KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ertan BECEREN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2113023
E-Posta ertanbeceren@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.ertanbeceren.com
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 23.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 08.02.1996
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 24.07.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
DIŞ TİCARET,NAKLİYE & LOJİSTİK, DÖVİZ PİYASALARI,ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ,STRATEJİK YÖNETİM & PLANLAMA,BİLİNÇALTI UYUMLAMALARI, “Subliminal Messages”
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yeni Türkiye 51/2013,s.284 : "Türk İktidar Yapısında Değişim: Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemi"
 • 2 Ertan BECEREN,Murad A. KASALAKAvrupa Birliği İstihdam Stratejisi ve Üye Ülke Stratejilerinin 10 Hedef Kapsamında İstihdama Yönelik UygulamalaEkonomi Bilimleri Dergisi , 2010; 1(2):49-55
 • 3 E-VİZYON DERGİSİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TERCİHLERİNDE NE KADAR BİLİNÇLİ: SDÜ ÖRNEĞİ, 2010
 • 4 Beceren E, Kalağan G, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemi; Türkiye'de Uygulanabilirliği Tartışmaları.. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.163-181
 • 5 Çetin NG, Beceren E, Lider Kişilik: Gandhi.Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2007,3(5);110-132
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 YEREL SİYASET DERGİSİ; "Sosyal sorumluluğun sosyal pazarlamaya dönüşmesi: Isparta Örneği", 2008
 • 2 Çetin NG,Beceren E, Yaşam Kalitesi Kavramının Çocuğu: Eril Kadınlar.Yerel Siyaset,2007,21(2);73-74
 • 3 Beceren E, Kalağan G. Meğer Patronaj Bir Hastalıkmış, Hem de Siyasal Bir Hastalık! O Halde Takım Kurmak da mı Bir Hastalık?Yerel Siyaset,2007,24 (2);27-28
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Beceren E, Durgun A,Isparta İli Turizm Sektörüne Yönelik Stratejik Planlama Süreci.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu 17-19 Ekim 2008, Isparta
 • 2 Öğüt S, Çetin NG, Beceren E, Küçüköner E,ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA GIDA ZEHİRLENMELERİ OLGULARININ İNCELENMESİ,5.Gıda Mühendisliği Kongresi,8-10 Kasım 2007, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ULUSLARARASI İKTİSAT FİNANS VE BANKACILIK KONGRESİ, DÜNYA KRİZLERİNİN İZ DÜŞÜMLERİ , 26-28 HAZİRAN 2013, BİŞKEK, KIRGIZİSTAN
 • 2 I. ULUSLARARASI III. ULUSAL EĞİRDİR TURİZM KONGRESİ. "TV DİZİLERİNİN BÖLGE PAZARLAMASI AÇISINDAN ÖNEMİ: SAKARYA-FIRAT ÖRNEĞİ" ARALIK 2011
 • 3 İKDER, İSTANBUL İKTİSATÇILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ, "SERMAYEN HAZIR: STRATEJİK DÜŞÜNCENİN GİRİŞİMCİLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇLAIŞMA-EKİM-2011
 • 4 İKDER, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSATÇUILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE İNEVASYON KONGRESİ, "FİLM VE TV DİZİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: SAKARYA FIRAT ÖRNEĞİ". EKİM- 2011
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ISPARTA DERİ SEKTÖRÜNÜN STRATEJİK PLANLAMASI, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Doktora Tezi
 • 1 BÖLGESEL REKABET GÜCÜNÜN 1980 SONRASI ANALİZİ: DEĞİŞİM PAYI YAKLAŞIMI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MEHMET DERVİŞ KULINÇ, SOSYALBİLİMLER,ULUSLARARASI TİCARET TEZSİZ YÜKSEK LİSANS, BİTİRME TEZİ.ULUSLARARASI TİCARETTE LOJİSTİK, 2014
