KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Zooloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114155
E-Posta yusufayvaz@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZOOLOJİ-BOTANİK 15.06.1977
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ ZOOLOJİ 21.02.1980
Doktora FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 06.12.1983
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Ornitoloji,Hayvan Sistematiği,Ekoloji,Biyoçeşitlilik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Ayvaz, Y., Tabur, M.A., Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 83, 104 s., Isparta.
 • 2 Ayvaz, Y; Kır, İ; Tabur, M. A., Özan, S. T., 2007. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, No72.114 s., ISPARTA
 • 3 Biyoloji Terimleri Sözlüğü. Atatürk Kültürü. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Dil Kurumu Yayınları: 699, Ankara, 1067 s.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uzun, A., Tabur, M.A., Ayvaz, Y., 2009. Poyrazlar Gölü Ornitofaunası (Sakarya). Tabiat ve İnsan, 1, 1-11.
 • 2 Tabur, M.A., Ayvaz, Y., 2006. Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları. S. Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, s. 10:1, 16-20.
 • 3 Uzun, A., Tabur, M. A., Ayvaz, Y., Küçük Akgöl (Sakarya) Ornitofaunası Ve Kuş Türlerinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi. Sakarya Üniv.Fen Edeb. Dergisi, Cilt:8, 41-51.
 • 4 Tabur, M. A., Ayvaz, Y. 2006. Gölhisar Gölü (Burdur) Kuşları. Tabiat ve İnsan Mart 2006 Sayı 1,28-34.
 • 5 Kır, İ, Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y., 2003. Kovada Çayı Arboretumu (Eğirdir-Isparta)'nun Balık, Kurbağa ve Sürüngen Faunası.S. D. Üniversitesi Fen Bil. Dergisi, 7 (3), 14-17.
 • 6 Uzun, A., Tabur, M.A., Ayvaz, Y., 2003. Taşkısığı Gölü (Sakarya) Avifaunası. S. Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (3), 14-17.
 • 7 Kır, İ, Tabur, M.A., Ayvaz, Y., 2003. Su Samurları (Lutra lutra)'nın Göller Bölgesindeki Durumu. Tabiat ve İnsan 4, 8-9.
 • 8 Uzun, A., Tabur, M.A., Ayvaz, Y., 2001. Gölhisar Gölü (Burdur) Kuşlarının Biyoekolojisi. S. Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5:1, 191-204.
 • 9 Tabur, M. A., Ayvaz, Y., 1997.Burdur Gölü Su Kuşlarının Biyoekolojisi. Erciyes Üniv. Fen Bil. Enst. Cilt 13, Sayı 1-2, 126-145.
 • 10 Akıl, A., Ayvaz, Y. ve Şen, D., 1996. Cip Baraj Gölü (Elazığ) Chironomidae (Diptera) Larvaları. Turk. J. Zool., 20: 217-220.
 • 11 Ayvaz, Y., 1993. Elazığ Bölgesi Kuş Türleri. Doğa-Tr.J. of Zooloji, 17: 1-10.
 • 12 Ayvaz, Y., 1993. Kuş Türlerinin Diyagnostik Özelliği Üzerine Bir Çalışma. Doğa-Tr.J. of Zooloji, 17:11-17.
 • 13 Ayvaz, Y., Civelek, Ş. ve Yaman, S., 1993. Keban Baraj Gölündeki Adaların Flora ve Faunası. Fırat Ün. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 5 (2): 59-88.
 • 14 Şen, D., Duman, E. ve Ayvaz, Y., 1992. Age Determination and Length-Weight of Bertinitus subguincunciatus (Gunter, 1866) in Keban Dam Lake. Ege Ün. Su Ür. Derg. Cilt 9, Sayı 33-36: 203-210.
 • 15 Ayvaz, Y., 1991. Çıldır Gölü Kuşları. Doğa-Tr. J. of Zooloji, 15: 53-58.
 • 16 Ayvaz, Y., 1990. Malatya Pınarbaşı Gölü Kuşları. Doğa-Tr. J. of Zooloji, 14: 139-143
 • 17 Ayvaz, Y., Polat, N. ve Özgüç, Ö., 1989. Ulubat Gölü. Tabiat ve İnsan 23 (2): 15-18.
 • 18 Ayvaz, Y., 1988. The Breeding of The Herring Gull (Larus argentatus). The Journal of Fırat Unıversty, 3 (2): 53-60.
