KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Seyfettin ÇAKMAK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı
Telefon 2462114022
E-Posta seyfettincakmak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/seyfettincakmak
ORCID ID 0000-0002-6529-8106
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 01.08.1983
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ FİZİK (YL) (TEZLİ) 07.05.1987
Doktora FIRAT ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 23.09.1992
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Şekil Hatırlamalı Alaşımlardaki Kristalografik Faz Dönüşümleri,Moleküler Dinamik Simulasyon, Gömülmüş Atom Yöntemi,Kane tipi yarıiletkenler, kuantum noktaları ve telleri,ferromagnetik şekil hafızalı alaşımlar,Yoğunluk Fonksiyonel Teori ve Uygulamaları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akpınar E., Çakmak S., Structure change of Cu60Ni40 alloy, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,11-2 (2007), 116-122.
 • 2 S.Çakmak, E.Artunç, İ.Kara ve Ş. Çakmaktepe, Molecular Dynamics Simulation of Nickel Using Embedded Atom Potential, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-2(2005), 28-32.
 • 3 S.Çakmak, E.Artunç, İ. Kara ve Ş. Çakmaktepe, Moleküler Dinamik Simulasyonla NinTopak Yapılarda Kararlı Yapı Oluşumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8-2(2004), özel sayı 291-294.
 • 4 E. Artunç, S. Çakmak, Fe-7%Al-2%C Alaşımındaki martensitik dönüşüm için sonsuz küçük deformasyon analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8-3(2004)
 • 5 S. Çakmak, O. Şahin, Lin topaklarının yapısal özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8-2(2004), özel sayı 295-298.
 • 6 E. Artunç ve S. Çakmak, Bazı CuAlNi Alaşımlarındaki DO3 --> M18R Faz Dönüşümü için Kristalografik Analiz, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 5, 1-9 (2001)
 • 7 S. Çakmak ve E. Artunç, Bazı CuZnAl Alaşımlarına ait L21-->M18R dönüşümünün kristalografik Analizi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13, 147-151 (2001)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S. Çakmak, E. Artunç, N Kayalı ve O. Adıgüzel, Lattice Changes in Shape Memory CuZnAl Alloys on Aging at Room Temperature, Turkish Journal of Physics, 25, 467-472 (2001)
 • 2 E. Artunç, S. Çakmak ve S. Çakmak, Crystallographic Analysis of Martensitic Transformation in CuSn Alloy, Turkish Journal of Physics, 24, 737-745 (2000)
 • 3 S. Çakmak ve E. Artunç, Theoretical Analysis of the Crystallography for DO3-->M18R Martensitic Transformation, Turkish Journal of Physics, 22, 139-149 (1998)
 • 4 S. Çakmak, N. Kayalı, E. Artunç ve O. Adıgüzel, Crystallography of Martensitic Transformation in a Shape Memory Cu-24.23 %Zn-9%Al Alloy, Turkish Journal of Physics, 17, 847-855 (1993)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The effect of hydrostatic pressure on the electrical characterization of Au=n-InP Schottky diodes, Superlattices and Microstructures 47 (2010) 586-591
 • 2 Magneto-thermoelectric effects in two-dimensional quantum well:role of short-range potential, Phys. Scr. 81 (2010) 015701 (8pp)
 • 3 Rashba spin-orbit coupling effect on a diluted magnetic semiconductor cylinder surface and ballistic transport, Superlattices and Microstructures 46 (2009) 593-602
 • 4 Babayev A.M., Artunc E., Cakmak S., Cakmaktepe S., Energy spectrum of carriers in a Kane-type cylindirical cavity, Physica E, 28, 37-42, 2005
 • 5 Hashimzade F.M., Babyev A.M., Artunç E., Cakmak S., The Exact Solutions of Kane Equations which have Position Dependence Band-Gap in an External Non-Uniform Electric Field, Physica E 28, 355-359, 2005