 • 2 ELİF KILINÇ; SAĞLIK TURİZMİ VE ISPARTA ÖRNEĞİ
 • 3 YAHYA DOLGUN, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Uluslararası Ticaret Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans 3. Dönem "Dış Ticarette (Gümrük İşlemlerinde) Kullanılan Belgeler" bitirme projesi
 • 4 Selen Emlak. Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans bitirme Proje: "dış ticarette sigorta işlemleri ve belgeler"
 • 5 ALİ BALCI, DIŞ TİCARETTE KULLANILAN FİNANSMAN TEKNİKLERİ VE ISPARTA TERCİHİ, SDÜ, SBE, 2011
 • İkinci danışmanlığında, en az bir yıldan fazla yürütülen, tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 YAVUZ KILIÇ, AHS TEMELLİ DEVLET DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, SDÜ, SBE
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ DOSTU PROJESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 BEN BU ÜLKENİN GELECEĞİYİM.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 DEMİRYOLU VE LOJİSTİK ÇALIŞTAYI-SDÜ-BAKA, KARGO TAŞIMACILIĞINDA SDÜ HAVALİMANI 4.GRUP BAŞKANLIĞI
 • 2 UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-2011
 • 3 UYGULAMALI DIŞ TİCARET KURSLARI-2010
 • 4 UYGULAMALI DIŞ TİCARET (KURS-WORKSHOP), EDUCON EĞİTİM MERKEZİ İTÜ-MAÇKA-2009
 • 5 İŞTE YÖNETİCİLİK, EDUCON EĞİTİM (KURS-WORKSHOP) MAKÜ-2009
 • 6 UYGULAMALI DIŞ TİCARET, (KURS-WORKSHOP) MAKÜ-2009
 • 7 UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ EĞİTİM PROGRAMMI-2009,
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ATSO-ANTALYA TİCARET SANAYİ ODASI, "50 SAATLİK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ" KURSU-HAZİRAN2014
 • 2 ATSO-ANTALYA TİCARET SANAYİ ODASI- ETKİLİ DEPO VE STOK YÖNETİMİ:LOJİSTİK", 2013
 • 3 ATSO, "ANALİTİK DÜŞÜNCE VE YARATICI ZEKA" KONULUI EĞİTİM VERDİ.
 • 4 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, SPOR ÇALIŞTAYI; "SPOR EKONOMİSİ" ÜYESİ.
 • 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ISPARTA İL MİLLİEĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, LİDERLER AKADEMİSİ EĞİTMENİ
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Adam SMITH'ten KEYNES'e Antik Fikirler" Gersengirshen Almanya
 • 2 ISPARTA İL MECLİSİ, "ISPARTA İLİ YAŞAM KALİTESİ" OTURUMUNDA KONUŞMACI
 • 3 GÜLKENT LİSESİ, KARİYER PLANLAMA SEMİNERİ
 • 4 TED KOLEJİ, KARİYER PLANLAMA EĞİTİM SEMİNERİ
 • 5 TEMA SİGORTA İSTANBUL- "YASAL SORUMLULUK VE SİGORTALAR" EĞİTİM SEMİNERİ-2012
 • 6 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE STRATEJİK DÜŞÜNCE BAĞLAMINDA GİRİŞİMCİLİK. ARALIK-2011
 • 7 MEHMET AKİF ÜNİVERSİTESİ AĞLASUN MESLEK YÜKSEK OKULU: KARİYER PLANLAMADA STRATEJİK DÜŞÜNCE KONULU KONFERANS, MAYIS-2010
 • 8 YALVAÇ MESLEK YÜKSEK OKULU, DEĞİŞİM VE KARİYER PLANLAMADA GİRİŞİMCİLİK KONULU KONFERANS. MART-2010
 • 9 Genç Girişimcilik Çalıştayı -KONYA - TC Mevlana Kalkınma Ajansı
 • 10 ISPARTA MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (IMMO)YENİ DÜNYA DÜZENİ VE EKONOMİK GELİŞMELER, 2010
 • 11 BURDUR MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (BMMO) YENİ DÜNYA DÜZENİNDE EKONOMİK GELİŞMELER VE MESLEĞE YANSIMASI, 2010
 • 12 PANALİST: “Turizm ve Isparta” , ISPARTA VALİLİĞİ
 • 13 YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI-YEREL KAKINMA MODELLERİNDE PAZARLAMA ŞEKİLLERİ
 • 14 ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI-PERSONELE YÖNELİK MOTİVASYON EĞİTİMİ
 • 15 RIXOS HOTELLER GRUBU, RIXOS ACADEMY
 • 16 TARİŞ-AYMA SATIŞ PAZARLAMA
 • Faydalı model
 • 1 ISPARTA ŞOFORLER ODASINA KAYITLI ŞOFORLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK MODELİ
