KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462110256
E-Posta ismailgoksoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://ilahiyat.sdu.edu.tr/goksoy
ORCID ID 0000-0003-2976-0567
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT PR. 11.06.1984
Yüksek Lisans MANCHESTER ÜNİVERSİTESİ YAKINDOĞU ARAŞTIRMALAR 15.10.1986
Doktora LONDRA ÜNİVERSİTESİ 17.07.1991
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İslam Tarihi,Yakın Dönem İslam Tarihi,İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi,Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi,Güneydoğu Asya İslam Tarihi Araştırmaları,Mahalli Tarih Araştırmaları (Isparta Yöresi)
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 İslam Tarihi Gezi Notları(Endülüs, Kıbrıs, Balkanlar, Fas, İran, Hindistan, Özbekistan ve Kudüs)
 • 2 Göksoy, İ. H., 2004, Güneydoğu Asya'da Osmanlı-Türk Tesirleri, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2004. (250 sayfa büyük boy)
 • 3 Göksoy, İ. H., 1999, Sütçüler ve Yöresinin Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Tuğra Matbaası, 56 sayfa, Isparta.
 • 4 Göksoy, İ. H., 1998, İslam'ın Güneydoğu Asya'ya Girişi ve Yayılışı, Beyan Yayınları, No: 270, 225 sayfa, İstanbul.
 • 5 Göksoy, İ. H., 1995, Endonezya'da İslam ve Hollanda Sömürgeciliği, Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Yayınları, Ankara, 298+XVII sayfa. (büyük boy)
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 Göksoy, İ. H., 2008, Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi, Fakülte Kitabevi Yayınları, No: 93, 262+XII sayfa, Isparta. (birinci baskı: 1997; gözden geçirilmiş ikinci baskı: 2003; üçüncü baskı: 2008).
 • 2 Göksoy, İ. H., 2003, Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi, Fakülte Kitabevi Yayınları, No: 40, 270 sayfa, Isparta. (birinci baskı: 1997; gözden geçirilmiş ikinci baskı: 2003).
 • 3 Göksoy, İ.H., 1997, Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 1997, 256 sayfa.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Ramazanoğulları Beyliği
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Göksoy, İ. H., "Hz. Peygamber'in (sas) Hükümdarlara Gönderdiği Davet Mektupları ve Önemi", Asr-ı Saadet Dünyası: Önder Peygamber ve Yeni Bir Devletin Kuruluşu (Derleyen: Adnan Demircan), Siyer yayınları, İstanbul 2015, s.177-197 (Aynı adla 1999 yılında yayımlanan Kutlu Doğum Tebliğinin gözden geçirilmiş şekli).
 • 2 Göksoy, İ.H., "II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti'nin Güneydoğu Asya Bölgesi ile İlişkileri",Devr-i Hamid: Sultan II. Abdülhamid (Haz: Mehmet Metin Hülagü ve dğr), cilt:3, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011, s.27-56.
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Göksoy, İ.H., "Reşidi, Muhammed", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK Cilt: 2, İstanbul 2016, s. 426-429.
 • 2 Göksoy, İ.H., "Kalisasak, Ahmed Rifâî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK Cilt: 2, İstanbul 2016, s. 8-10.
 • 3 Göksoy, İ.H., "Minenkebâvî, Ahmed Hatîb", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 2 cildi, İstanbul 2016, s. 271-273.
 • 4 Göksoy, İ.H., "Nurhalis, Mâcid", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 2 cildi, İstanbul 2016, s. 366-369.
 • 5 Göksoy, İ.H., "Raca Ali Hacı", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 2 cildi, İstanbul 2016, s. 412-414.
 • 6 Göksoy, İ.H., "Sambasî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 2 cildi, İstanbul 2016, s. 469-470.
 • 7 Göksoy, İ.H., "Abdülkerim Emrullah", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 1 cildi, İstanbul 2016, s.28-30
 • 8 Göksoy, İ.H., "Ahmed Sıddik", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 1 cildi, İstanbul 2016, s. 51-52.
 • 9 Göksoy, İ.H., "Alaeddin Tumenanga", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 1 cildi, İstanbul 2016, s. 70-71.
 • 10 Göksoy, İ.H., "Arakan", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 1 cildi, İstanbul 2016, s. 104-108.
 • 11 Göksoy, İ.H., "Azimüddin", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 1 cildi, İstanbul 2016, s.155-157.
 • 12 Göksoy, İ.H., "Çamlar", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 1 cildi, İstanbul 2016, s.280-284.
 • 13 Göksoy, İ.H., "Fadanî, Muhammed Yasin", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK 1 cildi, İstanbul 2016, s. 435-436.
 • 14 Göksoy, İ. H., "Malay-Endonezya Dünyasında Mevlid Geleneği", İnsanlığın Tükenmeyen Ümidi Peygamberimiz'e, Yay: İstanbul Müftülüğü, Ankara 2007, s.64-67.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Göksoy, İ.H., "Acehnese Appeals for Ottoman Turkish Protection in the Late Nineteenth Century", From Antolia to Aceh: Ottomans, Turks and Southeast Asia, Oxford University Press, Oxford/London, 2015, s.175-197
 • 2 Göksoy, İ. H., 2011,"Hubungan Turki Usmani-Aceh Yang Terekam dalam Sumber-Sumber Turki", Memetakan Masa Lalu Aceh (eds:R. Michael Feener, Patrick Daly and Anthony Reid; Penerjemah(Endonezya diline tercüme eden): Supardi Asmorobangun), Jakarta: KITLV-Jakarta; Den Pasar: Pustaka Larasan; Banda Aceh:ICAIOS, s.61-94.
