KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Geometri Anabilim Dalı
Telefon 2462111016
E-Posta nihatayyildiz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1734-4251
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 29.01.1990
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 12.06.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 24.04.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Regle Yüzeyler, Eğriler ve Yüzeylerin Diferansiyel Geometrisi
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yücesan, A., Ayyıldız, N., 2007, The Geodesics of Metric Connections with Vectorial Torsion in a semi-Riemannian Manifold, V. Geometri Sempozyumu, 4-7 Temmuz 2007, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • 2 Ayyıldız, N., Çöken, A. C., Yücesan, A., A Characterization of Dual Lorentzian Spherical Curves in The Dual Lorentzian Space, XV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Eylül 2002, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • 3 Yücesan, A., Çöken, A. C., Ayyıldız, N., On The Relaxed Elastic Line On Pseudo-Hypersurfaces in Pseudo-Euclidean Spaces, XV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Eylül 2002, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • 4 Çöken, A. C., Yücesan, A., Ayyıldız, N., Relaxed Elastic Line On A Curved Pseudo- Hypersurface in Pseudo-Euclidean Spaces, XV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Eylül 2002, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • 5 Ayyıldız, N., Çöken, A. C., Yücesan, A., Differential-Geometrical Conditions Between Geodesic Curves And Ruled Surfaces İn Lorentz Space, XIV: Ulusal Matematik Sempozyumu, 19-21 Eylül 2001, Anadolu üniversitesi, Eskişehir.
 • 6 Yücesan, A., Çöken, A. C., Ayyıldız, N., On The Darboux Rotation Axis of Lorentz Space Curve, XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 19-21 Eylül 2001, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dört Köşe Teoremi Üzerine
 • Doktora Tezi
 • 1 Yarı-Öklid Uzayda Kapalı Regle Yüzeylerin İntegral İnvaryantları
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Karataş, H., Çizgi Yörüngelerinin Eğrilik Teorisi Üzerine, S.D.Ü. Fen-Bilimleri Enstitüsü, 2009-2011
 • 2 Yalçın, Ş. N., Dual Lorentz Uzay Hareketlerinin Ani İnvaryantları, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-2010.
 • 3 Turhan, T., Üç Boyutlu Minkowski Uzayında Lightlike Doğrultmanlı Regle Yüzeylerin Eğrilik Teorisi Üzerine, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,2008-2010.
 • 4 Özbey, E., Katı Cisim Hareketlerinin Kinematik Diferensiyel Geometrisi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-2009.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Tunahan TURHAN, İntegral Eğrileri Üzerine, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-2014.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Üç Boyutlu Lorentz Uzayında Küresel ve Uzay Hareketlerinin Diferansiyel Kinematikleri, S.D.Ü. B.A.P. 3355-M1-12, 2014-2017
 • 2 Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanlığı
 • 3 Dual Lorentz Uzay Hareketlerinin Ani İnvaryantları, S.D.Ü.B.A.P. 2036-YL-09, 2009-2010
 • 4 Üç Boyutlu Minkowski Uzayında Lightlike Doğrultmanlı Regle Yüzeylerin Eğrilik Teorisi Üzerine, S.D.Ü. B.A.P. 2037-YL-09, 2009-2010
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 E_{v}^(n+1) Yarı-Öklidiyen Uzaylarda Hiperkuadrik Eğrilerin Karakterizasyonu, S.D.Ü.B.A.P. 0708-M-03, 2003-2005.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 XI. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-11 Eylül 1998, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak teşvik ödülü, 2007 (1 Adet)
 • 2 Tubitak teşvik ödülü, 2006 (2 adet)
 • 3 Tubitak teşvik ödülü, 2004 (2 adet)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-Dergi) (2011)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-Dergi) (2010)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-Dergi)(2009)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-Dergi)(2008)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Kuwait Journal of Science and Engineering (2011)
 • 2 Iranian Journal of Science and Technology (2006)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of the Egyptian Mathematical Society (2010)
 • 2 Studies in Mathematical Sciences (2010)
 • 3 Journal of Arts and Sciences(2009)
 • 4 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-DERGİ)(2008)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 21.06.2006-13.08.2007
 • 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 06.10.2003-03.06.2005
VERDİĞİ DERSLER
Analitik Geometri-I
Analitik Geometri-II
Diferansiyel Geometri-I
Diferensiyellenebilir Manifoldlar-I
Genel Matematik-I
Genel Matematik-II
Hareket Geometrisi ve Kuaterniyonlar Teorisi-I
Hareket Geometrisi ve Kuaterniyonlar Teorisi-II
Lineer Cebir-I
Lineer Cebir-II
Uzay Kinematikleri ve Lie Grupları-I
 
Bu İçeriği Paylaş!