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.ertanbeceren.com
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Business and Economics Research Journal (BERJ)"İşletmeleri Lojistik Faaliyetlerde Yatırıma Yönelten Faktörlerinİncelenmesi: Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Örneği"
 • 2 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığıİktisat Fakültesi MecmuasiTHE RELATIONSHIP BETWEEN SECTORAL EMPLOYMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT IN TURKEY: SHIFT – SHARE ANALYSIS
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 YALVAÇ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU - BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BAŞKANI
 • 2 YALVAÇ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU - ULUSLARRASI TİCARET VE İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 YALVAÇ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU, ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, UYGULAMALI DIŞ TİCARET (TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Fen Lisesi, Proje Etkinliği Seçici Kurul Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO), Kurumsallaşma Eğitim Semineri 14 Nisan 2011 Antalya
 • 2 ISPARTA VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, PERSONELİNE YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK MODELİNE BAĞLI, MOTİVASYON, KRİZ STRES YÖNETİMİ ENDEKSLİ ÇALIŞMA
 • 3 GENÇ MÜSİAD“İŞADAMI OKULU”-KONYA: ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ
 • 4 ISPARTA GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ (IGİAD), 21. YÜZYILDA DEĞİŞİM YÖNETİMİ KONFERANSI, 2010
 • 5 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO); PİYASALAR VE REKABET STRATEJİLERİ
 • 6 Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezi - İGEME, Dış Ticaret Koçluğu, Akredite, Educon Eğitim Danışmanlık-İstanbul
 • 7 PANEL: ISPARTA TURİZMİ’NİNSORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Isparta Valiliği; 25-28 Mayıs 2009
 • 8 ANTALYA GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ (AGİAD); DÜNYA İKTİSADİ GÜNDEMİNDE STRATEJİK DÜŞÜNCEYLE DEĞİŞİM, KONFERANS
 • 9 SPS MARMARA EĞİTİM DANIŞMANLIK MERKEZİ-İSTANBUL,
 • 10 GÜL EĞİTİM YETERLİLİK MERKEZİ-ISPARTA
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 FARKINDA MISIN? VTV ANTALYA
 • 2 AKDENİZ GAZETESİ KÖŞE YAZARLIĞI
 • 3 DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE ISPARTA; KANAL 32 CANLI TV PROGRAMI "ANAHTAR"
 • 4 AKDENİZ TV "EKONOMİ VE KARİYER" PROGRAMI
 • 5 AKDENİZ GAZETESİ-"İKTİSADİ GÜNCEL SORUNLAR" KONULU KÖŞE YAZARLIĞI
 • 6 HABERTÜRK (BALÇİÇEK PAMİR-HABERLER), BAŞKANLIK YARI BAŞKANLIK SİSTEMİNİN TARTIŞILMASI-CANLI YAYIN BAĞLANTISI
 • 7 AKDENİZ GAZETESİ
 • 8 KANAL 32 TV PROGRAMI-GİRİŞİMCİLİK VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ
 • 9 HABERTÜRK -FATİH ALTAYLI-HABERLER-BAŞKANLIK YARIBAŞKANLIK SİSTEMİNİN TARTIŞILMASI-CANLI YAYIN BAĞLANTISI
 • 10 KANAL-3 TV; KADIN VE GİRİŞİMCİLİK, CANLI YAYIN- AFYON
 • 11 ekogündem haftalık radyo programı; sdü, radyo tv. canlı
VERDİĞİ DERSLER
AB TR İLİŞKİLERİ
DIŞ TİCARET
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
DÜNYA EKONOMİSİ
GENEL EKONOMİ
gümrük mevzuatı
İKTİSADA GİRİŞ
İKTİSADİ GÜNCEL SORUNLAR
İKTİSAT POLİTİKASI
KRİZ VE STRES YÖNETİMİ
MAKRO İKTİSAT
MEDYA EKONOMİSİ
MİKRO EKONOMİ
TURİZM EKONOMİSİ
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ
ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR
ULUSLARARASI İKTİSAT
 
Bu İçeriği Paylaş!