KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat SARICIK
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462110258
E-Posta muratsaricik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://wwwsdu.edu.tr
ORCID ID İD İS 0000 0003 0811 7994
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -- 09.10.1980
Yüksek Lisans
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İSLAM MEDENİYETİ VE SOSYALBİLİMLER 22.06.1989
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Seyyidler, Şerifler ve Nakîbü''l- Eşrâflık, İslam Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü, Hz. Peygamber ve dört Halife Dönemi, Kölelik Cariyelik ve Harem, Osmanlı Kültürü, Kendi Dilinden Hz. Peygamber.
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Sarıcık, M., Irkçılık, 320 s. İstanbul
 • 2 Sarıcık, M., Hz. Ali İlk Üç Halife İle Kavgalı mıydı? 333 s. İstanbul
 • 3 Sarıcık, M., 2011, Hz. Peygamber'in Açıklamaları Işığında Deccal ve Deccaliyet, 362 s., İstanbul
 • 4 Sarıcık, M., 2010, İlim Şehrinin Kapısı Hz. Ali (r.a.), 540 s., İstanbul
 • 5 Sarıcık, M., 2010, Bütün Yönleriyle Dört Halife Dönemi, 510 s., İstanbul
 • 6 Sarıcık, M., 2009, Hz. Muhammed'in Çağrısı-Medine Dönemi, Nesil Yayınları, 656 s. İstanbul.
 • 7 Sarıcık, M., 2009, Sorularla Kaderin Şifreleri, Nesil Yayınları, 176s. İstanbul.
 • 8 Sarıcık, M., 2009, Adalet Timsali Hz. Ömer, Nesil Yayınları, 479s. İstanbul.
 • 9 Sarıcık, M., 2009, Haya Timsali Hz. Osman, Nesil Yayınları, 270s. İstanbul.
 • 10 Sarıcık, M., 2008. Hz. Ebu Bekir, Nesil Yayınları, 319s.İstanbul.
 • 11 Sarıcık, M., 2007. Kendi Dilinden Peygamberimiz-2, Nesil Yayınları, 270s. İstanbul.
 • 12 Sarıcık, M., 2006. Hz. Muhammed'in Çağrısı- Mekke Dönemi, Nesil Yayınları, 432s. İstanbul.
 • 13 Sarıcık, M., 2006. Kendi Dilinden Peygamberimiz-1, Nesil Yayınları, 208s. İstanbul.
 • 14 Sarıcık, M., 2006. Sahabe Modeli, Nesil Yayınları, 272s. İstanbul.
 • 15 Sarıcık, M., 2003. Osmanlı İmparatorluğunda Nakîbü'l- Eşraflık Müessesesi. TTK Yayınları, 250s. Ankara.
 • 16 Sarıcık, M., 2002. İslam Öncesi Dönem- Cahiliye Kültürü. Fakülte Kitabevi, 310s. Isparta.
 • 17 Sarıcık, M., 2002. Dört Halife Dönemi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, I. Nesil Yayınları, 446s. İstanbul.
 • 18 Sarıcık, M., 2002. Dört Halife Dönemi, Hz. Osman, Hz. Ali, II. Nesil Yayınları, 282s. İstanbul.
 • 19 Sarıcık, M., Tatlı A., 2002. Ali Fahreddin-i Sağir Karyesi"nden Günümüze Küçükköy Beldesi'nin Tarihi ve Sülâleri. Tuğra Ofset, 598s. Korkuteli.
 • 20 Sarıcık, M., 2002. Osmanlı Devleti'nde Nakîbü'l-Eşrâflık Kurumu. Türkler, X, 385- 393, Ankara.
 • 21 Sarıcık, M., 2001. Dört Halife ve Emeviler Döneminden İlginç Problemler. Tuğra Matbaası, 214s. Isparta.
 • 22 Sarıcık, M., 1999. Batılı Kölelik Anlayışı Karşısında, Osmanlı'da Kölelik, Câriyelik ve Harem. Tuğra Matbaası, 407s. Isparta.
 • 23 Sarıcık, M., 1999. Hulafây-ı Râşidin Döneminden İlginç Problemler. Tuğra Matbaası, 173s. Isparta.
 • 24 Sarıcık, M., 1998. İnanç ve Zihniyet Olarak Cahiliye. Tuğra Matbaası. 204s. Isparta
 • 25 Sarıcık, M., 1997. Kavram ve Misyon olarak Ehl-i Beyt. Nesil Yayınları, 271s. İstanbul.
 • 26 Sarıcık, M., 1997. Örnek Nesil İçin Sahabe Modeli. Nesil Yayınları, 303s. İstanbul.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sarıcık, M., 2007. "Hz. Muhammed Tevhidin Konuşan, Sadık ve Münevver Bir Delilidir". Hz. Muhammed Kimdir', 113- 117, İstanbul.
 • 2 Sarıcık, M., 2007. "Hz. Muhammed Bütün Enbiyanın Reisi, Bütün Evliyanın Efendisi ve Ehl-i İmanın İmamıdır". Hz. Muhammed Kimdir', 136- 147, İstanbul.
 • 3 Sarıcık, M., 2007. "Hz. Muhammed Hakkıyla İbadete Lâyık Olan Allah'ın En Halis Kulu ve Ubuduyet Dairesinin Reisidir". Hz. Muhammed Kimdir', 125- 134, İstanbul.
