KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Said TAŞ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114562
E-Posta saidtas@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI 30.06.1987
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 29.01.1991
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 29.07.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Eğitim yönetimi,Sınıf yönetimi,Örgütsel değişme
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Taş, S. (2011). "Türk Milli Eğitiminin Yapısı Ve Özellikleri". Eğitim Bilimine Giriş ( Ed. Remzi Y.KINCAL) Grafiker Yayınları. s.189-216, Ankara.
 • 2 Taş, S. (2008). “Sınıf Yönetimi Modelleri” ( Ed. Birol YİĞİT). Sınıf Yönetimi Teori Pratik Uygulamalar. Kriter Yayınevi. s.129-144, İstanbul.
 • 3 Taş, S. (2007) “Eğitimin Ekonomik Temelleri” Eğitim Bilimine Giriş ( Ed. Mehmet Durdu KARSLI) Pegem a Yayıncılık. s.137-158, Ankara.
 • 4 Taş, S. (2004). "Eğitimin Ekonomik Temelleri", Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ed. Çağatay ÖZDEMİR, Asil Yayınları, Kasım 2004, Ankara.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Taş, S. (1994). Öğretmen yetiştirmede kalite sorunu, Standard. 369 (33), 50-55.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Effect of Vocational High School Administrators’ Leadership Behaviors on Teacher Job Satisfaction
 • 2 According to Candidate Teachers Views Classroom Management Problems of Teachers in Traditional and Technology-supported Classrooms
 • 3 ORGANIZATIONAL POWER SOURCES USED BY TECHNICAL TEACHERS (THE CASE OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSTY FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION FACULTY ))
 • 4 CLASS MANAGEMENT PROBLEMS ARE ENCOUNTERED IN COMPUTER LABORATORIES ACCORDING TO CLASSROOM MANAGEMENT DIMENSIONS
 • 5 İNOVASYON, EĞİTİM VE KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ
 • 6 A Study on Technical High School Teachers' Views Concerning Corporal Punishment.
 • 7 The Effects of Television Series Containing Schools on Student'Behavior.
 • 8 MYO Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaratıcılık Algıları- The Investigation Of Relationship Between Frequency Of Vocational Higher School Students' Informatıon And Communication Technology Use And Creativity Perception
 • 9 Taş, Said (2011) "Management Phılosophıes Of Prımary School Prıncıpals", Education, 131 (3), pp. 565-579,
 • 10 Taş, S. (2010) "Yenilikçi Bir Eğitim Anlayışı: Zilsiz Okul", SDU Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:22 s.207-226.
 • 11 Taş, S. (2010) "İlköğretim Okullarında Sınıfta Zaman Kaybettiren Etkinlikler”. SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:12 s.73-94.
 • 12 Atatürk'ün Düşünce Yapısına Etki Eden Unsurlar
 • 13 Taş, S. (2009) "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Davranışlarının Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimine Yansımaları", SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:1 Sayı:9 s.171-192.
 • 14 Taş, S. (2009) "Atatürk'ün Dönüşümcü Liderliği". SDU Internatıonal Journal Of Techonologic Sciences Vol.1 No:2 s.1-9.
 • 15 Taş, S. (2007) "Eğitimde Yenileşmenin Önündeki Engeller (Dört Köşe Tekerlekler)",SDU Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:15 s.183-192.
 • 16 Taş, S. (1996) "Okulu Sevdirelim". Çağdaş Eğitim. Yıl.21 Sayı.226 s.41-43 Ankara.
 • 17 Taş, S. (1993) “Japon Okulları”. Çağdaş Eğitim. Yıl.18 Sayı: 187 s.21-23 Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taş, S. (2007). Aday öğretmen görüşlerine göre yetişkin eğitimcilerin özellikleri. Türkiye'de Yaygın Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 11-12 Haziran, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taş, S. (2011). Değerlerin kazandırılmasında görsel öğelerin etkisi. Değerler Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Ekim, Eskişehir.
 • 2 Taş, S. (2007). Meslek liselerinde görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin sınıf yönetimi çerçevesinde öğrenci görüşlerine göre sınıf içi iletişim düzeyleri (Isparta ili örneği). 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Tokat.
 • 3 Taş, S. (2002). İnsan kaynağını yetiştirme-geliştirme (Teknik öğretmen yetiştirme örneği). XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim, Lefkoşa.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taş, S. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin etkili iletişimi ile okul iklimi arasındaki ilişki. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale.
 • 2 Koç, M., Taş, S., Özkan, H. H. ve Yılmaz, E. (2009). Türkiye’ de yetişkin ve yaşam boyu eğitimine yönelik lisans programı önerisi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale.
