KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İskender AKKURT
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Nükleer Fizik Anabilim Dalı
Telefon 4033
E-Posta iskenderakkurt@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.iskenderakkurt.com/ , http://www.iskenderakkurt.org/
ORCID ID 0000-0002-5247-7850
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ 17.06.1991
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 21.09.1992
Doktora İNGİLTERE THE UNİVERSTY OF GLASGOW - 16.10.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Deneysel nükleer fizik, radyasyon fiziği, foton radyoterapi,nükleer teknikler, hızlandırıcı fiziği
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ahmet BEYCİOĞLU Şemsettin KILINÇARSLAN Celalettin BAŞYİĞİTMehmet EMİROĞLU İskender AKKURT"Yapay Sinir Ağları İle Ağır Betonların Basınç Dayanımının Tahmini" Fırat Univ. Fen ve Muh. Bilimleri Dergisi 20-4(2008)609-616
 • 2 A.Kaplan, I.Akkurt Foton Radyoterapide Medikal LINAC'da Oluşan Fotonötronların Ölçümü. S.D.Ü. Fen Bil. Enstitüsü Dergisi 10-1,(2006)
 • 3 I.Akkurt et al.Isparta ve Çevresinin Doğal gamma Radyasyonunun Ölçümü S.D.Ü. Fen Bil. Enstitüsü Dergisi 8-2,Özel sayı,(2004)108
 • 4 I. Akkurt et al. Baz İstasyonlarının çevresindeki a/b Radyasyonu Değişiminin İncelenmesi S.D.Ü. Fen Bil. Enstitüsü Dergisi 8-3,(2004)128-130
 • 5 I.Akkurt et al.Bremsstrahlung Foton ve Radyoterapi Uyğulamaları. S.D.Ü. Fen Bil. Enstitüsü Dergisi 6-3, 95-99(2002)
 • 6 I.Akkurt et al.Üç parçacığın Eşzamanlı olarak ölçülmesiyle Atomik ve Nükleer Yapıların Araştırılması. Fırat Universitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi 13(2001)259
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Radiation Dose Measurement in Computed Tomography for Pediatric Patients
 • 2 Effects of Different Gamma Ray Doses on In Vitro Potato Production
 • 3 Zehra Nur DEMİRCİ,Nilgün DEMİR, İskender AKKURT "Elektron-Alüminyum Etkileşiminde Depolanan Enerjinin Hedef Kalınlığı ile Değişimi" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17(2), 1-3, 2013
 • 4 İskender AKKURT, Nurdan KARPUZ, Betül MAVİ " Kurşun İzotoplarının Toplam Fotonötron Tesir Kesiti " Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17-3 Özel sayı(2013)20-23
 • 5 N. Ayten UYANIK vd" Afyon-Sandıklı-Şuhut Arasındaki Bölgenin Toryum Konsantrasyonunun Alansal Dağılımı " Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17-3 Özel sayı(2013)28-31
 • 6 Nalan Çiçek BEZİR vd " Ce Katkılanmış TiO2 İnce Filmlerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17-3 Özel sayı(2013)38-41
 • 7 İskender AKKURT vd " Denizli İlinin Bazı Bölgelerindeki Toprak Numunelerinde 40K Konsantrasyonunun Belirlenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17-3 Özel sayı(2013)46-48
 • 8 İskender AKKURT vd " NaI(Tl) Detektörü için Enerji Çözünürlüğünün Elde Edilmesi " Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17-3 Özel sayı(2013)52-54
 • 9 Kadir Gunoglu ve İskender AKKURT" Isparta’ da Çıkarılan Andezit Ve Bazalt Kayaçlarının Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17-3 Özel sayı(2013)59-62
 • 10 İskender AKKURT vd " Bazı Kumaş Türlerinin Nötron Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17-3 Özel sayı(2013)63-65
 • 11 İskender Akkurt , Kadir Günoğlu, Adnan Çalık, M. Serdar Karakaş "INVESTIGATION OF PHOTON ATTENUATION COEFFICIENT OF METAL MATRIX COMPOSITES INCLUDING BORON CARBIDE" INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH (kabul edildi)
 • 12 Zehra Nur Demirci, Nilgün Demir, İskender Akkurt "Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi" SDU Journal of Science (E-Journal), 2012, 7 (2):141-145
 • 13 Kadir Gunoglu, Betul Mavi, İskender Akkurt "YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) YÖNTEMG GLE GLOBAL RADYASYON TAHMGNG" Journal of New World Sciences Academy 6-2(2011)527-532
 • 14 Betul Mavi,Kadir Gunoglu, İskender Akkurt "YAPAY SİNİR AĞI (YSA) KULLANILARAK TOPRAK SICAKLIĞI TAHİNİ" Journal of New World Sciences Academy 6-2(2011)30-36
 • 15 k.guno9glu,b.mavi,i.akkurt "BAZI MERMER ÖRNEKLERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE"E-Journal of New World Sciences Academy
 • 16 b.mavi,i.akkurt "GAMA SPEKTROMETRESİ KULLANILARAK BAZI YAPI MALZEMELERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE"E-Journal of New World Sciences Academy
 • 17 i.akkurt,c.basyigit,a.kacar,b.mavi,k.gunoglu"YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU BETONLARIN RADYASYON SOĞURMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ"E-Journal of New World Sciences Academy
 • 18 i.akkurt,c.basyigit,b.mavi,k.gunoglu,s.kilincarslan " AĞIR AGREGALARIN RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİ"E-Journal of New World Sciences Academy
 • 19 B. MAVI, I. AKKURT, E.E. GOKGOZ,N.C.BEZİR,A.EVCİN "Invesitgation of radiation shielding properties of glass coated by TiO2 using Gamma-ray Spectroscopy" Balkan Phys. Lett. 18(2010)138-141
 • 20 I.Akkurt, N. Demir, G.Yegin,S. Sahin,M. Dogru "Radiation shielding of the bremsstrahlung photon facility at TARLA"Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications special issue(2010)181
 • 21 I. Akkurt, N. A.Uyanık, O.Uyanık, K.Gunoglu, B.Mavi "Natural Radioactivity in some geological samples in Isparta (Turkey)"Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications special issue(2010)353
 • 22 N.Demir, I.Akkurt,B.Akkuş,R.B.Çakırlı "THE TAC RADIATION SOURCE FOR BREMSSTRAHLUNG APPLICATION" Balkan Phys. Lett 15-1(2009)59
 • 23 H.S.tortop,B.Mavi,I.Akkurt,M.Mavi,N.Özek "INVESTIGATION OF KNOWLEDGE LEVEL OF HIGH SCHOOLSTUDENTS ON RADIATION CONCEPT" Balkan Phys. Lett 15-1(2009)72
 • 24 "N.C.Bezir,İ.Akkurt,N.Özek,B.Mavi,E.Kucuksille" ESTIMATION OF SOLAR RADIATION WITH METEOROLOGICAL DATA" Balkan Phys. Lett 15-1(2009)74
 • 25 I.Akkurt "THE EFFECT OF WATER-TO-CEMENT (W/C) RATIO ON THE PHYSICAL ANDMECHANICAL PROPERTIES OF HEAVYWEIGHT CONCRETES" New World Sciences AcademyEngineering Sciences, 2009, 4, (1), 77-83.
 • 26 N.Ayten Uyanık, I.Akkurt, "Alkali Volkanitler Yönünden Zengin Olan Isparta-Çünür Tepesinde Doğal Radyoaktivite Tayini" Afyon Kocatepe Üniv. Fen Bilimleri Dergisi 9-2(2009)35-42
 • 27 I. AKKURT "The Measurement of Neutron Yield from Gold in the GiantDipole Resonance" Balkan Phys. Lett. Special Issue(2008)777-778
 • 28 B. MAVI, N.C. BEZIR, I. AKKURT "Correlation Between Global AndDiffuse Solar Radiation" Balkan Phys. Lett. Secial Issue (2008)811-813
 • 29 Şemsettin KILINÇARSLAN, Celalettin BAŞYİĞİT, İskender AKKURT "BARİT AGREGALI AĞIR BETONLARIN RADYASYONZIRHLAMA AMACIYLA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI"Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.Cilt 22, No 2, 393-399, 2007 Vol. 22, No 2, 393-399, 2007
 • 30 I.Akkurt et al.Production of a tagged photon in an electron acceleratorBulletin of P. and App. Science 21D(2002)1-4
 • 31 I.Akkurt et al.Measurement of (g,n) Reaction Using The TOF MethodBalkan Phys. Let. Special Issue (2000)158
 • 32 I. Akkurt et al.High Resolution (g,n) Measurements at Intermediate EnergyBalkan Balkan Phys. Let. 8-4, 177, (2000)
 • 33 I.Akkurt et al.Measurement of 16O(g,n) Reaction Cross Section at Intermediate EnergyBalkan Balkan Phys. Let. 8-4, 200, (2000)
 • 34 I.Akkurt et al.Coincidence Measurement in Atomic and Nuclear Physics. Balkan Balkan Phys. Let. 8-4 , 205, (2000)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A. M. Ali , A. M. El-Khayatt , I. Akkurt "Determination of effective atomic number and electron density of heavy metal oxide glasses"Radiation Effects and Defects in Solids
 • 2 Radiation Exposure of Medical Staff in Interventional Radiology
 • 3 Radiation Dose in Dental Radiology
 • 4 Computed Tomography Routine Examinations and the Related Risk of Cancer
 • 5 Determination of Natural Radioactivity and Associated Radiological Hazard in Excavation Field in Turkey (Oluz Hoyuk)
 • 6 Investigation of the Radon Levels in Groundwater and Thermal Springs of Pamukkale Region
 • 7 Determination of Radiation Shielding Properties of Cotton Polyester Blend Fabric Coated with Different Barite Rate
 • 8 Application of the nuclear analytical chemistry (NAC) methods in seismological researches of mud volcanoes and springs in the Black Sea zone
 • 9 Ramsey Al Jebali et al. "A helium gas scintillator active target for photoreaction measurements" Eur. Phys. J.A. 50(2015)123
 • 10 T. Tsvetkova, I. Nevinsky, B. Suyatin, I. Akkurt, F. Kulali "Application of the nuclear analytical chemistry (NAC) methods in seismological researches of mud volcanoes and springs in the Black Sea zone"Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2015) pp 1-10
 • 11 İ. Akkurt, R.B. Ermış, P. Baş, K. Günoğlu "Radioactivity Measurement on Dental Resin Composites"Acta Physica Pol. A 128B(2015)34-36
 • 12 İ. Akkurt, H.O. Tekin, A. Mesbahi"Calculation of Detection Efficiency for the Gamma Detector using MCNPX"Acta Physica Pol. A 128B(2015)332-334
 • 13 İ. Akkurt, Ü. Kara, M. Yildiz, V. Kaya "The Measurement of Gamma Dose in Radiotherapy Unit"Acta Physica Pol. A 128B(2015)367-369