 • 4 Sarıcık, M., "Hz. Muhammed, Âlemlerin Rabbi Olan Allah'ın ve Kalplerin Sevgilisidir". Hz. Muhammed Kimdir', 306- 317, İstanbul.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sarıcık, M., 2014. "Ben Dâru'l- Hikmetim, Ali de Onun kapısıdır", Rıhle Dergisi, Sayı: 17, 28- 30, İstanbul
 • 2 Sarıcık, M., 2008. "Nakîbü'l- Eşrâf Abdulkadir Efendi Tarafından Verilen 1008/1600Tarihli Siyâdet Hücceti". EKEV Akademi Dergisi, 12 (35), 113- 126, Ankara.
 • 3 Sarıcık, M., 2007. "Hübel" Mekke'ye Ne Zaman Getirildi?, EKEV Akademi Dergisi, 11, (32), 125- 138, Ankara.
 • 4 Sarıcık, M., 2004. Hırzu'l-Mülûk'e göre Âli Resûl'ün Makam ve Mertebe Yüceliğine Delil Sayılan Ahzâb 33. ve Sâffât 130. Âyetleri. Ekev Akademi Dergisi. 8 (18), 283-296, Ankara.
 • 5 Sarıcık, M., 2002. "Hünkâr Sofasında Geçilen Musiki Fasılları ve Oynanan Oyunlar". SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 21- 44, Isparta.
 • 6 Sarıcık, M., 2001. "Kültürümüzde Kuş Yuvasına ve Yavrusuna Dokunmama Konusunda Birkaç Örnek". SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 17- 34, Isparta.
 • 7 Sarıcık, M., 1999. "III. Murat Devrinden Hayvan Haklarıyla İlgili Bir Ferman". SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 69-78, Isparta.
 • 8 Sarıcık, M., 1998. "Cahiliye Kumarı Meysir" . SDU. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 33- 64, Isparta.
 • 9 Sarıcık, M., 1997, "Selm ve Cehl Kelimeleri Üzerine". HÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 73- 102, Urfa.
 • 10 Sarıcık, M., 1996. "Cahiliye Nikahı Mut'a ve Diğer Cahiliye Nikahları". SDU. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 41- 74, Isparta.
 • 11 Sarıcık, M., 1995. "Kerbelâ Olayında el- Hurr b. Yezid ve Hz. Hüseyin'le Mücadelesi" (el- Hur b. Yezid in the Event of Kerbelâ and His Fight with Hz. Hüseyin), SDU. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 103- 148, Isparta.
 • 12 Sarıcık, M., 1994. "Zann-ı Cahiliye ve Hükm-i Cahiliye" (Zann-i Jahiliyya and Hukm-i Jahiliyya), SDU. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 85- 104, Isparta.
 • 13 Sarıcık, M., 1992. "Seyyidlerle İlgisi Açısından Ahzab Sûresi Otuzüçüncü Âyeti ve Tarihi Tesirleri". A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11, 183- 209. Erzurum.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sarıcık, M., 2011, "Mescid-i Nebi Nasıl Yapıldı?", Tefekkür Dergisi, 42, 26-27, Konya
 • 2 Sarıcık, M., 2011, "Âl-i Beyte Sevgi ve saygı Açısından Sekaleyn Hadisi", Vuslat Dergisi, 124, 14-18, İstanbul
 • 3 Sarıcık, M., 2011, "Farklı bir Kardeşlik Muâhât", Tefekkür Dergisi, 40, 30- 31, Konya
 • 4 Sarıcık, M., 2011, "Size İki Önemli Şey Bırakıyorum", Tefekkür Dergisi, 43, 23- 25, Konya
 • 5 Sarıcık, M., 2011, "Türklerin Müslümanlıkla Kazandıkları ve Kazandırdıkları", Tefekkür Dergisi, 48, 4- 7, Konya
 • 6 Sarıcık, M., 2011, "Osmanlılarda Sâdât Nezaretinin Kuruluşu", Keşkül Dergisi, 18, 123- 128, İstanbul
 • 7 Sarıcık, M., 2010, "Deccalın İktidarı ve Gücü", Tefekkür Dergisi, 37, 20-22, Konya
 • 8 Sarıcık, M., 2010, "Hz. Mevlana ve İlahi Ahenk", Tefekkür Dergisi, 39, 24, Konya
 • 9 Sarıcık, M., 2010, "Kötülükler Niçin Yaratıldı?", Tefekkür Dergisi, 31, 34-37, Konya
 • 10 Sarıcık, M., 2010, "İnsanları Tanıma - Cin", Tefekkür Dergisi, 31, 62, Konya
 • 11 Sarıcık, M., 2010, "Deccali Tanrılaştırma, Deccaliyet ve Yahudilik", Tefekkür Dergisi, 36, 20-22, Konya
 • 12 Sarıcık, M., 2010, "İlk Cahiliyeden Son Cahiliyeye, Moral Dünyası Dergisi, 73,4- 6, İstanbul
 • 13 Sarıcık, M., 2009. "Şehirlerin Sultanı Medine", Tefekkür Dergisi, 20, 32- 33, İstanbul.
 • 14 Sarıcık, M., 2009. " Yahudi Âlim Husayn'ın Müslüman Oluşu", Tefekkür Dergisi, 21, 28- 31, İstanbul.
 • 15 Sarıcık, M., 2009. " Deccal'in Alnındaki Kâfir Yazısı", Tefekkür Dergisi, 22, 22- 30, İstanbul.