 • 3 Göksoy, İ. H., 2011,"Ottoman-Aceh Relations as documented in Turkish Sources", Mapping the Acehnese Past (eds:R. Michael Feener, Patrick Daly and Anthony Reid, Leiden: KITLV Press, s.65-96.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Endonezya’nın Demokrasi Tecrübesi ve İslam
 • 2 İsmail Hakkı Göksoy - Belkıs Özsoy, "Iran at the Beginning of 20th Century as Seen by Suleyman Shukru in His Travelogue of Sayahat Al-Kubra", International Journal of Business and Entrepreneurship Development, Vol. 1, No. 1, October 2015, s.25-39 (İnternet web sitesi: http://ijbed.cgrd.org/images/Vol.1No.1/4.pdf)
 • 3 Göksoy, İ. H., 2003, "Endonezya'da Din Eğitimi Kurumları ve Tarihi Gelişimleri", Dini Araştırmalar (Religious Studies), Vol: 5, Num:15, Ankara, January-April 2003, s.37-63.
 • 4 Göksoy, İ. H., 2003, "Endonezya'da Tasavvufi Hareketler ve Bazı Özellikleri", Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 11, Ankara, Ocak-Haziran 2003, s.75-115.
 • 5 Göksoy, İ. H., 2002, "İbn Battuta'ya Göre Güneydoğu Asya Ülkeleri", Dini Araştırmalar (Religious Studies), Vol: 4, Num:12, Ankara, January-April 2002, s.49-70.
 • 6 Göksoy, İ. H., 2000, "Atatürk ve Türk İnkılabının Endonezya'daki Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi: Cumhuriyetin 77. Yılına Armağan, cilt: 7, sayı: 7, Isparta 2000 (Baskı 2001), s.7-36.
 • 7 Göksoy, İ. H., 1999, "Malay ve Endonezya Kaynaklarına Göre Türkler ve Osmanlı-Açe İlişkileri", Tarih İncelemeleri Dergisi: Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılına Armağan, sayı: XIV, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir 1999, s.175-187.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Göksoy, İ. H., 2016, "Osmanlı'nın Uzaklardaki Vilayeti: Açe Sultanlığı", Derin Tarih Dergisi, Şubat 2016, Sayı:47, s.40-49.
 • 2 Göksoy, İ.H., 2016, "Japonya'ya Bir Deniz Yolculuğu: Ertuğrul Fırkateyni", Diyanet Aylık Dergi, Mayıs 2016, Sayı:305, DİB Yayınları, Ankara 2016, s.66-69.
 • 3 Göksoy, İ. H., 2011, "Yusuf el-Makassari", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXXIV, s.17-19, İstanbul.
 • 4 Göksoy, İ. H., 2011, "Tarih: Malay-Endonezya Tarihçiliği", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXX, s.61-64, İstanbul.
 • 5 Göksoy, İ. H., 2011, "Tayland: Tarih ve Ülkede İslamiyet", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXX, s.191-194, İstanbul.
 • 6 Göksoy, İ. H., 2010, "Şemseddin-i Sumatranî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVIII, s.526-527, İstanbul.
 • 7 Göksoy, İ. H., 2010, "Talim ve Terbiye: Endonezya", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXIX, s.542-546, İstanbul.
 • 8 Göksoy, İ. H., 2010, "Talim ve Terbiye: Malezya", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXIX, s.546-548, İstanbul.
 • 9 Göksoy, İ. H., 2009, "Sarekat Islam", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVI, İstanbul, s.135-136.
 • 10 Göksoy, İ. H., 2009, "Snouck-Hurgronje, Christian", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVII, s.340-341, İstanbul.
 • 11 Göksoy, İ. H., 2009, "Srilanka", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVII, s.425-428, İstanbul.
 • 12 Göksoy, İ. H., 2009, "Sukarno, Ahmed", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVII, s.478-479, İstanbul.
 • 13 Göksoy, İ. H., 2009, "Sumatra", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVII, s.524-526, İstanbul.
 • 14 Göksoy, İ. H., 2009, "Singapur", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVII, s.250-252, İstanbul.
 • 15 Göksoy, İ. H., 2007, "Siyaset-i Hay Devlet-i Holland der Murad-ı Haj, 1946-1949", Çev. Bilal Haki, Mighate Hajj, Tahran, s.160-179.
 • 16 Göksoy, İ. H., 2007, "Nureddin er-Rânirî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXIII, İstanbul, s.256-257
 • 17 Göksoy, İ. H., 2007, "Pesantren", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXIV, İstanbul, s.250-251.
 • 18 Göksoy, İ. H., 2007, "Pedriler", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXIV, İstanbul, s.220-221.
 • 19 Göksoy, İ. H., 2007, "Penghulu", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXIV, İstanbul, s.231-232.
 • 20 Göksoy, İ. H., 2007, "Persatuan İslam", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXIV, İstanbul, s.333.
 • 21 Göksoy, İ. H., 2006, "Muhammediyye", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXI, İstanbul, s.1-2
 • 22 Göksoy, İ. H., 2006, "Osmanlı-Açe ve Türk-Endonezya İlişkileri", SOBE (Sosyal Bilimler Evi), Yıl:1, Sayı:2, Ocak-Nisan 2006, Isparta, s.42-52
 • 23 Göksoy, İ. H., 2006, "Myanmar", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXII, İstanbul, s.253-255
 • 24 Göksoy, İ. H., 2006, "Natsir, Muhammed", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXII, İstanbul, s.440-441
 • 25 Göksoy, İ. H., 2006, "Nehdatü'l-ulema", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXII, İstanbul, s.541-542
 • 26 Göksoy, İ. H., 2005, "Muhammed Besyuni", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, İstanbul, s.513-514.
