KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ali TÜRK
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Şehircilik Anabilim Dalı
Telefon 2462118222
E-Posta aliturk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/aliturk
ORCID ID 0000-0002-9934-0915
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI 07.07.1992
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI 25.04.1995
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI 20.07.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Şehir Planlama,Bölge Planlama,Kentsel Koruma,Kentsel Yenileme,Turizm Planlaması,Restorasyon
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türk, A., M. R. Kıstır, ve E. Şahin, 2009. "Kent Merkezlerinin Mekansal Gelişimi ve Değişimi, Isparta Kent Merkezi Örneği", Mimaran Dergisi, sayı 4, 10-16, Konya.
 • 2 Türk, A., 2009. "Isparta Kentinde Planlama Çalışmaları, Kentin Mekansal Gelişimi ve Değişimi", Mimarlık Kent Dergisi, sayı 2, 21-24, Isparta.
 • 3 Türk, A., Kıstır, M. R., Öçal, H., 2007 Isparta Firdevs Bey Çarşısı (Isparta Bedesteni), Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, sayı 37, 34-36, Antalya.
 • 4 Türk, A., 2006. Isparta İlinde Sürdürülebilir Turizm Olanaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, sayı 35, 53-55, Antalya.
 • 5 Türk, A., Kayalı, B., 2005. Isparta Kenti'nde Tarihsel Yapılarda Bozulmaya Neden Olan Etkenler, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, sayı 32, 11-15, Antalya.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akgün, H.G., Türk, A., 2008 Determination and Analysis of Site Selection Factors For Kulliyes of Architect Sinan With Respect To The Locations In The Ottoman City of İstanbul, Building and Environment, Volume 43, Issue 5, Pages 720-735. UK.
 • 2 TÜRK, A., ÇELEBİ, E., 2006. Research, Protection and Restoration Studies on the Historical Fabric of Isparta, Using Aya Bania Church as an Example, Building and Environment, Volume 41, Issue 12, Pages 1867-1871. UK.
 • 3 Aysan, M., and TÜRK, A., 1998. Urban Conservation Approaches: the Case of Isparta, Turkey, Open House International, ISSN 0168-2601, Vol. 23, No. 1, Pages 61-70, London, UK.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türk., A., Şahin., M., 2017. Kentsel Koruma Ve Kentsel Tasarım İlişkisinin Koruma Amaçlı İmar Planı Bağlamında Değerlendirilmesi: Eğirdir Örneği, Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul.
 • 2 Türk, A., Saruhan, Ö., 2012. Turizm Alanlarında Kentsel Tasarım Çalışmaları ve Uygulamaları; Alanya Örneği,,Alanya XII. Tarih ve Kültür Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:51-63, 4-6 Mayıs 2012, ALANYA.
 • 3 Türk A., 2010. Doğal, Tarihsel ve Arkeolojik Alanlarda Sürdürülebilir Turizm İçin Bir Model Uygulaması, Göller Bölgesi Örneği, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta
 • 4 Türk, A., Toka, M., 2010. Tarihi Çevrelerin Sürdürülebilirliği, Isparta Çayboyu Örneği, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli 26 Nisan-3 Mayıs 2010.
 • 5 Türk, A., 2008. Göller Bölgesinin Turizm Potansiyelinin Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi", IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 23-35, Antalya.
 • 6 Türk, A., Kıstır, R., 2007. Tarihsel ve Çevresel Kaynakların Korunması Bağlamında Çevre Duyarlı Turizm Planlaması Yaklaşımları, Isparta Örneği, Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, 187-192, Antalya.
 • 7 Türk, A., Serbest, H., 2007. Selçuklu Medreselerinden Atabey Gazi Ertokuş ve Eğirdir Dündar Bey Medreselerinin Günümüzdeki Durumları, Koruma Sorunları ve Değerlendirme Önerileri, Selçuklu Çağında Mimarlık Sempozyumu, Konya.
 • 8 TÜRK, A., Kıstır, R., Şataf, M., 2006. Tarihi ve Kültürel Değerlerin Turizm Amaçlı Kullanımları Bağlamında Isparta Aya Baniya ve Aya Yorgi Kiliselerinin Değerlendirilmesi, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, 28-29 Nisan 2006, Antalya.