 • 16 Sarıcık, M., 2009. "Deccal Kelimesi ve Deccaliyet", Tefekkür Dergisi, 23, 10- 13, İstanbul.
 • 17 Sarıcık, M., 2009. "Deccal ve Deccaliyet", Tefekkür Dergisi, 24, 16- 18, İstanbul.
 • 18 Sarıcık, M., 2009. "Deccalin Bir Gözü Kör ", Tefekkür Dergisi, 27, 32- 34, İstanbul.
 • 19 Sarıcık, M., 2009. "GÖnül GÖzü Körlüğü ve Deccaliyet", Tefekkür Dergisi, 28, 2- 21, İstanbul.
 • 20 Sarıcık, M., 2009. "Deccalin Mesihliği", Tefekkür Dergisi, 29, 14- 17, İstanbul.
 • 21 Sarıcık, M., 2009, "Hz. Mevlana'nın Kader Anlayışı", Tefekkür Dergisi, 30, 66-70, Konya
 • 22 Sarıcık, M., 2009. "Kıyamet Günü Gıpta Edilecek Kimseler", Tefekkür Dergisi, 19, 29- 32, İstanbul.
 • 23 Sarıcık, M., 2008. "Nübüvvet Sohbeti ve Sahabeler". Beşinci Mevsim, 5, 24- 25, İstanbul.
 • 24 Sarıcık, M., 2008. "Üçlü Test". Beşinci Mevsim, 5, 59, İstanbul.
 • 25 Sarıcık, M., 2008. "Nübüvvet Cazibesi ve Etkisi". Beşinci Mevsim, 6, 12- 13, İstanbul.
 • 26 Sarıcık, M., 2008. "Yüz Altın". Beşinci Mevsim, 6, 55, İstanbul.
 • 27 Sarıcık, M., 2008. "İmanlarının Kuvveti Bakımından Sahabeler". Beşinci Mevsim, 7, 28- 29, İstanbul.
 • 28 Sarıcık, M., 2008. "Aslan Olmak". Beşinci Mevsim, 7, 58, İstanbul.
 • 29 Sarıcık, M., 2008. "el- Cebele el- Cebele". Beşinci Mevsim, 8, 24- 25, İstanbul.
 • 30 Sarıcık, M., 2008. "Gülyağı Şişesi". Beşinci Mevsim, 8, 56, İstanbul.
 • 31 Sarıcık, M., 2008. "Habat Seferinde Olanlar". Beşinci Mevsim, 9, 26- 28, İstanbul.
 • 32 Sarıcık, M., 2008. "Karınca Bakışı". Beşinci Mevsim, 9, 53, İstanbul.
 • 33 Sarıcık, M., 2008. "Önemli Bir Soru ve Dünyevileşme". Beşinci Mevsim, 10, 24- 26, İstanbul.
 • 34 Sarıcık, M., 2008. "Eller". Beşinci Mevsim, 10, 56, İstanbul.
 • 35 Sarıcık, M., 2008. " Halilullah, Kelîmullah, Ruhullah ve Habibullah". Beşinci Mevsim, 11, 14- 17, İstanbul.
 • 36 Sarıcık, M., 2008. "Hak Yerini Buldu". Beşinci Mevsim, 11, 60, İstanbul.
 • 37 Sarıcık, M., 2008. "Hz. Peygamber'in Dilinden Hz. Âdem, Dört büyük Peygamber ve Kendisi". Tefekkür Dergisi, 18, 10- 13, İstanbul.
 • 38 Sarıcık, M., 2008. "Halilullah, Kelimullah, Ruhullah ve Habibullah", Beşinci Mevsim Dergisi, 11, 14- 17, İstanbul.
 • 39 Sarıcık,M., 2007. "ilk Oruç". Beşinci mevsim, 2, 16- 17, istanbul.
 • 40 Sarıcık,M., 2007. "ilk Oruç". Beşinci mevsim, 2, 16- 17, istanbul.
 • 41 Sarıcık, M., 2007. "Zalim Çaylak". Beşinci Mevsim,2, 48, İstanbul.
 • 42 Sarıcık, M., 2007. " İki Köle". Beşinci Mevsim, 1, 50, İstanbul.
 • 43 Sarıcık, M., 2007. "Dört Halife Döneminde Mal ve Can Güvenliği". Beşinci Mevsim, 3, 20- 21, İstanbul.
 • 44 Sarıcık, M., 2007. "Huzurunda Halife İle Halktan Biri Eşit Olmadığı sürece". Beşinci Mevsim, 4, 26, İstanbul.
 • 45 Sarıcık, M., 2007. "Kim Çok Kazanır?" . Beşinci Mevsim, 4, 53, İstanbul.
 • 46 Sarıcık, M., 2007. "Güzel bir Çiçek" Tefekkür Dergisi, 16, 46, İstanbul.
 • 47 Sarıcık, M., 2007. " Senin Gibi". Tefekkür Dergisi, 15, 50, İstanbul.
 • 48 Sarıcık, M., 2007. "İçeriyi Dolduran". Tefekkür Dergisi, 14, 47, İstanbul.
 • 49 Sarıcık, M., 2007. "Kartal ve Yenileşme". Tefekkür, 13, 52, İstanbul.
 • 50 Sarıcık, M., 2007. "Hz. Muhammed'in Soyu", Tefekkür. 12, 13, İstanbul.