 • 27 Göksoy, İ. H., 2003, "İslam Dünyasından: Endonezya", Diyanet Aylık Dergi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Haziran 2003, s.54-57.
 • 28 Göksoy, İ. H., 2003, "Mahfuz b. Abdullah et-Tırmısî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXVII, Ankara, s.335-336.
 • 29 Göksoy, İ. H., 2003, "Malaka", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXVII, Ankara, s.466-467.
 • 30 Göksoy, İ. H., 2003, "Malezya", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXVII, Ankara, s.486-493.
 • 31 Göksoy, İ. H., 2002, "Kuala Lumpur", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXVI, Ankara, s.296-297.
 • 32 Göksoy, İ. H., 2000, "İmamüddin er-Riyazi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXII, İstanbul, s. 209
 • 33 Göksoy, İ. H., 1999, "Islah: Endonezya ve Malezya", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XIX, İstanbul, s.167-170.
 • 34 Göksoy, İ. H., 1998, "Hollanda: IV. Hollanda Sömürgeciliği", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XVIII, İstanbul, s.226-227.
 • 35 Göksoy, İ. H., 1998, "Hollanda Doğu Hindistan Şirketi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XVIII, İstanbul, s.232-234.
 • 36 Göksoy, İ. H., 1998, "Hüseyin Cayadiningrat", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XVIII, İstanbul, s.536-537.
 • 37 Göksoy, İ. H., 1997, "Hamka", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XV, İstanbul, s.482-483.
 • 38 Göksoy, İ. H., 1996, "Endonezya'da Çağdaş İslam Düşüncesi ve Muhammediyye Hareketi", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 3, sayı: 3, Isparta, s.115-169.
 • 39 Göksoy, İ. H., 1996, "Filipinler: Ülkede İslamiyet", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XIII, İstanbul, s.84-88.
 • 40 Göksoy, İ. H., 1996, "Fulaniler", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XIII, İstanbul, s.215-216.
 • 41 Göksoy, İ. H., 1996, "Hacı Agus Salim", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XIV, İstanbul, s.439-440.
 • 42 Göksoy, İ. H., 1995, "Malezya'da İslamiyet", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 2, sayı: 2, Isparta, s.193-252.
 • 43 Göksoy, İ. H., 1995, "Filipinler'de İslamiyet", Diyanet İlmi Dergi, cilt: 31, sayı:3, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara, Temmuz-Ağustos-Eylül 1995, s.83-106.
 • 44 Göksoy, İ. H., 1995, "Endonezya: Ülkede İslamiyet, Sömürge Dönemi, Son Dönem", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XI, İstanbul, s.197-207.
 • 45 Göksoy, İ. H., 1994, "Endonezya'da İslam ve Hollanda Hakimiyeti", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 1, sayı: 1, Isparta, s.159-196.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eğirdirli Karçınzade Süleyman Şükrü: Hayatı, Seyahati ve Eserleri
 • 2 Göksoy, İ. H., 2002, "Atatürk ve Türk İnkılabının Endonezya'daki Etkileri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt: XVIII, sayı:52, yıl:2002, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2002, s.1-36.
 • 3 Göksoy, İ. H., 2002, "The Turkish Footprints in the Islamic Countries of Southeastern Asia", THE TURKS, Yeni Türkiye Publications, Ankara, Vol. 3, s.303-313. (Yeni Türkiye Dergisi Türk Tarihi Projesi İçinde)
 • 4 Göksoy, İ. H., 2002, "Güneydoğu Asya İslam Ülkelerinde Türk İzleri", TÜRKLER, (Yeni Türkiye Dergisi Türk Tarihi Projesi İçinde) Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, cilt 9, s.618-631.
 • 5 Göksoy, İ. H., 2001, "The Policy of the Dutch Government Towards Islam in Indonesia", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi (Sanal İlahiyat Dergisi), Yıl: 1 Sayı: 4, Ekim-Kasım-Aralık 2001, s.1-36. Internet Adresi: http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt1/sayi4/index.htm
 • 6 Göksoy, İ. H., 1998, "Dutch Policy Towards the Indonesian Haj, 1946-1949", İslam Araştırmaları Dergisi (Turkish Journal of Islamic Studies), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayını, cilt 2, sayı 2, İstanbul 1998, s.187-207.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Göksoy, İ. H., 2002, "The Policy of the Dutch Government Towards Islam in Indonesia", The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 19, Winter 2002, Number 1, Herndon, VA, USA, s.73-94.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Göksoy, İ. H., 2010, "Panislamcı Politika ve Siyasi Himaye: Malay Perspektifi ve Osmanlı Tepkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2010/2, Sayı:25, Isparta 2010, s.170-186.
 • 2 Göksoy, İ. H., 2004, "Avrupa ve İslam: Bir Bilimin Tarihi", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2003/2, Sayı.11, Isparta 2004, s.165-184.
 • 3 Göksoy, İ. H., 1998, "Türk İnkılabının Malezya'daki Etkileri, (A. C. Milner'den tercüme) Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 5, sayı: 5, Isparta 1998 (2000'de basıldı), s.253-269.
 • 4 Göksoy, İ. H., 1997, "Batı Endonezya'da XVI. Yüzyıl Türk Tesiri II", (Antony Reid'den tercüme), Türk Yurdu, Ocak 1997, cilt: 16, sayı: 113, s.49-53.
 • 5 Göksoy, İ. H., 1996, "Batı Endonezya'da XVI. Yüzyıl Türk Tesiri I", (Antony Reid'den tercüme), Türk Yurdu, Aralık 1996, cilt: 16, sayı: 112, s.42-48.
