KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İsmail KIR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2114064
E-Posta ismailkir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://fef.sdu.edu.tr/~ismail
ORCID ID 0000-0002-8700-1174
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 26.06.1992
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 03.10.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 10.12.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hidrobiyoloji,Ekoloji,Parazitoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kır, İ., Tekin-Özan, S. 2005. Beyşehir Gölü ve Adaları'nın Balık, Amfibi ve Sürüngen Faunası. Tabiat ve İnsan. 39(2): 27-30.
 • 2 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Barlas, M., 2004. Balıklarda Ağır Metal Birikimi ve Etkileri. Tabiat ve İnsan. 38(1) :23-33.
 • 3 Kır, İ., Tabur, M.A., Ayvaz, Y., 2003. Su Samurları (Lutra lutra)'nın Göller Bölgesindeki Durumu. Tabiat ve İnsan. 37(4): 8-9.
 • 4 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Ayvaz, Y. 2003. Kovada Çayı Arboretumu'nun (Eğirdir-Isparta) Balık, Kurbağa ve Sürüngen Faunası. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg., 7(3): 15-17.
 • 5 Barlas, M., Kır, İ. 2001. Water Quality of Karacaören I Dam Lake and Investigation on Parasites of Barbels (Barbus capito pectoralis Heckel ,1843) Inhibiting the Lake. Gazi Üniv. Fen Bil. Enst. Derg., 14 (2): 633-641.
 • 6 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Çınar, K. 2001. Antalya Körfezi Ekonomik Balıkları ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma. SDÜ. Fen Bil. Enst. Derg., 5 (2): 133-138.
 • 7 Çınar, K., Kır, İ. 2001. Bıyıklı Balık (Barbus capito pectoralis Heckel, 1843)'larda Tat Tomurcuklarının Farklı Vücut Bölgelerindeki Dağılımı ve Histolojik Yapıları. SDÜ. Fen Bil. Enst. Derg., 5 (3): 142-147.
 • 8 Cengiz, M., Kır, E., Kır, İ. 1998. Isparta Çevresi İçme Suyu Kaynak ve Göletlerinde Nitrat, Nitrit ve Flor Miktarının Belirlenmesi. SDÜ. Fen Bil. Enst. Derg., 3: 69-80.
 • 9 Kır, İ., Polat, N. 1996-1997. Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde Yaşayan Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758)'nin Sindirim Sisteminde Tespit Edilen Fitoplanktonik Organizmalar. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg., 5: 67-81.
 • 10 Polat, N., Kır, İ. 1996-1997. Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde Yaşayan Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758)'nin Besin Organizmaları Üzerine Bir Araştırma. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg., 5: 52-66.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kır, İ., Ulusoy, M. 2017. Antalya İli (Türkiye) İçme Suyu Kaynaklarında Arsenik (As) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 13(2): 186-194.
 • 2 Kır, İ., Erdoğan, M., Engin, M.S. 2015. Determination of Nitrite, Nitrate, Phosphate and Fluoride Quantities in Water and Sediment of Eğirdir Lake, Turkey. Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science. 19(2): 129-132.
 • 3 Kır, İ., Samancı, İ. 2012. Karacaören II Baraj Gölü (Burdur, Isparta)’nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch., 1782)’nın Parazit Faunası. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 8(2): 38-42.
 • 4 Kır, İ., Tuncay, Y., 2010. Kovada Gölü’nde Yaşayan İstakozlarda (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır Metallerin Birikiminin İncelenmesi. SDU Journal of Science (E-Journal). 5(2): 179-186.
 • 5 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Ayvaz, Y., Barlas, M. 2008. Influence of Seasons on Heavy Metal Levels in Carp (Cyprinus carpio L.) Tissues from Kovada Lake (Turkey). Advances in Food Sciences. 30(3): 140-144.
 • 6 Tekin-Özan, S., Kır, İ., 2007. Accumulation of Some Heavy Metals in Raphidascaris acus (Bloch, 1779) and its Host (Esox lucius L., 1758). Türkiye Parazitoloji Dergisi. 31(4): 327-329.
 • 7 Kır, İ., Tekin-Özan, S., 2007. Helminth Infections in Common Carp, Cyprinus carpio L., 1758 (Cyprinidae) from Kovada Lake (Turkey). Türkiye Parazitoloji Dergisi. 31(3): 232-236.
 • 8 Kır, İ., Tekin-Özan, S., Tuncay, Y., 2007. Kovada Gölü'nün Su ve Sedimentindeki Bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Değişimi. Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Derg. 24 (1-2): 155-158.