 • 14 Ü. Kara, A. Mesbahi, I. Akkurt "Photoneutron Dose Measurement in Radiotherapy Room "Acta Physica Pol. A 128B(2015)372-374
 • 15 B. Mavi, I. Akkurt "Investigation of Radiation Absorption Properties of Some India Granites "Acta Physica Pol. A 128B(2015)370-371
 • 16 N. Demır, Z.N. Kuluöztürk, İ. Akkurt, "Investigation of Energy Deposition and Dose Distributions on Collimator under Photon Beam "Acta Physica Pol. A 128B(2015)400-402
 • 17 N. Karpuz, M.C. Boz, B. Mavı, I. Akkurt "Variation of Photoneutron Cross Section with Mass Number "Acta Physica Pol. A 128B(2015)409-410
 • 18 I.Akkurt, K. Gunoglu,A. Calık,M.S.Karakas "Determination of Gamma Ray Attenuation Coefficients of Al-4%Cu/B4C Metal Matrix Composites at 662, 1173 and 1332 keV" Bulletin of Materials Science 37-5(2014)1175-1179
 • 19 Iskender Akkurt vd "Detection Efficiency of NaI(Tl) Detector in 511-1332 keV Energy Range," Science and Technology of Nuclear Installations (2014)1-5
 • 20 Iskender Akkurt and Kadir Gunoglu "Natural radioactivity measurements and radiation dose estimation in some sedimentary rock samples in Turkey," Science and Technology of Nuclear Installations 950978(2014)1-7
 • 21 F.Akarslan vd "Radiation protection by the barite coated fabrics via image processing methodology" Acta Pysica Polonica A 124(2014)316
 • 22 K.Gunoglu vd "Radiation shielding properties of shotcrete" Acta Pysica Polonica A 124(2014)316
 • 23 A.Calik, S. Akbunar,N.Ucar,N.Yilmaz,S.Karakas,I.Akkurt "Comparison of radiation shielding of stainless steels with different magnetic properties"Nuclear Technology & Radiation Protection 29-3(2014)186-189
 • 24 I.Akkurt vd. "ANN Modeling of the Bremsstrahlung Photon flux in Tantalum Target" Neural Computing and Applications (2013) 23:1591–1595
 • 25 I.Akkurt vd "Effective atomic number and electron density of marble concrete" J. Radioanalytical and Nucl. Chem Volume 295, Issue 1 (2013), Page 633-638
 • 26 I.Akkurt vd "The effect of barite proportion on neutron and gamma-ray shielding" Annals of Nuclear Energy 51 (2013) 5–9
 • 27 I.Akkurt vd "Variation of the photon attenuation coefficients of pumice concrete in thedifferent chemical media” ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 25-6(2013)3279-3281
 • 28 İskender Akkurt, Kadir Günoğlu, Celalettin Başyiğit, Şemsettin Kılıncarslan, Ayşe Akkaş "Cement Paste as a Radiation Shielding Material" ACTA PHYSICA POLONICA A 123-2(2013)341
 • 29 İskender Akkurt, Kadir Günoğlu, Celalettin Başyiğit, Ayşe Akkaş "Determination of Radiation Attenuation Coefficients of Concretes in Different Densities" ACTA PHYSICA POLONICA A 123-2(2013)374
 • 30 N.Demir et al. "Monte Carlo Simulations of Bremsstrahlung Photon Yields from Thin Targets with Electron Beams Between 10 and 40 MeV" Radiation Effects and Defects in Solids 168-5(2013)DOI:10.1080/10420150.2013.777447
 • 31 N.Demir vd. "Investigation of mass attenuation coefficients of water, concrete and bakelite at different energies using the FLUKA Monte Carlo code" Journal of Radioanalytical & Nuclear Chemistry 11/2013; DOI:10.1007/s10967-013-2494-y
 • 32 Ahmed Elkhayat İ.Akkurt"Photon interaction, energy absorption and neutron removal cross section of concrete including marble" Annals of Nuclear Energy 60(2013)8-14
 • 33 N.Ayten Uyanık, İskender Akkurt,Osman Uyanık "Micro-Zoning of the Natural Radioactivity Levels and Seismic Velocities of Potential Residential Areas in Volcanic Fields: The Case of Isparta (Turkey)" Journal of Applied Geophysics 98(2013)191-204
 • 34 Adnan Calik, Serdar Karakasa,Nazim Ucar and İskender Akkurt, Adem Turhan"STUDY ON THE MECHANICAL AND RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF BORIDED AISI 304 STAINLESS STEELS"Materiali in tehnologije / Materials and technology 47 (2013) 5, 679–681
 • 35 I.Akkurt et al. "Chemical corrosion on gamma-ray attenuation properties of barite concrete" J.S.C.S (2012) 16, 199–202
 • 36 I.Akkurt et al. "The Effect of Pumice Rate on the Gamma AbsorptionParameters of Concrete" ACTA PHYSICA POLONICA A 121(2012)144
 • 37 I.Akkurt et al. "Determination of Some Heavyweight Aggregate Half ValueLayer Thickness Used for Radiation Shielding" ACTA PHYSICA POLONICA A 121(2012)138
 • 38 I.Akkurt vd "Radiation transmission of concrete including pumice for 662, 1173 and 1332 keV gamma rays" Nuclear Engineering and Design 252 (2012) 163– 166
 • 39 I.Akkurt et al. "Estimation of bremsstrahlung photon fluence from Aluminum by ANN" Iranian J. of Rad. Res. 10-1(2012)63-65
 • 40 I.Akkurt vd "Photon attenuation coefficients of concrete including marble aggregates" Annals of Nucl. Energy 43(2012)56-60
 • 41 C. Ekinci, N. Ucar, A. Calik, S. Karakas and I. Akkurt "Effects of Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Low-carbon Microallyoyed Steels" High Temperature Materials and Processes Vol. 1–2 (2011), pp. 39–42
 • 42 I.Akkurt et al. "Radiation attenuation of boron doped clay for 662, 1173 and 1332 keV" Iran. J. Radiat. Res., 2011; 9(1): 37-40
 • 43 Iskender Akkurt, Adnan Calik, Hakan Akyıldırım "The boronizing effect on the radiation shielding and magnetization properties of AISI 316L austenitic stainless steel" Nuclear Engineering and Design 241 (2011) 55–58
 • 44 K. Günoglu and I. Akkurt "Radiation Shielding Properties of Some Marbles in Turkey" AIP american Institude of Physics 1400(2011)502-507
 • 45 Celalettin Basyigit, Volkan Uysal, Şemsettin Kilinçarslan, Betül Mavi, Kadir Günoğlu, Iskender Akkurt and Ayşe Akkaş "Investigating Radiation Shielding Properties of Different Mineral Origin Heavyweight Concretes" AIP american Institude of Physics 1400(2011)232-235
 • 46 I. Akkurt, A. Kara, B. Mavi, K. Günoğlu, S. Karabörklü "The Concentrations of 40K, 226Ra and 232Th in Soil Sample in Osmaniye (Turkey)" AIP american Institude of Physics 1400(2011)508-511
 • 47 Gamma Ray Attenuation Coefficient of Microalloyed Stainless Steel Arab J Sci Eng (2011) 36:145–149
 • 48 I. Akkurt,H. Akyıldırım, B. Mavi, S. Kilincarslan, C. Basyigit "Photon attenuation coefficients of concrete includes barite in different rate" Ann. Nucl. Energy. 37-7(2010)910-914
 • 49 N.C.Bezir, I.Akkurt, N.Ozek "Development of a computer program for estimating solar radiation" Energy Source A32-11(2010)995-1003
 • 50 N.C.Bezir, I.Akkurt, N.Ozek "Estimation of Horizontal Solar Radiation in Isparta (Turkey)" Energy source A 32(2010)512-517
 • 51 C.Basyigit,I.Akkurt,S.kılıncarslan,A.beycioglu "Prediction of compressive strength of heavyweight concrete by ANN and FL Models" Neural Comp.and App. 19-4(2010)507–513
 • 52 I.Akkurt,H. Akyildirim, B. Mavi, S. Kilincarslan, C. Basyigit "Gamma ray shielding properties of concrete including barite at different energies" Prog. in Nucl. Ener. 52 (2010) 620-623
 • 53 B.Mavi, I.Akkurt "Natural radioactivity and radiation hazards in some building materials used in Isparta, Turkey" Rad. Phys. Chem. 79-9(2010)933-937
 • 54 I.Akkurt,B. Comak, S. Kilincarslan, C. Basyigit "Image Processing Technique (IPT) to determine radiation shielding" Digital Signa Proc. 20 (2010) 1592–1596
 • 55 I.Akkurt, C.Basyigit,S. Kilincarslan, A.Beycioglu "Prediction of photon attenuation coefficients of heavyweight concrete by fuzzy logic" Journal of the Franklin Inst. 347(2010)1589-1597
 • 56 I.Akkurt,H. Akyildirim, A.F. Özdemir, D.A. Aldemir "Neutron irradiation effects on I - V characteristics of Au/n-GaAs Schottky diodes" Rad. Meas. 45(2010)1381-1383
 • 57 N.A.Uyanık, I.Akkurt,O.Uyanık "A ground radiometric study of uranium, thorium and potassiumin Isparta, Turkey" Ann.of Geophys. 53, 5-6(2010)25-30
 • 58 I.Akkurt, B.Mavi, H.Akyıldırım,K.Gunoglu "Natural radioactivity of coals and its risk assessment" Int. J. of. Phys. sci. 4-7(2009)403-406
 • 59 Iskender Akkurt "Effective atomic and electron numbers of some steels at different energies" Ann. Nucl. en. 36-11,12(2009)1702-1705
 • 60 I. Akkurt et al. "The effect of barite rate on the physical and mechanical properties of concretes under F-T cycle"Mater. & Des. 29(2008)1793
 • 61 Iskender Akkurt et al. "The effect of boronizing on the radiation shielding properties of steel"Z.Naturfors. A 63a(2008)445-447
 • 62 I. Akkurt 2008 "Photonuclear reaction to test cluster structure of Lithium" American Institute of Physics 1072, p.270-272
 • 63 I.Akkurt vd "The properties of various igneous rocks for gamma-ray shielding"Cons. Build. Mater. 21-12 (2007)2078-2082
 • 64 B. Nilsson et al."A measurement of 4He(g,n) Reaction from 23-Eg-70 MeV" Phy.Rev.C 75(2007)
 • 65 I. Akkurt, B. Mavi, H. Akyildirim, S. Kilincarslan, C. Basyigit 2007 "Investigation of radiation Shielding Properties of Some Building Materials" American Institute of Physics 978, p.533
 • 66 I. Akkurt 2007 "The He(y,n) Reaction: A Test for Charge symmetry of Nuclear Force" American Institute of Physics 978, p.534
 • 67 I.Akkurt "Effective atomic numbers for Fe-Mn alloy using transmission experiment" Chin. Phys. Lett. 24-10 (2007) 2812-2814