 • 51 Sarıcık, M., 2007. "Sahabeleşmek veya Hz. Peygamber'in Çığırına Tutunmak". Tefekkür, 13, 14- 16. İstanbul.
 • 52 Sarıcık, M., 2007. "Allah'ın En Halis Kulu ve Resulü". Tefekkür, 14, 18- 22, İstanbul.
 • 53 Sarıcık, M., 2007. "Hz. Peygamber'in Torunlarını ve Çocukları Sevmesi". Tefekkür, 16, 18- 19, istanbul.
 • 54 Sarıcık, M., 2007. "Ehl-i Beyt Nuh'un Gemisi Gibidir". Beşinci Mevsim, 1, 30- 31, İstanbul.
 • 55 Sarıcır, M., 2006. "Nebilerin ve Şehitlerin Gıbta Edeceği Kimseler", Tefekkür, 8, s. 28- 29, İstanbul.
 • 56 Sarıcık, M., 2006. "Lamartin'in Hz. Muhammed'e Bakışı". Tefekkür, 10, 20- 21, İstanbul.
 • 57 Sarıcık, M., 2006. "Lamartin'in Gözünde Hz. Muhammed (S.A.V.)". Sobe, 2, 53- 56. Isparta.
 • 58 Sarıcık, M., 2000. Hz. Ebubekir'in Ehl-i Beyt Sevgisi. Genç Ufuklar, 3 (8), 43-45, Isparta.
 • 59 Sarıcık, M., 1998. "Hür b. Yezid". TDV İslam Ansiklopedisi, XVIII, 494, İstanbul.
 • 60 Sarıcık, M., 1997, "İstanbul Mutlaka Fethedilecektir". Alsancak Tarih ve Kültür Dergisi, 3, 8- 10,
 • 61 Sarıcık, M., 1994. "Ebû Mahzûre", TDV İslam Ansiklopedisi, X, 179-180, İstanbul.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SARICIK, M., 2005. "Sayın Hasan Yüksel'in "Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakîbü'l-Eşrâflık Müesssesi", Kitabı Hakkındaki Yazısı Üzerine", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 12, 225- 227, İstanbul.
 • 2 Sarıcık, M., 2004, "Ebussuud Efendi'nin Fetvalarında Seyyidler", SDÜ.İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11, 63-90, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sarıcık, M., 2002. "Hz. Peygamber'in Birinci ve İkinci Akabe Biatlarında Verdiği Mesajlar, SDÜ İlahiyat Fakültesi, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler), 18- 19 Nisan, Isparta, 123- 146.
 • 2 Sarıcık, M., 2001. Nakîbü'l- Eşrâf Seyyid Muhammed Hamîdî. I. Eğirdir Sempozyumu, Tarihi, kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Eğirdir, 31 Ağustos- 1 Eylül, Eğirdir 2001, s. 769- 776
 • 3 Sarıcık, M., 2001. " Nakîbü'l- Eşrâf Ma'lûlzade'nin Yalvaçlı Seyyid Mûsaya Verdiği H. 988 Tarihli Siyadet Hücceti veğ Tahlili", Isparta'nın Dünü Bu Günü ve Yarını Sempozyumu, 16- 17 Mayıs, Isparta, III. 155- 163.
 • 4 Sarıcık, M., 2000. "Hz. Peygamber'in Canlılara Şefkât ve Merhameti", SDÜ İlahiyat Fakültesi, III. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler), 20- 21 Nisan Isparta, 195- 214.
 • 5 Sarıcık, M., 1999. " Hz. Peygamber Sevgisi ve Dâru's Siyâdeler", SDÜ İlahiyat Fakültesi, II. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler), 20- 21 Nisan Isparta, 117- 154.
 • 6 Sarıcık, M., 1998. " Hz. Peygamber'in İçki ve Uyuşturucuya Tavrı", SDÜ İlahiyat Fakültesi, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler), 20- 21 Nisan, Isparta, 117- 154.
 • Doktora Tezi
 • 1 Sarıcık, M., 1989. Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakîbü'l-Eşraflık Messesesi. A.Ü, S.B.E., Erzurum
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Varol, M. B., 2003 Ehl-i Beyt Sevgisi Nedir? Nasıl Olmalıdır?, İstem Dergisi, 1 (2), 114-116, Konya
 • 2 Akdemir, H., 2001. İnsan Hak ve Hürriyetlerinin Gelişmesinde Kur'ân-ı Kerim'in Rolü. Harran Üniversitesi Fakültesi Yayınları, 11, Şanlıurfa.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yakut Y., "XIX. Yüzyıl Sonlarında İnegöl (C- 233 Numaralı H. 1313/M. 1892- 1893 Yılına Ait Şer'iyye Sicili Kayıtlarına Göre)" , Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, 2006.
 • 2 Karayaka, M., 2005. "7629 Sayılı Temettuat Defteri'ne Göre 1840 Yılında (H. 1256) Afyon'un Çay ilçesi'nin Sosyal, Kültürel ve İktisadi Durumu", Süleyman Demirel Üniyversitesi, Isparta.
 • 3 Noorulhak, A. J., 2005. "İlk Fetihlerden Gaznelilerin Son Dönemlerine Kadar Afganistan'ın İslâmlaşma Süreci", Süleyman demirel Üniversietsi, Isparta.
