KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin AYDIN
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı İdare Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta vahdettinaydin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8898-0207
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 31.05.1991
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CEZA VE CEZA HUKUK USULU 30.06.1995
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ HUKUKİ STATÜSÜ 22.10.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Türk Yükseköğretim Sistemi,İdare Hukuku,Eğitim Hukuku,Vakıf Yükseköğretim Kurumları,Sağlık Hukuku,İmar Hukuku
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dr. Vahdettin AYDIN, "Türk Yönetim Tarihi Açısından Vakıf Sistemi ve Eğitim Yönetimine Katkısı", SDÜ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı:1, 2003.
 • 2 Arş.Gör. Vahdettin AYDIN, Arş. Gör. Yüksel METİN, "Parti İçi Demokrasi", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Milenyum Armağanı 2000, Cilt:8, Sayı:1-2.
 • 3 Arş.Gör. Vahdettin AYDIN, "1982 Anayasası Çerçevesinde Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması", SDÜ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 3, Güz, 1998.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ , STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ" Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, C.7, S.16, s.48-60
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Assist. Prof. Hüseyin GÜRBÜZ, Assist. Prof. Veysel YILMAZ, Research. Dr. Vahdettin AYDIN; "Child Crimes in Turkey and A Statistical Analysis of The Relationships Between Crime Types Committed By Children in Reformatories and Socio-Cultural Condition of Their Families", 2003 Hawaii International Conference on Social Sciences June 12 to June 15, 2003 (Sponsorered by University of Hawaii-West Oahu).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Türk Anayasalarında İletişim Özgürlüğü ve Özel Radyo Televizyon Düzenlemesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü, Konya, 1995. (Danışman Yrd.Doç.Dr. Cumhur ŞAHİN).
 • Doktora Tezi
 • 1 "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hukuki Statüsü", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü, İstanbul, 2001. (Danışman: Doç.Dr. Bihterin VURAL DİNÇKOL).
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hikmet TOKSÖZ, "İstisnai Memuriyet" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2 "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin idari yapısı"- Orhan BURHAN
 • 3 "Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Öncesi Soruşturmaları" Hatice MESCİ
 • 4 "Belediye personelinin hizmet içi eğitimi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi örneği"-Özlem ÖZDEN
 • 5 "Yönetsel katılım ve kent konseyleri: Antalya - Burdur - Isparta uygulamaları"-Seda YILDIZ
 • 6 "İl yönetiminde bir yerel yönetim organı olarak il özel idareleri"-Özlem KELEŞ
 • 7 "Kamu yönetiminde denetim olgusu ve Türkiye'de kamu yönetiminin denetlenmesi"- Elçin AKPINAR
 • 8 "Türkiye'de mahalli idare birlikleri ve Isparta mahalli idare birliklerinin yapısal analizi"-Yusuf Gökhan YOLCU
 • 9 "Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı açısından İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının iç hukukumuza etkisi "-Gülnur ÖZYURT
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİNİN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ-Zişan KORKMAZ ÖZCAN
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 3485-D1-13 no’lu Proje : "YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİNİN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ".
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 9. Adalet Meslek Yüksekokulları Klavye Yarışması Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokullarının Ev Sahipliğinde (16-17 Mayıs 2017)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu "Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişiminde Yeni Eğilimler" Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde (17-18 Mayıs 2016)
 • 2 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversiyesi Gönen MYO ev sahipliğinde, 28-30 Mayıs 2015, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Yrd.Doç.Dr. Vahdettin AYDIN, Prof.Dr. Bilal Murat ÖZGÜVEN, Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GÜL, Yrd.Doç.Dr. Murat OKÇU, "Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Reformu Yasa Taslakları Üzerine Düşünceler" Paneli, Sentez Grubu Kültür Derneği, 09.01.2004, ISPARTA.
 • 2 Yrd.Doç.Dr. Vahdettin AYDIN, "Türk Yükseköğretim Sistemi ve Yeni Yükseköğretim Düzenlemesi", SDÜ. İİBF. Bölüm Seminer Toplantıları (1), Isparta, 17.10.2003.
 • 3 Yrd.Doç.Dr. Vahdettin AYDIN, "İnsan Haklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği", Gelendost Çok Programlı Lise Salonu, İnsan Hakları Haftası Konferans Dizisi (1), Gelendost, Isparta, 9.12.2003.
 • 4 Yrd.Doç.Dr. Vahdettin AYDIN, "BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 55.Yıldönümünde İnsan Hakları", İnsan Hakları Haftası Konferans Dizisi (2), Keçiborlu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Keçiborlu, Isparta, 10.12.2003.
 • 5 Yrd.Doç.Dr. Vahdettin AYDIN, "İnsan Haklarının Kamu Görevlileri Tarafından İhlal Edilmesinin Önlenmesi ve Korunması", İnsan Hakları Haftası Konferans Dizisi (3), Uluborlu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Uluborlu, Isparta, 12.12.2003.
 • 6 Arş.Gör. Vahdettin AYDIN, "Eski Hukukumuzda Vakıf Kurumları ve Yükseköğretim", Vakıflar Haftası Paneli, Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Yalvaç, 1999.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Danışmanlığında tamamlanan ve Hatice MESCİ tarafından hazırlanan "Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin yargılanmaları öncesi soruşturmaları" konulu tez ile 2011 yılı en iyi tez ödülü (danışman olarak)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeliği
 • 2 İç Kontrol Atölye Çalışanı
 • 3 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin İlan İnceleme Komisyon Başkanlığı
 • 4 Kurum İdari Kurulu Kurul Üyeliği
 • 5 Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi Engelli KPSS inceleme komisyonu üyesi
 • 6 Kamulaştırma Uzlaştırma Komisyon Başkanlığı
 • 7 Endülüs Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği
 • 8 Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Faaliyetleri ile Gelir Giderleri Yürütülücüğü
 • 9 Araştırma uygulama otelleri ve sosyal tesis işletmeleri denetim kurulu üyeliği
 • 10 SDÜ. Rektörlüğü Senato Üyeliği
 • 11 Hukuk İşleri Koordinatörlüğü
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Doç.Dr. Enver BOZKURT, Doç.Dr. Faruk TURHAN, Yrd.Doç.Dr. Yüksel METİN, Yrd.Doç.Dr. Vahdettin AYDIN, İnsan Hakları , Kanal 32 Televizyonu Günün İçinden Programı, Açık Oturum, 09.12.2003.
VERDİĞİ DERSLER
Hukuk Metodolojisi (Hukuk Fakültesi)
Hukukun Temel Kavramları
Hukukun Temel Kavramları (Kamu Yönetimi)
İdare Hukuku
İdarenin İşlem ve Sözleşmeleri
İdarenin Sorumluluğu
İdari Yargılama Hukuku
İdari Yargılama Hukuku (Hukuk Fakültesi)
İdari Yargılama Hukuku (Kamu Yönetimi)
İdari Yargılama Hukuku (Uluslararası İlişkiler)
İmar Hukuku (Hukuk Fakültesi)
Memur Yargılama ve Disiplin Hukuku
Sağlık Hukuku (Sağlık Yönetimi)
Türk Yönetim Tarihi
Türkiye'nin Yönetim Yapısı
Yöneticiler için Hukuk Bilgisi
Yönetim Hukuku
Yönetim Hukuku (Kamu Yönetimi)
Yönetim Hukuku (Maliye)
 
Bu İçeriği Paylaş!