KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Abdullah KAPLAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Nükleer Fizik Anabilim Dalı
Telefon 2114039
E-Posta abdullahkaplan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2990-0187
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 22.02.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 13.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 08.05.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Nükleer Reaksiyonlar, Foton Radyoterapi, Nükleer Astrofizik, Nükleer Enerji , Nükleer Reaksiyon Modelleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 E. Tel, M. Sahan, A. Aydin, H. Sahan, F. A.Ugur and A. Kaplan, 2011, The Newly Calculations of Production Cross Sections for Some Positron Emitting and Single Photon Emitting Radioisotopes in Proton Cyclotrons, InTech - Radioisotopes - Applications in Physical Sciences, ISBN 978-953-307-510-5, Chapter 8, 141-154.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2020, 75-77Br Radyoizotoplarının Üretim Tesir Kesiti Hesaplamalarında Bazı Seviye Yoğunluğu Modellerinin Etkilerinin İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(2), 719-729.
 • 2 Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2019, Charged Particle Penetration Distance and Mass Stopping Power Calculations on Some Nuclear Reactor Control Rod Materials, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(2), 1103-1115.
 • 3 Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, 151,153Eu İzotoplarında (p,n) ve (p,3n) Reaksiyonları için Tesir Kesiti Hesaplamaları ve Seviye Yoğunluğu Modellerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 13 (2), 132-143
 • 4 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, Füzyon Reaktörü Yapısal Malzemelerinde Kullanılan Bazı Elementler için Proton Girişli Reaksiyonlarda 3He Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 13 (1), 12-18
 • 5 Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, Hızlı nötron reaktörlerinde yakıt malzemesi olarak kullanılan 235,238U ve 239Pu izotoplarına yönelik tesir kesiti hesaplamaları için nükleer seviye yoğunluğu parametresinin incelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19 (3), 1-6
 • 6 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Reaction Cross Section Calculations in Neutron Induced Reactions and GEANT4 Simulation of Hadronic Interactions for the Reactor Moderator Material BeO, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 161-166.
 • 7 Kaplan, A., Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2016, Effects of Mean Free Path Paremeters for Reaction Cross–Section Calculations, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 94-99
 • 8 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Production Cross–Section of Medical 177Lu Using Neutron and Proton Induced Reactions, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 117-121
 • 9 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Reaction Cross–Section Calculations of the Structural Reactor Materials 58,60,61,62,64Ni for Different Level Density Models, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 151-160
 • 10 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2016, Cross–Section Calculations of (g,xn) and (p,xn) Reactions for Au-197, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 217-222
 • 11 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, LiH Reaktör Moderatör Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi, Süleyman Demirel University Journal of Science (e-journal), 11(2), 82-88.
 • 12 Demir, B., Çapalı, V., Sarpün, İ. H., Kaplan, A.,2015, Production Cross–Section Calculations of Medical 125I Radionuclide Using a, d and g Induced Reactions, S.D.Ü. Fen Dergisi, 10 (2), 116-121.
 • 13 Sarpün, İ.H., Ünal, R., Yalım, H. A.,Aydin, A., Kaplan, A., 2014, Calculation of double – differential cross sections for proton impact alpha emission at 62 MeV, Ankara University, Institute of Nuclear Sciences, Journal of Nuclear Sciences, 1 (1), 1-5.
 • 14 Ergün, Y., Kaplan, A., 2014, Tiroid Sintigrafisinde Kullanılan 94,99,99m Tc ve 131I Radyonüklidlerinin Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları, Süleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (E-journal), 9 (1), 130-141.
 • 15 Doğan, S. S., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2014, Eriyik Tuz Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak Kullanılan Na Çekirdeğinin Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları, Süleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (E-journal), 9 (2), 100-106.
 • 16 Çapalı, V., Özdoğan, H., Doğan, S. S., Kaplan, A., 2014, 27Al, 54Fe, 58Ni ve 90Zr Hedef Çekirdekleri İçin 10–30 MeV Enerji Aralığında (g,p) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları, Süleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (E-journal), 9 (2), 107-112.
 • 17 Özdoğan, H., Kaplan, A., 2013, 197Au İçin Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları, Süleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (E-journal), 8 (1), 82-91.