 • 4 Üstüner, H., 2001. "Hz. Peygamber Devri'nde İstihbarat", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • 5 Topçu H., 1999. "En'âm Suresi Işığında Câhiliye Zihniyeti", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Tertip Komite Üyeliği, Isparta'nın Dünü, Bugünü ve Yarını sempozyumu, 16- 17 Mayıs Isparta, 2001
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 07.01.2011
 • 2 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 14.01.2011
 • 3 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 21.01.2011
 • 4 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 28.01.2011
 • 5 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 04.02.2011
 • 6 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 11.02.2011
 • 7 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 18.02.2011
 • 8 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 25.02.2011
 • 9 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 04.03.2011
 • 10 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 11.03.2011
 • 11 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 19.03.2010
 • 12 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 26.03.2010
 • 13 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 02.04.2010
 • 14 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 09.04.2010
 • 15 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 16.04.2010
 • 16 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 23.04.2010
 • 17 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 30.04.2010
 • 18 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 07.05.2010
 • 19 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 14.05.2010
 • 20 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 21.05.2010
 • 21 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 28.05.2010
 • 22 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 04.06.2010
 • 23 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 11.06.2010
 • 24 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 18.06.2010
 • 25 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 25.06.2010
 • 26 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 02.07.2010
 • 27 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 09.07.2010
 • 28 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 16.07.2010
 • 29 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 23.07.2010
 • 30 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 30.07.2010
 • 31 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 03.09.2010
 • 32 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 10.09.2010
 • 33 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 17.09.2010
 • 34 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 24.09.2010
 • 35 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 01.10.2010
 • 36 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 08.10.2010
 • 37 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 15.10.2010
 • 38 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 22.10.2010
 • 39 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 29.10.2010
 • 40 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 05.11.2010
 • 41 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 12.11.2010
 • 42 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 19.11.2010
 • 43 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 26.11.2010
 • 44 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 03.12.2010
 • 45 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 10.12.2010
 • 46 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 17.12.2010
 • 47 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 24.12.2010
 • 48 Sarıcık, M., "Kültürümüz", söyleşi, Dilara FM, Isparta, 31.12.2010
 • 49 Sarıcık, M., Mutluluk ve İkili İlişkilerin Girişimciliğe Etkileri, 07.05.2010, konferans, Afyon Kocatepe Üniversitesi Abdullah Kaptan Konferans Salonu, Afyon
 • 50 Sarıcık, M., Kur'an ve Sahih Hadis Işığında Müslümanın Özellikleri, Müftülük Saati Programı, 07.10.2010, Kanal 32 TV, Isparta
 • 51 Sarıcık, M., Sünnete Bağlılık, Müftülük Saati Programı, 17.02.2010, Kanal 32 TV, Isparta
 • 52 Sarıcık, M., Camiler ve Din Görevlileri, 01.10.2010, konferans, Çine, Aydın
 • 53 Sarıcık, M., Hz. Peygamber'in Hayatında Kur'an, 17.04.2010, konferans, Esnaf Kefalet Kredi Koop. Konferans Salonu, Bucak, Burdur
 • 54 Sarıcık, M., 17.04.2010, konferans, Esnaf Kefalet Koop. Konferans Salonu, Bucak, Burdur
 • 55 Sarıcık, M., 14.04.2010, konferans, Güzelleştirme Düğün Salonu, Buldan, Denizli
 • 56 Sarıcık M., Kur'an ve Hz. Peygamber, 15.04.2010, konferans, Belediye Düğün Salonu, Güney, Denizli
 • 57 Sarıcık M., Kur'an ve Hz. Peygamber, 16.04.2010, konferans, Belediye Düğün Salonu, Honaz, Denizli
 • 58 Sarıcık M., Kutlu Doğum Haftası, 17.04.2010, konferans, Rapir Düğün Salonu, Korkuteli, Antalya
 • 59 Sarıcık M., Çanakkale Savaşının Manevi Yönü,25.03.2010, konferans, Isparta Kapalı Ceza ve Tutukevi, Isparta
 • 60 Saricik, M., 2009. Hz. Peygamber ve İkili ilişkiler, 15 Nisan, 2009, Sandıklı.
 • 61 Saricik, M., 2009. İslamda Aile, 16 Nisan, 2009, Alanya L Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi, konferans, Alanya .
 • 62 Saricik, M., 2009. İslamda Aile, 16 Nisan, 2009, AKestel Beldesi, Konferans, Alanya.
 • 63 Saricik, M., 2009. İslamda Aile, 17 Nisan, 2009, Konaklı Beldesi Bera Oteli, Konferans, Alanya.
 • 64 Saricik, M., 2009. İkili İlişkiler, 20 Mayıs, 2009, Konferans, Ağlasun.
 • 65 Saricik, M., 2009. Öyküler Neyi Anlatır?, 24 Ağustos 2009, Ramazan Çadırı, Konferans, Isparta.
 • 66 Saricik, M., 2009. Ehl-i Beyt, 25 Aralık, 2009, Bağcılar Belediyesi, Konferans, İstanbul.
 • 67 Saricik, M., 2009. İslamda Aile, 12 Eylül, 2009, Gül ve Peygamberimiz, (söyleşi, TV 32, Isparta
 • 68 Sarıcık, M., Aile içi İletişim, 21 kasım 2008, Konyaaltı Esnaf Kefalet Konferans Salonu, Antalya.
 • 69 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 28. 02, 2008.
 • 70 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 06. 03, 2008.
 • 71 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 13. 03, 2008.
 • 72 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 20. 03, 2008.
 • 73 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 27. 03, 2008.
