KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Seyfettin ÇAKMAK
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı
Telefon 2462114022
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-6529-8106
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 118
Web Of Science Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 54
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 01.08.1983
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ FİZİK (YL) (TEZLİ) 07.05.1987
Doktora FIRAT ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 23.09.1992
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Şekil Hatırlamalı Alaşımlardaki Kristalografik Faz Dönüşümleri,Moleküler Dinamik Simulasyon, Gömülmüş Atom Yöntemi,Kane tipi yarıiletkenler, kuantum noktaları ve telleri,ferromagnetik şekil hafızalı alaşımlar,Yoğunluk Fonksiyonel Teori ve Uygulamaları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Yücel İsmail, ÇAKMAK SEYFETTİN, Effect of oxygen vacancy on Sb3, Nb3 and V3 doped KTaO3 compounds. Optik , 467-477. Doi: 10.1016/j.ijleo.2018.10.039, (2019), (SCI-Expanded)
 • 2 YÜCEL I., ÇAKMAK Seyfettin, The role of carbon (C) atoms on YBCO superconductor: DFT study. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS , 590-599. (2017), (SCI-Expanded)
 • 3 YÜCEL I., ÇAKMAK Seyfettin, ARTUÇ E., Effects of substitution on electronic and optic properties of Ga and P doped AlN nanosheets. OPTIK , 498-510. Doi: 10.1016/j.ijleo.2017.06.132, (2017), (SCI-Expanded)
 • 4 KASALAK T. F. , BABANLI A., ÇAKMAK Seyfettin, YÜCEL I., Structural and electronic properties of Bi2-xSbxTe3 ternary and Bi2-xSbxTe3-ySey quaternary compounds. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS , 391-396. (2016), (SCI-Expanded)
 • 5 HASHIMZADE F. M. , HASANOV K. A. , MEHDIYEV B. H. , ÇAKMAK Seyfettin, Magneto-thermoelectric effects in two-dimensional quantum well: role of short-range potential. PHYSICA SCRIPTA, 81(1), , 0-0. Doi: 10.1088/0031-8949/81/01/015701, (2010), (SCI-Expanded)
 • 6 UÇAR N., OZDEMIR A. F. , ALDEMIR D. A. , ÇAKMAK Seyfettin, CALIK A., YILDIZ H., Cimilli F., The effect of hydrostatic pressure on the electrical characterization of Au/n-InP Schottky diodes. SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, 47(5), , 586-591. Doi: 10.1016/j.spmi.2010.02.003, (2010), (SCI-Expanded)
 • 7 Mehdiyev BH, Babayev AM, ÇAKMAK SEYFETTİN, ARTUÇ EKREM, Rashba spin–orbit coupling effect on a diluted magnetic semiconductor cylinder surface and ballistic transport. Superlattices and Microstructures, 46(4), , 593-602. Doi: 10.1016/j.spmi.2009.08.009, (2009), (SCI-Expanded)
 • 8 Babayev A., ARTUNC E., ÇAKMAK Seyfettin, CAKMAKTEPE S., Energy spectrum of carriers in a Kane-type cylindrical cavity. PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, 28(1), , 37-42. Doi: 10.1016/j.physe.2005.01.019, (2005), (SCI-Expanded)
 • 9 ÇAKMAK SEYFETTİN, Energy Spectrum of Carriers in a Kane-type Semiconductor Anti-wire. Zeitschrift für Naturforschung A Doi: 10.1515/zna-2005-8-906, (2005), (SCI-Expanded)
 • 10 Hashimzade FM, Babayev AM, Artunç E, ÇAKMAK SEYFETTİN, The exact solutions of Kane equations which have position-dependence band gap in an external non-uniform electric field. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 28(4), , 355-359. Doi: 10.1016/j.physe.2005.04.009, (2005), (SCI-Expanded)
 • 11 Hashimzade FM, Babayev AM, ÇAKMAK SEYFETTİN, Cakmaktepe S, Barrier penetration in Kane type semiconductor nanostructures. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 28(4), , 447-452. Doi: 10.1016/j.physe.2005.05.049, (2005), (SCI-Expanded)
 • 12 Hashimzade FM, Babayev AM, ÇAKMAK SEYFETTİN, Çakmaktepe Ş, Rashba splitting in Kane type quantum disk. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 25(1), , 78-85. Doi: 10.1016/j.physe.2004.06.045, (2004), (SCI-Expanded)
 • 13 ÇAKMAK SEYFETTİN, Babayev AM, Artunç E, Kökçe A, Çakmaktepe Ş, g-Factor of carriers in Kane-type semiconductor wire. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 18(4), , 365-371. Doi: 10.1016/S1386-9477(02)00697-5, (2003), (SCI-Expanded)
 • 14 KARA İZZET, KOLSUZ NURİ, ÇAKMAK SEYFETTİN, Investigation of energy and structural changes of Lin (n=3, 4) microclusters based on temperature. Journal of Solid State Chemistry, 176(1), , 203-205. Doi: 10.1016/S0022-4596(03)00392-X, (2003), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Yücel İsmail, ÇAKMAK SEYFETTİN, TlGa1-xInxTe2 (x=0.00, 0.25, 0.50, 0.75) Alaşımlarının Yapısal ve Elektronik Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 12(1), , 30-40. (2017), (TR DİZİN)
 
Bu İçeriği Paylaş!