 • 18 Karabulut, O., Tilki, T., Yavuz, M., Kaplan, A.,Takanoğlu, D., Çabuk, M., Doğan, S., 2012, Investigation of Irradiation Effects on Conducting Composite ofPolypyrole/Bentonite, Süleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (E-journal), 7 (2), 112-122.
 • 19 Büyükuslu, H., Kaplan, A., Yıldırım, G., 2009, Natural Background Radiation Measurements of a Base Station in Yalvaç County, Çankaya University, Journal of Arts and Sciences, 12, 53-60
 • 20 Büyükuslu, H., Kaplan, A., 2009,The Measurements of Natural Background Radiation in Yalvaç Antiocheia Pisidia Antique City of Turkey, Süleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (e-journal), 4 (2), 171
 • 21 Büyükuslu, H. and Kaplan, A., 2008, The Measurements of Natural Background Radiation Indoor and Outdoor In Yalvaç County of Isparta, Balkan Physics Letters, Special Issue, 766-769.
 • 22 Aydın, A., Kaplan, A., 2007, The Calculations of (p,xn) Reactions Cross Sections of 203,205Tl Target Nuclei by Using Proton Cyclotron, Süleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (e-journal), 2-2, 152
 • 23 Aydın, E. G., Tel, E., Kaplan, A., 2007, New Calculations of Proton Cyclotron Production Cross Sections For Some Medical Radioisotopes and Target Nuclei Used on The Spallation neutron Sources, Süleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (e-journal), 2-2, 160
 • 24 Tel, E., Aydın, E. G., Kaplan, A., 2007, The Properties of The Ground State of The 208Pb and 209Bi Nuclei Used on The Accelerator Driven Systems, Süleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (e-journal), 2-2, 172
 • 25 Kaplan, A., Akkurt, İ., 2006, Foton Radyoterapide Medikal LINAC'da Oluşan Fotonötronların Ölçümü, S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 10-1, 1.
 • 26 Akkurt, İ., Sevin, Z., Mavi, B. ve Kaplan, A., 2004, Isparta Bölgesinde Doğal Gamma Radyasyonu ölçümü, S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 8-2, 108.
 • 27 Kaplan, A. ve Kökce, A., 2002, Transfer Matris Metodunun Bilineer ve Bikuadratik Değişme Etkileşmeli Hamiltoniyene Sahip Spin-1 Ising Modeline Uygulanması, S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 6-2, 122.
 • 28 Akkurt, İ. ve Kaplan, A., 2002, Bremsstrahlung Fotonlar ve Radyoterapi Uygulamaları, S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 6-3, 130.
 • 29 Akkurt, İ., Annand, J. R. M. and Kaplan A., 2002, Production of a Tagged Photon in an Accelerator, Bulletin of Pure and Applied Sciences, Vol. 21D (No.1), 1-4
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özdoğan, H., Üncü, Y. A., Karaman, O., Şekerci, M., Kaplan, A., 2021, Estimations of giant dipole resonance parameters using artificial neural network, Appl. Radiat. Isotopes 169, 109581.
 • 2 Özdoğan, H., Üncü, Y. A., Şekerci, M., Kaplan, A., 2021, Estimations of level density parameters by using artificial neural network for phenomenological level density models, Appl. Radiat. Isotopes 169, 109583.
 • 3 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2020, Photo-neutron cross-section calculations of 54,56Fe, 90,91,92,94Zr, 93Nb and 107Ag Isotopes with newly obtained Giant Dipole Resonance parameters, Appl. Radiat. Isotopes 165, 109356.
 • 4 Şekerci M., Özdoğan H., Kaplan A., 2020, Level density model effects on the production cross-section calculations of some medical isotopes via (a, xn) reactions where x = 1–3, Mod. Phys. Lett. A 35(24), 2050202.
 • 5 Şekerci M., Özdoğan H., Kaplan A., 2020, An investigation of effects of level density models and gamma ray strength functions on cross-section calculations for the production of 90Y, 153Sm, 169Er, 177Lu and 186Re therapeutic radioisotopes via (n,g) reactions, Radiochim. Acta, 108 (1), 11-17.
 • 6 Sarpün, İ. H., Özdoğan, H., Taşdöven, K., Yalim, H. A., Kaplan, A., 2019, Theoretical photoneutron cross-section calculations on Osmium isotopes by Talys and Empire codes, Mod. Phys. Lett. A 34(26), 1950210.
