Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Durmuş ACAR
Adı Soyadı Prof. Dr. Durmuş ACAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 3087
E-Posta durmusacar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.durmusacar.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans TİCARET VE TURİZM YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU İŞLETME- MUHASEBE 1.10.1981
Yüksek Lisans
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ MUHASEBE FİNANSMAN 1.5.1989
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Genel Muhasebe,Dokuzuncu Baskı,Durmuş ACAR, Nilüfer TETİKDetay Yayıncılık, Ankara,
 • 2 "Dönem Sonu İşlemleri/Genel Muhasebe II", Detay Yayıncılık, Ankara 2010 .
 • 3 "Küresel Rekabette Maliyet Yönetimi ve Yaklaşımları: Tekstil Sektörü İle İlgili Bir Araştırma", Asil Yayın Dağıtım, Isparta 2005.
 • 4 Bölgesel Gelişim Raporu II Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta):İmalat Sanayi-Enerji-Madencilik,TOBB-BAGEV, TOBB Araştırma Yayınları I, Ankara, 2003.
 • 5 Ticari İşletme ve BelgelerDurmuş ACAR, Hayrettin USUL, İsmet TİTİZTuğra Matbaası, Isparta, 2001
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Burdur İli Kalkınma Düzeyi Araştırması
 • 2 Müfettişlik-Uzmanlık -Denetmenlik-Kaymakamlık-Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Klavuzu KPSS A Grubu, Hazırlayanlar: Prof. Dr. Enver Bozkurt, Doç. Dr. Durmuş Acar ve diğerleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Mayıs 2004, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Durmuş ACAR, Mustafa MORTAŞ, "İşletmelerin Hesap Verebilirlikleri İle Performans Oranları İlişkisi: İMKB-30 Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Araştırma", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:13, S:21, Aralık 2011, s.85-94
 • 2 Muhasebede İhtiyatlılık Kavramıve İMKB Sınai Endeksinde İşlem Gören İşletmelerde İhtiyatlılık Üzerine Bir Araştırma, Durmuş ACAR, Ahmet AKTÜRK, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt 11, Sayı 1, 2009
 • 3 Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Tekstil Sektöründeki Uygulama Boyutları, Durmuş Acar, Nuri Ömürbek, A.Hüsrev Eroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1,2006
 • 4 Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Konya Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir AraştırmaDurmuş ACAR, Vesile ÖMÜRBEKMuhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Mart 2004
 • 5 "Entellektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı"Muhasebe ve Denetime Bakış,Yıl 4, Sayı 15. Ocak 2004. Doç. Dr. Durmuş ACAR, Öğr. Görv. Hüseyin DALĞAR.
 • 6 Gıda Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Üzerine Bir Araştırma,Doç. Dr. Durmuş ACAR, Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK, Arş. Görv. Dr. Vesile ÖMÜRBEK, SDÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 9, Sayı 1, 2004.
 • 7 Bilgi Teknolojilerinin Gıda Sektöründe Kullanımının AnaliziDurmuş ACAR, Nuri ÖMÜRBEK, Vesile ÖMÜRBEKSüleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:8 Sayı:2 2003, s.1-22.
 • 8 Mamul Maliyetlerinin Yönetiminde Etkin Bir Araç: Değer MühendisliğiDurmuş ACAR, Hasan ALKANSDÜ İİBF Dergisi Cilt:8 Sayı:1, 2003, s.59-77.
 • 9 Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme, Doç. Dr. Durmuş Acar-Arş. Görv. Dr. Hasan ALKAN, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 5,Sayı 1, Mart 2003.
 • 10 İleri Maliyet Yönetim Yaklaşımı Olarak Hedef MaliyetlemeDurmuş ACARSDÜ İİBF Dergisi, S:3, 1998, s.81-95
 • 11 Tam Zamanında Üretim Uygulamalarında Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Yararlı Hale GetirilmesiDurmuş ACAR, Nurhan PAPATYASüleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, S: 2, 1997, s. 161-170.
