KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Halil Altay GÖDE
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Telefon 2114055
E-Posta halilgode@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05.08.1991
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TARİH (YL) (TEZLİ) 23.08.1993
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 01.08.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Türk Halk Edebiyatı,Masal,Efsane,Âşık Gamgüder (Abdulkadir Kılıç), Hayatı. Sanatı ve Şiirleri
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Halil Altay Göde, Isparta Kent Kültüründe Gül, Isparta 2018
 • 2 Halil Altay GÖDE, Yalvaç Masalları, Isparta 2010.
 • 3 Halil Altay GÖDE, Isparta Efsaneleri, Isparta 2010
 • 4 Halil Altay GÖDE,Âşık Gamgüder, Hayatı-Sanatı-Şiirleri, Isparta 2010
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Halil Altay GÖDE,"Sözlü Kültür", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Mekezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 341-342
 • 2 Halil Altay GÖDE,"Temenni", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Mekezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 88
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Halil Altay Göde- Hakan Acar, Gelin Taşı Efsanesinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Farkındalığı ve Etkisi, Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı, s. 527-543, Konya 2019
 • 2 Halil Altay GÖDE,"Isparta ve Çevresinde Evlilik ile İlgili Atasözleri", Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'na Armağan, Konya-Haarlem 2006, s. 462-469
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Halil Altay GÖDE,"Anadolu'da Kale Fetihleri Üzerine Anlatılan Efsaneler ve Varyantları Üzerine", Erciyes, 30/359, Kasım 2007, s. 24-27.
 • 2 Halil Altay GÖDE,"Halk Kültüründe Eğirdirli Hacı Hafız Mustafa Üstün (Hacı Aziz)", Erciyes, 28/327, Mart 2005.
 • 3 Halil Altay GÖDE,"Isparta ve Civarında Timur'un İzleri", Erciyes, 26 / 310, Ekim 2003, 16-19
 • 4 Halil Altay GÖDE,"Anamas Efsanesinin Öğrenme Kavramları Açısından Değerlendirilmesi", Erciyes, 24 / 287, Kasım 2001, 20-21
 • 5 Halil Altay GÖDE,"Eğirdir ve Beyşehir Gölleri Üzerine Anlatılan Efsanelerdeki Ortak Özellikler", Arayışlar, 3-4, 2000, 159-166.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Halil Altay GÖDE,"Ben de Ne Olduğunu Bilmedim Oğlum", Ay Işığı, Yaz 97/6, Isparta 1997, 55.
 • 2 Halil Altay GÖDE,"Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Tekrarlar", Ay Işığı, Yaz 97/7, Isparta 1997, 45-48
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Halil Altay Göde, KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNE ÖRNEK OLARAK ISPARTA/YALVAÇ EKMEK KÜLTÜRÜ VE DÜNDEN BUGÜNE MAHALLE FIRINCILIĞI, Folklor/Edebiyat, cilt:23, sayı:91, 2017/3
 • 2 Halil Altay Göde- Nezih Tatlıcan, "Geleneksel Isparta Ekmeği Etrafında Şekillenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Turistik, Eğitimsel ve Ekonomik İşlevlerinin Yaratılmasına Yönelik Yaklaşımlar", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2016, Sayı: 38, ss. 125-143.
 • 3 Halil Altay Göde- Gülşah Yiğit, "Isparta Yöresi Festivallerinin Kültür Turizmi ve Ekonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi", Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. 2017; (38): 61-71 - Türk Halkbilimi / Araştırma
 • 4 Halil Altay GÖDE-Hüseyin Kürşat TÜRKAN, KARAAĞAÇ ARAP (NUSAYRİ) ALEVİLERİNDE ÖLÜMİNANÇLARI VE RİTÜELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı:73, 2015
 • 5 Halil Altay GÖDE,"Axel Olric'in Epik Yasaları Işığında "Gençlikte mi Kocalıkta mı?" Masalının Değerlendirilmesi", Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri <Saim Sakaoğlu Armağanı>, (2013), (Ed.) Metin Ergun, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Ankara, s. 485-493
 • 6 Halil Altay GÖDE,“Tarihi Yeniden Kurma Kuramı: Veli Baba Üzerine Anlatılan Efsaneler” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü , Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 30-GÜZ, Konya 2011, s. 115-128
 • 7 Halil Altay GÖDE,"Kına Türküleri Üzerine" Folklor/Edebiyat, Cilt: 16, Sayı: 64, 2010/4, s. 163-180
 • 8 Halil Altay GÖDE,"Yalvaç'tan Derlenen Bir Ağıt ve Varyantları Üzerine", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (ayrı Basım), Sayı 2, Isparta 1996, 92-98.
 • 9 Halil Altay GÖDE,"Zeyneloğlu Cihangir ve Muhtasar Azerbaycan Tarihi", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (ayrı Basım), Sayı 1, Isparta 1995, 150-165.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Halil Altay GÖDE,"Türk Ad Bilimi I, Giriş", Bilge-Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri Dergisi, 35, Kış 2002, 77-79.