 • 19 Şen, D., Polat, N. ve Ayvaz, Y., 1987. Keban Baraj Gölünde Yaşayan Capoeta trutta'nın Sindirim Sistemi Muhteviyatı. Elazığ Bölgesi Vet. Hek. Odası Dergisi, Cilt 2, Sayı 2-3: 53-58.
 • 20 Ayvaz Y., 1984. The Waterfowl of Sultan Sazlığı-Kayseri. Comunications, Seri C, Tome 2: 39-57.
 • 21 Ayvaz Y., 1982. Elazığ - Hazar Gölü Kuşları. Atatürk Ün. Fen Fak. Derg. Cilt 2, Özel Sayı 1: 54-64.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gök, A., Çilbiroğlu, E. G. and Ayvaz, Y. 2004. New Records of Flea Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) from Turkey. Phytoparasitica. 32, 360-362.
 • 2 Gök, A., Çilbiroğlu, E.G. and Ayvaz, Y., 2003. New contribution to the Turkish flea beetle fauna (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). Isr. J. Zool. 49, 319-320.
 • 3 Gök, A., Çilbiroğlu, E.G., Ayvaz, Y. and Yıldırım, M.Z., 2002. Two new records for the Turkish flea beetle fauna: Phyllotreta reitteri Heik., 1911 and Epitrix dieckmanni Mohr, 1968 (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). Isr. J. Zool. 48, 254-255.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tabur, M. A., Ayvaz, Y., 2007. Göller Bölgesinin Ornitofaunistik Önemi. Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, 09-10 Haziran 2007-Isparta.
 • 2 Tabur, M.A., Ayvaz, Y., 2005. Kovada Gölü'nün Ornitofaunistik Önemi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül Isparta
 • 3 Ayvaz, Y., Tabur, M.A., 1997. Sulak Alanlar ve Kuşlar. IX. Ulusal Su Ürünleri Semp., Isparta, 884-892.
 • 4 Özdemir, N., Ayvaz, Y. ve Temizer, A., 1990. Keban Barajına Stoklanan Aynalı Sazanların (Cyprinus carpio L.) Gelişmeleri ve Bazı Vücut Organlarıyla İlgili Bir Araştırma. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 297-308, Erzurum, 18-20 Temmuz 1990.
 • 5 Ayvaz, Y., 1988. Türkiye'de Avcı Kuş Eğitimi ve İhracı. 2. Bandırma Kuş Cenneti ve Kuş Gölü Sempozyumu. Bandırma.
 • 6 Ayvaz, Y., 1985. Sultan Sazlığı. Çamaltı Tuzlası ve Türkiye'deki Diğer Kuş Cennetleri Sempozyumu. İzmir.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tabur, M. A., Ayvaz, Y., Saylar, Ö., 2015. Su Samurunun (Lutra lutra) Ekolojik ve Ekonomik Önemi. Su Samuru’nun Türkiye’deki Durumu 4. Sempozyum. 9-10 Ekim 2015 Bursa.
 • 2 Tabur, M. A., Ayvaz, Y. 2009. Türkiye'de Su Kuşlarının Problemleri. Ulusal Su Günleri 2009 (29 Eylül - 1 Ekim 2009), Fırat Üniversitesi – Elazığ
 • 3 Aslan, E.G., Aslan, B., Gök, A. ve Ayvaz, Y. 2008. Çığlıkara, Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi (Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Çeşitliliği ve Benzerliğinin Karşılaştırmalı Analizi. IXX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon.
 • 4 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Ayvaz, Y., Barlas, M.,2007. Beyşehir Gölü'nün su ve sedimentindeki bazı ağır metallerin mevsimsel değişimi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla.
 • 5 Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2007.Beyşehir Gölü'nde yaşayan kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)'nda bazı ağır metal birikiminin mevsimsel değişimi. Göller Kongresi. 9-10 Haziran 2007, Isparta.
 • 6 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Ayvaz, Y., 2007. Kovada Gölü'nde yaşayan sazan ( Cyprinus carpio L., 1758)' ın bazı dokularındaki ağır metal düzeylerinin belirlenmesi. Göller Kongresi. 9-10 Haziran 2007. Isparta.
 • 7 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y., 2006. Beyşehir Gölü'nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'ın büyüme ve parazit ilişkisinin incelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006. Kuşadası/Aydın.