 • 9 Kır, İ., 2007. Kovada Gölü'nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)'ndaki Parazitlerin Büyümeye Etkisi. Türkiye Parazitoloji Derg., 31(2): 162-164.
 • 10 Tekin-Özan, S., Kır, İ., Ayvaz, Y., Barlas, M., 2006. Beyşehir Gölü Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (4): 333-338.
 • 11 Kır, İ. 2005. Karataş Gölü (Burdur) ve Çevresinin Balık, Amfibi ve Sürüngen Faunası. Ekoloji, 14(56): 23-25.
 • 12 Tekin-Özan, S., Kır, İ. 2005. Kovada Gölü Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)'nın Parazitleri Üzerine Bir Çalışma. Türkiye Parazitoloji Derg., 29(3): 200-203.
 • 13 Kır, İ., Tekin-Özan, S., 2005. Işıklı Baraj Gölü (Denizli)’nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758)’nın Endoparazitleri, Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri. Türkiye Parazitoloji Derg., 29(4): 291-294.
 • 14 Kır. İ., Ayvaz, Y., Barlas, M., Tekin-Özan, S. 2004. Karacaören I Baraj Gölü'nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)'lardaki Parazitlerin Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri. Türkiye Parazitoloji Derg., 28(1): 45-49.
 • 15 Kır, İ. 2002. Karacaören I Baraj Gölü'nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)'nın Büyüme ve Ektoparazit İlişkisinin İncelenmesi. Türkiye Parazitoloji Derg., 26 (4): 440-443.
 • 16 Kır, İ., Yıldırım, M.Z., Becer, Z.A., İkiz, R. 2001. Eğirdir Gölü Ova Kurbağalarının (Rana ridibunda Pallas 1771; Anura: Ranidae) Beslenmesi ve Parazitleri. Türkiye Parazitoloji Derg., 25 (1): 83-87.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Becer Z.A., Kır, İ., Çubuk, H. 1998. Karacaören I Baraj Gölü'de Yaşayan Carassius carassius L., 1758 (Isparta-Burdur) Populasyonunun Bazı Üreme Özellikleri. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1998, Samsun. Cilt II, 126-138.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde Yaşayan Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758) Populasyonunun Beslendiği Organizmalar Üzerine Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. SAMSUN.
 • Doktora Tezi
 • 1 Karacaören I Baraj Gölü'nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758), Bıyıklı Balık (Barbus capito pectoralis Heckel, 1843) ve Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)'nın Büyüme ve Parazitlerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. ISPARTA.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ulusoy, M. 2015. Antalya İçme Suyu Kaynaklarında Arsenik Miktarının Mevsimlere Bağlı Olarak İncelenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü. ISPARTA.
 • 2 Erdoğan, M. 2014. Karacaören I (Isparta-Burdur) Baraj Gölü’ndeki Su, Sediment ve Sazan (Cyprinus carpio L.,1758) Örneklerinde Bazı Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü. ISPARTA.
 • 3 Samancı, İ. 2011. Karacaören II Baraj Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)’ndaki Parazitlerin İncelenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü. ISPARTA.
 • 4 Tumantozlu, H. 2010. Karacaören II Baraj Gölü’ndeki Su, Sediment ve Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Örneklerinde Bazı Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü. ISPARTA.
 • 5 Tuncay, Y. 2007. Kovada Gölü'nde Yaşayan İstakozlarda (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü. ISPARTA.
 • 6 Yenice, N. 2002. Kepez Su Ürünleri Merkezi Göleti'nde Yaşayan Çiçek Balığı (Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992)'nın Üreme Özellikleri. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü. ISPARTA.
 • 7 Dişci, H. 2002. Işıklı Baraj Gölü'nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758)'nın Endoparazitlerinin İncelenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü. ISPARTA.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜBAP-2854-YL-11. Karacaören I (Isparta-Burdur) Baraj Gölü’ndeki Su, Sediment ve Sazan (Cyprinus carpio L.,1758) Örneklerinde Bazı Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi. Proje Yöneticisi, 2014.
 • 2 SDÜBAP-2612-M-10. Eğirdir Gölü’nün Nitrit, Nitrat, Fosfat, Flor ve Bazı Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi. Proje Yöneticisi, 2012.
 • 3 SDÜBAP-2238-YL-10. Karacaören II Baraj Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)'ndaki Parazitlerin İncelenmesi. Proje Yöneticisi, 2011.