 • 2 Halil Altay GÖDE,"Saim Sakaoğlu, Çaybaşı Yazıları, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2000, 208 s.", Türk Dili, Sayı 593, Mayıs 2001, 605-606.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cem Ayhan-Halil Altay Göde, Isparta Köylerinde Halk Hekimliği Örnek Çalışma Çandır Köyü, I. Teke Yöresi Sempozyumu, 4-6 Mart 2015. Bildiriler Kitabı s. 367-372, Burdur 2015
 • 2 Nezih Tatlıcan- Halil Altay Göde, Burdur Halk Çalgılarının Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından Önemi ve Geleceğe Aktarılması Üzerine Bir Yaklaşım, I. Teke Yöresi Sempozyumu, 4-6 Mart 2015, Bildiri Kitabı, s. 193-198, Burdur 2015
 • 3 Halil Altay Göde- Hakan Acar, Isparta ve Burdur Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi, I. Teke Yöresi Sempozyumu, 4-6 Mart 2015, Bildir itabı, s. 81-94, Burdur2015
 • 4 Kamile Çetin- Halil Altay Göde, Divan Şiirinin ‘Gül Şiirleri’nde Geçiş Dönemi Folklor Malzemesi Olarak Gül, I. Teke Yöresi Sempozyumu, 4-6 Mart 2015, Bildir Kitabı, s. 109-118, Burdur 2015
 • 5 Halil Altay GÖDE,"Alanya Kalesi Üzerine Anlatılan Bir Efsane ve Anadolu'daki Varyantları Üzerine" Alanya XI. Tarih ve Kültür Semineri, Alanya, 3-5 Kasım 2006, Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri IV 2006, Alanya 2007, s. 144-148.
 • 6 Halil Altay GÖDE,"Isparta Folklorunda Gül", Gül Kitabı, Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, I. Isparta Gül Sempozyumu, (2-3 Haziran 2005), Isparta 2005, s. 193-202.
 • 7 Halil Altay GÖDE,"Tiryaki Koca" ve Isparta Civarında "Savaşa Yardım Eden Veliler" Üzerine Anlatılan Efsaneler, Tarihi Kültürel, Ekonomik Yönleri ile Eğirdir, I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos- 1 Eylül 2001, 345-352.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Halil Altay Göde, "Anadolu Masallarında Yemek ve Yiyecek Kültürü Üzerine İncelemeler", 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Cilt 5, s. 151-162, Ankara 2018.
 • 2 Halil Altay Göde- Yasemin Yıldırım, "Sosyal Hayat İçinde Anadolu Türk Efsanelerinde Gelin", Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu 28-30 Nisan 2016, Bildiriler Kitabı c. II, s. 209-220, Bartın 2016
 • 3 Halil Altay Göde- Fatma Koçer Ertürk, "Anadolu Halk Masallarında Bir İmtihan Unsuru Olarak “Sabır”" , IV. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2016 Kazan-Ankara, s. 448-454
 • 4 Cem Ayhan,- Halil Altay Göde- Muhammed Esad Özkan, "Isparta- Çandır Çocuk Oyunları", Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (7-8 Mayıs 2015). Proceedings Book, 378-386. , Erzurum 2015
 • 5 Mehmet Özçelik-Halil Altay Göde, "Âşık Ömer Divanında Sevgili ve Güzellik unsurları"Kırım Tatar ve Türk Filolojisi Fakültesi ve Türkoloji Araştırma Merkezi Uluslararası III. Türkoloji Sempozyumu "Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını" (15-17 Ekim 2012, Bildirileri ve Özetleri, Simferopol-Kırım/Ukrayna), Simferopol 2014, s. 117-125
 • 6 Halil Altay Göde-Hüseyin Kürşat Türkan, Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Millî Kültürümüzü Oluşturan Halkbilimi (Folklor) Unsurlarından Yararlanma, UDEK, Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı, 2013
 • 7 Halil Altay Göde,- Nezih Tatlıcan, "Neşet Ertaş’ta Gönül Kavramı Üzerine Bir Deneme", Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir,13-14 Mayıs 2013, Bildiriler, Kırşehir Eylül 2013, s. 423-434.
 • 8 Halil Altay GÖDE - Gülşah Yiğit, “Yalvaç’taki Geleneksel Mesleklerdeki Değişim ve Değişimin Meslek İcracıları Üzerine Etkisi” II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri), 19-21 Ekim 2011 Isparta.
 • 9 Halil Altay GÖDE,"Mehmet Akif'in Şiirlerinde Halk Edebiyatı Unsurlarından Kalıplaşmış Sözler" 1. Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler Kitabı 19-21 Kasım 2008/Burdur C1/2, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Mart 2009, s. 307-318
 • 10 Halil Altay GÖDE,"Ad Koyma ve Ad Koymada Uyum Üzerine", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23-26 Ekim 2007 Isparta, Isparta 2008, 263-268.
 • 11 Halil Altay GÖDE,"Beyşehir ve Isparta Civarında Anlatılan Göl Efsaneleri", I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 11-13 Mayıs 2006, Beyşehir, s. 243-248.