 • 12 İleri Üretim Felsefelerinden JİT'le Maliyetlerin Kontrolü ve Verimliliğin ArttırılmasıDurmuş ACAR, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi S: 1, 1996, s.289-300.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Muhasebe Eğitiminde Ahlak Öğretiminin DeğerlendirilmesiKenneth M. Hiltebeitel, Scoot K. Jones Çev: Durmuş ACARSüleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi S:2, 1997, s.161-170.
 • 2 Muhasebede Ahlak: Fikir (Değer) Aşılamaksızın Değerler EğitimiH. Fevwick Huss, Denise M. Patterson Çev:Durmuş ACARSüleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi S: 1, 1996 s.35-52.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Durmuş ACAR, Hasan ŞENOL, Konaklama İşletmelerinin Hedef Maliyet Uygulama Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya, 2012.
 • 2 Meslek Mensuplarının TMS/TFRS Uygulamalarına Bakış Açıları ve Farkındalık Düzeyleri: Bir Alan Araştırması,ACAR Durmuş, BAYRİ Osman, DALĞAR Hüseyin, ÖZDEMİR Ozan, XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 20 - 24 Mayıs 2009, Celal Bayar Üniversitesi, Çeşme İzmir.
 • 3 Direkt ve Endirekt Üretim Alanlarında Maliyetlerin Düşürülmesi Yoluyla VerimliliğinArttırılması: Uygulamalı Örnek, Durmuş ACAR, 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2008.
 • 4 Mamul Tasarım Aşamasında Kullanılan Stratejik Bir Maliyet Yönetim Aracı: Hedef MaliyetlemeDurmuş ACAR, Hasan ALKANIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Üniversitesi, 19-20 Nisan 2003, İstanbul
 • 5 İleri Üretim Ortamları ve Maliyet Yönetimindeki Yeni EğilimlerDurmuş ACAR, Hasan ALKAN, III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, 19-20 Nisan 2003, İstanbul
 • 6 Küresel Eğilimler Işığı Altında Fakültelerde ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitiminin Yeniden YapılandırılmasıDurmuş ACAR, Hayrettin USULTürkiye XVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi İİBF, 12-16 Mayıs 1999 Fethiye-Muğla
 • 7 Yükseköğretimde Muhasebe Eğitiminin Motivasyon SorunlarıDurmuş ACARTürkiye XIV. Muhasebe Eğiimi Sempozyumu, Hacetepe Üniversitesi İİBF 31 Ekim- 04 Kasım 1995 Kemer-Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Küresel Rekabet Ortamında Maliyet Yönetimin Yeri ve Etkinliği, Doç. Dr. Durmuş ACAR-Yrd. Doç. Dr.Hayrettin USUL,Azerbayycan Devlet Üniversitesi TürkDünyası İşletme Fakültesi,Dünyada Yeni Oluşumlar Açısından Türk Dünyası:Azerbaycan ve Türkiye Sempozyumu,24-27/05/2004 Bakü.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mahmut Sami ÖZTÜRK; MALİYET BİLGİLERİNİN İŞLETME FONKSİYONLARINDA ALINAN KARARLARA ETKİSİ: KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • 2 Hasan Şenol; Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Varlıkların Değerlemesi: Sm ve SMMM'lerin Uygulama Düzeyinin tespitine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 3 Hüseyin Dalğar; Finansal Planlamada Öngörü Metodu Olarak Rasyoların Kullanılması ve Tekstil ektörü İşletmelerinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 4 Hidayet Acar;Dericlik Sektöründe Risk Sermayesi Modelinin Uygulanabılırliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 5 Recai Karakaş; İşletmelerde TKY Uygulamaları İçin Kalite Bilgi Sistemleri ve Veri Taban Tesisi: Isparta Üç Kardeş Tekstil A.Ş. İşletmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Zözümüne İlişken Stratejik YYönyelim, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 6 Ali Kalay; GSM Cep Telefon Sektöründe Stratejik Pazarlama Planı ve 2003 Yılına İlişkin Türkiye Perspektifi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 7 Kenan Yüce; Kobilerin Dış Pazarlara Açılmalarında Yöneticilerin Rolü ve Önemi: Kesme Çiçekcilik Üzerine Anket Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 8 İlhan Kahraman; Tüketim Mallarının Pazarlamasında Turizm ve Turist Gruplarının Etkisi ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 9 Dikici, Ali İhsan; "Otel İşletmeleride Maliyetleme İle Maliyetlerin Tek Düzen Muhasebe Sistemine Göre Muhasebeleştirilmesi ve Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 10 Tekin, Muzaffer; "Şeker Sanayi İşletmelerinde Maliyetlerin Standartlar İle Belirlenmesi ve Burdur Şeker Fabrikası Uygulaması", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 11 Papatya, Nurhan; "İleri Üretim Teknolojilerinde Tam Zamanında Üretim Sisteminin Maliyetlere Etkisi ve Arçelik A.