 • 6 Göksoy, İ. H., 1995, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Malay-Endonezya Takımadalarındaki Müslüman Krallıklarla İlişkileri" (Affan Selçuk'tan tercüme), Türk Dünyası Araştırmaları, sayı: 94 (Şubat 1995), İstanbul 1995, s.111-121.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Göksoy, İ. H., 2015, "Hz. Peygamber'in Bazı Hıristiyan Topluluklara Verdiği Kabul Edilen Ahidnamelerle İlgili İngilizce Bir Kitap", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2014/2, Sayı:33, Isparta 2014, s.249-258.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Göksoy, İ. H., 2001, "Osmanlı Arşiv Kayıtları Işığında Eğirdir Köyleri", I. Eğirdir Sempozyumu: Tarihi, Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir. 31 Ağustos - 1 Eylül 2001, Eğirdir, Düzenleyen: Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Belediyesi Yayınları, s.367-386.
 • 2 Göksoy, İ. H., 2000, "Tarih ve Doğa Turizmi Açısından Sütçüler Yöresi", Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu, 7-8 Eylül 2000, Isparta, Düzenleyen: SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Isparta 2000, s.56-70.
 • 3 Göksoy, İ. H., 1999, "Hz. Peygamber'in Hükümdarlara Gönderdiği Davet Mektupları ve Önemi", II. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20 Nisan 1999, Isparta, Düzenleyen: SDÜ İlahiyat Fakültesi, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta 1999, No: 5, s.119-138.
 • 4 Göksoy, İ. H., 1998, "Hz. Peygamber'in Yönetim Anlayışı ve Tatbikatından Bazı Örnekler", I. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20-21 Nisan 1998, Isparta, Düzenleyen: SDÜ İlahiyat Fakültesi, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, No: 4, Isparta 1998, s.173-189.
 • 5 Göksoy, İ. H., 1998, "Bazı Müslüman Ülkelerin Yönetim Modeli: Endonezya ve Malezya Örneği", İslam ve Demokrasi: Kutlu Doğum Sempozyumu 1998, 24-26 Nisan 1998, Ankara, Düzenleyen: Türkiye Diyanet Vakfı, (Yayına Hazırlayan: Ömer Turan), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998, s.173-192.
 • 6 Göksoy, İ. H., 1998, "Uzakdoğu'daki Müslüman Azınlıklar", Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar Sempozyumu, (İSAM III. Kutlu Doğum İlmi Toplantısı), 9-10 Mayıs 1998, İstanbul, Düzenleyen: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İSAM Yayınları, İstanbul 1999, s.267-286.
 • 7 Göksoy, İ. H., 1998, "Sütçüler ve Yöresinin Tarihi Üzerine Bir Araştırma", Isparta'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II: Bildiriler, I-III, 16-17 Mayıs 1998, Isparta, Düzenleyen: Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISVAK, SDÜ Yayınları No:15, Isparta 2001, s.185-200.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÖKSOY, İ.H., "Karçınzade Süleyman Şükrü ve Seyahatü'l-Kübra", II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Düzenleyen: Türk Bilim Tarihi Kurumu ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 30-31 Ekim 2006.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Göksoy, İ. H., 2010, "Bologno Sureci Üzerine", VII. İlahiyat Fakülteleri İslam Tarihi Anabilim Dalları İstişare Toplantısı ve 'Siyer Çalışmalarının Kaynağı Olarak Kur'an-ı Kerim Çalıştayı'", 23-24 Temmuz 2010, Erzurum, Düzenleyen: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Göksoy, İ.H., "Anglo-Eyptian Condominium Rule in Sudan Before the First World War (1899-1914)", International Conference on Turkish-Sudanese Relationship from Past to Present and Opportunities for the Future, 08-10 February 2016, Organised jointly by: AlZaeem AlAzhari University (Khartoum) and Çankırı Karatekin University (Çankırı), Khartoum, Sudan.
 • 2 Göksoy, İ. H., "Ottoman-Aceh Relations according to the Turkish Sources", First International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies, 23-27 February 2007, Banda Aceh, Indonesia.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Göksoy, İ. H., 2009, "Lisansüstü Programlarda İslam Tarihinin Problemleri ve Öğretim Yöntemleri", Müzakere Metni, "İslam Tarihi Öğretiminin Problemleri" Kolokuyumu, Düzenleyen: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı, 29-30 Mayıs 2009, Ankara,(Baskı Tarihi: 2010), s.83-88.
 • Uluslarası toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Göksoy, İ. H., 2003, "XXI. Yüzyılda İndo-Malay Havzası", XXI. Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı (An International Symposium on the Muslim World and Turkey in the 21st Century) 28-30 Mart 2003, Eresin Topkapı Hotel, İstanbul, Düzenleyen: İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), Ensar Neşriyat, İstanbul 2003, s.249-260.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yunus Muradi, "Mezar-ı Şerif ve Çevresinde İslami Dönem Mimari Eserleri". SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004 (mezun). İki yıla yakın danışmanlığım altında çalışmıştır.
 • 2 İsmail Çalışkan, "Osmanlı Arşıv Kayıtlarına Göre XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Afyon Sandıklının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000'de bıraktı.