 • 7 Büyükuslu, H., Kaplan, A., 2019, Evaluated empirical systematics of (n,n?) reaction cross-sections at 14 - 15 MeV incident energy, Nucl. Phys. Atom. Energy 20(3), 235-242.
 • 8 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2019, Investigation of gamma strength functions and level density models effects on photon induced reaction cross–section calculations for the fusion structural materials 46,50Ti, 51V, 58Ni and 63Cu, Appl. Radiat. Isotopes 143, 6-10.
 • 9 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2019, A new developed semi-empirical formula for the (a,p) reaction cross-section at 19±1 MeV, Mod. Phys. Lett. A 34(6), 1950044-1 - 1950044-9.
 • 10 Şekerci M., Özdoğan H., Kaplan A., 2019, Investigation on the Different Production Routes of 67Ga Radioisotope by Using Different Level Density Models, Moscow University Physics Bulletin, 74, 277-281.
 • 11 Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2019, S-Factor Analysis of Proton Capture Reactions on 112,114,116,119Sn and 113,115In Isotopes, Phys. Atom. Nuclei 82, 324-329.
 • 12 Özdoğan, H., Şekerci, M., Sarpün, İ. H., Kaplan, A., 2018, Investigation of level density parameter effects on (p,n) and (p,2n) reaction cross–sections for the fusion structural materials 48Ti, 63Cu and 90Zr, Appl. Radiat. Isotopes 140, 29-34.
 • 13 Kaplan, A., Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., 2017, Photon Induced Reaction Cross-Section Calculations of Several Structural Fusion Materials, J. Fusion Energ. 36 (6), 213–217.
 • 14 Kaplan, A., Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., 2016, Computations of (a,xn) Reaction Cross-Section for 107,109Ag Coated Materials with Possible Application in Accelerators and Nuclear Systems, J. Fusion Energ. 35 (4), 715–723.
 • 15 Sarpün, İ. H., Aydın, A., Kaplan, A., Demir, B., Tel, E., Çapalı, V., 2015. Double Differential Charged Particle Emission Cross Sections and Stopping Power Calculations for Structural Fusion Materials 58,60Ni, J. Fusion Energ. 34 (6), 1306-1313.
 • 16 Sahan, M., Tel, E., Sahan, H., Kara, A., Aydin, A., Kaplan, A., Sarpun I. H., Demir, B., Akca, S., Yildiz, E., 2015, Calculations of Double-Differential Neutron Emission Cross Sections for 9Be Target Nucleus at 14.2 MeV Neutron Energy, J. Fusion Energ. 34 (3), 493-499.
 • 17 Demir B., Kaplan A., Çapalı V., Özdoğan H., Sarpün İ. H., Aydın A. and Tel E., 2015, Neutron Production Cross–Section and Geant4 Calculations of the Structural Fusion Material 59Co for (a,xn) and (g,xn) Reactions, J. Fusion Energ. 34 (3), 636-641.
 • 18 Demir, B., Kaplan, A., Çapalı, V., Sarpün, İ. H., Aydın, A. and Tel, E., 2015, Production Cross–Section Calculations of Medical 32P, 117Sn, 153Sm and 186,188Re Radionuclides Used in Bone Pain Palliation Treatment, Kerntechnik 80 (1), 58-65.
 • 19 Demir, B., Sarpün, İ. H., Kaplan, A., Çapalı, V., Aydın, A. and Tel, E., 2015. Double Differential Cross Section and Stopping Power Calculations of Light Charged Particle Emission for the Structural Fusion Materials 50,52Cr, J. Fusion Energ. 34 (4), 808-816.
 • 20 Aydin, A., Pekdogan, H., Kaplan, A., Sarpün, İ. H., Tel, E., Demir, B., 2015, Comparison of Level Density Models for the 60,61,62,64Ni(p,n) Reactions of Structural Fusion Material Nickel from Threshold to 30 MeV, J. Fusion Energ. 34 (5), 1105-1108.
 • 21 Kaplan, A., Sarpün, İ. H., Aydin, A., Tel, E., Çapalı, V. and Özdoğan H., 2015, (g,2n) Reaction Cross Section Calculations of Several Even–Even Lanthanide Nuclei Using Different Level Density Models, Phys. Atom Nucl. 78 (1), 53-64.