 • 68 C.Basyigit dv The effect of freezing-thawing (F-T) cycles on the radiation shielding properties of concretes Building and Environment 41(2006)1070-1073
 • 69 S. Kılınçarslan vd "The effect of barite rate on the some physical and mechanical properties of concrete"Materials Science & Engineering A Volume 424, 1-2,(2006)83
 • 70 I.Akkurt vd. "Investigation of photon attenuation in Turkish marbles"Kuwait J. of Sci. and Eng. 33-1(2006)27-32
 • 71 A. Reiter vd "Measurement and simulation of the neutron response of the Nordball liquid scintillator array"Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: 565-2(2006)753
 • 72 I. Akkurt, C. Basyigit, S. Kilincarslan, B. Mavi, A. Akkurt"Radiation shielding of concretes containing different aggregates"Cement and Concrete Composites, 28-2(2006)153-157
 • 73 I. Akkurt et al. The shielding of g-rays by concrete produced with bariteProg.in nucl. energy 46-1(2005)1-11
 • 74 I. Akkurt et al. Study on Z-dependence of partial and total mass attenuation coefficientsJ. of Quan. Spectr. and Rad. Trans. 94, 3-4(2005)379
 • 75 B. Nilsson et al. Near-threshold measurement of the 4He(γ,n) reaction Physics Letters B 626-1-4,(2005)65-71
 • 76 I. AkkurtDetermination of live-time efficiency for a photonuclear experimentIndian Journal of Pure & Applied Physics Vol. 42, June 2004, pp. 387-389
 • 77 I. Akkurt Calibration of a TOF spectrometer in neutron measurements Ind.j.phys. 78-11(2004)1239
 • 78 I. Akkurt et al. The photon attenuation coefficients and thermal conductivity of volcanic rocksZ.Naturfors. A 59A(2004)888-892
 • 79 Akkurt I, Adler JO, Annand JRM, et al.Photoneutron yields from tungsten in the energy range of the giant dipole resonancePHYS MED BIOL 48 (20): 3345-3352 OCT 21 2003
 • 80 I. Akkurt The 2H(g,n) Reaction at 10-70 MeVChin J. Phys. 41-2(2003)111
 • 81 I. Akkurt et al. De-excitation g-technique for high resolution photoneutron measurements. J. of Phys. G: Nucl. and Part. 28(2002)197-202
 • 82 I. Akkurt et al. Neutron Photoproduction Measurements Using The TOF Method Czec. J. of Phys. 52-9,1049(2002)
 • 83 I. Akkurt et al. The (g,N) Reaction Mechanism in the Intermediate Energy Chin. J. Phys. 40-3(2002)277
 • 84 I. Akkurt et al. High Resolution 16O(g,n) Measurements using de-excitation g - Ray Ind. J. of Phys. 76A(2002)183
 • 85 Annand JRM, Andersson BE, Akkurt I, An NE213A TOF Spectrometer for High Resolution (g,n)Reaction MeasurementsNUCL INSTRUM METH A 400 (2-3): 344-355 DEC 1 1997
 • 86 I. Akkurt et al. (g,ng') Measurement as a Probe of Mesonic Effects in Nuclei. Italian Phys. Soc. 59 (1997) 357
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 I.Akkurt "FEN BİLİMCİLERİ & MÜHENDİSLER İÇİN FİZİK " GIANCOLI AKADEMİ yayınevi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 I. Akkurt,H. Akyıldırım,A. Calik,O. B. Aytar,N. Uçar "Gamma ray attenuation coefficient of microalloyed stainless steel" The Arabian Journal For Science and Engineering A-Science (2011) 36:145–149
 • 2 I.Akkurt,H. Akyıldırım, B. Mavi, S. Kilincarslan, C. Basyigit "Radiation shielding measurement of the concrete containing zeolite" Rad. Meas. 45(2010)827-830
 • 3 H.A. Yalim,İ.Akkurt,FB.Özdemir,R.Unal,A.Sandıkcıoglu,A.Akkurt "The measurement of radon and radium concentration in well water in the Afyonkarahisar area of Turkey" Ind. Build. Env. 16 (2007)77-81
 • 4 C. Basyigit et al. Investigation of photon attenuation coefficients for marblesJ. Radiol. Prot. 25 (2005) 189-192.
 • 5 Akkurt I, Kilincarslan S, Basyigit CThe Photon Attenuation Coefficients of Barite, Marble and LimraANN NUCL ENERGY 31 (5): 577-582 MAR 2004
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Betül Mavi, K. Günoğlu, İ. Akkurt "Yapay Sinir Ağları (YSA) Yöntemi İle Toprak Sıcaklığı Tahmini" BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU 2010 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi 14-16 Ekim 2010-DİYARBAKIR
 • 2 K. Günoğlu,Betül Mavi,İ. Akkurt "Yapay Sinir Ağları (YSA) Yöntemi ile Global Radyasyon Tahmini" BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU 2010 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi 14-16 Ekim 2010-DİYARBAKIR
 • 3 İ.Akkurt et al. "Isparta yöresindeki pomzanın radyasyon zayıflatma katsayısının ölçülmesi" 14. Ulusal Kil Sempozyumu 1-3 ekim 2009 KTU Trabzon
 • 4 I. Akkurt et al. Bazı kil örneklerinde doğal radyoaktivite tayini" 14. Ulusal Kil sempozyumu KTU Trabzon 1-3 Ekim 2009
 • 5 Ahmet BEYCİOĞLU,Celalettin BAŞYİĞİT, Şemsettin KILINÇARSLAN,İskender AKKURT"BULANIK MANTIK METODU İLE AĞIR BETONLARIN BASINÇDAYANIMI TAHMİNİ"Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2008)-Isparta
 • 6 Celalettin BAŞYİĞİT, Ahmet BEYCİOĞLU, İskender AKKURT ve Şemsettin KILINÇARSLAN"Yüksek Kalsiyumlu Atık Kül İçeren Betonlarda Mekanik Özelliklerin Değişiminin Yapay Zekâ Modeli Ve İstatistiksel Analiz İle İncelenmesi" BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU, BMYS'2008 ,ESKİŞEHİR
 • 7 İskender AKKURT "Hızlandırıcıların Nükleer Fizikte Uygulamaları"TURK FIZIK DERNEGI III. ULUSAL PARCACIK HIZLANDIRICILARI VE DEDEKTORLERI YAZOKULU 20-24 Eylül 2007 Bodrum-Turkey
 • 8 Celalettin BAŞYİĞİT, İskender AKKURT, Şemsettin KILINÇARSLAN, Ahmet BEYCİOĞLU. 2007. Barit Agregalı Ağır Betonların Radyasyon Zayıflatma Katsayılarının Belirlenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı. 15. yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta
 • 9 İ.Akkurt vd. "NÖTRON VE ZIRHLAMA PROBLEMLERİ"RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 2006 (29-30 Haziran 2006, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale)
 • 10 H.Akyıldırım vd. "ISPARTA'DA BAZI BİNALARIN RADYASYON TUTUCULUK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI"RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 2006 (29-30 Haziran 2006, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale)
 • 11 H.A.Yalim vd. "KUYU SULARINDAKİ RADON KONSANTRASYONUNUN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ"RADYASYON VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 2006 (29-30 Haziran 2006, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale)
 • 12 I.Akkurt "Nükleer kuvvetlerin yük-simetri özelliklerinin araştırılması"IX. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Ege Üniversitesi İzmir-2005
 • 13 I.Akkurt,S.Kılınçarslan,C.Başyigit,B.Mavi "Ağır Betonların Radyasyon zırhlamasında kullanılmasının araştırılması"IX. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Ege Üniversitesi İzmir-2005
 • 14 C. Basyigit,A.Kacar,I.Akkurt, S.Kılınçarslan "Yapı malzemelerinin radyasyon tutuculuk özelliklerinin belirlenmesi" IX. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Ege Üniversitesi İzmir-2005
 • 15 S.Kılınçarslan,C.Başyigit,İ.Uzun,A.Kacar,I.Akkurt,B.Mavi "Pomzanın Radyasyon Soğurma Katsayısının Araştırılması"Türkiye Pomza Sempozyumu Suleyman Demirel Üniversitesi-2005
 • 16 I.Akkurt et al.LINAC'DA FOTONÖTRON ÖLÇÜMÜ 2. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uyğulamaları Kongresi Haziran-2004, Ankara
 • 17 I.Akkurt et al.Hızlandırıcılarla Fotonükleer Reaksiyonlar 1. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uyğulamaları Kongresi Kasım-2001, Ankara
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Z.N.Demirci vd "BREMSSTRAHLUNG Fotonlarının Açısal Dağılımlarının FLUKA Simülasyon Kodu İle İncelenmesi” Yüksek Enerji Fiziği ve Uygulamaları Çalıştayı” (İZYEF 2012) 19-23 Haziran 2012 İzmir
 • 2 Nilgün DEMİR, İskender AKKURT "TARLA Bremsstrahlung Foton Hattı: Genel Değerlendirme" XI. THM – YUUP Çalıştayı-Ankara (2012)9
 • 3 B. Cihan Tuncel, Ümit Kara İskender Akkurt, Mustafa Yıldız "BÖBREK SİNTİGRAFİSİ TETKİKLERİNDE RADYASYON DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ" XIII.ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ 17-19 Kasım 2011 İzmir-Çeşme
 • 4 Ümit Kara, B. Cihan Tuncel, İskender Akkurt, Mustafa Yıldız "KEMİK SİNTİGRAFİSİ TETKİKLERİNDE RADYASYON DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ" XIII.ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ 17-19 Kasım 2011 İzmir-Çeşme
 • 5 İ. Akkurt, H. O. Tekin, Z. N. Demirci,N. Demir,G. Yegin "TARLA’da Bremsstrahlung Foton Deney Hattı" ADIM Fizik gunleri-I 21-22 Mayıs 2010-Afyon
 • 6 I. Akkurt, N.Karpuz, B.Mavi, H. Akyıldırım "Afyon Haşhaşında Doğal Radyoaktivite Tayini" ADIM Fizik gunleri-I 21-22 Mayıs 2010-Afyon
 • 7 İ. Akkurt, H. Akyıldırım, B. Mavi, K. Günoğlu, N. Karpuz, H. O. Tekin, Z. N. Demirci, R. Unal, A. Akkurt, H. A. Yalım "Afyon Kaplıcalarında Yüzey Radyasyon Ölçümü" ADIM Fizik gunleri-I 21-22 Mayıs 2010-Afyon
 • 8 İ. Akkurt, K. Günoğlu, B. Oruncak "Afyon Mermerlerinin Radyometrik Değerlendirilmesi" ADIM Fizik gunleri-I 21-22 Mayıs 2010-Afyon
 • 9 B. Oruncak, İ. Akkurt, İ. H. Sarpün, H. A. Yalım, R. Ünal ve D. Özkan "Eskişehir Yöresi Mermerlerinde Doğal Radyasyon Analizleri" ADIM Fizik gunleri-I 21-22 Mayıs 2010-Afyon
 • 10 B. Oruncak, İ. Akkurt, İ. H. Sarpün, R. Ünal ve H. A. Yalım "Denizli Yöresi Mermer ve Travertenlerinin K-40, U-238 ve Th-232 Aktiviteleri Açısından Karşılaştırılması" ADIM Fizik gunleri-I 21-22 Mayıs 2010-Afyon