 • Doktora Tezi
 • 1 İsmail Hakkı Göksoy, 1991, "Dutch Policy towards Islam in Indonesia, 1945-1949", London University, School of Oriental and African Studies, Londra, İngiltere.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ömer Göksal, Tahirü'l-Mevlevi ve İslam Tarihçiliği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 (Mezun)
 • 2 Shamo Kazımov, "Müsteşriklerin Hz. Osman Dönemi Olaylarına Yaklaşımları", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015 (Mezun)
 • 3 Sena Kaplan, "Valilik ve Emirlik Dönemlerinde Endülüs'te İktidar Mücadelesi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012 (Mezun)
 • 4 Mustafa Kazım Kayhan, "Temettuat Defterlerine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Barla'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 (Mezun)
 • 5 Tahsin Yeşil, "9930 Numaralı Temettuat Defterine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Eğirdir'in Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 (Mezun)
 • 6 Bilal Yıldız, "XX. Yüzyıl Başlarında Denizli (685 Numaralı Şeriyye Sicilindeki H. 1320/M.1902 Yılına Ait Kayıtlara Göre)", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 (Mezun)
 • 7 Ferid Ahmed Musa, "Atatürk Dönemi Türkiye-Afganistan İlişkileri ve Afganistan'ın Modernleşme Çabaları". SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004. (Mezun)
 • 8 Mustafa Akkuş, "Sadrazam Halil Hamid Paşanın Islahatları ve Islahatlarına Ulemanın Tavrı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 (Mezun)
 • 9 Ferah Görgülü, "Göller Bölgesinin Selçuklular Dönemindeki Sosyal, Kültürel, Dini ve İktisadi Durumu" SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999. (Mezun)
 • 10 Selami Akkan, "Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Afyon'daki Vakıf Hizmetleri", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. (Mezun)
 • 11 M. Sadık Akdemir, "Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Isparta'daki Vakıf Hizmetleri", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 (Mezun)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bilal Yıldız, "Denizli'de Gayrimüslimler 1876-1923)", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013 (Mezun)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Birinci Meşrutiyet Sonrası Dönemde Denizli (Lazkiye) Sancağında Gayri Müslimler", Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy; Proje Yardımcısı: Bilal Yıldız (SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi), Destekleyen: SDÜ Bilimsel Araştırma Projeler (BAP), Proje No: 2026-D-09, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.01.2010-31.12.2012.
 • 2 "Osmanlı Minyatür Sanatında Kıyamet", Destekleyen: SDÜ Araştırma Fonu, Proje no: 400, Yönetici: Doç. Dr. İsmail Hakkı Göksoy, Yardımcı: Arş. Gör. Bahattin Yaman, (Başlangıç ve bitiş tarihleri: 6.4.2001-5.4.2003).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Göksoy, İsmail Hakkı (Toplantı Yürütücüsü), 2007, "Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet'e Katkıları Sempozyumu", 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, Isparta, Türkiye. (TÜBİTAK ve TİKA destekli)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium on the Ottoman and Malay World Civilization Studies, 11-12 April 2016, İstanbul, organised by jointly Fatih Sultan Mehmed Vakıf University and International Islamic University Malaysia (Oturum Başkanı olarak görev yapmak)ı
 • 2 International Conference on Turkish-Sudanese Relationship from Past to Present and Opportunities for the Future, 08-10 February 2016, Organised jointly by: AlZaeem AlAzhari University (Khartoum) and Çankırı Karatekin University (Çankırı), Khartoum, Sudan (Member of Scientific and Technical Committee ve Oturum Başkanlığı Yapmak)
 • 3 "Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu", Düzenleyen: Türk Tarih Kurumu ve Jawaharlal Nehru Universitesi, 26-27 Mart 2015, Yeni Delhi, Hindistan (Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı)
 • 4 Afrika'da Türkler Sempozyumu, Düzenleyen: Türk Tarih Kurumu, 15-16 Kasım 2014, Djibuti şehri (CİBUTİ) (Oturum Başkanlığı).
 • 5 Chairman of the Session of "Australia-Turkey Relations in Historical Perspectives", Australia-Turkey Dialogue Workshop, co-organised by La Trobe University and Abant Platformu, 5-8 May, 2013, Akçakoca/Düzce, TURKEY.(Oturum Başkanı olarak)
 • 6 Uluslararası Modern Çağ ve Gazali Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Isparta, Düzenleyen: SDÜ İlahiyat Fakültesi, (Düzenleme Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı olarak)
 • 7 Vahyin Nüzülünün 1400. Yılında Hz. Muhammed (Milletlerarası İlmi Toplantı), 15-17 Ekim 2010, İstanbul, Düzenleyen: İSAV, (Oturum Başkanı olarak)
 • 8 Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Isparta, Düzenleyen: SDÜ İlahiyat Fakültesi, (Düzenleme Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı olarak)
 • 9 Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, 28-30 Ekim 2005, Isparta, Düzenleyen: SDÜ İlahiyat Fakültesi (Oturum başkanı ve çeviri heyeti üyesi olarak)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 VI. Kutlu Doğum Sempozyumu (20 Nisan 2003) (Tertip Heyeti Üyesi, Program Hazırlama ve Oturum Başkanı olarak)
 • 2 Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Problemleri ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (16-17 Ekim 2003) (Tertip Komitesi Üyesi olarak)
 • 3 I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos - 1 Eylül 2001, (Oturum Başkan yardımcısı olarak)
 • 4 II. Kutlu Doğum Sempozyumu (21 Nisan 1999) (Raportör olarak)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Türkiye Diyanet Vakfı Doktora Bursu (London University, School of Oriental and African Studies, Department of History)
 • 2 Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Lisans Bursu (Manchester University, Faculty of Arts, Department of Near Eastern Studies)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Geçmişten Günümüze Kudüs Konferansı, Düzenleyen: Senirkent Kaymakamlığı, Senirkent, Isparta (04.05.2018)
 • 2 TRT Türk televizyonunda yayımlanan "Şehr-i Yar" adlı belgesel programın "İbni Batuta" bölümünün Fas'taki çekimlerinde konuşmacı olarak görev yapmak. (Çekim ve Yapım: 2015; Yayın: 15 ve 17 Ocak 2016)
 • 3 "Indonesian-Turkish Relations: Past, Present and Future", Düzenyelen: PPI Turki (Türkiye'deki Endonezyalı Öğrenciler Derneği), 12 Aralık 2015, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Kayseri.