 • 22 Özdoğan, H., Çapalı, V., Kaplan, A., 2015, Reaction Cross–Section, Stopping Power and Penetrating Distance Calculations for the Structural Fusion Material 54Fe in Different Reactions, J. Fusion Energ. 34 (2), 379-385.
 • 23 Kaplan, A., Özdoğan H., Aydin, A., Tel, E., 2014, Photo-Neutron Cross-Section Calculations of 142,143,144,145,146,150Nd Rare-Earth Isotopes for (g,n) Reaction, Phys. Atom Nucl. 77 (11), 1371-1377.
 • 24 Sarpün, İ. H., Aydın, A., Kaplan, A., Koca, H., Tel, E., 2014, Comparison of Fission Barrier and Level Density Models in (a,f) Reactions of Some Heavy Nuclei, Ann. Nucl. Energy 70, 175-179.
 • 25 Kaplan, A., Çapalı, V., Özdoğan, H., Aydın, A., Tel, E., Sarpun, İ. H., 2014, (3He,xn) Reaction Cross-Section Calculations for the Structural Fusion Material 181Ta in the Energy Range of 14-75 MeV, J. Fusion Energ. 33 (5), 510-515.
 • 26 Aydın, A., Sarpün, İ. H., Kaplan, A., 2014, Calculations of Double-Differential Triton Emission Cross Sections at 62-MeV Proton-Induced Reactions, Phys. Atom Nucl. 77 (3), 321-324.
 • 27 Kaplan, A., Çapalı, V., 2014, Cross Section Calculations on Several Structural Fusion Materials for (g,3n) Reactions in the Photon Energy Range of 20-110 MeV, J. Fusion Energ. 33 (3), 299-303.
 • 28 Kaplan, A., Özdoğan, H., Aydın, A., Tel, E., 2013, (g,2n) Reaction Cross Section Calculations on Several Structural Fusion Materials, J. Fusion Energ. 32 (4), 431-436.
 • 29 Kaplan, A., Özdoğan, H., Aydın, A., Tel, E., 2013, Photo-neutron Cross Section Calculations of Several Structural Fusion Materials, J. Fusion Energ. 32 (3), 344-349.
 • 30 Aydın, A., Sarpün, İ. H., Kaplan, A., Tel, E., 2013, Calculations of Double–Differential Deuteron Emission Cross Sections at 62 MeV Proton Induced Reactions, J. Fusion Energ. 32 (3), 378-381.
 • 31 Kaplan, A., 2013, Investigation of Neutron-Production Cross Sections of the Structural Fusion Material 181Ta for (a,xn) Reactions up to 150 MeV Energy, J. Fusion Energ. 32 (3), 382-388.
 • 32 Kaplan, A., Özdoğan, H., Aydın, A., Tel, E., 2013, Deuteron-Induced Cross Section Calculations of Some Structural Fusion Materials, J. Fusion Energ. 32 (1), 97-102.
 • 33 Tilki, T., Karabulut, O., Yavuz, M., Kaplan, A., Cabuk, M., Takanoglu, D., 2012, Irradiation effects on transport properties of polyaniline and polyaniline/bentonite composite, Mater. Chem. Phys. 135 (2-3) 563-568.
 • 34 Tel, E., Aydın, A., Kara, A., Kaplan, A., 2012, Investigation of Ground State Features for Some Medical Radionuclides Using an effective Nuclear Force, Kerntechnik 77 (1) 50-55.
 • 35 Aydın, A., Tel, E., Pekdoğan, H., Kaplan,A., 2012, Nuclear Model Calculations on the Production of 125,123Xe and 133,131,129,128Ba Radioisotopes, Phys. Atom Nucl. 75 (3), 310-314.
 • 36 Bölükdemir, M. H., Tel, E., Aydın, A., Okuducu, Ş., Kaplan, A., 2011, The effect of the initial exciton numbers on 54,56Fe(p,xp) Pre-Equilibrium Reactions. Phys. Atom Nucl. 74(2), 209-215.
 • 37 Kaplan, A., Büyükuslu, H., Tel, E., Aydın, A., Bölükdemir M. H., 2011, Investigation of the neutron emission spectra of some deformed nuclei for (n,xn) reactions up to 26 MeV energy, Indian J. Phys. 85 (11), 1615-1629.
 • 38 Büyükuslu, H., Kaplan, A., Aydın, A., Tel, E., Yıldırım, G., 2010, Calculations of Proton Total Reaction Cross Sections of Some Target Nuclei for an Incident Energy Range of 10-600 MeV. Phys. Atom Nucl. 73(10), 1700-1706.