 • 4 SDÜBAP-1920-YL-09. Karacaören II Baraj Gölü’ndeki Su, Sediment ve Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Örneklerinde Bazı Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi. Proje Yöneticisi, 2010.
 • 5 SDÜBAP-05-M-1191. Kovada Gölü'nde yaşayan istakozlarda (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) ağır metal birikiminin araştırılması. Proje Yöneticisi, 2007.
 • 6 SDÜBAP-623. Karataş Gölü (Burdur)'nün Faunistik ve Fabaceae Familyasının Bazı Türlerinin Karyolojik İncelenmesi. Proje Yöneticisi, 2004.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜBAP-774. Kovada Gölü'ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.,1758), Kadife Balığı (Tinca tinca L.,1758) ve Havuz Balığı (Carassius carassius L.,1758)'ın Parazitleri ve Bazı Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. Yardımcı Araştırmacı, 2005.
 • 2 SDÜBAP-624. Çiçek Balığı Sindirim Kanalı Mukozasında Substance-P, Gastrin ve Serotoninin Imminohistokimyasal Lokalizasyonları. Yardımcı Araştırmacı, 2003.
 • 3 SDÜBAP-386. Beyşehir Gölü ve Adalarının Faunası. Yardımcı Araştırmacı, 2002.
 • 4 SDÜBAP-244. Kovada Çayı Arboretumu Faunası. Yardımcı Araştırmacı, 2001.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Workshop on Sustainable Tourism and Human Activities in Protected Areas. RTP 40033 organised in co-operation with the Antalya Provincial Directorate of Environment and Forestry. Antalya, Turkey. 23-24 February 2010.
 • 2 Workshop on Biodiversity Conservation and the Natura 2000 Network. RTP 31634 organised in co-operation with the Antalya Provincial Directorate of Environment and Forestry. Antalya, Turkey. 13-14 January 2009.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Eğirdir-Isparta. 27-29 Ağustos 2012.
 • 2 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BOLU. 4-6 Ağustos 2010.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri. Sakarya Üniversitesi Vakfı Okulları.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. (Tekin-Özan, S., Kır, İ. 2008. Concentrations of some heavy metals in tench (Tinca tinca L., 1758), its endoparasite (Ligula intestinalis L., 1758), sediment and water in Beyşehir Lake (Turkey). Polish J. of Environ. Stud. 17(4): 597-603.)
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. (Tekin-Özan, S., Kır, İ., 2008. Seasonal variations of heavy metals in some organs of carp (Cyprinus carpio L., 1758) from Beyşehir Lake (Turkey). Env. Mon.Ass. 138: 201-206.)
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Tekin-Özan, S., Kır, İ., 2007. Seasonal variations of some heavy metals in pikeperch (Sander lucioperca L., 1758) and crucian carp (Carassius carassius L., 1758) from Kovada Lake, Turkey. Fre. Env. Bull. 15(8): 904-909.)
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006. (Tekin-Özan, S., Kır, İ., 2005. Comparative study on the accumulation of heavy metals in different organs of tench (Tinca tinca L., 1758) and plerocercoids of its endoparasite Ligula intestinalis. Parasitol. Res. 97: 156-159.)
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006. (Tekin-Özan, S., Kır, İ., 2006. Concentrations of some heavy metals in organs of two fish species from the Beyşehir Lake, Turkey. Fresen. Environ. Bull. 15 (6): 530-534.)
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2005. (Kır, İ., Tekin-Özan, S., 2005. Occurrence of Helminths in Tench (Tinca tinca L., 1758) of Kovada Lake(Isparta), Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish. Pathol., 25 (2); 75-81. )
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Phaselis / Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi
 • 2 Phaselis / Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi
 • 3 Phaselis / Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 2 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Ent. Dergisi
 • 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Dergisi
 • 4 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (E-Dergi)
 • 5 Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Ent. Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International Journal of Sediment Research
 • 2 Environmental Monitoring and Assessment
 • 3 Environmental Monitoring and Assessment
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDU. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Kültür Balıkçılığı
Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Ekolojik Parazitoloji
Göl Ekolojisi
Hidrobiyoloji
İhtiyoloji
Kültür Balıkçılığı
Limnoloji
Omurgalı I Laboratuvarı
Omurgalı II Laboratuvarı
Parazit Araştırma ve İnceleme Yöntemleri
parazitoloji
Türkiye Balıkları
 
Bu İçeriği Paylaş!