 • 6 Hashimzade F.M., Babayev A.M., Cakmak S., Cakmaktepe Ş., Barier Penetration in Kane Type Semiconductor Nanostructures, Physica E 28, 447-452, 2005
 • 7 Çakmak S., "Energy Spectrum of Carriers in a Kane Type Semiconductor Anti-Wire", Zeitschrift für Naturforschung 60a, 1-6, 2005
 • 8 F.M. Gashimzade, A.M. Babayev, S. Çakmak and Ş. Çakmaktepe, Energies Spectrum of Carriers in Kane-type Hollow Cylinder, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 23, 177-182 (2004)
 • 9 F.M. Hashimzade, A.M. Babayev, S. Çakmak and Ş. Çakmaktepe, Rashba splitting in kane type quantum disk, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 25, 78-85 (2004)
 • 10 İ. Kara, N. Kolsuz and S. Çakmak, Investigation of energy and structural changes of Lin(n=3,4) microclusters based on temperature, Journal of Solid State Chemistry, 176, 203-205 (2003)
 • 11 S. Çakmak, A.M. Babayev, E. Artunç, A. Kökçe and Ş. Çakmaktepe, g-Factor of carriers in Kane-type semiconductor wire, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 18, 365-371 (2003)
 • 12 N. Kayalı, S. Çakmak, E. Artunç and O. Adıgüzel, Effects on Transformation Behaviour in Shape Memory CuZnAl Alloys, Journal De Physics IV, 5, 895-900 (1995)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Babayev A.M., Ş. Çakmaktepe, S. Çakmak, E. Artunç, Energy spectrum of carriers in a Kane-type cylindirical cavity, Nano TR-1 Nano Science and Technology 2005, Bilkent University, Ankara, 25-27 may 2005
 • 2 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç ve İ. Kara, "Lityum için martensitik dönüşümün atomik etkileşme mesafesine bağlılığı: moleküler dinamik benzetimi", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE, s. 186
 • 3 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç, İ.Kara, "Lityum için Sutton-Chen gömülmüş atom metodu parametrelerinin tayini", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE, s. 412.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bozkurt B., Çakmak S., CuAg Alaşımının MDS, 14. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 2 Kasım 2007, Mehmet Akif Ersoy Salonu, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara
 • 2 Yıldız H., Işık A., Çakmak S., FePd Alaşımlarının Kristalografisi, 14. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 2 Kasım 2007, Mehmet Akif Ersoy Salonu, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara
 • 3 Işık A., Yıldız H., Çakmak S., Ferromagnetik FePd Şekil Hafıza Alaşımı ve SEM İncelemesi, 18.Elektron Mikroskobu Kongresi, Ağustos 2007, Eskişehir
 • 4 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç ve İ. Kara, "Lityum için martensitik dönüşümün atomik etkileşme mesafesine bağlılığı: moleküler dinamik benzetimi", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE, s. 186
 • 5 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç, İ.Kara, "Lityum için Sutton-Chen gömülmüş atom metodu parametrelerinin tayini", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE, s. 412.
 • 6 Ş. Çakmaktepe, A. Babayev, A. Kökçe, S. Çakmak, E. Artunç, Kane Tipi Kuantum Çubuğunda Aharonov-Bohm Effekti, TFD 22. Fizik Kongresi, Bodrum, 2004
 • 7 S.Çakmak, A.Babayev, E.Artunç, Ş.Çakmaktepe, A.Kökçe, Magnetik Alan Etkisindeki Yarıiletkende Yük Taşıyıcılarının Enerji Spektrumu, TFD 21. Fizik Kongresi, Isparta 2002.
 • 8 S.Çakmak, O.Şahin, Lin Topaklarının Yapısal Özellikleri, TFD 21. Fizik Kongresi, Isparta, 2002
 • 9 S.Çakmak, E.Artunç, İ.Kara, Ş.Çakmaktepe, Moleküler Dinamik Simülasyon ile Nin Topak Yapılarında Kararlı Yapı Oluşumu, TFD 21. Fizik Kongresi, Isparta 2002.
 • 10 A.M.Babayev, M.A.Bagirov, S.Çakmak, E.Artunç, H.Oturak, A.Kökçe, Non-minimal Etkinleşme ve Kane Tipli Yarıiletkenlerde Safsızlıkların Enerji Spektrumları, TFD 21. Fizik Kongresi, Isparta, 2002.