 • 39 Kaplan, A., Büyükuslu, H., Aydın, A., Tel, E., Yıldırım, G., Bölükdemir, M. H., 2010, Excitation Functions of Some Neutron Production Targets on (d,2n) Reactions, J. Fusion Energ. 29 (2), 181-187.
 • 40 Tel, E., Aydın, E. G., Aydın, A., Kaplan, A., Bölükdemir, M. H., Okuducu, Ş., 2010, Investigation of Coulomb and Pairing Effects Using New Developed Empirical Formulas for Proton Induced Reaction Cross-Sections. Phys. Atom Nucl. 73(3), 412-419.
 • 41 Büyükuslu, H., Kaplan, A., Tel, E., Aydın, A., Yıldırım, G., 2010, Neutron Emission Spectra of 104,105,106,108,110Pd Isotopes For (p,xn) Reactions at 21.6 MeV Proton Incident Energy, J. Fusion Energ. 29 (1) 41-48.
 • 42 Yalım, H. A., Aydın, A., Sarpün, İ. H., Ünal, R., Oruncak, B., Kaplan, A., Tel, E., 2010, Investigation of Nucleon Mean Free Path Dependence in Tritium Emission Spectra Produced by Proton Induced Reactions at 62 MeV, J. Fusion Energ. 29 (1) 55-61.
 • 43 Büyükuslu, H., Kaplan, A., Tel, E., Aydın, A., Yıldırım, G., Bölükdemir, H., 2010, Theoretical Cross-Sections of 209Bi, 232Th, 235U and 238U on Deuteron Induced Reactions, Ann. Nucl. Energy, 37(4), 534-539.
 • 44 Tel, E., Kaplan, A., Aydın, A., Özkorucuklu, S., Büyükuslu, H., Yıldırım, G., 2010, The Equilibrium and Pre-equilibrium Triton Emission Spectra of Some Target Nuclei for (n,xt) Reactions up to 45 MeV Energy, J. Fusion Energ. 29 (4) 312-316.
 • 45 Tel, E., Kaplan, A., Aydın, A., Büyükuslu, H., Demirkol, İ., Arasoğlu, A., 2010, Triton Emission Spectra in Some Target Nuclei Irradiated by Ultra-Fast Neutrons, J. Fusion Energ. 29 (4) 322-326.
 • 46 Aydın, A., Türeci, G., Tel, E., Kaplan, A., 2010, Investigation of Deuteron Emission Spectra at 62 MeV Proton Incident Energy, J. Fusion Energ. 29 (4) 327-331.
 • 47 Büyükuslu, H., Kaplan, A., Tel, E., Yıldırım, G., Aydın, A., 2010, Production Cross Sections of Medical 110, 111In Radioisotopes, Kerntechnik 75 (3) 103-108.
 • 48 Kaplan, A., Aydın, A., Tel, E., Büyükuslu, H., 2010, Neutron Emission Spectra of Some Structural Fusion Materials at 26.8 and 45.2 MeV Alpha Incident Energies, J. Fusion Energ. 29 (4) 353-359.
 • 49 Tel, E., Aydın, A., Aydın E. G., Kaplan, A., Yavaş, Ö., Reyhancan, İ. A., 2010, Newly Developed Semi-Empirical Formulas for (p,alpha) at 17.9 MeV and (p,np) at 22.3 MeV Reaction Cross Sections, Pramana-J. Phys. 74 (6) 931-943.
 • 50 Sarpün, İ. H., Yalım, H. A., Ünal, R., Oruncak, B., Aydın, A., Kaplan, A., Tel, E., 2010, Determination of (n,2n) Reaction Cross Sections for Some Nuclei with Asymmetry Parameter, J. Fusion Energ. 29 (4) 387-394.
 • 51 Aydın, A., Tel, E., Kaplan, A., Büyükuslu, H., 2010, Pre-Equilibrium Cross Section Calculations in Alpha Induced Reactions on 65Cu and 209Bi, Ann. Nucl. Energy 37 (10) 1316-1320.
 • 52 Kaplan, A., Aydın, A., Tel, E.and Şarer, B., 2009, Equilibrium and Pre-Equilibrium Emissions In Proton - Induced Reactions on 203, 205Tl, Pramana-J. Phys. 72 (2), 343-353.
