 • 13 Türcan, T., 2003, "İslam ve Türk Borçlar Hukukuna Göre Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi Sorunu", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, 167-186.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Türcan, T., 2000, "Kitap Tanıtımı" (Necmüddîn İbrahim b. Ali et-Tarsûsî'nin Tuhfetu't-Türk fîmâ Yecibu en Yu'mele fi'l-Mülk başlıklı eserinin tanıtımı), Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:1998, Sayı:5, 291-295, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türcan, T., (2012), "Boşanma Halinde Kadına Tanınan Malî Haklar", V. Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı - İbadetler ve Aile Hayatıyla İlgili Bazı Meseleler -(Afyonkarahisar 30.11.2012-02.12.2012), Ankara 2012, 557-572, 590-591, 603.
 • 2 Türcan, T., 2007, "Fıkhî Tartışmaların Kur'ân Çevirilerine Etkisi -Muhsanât Kelimesine İlişkin Çeviriler Bağlamında Bir Örnekleme-", Kur'an Mealleri Sempozyumu (Eleştiriler ve Öneriler), Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir (24-26 Nisan 2003), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007, II, 169-184.
 • 3 Türcan, T., 2006, "İslam Hukukunda İki Farklı Geçerlilik Alanı: Kazai ve Diyani Hüküm Ayırımı", I. İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 15-16 Haziran 2006, İslami Araştırmalar Yayınları, Ankara 2006, 279-295.
 • 4 Türcan, T., 2003, "Hz. Peygamber'in Politik Karar ve Uygulamalarının Hukukîleşmesi Sorunu -Uluslararası İlişkiler Bağlamında Bir Örnekleme-", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi V. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 18-19 Nisan 2002 , Isparta, 147-156
 • 5 Türcan, T., 2003, "İslâm Hukukunda Müslüman Bireylerin Gayr-i Müslim Devletlerin Vatandaşlığını İktisap Etmeleri Sorunu", Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, 17-19 Eylül 2001, Çanakkale, (Basım Yeri: Ankara), 345-352.
 • 6 Türcan, T., 2002, "İslâm'da Hukuk ve Din Kuralları Ayırımı Sorunu -Hz. Peygamber'in Uygulaması Bağlamında Bir Deneme-", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi IV. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 19-20 Nisan 2001, Isparta, 141-151.
 • 7 Türcan, T., 2001, "İslâm'ın Evrensel Hukuk Düşüncesine Katkıları", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi III. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20 Nisan 2000, Isparta, 25-34.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türcan, T., 2016, "İslam Hukukunun Klasik ve Çağdaş Doktrinlerinde Cihad (Savaştan Barışa Doğru Bir Evrilme)", İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad, KURAMER, İstanbul 2016, 281-308, 358-363.
 • 2 Türcan, T. (2012), "Sünni Şer'ilik Teorisinin Kurucusu Olarak İmam eş-Şafii", Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu (International Symposium on al-Imam al-Shafii)Diyarbakır 7-9 Mayıs 2010, İstanbul 2012, 713-725.
 • 3 Türcan, T.- Kaya, H., (2011), “İslam Düşüncesinde Bilimsel Bilgi Algısı ve Bilimsel Bilgi Üretimi Üzerindeki Sınırlayıcı Etkisi/The Perception of Scientific Knowledge in Islamic Thought And Its Limiting Effect on Knowledge Creation”, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings, (23-25 Haziran 2011), Saraybosna/Bosna Hersek 2011, 13-21.
 • 4 Türcan, T., (2007), "Hilafet Teorisindeki Dönüşümde Türk Siyaset Düşünürlerinin Rolü -Yasamanın Sekülerleşmesi Bağlamında Bir İnceleme-", Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete katkıları Sempozyumu (31 Mayıs-1 Haziran 2007), Düzenleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta 2007, 297-304.