 • 74 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 03. 04, 2008.
 • 75 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 10. 04, 2008.
 • 76 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 17. 04, 2008.
 • 77 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 24. 04, 2008.
 • 78 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 01. 05, 2008.
 • 79 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 08. 05, 2008.
 • 80 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 15. 05, 2008.
 • 81 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 22. 05, 2008.
 • 82 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 29. 05, 2008.
 • 83 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 05. 06, 2008.
 • 84 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 12. 06, 2008.
 • 85 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 19. 06, 2008.
 • 86 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 03. 07, 2008.
 • 87 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 10. 07, 2008.
 • 88 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 17. 07, 2008.
 • 89 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 24. 07, 2008.
 • 90 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 31. 07, 2008.
 • 91 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 01. 10, 2008.
 • 92 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 09. 10, 2008.
 • 93 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 16. 10, 2008.
 • 94 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 23. 10, 2008.
 • 95 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 30. 10, 2008.
 • 96 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 06. 11, 2008.
 • 97 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 13. 11, 2008.
 • 98 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 20. 11, 2008.
 • 99 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 27. 11, 2008.
 • 100 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 04. 12, 2008.
 • 101 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 11. 12, 2008.
 • 102 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 18. 12, 2008.
 • 103 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 25. 12, 2008.
 • 104 Sarıcık, M., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 14 Nisan 2008, Panel, öğretmen Evi, Isparta.
 • 105 Sarıcık, M., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 15 Nisan 2008, Konferans, Belediye düğün Salonu, Atabey.
 • 106 Sarıcık, M., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 18 Nisan 2008, Beldibi Düğün Salonu, Antalya
 • 107 Sarıcık, M., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 17 Nisan 2008, Konferans, Avsallar Belediye Konferans salonu, Alanya.
 • 108 Sarıcık, M., Çanakkale Zaferi, 18 mart 2008, konferans, Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, Aksu.
 • 109 Sarıcık, M., Çanakkale Zaferinin Manevi Yönü, 18 Mart 2008, Konferans, Ceza ve Tutuk Evi Konferans Salonu, Isparta.
 • 110 Sarıcık, M., Hz. Muhammed'in Doğumu ve Gençliği, 19 Mart 2008, Konferans, İlahiyat Fakültesi Hafız İbrahim Demiralay Anfisi, Isparta.
 • 111 Sarıcık, M., Hz. Peygamber'in Şahsiyeti, 12 Nisan 2008, Belediye Tiyatro Salonu, Aksaray.
 • 112 Sarıcık, M., İslamda Kader, 4 Mart 2008, Söyleşi, Kanal 32, Isparta.
 • 113 Saricik, M., Tarihiimiz Kültürümüz, 3 Ocak 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 114 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 17 Ocak 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 115 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 24 Ocak 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 116 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 31 Ocak 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 117 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 14 Şubat 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 118 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 21 Şubat 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 119 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 28 Şubat 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 120 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 7 Mart 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 121 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 14 Mart 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 122 sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 21 Mart 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 123 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 28 Mart 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 124 Sarıcık, M., Hz. Peygamber ve Aile Hayatı, 9 Nisan 2006, Panel, Viyana / Avusturya.
 • 125 Sarıcık, M., Hz. Peygamberi Anma ve Peygamberlere saygı, 13 Nisan 2006, Panel, Belediye Halı Sarayı Düğün Salonu, Isparta.
 • 126 Sarıcık, M., İslam Kültüründe Peygamber Sevgisi, 16 Nisan 2006, Konferans, Akseki Düğün Salonu, Akseki.
 • 127 Sarıcık, M., Türk İslam Kültüründe Peygamber Sevgisi, 17 Nisan 2006, Konferans, Halk Eğitim Konferans Salonu, Elmalı.
 • 128 Sarıcık, M., İslam Ahlâk Prensipleri ve Sosyal Hayat, 18 Nisan 2006, Konferans, Belediye Düğün salonu, Keçiborlu.
 • 129 Sarıcık, M., Kültürümüz, 11 Mayıs 2006, Söyleşi, Radyo Dilara, Isparta.
 • 130 Sarıcık, M., Kültürümüz, 18 Mayıs 2006, Söyleşi, Radyo Dilara, Isparta.
 • 131 Sarıcık, M., Hz. Peygamberin Aile Dünyası, 21 mayıs 2006, Konferans, Hilaliye Kuran Kursu, Akhisar.
 • 132 Sarıcık, M., Asr- Saadette Evlilik, 25 Mart 2006, Panel, Küçükköy Beleldiye Düğün Salonu, Küçükköy Kasabası
 • 133 Sarıcık, M., Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri, 26 Nisan, 2005, Konferans, Belediye Konferans Salonu, Bekili.
 • 134 Sarıcık, M., ÇAğımızda Aile ve Gençliğin Problemleri, 26 Nisan 2005, Konferans, Belediye Düğün Salonu, Çal.
 • 135 Sarıcık, M., Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri, 22 Nisan 2005, Panel, Senirkent Belediyesi Sinema Salonu, Senirkent.
 • 136 Sarıcık, M., İslam'da Aile ve Önemi, 21 Ekim 2005, Konferans, Sütçüler Belediye Kültür Salonu, Sütçüler.
 • 137 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 27 Aralık 2005, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 138 Sarıcık, M., Tarihimiz Kültürümüz, 7 Şubat 2006, Söyleşi, Kanal 32 TV, Isparta.
