KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Halil OTURAK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
Telefon 2462114150
E-Posta haliloturak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://gaussian.sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 15.07.1992
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (YL) 13.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 25.07.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Atom-Molekül Etkileşmeleri, Spektroskopi, İnelastik Saçılma, Kuantum Kimyasal Hesaplamalar
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 n) Neslihan KAYA KINAYTÜRK and Halil OTURAK, A density functional theory study of 2-Amino 4-Chlorobenzoic Acid and 4-Amino 2-Chlorobenzoic Acid: total, partial, overlap density population state and NLO Analysis, 14-19 October. 2015 , ICCESEN, Antalya-TURKEY
 • 2 Halil OTURAK, Neslihan KAYA KINAYTÜRK, Muhammed Ahmet TOPUZ,2015. Experimental (FT-IR and FT-Raman) and DFT Study of Vibrational Frequencies of 2-Amino-4,5,6,7- Tetrahydrobenzo [b] Thiophene-3-Carbonitrile, ICCESEN, Antalya/ TURKIYE
 • 3 Halil OTURAK, İbrahim Gökhan ŞAHİN, Neslihan KAYA KINAYTÜRK, "STRUCTURE AND VIBRATIONAL STUDIES OF F 1-(1H-BENZOİMİDAZOL-2-YL) ETHANOL, USING DFT METHOD" INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN)25-29 October 2014, ANTALYA-TURKEY
 • 4 Neslihan KAYA KINAYTÜRK, Halil OTURAK " MOLECULAR STRUCTURE, VİBRATİONAL SPECTRA, NMR AND UV SPECTRAL ANALYSİS OF 1-METHYL-6-NİTRO-1H- BENZOİMİDAZOL" INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN)25-29 October 2014,ANTALYA-TURKEY
 • 5 N.Kaya Kınaytürk and H. Oturak "FT-IR AND DFT QUANTUM CHEMICAL STUDY ON THE MOLECULAR CONFORMATION, VIBRATIONAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF 4-AMINO-2-CHLOROBENZOIC ACID AND 2-AMINO-4-CHLOROBENZOIC ACID" 30.International Pysics Congress, 2013 2-5 Eylül, İstanbul
 • 6 N. Kaya Kınaytürk, İ .G. Şahin, M. A. Topuz, E. Arslan, M. Çolak, H. Oturak, "Molecular Structure, Vibrational Spectra, First Order Hyper Polarizebility, NBO, and Homo-Lumo Analysis of 1-methyl-6nitro-1h-benzimidazole", 2. İnternational Conference on for Science and Technology, PP-38, July 09-11, Niğde, TURKEY,2012
 • 7 Elif KAYNAKER, Halil OTURAK,INVESTIGATION OF VIBRATIONAL SPECTRUM AND ASSIGNMENTS OF 3-FLUOROBENZYL ALCOHOL MOLECULE,tfd28,01_PP81,06 - 09 September 2011,Bodrum,Turkey
 • 8 Neslihan KAYA KINAYTURK, Halil OTURAK,6-ETHLY-5-FLUORO-2-METHOXYPYRİMİDİN-4(3H)-one MOLEKÜLÜNÜN MONEMER VE DİMER KUANTUM KİMYASAL HESAPLANMASI,tfd28,01_PP82,06 - 09 September 2011,Bodrum,Turkey
 • 9 Halil OTURAK,Pınar TALİP, EXPERIMENTAL AND DENSITY FUNCTIONAL THEORY CALCULATIONS OF 3-BROMOBENZYL ALCOHOL MOLECULE,tfd28,01_PP96,06 - 09 September 2011,Bodrum,Turkey
 • 10 Nermin KUTLU, H. OTURAK, “2,4 DICHLOROPYRIMIDINE’ NİN MOLEKÜLER YAPI PARAMETRELERİ BELİRLENMESİ VE TİTREŞİM DURUMLARININ ATAMASI”, Türk Fizik Derneği, 26. Uluslararası Fizik Kongresi,01_PS43, 24-27 September,2009 Bodrum/TURKEY
 • 11 OTURAK, H., KUTLU, N., “3-Chlorophenol ve Pentachlorophenol Molekülleri İçin HF ve DFT Hesaplamaları”, Türk Fizik Derneği, 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum.