 • 11 B. Oruncak, İ. Akkurt, İ. H. Sarpün, R. Ünal, H. A. Yalım ve A. Acar "Doğal Radyasyon Açısından; Granit mi, Mermer mi?" ADIM Fizik gunleri-I 21-22 Mayıs 2010-Afyon
 • 12 I. AKKURT, K. GÜNOGLU, B. MAVİ "Eğirdir Gölü Sahilindeki Bazı Örneklerin Radyometrik incelenmesi" LÜMİ-DOZ IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Universitesi
 • 13 İskender Akkurt, Hakan Akyıldırım, Betül Mavi, Kadir Gunoglu, Fatma Karipçin, Şemsettin Kılınçarslan, Celalettin Başyiğit "Variation of g-ray attenuation coefficient for ordinary concrete under Na2SO4 media at 662 keV" IX. Kimyasal Fizik Kongresi 14-16 Ekim 2010 Çeşme-İzmir
 • 14 I.Akkurt "Bremsstrahlung foton kaynağının optimizasyon ve design çalışmaları" Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VII Çalıştayı 18-20 Haziran 2009 Erciyes Üniversitesi
 • 15 I.Akkurt, B. Mavi, H.Akyıldırım, K.Günoğlu "Gamma spektrometresi ile Radyoaktivite tayini" XI. Ulusal Spektroskopİ Kongresi 23- 26 Haziran 2009-Ankara
 • 16 N.A.Uyanık,I.Akkurt, O. Uyanık "Gamma spektrometresi ve jeofizik alanındaki uygulamaları " XI. Ulusal Spektroskopİ Kongresi 23- 26 Haziran 2009-Ankara
 • 17 B. Mavi, I. Akkurt et al. "Egirdir sahilindeki bazı örneklerde doğal radyoaktivite tayini" IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Nevşehir 7-10 Ekim 2009
 • 18 B. Mavi, I. Akkurt et al. "Ozon tabakasının soğurma özelliklerinin araştırılması" IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Nevşehir 7-10 Ekim 2009
 • 19 İskender Akkurt, Adnan Çalık, Hakan Akyıldırım, Betül Mavi, Kadir Günoğlu "Paslanmaz ferritik 430 tipi çeliğin radyasyon zırhlama özellikleri" X Nükleer Bilimler ve Teknolojileri kongresi .Mugla 6-9 Ekim 2009
 • 20 Hakan Akyıldırım, İskender Akkurt, Betül Mavi, Kadir Günoğlu, Semsettin Kılınçarslan, Celalettin Başyiğit "Baritli betonlar ve nötron zırhlaması" X Nükleer Bilimler ve Teknolojileri kongresi .Mugla 6-9 Ekim 2009
 • 21 İ.Akkurt, N.Demir,H.O.Tekin . Bremsstrahlung deney hattı ana donanımları ve genel değerlendirme. Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VIII.Çalıştayı, 7 - 8 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi, ANKARA
 • 22 N.Demir,İ.Akkurt, H.O.Tekin . Bremsstrahlung deney hattında radiator dizaynı. Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VIII.Çalıştayı, 7 - 8 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi, ANKARA
 • 23 H.O.Tekin, İ.Akkurt, N.Demir . Bremsstrahlung foton için EGS simülasyon çalışmaları. Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VIII.Çalıştayı, 7 - 8 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi, ANKARA
 • 24 I.Akkurt "Bremsstrahlung: Teknoloji Seçimi ve Bütçe Planlaması" Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM)Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VI Çalıştayı 2 - 5 Aralık 2008 Ankara Üniversitesi
 • 25 I.Akkurt "Bremsstrahlung foton ve Araştırma Potansiyeli" III. yuup çalıştayı mayıs-2007, Ankara
 • 26 İskender Akkurt, Betül Mavi*, Nalan Çiçek Bezir "DÜNYAYA GELEN GÜNEŞ RADYASYONUNUN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ" VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10-13 Eylül 2007 Malatya
 • 27 İskender Akkurt, Betül Mavi* "GAMMA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLE BAZI ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE RADYOAKTİVİTE TAYİNİ" VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10-13 Eylül 2007 Malatya
 • 28 I. Akkurt "Photon Radyoterapide nötron spektrumu" III. Nükleer Yapı Çalıştay 15-17 Kasım 2006 Dumlupınar Üniv. Kütahya
 • 29 H.Ali Yalım vd "AFYONKARAHİSAR BÖLGESİNDEKİ BAZI KUYU SULARININ RADON (Rn-222) ve RADYUM (Ra-226) KONSANTRASYONLARI" III. Nükleer Yapı Çalıştay 15-17 Kasım 2006 Dumlupınar Üniv. Kütahya
 • 30 I. Akkurt "PHOTON RADIOTHERAPY TREATMENT AND UNDESIRED NEUTRON DOSE"X. Medikal Fizik Kongresi 1-4 Eylül 2005 Erciyes Üniversitesi-Kayseri
 • 31 I.Akkurt, A. Kaplan "184W(g,n) Reaksiyonunun açısal dağılımı"IX. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Ege Üniversitesi İzmir-2005
 • 32 I.Akkurt et al.VARIATION OF NATURAL GAMMA RADIATION IN ISPARTAtfd22 Fizik Kongresi Eylül-2004 Bodrum-Turkey
 • 33 I.Akkurt et al.THE EFFECT OF BASE STATION ON BACKGROUND RADIATION(tfd22 Fizik Kongresi Eylül-2004 Bodrum-Turkey)
 • 34 I.Akkurt et al.PHOTODISINTEGRATION OF DEUTERON IN THE GDR(tfd22 Fizik Kongresi Eylül-2004 Bodrum-Turkey)
 • 35 I.Akkurt et al.A BUBLE DETECTOR SPECTROMETER FOR PHOTONEUTRON MEASUREMENT (tfd22 Fizik Kongresi Eylül-2004 Bodrum-Turkey)
 • 36 I.Akkurt et al.CALIBRATION OF A NE213 DETECTOR IN NEUTRON MEASUREMENT(tfd22 Fizik Kongresi Eylül-2004 Bodrum-Turkey)
 • 37 I.Akkurt et al.LINAC HIZLANDIRICISINDA OLUŞAN FOTONÖTRONLARIN ÖLÇÜMÜ VIII Nukleer Bilmler ve Utgulamalrı Kongresi Ekim-2003 Kayseri
 • 38 I.AkkurtPhotonuclear Physics at Maxlab (tfd21 Fizik Kongresi Eylül-2002 Isparta-Turkey)
 • 39 I.Akkurt et al.Foton Radyoterapide Nötron Dozunun Ölçülmesi (tfd21 Fizik Kongresi Eylül-2002 Isparta-Turkey)
 • 40 I.Akkurt et al.Isparta ve Çevresinin Doğal Fon (Background) Radyasyonunun Ölçümü (tfd21 Fizik Kongresi Eylül-2002 Isparta-Turkey)
 • 41 I.Akkurt et al.Elektromanyetik Kirlilik ve Ölçme Teknikleri (tfd21 Fizik Kongresi Eylül-2002 Isparta-Turkey)
 • 42 M.Dogan, I.Akkurt “Üç parçacığın Eşzamanlı olarak ölçülmesiyle Atomik ve Nükleer Yapıların Araştırılması. Fırat Universitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi 13(2001)259
 • 43 I.AkkurtElectron Hızlandırıcıları ve Tagged Foton Elde Edilmesi. (tfd19 Fizik Kongresi Eylül-2000 Elazığ-Turkey)
 • 44 I.AkkurtInvestigation of Nuclear Structure Using Photonuclear Reactions. (tfd18 Fizik Kongresi Eylül-1999 Adana-Turkey)
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 I.Akkurt "Bremsstrahlung foton hattı: Genel değerlendirme " Turk hızlandırıcı projesi X. Çalıştayı Aralık-2011 Ankara
 • 2 I.Akkurt "Bremsstrahlung foton hattı: Genel değerlendirme " Turk hızlandırıcı projesi IX. Çalıştayı Aralık-2010 Ankara
 • 3 H.O.Tekin vd " Bremsstrahlung foton gömüsü tasarımı " Turk hızlandırıcı projesi IX. Çalıştayı Aralık-2010 Ankara
 • 4 Gultekin Yegin vd "Bremsstrahlung foton demeti simülasyon çalışmaları" Turk hızlandırıcı projesi IX. Çalıştayı Aralık-2010 Ankara
 • 5 Nilgün Demir vd "Bremsstrahlung foton hattı için kolimatör tasarımı" Turk hızlandırıcı projesi IX. Çalıştayı Aralık-2010 Ankara
 • 6 Sultan Sahin vd "Bremsstrahlung foton deneyleri: neler yapabiliriz" Turk hızlandırıcı projesi IX. Çalıştayı Aralık-2010 Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hüseyin Ozan TEKİN, İskender AKKURT, Ümit KARA "Bremsstrahlung Photon Production with Tantalum Target for Different Thicknesses" 4 rd International Conferance Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2012, May 14-17 2012, Kaunas-LITHUANIA
 • 2 Hüseyin Ozan TEKİN, İskender AKKURT "A Photon Beam Dump Design for Turkish Accelerator Center Project Bremsstrahlung Facility at TARLA" 4 rd International Conferance Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2012, May 14-17 2012, Kaunas-LITHUANIA
 • 3 İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU, Adnan ÇALIK, M.Serdar KARAKUŞ " The Radiation Shielding of Al-4 CuB4C Metal Matrix Composite" 4 rd International Conferance Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2012, May 14-17 2012, Kaunas-LITHUANIA
 • 4 İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU, Raşit ALTINDAĞ, Hakan SARIKAYA "Measurement of Radiation Absorbtion Coefficents of Concantrate Containing Boron" 4 rd International Conferance Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2012, May 14-17 2012, Kaunas-LITHUANIA
 • 5 Kadir GÜNOĞLU, İskender AKKURT "Investigation of Gamma-Ray Interaction with Some Travertines in Turkey" 4 rd International Conferance Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2012, May 14-17 2012, Kaunas-LITHUANIA
 • 6 Ü.KARA, B.Cihan TUNCEL, H.Ozan TEKİN, Y.Çankaya, İ. AKKURT "A Study on Radiation in Operation Room in SÜleyman Deirel University" 4 rd International Conferance Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2012, May 14-17 2012, Kaunas-LITHUANIA
 • 7 İ.Akkurt,K.gunoglu,B.Mavi,S.Kılıncarslan,A.Seven"RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF PLASTER INCLUDES GYPSUM AND BARITE" NURER 2012 – III. International Conference on Nuclear Renewable Energy Resources İstanbul, TURKEY, 20-23 May 2012
 • 8 K.gunoglu,İ.Akkurt,B.Mavi "Yapay sinir agı kullanılarak deniz suyu sıcaklığının tahmini" 6th international advanced technologies symposium (IATS'11) 16-18 Mayıs 2011 elazığ-Turkey
 • 9 K.gunoglu,İ.Akkurt,G.Yrgin,H.O.Tekin "Bremsstrahlung foton akısının yapay sinir agı kullanılarak modellenmesi" 6th international advanced technologies symposium (IATS'11) 16-18 Mayıs 2011 elazığ-Turkey
 • 10 Iskender Akkurt,Adnan Çalık, Hakan Akyıldırım, Nazım Uçar "Boronizing: Radiation Shielding of Stainless Steel" 2nd International Symposium on Sustainable Development.Bosnia and Herzegovina, 8-9 June 2010.