 • 9 TÜRK, A., 2005. Burdur İli Özelinde Doğal, Tarihsel, Arkeolojik ve Kültürel Değerlerin Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Açısından Önemi, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, 476-483, Burdur.
 • 10 TÜRK, A., Tosun, İ., Fakir, H., 2005. Burdur İnsuyu Mağarasının Sürdürülebilir Turizm Ve Çevre Bakımından Değerlendirilmesi, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, 471-475, Burdur.
 • 11 Türk, A., Tosun, İ., 2004, Isparta Davraz Dağı Kayak Merkezinde Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Ve Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 11.Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 21-23 Ekim, 136-142, Trabzon.
 • 12 TÜRK, A., 2001. Kentsel Turizm Gelişimi Açısından Doğal, Tarihsel ve Kültürel Değerlerin Önemi, Eğirdir Örneği, I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-01 Eylül 2001, 855-860, Eğirdir, Isparta.
 • 13 TÜRK, A., Kırzıoğlu, M. I., 2001. Eğirdir'de İmar Planlama Çalışmalarının Gelişimi, I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-01 Eylül 2001, 563-568, Eğirdir, Isparta.
 • 14 TÜRK, A., Kırzıoğlu, M. I., 2000. Bölgesel Turizm Gelişimi Açısından Doğal, Tarihsel ve Arkeolojik Alanların Önemi, Göller Bölgesi Örneği, 9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Şehircilik Anabilim Dalı, 05-06 Ekim 2000, 443-456, Trabzon.
 • 15 TÜRK, A., 1999. Tarihsel Yapıların korunması, Yeniden Kullanımı ve Turizm Açısından Önemi, Isparta Örneği, 7. Kentsel Koruma-Yenileme ve Uygulamalar Semineri, Kentsel Kültür Mirasının Kollanması, Korunması ve Değere Konmasında Yeni Gelişmeler ve Kavramlar, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 13 Nisan 1999, İstanbul.
 • 16 Aysan, M., TÜRK A., 1999. Tarihsel ve Arkeolojik Alanların Turizm Amaçlı Kullanımları, Göller Bölgesi Örneği, 7. Kentsel Koruma-Yenileme ve Uygulamalar Semineri, Kentsel Kültür Mirasının Kollanması, Korunması ve Değere Konmasında Yeni Gelişmeler ve Kavramlar, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 13 Nisan 1999, İstanbul.
 • 17 TÜRK, A., 1996. Kentsel Koruma Alanlarında Kentsel Kimliğin Korunması, Isparta Örneği, 4. Kentsel Koruma-Yenileme ve Uygulamalar Kollokyumu, Kentsel Yenileme ve Yenileşme, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 4-5 Nisan 1996, İstanbul.