 • 5 Türcan, T., 2006, "Saint Thomas Aquinas'ın Egemenlik Teorisi ve İslam Hukuk Düşüncesindeki Muhtemel Temelleri Üzerine", XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa (Uluslararası Sempozyum, 24-26 Kasım 2006), İSAM, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve M. Ü. İlahiyat Fakültesi, İstanbul 2006,339-355.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türcan, T., İslam Hukukunda Vatandaşlık, Ankara 1995Danışman: Doç.Dr. İbrahim Çalışkan
 • Doktora Tezi
 • 1 Türcan, T., İslam Hukukunda Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri -Batı ve Türk Hukuku ile Mukayeseli Bir İnceleme-, Isparta 1999.Danışman: Prof.Dr. İbrahim Çalışkan
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çam, Serap, ''İslam Hukukunda Yardımcı Üreme Teknikleri ve Taşıyıcı Annelik'', SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2014.
 • 2 Peşe, Ahmet Muhammet, İslam Hukuk hiliminde Lafzın Delaleti ve Mantuk-Mefhum Ayrımına İlişkin Tartışmalar, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2011.
 • 3 Demir, Yıldız, İslam Hukukunda Gönderme (Atıf) Teorisi, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2007
 • 4 Yerlikaya, Ünal, İslam Ceza Hukukunda Mağdur, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Mahmutoğlu, Yakup, İslam Hukukunda Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Mukabele Uygulamaları, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2012.
 • 2 Yerlikaya,Ünal, Hukuk-Değer İlişkisi Açısından İslam Ceza Hukuku Normları, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2012.
 • 3 Karaaslan, M. Abdülmecit, İslam Deniz Ticaret Hukukunda Hukuki Sorumluluk, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ''İslam Hukukunda Yardımcı Üreme Teknikleri ve Taşıyıcı Annelik'' SDÜ BAP YL Projesi, 2014. (Proje Yürütücüsü)
 • 2 Kafiyeci (879/1474)'nin Kitabu'l-Ferah ve's-Surur ve Neşatu's-Sudur fi Şerhi Kitabil Ferah ve's-Surur Başlıklı Eserleri (İnceleme ve Edisyon Kritik), BAP Projesi, Proje No: 1847-M-09.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu (31 Mayıs/1-2 Haziran 2012), SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta.
 • 2 Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında Şehir ve İslam Sempozyumu,28-29 Eylül 2012, SDÜ İlahiyat Fak., Isparta
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Uluslararası Davraz Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanlığı
 • 2 Uluslararası Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu, 5-7 Ekim 2012, MUş Alparslan Ü., Muş: Bilim ve Danışma Kurulu üyeliği
 • 3 Uluslararası Balkan Sempozyumu -Balkanlarda Dostluk ve İşbirliği-, 5-7 Ekim 2012, Isparta: Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı
 • 4 Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu (31 Mayıs/1-2 Haziran 2012), SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta.(Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı)
 • 5 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu (31 Mayıs-1 Haziran 2007/31 May- 1 June 2007) bilim kurulu üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 "X. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve İcmâ ve Toplumsal Değişim Sempozyumu", 18-19 Mayıs 2013, Isparta. (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Elmalı'nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu-6 "Vahdet Bilinci ve Anadolu'nun Birliği",31 Ağustos 2013, Elmalı. (Oturum Başkanlığı)
 • 2 Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,02-04 Kasım 2012, Antalya (Oturum başkanlığı).
 • 3 Her Yönüyle Gül Sempozyumu, 7-9 Haziran 2012, SDÜ, Isparta.(Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı).
 • 4 1. Uusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi (Gıda katkı Maddeleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri), 19-20 Kasım 2011, Ankara
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Türcan, T. (2015). "Kur'an ve Sünnetin Toplumla Diyalektik İlişkisi Paneli", Anadolu İlahiyat Akademisi, 14 Mart 2015, Altındağ/Ankara. (Müzakereci)
 • 2 Türcan, T. (2014)."Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunları ve Çözümleri)" Çalıştayı, 1-4 Haziran 2014, Kozaklı/Nevşehir. (Müzakereci)
 • 3 Diyanet TV "Sabit ve Değişken Programı Çalıştayı", Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 24.05.2014 İstanbul. (Müzakereci)
 • 4 Türcan, Talip, "İslam Hukuk Biliminde Şer'ilik İlkesi", Seminer: SDÜİF (22.10.2009).
 • 5 Türcan, Talip, "İslam'da Fıkıh Mezheplerinin Oluşumu ve İhtilaf Sebepleri", Konferans: Sandıklı Müftülüğü (22.06.2009)
 • 6 Türcan, T., 2007, "İslam'ın Evrensel Hukuk Düşüncesine Katkıları", (Konferans:21.03.2007, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi, Hafız İbrahim Demiralay Konferans Salonu, Isparta).