 • 8 Tabur. M. A., Ayvaz, Y., 2005. Burdur Gölü'nün Avifaunistik Önemi. I. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005. Burdur
 • 9 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y. 2004. Kovada Gölü (Isparta) Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın Metazoon Parazitleri ve Mevsimsel Dağılımları. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana.
 • 10 Tekin-Özan, S.,Kır, İ., Ayvaz, Y. 2004. Kovada Gölü (Isparta) Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nda Bazı Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Değişimi.XVII. Ulusal Biy. Kong., 21-24 Haziran 2004, Adana.
 • 11 Tabur, M.A., Ayvaz, Y., Uzun, A., 2004. Kovada Çayı Arboratumu'nun (Eğirdir-Isparta) Ornitofaunası. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana.
 • 12 Çilbiroğlu, E.G., Ayvaz, Y. ve Gök, A. 2004. Isparta İli Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türlerinin Habitat Seçimleri ve Konak Bitki İlişkileri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.
 • 13 Tabur, M. A., Ayvaz, Y., Kır, İ, 2003. Sultan Sazlığı'nın Ornitofaunistik Önemi. I. Ulusal Erciyes sempozyumu. 23-25 Ekim 2003 Kayseri
 • 14 Kır, İ, Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y., 2002. Kovada Çayı Arboretumu (Eğirdir-Isparta)'nun Balık, Kurbağa ve Sürüngen Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül Malatya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tabur, M. A., Ayvaz, Y., Uzun, A., 2004. Why is White headed Duck wintering in Lake Burdur (Turkey) decreasing? 1st International Eurasian Ornithology Congress. 8-11 April 2004, Manavgat- Antalya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tabur, M.A., Öztürk, Y., Ayvaz, Y., 2016. Potential Impacts Of Marble Quarries to Birds In Isparta-Turkey. 5th International Eurasian Ornithology Congress, 10-13 May 2016, Çanakkale/TURKEY
 • 2 Tabur, M. A., Ayvaz, Y., Kayahan, A., 2013. Zindan Mağarasının (Aksu- Isparta) Faunistik Açıdan Değerlendirilmesi. Türkiye Yarasaları Sempozyum I, 25-26 Ekim 2013, Balıkesir
 • 3 Nergiz, H., Tabur, M. A., Ayvaz, Y., 2010. Status and number of White-headed Duck (Oxyura leucocephala) and effective factors on its distribution in Turkey. 3rd International Eurasian Ornithology Congress, 08-11 April 2010, Mytilini-Greece.
 • 4 Tabur, M.A., Ayvaz, Y., 2005. Birds of Lake Gölcük (Turkey). II. International Natural Protection Symposium 8-10 September Dumlupınar University Kütahya-Türkiye
 • 5 Kır, İ., Tekin Özan, S., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2005. Concentrations of Some Haevy Metals in Water, Sediment and Carassius carassius from the Kovada Lake. II. Inetnational Environmental Protection Symposium, 8-10 September, Kütahya
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ayvaz,Y., Tabur, M.A., Özkoç, R., 2014.Population Features of the Greater Flamingo in Burdur Lake. International Environmental Sciences Symposium of Van, 04-07 June 2014.
 • 2 Tabur, M. A., Uzun, A., Ayvaz, Y., 2007. Birds of Lake Karataş. 2nd International Eurasian Ornithology Congress Antalya, Turkey 26-29 October 2007.
 • 3 NERGİZ,H., TABUR, M. A., AYVAZ, Y., 2007.The Affects of Threats to Sultan Marshes on Waterwowls. 2nd Inter. Eurasian Ornithology Congress Antalya, TURKEY 26-29 October 2007.
 • 4 Uzun, A., Tabur, M. A., Ayvaz, Y., 2007, The Reproduction Biology of Nycticorax nycticorax (Linneus, 1758) Black-crowned Night Heron at Lake Poyrazlar (Sakarya-Turkey).2nd International Eurasian Ornithology Congress Antalya, TURKEY 26-29 October 2007.