 • 18 Aysan, M., TÜRK A., 1996. Kentsel Koruma Yaklaşımlarında Kentsel Kimlik Boyutu, Isparta Örneği, IX. Mühendislik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 29-31 Mayıs 1996, 63-68, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 TÜRK, A., 1995. Kentsel Koruma Yaklaşımlarında Kentsel Kimliğin Korunması, Isparta Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Şehirsel Tasarım Proğramı
 • Doktora Tezi
 • 1 TÜRK, A., 2000. Doğal, Tarihsel ve Arkeolojik Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi, Göller Bölgesi Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Şehir Planlama Proğramı
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MERVE ŞAHİN, KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE KENTSEL TASARIM İLİŞKİSİ: EĞİRDİR ÖRNEĞİ, Danışman: Prof. Dr. Ali TÜRK, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI, ISPARTA – 2019
 • 2 ARZU AKTÜRK, KENTSEL DÖNÜŞÜME YÜKLENEN ANLAMLAR: BURDUR ÖRNEĞİ, Danışman: Prof. Dr. Ali TÜRK, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI, ISPARTA – 2019
 • 3 EDA ÇELİK, KENTSEL KİMLİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE KENTSEL KORUMA POLİTİKALARININ ROLÜ: ISPARTA TARİHİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ, Danışman: Prof. Dr. Ali TÜRK, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI, ISPARTA – 2019
 • 4 SELCEN SEYDİOĞULLARI, KENT KİMLİĞİNİN KENT MEYDANLARINA YANSIMASI “ALANYA İSKELE CADDESİ ÖRNEĞİ”, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI, ISPARTA – 2018
 • 5 HALİME GÖZLÜKAYA, SAKINIM PLANLAMASI SÜRECİNDE KENTSEL KORUMA ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ; BURDUR ÖRNEĞİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI, ISPARTA - 2016
 • 6 Sağlam, H., “Tarihi Kent Merkezlerinin Turizme Katkıları, Ulus (Ankara) Örneği” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • 7 Ülker, H., “Burdur-Antalya Güzergahında Bulunan 13. YY. Selçuklu Hanlarının Turizm Açısından Değerlendirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
 • 8 Çatal, S., “Turizm Planlaması İçin Yeni Politikaların ve Stratejilerin Geliştirilmesi, Eğirdir İlçesi Örneği” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 • 9 Mualla ŞATAF TOKA, 2008., Tarihi Çevrelerin Sürdürülebilirliği, Isparta Çayboyu Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 10 Hacer SERBEST, 2008., Elmalı Kent Merkezinde Bulunan Sivil Mimarlık Örneklerinin Günümüzdeki Durumları, Koruma Sorunları ve Değerlendirme Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 11 Gökçen AKGÜN, 2005., 16. yy. Osmanlı Kenti İstanbul'da Kent İçi Konumlarına Göre Mimar Sinan Külliye Gruplarında Yer Seçimi Etmenlerinin Tespiti ve Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 12 Buğra KAYALI, 2005., Isparta Kent Merkezinde Bulunan Sivil Mimarlık Örneklerinin Günümüzdeki Durumları, Koruma Sorunları, ve Değerlendirme Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2015 Mesut ELMASTAŞ
 • 2 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2015 Ulviye BAYRAKTAR
 • 3 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2013 Abdurrahman Güneş
 • 4 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2011 Cemile PALAK
 • 5 TÜRK, A., Çatal, S., 2010. Turizm Planlaması İçin Yeni Politikaların ve Stratejilerin Geliştirilmesi, Eğirdir İlçesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Araştırma Projesi, Isparta.
 • 6 TÜRK, A., Ülker, H., 2010. Burdur-Antalya Güzergahında Bulunan 13.yy. Selçuklu Hanlarının Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Araştırma Projesi, Isparta.
 • 7 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Mehmet PALA
 • 8 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Efter ALABOZ
 • 9 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Ezgi BARAN
 • 10 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Hayri ÖZDİL
 • 11 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Şemsettin SARI
 • 12 TÜRK, A., Tosun, İ., 2009. Isparta Davraz Dağı Kayak Merkezinde Sürdürülebilir Turizm Gelişimi ve Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi, Isparta.
 • 13 TÜRK, A., Serbest. H., 2008. Elmalı Kent Merkezinde Bulunan Sivil Mimarlık Örneklerinin Günümüzdeki Durumları, Koruma Sorunları ve Değerlendirme Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi, Isparta.
 • 14 TÜRK, A., Akgün, H.G., 2005. 16. Yüzyıl Osmanlı Kenti İstanbul'da Kent İçi Konumlarına Göre Mimar Sinan'ın Külliye Gruplarında Yer Seçimi Etmenlerinin Tespiti ve Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi, Isparta.
 • 15 TÜRK, A., Kayalı, B., 2005. Isparta Kent Merkezinde Bulunan Sivil Mimarlık Örneklerinin Günümüzdeki Durumları, Koruma Sorunları ve Değerlendirme Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi, Isparta.
 • 16 TÜRK, A., 2005. Isparta İli Özelinde Sürdürülebilir Turizm Olanaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi, Isparta.