Ş Uygulaması",Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 12 Demir Yusuf;"Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Teşvik Tedbirleri ve TeşvikTedbirlerinin İşletme Yatırım Maliyetlerine Etkisi",Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 13 Başat, Ali İhsan;"Ev Tekstili Sektöründe Maliyetlerin Standart Maliyet Yöntemiyle Tespiti-Diriteks Uygulama Örneği"Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 14 Vesile (salalı) Ömürbek; Meşrubat Sanayiinde Maliyetlerin Tespiti, Analizi ve Isparta Fruko-Tamek Fabrikasında Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 15 Doğan Kutukız, “Kurumlar ve gelir vergisi açısından finansal tabloların analizi ve bir uygulama”, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Oğuzhan ÇARIKÇI; "İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarının Hastane Yöneticileri Tarafından Algılanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • 2 Ozan ÖZDEMİR; "İşletmelerarası İşbirliklerinde Muhasebe Bilgisinin Rolü: Beyaz Eşya Sektöründe Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
 • 3 Burcu Aslantaş Ateş, “Tedarik Zinciri Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımının Maliyet Yönetimine Etkileri: Tekstil-Konfeksiyon Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma” 2011
 • 4 Serpil SENAL, “Bağımsız Denetim Kalitesinin Arttırılmasında Kamu Gözetim Kurulunun Rolü: Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma” 2011
 • 5 Hasan ŞENOL; "Konaklama İşletmelerinde Herşey Dahil Sİsteminin Hedef Maliyetleme Bağlamında Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • 6 Hakan Özçelik, “Muhasebe bilgi sistemlerince üretilen bilgilerin kalitesini etkileyen kritik başarı faktörleri: İMKB’de bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
 • 7 Osman Akın, Altı Sigma ile Bütünleşik Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Mermer Sektöründe Uygulanması, 2010
 • 8 Engin Küçüksille, “Veri madenciliği süreci kullanılarak portföy performansının değerlendirilmesi ve İMKB hisse senetleri piyasasında bir uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
 • 9 Ahmet Aktürk, “Muhasebede ihtiyatlılık kavramı ve İMKB ulusal sınaî endeksinde işlem gören işletmeler üzerine bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
 • 10 İntikam Beşirov, “Yeni rekabet koşullarında işletmelerin yol haritası: Azerbaycan şarap sektörü işletmeleri üzerine bir değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
 • 11 İbrahim Halil Ekşi, “Finansal krizlerin KOBİ'ler üzerinde etkileri ve başarılı-başarısız KOBİ'lerin kriz dönemi stratejileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
 • 12 Hüseyin Dalğar, “Türk finansal piyasalarda kurumsal yatırımcılar olarak emeklilik yatırım fonları ve performanslarının değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
 • 13 Ömer Tekşen, “Barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesinin yeni finansal tekniklerle karşılaştırılarak incelenmesi: Bir araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
 • 14 Muzaffer Tekin, Esnek Üretim Sisteminde Maliyetlerin Belirlenmesi, Kontrolü ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,2005
 • 15 Osman Tuğay; Enflasyonun Mamul Maliyetlerinin Oluşum Sürecine ve Vergilendirmeye Etkisi ve Örnek Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 16 Alkan Hasan; "Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Uygulanabilirliği" Süleyaman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 17 Ömürbek Vesile;"Kurumsal Kaynak Planlamasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü: Gıda Sektöründe uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK 1001 107K072 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması
 • 2 1811-D-09 Muhasebe Bilgi Sistemince Üretilen Bilgilerin Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri Ve Halka Açık İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
 • 3 2028-D-09 ''Muhasebe Bilgilerinin Tedarikçi-İşletme-Müşteri Ticari İlişki Düzeylerine Etkisi : Alan Araştırması.''