 • 5 Kır, İ, Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2005. Concentrations of some Heavy Metals in Water, Sediment and Carassius carasssius from the Kovada Lake. II. International Natural Protection Symposium 8-10 September 2005 Dumlupınar Univarsity, Kütahya-Türkiye
 • 6 Uzun, A., Tabur, M. A., Ayvaz, Y., 2004.Birds of Lake Acarlar. 1st International Eurasian Ornithology Congress. 8-11 April 2004, Manavgat- ANTALYA
 • 7 Uzun, A., Tabur, M. A., Ayvaz, Y., 2004. Birds of Küçük Akgöl. 1st International Eurasian Ornithology Congress. 8-11 April 2004, Manavgat- ANTALYA
 • 8 Tabur, M. A., Ayvaz, Y., Uzun, A., 2004. Birds of Göller Bölgesi. 1st International Eurasian Ornithology Congress. 8-11 April 2004, Manavgat- ANTALYA
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Elazığ Hazar Gölü Kuşları
 • Doktora Tezi
 • 1 Kayseriİ-Sultan Sazlığı Su Kuşları
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta İli Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türlerinin Ekofaunası
 • 2 EĞİRDİR GÖLÜ KUŞLARI
 • 3 ISPARTA GÖLCÜK GÖLÜ KUŞ TÜRLERİ
 • 4 GÖLHİSAR GÖLÜ [BURDUR] SUKUŞLARININ BİYOEKOLOJİSİ
 • 5 Burdur Gölü Su Kuşları
 • 6 Cip Baraj Gölü (Elazığ) Chironomidae (Diptera) Larvaları
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Çığlıkara, Dibek ve Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanlarındaki Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türlerinin Dağılımı ve Çeşitliliği.
 • 2 Beyşehir Gölü'nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'ndaki Parazitlerin ve Ağır Metal Birikiminin Araştırılması
 • 3 Batı Karadeniz Bölgesi, Bazı Göllerinin (Acarlar Gölü, Büyük Akgöl, Küçük Akgöl, Poyrazlar Gölü, Sülüklü Gölü) Avifaunası
 • 4 Göller Bölgesi Kuşarının Biyoekolojisi
 • 5 DEDEGÖL DAĞLARI (ISPARTA) COLEOPTERA:CHRYSOMELİDAE (CLYTRİNAE, CRYTOCEPHALİNAE, CHRYSOMELİNAE, ALTICİNEA VE CASSİDİNAE) TÜRLERİ ÜZERİNE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK BİR ARAŞTIRMA
 • 6 Karacaören I Baraj Gölünde Yaşayan Sazan [ Cyprinus carpio L., 1758 ], Bıyıklı Balık [Barbus capito pectoralis Heckel, 1843 ] ve Havuz Balığı [ Carassius carassius L., 1758 ]' nın Büyüme ve Parazitlerinin İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Çığlıkara, Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi (Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türleri ve Çeşitlilik Analizleri ile Değerlendirilmesi. TBAG-HD/128 (106T190).
 • 2 Beyşehir Gölü'nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'ndaki Parazitlerin ve Ağır Metal Birikiminin Araştırılması. TBAG-AY/405 (105T008) TÜBİTAK.
 • 3 Bey Dağları (Antalya) Kompleksinde Chrysomelidae (Coleoptera) Türlerinin Çeşitliliği ve Konak Bitki İlişkileri. SDÜBAP-1017-M-05.
 • 4 Çığlıkara, Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi (Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türleri ve Çeşitlilik Analizleri ile Değerlendirilmesi. SDÜBAP-1103-D-05.
 • 5 Beyşehir Gölü'nde Yaşayan Sazan ve Kadife Balığındaki Parazitlerin ve Ağır Metal Birikiminin Araştırılması.SDÜBAP-03-D-793
 • 6 Kovada gölü'ndeki Sazan, Kadife Balığı ve Havuz Balığının Parazitleri ve Bazı Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. SDÜBAP-03-M-774.
 • 7 Isparta ili Alticinae ve Galeerucineae (Coleoptera: Chrysomelidae) Faunası
 • 8 Göller Bölgesi Kuşlarının Biyoekolojisi
 • 9 Kovada Çayı Arboretumu (Eğirdir-Isparta) Faunası
 • 10 Burdur Gölü Su Kuşlarının Biyoekolojisi
 • 11 Keban Baraj Gölündeki Adaların Flora ve Faunası.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kasnak Meşesi Ormanı Tabiatı Koruma Alanı (Isparta)'nın Chrysomelidae (Coleoptera) Biyoçeşitliliği, Konak Bitki İlişkileri ve Bolluk Değerlerinin Araştırılması. TOVAG-105 O 181.