 • 11 S. Çakmak, E. Artunç, Bazı CuZnAl Alaşımlarında L21-->M18R Faz Dönüşümünün Kristalografik Analizi, TFD 19. Fizik Kongresi, 2000
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Işık A., Yıldız H., Çakmak S., Ferromagnetik FePd Şekil Hafıza Alaşımı ve SEM İncelemesi, 18.Elektron Mikroskobu Kongresi, Ağustos 2007, Eskişehir
 • 2 Bozkurt B., Çakmak S., CuAg Alaşımının MDS, 14. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 2 Kasım 2007, Mehmet Akif Ersoy Salonu, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara
 • 3 Yıldız H., Işık A., Çakmak S., FePd Alaşımlarının Kristalografisi, 14. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 2 Kasım 2007, Mehmet Akif Ersoy Salonu, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara
 • 4 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç, İ.Kara, "Lityum için Sutton-Chen gömülmüş atom metodu parametrelerinin tayini", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE
 • 5 Ş. Çakmaktepe, A. Babayev, A. Kökçe, S. Çakmak, E. Artunç, "Kane tipi kuantum çubuğunda Aharonov-Bohm efekti", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE
 • 6 S.Çakmak, S.Özgen, S. Kazanç, E.Artunç ve İ. Kara, "Lityum için martensitik dönüşümün atomik etkileşme mesafesine bağlılığı: moleküler dinamik benzetimi", Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum-TÜRKİYE
 • 7 S.Çakmak, A.Babayev, E.Artunç, Ş.Çakmaktepe, A.Kökçe, Magnetik Alan Etkisindeki Yarıiletkende Yük Taşıyıcılarının Enerji Spektrumu, TFD 21. Fizik Kongresi, Isparta 2002.
 • 8 S.Çakmak, O.Şahin, Lin Topaklarının Yapısal Özellikleri, TFD 21. Fizik Kongresi, Isparta 2002.
 • 9 S.Çakmak, E.Artunç, İ.Kara, Ş.Çakmaktepe, Moleküler Dinamik Simülasyon ile Nin Topak Yapılarında Kararlı Yapı Oluşumu, TFD 21. Fizik Kongresi, Isparta 2002.
 • 10 A.M.Babayev, M.A.Bagirov, S.Çakmak, E.Artunç, H.Oturak, A.Kökçe, Non-minimal Etkinleşme ve Kane Tipli Yarıiletkenlerde Safsızlıkların Enerji Spektrumları, 21. Fizik Kongresi, 2002
 • 11 S. Çakmak, E. Artunç, Bazı CuZnAl Alaşımlarında L21-->M18R Faz Dönüşümünün Kristalografik Analizi, 19. Fizik Kongresi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 N. Kayalı, S. Çakmak, E. Artunç and O. Adıgüzel, Transformation Behaviour in Shape Memory CuZnAl Alloys, Proceedings of International Conference on Martensitic Transformations, ICOMAT 95, 1995.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldız H., Işık A., Çakmak S., Isıl İşlem Sonrası Soğutma Kriterlerinin FePd Alaşımının Mikro Yapısına Etkisinin Araştırılması, 24. Uluslararası Fizik Kongresi, Ağustos 2007, Malatya
 • 2 Akpınar E., Çakmak S., Molecular Dynamics Simulation Investigation of CuNi Alloys Under the Different Pressures, Uluslararası 24. Fizik Kongresi, Ağustos 2007, Malatya
 • 3 F.Gashimzade, A.Babayev, S.Çakmak, Ş.Çakmaktepe, Energies Spectrum of Carriers in Kane-type Hollow Cylinder, Condensed Matter Division, Prague 2004.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Akpınar E., Çakmak S., Molecular Dynamics Simulation Investigation of CuNi Alloys Under the Different Pressures, Uluslararası 24. Fizik Kongresi, Ağustos 2007, Malatya
 • 2 Yıldız H., Işık A., Çakmak S., Isıl İşlem Sonrası Soğutma Kriterlerinin FePd Alaşımının Mikro Yapısına Etkisinin Araştırılması, 24. Uluslararası Fizik Kongresi, Ağustos 2007, Malatya
 • 3 Çakmak S., "Energy Spectrum of Carriers in a Kane Type Semiconductor Anti-Wire", 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla University, Muğla, Turkey. Fizik Kongresi,
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Difüzyon Pompalı Yüksek Vakum Sisteminin Kurulması ve Fiziksel Parametrelerin Belirlenmesi, FÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1987
 • Doktora Tezi
 • 1 Bakır Bazlı Alaşımlarda Martensit Varyantlarının Grup Kombinezonları, FÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Effects on Transformation Behaviour in Shape Memory CuZnAl Alloys, Journal De Physics IV
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aygün Işık, FePd Ferromagnetik Şekil Hafıza Alaşımının Kristalografisi, 2007.