 • 3 Taş, S. (2008). Küreselleşme ve Türk eğitim sistemi. Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 22-24 Ekim, Isparta.
 • 4 Taş, S. (2004). Real duty of the education leader, International Conference on VET Teacher Training, January 22-23, Ankara.
 • 5 Taş, S. (2004). Assessment of application in schools and application results of school experience courses (the case of ısparta technical education faculty), International Conference on VET Teacher Training, January 22-23, Ankara.
 • 6 Taş, S., Aydoğdu, E., Çalış, H. ve Çakır, A. (2004). Sınıf yönetimi için interaktif eğitim CD'si. Sakarya Üniversitesi IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Kasım, Sakarya.
 • 7 Taş, S. (2002). Students' expectations of teachers' classroom management behaviour in foreign language teaching classes. The First International Symposium on Modern Approaches Methods and ELT Problems, September 5-7, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taş, S. (2010) Vocational high school teachers' attitudes concerning corporal punishment of various variables in terms. II. International Congress of Educational Research. 29 April-02 May, Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Orta Öğrenimli İlkokul Öğretmenlerinin Önlisans Eğitiminin Değerlendirilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Ders Geçme ve Kredili Sistemle Oluşan Liselerdeki Örgütsel Değişme
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÖZAYDIN,Betül. (2010)Teknoloji Kültürü ve Etik. Fen Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Teknolojileri Anabilimdalı.
 • 2 EROL, Osman. (2010) Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaaratıcılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Teknolojileri Anabilimdalı.
 • 3 MARULCU,İhsan. (2010) Eğitimsel Liderlik ve Teknoloji Kullanımı. Fen Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Teknolojileri Anabilimdalı.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği Akdeniz Programı (MEDA), Mesleki Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Eğitim-Öğretim/Pedagoji Teknik Çalışma Grubu Uzmanı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi VIII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu,
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu,
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 26 Mayıs 2005
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 A Qualitative Study on Upper Primary School Teachers’ Views about Professional Development Opportunities--- Internatıonal Onlıne Journal Of Educational Sciences(İOJES)IISN:1309-2707
 • 2 Kişisel Sorumluluk Bağlamında İnsanın Kendini Tanıması Ve İnsan DoğasıSDU Sosyal Bilimler Dergisi-2011
 • 3 Öğretmenlerin Adaylık Sürecinde Karşılaştıkları Problemler (351 Nolu Makale)Internatıonal Onlıne Journal Of Educational Sciences(İOJES)IISN:1309-2707
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
 • 2 Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
 • 3 Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
 • 4 Eğitim Bölüm Başkanı
 • 5 Eğitim Bölüm Başkanı
 • 6 Eğitim Bölüm Başkanı
 • 7 Eğitim Bölüm Başkanı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 2 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 3 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 4 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 5 SDU Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi
 • 6 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 7 18.08.2011 tarih ve352/18 sayılı seneto kararı ile SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
 • 8 SDU İnsan Kaynakları Performans Komisyonu Üyesi-19.07.2011 590/12641
 • 9 SDU Yurtdışı Yabancı Öğrenci Giriş Sınav Komisyonu Üyesi 10.03.2011/338-5 nolu seneto kararı
 • 10 SDU Özel Öğrenci Yönergesi Hazırlama Komisyonu Üyesi-2011
 • 11 SDU Staj Komisyonu Üyesi -2011
 • 12 SDU Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi
 • 13 SDU Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi
 • 14 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi-2010
 • 15 SDU Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi-2009
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Avrupa Birliği MEDA Akdeniz Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MVET) Eğitim-Öğretim/Pedagoji Teknik Çalışma Gurubu Uzmanı
 • 2 Avrupa Birliği MEDA Akdeniz Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MVET) Eğitim-Öğretim/Pedagoji Teknik Çalışma Gurubu Uzmanı
 • 3 Avrupa Birliği MEDA Akdeniz Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MVET) Eğitim-Öğretim/Pedagoji Teknik Çalışma Gurubu Uzmanı
 • 4 Avrupa Birliği MEDA Akdeniz Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MVET) Eğitim-Öğretim/Pedagoji Teknik Çalışma Gurubu Uzmanı
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimde Yeni Paradigmalar
Gelişim ve Öğrenme
Gelişm ve Öğrenme
Okul Deneyimi I
Okul Deneyimi II
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri I
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
Teknoloji Destekli Ortamlarda Sınıf Yönetimi
Teknoloji Destekli Sınıflarda Sınıf Yönetimi
Tez
Türk Eğitim Sistemi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Uzmanlık Alan Dersi 1
Uzmanlık Alan Dersi II
Yönetimde İnsan İlişkileri
 
Bu İçeriği Paylaş!