 • 2 Kars-Çıldır Gölünün Balık Türlerinin Bazı Biyolojik Özellikleri, Su Bitkileri, Su Kuşları ve Göl Çevresinde Yetişen Bazı Makrofungusların İncelenmesi.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Göller Bölgesinin Ornitofaunistik Önemi. Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, 09-10 Haziran 2007-Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1st International Eurisian Ornithology Congress, 8-11 April 2004 Antalya
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Tabur, M. A., Ayvaz, Y., 2004. Göller Bölgesi Su Kuşları. Isparta Kuş Gözlem Günleri. 15 Aralık 2004.
 • 2 Mağara Ekosisteminin Türkiye'de Korunması ve Değerlendirilmesi. Alanya-Antalya
 • 3 Burdur Gölü ve Ornitofaunistik Önemi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
 • 2 Türk Biyologlar Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Anadolu Neojen Dönem Küçük Memeli Faunasının Tespiti ve Evrimleri
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 3 Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Boğazkent ve Karadayı (Serik/Antalya) Kır Kırlangıcı (Hirundo rustica) Populasyonlarının Üreme Biyolojisi ve Eşeysel Seçilim Karakterlerinin Araştırılması
 • 2 İç Anadolu'da Yayılış Gösteren Bıyıklı Baştankara "Panurus biarmicus (Aves; Passeriformes)"nın Morfometrik Özellikleri Ve İzoenzim Varyasyonları
 • 3 Serçenin (Passer Domesticus) Türkiye Populasyonlarindaki Coğrafi Vücut Büyüklüğü Varyasyon Deseni Ve Ekocoğrafi Değişkenler İle İlişkisi
 • 4 Bozayının (Ursus arctos) Batı Karadeniz ormanlarındaki beslenme alıskanlıgıve bunun tohum dispersali ve çimlenmesi üzerine etkisi
 • 5 Mihalıççık Bölgesi Kara Akbaba (Aegypius monachus L.) Populasyonu Üzerinde Araştırmalar ve Türkmenbaba Dağı Populasyonu ile Genetik Çeşitlilik Yönünden Karşılaştırılması
 • 6 Orta Sakarya Bölgesi Kara Akbaba (Aegypius Monachus L.) Populasyonu Üzerinde Arastırmalar
 • 7 Biodiversity of Turkey: DNA Barcoding of the Flora and Bird Fauna in Anatolia
 • 8 Nemrut Dagı Krater Gölü ve Van Gölü?nün Güney Kesimindeki Kus TürlerininArastırılması
 • 9 “Türkiye ve Yunanistan’ da Yaşayan Akbaba Türlerinin Korunmasına Yönelik Araştırmaların Geliştirilmesi
 • 10 Nemrut Dağı Krater Gölü Ve Van Gölü'nün Güney Kesimindeki Kuş Türlerinin Araştırılması.
 • 11 Anadolu Neojen Dönem Küçük Memeli Faunasının Tespiti ve Evrimleri
 • 12 Bird records of the Troy Region (Northwest-Turkey)
 • 13 Rhythm of foraging flights of the Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea), Pintail (Anas clypeata) and Mallard (Anas platyrhynchos) during their stay at Kuyucuk Lake (E Turkey) in autumn.
 • 14 Ankara ili Kızılcahamam ve Haymana bölgelerinin Adli Entomoloji yönünden önem taşıyan böcek faunasının domuz leşleri üzerinde tespiti ve bu türlerin gelişimlerinin incelenmesi.
 • 15 Research on the reproduction period of Nycticorax nycticorax at Lake Poyrazlar(Sakarya -TURKEY)
 • 16 The Spread and Population of Eleonora’s Falcon (Falco eleonora Géné 1839) on the Middle Dalmatian Islands (2000-2004.)
 • 17 Türkmenbaba dağındaki Karaakbaba Aegypius monachus L.’un Populasyon Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu
VERDİĞİ DERSLER
Omurgasız Hayvanlar Ontogenezi
Bitirme Ödevi
Biyolojik Bilimlerde Araştırma Teknikleri
Çevre Biyolojisi
Genel Biyoloji II (Zooloji)
Genel Biyoloji II Laboratuarı
İleri Ekoloji
Karşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği I
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği II
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği II Laboratuarı
Omurgalı Hayvanlar Sitematiği I Laboratuarı
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği II
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği II Laboratuarı
Omurgasız Hayvanlarlar Sistematiği I Laboratuarı
Omurgasız ve Omurgalıların Üreme Biyolojisi
Omurgasızlar Hayvanlar Sistematiği I
Ornitolojinin Esasları
Türkiye''nin Biyolojik Zenginlikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!