 • 4 "Endonezya: Uzaktaki Yakınlarımız" Paneli, Düzenyelen: İRFANDER, 16 Ocak 2015, Mevlana Kültür Merkezi, Konya.
 • 5 TRT Avaz'da yayınlanan "Pencere" adlı programda söyleşiye katılmak ve görsel malzeme katkısı sunmak (3 ve 6 Haziran 2012)
 • 6 "İslam Tarihinde Din Eğitimi ve Öğretimi", Isparta İmam-Hatip Lisesi Mezunları Paneli, 30 Haziran 2012, Belediye Kültür Sarayı, Isparta.
 • 7 "Hz. Peygamber ve Kur'an", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, Aksu, 16 Nisan 2010.
 • 8 TRT 1'de yayınlanan "Kuzey Yıldızı: Güney Asya ve Uzak Doğu'da Türk İzleri" adlı 13 bölümlü televizyon belgeseli programına söyleşi ve görsel malzeme katkısı sunmak.
 • 9 Haberci programı yapımcısı Çoşkun Aral tarafından TRT-TÜRK için hazırlanan "İz Peşinde" programının "Açe (Aceh)" bölümüne mülakat ve görsel malzeme katkısı.
 • 10 "Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele Ruhu" Paneli (Oturum Başkanı olarak), Düzenleyen: Isparta Müftülüğü ve Isparta Belediyesi, Belediye Kültür Sarayı, Isparta, 18 Mart 2005.
 • 11 "İslamiyet'in Güneydoğu Asya'ya Yayılışı ve Osmanlı-Açe İlişkileri", Televizyon Konuşması, Kanal 32 Televizyonu Müftülük Saati Programı, 7 Nisan 2005, Isparta.
 • 12 "Osmanlı Arşiv Kayıtları Işığında XIX. Yüzyıl Ortalarında Sütçüler'in Sosyo-Ekonomik Durumu", Sütçüler'in Sorunları, Çözüm ve Önerileri Paneli, 8 Temmuz 2005, Belediye Kültür Salonu, Sütçüler.
 • 13 "Sütçüler ve Yöresinin Tarihi Üzerine", Sütçülerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, Belediye Düğün Salonu, Sütçüler, 9 Temmuz 2004.
 • 14 "Hz. Peygamberin Hayatından Muhtelif Örnekler", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Atabey, Belediye Düğün Salonu, 16 Mayıs 2003.
 • 15 "İslam ve Sanat", Konferans, Eğirdir Müftülüğü, Belediye Düğün Salonu, Eğirdir, 19 Temmuz 2002.
 • 16 "Ramazan Kültürümüz", Televizyon Konuşması, Ramazanın Aydınlığında Programı, Kanal 32 Televizyonu, Isparta, 6 Aralık 2001
 • 17 "Hz. Peygamberin Evlilikleri", Televizyon Konuşması, Ramazanın Aydınlığında Programı, Kanal 32 Televizyonu, Isparta, 13 Aralık 2001.
 • 18 "İslam ve Sanat", Televizyon Konuşması, Müftülük Saati Programı, Kanal 32 Televizyonu, Isparta, 28 Şubat 2001.
 • 19 "Çağımız ve Hz. Muhammed", Kutlu Doğum Haftası Paneli, Keçiborlu, Halk Eğitim Merkezi Salonu, 21 Nisan 2000.
 • 20 "Çağımız ve Hz. Muhammed", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Korkuteli, Belediye Konferans Salonu, 26 Nisan 2000.
 • 21 "İftar ve İftar Geleneğimiz", Radyo Konuşması, SDÜ Radyo Televizyon Merkezi, Isparta, Aralık 2000.
 • 22 "İftar ve İftar Geleneğimiz", Televizyon Konuşması, Kanal 32 Televizyonu, Isparta, Aralık 2000.
 • 23 "İslam ve Çalışma", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Aksu, Belediye Düğün Sarayı, 21 Nisan 1999.
 • 24 "Atatürk ve Din", Cumhuriyetin 75. Yılı Etkinlikleri, Isparta, SDÜ Kültür Merkezi, 16 Aralık 1998.
 • 25 "Hz. Peygamber'in Hayatından Davranış Modelleri", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Atabey, Belediye Düğün Salonu, 21 Nisan 1997.
 • 26 "Hz. Peygamberin Örnek Ahlakı", Televizyon Konuşması, ART Televizyonu, Antalya, Ekim 1997.
 • 27 "İslam, İnsan ve Değişim", Kutlu Doğum Haftası Paneli, Keçiborlu, Belediye Düğün Salonu, 24 Nisan 1996.
 • 28 "Turkish-Indonesian Relations", Radyo Konuşması, The Voice of America, South East Asian Section, Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Herndon, 28 Ekim 1996.
 • 29 "Hz. Peygamber'in Savaşları", Kutlu Doğum Haftası Paneli, Burdur, Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu, 22 Nisan 1995.
 • 30 "Hz. Peygamber'in Savaşları", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Sütçüler, Belediye Düğün Salonu, 21 Nisan 1995.
 • 31 "Endonezya Anıları", Radyo Konuşması, SDÜ Radyo Televizyon Merkezi, Isparta, Mayıs 1995.