 • 17 TÜRK, A., Çelebi, E., 2002. Isparta Kentinde Tarihsel Doku Araştırması, Belgeleme, Koruma ve Restorasyon Çalışmaları, Aya Baniya Kilisesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Aralık 2002, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kırzıoğlu, M. I., TÜRK, A., 2008. Isparta Kenti İmar Planlama Çalışmalarında Sorun Oluşturabilecek Konuların Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Araştırma Projesi, Isparta.
 • 2 Kırzıoğlu, M. I., TÜRK, A., 2001. Doğal, Tarihsel ve Arkeolojik Alanların Turizm Amaçlı Kullanımları, Göller Bölgesi Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Mayıs 2001, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu 2012, Bilim Kurulu Üyeliği, 26-28 Eylül 2012, İstanbul.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 22-24 Ekim 2009, ISPARTA.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, 22-24 Ekim 2009, ISPARTA.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2008.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 32. Kollkyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, 6-8 KASIM 2008, İSTANBUL.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 15. Yıl Mühendislik -Mimarlık Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, 14-16 KASIM 2007, ISPARTA.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, IX.Mühendislik Sempozyumu, Mimarlık Bölümü Seksiyonu, 29-31 MAYIS 1996, ISPARTA.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, VIII.Mühendislik Sempozyumu, Mimarlık Bölümü Seksiyonu, 1994, ISPARTA.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TÜBİTAK 2013-BIDEB 2214/A ve 2219 Mimarlık Panelinde Panelist olarak görev almak.
 • 2 TÜBİTAK 2010-1-BIDEB 2214 / 2219 Mimarlık Panelinde Panelist olarak görev almak.
 • 3 TÜBİTAK 2010 yılı 2. Dönemi Araştırma Proje Önerilerini Değerlendirmek üzere Panelist olarak görev almak.
 • 4 Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 10-14 Aralık 2009 tarihleri arasında Antalya'da (Belek) düzenlenen "Korunan Alanların Yönetimi ve Planlaması Eğitimi" çerçevesinde "Kırsal Alan Planlaması" konusunda konuşmacı olarak görev alma.
 • 5 TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında önerilen projelerden, uzmanlık alanı ile ilgili olan "ipek Yolu Güzergahındaki Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Tarihi Eserlerin Turizm Amaçlı Değerlendirilmesine Yönelik Sürdürülebilir Bir Model Geliştirilmesi" konulu projenin değerlendirildiği 07 Ocak 2008 tarihinde düzenlenen panelde panelist olarak görev alma.
 • 6 TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) tarafından "Henri Prost'un İstanbul Planlaması Çalışmaları (1939-1951) Üzerine Dokümantasyon Araştırması ve Envanter Hazırlanması" konulu projenin izlenmesi ile ilgili olarak danışmanlık ve Sonuç Raporunun Hazırlanması.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TÜBİTAK, Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde Uluslararası düzeyde yapılan Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2008.
 • 2 TÜBİTAK, Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde Uluslararası düzeyde yapılan Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2008
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Yalvaç Belediyesi Meydan Düzenleme Proje Yarışması: Isparta İli Yalvaç İlçesi Belediyesi tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması Yönetmeliği çerçevesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesinin koordinasyonunda 2002 yılında düzenlenen yarışmada 2. lik ödülü
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon1/Default.aspx?uid=f9b494acfd181565156e240ac20b7aaf28485f2587208c764096cab420a4f9554f2af9fe
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokenti 1/5000, 1/1000 İmar Planları ve 1/500 Genel Yerleşim Planı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Deniz Uygulama-Araştırma İstasyonu Alanı ve Çenger Köyü Temel Eğitim Alanı İlave İmar Planı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Kampüs Alanının İmar Planı
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Yalvaç Belediyesi Meydan Düzenleme Proje Yarışması: Isparta İli Yalvaç İlçesi Belediyesi tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması Yönetmeliği çerçevesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesinin koordinasyonunda 2002 yılında düzenlenen yarışmada 2. lik ödülü alan Proje
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Yalvaç Belediyesi Meydan Düzenleme Proje Yarışması: Isparta İli Yalvaç İlçesi Belediyesi tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması Yönetmeliği çerçevesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesinin koordinasyonunda 2002 yılında düzenlenen yarışmada 2. lik ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tourism Management, ISSN: 0261-5177, Imprint: ELSEVIER, 2013.