 • 12 Halil Altay GÖDE,"Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Günümüzde Bu Geleneğin Sürdürülebilirliği Üzerine Düşünceler", Internatioonal Symposıum on Sustainabla Development, June 9-10 2009, Sarajevo, Sarajevo 2009, s. 397-402
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Halil Altay Göde-Ayşe Kara, “Geleneksel Kültür İçerisinde Kadın Hamamları ve Modern Kültürümüzdeki İzleri”, Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, 13-14 Mart 2015, Urfa
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GÖDE, HAlil Altay, Yalvaç Masalları (İnceleme-Metin), Isparta 1997
 • 2 GÖDE, Halil Altay, Zeyneloğlu Cihangir ve Muhtasar Azerbaycan Tarihi, Kayseri 1993.
 • Doktora Tezi
 • 1 GÖDE, Halil Altay, Isparta Efsaneleri Üzerine Bir İnceleme, Konya 2002
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mustafa Şaban Merdin, "Doğu Antalya Yöresindeki Belli Yerlere Bağlı Ziyaret ve Adak Yerleri Üzerine Bir İnceleme", Isparta 2016
 • 2 Hamdiye Deniz Yıldırım, "Emine Işınsu'nun Romanlarında Dinî Tasavvufî Unsurlar", Isparta 2016
 • 3 Gülşah Yiğit, Isparta Yöresi Geleneksel Kutlamaları, Isparta 2015.
 • 4 Nadir Nadirgil, Türk Masallarında Doğum Motifi, Isparta 2014
 • 5 Hilal Günay, Edebiyatımızda Nefes Geleneği ve Ruhullah'ın Bektaşi Nefesleri Antolojisi Üzerine Bir İnceleme, Isparta 2014
 • 6 Ali Şimşek, "Manavgat Yöresi Halk İnanışları", Isparta 2013
 • 7 Cem Ayhan, Çandır Köyü Monografisi, Isparta 2013
 • 8 Hakan Acar, Burdur Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma, Isparta 2013
 • 9 Canan Topak, Âşık İmami (Hayatı Sanatı Şiirleri), Isparta 2012.
 • 10 Adem Ağaoğlu, Tûtînâme (Metin ve İnceleme), Isparta 2012
 • 11 Esra Dalgar, Bucak Masalları Üzerine Bir İnceleme, Isparta 2010
 • 12 Talha Tunç, "Manisa Masalları Üzerine Bir İnceleme", Isparta 2008
 • 13 Halil Eren Yıldırım "Aşık Yoksul Derviş'in Şiirlerinde Dini-Tasavvufi Unsurlar", Isparta 2007
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Hüseyin Kürşat TÜRKAN, Hatay Yöresi Arap Alevileri Folkloru, Isparta 2015
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23-26 Ekim 2007, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Halil Altay GÖDE,"Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında Kültürel Zenginliğe Yeni Bir Bakış" Antalya Rehberler Odası Hizmet İçi Seminerleri, 6 Kasım 2009
 • 2 Halil Altay GÖDE,"Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında Kültürel Zenginliğe Yeni Bir Bakış" Antalya Rehberler Odası Hizmet İçi Seminerleri, 7 Kasım 2009.
 • 3 Halil Altay GÖDE,"Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında Kültürel Zenginliğe Yeni Bir Bakış" Antalya Rehberler Odası Hizmet İçi Seminerleri, 21 Kasım 2009.
 • 4 Halil Altay GÖDE,"Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında Kültürel Zenginliğe Yeni Bir Bakış" Antalya Rehberler Odası Hizmet İçi Seminerleri, 3 Aralık 2009.
 • 5 Halil Altay GÖDE,"Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında Kültürel Zenginliğe Yeni Bir Bakış" Antalya Rehberler Odası Hizmet İçi Seminerleri, 26 Aralık 2009.
 • 6 Halil Altay GÖDE,"Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında Kültürel Zenginliğe Yeni Bir Bakış" Antalya Rehberler Odası Hizmet İçi Seminerleri, 27 Aralık 2009.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Ali Şimşek,Manavgat Halk Mutfağı, Isparta 2012
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 S.D.Ü. Sütçüler Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • 2 S.D.Ü. Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, "Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu"
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 TRT Antalya Radyosu "Cemre" konulu sohbet, 25 Şubat 2009
 • 2 TRT Antalya Radyosu GÜNCEL proğramı "Kültürümüzde Nevruz" konulu sohbet, 21 Mart 2008.
VERDİĞİ DERSLER
Anonim Halk Edebiyatında Nesir I
Anonim Halk Edebiyatında Nesir II
Türk Destanları I
Türk Destanları II
Türk Halk Bilimi I
Türk Halk Bilimi II
Türk Halk Edebiyatına Giriş I
Türk Halk Edebiyetına Giriş I
Türk Halk Edebiyetına Giriş II
Türk Halk Tiyatrosu I
Türk Halk Tiyatrosu II
 
Bu İçeriği Paylaş!