 • 139 Sarıcık, M., Hayırda Yarış Etmek, 22 Ocak 2004, Kanal 32, Isparta.
 • 140 Sarıcık, M., Sabrın Önemi, 16 Eylül 2004, Kanal 32, Isparta.
 • 141 Sarıcık, M., İslam'ın Evrensel Ahlâk İlkeleri, 2 Aralık 2004, kanal 32, Isparta.
 • 142 Sarıcık, M., Asr-ı Saadet Penceresinden Camiye ve din Görevlisine Bakış, 1 Ekim 2004, Kültür Sarayı, Isparta.
 • 143 Sarıcık, M., Hz. Peygamber'in Örnek Hayatı, 18 Ekim 2004, Belediye Kültür Sarayı, Isparta.
 • 144 Sarıcık, M., Hz. Peyggamberin Risaleti ve Evrenselliği, 12 Nisan 2006, Halk kütüphane Konferans salonu, Uluborlu.
 • 145 Sarıcık, M., 2003, İslamda Kardeşlik ve Hoşgörü. Bucak Erk. Düğün Salonu, Bucak
 • 146 Sarıcık, M., 2003. Hz. Peygamber'in Örnek Hayatı. Eğirdir B. Salonu. Eğirdir
 • 147 Sarıcık, M., Ali Fahreddin-i Sağir'den Günümüze Küçükköy Beldesinin Tarihi ve Soy kütüğü, 2 Mart 2003, Belediye Düğün Salonu, Küçükköy Kasabası.
 • 148 Sarıcık, M., 2001. İnsan Hakları, Mart 2001, Gönen Yatılı Bölge Okulu Konferans Salonu, Gönen
 • 149 Sarıcık, M., 2000. Çağımız ve Hz. Muhammed, 21 Nisan 2000, Çavdır Düğün Salonu, Burdur
 • 150 Sarıcık, M., 2000. Çağımız ve Hz. Muhammed, 21 Nisan 2000, Gölhisar Belediye Düğün Salonu, Burdur
 • 151 Sarıcık, M., 1998. Kadınlara Miras Hakkında İslamın Getirdiği yenilikler (Konferans), 11 Kasım 1988, SDÜ. Oditoryumu, Isparta
 • 152 Sarıcık, M., 1993. Mekke'nin Fethini Hazırlayan Sebepler, 31 Ocak 1993, Isparta Kültür Sarayı
 • 153 Sarıcık, M., 1988. Hz. Muhammed'in Uyuşturuculara Karşı Tavrı, 25 nisan 1988, Ağlasun. Kemaleddin Camii Salonu, Isparta.
 • 154 SARICIK, M., Prof. Dr., "İslam'da Kader İnancı", TV 32, Isparta, Müftülük Saati, 15. 08, 2008.
 • 155 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 03. 01, 2008.
 • 156 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 10. 01, 2008.
 • 157 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 17. 01, 2008.
 • 158 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 24. 01, 2008.
 • 159 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 31. 01, 2008.
 • 160 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 07. 02, 2008.
 • 161 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 14. 02, 2008.
 • 162 SARICIK, M., Prof. Dr., "Kültürümüz", Dilara FM, Isparta, 21. 02, 2008.
 • 163 Sarıcık, M., İslam'da Aile ve Önemi, 21 Ekim 2005, Konferans, Sütçüler Belediye Kültür Salonu, Sütçüler.
 • 164 Sarıcık, M., 1996. Hz. Peygamber'in Mesajı, 24 nisan, 1996, Yalvaç, Belediye Düğün Salonu
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 İSTEM, İslam Sanat Tarih Edebiyat ve Musikisi Dergisi, yıl 8, sayı 15, Konya, 2010
 • 2 İSTEM, İslam Sanat Tarih Edebiyat ve Musikisi Dergisi, yıl 7, sayı 13, Konya 2009
 • 3 İSTEM, İslam Sanat Tarih Edebiyat ve Musikisi Dergisi, yıl 7, sayı 14, Konya 2009
 • 4 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 23, Isparta, 2009
 • 5 İSTEM, İslam Sanat Tarih Edebiyat ve Musikisi Dergisi, yıl 6, sayı 12, Konya, 2008
 • 6 EKEV Akademi Dergisi, Yıl 11, Sayı 33, Ankara 2007.
 • 7 EKEV Akademi Dergisi, Yıl 11, Sayı 32, Ankara 2007.
 • 8 İSTEM, İslam, Sanat, Tarih Edebiyat ve Musikîsi Dergisi, yıl 5, sayı 9, Konya, 2007.
 • 9 EKEV Akademi Dergisi, yıl 11, sayı 30, Ankara 2007.
 • 10 EKEV Akademi Dergisi, yıl 11, sayı 31, Ankara 2007
 • 11 EKEV Akademi Dergisi, yıl 10, Sayı 29, Ankara 2006.
 • 12 İSTEM, İslam, Sanat, Tarih Edebiyat ve Musikîsi Dergisi, yıl 4, sayı 7, Konya, 2006.
 • 13 İSTEM, İslam, Sanat, Tarih Edebiyat ve Musikîsi Dergisi, yıl 4, sayı 8, Konya, 2006.
 • 14 EKEV Akademi Dergisi, yıl 10, sayı 29, Ankara 2006.
 • 15 İSTEM, İslam, San'at, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Degisi, yıl, 3, sayı, 5, konya, 2005.