 • 32 "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Önemi", Radyo Konuşması, SDÜ Radyo Televizyon Merkezi, Isparta, 30 Ağustos 1995.
 • 33 "Hz. Peygamber'in Askeri ve Siyasi Yönü", Kutlu Doğum Haftası Paneli, Isparta, Belediye Kültür Sarayı, 20 Nisan 1994.
 • 34 "Hz. Peygamber'in Askeri ve Siyasi Yönü", Kutlu Doğum Haftası Paneli, Senirkent, Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu, 23 Nisan 1994.
 • 35 "Mekke'nin Fethi ve Sonraki Gelişmeler", Mekke'nin Fethi Yıldönümü Konferansı, Isparta, Belediye Kültür Sarayı, 31 Aralık 1993.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:26, yıl: 2011/1
 • 2 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:25, yıl: 2010/2
 • 3 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:24, yıl: 2010/1
 • 4 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:22, yıl: 2009/1
 • 5 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:23, yıl: 2009/2
 • 6 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:21, yıl: 2008/2
 • 7 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:20, yıl: 2008/1
 • 8 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:19, yıl: 2007/2
 • 9 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:18, yıl: 2007/1
 • 10 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:16, yıl: 2006/1
 • 11 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:17, yıl: 2006/2
 • 12 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:14, yıl: 2005/1.
 • 13 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:15, yıl: 2005/2
 • 14 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:13, yıl: 2004/2.
 • 15 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:12, yıl: 2004/1.
 • 16 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:10, yıl: 2003/1.
 • 17 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:11, yıl: 2003/2.
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde madde redaktörlüğü
 • 2 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde madde redaktörlüğü
 • 3 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde madde redaktörlüğü
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu: Bildiriler Kitabı (31 Mayıs-1 Haziran 2007), Düzenleyen: SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, I-XX. sayılarında yayın kurulu üyesi olarak
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:29, yıl: 2012/2.
 • 2 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:26, yıl: 2011/1.
 • 3 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:27, yıl: 2011/2.
 • 4 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:24, yıl: 2010/1.
 • 5 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:25, yıl: 2010/2.
 • 6 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:23, yıl: 2009/2.
 • 7 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:22, yıl: 2009/1.
 • 8 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:20, yıl: 2008/1.
 • 9 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:21, yıl: 2008/2.
 • 10 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:19, yıl: 2007/2.
 • 11 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:18, yıl: 2007/1.
 • 12 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:16, yıl: 2006/1.
 • 13 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:17, yıl: 2006/2.
 • 14 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:15, yıl: 2005/2.
 • 15 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:14, yıl: 2005/1.
 • 16 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:12, yıl: 2004/1.
 • 17 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:13, yıl: 2004/2.
 • 18 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:11, yıl: 2003/2.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 2 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Sayı Hakemi: Sayı:33 (2007/2).
 • 3 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Sayı Hakemi: Cilt: 6, Sy:12, 2007/2, Çorum).
 • 4 İSTEM (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi), (Sayı Hakemi: Yıl:4, Sayı:7, 2006, Konya)
 • 5 Bilimname Dergisi Hakem Kurulu üyesi
 • 6 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (Elektronik Dergi), (Sayı Hakemi: Cilt:3, Sayı:1, 2006).
 • 7 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Sayı Hakemi: Sayı:30 (2006/1)).
 • 8 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Sayı Hakemi: Sy:21, Kış-İlkbahar 2005, İzmir).
 • 9 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Sayı Hakemi: sayı:12, yıl:2005, Adapazarı).
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 İslami Araştırmalar Dergisi, Ankara, 2016
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
 • 3 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:1, 2013.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Yıl:2012/2, Sayı:16.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı (16 Eylül 2007- Eylül 2011)
 • 2 SDÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı (16 Eylül 2004- 16 Eylül 2007)
 • 3 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (8 Ocak 2003 - 17 Şubat 2006)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (Ekim 2014 - Devam ediyor)
 • 2 SDÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (Ekim 2011 -Ekim 2014)
 • 3 SDÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (16 Eylül 2004- 16 Eylül 2007)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, (Ekim 2014 - 2017)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi.
 • 6 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2010 - Ekim 2013)
 • 7 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2007 - 2011
 • 8 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2007 - 2010)
 • 9 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2007
 • 10 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2004-2007
 • 11 SDÜ İlahiyat Fakültesi Socrates-Erasmus Koordinatörü (2004- 2016)
 • 12 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2004
 • 13 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2004
 • 14 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2002-2004
 • 15 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2003
 • 16 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2002
 • 17 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1999-2002
 • 18 SDÜ Bilgi-İşlem Koordinasyon Kurulu Üyeliği, 1997-2003
 • 19 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1996-1999
 • 20 SDÜ Kütüphane Komisyonu Üyeliği, 1994-2004
 • 21 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993-1996
 • 22 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1993-1996
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 International Center for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), Banda Aceh, Indonesia.(Member of International Board)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Merkez Müellif Üyesi (1993)
 • 2 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Merkez Müellif Üyesi (1992)
 • 3 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Merkez Müellif Üyesi (1991)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Isparta Yüksek Din Eğitimi - Öğretimi Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanlığı (Mayıs 2008- Mayıs 2010)
 • 2 Isparta Yüksek Din Eğitimi - Öğretimi Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanlığı (Mayıs 2006- Mayıs 2008)
 • 3 Isparta Yüksek Din Eğitimi - Öğretimi Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanlığı (Mayıs 2004- Mayıs 2006)
 • 4 SDÜ İlahiyat Fakültesi Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcılığı (Mayıs 2003-Mayıs 2004)
 • 5 SDÜ İlahiyat Fakültesi Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanlığı (2001-2003)
 • 6 SDÜ İlahiyat Fakültesi Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1998-2000)
 • 7 SDÜ İlahiyat Fakültesi Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1996-1998)
 • 8 SDÜ İlahiyat Fakültesi Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1994-1996)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL'ün Nisan 2011'deki Endonezya ziyaretine resmi heyet üyesi olarak katılım.
