KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Naile Rengin OYMAN
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Halı, Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı
Telefon 2462113564
E-Posta renginoyman@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SANATLAR 11.09.1985
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 25.07.1994
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 04.03.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bilgisayar Destekli Tasarım,Dokuma,Dokuma resim,Sanat egitimi,Osmanlı Kumaş Sanatı,Resim,Restorasyon ve konservasyon,Tekstil tasarımı,Geleneksel Türk Sanatları,Lif Sanatı,İğneli Dokuma Takılar,Tekstil ve Moda Tasarımı
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • İkinci danışmanlığında, en az bir yıldan fazla yürütülen, tamamlanmamış Doktora Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • Yurdışı sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • Yurtiçi sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Oyman, N. R.; Süleyman Demirel Üniversitesi ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Mayıs-Haziran 2016, Sayı: 17, Isparta. (ISSN: 1308-2698)
 • 2 Oyman, N. R.; Akdeniz Sanat Dergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları,Yıl: 5 Mart/Sayı: 8, Antalya. (ISSN: 1307-9700)
 • 3 Oyman, N. R.; Akdeniz Sanat Dergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Yıl: 4 Kasım/ Sayı: 7, Antalya. (ISSN: 1307-9700)
 • 4 Oyman, N. R.; Süleyman Demirel Üniversitesi ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Mayıs-Haziran 2013, Sayı: 11, Isparta. (ISSN: 1308-2698)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Büken Oyman N.R., Güzel Sanatlar Fakültesi, Dekan Yardımcısı.
 • 2 Oyman N. Rengin;2005, S.D.Ü. Moda ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi (MODKON) Müdürü.
 • 3 Büken Oyman N.R., S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Dekan Yardımcısı.
 • 4 Büken Oyman N.R., Isparta Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölüm Başkanı.
 • 5 Büken Oyman N.R., Güzel Sanatlar Fakültesi, Dekan Yardımcısı.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • Yurtiçi yayınlarda adayın sanatsal çalışmaları hakkında kendi alanında yayın yapılmış olması
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
VERDİĞİ DERSLER
20. Y.Y. Moda Tasarımında Öncü Yaklaşımlar
Baskı Tasarımı I
Baskı Tasarımı II
Baskı Teknolojisi ve Tasarımı I
Batik Boyama
Batik Boyama (II. Öğretim)
Bitirme Ödevi
Bitirme Projesi
Bitirme Projesi (II. Öğretim)
Bitirme Projesi (Ödevi)
Bitkisel Boyacılık Renk ve Haslık Tayin ve Yöntemleri
Buluş Kompozisyon
Çağlar Boyu Anadolu Motifleri
Desen Tasarım Tekniği III
Desen Tasarım Tekniği III (II. Öğretim)
Desen Tasarım Tekniği IV
Dokuma Resim Tasarımı ve Uygulaması
Dokuma Tasarımı III
Dokuma Tasarımı IV
Dokuma Tasarımı IV (II. Öğretim)
Dokuma Teknikleri
Dokuma Teknikleri III
Dokuma Teknikleri III (II. Öğretim)
Dokuma Teknikleri IV
Dokuma Teknikleri V
Dokuma Teknikleri V (II. Öğretim)
Dokuma Teknikleri VI
Düz Dokuma Tasarımı I
Düz Dokuma Tasarımı I (II. Öğretim)
Düz Dokuma Tasarımı II
Düz Dokuma Tasarımı II (II. Öğretim)
El Sanatları
El Sanatlarında Doğal Boyalar
El Sanatlarında Tasarım
Farklı Boyama Teknikleri I
Farklı Kültürlerde Geleneksellik ve Geleneksel Sanatlar
Geleneksel Mekikli Dokumalar I
Geleneksel Sanatlarda Renk Olgusu
Geleneksel Takı Tasarımı
Geleneksel Takı Tasarımı (II. Öğretim)
Geleneksel Türk El Sanatlarında Tasarım Yöntemleri
Geleneksel Türk Kumaşları
Geleneksel Türk Motif Çağdaş Yorumu
Geleneksel Türk Sanatlarında Tasarım Yöntemleri I
Geleneksel Türk Sanatlarında Tasarım Yöntemleri II
Giyilebilir Sanat
Giysi ve Aksesuar Tasarımında Trend Analizi
Halı Kilim Tasarım Yöntemleri
İslamiyet Öncesi Geleneksel Türk Sanatları
İslamiyet Sonrası Geleneksel Türk Sanatları
Keçe Sanatları
Keçe Tasarımı
Kirkitli Dokuma Sanat Objeleri
Kirkitli Dokuma Tekniklerinin Görsel Analizi ve Tasarıma Etkisi
Kirkitli Dokumalar
Kumaş Yapı Bilgisi
Lif Sanatı I
Mekikli Dokuma Tasarımı I
Mekikli dokumalar
Moda Olgusu ve Tasarım
Moda Pazarlama
Özgün Baskı Teknikleri
Printing Fabric DesignI
Printing Fabric DesignII
Printing Fabric Designing II
Restorasyon ve Konservasyon I
Restorasyon ve Konservasyon I (II. Öğretim)
Restorasyon ve Konservasyon II
Restorasyon ve Konservasyon II (II. Öğretim)
Sanat Eleştirisi ve Yöntemleri
Seçmeli Batik Boyama
Seçmeli Batik Boyama (II. Öğretim)
Seçmeli Deri Mozaik
Seçmeli Farklı Boyama Teknikleri I
Seçmeli Geleneksel Mekikili Dokumaları
Seçmeli Geleneksel Mekikili Dokumaları I
Seçmeli Halı- Kilim II
Seçmeli Halı-Kilim
Seçmeli Halı-Kilim I
Seçmeli Keçe Tasarımı
Seçmeli Lif Sanatı I
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Kumaş Sanatı I
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Kumaş Sanatı II
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı I
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Türk Kumaşları
Selçuklu ve Osmanlı Türk kumaş Sanatı II
Serbest Tekstil Sanatları
Tasarım İlkeleri I
Tasarım İlkeleri I (II. Öğretim)
Tasarım İlkeleri II
Tasarım İlkeleri II (II. Öğretim)
Tekstil El Sanatları Tasarımı
Tekstil Tasarım I
Tekstil Tasarım II
Tekstil Tasarımı I
Tekstil Tasarımı II
Tekstil Tasarımında Desen II
Tekstil Tasarımında Moda ve Sanat İlişkisi
Tekstil Tasarımında Proje Geliştirme
Tekstil Teknolojisi I
Tekstil teknolojisi II
Tekstil Teknolojisine Giriş
Tekstil Ürünleri Restorasyonu
Textile Designing II
Tez
Tezhipli Yazma Eserlerde Kompozisyon Özellikleri
Türk El Sanatlarında Malzemenin Etkisi
Türk İşleme Sanatının Tasarım Boyutu
Uzmanlık Alan Dersi
 
Bu İçeriği Paylaş!