 • 2 Tourism Management, ISSN: 0261-5177, Imprint: ELSEVIER, 2009.
 • 3 Environment, Development and Sustainability, ISSN: 1573-2975, Journal no. 10668, Springer Netherlands.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta.
 • 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Konya.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Makale Kodu:14-2, Isparta
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Makale Kodu:13-09, Isparta.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Makale Kodu:13-14, Isparta.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Makale Kodu: 12-12, Isparta.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Makale Kodu: 12-13, Isparta.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Makale Kodu:09-68, Isparta.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Makale Kodu:09-50, Isparta.
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Makale Kodu:09-71, Isparta.
 • 9 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, Konya.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi-Dekan (2019- )
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcılığı (2012-2015 )
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Başkanlığı (2012-2017 )
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanlığı (2009-2012)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı (2016- )
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkan Yardımcılığı (2015-2017 )
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkan Yardımcılığı (2008- )
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Böl. Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanlığı (2005-2008)
 • 5 Süleyman Demirel ÜniversitesiMühendislik-Mimarlık FakültesiMimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı (2001-2005)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı (2003-2005)
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2001-2002)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)'nın desteği ile kampüs alanında hazırlanan GÜL VADİSİ Projesindende görev alma
 • 2 Bilim ve Bahar Şenlikleri Organizasyonunda Görev Alma
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi, Isparta.
 • 4 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)'nın desteği ile kampüs alanında hazırlanan GÜL VADİSİ Projesindende görev alma
 • 5 Üniversite Senato Üyeliği
 • 6 Üniversite bünyesinde kurulması planlanan “Bilim Merkezi” Projesi komisyonunda görev alma
 • 7 Üniversite kampus alanında bulunan ve TOKİ tarafından konut yapılması planlanan alanda İmar Planı Tadilatı yapmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirme
 • 8 Üniversitemizi temsil etmek üzere “Kent Konseyi”nde Rektörlük tarafından Konsey Üyesi olarak görevlendirme
 • 9 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)'nın desteği ile kampüs alanında hazırlanan GÜL VADİSİ Projesindende görev alma
 • 10 Bahar Şenliği Organizasyonunda Görev Alma
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Sempozyumu (15. Yıl Kuruluş Etkinlikleri Kapsamında) Bilim Kurulu Üyeliği (2007)
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı (2001-2005)
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İntibak Komisyonu Başkanlığı (2002-2005)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Deprem Stratejisi Eylem Planı Hazırlama Komisyonu Asil Üyeliği, 2012-2013
 • 2 Burdur Deprem Stratejisi Eylem Planı Hazırlama Komisyonu Asil Üyeliği, 2012-2013
 • 3 TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Isparta İl Temsilciliği, Mesleki Denetim Görevlisi.