 • 7 Türcan, T., 1999, "İslam ve Çalışma" (Konferans: 22 Nisan 1999 A. Ö. Lisesi Konf. Salonu, Gönen)
 • 8 Türcan, T., 1997, "Hz. Peygamber'in Örnek Ahlakı" (Panel: 2 Mayıs 1997 Belediye Düğün Salonu, Yalvaç)
 • 9 Türcan, T., 1996, "İslam Toplumunda Sünnetin Önemi" (Panel:26 Nisan 1996 Belediye Düğün Salonu, Atabey).
 • 10 Türcan, T., 1995, "Medine Sözleşmesi ve Önemi" (Konferans: 25 Nisan 1995 Halk Eğitim Merkezi Salonu, Keçiborlu)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi (Son Asır İslam Hukukçuları Özel Sayısı/6)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2019.
 • 2 İslâm İbâdet Esasları El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2013.
 • 3 İslam Hukuku El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 İslami Araştırmalar Dergisi
 • 2 Hamdard Islamicus (Journal of the Hamdard Foundation Pakistan), 2019.
 • 3 Hamdard Islamicus (Journal of the Hamdard Foundation Pakistan), 2016.
 • 4 Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies
 • 5 Diyanet İlmi Dergi
 • 6 Diyanet İlmi Dergi
 • 7 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015.
 • 8 Hamdard Islamicus (Journal of the Hamdard Foundation Pakistan), 2014.
 • 9 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014.
 • 10 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1.
 • 11 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/2.
 • 12 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/1.
 • 13 SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011.
 • 14 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2.
 • 15 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009.
 • 16 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/1.
 • 17 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
 • 18 Dini Araştırmalar Dergisi, 2004.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Diyanet İlmi Dergi, 2014.
 • 2 İslami İlimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Bahar 2011.
 • 3 Hikmet Yurdu
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliği, 12.01.2015 -20.05.2015
 • 2 Rektör Yardımcılığı, 17.06.2014 - 14.05.2015
 • 3 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliği, 19.08.2011-04.01.2012
 • 4 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 05.01.2012-12.01.2015
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı 02.01.2004-06.01.2006, 06.01.2006-03.06.2008
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan Yardımcılığı 17.02.2003-06.01.2006
 • 2 Anabilim Dalı Başkanlığı 19.10.2004-19.10.2007, 03.08.2009-
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Üniversite Son Soruşturma Kurulu Üyeliği, 28.01.2015-20.05.2015
 • 2 Rektörlük Son Soruşturma Kurulu Üyeliği, 26.11.2014 - 14.05.2015
 • 3 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği, 13.02.2014
 • 4 Üniversite Son Soruşturma Kurulu Üyeliği, 31.12.2013 - 01.01.2015
 • 5 Üniversite Son Soruşturma Kurulu Üyeliği, 15.09.2011 - 01.01.1212
 • 6 S.D.Ü İlahiyat Fakültesi Senatörü 26.08.2008-26.08.2011
 • 7 Fakülte Kurulu Üyeliği 19.09.2005-19.09.2008
 • 8 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 20.09.2005-20.09.2008
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Türcan, T., "Akıl Çıkmazı", TRT Diyanet Tv, 24.02.2016.
 • 2 Türcan, T., Akdeniz TV, "1 Konu 1 Konuk" Programı (17 Nisan 2015).
 • 3 Türcan, T., Müftülük Saati Programı, Güncel Dini Sorular, Kanal 32 TV, 27.02.2014
 • 4 Türcan, T. "Sabit ve Değişken", TRT Anadolu (Diyanet TV), 23.04.2014
 • 5 Türcan, T., Müftülük Saati Programı, Güncel Dini Sorular (Kurban), Kanal 32 TV, 10.10.2013
 • 6 Türcan, T., Müftülük Saati Programı, Güncel Dini Sorular, Kanal 32 TV, 26.01.2012
 • 7 Türcan, T., İftar Programı, Kanal 32, 25 Temmuz 2012.