 • 11 Iskender Akkurt,Hakan Akyıldırım, Betül Mavi,Murat Öztürk, Nuri Özek "Nuclear energy: An alternative energy source for Turkey" 2nd International Symposium on Sustainable Development.Bosnia and Herzegovina, 8-9 June 2010.
 • 12 Murat Özturk,Nuri OZEK, İskender AKKURT, Mehmet UZUNKAVAK. "Sustainable Developments and Energy Strategies in Turkey" 2nd International Symposium on Sustainable Development.Bosnia and Herzegovina, 8-9 June 2010.
 • 13 Murat Özturk,Nuri OZEK, İskender AKKURT, Yunus Emre YUKSEL. "Sustainable Development Efforts in Hydrogen Energy Technologies" 2nd International Symposium on Sustainable Development.Bosnia and Herzegovina, 8-9 June 2010.
 • 14 K.Gunoglu, I.Akkurt,B.Mavi"Estimation of daily solar temperature by ANN in Isparta" 2nd International conbference on Nuclear and Renewable energy Resources (NURER). 4-7 July 2010 Gazi University-Ankara
 • 15 İskender Akkurt, Adnan Çalık, Hakan Akyıldırım, Betül Mavi, Kadir Günoğlu"The Effect of boronizing duration on the radiation shielding properties" 2nd International conbference on Nuclear and Renewable energy Resources (NURER). 4-7 July 2010 Gazi University-Ankara
 • 16 S.Kılıncarslan, I.akkurt,B.Comak,C.Basyigit "GÖRÜNTÜ iSLEME BETONUN RADYASYON SOGURMA ÖZELLiGiNiN BELiRNMESi / DETERMINATION OF CONCRETE PROPERTIES WITH IMAGE PROCESSING"5th International Advanced Technologies Symposium IATS09, Karabuk May 13-15, 2009
 • 17 A.Calık, I.Akkurt,H.Akyıldırım "BORUN RADYASYON ZIRH MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASININ ARASTIRILMASI / DETERMINATION USING AS RADIATION ARMOR OF BORON MATERIAL"5th International Advanced Technologies Symposium IATS09, Karabuk May 13-15, 2009
 • 18 A.Inal,Iskender Akkurt,Hilal Vidinlioglu, Hale Mandral "Radyoterapide, IMRT Fontomu ile ışınlama alanının doğrulanması ve hesaplanan dozun ölçümle karşılaştırılması" biyomedikal müh. ulusal toplantısı (biyomut2009) 20-24 mayıs 2009 İzmir
 • 19 A. Çalık, I. Akkurt, H.Akyıldırım, K.Günoglu "BORONOZING: TO IMPROVE RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF MATERIALS" IV International boron symposium Eskişehir 15-17 October 2009
 • 20 N.Ç. Bezir vd "The monthly variation of tilted solar radiation in the Isparta Region of Turkey" World Renewable Energy Congress X and Exhibition19-25 July 2008, Scotland, UK
 • 21 I. Akkurt et al. "Estimation of solar radiation by ANN in Turkey" World Renewable Energy Congress X and Exhibition19-25 July 2008, Scotland, UK
 • 22 I.Akkurt,N.Demir,R.B.Cakirli,S.Ozkorucuklu,I.Tapan,E.Pilicer,B.Akkus,O.Yavas,A.aksoy,H.D.Yildiz,S.Sultansoy "Electron-LINAC-Based Radiation Facilities of the Turkish Accelerator Center (TAC)" The 18th International Conference on Particles and Nuclei (PANIC08) 9-14 Kasım 2008 Eilat-İsrail
 • 23 I.Akkurt et al. "The effect of solar - cosmic rays on the background radiation"Environment: Survival and Sustainability" 19 - 24 February 2007, at the Near East University Kıbrıs
 • 24 I.Akkurt et al. "Investigation of radon risk in well water"Environment: Survival and Sustainability" 19 - 24 February 2007, at the Near East University Kıbrıs
 • 25 Şemsettin KILINÇARSLAN, Meryem BİLGİÇ, Celalettin BAŞYİĞİT, İskender AKKURT, 2007 "Yüksek Dayanımlı Prefabrike Hafif Betonların Taşıyıcılık Özelliklerinin Araştırılması" Uluslararası Deprem ve Yapı Mühendisliğinde Gelişmeler Sempozyumu(AESE-2007), 24-26 Ekim 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta-Antalya, Türkiye
 • 26 Şemsettin KILINÇARSLAN, Celalettin BAŞYİĞİT, İskender AKKURT. Thermo-mechanical Properties of Concrete Containing Zeolite. International Conference on "Advances in Cement Based Materials and Applications in Civil Infrastructure - (ACBM-ACI)" Lahore-Pakistan, December 12-14, 2007
 • 27 BAŞYIĞIT, C., KILINÇARSLAN, Ş., AKKURT, İ., and ERTUNÇ, A., 2003, Research About Usage Of Barite are as Aggregate in Shield Cncrete for Absorption of Radioactive Rays, International Symposium Industrial Minerals and Building Stones, İstanbul.
 • 28 Calibration of a Buble Passive Spectrometer for GDR photoneutron detection Neutron Spectrometry and Dosimetry: Experimental Techniques and MC CalculationsStockholm, Sweden, 18-20 October, 2001
 • 29 A.Zanini et al. "Test of passive bubble spectrometer for neutron dosimetry application" Neutron Spectrometry and Dosimetry: Experimental Techniques and MC Calculations Stockholm, Sweden, 18-20 October, 2001
 • 30 Glasgow Nuclear Physics Group Report.Gordon Research Conference USA-1996
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İ. Akkurt, K. Günoğlu, B. Mavi, Ş. Kılıçarslan, A.Seven “Radiation Absorption Properties of Different Plaster Samples” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) p. 335 Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 2 I. Akkurt, K.Günoğlu, C. Başyiğit, S.Kılıncarslan, A. Akkaş. “Cement Paste as a Radiation Shielding Material” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 3 I.Akkurt, K.Günoğlu, “Gamma-Ray Shielding Properties of Some Travertines in Turkey” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 4 İ. Akkurt, K. Günoğlu, B. Mavi, A. Kara. “Natural Radioactivity Concentration of Peanuts in Osmaniye-Turkey” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 5 İ.Akkurt, B. Mavi, F. Öner, K. Gunoglu. “Measurements of Natural Radionuclides in Some Soil Samples from Amasya” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 6 S.Kılıncarslan, I. Akkurt,T.Molla, F.Akarslan “Investigation the properties of radiation shielding of fabric which is barite coated and flameretardant” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) p. 66 Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 7 I., AKKURT, H., AKYILDIRIM, B., MAVİ, Ş., KILINÇARSLAN, C., BAŞYİĞİT "The effect of pumice rate on the gamma absorption parameters of concrete" Advances in applied physics and material science congress (apmas2011) Antalya-Kemer-Turkey on May 13-15.
 • 8 I. AKKURT, A.KARA, B. MAVİ, K. GÜNOĞLU, S. KARABÖRKLÜ "THE CONCENTRATIONS OF 40K, 226 RA AND 232TH IN SOIL SAMPLE IN OSMANIYE (TURKEY)" Advances in applied physics and material science congress (apmas2011) Antalya-Kemer-Turkey on May 13-15.
 • 9 CELALETTİN BAŞYİĞİT, AYŞE AKKAŞ ŞEMSETTİN KILINÇARSLAN, İSKENDER AKKURT "DETERMINATION OF RADIATION HALF VALUE LAYER THİCKNESS IN SOME HEAVYWEIGHT CONCRETE" Advances in applied physics and material science congress (apmas2011) Antalya-Kemer-Turkey on May 13-15.
 • 10 İSKENDER AKKURT, CELALETTİN BASYIGIT, ŞEMSETTİN. KILINÇARSLAN, VOLKAN UYSAL "INVESTIGATING RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF DIFFERENT MINERAL ORIGIN HEAVYWEIGHT CONCRETES" Advances in applied physics and material science congress (apmas2011) Antalya-Kemer-Turkey on May 13-15.
 • 11 K. GÜNOĞLU, I. AKKURT "RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF SOME MARBLES IN TURKEY" Advances in applied physics and material science congress (apmas2011) Antalya-Kemer-Turkey on May 13-15.