 • 4 2018-D-09 ''Konaklama İşletmelerinde Her şey Dahil Sisteminin Hedef Maliyetleme Bağlamında Analizi.
 • 5 1758-D-08 Bağımsız Denetim kalitesinin Artırılmasında Kamu Gözetim Kurumunun Ekleri Ve Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma
 • 6 1757-D-08 Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Maliyet Yönetimine Etkileri
 • 7 İleri Maliyet Yönetim Yaklaşımlarından Hedef Maliyetlemenin Yönetim Aracı Olarak Kullanılması: Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Uygulanabilirliği SDÜ 552 nolu Proje, 2003 (Bitti) 2003
 • 8 Batı Akdeniz Bölgesi Bölgesel Gelişim Projesi (Antalya-Burdur-Isparta):İmalat Sanayi-Enerji-Madencilik
 • 9 Maliyet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Bunların Tekstil Sektöründeki Uygulamalarının Analizi Durmuş ACAR SDU Araştırma Fonu Proje, 2001 (Bitti) 2001
 • 10 Meslek Yüksekokullarındaki Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Amprik Bir Çalışma Durmuş ACAR SDÜ Araştırma Fonu Proje, 2001 (Bitti) 2001
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Oturum Başkanlığı, 1. ULUSLAR ARASI SINIR TİCARETİ KONGRESİ, 4-5-6 November 2010 Kilis / Turkey.
 • 2 Oturum Başkanı, 12 th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, July 20, 2008
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bilim Kurulu Üyeliği, İSTANBUL EKONOMİ VE FİNANS KONFERANSI, ICEF - 2011.
 • 2 Bilim Kurulu Üyeliği, TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ - I, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, 15-16 Nisan 2010, Malatya, TÜRKİYE
 • 3 Bilim Kurulu Üyeliği, 1. ULUSLAR ARASI SINIR TİCARETİ KONGRESİ, 4-5-6 November 2010 Kilis / Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Oturum Başkanı, IDPS 2010, Isparta'nın Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bilim Kurulu Üyeliği, XXX. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, 2011
 • 2 Bilim Kurulu Üyeliği, II. Yerel Ekonomi Kongresi 17-19 Haziran 2010
 • 3 Bilim Kurulu Üyeliği, IDPS 2010, Isparta'nın Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu
 • 4 Bilim Kurulu Üyeliği, XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2009
 • 5 VI.Finans Eğitimi Sempozyumu, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Finansal Yeniden Yapılanma, 11-14 Aralık 2002, Eğirdir-Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe-Finansman ABD, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 6 Türkiye XV Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Üniversite ve Üniversite Dışı Kuruluşlarda Muhasebe Eğitimi, 13-17 Kasım 1996 Manavgat/Antalya; Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Yeni Türk Lirası ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi ve E Beyanname Konferansı :Düzenleyen;Burdur Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Yer Burdur Sanayi ve Ticaret Odası Konferan Salonu, Tarih:3,12,2004, Saat:14.00/17.00
 • 2 Yeni Türk Lirası ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi ve E Beyanname Konferansı :Düzenleyen;Isparta Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Yer:Isparta SMMMO Toplantı Salonu, Tarih:8.12.2004, Saat:14.00/17.00
 • 3 Konu: Yeni Türk Lirasına Geçiş ve Finansal Tablolara Yansıması KonferansıDüzenleyen: Eğirdir Kaymakamlığı ve Esnaf Odası BaşkanlığıYer: Belediye Yeni Düğün Salonu/EğirdirSaat:14.00