 • 2 Burcu Bozkurt, CuAg sıvı metalinde amorf oluşunun moleküler dinamik simulasyonu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
 • 3 Eşe Akpınar, Gömülmüş atom potansiyeli kullanarak CuNi alaşımının moleküler dinamik simülasyonu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
 • 4 Şükrü Çakmaktepe, MDS metodu ile Nİn klastırlarının yapısal özellikleri, 2001, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Isparta
 • 5 Osman Şahin, Moleküler dinamik simülasyon metodu ile Lİn klastırları, 2001, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 6 Havvahan Koruca, Cu-14.6Zn-16.1Al (%at) Alaşımındaki Martensit Faz Dönüşümü için DO3-->18R Kristalografik Analizi, 1999, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 7 A.Faruk Özdemir, Şekil Hatırlamalı Alaşımlardaki Martensitik Faz Dönüşümlerinin Ginzburg-Landau Teorisiyle İncelenmesi, 1996, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Şekil Hatırlama Alaşımı Üzerine Deneysel İnceleme. 2008. Münferit proje, SDÜ Araştıma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.
 • 2 FePd Ferromagnetik Şekil Hafıza Alaşımının Kristalografisi. 2007. Yüksek lisans projesi, SDÜ Araştıma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.
 • 3 Gömülmüş atom potansiyeli kullanarak CuNi alaşımının moleküler dinamik simülasyonu, 2006, Yüksek lisans projesi, SDÜ Araştıma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.
 • 4 CuAg sıvı metalinde amorf oluşumunun moleküler dinamik simülasyonu, 2006, SDÜ Bilimsel Araştırma ve Yönetimi Birimi tarafından desteklenmiştir.
 • 5 Nikel Topaklarının Termodinamiği, 2004, Münferit proje, SDÜ Araştıma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.
 • 6 Nin Topaklarının Sıcaklığa Bağlı Yapısal Özelliklerindeki Değişmelerin Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi İle İncelenmesi, 2002, münferit araştırma, SDÜ Araştıma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Fizik Derneği
 • 2 Fen ve Sosyal Bilimciler Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Materials Processing Technology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Science & Technology (IJST)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Rektörlük
 • 1 Eğitim Öğretim Koordinatörü
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 • 2 Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürü. 2008-2011
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Fizik Bölüm Başkanı
 • 2 SDÜ Teknolojik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü. 2005-2008
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Fizik Anabilim Dalı Başkanı
 • 2 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, bölüm başkan yardımcılığı, 1997-2006
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Kulüpler Ust Kurul Üyesi
 • 2 Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü üyesi
 • 3 SDÜ Fizik Kulübü, Akademik Danışman
 • 4 Yerel kurul, Akademik Bilişim 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 5 Üniversite Bilgisayar Koord. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 6 Fakülte Bilgisayar Koordinasyon Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 7 Fakülte Yönetim-Disiplin Kurulu Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 8 Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı, Fırat Üniversitesi
 • 9 Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi 2017
VERDİĞİ DERSLER
Astronomi
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Elektrik İş Güvenliği
FİZİK I (Mekanik I)
FİZİK II (Mekanik II)
Fizik Laboratuvarı I
Fizik Laboratuvarı II
Katıhal Fiziği
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi
 
Bu İçeriği Paylaş!