 • 2 "Siyer ve İslam Tarihi Öğretim Yöntemleri Kursu", Milli Eğitim Bakanlığı Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Aksaray, 6-10 Ağustos 2007.
 • 3 "Siyer ve İslam Tarihi Öğretim Yöntemleri Kursu", Milli Eğitim Bakanlığı Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Yalova, 29 Ağustos - 2 Eylül 2005.
 • 4 Isparta Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Komisyon Üyesi (2005 yılı)
 • 5 Isparta Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Komisyon Üyesi (2004 yılı)
 • 6 Isparta Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Komisyon Üyesi, 2003 Yılı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Yeni Sütçüler Gazetesi, "Seyahat Notları: Endülüs İzlenimleri-I", Şubat 2012
 • 2 Yeni Sütçüler Gazetesi, "Seyahat Notları: Endülüs İzlenimleri-II", Mayıs 2012
 • 3 Yeni Sütçüler Gazetesi, "Seyahat Notları: Kıbrıs İzlenimleri-I", Haziran 2012
 • 4 Yeni Sütçüler Gazetesi, "Seyahat Notları: Kıbrıs İzlenimleri-I", Temmuz 2012
 • 5 Yeni Sütçüler Gazetesi, "Seyahat Notları: Endülüs İzlenimleri-II", Nisan 2012
 • 6 Yeni Sütçüler Gazetesi, "Seyahat Notları: Endülüs İzlenimleri-I", Mart 2012
 • 7 Yeni Sütçüler Gazetesi, 19. Yüzyıl Ortalarında Sütçüler (2006)
 • 8 Yeni Sütçüler Gazetesi, 19. Yüzyıl Ortalarında Sütçüler (2005)
 • 9 Sütçüler Ekspres Gazetesi, Sütçüler Yöresinin Tarihi (2004)
 • 10 Sütçüler Ekspres Gazetesi, Sütçüler Yöresinin Tarihi (2003)
 • 11 Yeni Sütçüler Gazetesi, Tarih Köşesi (2001)
 • 12 Yeni Sütçüler Gazetesi, Tarih Köşesi (2000)
 • 13 Yeni Sütçüler Gazetesi, Tarih Köşesi (1999)
 • 14 Yeni Sütçüler Gazetesi, Tarih Köşesi (1998)
 • 15 Akdeniz Gazetesi, Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle (1994)
VERDİĞİ DERSLER
Islamic History II (Erasmus Students)
İslam Tarihi II
Batıda İslam Tarih Yazıcılığı (Lisanüstü)
Çagdaş İslam Dünyası- Ortadoğu Ülkeleri (isansüstü)
Çagdaş İslam Dünyası- Uzak Ülkeler (Lisansüstü)
Çağdaş İslam Dünyası I, (YL)
Çağdaş İslam Dünyası II (YL)
Dinler ve Mezhepler Tarihi (Tarih Bölümü)
Günümüz İslam Ülkeleri I
Günümüz İslam Ülkeleri II
Güzel Sanat Dalları
History of Islam I (Erasmus Students)
History of Islam I (Erasmus)
History of Islamic Civilisation (Erasmus Students)
History of Islamic Institutions I (Erasmus Students)
Hz. Muhammedin Hayatı (DKAP)
Islam Kurumları Tarihi II (YL)
Islamic History I (Erasmus Students)
İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi (Tarih Bölümü)
İslam Medeniyet Tarihi (Tarih Bölümü)
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Mimarisi, (YL)
İslam Paleografyası II (YL)
İslam Sanatları ve Estetiği
İslam Süsleme Sanatları (YL)
İslam Tarih Yazıcılığı I (Doktora)
İslam Tarih Yazıcılığı II (Doktora)
İslam Tarihi (DKAP)
İslam Tarihi I
İslam Tarihi I (Tarih Bölümü)
İslam Tarihi II
İslam Tarihi II (Tarih Bölümü)
İslam Tarihi III
İslam Ülkeleri Tarihi ve Coğrafyası I
İslam Ülkeleri Tarihi ve Coğrafyası II
Lisans Tezi
Osmanlıca Edebi Metinler I (YL)
Osmanlıca Edebi Metinler II (YL)
Tarih Araştırma ve Yazımı (Lisansüstü)
Tarih Metodolojisi I (YL)
Tarih Metodolojisi II (YL)
Tarih Usul ve Tenkidi (Lisansüstü)
Temel Bilgi Teknolojileri
Türk Cumhuriyetleri Tarihi
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Kültür Tarihi I
Türk Kültür Tarihi II
Türk-İslam Tarihi ve Medeniyeti I (Doktora)
Türk-İslam Tarihi ve Medeniyeti II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi I (YL)
Yabancı Dilde İslam Medeniyeti Metinleri (Doktora)
Yabancı Dilde İslam Tarihi Metinleri (Doktora)
Yabancı Dilde Kültürel Metinler (Lisansüstü)
Yabancı Dilde Mesleki Metinler I (Doktora)
Yabancı Dilde Mesleki Metinler I, (YL)
Yabancı Dilde Mesleki Metinler II (YL)
Yabancı Dilde Tarihi Metinler (YL)
Yabanci Dilde Mesleki Metinler II (Doktora)
 
Bu İçeriği Paylaş!