KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Selami TURAN
Birimi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon 2462114058
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-0888-1191
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 15.07.1992
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 15.07.1992
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - 27.02.1995
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ) 27.02.1995
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10.05.2000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR) 10.05.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Edebiyat-şiir,Ebru,Edebiyat-şiir, hat sanatı, sanat eğitimi, tezhip sanatı.,Edebiyat-Şiir-Tiyatro,Eski Türk Edebiyatı,Fars Dili ve Edebiyatı
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TURAN SELAMİ, AK İSMAİL, Giritli Bir Şair: Râmiz Celâl ve "Dîvân"ı. Akademik Araştırmalar Dergisi, 7(1), , 629-653. Doi: 10.34083/akaded.1265951, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 TURAN SELAMİ, DUMAN FİLİZ, Hattat bir şair: Sa’yî Çelebi ve gazelleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi , 489-524. Doi: 10.29000/rumelide.1105406, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 TURAN Selami, ÇETİN K., KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE BALKAN COĞRAFYASININ İZİNİ SÜRMEK. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, 5(22), , 412-437. Doi: 10.16990/SOBIDER.4171, (2018), (SCI-Expanded)
 • 4 TURAN Selami, AKGÜLAhmet, Sâfî nin Kerbelâ Mersiyesi Üzerine Bir Tahlil. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi , 31-42. (2012), (SSCI)
 • 5 TURAN Selami, Mihrî Hatun Divanı nda Şehir Methiyesine Bir Örnek Lâdik. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research) , 597-604. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TURAN Selami, Çetin Kamile, Elif nâmelerde Dil ve Üslûp Özellikleri Mihrî ve Nesîmî Örneği. 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (2011). (Tam metin bildiri)
 • 2 TURAN Selami, Sultan da Elif ba Yazar Muhibbî nin Elif nâmesi. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (2007). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TURAN SELAMİ, Kavaklı Ali, Bedreddin Mahmûd’un Hayatı, Eserleri ve Fevz ü Felâh Mesnevisi. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 31(31), , 421-437. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 TURAN Selami, Duman F., III. Murad’a Sunulan Cihad-Nâme’nin Müellifi Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 139-150. (2018), (SCI-Expanded)
 • 3 TURAN Selami, Divan Şairlerinin Zevrak Etrafında Oluşturdukları Benzetme Dünyası. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies , 1039-1071. Doi: 10.7827/TurkishStudies.661, (2009), (SSCI)
 • 4 TURAN Selami, Necâtî Beğ in Şiirlerinde Yer Adları. Sosyal Bilimler Dergisi , 135-154. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 5 TURAN Selami, YILMAZAliye, Timur ve Moğol Devirlerindeki Şâh nâme Taklitçileri. Turkish Studies, -Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevî- -Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına , 683-759. (2009), (SSCI)
 • 6 TURAN Selami, Aşkın Terennümü Eski Türk Edebiyatında Gazel. TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), 5(10), , 155-196. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 7 TURAN Selami, Hatâyî nin Elif nâme Tarzında Yazılmış Şiirleri. Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları , 107-125. (2004), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TURAN Selami, ÇETİN.Kamile, Biyografik Bilgi Bakımından Divanlar Nâbî Divanı Örneği. T.C. Nevşehir Üniversitesi "Prof. Dr. Mustafa İSEN Adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu (2010). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 TURAN Selami, Edebiyat ve Dil Yazıları Mustafa İsen’e Armağan(2023). Grafiker, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 TURAN Selami, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü(2023). Atatürk Kültür Merkezi, Tümü, (ULUSAL)
 • 3 TURAN SELAMİ, KAYA HATİCE, CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKOLOJİ ÜZERİNE İNCELEMELER(2023). Yaz yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 TURAN SELAMİ, ÇETİN KAMİLE, Dr. Mehmet Özçelik Armağanı(2022). Palet Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 TURAN SELAMİ, YILMAZ ALİYE, Türk Dilinin Başçısı Alî Şîr Nevâyî-2(2022). Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 TURAN SELAMİ, Adı Var Sanı Yok Bir şAir Çamçak Mehmed Çelebi ve Divanı(2018). Fakülte Kitabevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 7 TURAN Selami, ESKİ TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARI IX Gazelden Gazele: Dünün şiirine bugünden bakışlar(2017). Klasik, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 TURAN Selami, Saruhanlı Gülşeni Divanı(2011). Fakülte, Tümü, ISBN: (ULUSAL)
 • 9 TURAN SELAMİ, Edebiyat ve Dil Yazıları Mustafa İsen’e Armağan(2007). Grafiker, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Erken Dönem Türk Şiiri
Klâsik Türk Edebiyatında Mensur Türler
Klâsik Türk Edebiyatında Tasavvuf
Osmanlı Türkçesine Giriş I
Osmanlıca Edebi Metinler I
Osmanlıcada Arapça ve Farsça Unsurlar
 
Bu İçeriği Paylaş!