 • 8 Türcan, T., Gecenin Bereketi Programı, Samanyolu TV (09.08.2012)
 • 9 Türcan, T., Güncel Dini Meseleler, Müftülük Saati Programı, Kanal 32 TV (21.04.2011)
 • 10 Türcan, T., İftar Zamanı Programı (Zekat), Kanal 32 TV, 01.09.2010
 • 11 Türcan, T., Güncel Dini Meseleler, Müftülük Saati Programı, Kanal 32 TV (16.12.2010)
 • 12 Türcan, T., İslam'da Aile ve Evlilik, Kanal 32'de program, 11.09.2008
 • 13 Türcan, T., Dost TV'de Merak Ettikleriniz Programı 28.07.2006.
 • 14 Türcan, T., "İslam'da Aile ve Gençlik", Kanal 32 TV Müftülük Saati Programı, 19 Mayıs 2005.
 • 15 Türcan, T., "İslam'da Fıkhi Mezhepler Niçin Vardır?", Akdeniz Gazetesi, 8 Şubat 1996.
 • 16 Türcan, T., Güncel Dini Meseleler, Kanal 32 Müftülük Saati Programı, 07.02.2013
VERDİĞİ DERSLER
Akli Çıkarım Yöntemleri
Arapça Dini Metinler I (Fıkıh)
Genel Hukuk Bilgisi
Günümüz Meseleleri ve İslam
Hukuk Baslangıcı I (Y. Lisans)
Hukuk Baslangici II
Hukuk Başlangıcı: İlke ve Kurumlar
Hukuk Başlangıcı: Temel Kavramlar
Islam Hukuk Biliminde Ta''lil Problemi (Doktora)
Islam Hukuk Felsefesi I (Doktora)
Islam Hukukuna Giriş II
Islamic Law
İslam Hukuk Biliminde Ta''lil Problemi I (Doktora)
İslam Hukuk Biliminde Ta'lil Problemi: İllet Teorisi
İslam Hukuk Felsefesi
İslam Hukuk Felsefesi I (Doktora)
İslam Hukuk Felsefesi II (Doktora)
İslam Hukuku
İslam Hukuku I
İslam Hukuku I (I. Öğretim, Yeni 4/A)
İslam Hukuku I (I. Öğretim, Yeni 4/B)
İslam Hukuku II (I. Öğretim, Eski 3/A)
İslam Hukuku II (I. Öğretim, Eski 3/B)
İslam Hukuku II (I. Öğretim, Yeni 4/A)
İslam Hukuku II (I. Öğretim, Yeni 4/B)
İslam Hukuku II (II. Öğretim, Eski 3/B)
İslam Hukuku Usulü
İslam Hukuku Usulü (I. Öğretim, Eski 3/B)
İslam Hukuku Usulü (II. Öğretim, Eski 3/A)
İslam Hukuku Usulü I
İslam Hukuku Usulü I (3/A)
İslam Hukuku Usulü I (I. Öğretim, Yeni 3/A)
İslam Hukuku Usulü II
İslam Hukuku Usulü II (3/A)
İslam Hukuku Usulü II (I. Öğretim, Yeni 3/A)
İslam Hukuku Usulü II (I. Öğretim, Yeni 3/B)
İslam Hukukuna Giriş I (Y. Lisans)
İslam Hukukunun Genel Teorisi
İslam Hukukunun Genel Teorisine Giriş
İslam Hukukunun Genel Teorisine Giriş I (Doktora)
İslam Hukukunun Genel Teorisine Giriş II
İslam İbadet Esasları
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kur''an Hükümleri ve Modern Hukuk (4/B)
Kur''an Hükümleri ve Modern Hukuk (II. Öğretim, Yeni 4/A)
Kur''an Hükümleri ve Modern Hukuk (II. Öğretim, Yeni 4/B)
Kur'an ve Hukuk
Kur''an ve Hukuk I (Doktora)
Kur''an ve Hukuk II
Mukayaseli Islam Hukuku I (Y. Lisans)
Mukayeseli Islam Hukuku II (Y.L)
Mukayeseli İslam Hukuku
Mukayeseli İslam Hukuku (4/B)
Mukayeseli İslam Hukuku I (Y. Lisans)
Mukayeseli İslam Hukuku II
Mukayeseli İslam Hukuku II (Y. Lisans)
Mukayeseli İslam Hukukuna Giriş
Türk Hukuk Tarihi
 
Bu İçeriği Paylaş!