 • 12 S. SARIAYDIN, G. YEGIN, I. AKKURT "Calculation of Mass Energy Absorption Cofficients for Various Materials Used in a Lineer Acceleretor Design" First Int. Workshop on machine and Research Aspects of the Proposed Turkish Light source Dogus University Istanbul 4-6 July 2011
 • 13 Şükriye Şule ARDA, İ. AKKURT, B. MAVİ, K. GÜNOĞLU "FARKLI TÜRDEKİ LENSLERİN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 14 Zehra Nur DEMİRCİ, İ.AKKURT, N.DEMİR"ELEKTRON - BAKIR HEDEF ETKİLEŞMESİNDE DEPO EDİLEN ENERJİ" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 15 Zehra Nur DEMİRCİ, N.DEMİR, İ.AKKURT " MeV ENERJİLİ ELEKTRON - ALİMÜNYUM HEDEF ETKİLEŞMESİNDE OLUŞAN BREMSSTRAHLUNG FOTON AKISI" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 16 Zehra Nur DEMİRCİ, İ.AKKURT, N.DEMİR " ELEKTRON - BAKIR HEDEF ETKİLEŞMESİNDE BREMSSTRAHLUNG FOTONLARIN AÇISAL DAĞILIMI" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 17 Kadir GÜNOĞLU, İ. AKKURT, H. AKYILDIRIM, B. MAVİ, Ş. KILINÇARSLAN, C. BAŞYİĞİT " BAZI BETONLARIN GAMA RADYASYONU ZAYIFLATMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 18 Kadir GÜNOĞLU, İ. AKKURT, R. ALTINDAĞ, H. SARIKAYA " MERMER AGREGALI BETONLARIN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 19 Kadir GÜNOĞLU, İ. AKKURT, G. YEĞİN, H.O. TEKİN " YAPAY SİNİR AĞI KULLANARAK BREMSSTRAHLUNG FOTON AKISININ TAHMİNİ" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 20 Kadir GÜNOĞLU, İ. AKKURT, İ. ÜÇGÜL, B. MAVİ, C. GÜNDOĞAN, U. ELİBÜYÜK " RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN KUMAŞLARIN FARKLILIĞINA GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 21 Nurdan KARPUZ, İ. AKKURT, R. ÜNAL " CALCULATIONS OF TOTAL CROSS-SECTIONS AND EXCITATION FUNCTIONS OF REACTIONS" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 22 Betül MAVİ İ. AKKURT, Ş. KILIÇARSLAN, A.SEVEN, K. GÜNOĞLU " FARKLI KATKILANMIŞ SIVA ÖRNEKLERİNİN SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 23 Betül MAVİ İ. AKKURT, B. TURAN, K. GÜNOĞLU" FARKLI FAKTÖRLERDEKİ GÜNEŞ KREMLERİNİN SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 24 Betül MAVİ İ. AKKURT, Ç. BULUT, K. GÜNOĞLU" TÜTÜN İLE SİGARANIN DOĞAL RADYOAKTİVİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 25 Betül MAVİ İ. AKKURT, N.A. UYANIK, K. GÜNOĞLU, O. UYANIK" EĞİRDİR SAHİL ŞERİDİNİN DOĞAL RADYOAKTİVİTE SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 26 Hüseyin Ozan TEKİN I.AKKURT" TARLA BREMSSTRAHLUNG DENEY TESİSİ FOTON GÖMÜSÜ PARAMETRELERİ" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 27 Hüseyin Ozan TEKİN I.AKKURT, R.MASSARCZYK" GEANT4 : PARÇACIK HIZLANDIRICILARI İÇİN KULLANILAN SİMÜLASYON KODU" Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 28 Hakan AKYILDIRIM, I.AKKURT, S.İNAL, G.KAYTAN"AMETİST TAŞININ 662 KEV, GAMMA ENERJİLERİ İÇİN DOĞRUSAL ZAYIFLATMA KATSAYILARININ ÖLÇÜLMESİ"Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 29 Hakan AKYILDIRIM, İ.AKKURT"POMZA KATKISININ NORMAL BETONLARIN GAMA RADYASYONU SOĞURMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ" Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 30 Şükriye Şule ARDA, I.AKKURT, K.GUNOGLU, B.MAVİ"BAZI SIK KULLANILAN LENSLERİN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN TEST EDİLMESİ" Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (tfd27) 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 31 İ.AKKURT,Pınar BAŞ,B.MAVİ,K.GUNOGLU,H.O.TEKİN"BAZI AHŞAP MALZEMELERİN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ" Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (tfd27) 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 32 İ.AKKURT,Çimen BULUT,K.GUNOGLU, B.MAVİ"BAZI TÜTÜN ÖRNEKLERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE TAYİNİ" Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (tfd27) 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 33 Zehra Nur DEMİRCİ,İ.AKKURT, B.MAVİ, K.GÜNOĞLU, N.KARPUZ, "KURUTULMUŞ BAZI GIDALARDA K-40 TAYİNİ" Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (tfd27) 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 34 Sefa DEMİRKOLLU, I.AKKURT, ,K. GÜNOĞLU, B.MAVİ"NİKEL KAPLANMIŞ MATERYALLERİN RADYASYON SOĞURMA YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI" Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (tfd27) 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 35 Kadir GÜNOĞLU, İ.AKKURT, B.MAVİ"DENİZ SUYU SICAKLIĞININ YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK TAHMİNİ" Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (tfd27) 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 36 İskender AKKURT, K.GÜNOĞLU, B.MAVİ"ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN BAZI MATERYALLERİN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ" Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (tfd27) 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 37 İskender AKKURT, B.MAVİ, K.GÜNOĞLU, Z.N.DEMİRCİ"KONSERVE GIDALARIN RADYOAKTİVİTE YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI" Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (tfd27) 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 38 İskender AKKURT, A.URAL,B.MAVİ,K.GUNOGLU"DEĞİŞİK TİPTEKİ ASFALTLARIN DOĞAL RADYOAKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI" Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (tfd27) 14-17 Eylül 2010 İstanbul-Turkey
 • 39 I.AKKURT, H.AKYILDIRIM, B.MAVİ, K. GUNOGLU, A.ÇALIK, N.UÇAR, Ö.B. AYTAR, "THE RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF BORONIZED VANADIUM STEELS" INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IN SITU NUCLEAR METROLOGY AS A TOOL FOR RADIOECOLOGY (INSINUME'2010)20-23 October 2010 in Dubna, Russia.
 • 40 İskender Akkurt, Hakan Akyıldırım, Betül Mavi, Fatma Karipçin, Şemsettin Kılınçarslan, Celalettin Başyiğit "The effect of pumice rate on the ?-ray attenuation for concrete under NaOH media" INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IN SITU NUCLEAR METROLOGY AS A TOOL FOR RADIOECOLOGY (INSINUME'2010)20-23 October 2010 in Dubna, Russia.
 • 41 I.Akkurt et al. "Chemical Effect on the Radiation Shielding Properties of Some types of Concrete" International Chemistry Conference (TICC-09) Mart 2009 Medine-S.Arabistan
 • 42 A.Çalık and I.Akkurt "Investigation of thermo-chemical boronizing properties of the armor Steels" International Chemistry Conference (TICC-09) Mart 2009 Medine-S.Arabistan
 • 43 I.Akkurt,N.Demir,R.B.Çakırlı,B.Akkus,H.O.Tekin,İ.Kupa. "PRODUCTION OF HIGH ENERGY PHOTON BEAM AT TAC" Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 44 H.Akyıldırım,D.A.Aldemir,K.Gunoglu,A.F.Ozdemir,I.Akkurt "RADIATION HAZARDS ON ELECTRICAL PROPERTIES OF SCHOTTKY DIODES" Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 45 N.Demir,I.Akkurt,R.B.Cakırlı,B.Akkus,H.O.Tekin,İ.Kupa. "CALCULATION OF BREMSSTRAHLUNG YIELD FOR THIN TARGET " Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 46 B.Mavi,E.E.Gokgoz,N.C.Bezir,I.Akkurt,A.Evcin "GAMA SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİ İLE TiO2 KAPLANMIŞ CAM YÜZEYLERİN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ " Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 47 H.O.Tekin,I.Akkurt,H.Akyıldırım,B.Mavi,K.Gunoglu "VARIATION OF RADIATION LEVEL IN A HOUSES IN ISPARTA " Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 48 I.Akkurt,N.A.Uyanık,O.Uyanık "ANDEZİTLİ ALANLARDA YÜZEY GAMMA ÖLÇÜMLERİ " Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 49 H.Batur,I.Akkurt,H.akyıldırım,B.Mavi,K.Gunoglu "CEP TELEFONLARINDA RADYASYON ÖLÇÜMLERİ " Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 50 B.Mavi,I.Akkurt et al. "SPECIFIC ACTIVITY MEASUREMENT OF RADIOELEMENT IN CONSTRUCTION MATERIAL " Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 51 H.Akyıldırım,I.Akkurt et al. "OLİVİN İÇEREN AĞIR BETONLARIN GAMA RADYASYONU SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI " Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 52 K.Gunoglu,N.Sengun,I.Akkurt,R.Altındag "BAZI MAGMATİK KAYAÇLARDA DOĞAL RADYOAKTİVİTE TAYİNİ " Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 53 H.Akyıldırım, O.Baytar,K.gunoglu,A.Calık,I.Akkurt,N.Ucar. "DÜŞÜK KARBONLU MİKROALAŞIMLI ÇELİKLERİN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİ " Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 54 I. Akkurt, H. Akyıldırım, B. Mavi, S. Kılınçarslan, C. Başyigit "A TEST OF DIFFERENT TYPES OF CONCRETE FOR RADIATION PROTECTION" 11th NEUTRON AND ION DOSIMETRY SYMPOSIUM (NEUDOS-11) iThemba LABS, Cape Town, South Africa, 12 - 16 October 2009
 • 55 H.Akyıldırım, I. Akkurt, B.Mavi, K.Gunoglu "INVESTIGATION OF NEUTRON SHIELDING PROPERTIES OF BARITE CONCRETE" 11th NEUTRON AND ION DOSIMETRY SYMPOSIUM (NEUDOS-11) iThemba LABS, Cape Town, South Africa, 12 - 16 October 2009