 • 16 İSTEM, İslam, Sanat, Tarih Edebiyat ve Mukisî Dergisi, yıl 3, sayı 6, Konya, 2005.
 • 17 Doku Eylül Üniversitesi Yayınları, İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 18, İzmir, 2005.
 • 18 İSTEM, İslam Sanat Tarih Edebiyat ve Mûsîkisi Dergisi, yıl, 2, sayı, 3, Konya, 2004.
 • 19 İSTEM, İslam, Sanat ,Tarih, Edebiyat ve Mûsîkisi Dergisi, Yıl, 2, sayı, 4, Konya, 2004.
 • 20 EKEV Akademi Dergisi, yıl 7, sayı 14, Ankara 2003.
 • 21 İSTEM, İslam, Sanat, Tarih Edebiyat ve Mûsîkisi Dergisi, yıl, 1, Sayı, 2, Konya, 2003.
 • 22 EKEV Akademi Dergisi, yıl 6, sayı 11, Ankara 2002.
 • 23 EKEV Akademi Dergisi, cilt 3, sayı 1, Ankara 2001.
 • 24 İSTEM, İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi Dergisi, yıl, 1, sayı, 1, Konya, 2003.
 • 25 EKEV Akademi Dergisi, cilt 2, sayı 1, Ankara 1999.
 • 26 EKEV Akademi Dergisi, cilt 1, sayı 4, Ankara 1999.
 • 27 SDÜ, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 3, Isparta 1996.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanlığı, 30. 09. 1993 - 20. 11. 1995
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ. İlalhiyat Faakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 04.05. 2004- 05. 12. 2005.
 • 2 SDÜ. İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 01.10. 1993- 15. 3. 1999
 • 3 SDÜ. İlahiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği, 06. 12. 1993- 15. 03. 1999
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Sarıcık, M., 2002. Sahabe Sevgisi, 07.02. 2002, Kanal 32, Saat, 21.15. Isparta
 • 2 Sarıcık, M., 2002. İyiliklere Vesile Olması Açısından Sahabelerin Konumu, 27. 09. 2002, Kanal 32, Isparta
 • 3 Sarıcık, M., 2002. Hz. Peygamber'in Doğumu, 03. 11. 2002, Kanal 32, Isparta
 • 4 Sarıcık, M., 2002. Hz. Peygamber'in Adları Üzerine, 18. 11. 2002, Kanal 32, Isparta
 • 5 Sarıcık, M., 2001, Hz. Ebu Bekirin Şahsiyeti, SDÜ Üniversite FM, Isparta
 • 6 Sarıcık, M., 2001. Cahiliye İnancında Şirkinin Menşei, 18. 10 . 2001, Kanal 32, Isparta
 • 7 Sarıcık, M., 2001. Hz. Peygamber'in Taif Seferi, 28. 06. 2001, Kanal 32, Isparta.
 • 8 Sarıcık, M., 2001. Cahiliye Şirkinin Fikrî Temelleri, 18. 11. 2001, Kanal 32, Isparta
 • 9 Sarıcık, M., 2000. Vahyin başlanğıcı. SDÜ Üniversite FM, 5. 12. 2000, Isparta.
 • 10 Sarıcık, M., 2000. Vahyin ilk Zamanlarında Rasulullah'ın Karşılaştığı Problemler, 25 Aralık 2000, Kanal 32, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
İslam Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü II
Arapça Tarihi Metinler
Arapça Tarihi Metinler I
Arapça Tarihi Metinler II
Arapça Tarihi Metinler, II
Cahiliye Kültürü ve Tarihi I
Cahiliye Kültürü ve Tarihi II
İlk Dönem İslam Tarihi- Hz. Muhammed Dönemi
İlk Dönem İslam Tarihi I
İlk Dönem İslam Tarihi II
İlk Dönem İslam Tarihi- Raşit Halifeler ve Emeviler Dönemi
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Öncesi Arap Kültürü
İslam Öncesi Arap Tarihi ve İnançları
İslam Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü I
İslam Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü II
İslam Öncesi ArapTarihi ve Kültürü I
İslam Öncesi ArapTarihi ve Kültürü II
İslam Paleografyası, I
İslam Paleografyası, II,
İslam Paleoğrafyası II
İslam Tarihi I
İslam Tarihi II
İslam Tarihi III
İslam Tarihi ve Medeniyeti I
İslam Tarihi ve Medeniyeti II
İslam Tarihi ve Medeniyeti- VI-XIII Yüzyıllar
İslam Tarihi, I
İslam Tarihi, II
İslamın Yayılış Tarihi I
İslamın Yayılış Tarihi II
Osmanlı Kültür Tarihi I
Osmanlı Kültür Tarihi II
Osmanlı Kültür Tarihi- İdari Kurumlar
Osmanlı Kültür Tarihi- İktisadi ve Sosyal Hayat
Osmanlı Kültür Tarihi, II
Osmanlı Toplumunda Örf ve Âdetler, I
Osmanlı Toplumunda Örf ve Âdetler, II
Osmanlı Türk Medeniyeti, II
Osmanlı Türk Medeniyeti, I
Osmanlı Türk Medeniyeti, II
Osmanlı Türkçesi
Osmanlıca Tarihi Metinler II
Osmanlıca Tarihi Metinler, I
Osmanlıca Tarihi Metinler, II
Tarih Usûl ve Tenkidi
Uslam Tarihi I
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!