 • 12 KUTLU, N., OTURAK, H., Yrd. Doç. Dr., “ 2,4-Diklorofenol ve 2,3,4,5-Tetraklorofenol Moleküllerin Titreşim Frekansları ve Molekül Yapılarının Hartree Fock ve Yoğunluk Fonksiyon Teorisi Hesapları ile İncelenmesi”, Türk Fizik Derneği, 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum.
 • 13 Halil OTURAK, Nermin Kutlu, “Vibrational Frequencies and Fundamental Structural Assingments From HF and DFT Calculations of 4-Amino-1H-Benzo[4,5]İmidazo[1,2-A]Pyrimidin-2-One”, TFD24, Malatya 2007
 • 14 Fahrettin Göğtaş, Sinan Akpınar, Niyazi Bulut, Halil Oturak, and Ali Kökçe, A Quantum Wave Packet Study of Three Dimensional Ne-H2+ Scattering, European Conference on Dynamics of Molecular Collisions (MOLEC XIV), 1-6 September 2002, İstanbul, Turkey
 • 15 H . Oturak, F. Gögtaş, and A. Kökce, A Quantum Wave Packet Study of Three Dimensional Inelastic Scattering: Ne+H2, 1 st Helenic-Turkish International Physics Conference,Bodrum-Kos
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fourier Transform Çekirdek Magnetik Rezonansında Katıların İncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Ne+ H2+ İnelastik Saçılmasının Zamana Bağlı Kuantum Metodu İle İncelenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Pınar TALİP,"3-Bromobenzil Alkol Molekülünün Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi",Isparta, 2011
 • 2 Elif KAYNAKER,"3-Florobenzil Alkol Molekülünün Titreşim Spektrum Atamalarının İncelenmesi",Isparta,2011
 • 3 Nemin KUTLU, 4-Amino-1H-Benzo[4,5]İmidazo[1,2-alfa]Pirimidin-2-one Bileşiğinin Koordinasyon Modları ve Titreşim Frekanslarının Gaussian 03 ile İncelenmesi,Isparta,2006
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 2_amino 4-Klorobenzoikasit ve 4-amino 2-Klorobenzoikasit Moleküllerinin Deneysel ve Teorik Spektral Analizleri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 4-amino-2-klorobenzoikasit Ve 2-amino-4-klorobenzoikasit Moleküllerinin Konformasyon Analizi Ve Dft Yöntemi İle Titreşim Frekanslarının İncelenmesi. 3656-D2-13
 • 2 1-(1h-benzimidazol-2-yl)ethanol Molekülünün Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi. 3652-M2-13
 • 3 "3-Bromobenzil Alkol Molekülünün Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi",SDUBAP: 2031-YL-09
 • 4 "3-Florobenzil Alkol Molekülünün Titreşim Spektrum Atamalarının İncelenmesi",SDUBAP: 2032-YL-09
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Atom-Molekül İnelastik Saçılma Probleminin Zamana Bağlı Kuantum Metodu ile İncelenmesi, SDUAF-437, 11.07.2001 - 10.07.2002
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TFD21 yerel organizasyon kurulu üyesi.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 gaussian.sdu.edu.tr
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Fizik Derneği
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 PAJES-82195, DFT/B3LYP ve DFT/M06-2X Metotlari ile Titresimsel, Geometriksel ve HOMO/LUMO/MEP Analizleri: 3-Amino-1,2,4-triazole
VERDİĞİ DERSLER
Bilim Tarihi
Devre Analizi-1
Elektrik Devre Temelleri
Elektrodinamik
Elektromagnetik Teoriye Giriş
Fenciler ve Mühendiler için LaTeX
Fiziğin Tarihsel Gelişimi ve Felsefesi
Fizik I (makina Mühendisliği)
Fizikte Bil. Programlama
Fizikte Bilgisayar Simülasyonları
Spektrosopi Teknikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!