 • 4 Konu: Yeni Türk Lirası KonferansıDüzenleyen:Isparta Esnaf Odaları Birliği BaşkanlığıYer:Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı Konferans SalonuTarih:22.12.2004Saat:14.00
 • 5 Konu: Yeni Türk Lirası Konferansı Düzenleyen:Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı Yer:Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu Tarih:22.12.2004 Saat:19.00
 • 6 Konu: Yeni Türk Lirasına Geçiş ve Finansal Tablolara Yansıması Konferansı Düzenleyen: Eğirdir Meslek Yüksek okulu Yer: Mavigöl Uygulama Okulu Konferans Salonu/Eğirdir Tarih:8.12.2004 Saat:14.00
 • 7 Burdur Kanal 15 Televizyonu; YTL'ye Geçiş ve Avrupa Birliği, 15 Aralık 2004
 • 8 Burdur Yüksek Öğrenim Vakfı Üniversite ve Yöresi konulu panelde panelist
 • 9 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Maliyet Hesaplarının Uygulamalı İşleyişi:Firma Bazında;Tekdüzen Hesap Planı Eğitim Semineri, SDÜ İİBF ve Isparta S.M.M.M. Odası, 3 Aralık 1994.
 • 10 Ayrıntılı Hesap Planı Örneği ve Açıklamaları, Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar, Birinci Eğitim Semineri, SDÜ, İİBF, Isparta S.M.M.M. Odası, 16 Aralık 1993.
 • 11 Nakit Akım Tablosu,Gelir TAblosu ve Satışların Maliyeti Tablosu;Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar Eğitim Semineri, SDÜ, İİBF ve Isparta S.M.M.M. Odası, 17 Aralık 1993.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı,Üniversitelerde Muhasebe Öğretiminin Etkinliği konulu araştırma yarışmasında üçüncülük ödülü.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MODAV)
 • 2 Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Burdur İli kalkınma Düzeyi Araştırması
 • 2 Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Finansal Yeniden YapılanmaVI. Finans Eğitim Sempozyumu, SDU, İİBF, 11-14 Aralık 2002 Eğirdir-Isparta
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO Müdürlüğüne vekalet
 • 2 SDÜ Bucak Hikmet Tolunay MYO Müdürlüğü 1995-2004
 • 3 İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 1992-1993
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm başkanlığı
 • 2 Liderlik Merkezi Müdürlüğü
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkanlığı 2005-devam ediyor
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcılığı 1993-1999
 • 5 SDÜ İİBF Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ İİBF İşletme Böl. Muhasebe-Finansman ABD Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2010- Devam Ediyor
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2010-devam ediyor
 • 3 Orman Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2009 - Devam Ediyor
 • 4 Etik Kurul Üyeliği, 2008-2010
 • 5 Üniversite Yönetim Kurulu Profesör Temsilciliği, 2007 -Devam Ediyor
 • 6 Döner Sermaye Yürütme Kurul Üyeliği 1999-2004
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği 1993 -Devam Ediyor
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği 1993 -Devam Ediyor
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Senatörü 1993-2004
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Burdur İli İstihdam Kurulunda Üye
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 1992-1993
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 İngiltere'nin Nottingham Üniversitesi
VERDİĞİ DERSLER
Enflasyon Muhasebesi
Finansal Yönetim
Genel Muhasebe I
Genel Muhasebe II
Mali Müşavirlik Kurumu ve Uygulamaları
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi I
Maliyet Muhasebesi II
Maliyet Yönetimi
Muhasebe Bilgi Sistemi
Yönetim Muhasebesi
Yukarı çık