 • 56 I. Akkurt, H. Akyıldırım, A.F. Özdemir, D.A. Aldemir "NEUTRON IRRADIATION EFFECTS ON I - V CHARACTERISTICS OF Au/n-GaAs SCHOTTKY DIODES" 11th NEUTRON AND ION DOSIMETRY SYMPOSIUM (NEUDOS-11) iThemba LABS, Cape Town, South Africa, 12 - 16 October 2009
 • 57 B.Mavi, I. Akkurt "Ev Yapımı Salçalarda K-40, U-238 ve Th-232 Konsantrasyonu Tayini" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 58 H.S.Tortop,B.Mavi, I. Akkurt,M.Mavi,N.Özek "Investigation of Knowledge level of High School student on Radiation Concept" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 59 I. Akkurt, A.Çalık, H.Akyıldırım,B.Mavi "Borlamanın bazı çeliklerin manyetik özelliklerine Etkisinin Araştırılması" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 60 I. Akkurt, A.Çalık, H.Akyıldırım,B.Mavi "Borlamanın bazı çeliklerin radyasyon soğurma özelliklerine Etkisinin Araştırılması" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 61 B.Mavi, I. Akkurt, H.Akyıldırım"Kömür ve Kömür Külünün Radyoaktivite Yönünden Araştırılması" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 62 N.Ç. Bezir, İ.Akkurt, B.Mavi, E. U. Küçüksille, N. Özek "Estimation of Solar Radiation with Meteorological Data" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 63 İ.Akkurt, B.Mavi, H. Akyıldırım "Isparta'daki Bazı Bina Duvarlarının Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 64 İ.Akkurt, B.Mavi, H. Akyıldırım,Ç.Çelebi "Kaktus: Radyasyon Absorblayan bir bitki" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 65 İ.Akkurt, E. vogiannis,F.Kulalı, B.Mavi, H. Akyıldırım "Radon measurement in soil to Predict Earthquakes" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 66 B.Mavi,I.Akkurt H. Akyıldırım,K.Günoğlu,B.Oruncak,H.A.Yalım "Mermerdeki doğal radyoaktivite" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 67 N.Demir,I.Akkurt,B.Akkuş,R.B.Çakırlı "The TAC radiation Source for Bremsstrahlung Application" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 68 Kadir Günoglu, B. Oruncak, H. A. Yalım, ,I. Akkurt "Afyonkarahisar yöresi mermerlerinin U-238, TH-232 VE K-40Analizleri" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 2008 Bodrum-Turkey
 • 69 B.MAVİ, H.AKYILDIRIM, İ.AKKURT "Radioactivity measurement on coal samples" THE FIFTH EUROASIAN CONFERENCENUCLEAR SCIENCES AND ITS APPLICATION - October 2008, TAEK, Ankara-Turkey
 • 70 I.Akkurt et al. "Determination of optimized bremsstrahlung photon parameters at TAC" The 18th International Conference on Particles and Nuclei (PANIC08) 9-14 Kasım 2008 Eilat-İsrail
 • 71 Ç. ÇELEBİ, I. AKKURT*, B. MAVİ "Investigation of the radiation absorption properties of chitin" 5th International Student Conference of the Balkan Physical Union" (ISCBPU-5) 21 - 24 August, 2007 Bodrum-TURKEY
 • 72 I.Akkurt "The measurement of Neutron yield from gold in the GDR" Türk Fizik Derneği (tfd24) Uluslararası Fizik Kongresi 28-31 Agustos 2007 İnönü Üniv. Malatya
 • 73 İ.AKKURT, B.MAVİ, Ç.ÇELEBİ, H.AKYILDIRIM"KİTİN: BÖCEKLERI RADYASYONDAN KORUYAN ZIRH"Türk Fizik Derneği (tfd24) Uluslararası Fizik Kongresi 28-31 Agustos 2007 İnönü Üniv. Malatya
 • 74 İ.AKKURT, A.ÇALIK, H.AKYILDIRIM, B.MAVİ "RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF SOME TYPE OF STEEL"Türk Fizik Derneği (tfd24) Uluslararası Fizik Kongresi 28-31 Agustos 2007 İnönü Üniv. Malatya
 • 75 İ.AKKURT ,B.MAVİ, H.AKYILDIRIM,A.ERSOZ, S.KILINÇARSLAN,C.BAŞYİĞİT,F.KARİPCİN"BARİTLİ BETONLARIN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN KİMYASAL ETKİ İLE DEĞİŞİMİ"Türk Fizik Derneği (tfd24) Uluslararası Fizik Kongresi 28-31 Agustos 2007 İnönü Üniv. Malatya
 • 76 M.MAVİ, H.S.TORTOP, B.MAVİ, İ.AKKURT,N.ÖZEK, "LİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN RADYASYON KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ"Türk Fizik Derneği (tfd24) Uluslararası Fizik Kongresi 28-31 Agustos 2007 İnönü Üniv. Malatya
 • 77 B.MAVİ, H.AKYILDIRIM, İ. AKKURT"YAPI MALZEMELERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE TAYİNİ" Türk Fizik Derneği (tfd24) Uluslararası Fizik Kongresi 28-31 Agustos 2007 İnönü Üniv. Malatya
 • 78 Iskender Akkurt “A proposal for bremsstrahlung photon facılıtıty at TAC” Third International Particle Accelerators and Applications Conference(uphuk3), 17 - 19 September 2007, Bodrum-Turkey
 • 79 İskender AKKURT "Variation of bremsstrahlung photon energy with the radiator"Third International Particle Accelerators and Applications Conference(uphuk3), 17 - 19 September 2007, Bodrum-Turkey
 • 80 B. MAVI, N.C. BEZIR, I. AKKURT "Correlation Between Global AndDiffuse Solar Radiation" Türk Fizik Derneği (tfd24) Uluslararası Fizik Kongresi 28-31 Agustos 2007 İnönü Üniv. Malatya
 • 81 I. Akkurt et al Measurement of gamma-radiation around base station INSINUME 06-08 September-2006 Kusadasi-İzmir
 • 82 I. Akkurt et al Effects of radiation rays on construction materials INSINUME 06-08 September-2006 Kusadasi-İzmir
 • 83 I.Akkurt "FOTONÖTRON TESİR KESİTLERİNİN A-SAYISINA BAĞIMLILIĞI" tfd23 Uluslararası Fizik Kongresi 13-16 Eylül 2005 Mugla Üniveristesi
 • 84 I.akkurt, B. Mavi "ELEKTROMANYETIK RADYASYON VE CEP TELEFONLARI"tfd23 Uluslararası Fizik Kongresi 13-16 Eylül 2005 Mugla Üniveristesi
 • 85 İ. AKKURT, B.MAVİ, A.KAPLAN "RADIATION EXPOSURE RATE AROUND BASE STATIONS RADIATION" tfd23 Uluslararası Fizik Kongresi 13-16 Eylül 2005 Mugla Üniveristesi
 • 86 İ. AKKURT, B.MAVİ, Ş. KILINÇARSLAN,C. BAŞYİĞİT "BARITE: A RADIATION SHIELDING MATERIAL"tfd23 Uluslararası Fizik Kongresi 13-16 Eylül 2005 Mugla Üniveristesi
 • 87 İ. AKKURT, A.ERSÖZ, B.MAVİ, F.KARİPÇİN, Ş. KILINÇARSLAN C. BAŞYİĞİT"KİMYASAL ETKİLERİN BETONLARIN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİĞİNE ETKİSİ"tfd23 Uluslararası Fizik Kongresi 13-16 Eylül 2005 Mugla Üniveristesi
 • 88 Photoneutron Measurements from Heavy-Metals in the Giant Dipole Resonance Neutron Spectrometry and Dosimetry: Experimental Techniques and MC CalculationsStockholm, Sweden, 18-20 October, 2001
 • 89 Time-of-Flight Measurements of photoneutron yields and spectra from 12C and 16O in the GDR Energy RangeNeutron Spectrometry and Dosimetry: Experimental Techniques and MC CalculationsStockholm, Sweden, 18-20 October, 2001
 • 90 Photonuclear Experiments with tagged Photons. I. First Hellenic-Turkish İnternational Physics Conference September-2001, Bodrum-Turkey, Kos-Greece
 • 91 A Preliminary study of 184W(g,n) ReactionI. First Hellenic-Turkish İnternational Physics Conference September-2001, Bodrum-Turkey, Kos-Greece
 • 92 c) I.Akkurt “Measurement of (g,n) reaction at MAxlab using the TOF method” The second Balkan School on Nuclear Physics September-2000, Bodrum-Turkey
 • 93 A Preliminary Study of the 16O(g,ng') reaction at Intermediate Energy. North-West europe Nuclear Physics Conference Holland-1996
 • 94 Glasgow Nuclear Physics Group Report. North-West europe Nuclear Physics Conference Holland-1996
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 I.Akkurt "Bremsstrahlung@TARLA" SUPERCONDUCTING ACCELERATORS FORFEL- AND BREMSSTRAHLUNG APPLICATIONS GERMAN–TURKISHWORKSHOP 31 january-2 february Antalya
 • 2 I.Akkurt "Overview of TAC" Mini-Workshop on Applications of Electron Bremsstrahlung 17-18 January 2011 Dresden-Almanya
 • 3 N.Demir, İ.Akkurt, M.Dogru, G.Yegin, H.O.Tekin, Z.N. Demirci” Simulations of Bremsstrahlung photon yields generated in thin radiator” 2nd International conbference on Nuclear and Renewable energy Resources (NURER). 4-7 July 2010 Gazi University-Ankara
 • 4 I.Akkurt "Bremsstrahlung photon facility at TARLA" Turk Hızlandırıcı Merkezi Uluslararası Scientific committe Meeting Haziran 2010-İstanbul
 • 5 I.Akkurt "Overview of Bremsstrahlung at TARLA" 2nd Meeting of International Machine Advisory Committee of Turkish Accelerator and Radiation Laboratory at Ankara (TARLA) Project September 2-3, 2010 Yelken Hotel, Bodrum, Turkey
 • 6 İ.Akkurt "Hızlandırıcılarda Fotonükleer Fizik Uygulamaları" UPHDYO V yaz okulu 29 agustos-3 Eylul 2009
 • 7 (g,n) Projects at Maxlab.
 • Doktora Tezi
 • 1 The Study of (g,n) Reaction at Intermediate Energy in Light NucleiGlasgow University-1998
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bedri Cihan TUNCEL SDÜ Fen-Bilimleri Enst.
 • 2 Serpil EMİKÖNEL SDÜ Fen-Bilimleri Enst.
 • 3 Zehra Nur DEMİRCİ SDÜ Fen-Bilimleri Enst. 2011
 • 4 Hüseyin Ozan TEKİN SDÜ Fen-Bilimleri Enst. 2011
 • 5 Feride Kulalı SDÜ Fen-Bilimleri Enst.
 • 6 Aysun ERSÖZ SDÜ Fen-Bilimleri Enst.
 • 7 Zeliha SEVİN SDÜ Fen-Bilimleri Enst.
 • 8 Betül MAVİ SDÜ Fen-Bilimleri Enst.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Zehra Nur KULUÖZTÜRK
 • 2 Ümit KARA SDU Fen Bilimleri Enst.
 • 3 Kadir Günoğlu SDÜ Fen Bil. Enstitüsü (2012)
 • 4 Hakan Akyıldırım SDÜ Fen-Bilimleri Enst.
 • 5 N.Ayten Uyanık SDU Fen Bilimleri Enst.
 • 6 Aysun Inal SDU Fen Bil. Enst.