 • 4 TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Isparta İl Temsilciliği, İl Temsilci Yardımcısı.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 30.05.2008, Dosya No:2007/1187
 • 2 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 30.05.2008, Dosya No:2006/72
 • 3 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 06.06.2008, Dosya No:2007/1396
 • 4 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 06.06.2008, Dosya No:2007/1816
 • 5 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 13.06.2008, Dosya No:2007/2295
 • 6 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 03.07.2008, Dosya No:2004/1174
 • 7 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 03.07.2008, Dosya No:2007/1717
 • 8 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 03.07.2008, Dosya No:2006/2576
 • 9 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 03.07.2008, Dosya No:2006/346
 • 10 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 03.07.2008, Dosya No:2006/1509
 • 11 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 28.02.2008, Dosya No:2007/211
 • 12 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 28.02.2008, Dosya No:2007/1582
 • 13 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2239
 • 14 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2240
 • 15 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2241
 • 16 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2242
 • 17 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2273
 • 18 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2274
 • 19 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2086
 • 20 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 07.05.2008, Dosya No:2007/161
 • 21 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 07.05.2008, Dosya No:2007/2351
 • 22 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 07.05.2008, Dosya No:2007/268
 • 23 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 08.07.2008, Dosya No:2007/1215
 • 24 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 08.07.2008, Dosya No:2007/2264
 • 25 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 23.07.2008, Dosya No:2007/2370
 • 26 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 23.07.2008, Dosya No:2007/2373
 • 27 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 23.07.2008, Dosya No:2007/2372
 • 28 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 23.07.2008, Dosya No:2007/2371
 • 29 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 24.07.2008, Dosya No:2007/333
 • 30 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 24.07.2008, Dosya No:2007/334
 • 31 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 24.07.2008, Dosya No:2008/159
 • 32 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 08.10.2008, Dosya No:2007/1725
 • 33 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 07.05.2008, Dosya No:2008/340
 • 34 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 17.11.2008, Dosya No:2007/572
 • 35 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 17.11.2008, Dosya No:2007/573
 • 36 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 17.11.2008, Dosya No:2007/575
 • 37 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 17.1.2008, Dosya No:2008/455
 • 38 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 17.11.2008, Dosya No:2007/1312
 • 39 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 17.11.2008, Dosya No:2008/563
 • 40 T.C. Adalet Bakanlığı Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 18.09.2008, Dosya No:2007/255
 • 41 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta I. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 14.07.2008, Dosya No:2007/54
 • 42 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 08.07.2008, Dosya No:2007/2265
 • 43 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 15.08.2007, Dosya No:2007/1468
 • 44 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 15.08.2007, Dosya No:2007/1469
 • 45 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 22.11.2007, Dosya No:2007/652
 • 46 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 22.11.2007, Dosya No:2007/1897
 • 47 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 11.09.2007, Dosya No:2007/1314
 • 48 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 24.03.2006, Dosya No:2006/6
 • 49 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 14.01.2003, Dosya No:2003/12 D.İş.
 • 50 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Asliye Ceza Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 11.05.1999, Dosya No:1994/393
 • 51 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Asliye Ceza Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 12.08.1997, Dosya No:1994/393
 • 52 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 14.10.1997, Dosya No:1997/506 Esas
 • 53 T.C. İçişleri Bakanlğı Bakanlık Makamının 30.10.1997 Tarihli Onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 32-13/250-5, 32-13/2851-7 Sayılı Görev Emri Üzerine Mülkiye Müfettişliği Tarafından Atanan Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 01.12.1997, Dosya No: İs-Eg/32
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 Isparta İli Yalvaç İlçesi Belediyesi tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması Yönetmeliği çerçevesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesinin koordinasyonunda düzenlenen Yalvaç Belediyesi Meydan Düzenleme Projesi Yarışması. 2. lik ödülü, (2002).
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Proğramı, 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kentsel Tasarım Projesi Dersi kapsamında hazırlanan "Isparta Kent Merkezi Kuzey Gelişme Aksı Kentsel Tasarım Projesi" konulu projelerin sergilenmesi, 01.02.2006, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Kent Hukuku ve Yönetimi
Kentsel Koruma ve Yenileme Yöntemleri
Kentsel Mekanin Rehabilitasyonu
Kentsel Planlama Hukuku ve Yönetim
Kentsel Yenileşme Projesi
Mimari Tasarım Projesi
Planlama Projesi -I
Planlama Projesi V
PLANLAMA PROJESİ-I
Planlama Projesi-II
Planlama Projesi-III
Planlama Projesi-IV
Planlama Projesi-VI
Planlama Projesi-VII
ŞEHİRCİLİK
ŞEHİRCİLİK PROJESİ II
Şehircilik Projesi-I
ŞEHİRCİLİK VE İMAR HUKUKU
Tarih, Koruma, Restorasyon
TARİHİ YAPI ÇEVRE DEĞERLENDİRME
Tarihi Yapi ve Çevre Degerlendirme
Tarihsel Çevrede Yeni Yapılaşma
Yakın Çevre Düzenleme ve Tasarım
YAPI, KENT VE ÇEVRE
Yapi ve Kent
Yapi, Kent ve Çevre
 
Bu İçeriği Paylaş!