 • 7 Betul Mavi SDÜ Fen-Bilimleri Enst.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Abdullah Kaplan"Ağır metallerde düşük enerjili foton kullanilarak (g,n) reaksiyonlarının ölçümü." SDÜ Fen Bil. Enst.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Hadrons in Nuclei Probed with Electromagnetic Interactions" FP6 çerçeve programında desteklenen uluslararası proje
 • 2 4He(g,n) in the Giant Dipole Resonance Region.
 • 3 Spectral Measurements of Photoneutrons from Thick High-Z Layers in the Giant Dipole Resonance Region.
 • 4 Neutron Spectra from (g ,n) Reaction in Thick Low-Z Targets and Dose Evaluation in Antropomorphous Phantom.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDU BAP doktora tezi projesi "Ağır Betonların Nükleer Radyasyon Zırhlama Özelliklerinin Araştırılması"
 • 2 SDU BAP doktora tezi projesi "Yüksek Enerji X-Işınları Üreten Lineer Hızlandırıcı ( LINAC ) Ünitesinde Radyasyon Doz Ölçümleri."
 • 3 SDU BAP doktora tezi projesi "Isparta Alkali Volkanitlerinin Radyometrik Ve Manyetik Yöntemlerle İncelenmesi "
 • 4 SDU-BAP YL projesi "Bremsstrahlung Foton Demetinin Gömülmesi İçin Parametrelerin Belirlenmesi ve Tasarlanması"
 • 5 SDU-BAP YL projesi "Bremsstrahlung Foton Işınımı için Radyatör parametrelerinin belirlenmesi"
 • 6 I.Akkurt "Değişik Tipteki Betonların Nükleer ve Kimyasal Saldırılara Karşı Zırhlama Özelliklerinin Araştırılması" TUBITAK projesi
 • 7 SDU BAP doktora tezi projesi "Isparta'daki Bazı Yapı Malzemelerinde Doğal Radyoaktivite Tayini"
 • 8 Yüksek Çözünürlüklü foton detektör sistemi SDÜ Altyapı
 • 9 Ispartanın Dogal ve Teknolojik radyasyonun ölçülmesiSDÜ Munferit
 • 10 Teknik Egitim Fak. Yapı lab altyapısının gel. SDÜ altyapı
 • 11 SDU BAP YL projesi "Kimyasal Etkilerin Betonların Radyasyon Zırhlama özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TUBITAK (112Y145) Isparta Açısı Içerisindeki Alkalen Volkanitlerin Radyoaktif Element Dağılımının Gamma-Işın Spektrometrisi (Jeofizik Yöntem) ile Incelenmesi
 • 2 YUUP projesi "TAC" DPT2006K-120470 No'lu DPT'nin desteklediği ve Ankara Üniversitesi'nin yürütücülüğünde; Ankara, Gazi, Boğaziçi, İstanbul, Uludağ, Dumlupınar, Erciyes, Niğde ve Süleyman Demirel Üniversite'lerinin ortaklaşa katıldığı YUUP Projesi. (Halen devam ediyor)
 • 3 TUBITAK (112M373)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Turk Fizik Dernegi 28.Fizik Kongresi (Danışma kurulu üyesi) 5-8 Eylül 2012 bodrum
 • 2 Türk Fizik Derneği 28.Fizik Kongresi Danışma kurulu üyesi 6-9 Eylül 2011
 • 3 Turk Fizik Dernegi 22. Fizik Kongresi bilim Kurulu Üyeliği14-17 Eylul 2005 Bodrum
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Nükleer ve PArçacık Fiziginde Monte Carlo uygulamaları Yaz Okulu" (Bilim Kurulu Üyesi)10-12 Mayıs 2012 Bitliseren Üniv. Bitlis
 • 2 tfd24 Fizik kongresi Malatya İnönü Univ.
 • 3 Kongre Sekreteri "Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi 11-14 Eylül 2002 -Isparta"
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Konferans: "Cernde maddenin sırrını çözmek" Mehmeh Akif Ersoy Üniversitesi Kasım-2011
 • 2 Bucak Hikmet Tolunay Fen Lisesi Ögrencilerine "Bilim ve Fizik" adlı konferans
 • 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Fizik Bölümü. Seminer
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel, teşvik ödülü (Fen bilimleri alanında grup başarı ödülü)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel ve sanatsal Yayınları Teşvik degerlendirme yonergesine göre 2007 yılında Fen bilimleri alanında teşvik odulu (üçüncülük)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel ve sanatsal Yayınları Teşvik degerlendirme yonergesine göre 2004 yılında Fen bilimleri alanında teşvik odulu (birincilik)
 • 4 Süleyman Demirel ÜniversitesiBilimsel ve sanatsal Yayınları Teşvik degerlendirme yonergesine göre 2002 yılında Fen bilimleri alanında bilim odulu (birincilik)
 • 5 Tubitak Yayın Teşvik
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.iskenderakkurt.com
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Fizik Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 International Journal of Radiology
 • 2 IJCESEN
 • 3 IJNURASAT
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Editörü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Editörü
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Editörü
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Editörü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Hazardous Materials(A comprehensive....)
 • 2 Fire and Materials (High......)
 • 3 Energy Sources, Part A: (Predicting...)
 • 4 Radiation Effects and Defects in Solids (Analytical ....)
 • 5 Applied Soft Computing (Improved....)
 • 6 International Journal of Energy Research (Application.....)
 • 7 Materials Chemistry and Physics
 • 8 Appl. Rad. and Isot.
 • 9 Radiation Effects and Defects in Solids
 • 10 Applied Soft Computing (2011)
 • 11 Annals of Nuclear Energy "Study of mass...... " (2011)
 • 12 Int.J.of the Phy. Sciences "The effect of zeolite..... (2011)
 • 13 Applied Soft Computing(Multi-instance... 2011)
 • 14 Ann. Nucl. Energy (2010)
 • 15 Air ................... civil engineering (2010)
 • 16 Convergence .........Applied Soft Computing(2010)
 • 17 Building and Environment(2010)
 • 18 Energy Sources (Experimental...2010)
 • 19 Applied soft computing ( consid..... 2010)
 • 20 Construction and building material (2010)
 • 21 App.soft.comp. (prediction 2010)
 • 22 Energy Sources (Techno... 2010)
 • 23 Applied Soft Computing (suplier .. 2010)
 • 24 Int.J. of the Phys. Sciences "The effect .........."
 • 25 Construction and build mater. (effect 2010)
 • 26 App.soft.comp. (classification 2010)
 • 27 Energy Sources (Estimating... 2010)
 • 28 Estimation of monthly average daily global ................Energy Source
 • 29 Effect of Polyester Fibres on the Compressive Strength.............. Cons. and build. Material." 2009
 • 30 "Life cycle inventory of buildings.........." Building and Env. 2009
 • 31 STUDY THE PERFORMANCE OF THE PHOTOGALVANIC CELLS........... Energy source (2009)
 • 32 Simulation of spatial and energy resolution in .......... Int. J. Phys. Sci. (2009)
 • 33 Benchmark and Parametric Study of a Passive ............ Nucl. engin. Design (2009)
 • 34 Experimental Investigation of Domestic ............ energy source (2009)
 • 35 Gamma-Ray Attenuation Coefficients ................... Ann. Nucl. Energy (2008)
 • 36 Variation in energy absorption buildup factor with ............. "Annals of Nucl. energy"
 • 37 Selected steel mill and machine industry wastes as a ...................."Cons. and build. Material." 2006
 • 38 Calculation of c radiation converted to thermal energy in nuclear reactor shielding facilities” Annals of Nuclear Energy 33 (2006) 236–
 • 39 simulation study of g-radiaiton...........Ann. Nucl. Energy (2005)
 • 40 Observation on the experimental determination of ...............Ann. of Nucl. En. (2004)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi "forecasting........" (2010)
 • 2 HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ SİSTEMLERDE BAZI UZUN ÖMÜRLÜ ............. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 2008
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 "Konya Kenti Trafik Gürültüsü Üzerine Bir Çalışma" S.Ü. Fen Fakultesi Fen Dergisi
 • 2 Fırat Univ. Fen ve Muh. Dergisi 2009
 • 3 SDU Fen-Bilimleri Enstitüsü Dergisi"CLIC- LHC Temelindeki Serbest Elektron Lazer (SEL)- ..............."
 • 4 Lise 1. sınıf öğrencilerinin madde ve özellikleri ile ilgili kavram........... Selcuk Univ. Egitim Fakultesi Dergisi (2005)
 • 5 Konya'daki bazı özel ve resmi lise örgencilerinin kinematik konusundaki kavramları anlama düzeylerinin karşılaştırılması........... Selcuk Univ. Egitim Fakultesi Dergisi (2005)
 • 6 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 7 Fırat Univ. Fen ve Muh. Bil. Dergisi (1999)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yrd. (mayıs 2011-haziran 2013)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müd. Yrd.(2002-2005)
 • 2 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. (2002-2003)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen-Edeb.Fak. Fizik Böl. Bşk. Yrd.(2001-2006)
 • 2 S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Böl. Nükleer Fizik ABD Başkanı (2001 - devam)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, doçent temsilcisi (2006-2009)
 • 2 SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Erasmus/Sokrates programı Fakülte Koordinatörü (2005-devam)
 • 3 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, doçent temsilcisi (2005-devam)
 • 4 S.D.Ü. Bilgisayar Bilimleri Arş.Uyğ. Merkezi (BAUM) yönetim kurulu üyesi (2002-2005)
 • 5 S.D.Ü. Bilimsel Yayınları Teşvik ve Değerlendirme Kurulu Üyesi(2001-2005)
 • 6 SDÜ Fen bilimleri enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2005)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 AKRA FM "Toryum ve Türkiye" Çevre Bilinci programı
 • 2 CERN deneyleri ve bilim "Akdeniz TV(Antalya)"
 • 3 Turk hızlandırıcı projesi "Fox TV haber" Kasım 2007
 • 4 Turk hızlandırıcı projesi "Cevizkabuğu" Aralık 2007
 • 5 Hızlandırıcılar ve Turkiye "Isparta Kanal 32 TV"
 • 6 Isparta Kanal32 TV sinde "Nükleer Enerji" konulu programa katılım
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 İsveç Lund Üniversitesi Maxlab'da çeşitli periyotlarda çeşitli sürelerde çeşitli deneylere katılım
VERDİĞİ DERSLER
Fizik I
Fizik II
Fizik-1
fizik-2
Fizik-I (insaat)
Fizik-I(makina)
fotonükleer fizik
mühendislikte nükleer yöntemler
nötron fiziği
nükleer data toplama ve analiz yöntemleri
Nükleer Fizik I
Nükleer Fizik II
radyasyon fiziği
radyasyondan korunma
 
Bu İçeriği Paylaş!