 • 53 Tel, E., Bölükdemir, M. H., Okuducu, Ş., Aydın, A., Kaplan, A., 2009, Investigation of neutron skin effect with density dependence by using new calculation method for initial exciton numbers on pre-equilibrium reactions, Phys. Scripta 80, 065201
 • 54 Tel, E., Durgu, C., Aydın, A., Bölükdemir, M. H., Kaplan, A., Okuducu Ş., 2009, New Evaluated Semi-empirical Formula Using Optical Model for 14-15 MeV (n, t) Reaction Cross Sections, J. Fusion Energ. 28 (4), 377-384.
 • 55 Kaplan, A., Tel, E., Aydın, E. G., Aydın, A., Yılmaz, M., 2009, Spallation neutron emission spectra in medium and heavy target nuclei by a proton beam up to 140 MeV energy, Appl. Radiat. Isotopes 67(4) 570-576.
 • 56 Kaplan, A., Tel, E., Aydın, A., Okuducu, Ş. 2009, A Systematic Study of Equilibrium and Pre-equilibrium (p,n) Reaction Mechanisms Cross-sections at Intermediate Energies for 25 < A < 240 Target Nuclei. Int. J. Mod. Phys. E 18 (9), 1871-1885
 • 57 Tel, E., Aydın, E. G., Aydın, A., Kaplan, A., 2009, Application of asymmetry depending empirical formulas for (p, n ) reaction cross sections at 24.8 and 28.5 MeV incident energies, Appl. Radiat. Isotopes 67(2), 272-276.
 • 58 Tel, E., Aydın, E. G., Kaplan, A., Aydın, A., 2009, New calculations of cyclotron production cross sections of some positron emitting radioisotopes in proton induced reactions, Indian J. Phys. 83 (2), 193-212.
 • 59 Kaplan, A., Tel, E., Aydın, A., 2009, The Equilibrium and Pre-equilibrium Neutron Emission Spectra of Some Structural Fusion Materials for (n,xn) Reactions up to 16 MeV Energy. Phys. Atom Nucl. 72(6) 903-910.
 • 60 Aydın, A., Yalım, H. A., Tel, E., Şarer, B., Ünal, R., Sarpün, İ. H., Kaplan, A., Dağ, M.,2009, Level density parameter dependence of the fission cross sections of some subactinide nuclei induced by protons with the incident energy up to 250 MeV, Ann. Nucl. Energy, 36 (9), 1307-1312.
 • 61 Aydın, A., Tel, E., Kaplan, A., 2008, Calculation of 14-15 MeV (n,d) Reaction Cross Sections Using Newly Evaluated Empirical and Semi-empirical Systematics , J. Fusion Energ. 27(4), 308-313.
 • 62 Aydın, A., Tel, E., Şarer, B., Kaplan, A., 2008, A new comparison of empirical and semi - empirical formulae for the (n, 3He) reaction cross -sections at 14 - 15 MeV, J. Fusion. Energ. 27(4), 314-320.
 • 63 Tel, E., Aydın, A., Kaplan, A., Şarer, B., 2008, New calculation method for initial exciton numbers on nucleon induced pre-equilibrium reactions, Phys. Rev. C 77(5), 054605.
 • 64 Aydın, E. G., Tel, E., Kaplan, A., Aydın, A., 2008, New Calculations of Excitation Functions of Some Positron Emitting and Single Photon Emitting Radioisotopes, Kerntechnik. 73 (4) 184-189.
 • 65 Aydın, E. G., Tel, E., Kaplan, A., Aydın, A., 2008, Equilibrium and Pre-equilibrium Calculations of Neutron Production In Medium-Heavy Targets Irradiated By Protons Up to 100 MeV, Ann. Nucl. Energy, 35(12), 2306-2312.
 • 66 Tel, E., Aydın, A., Kaplan, A., Şarer, B., 2008, Investigation of 14-15 MeV (n,t) Reaction Cross Sections by Using New Evaluated Empirical and Semi-empirical Systematic Formulas , J. Fusion Energ. 27(3), 188-194.
 • 67 Tel, E., Şahin, H. M., Kaplan, A., Aydın, A., Altınok, T., 2008, Investigation of The Properties of The Nuclei Using on The New Generation Reactor Technology Systems, Ann. Nucl. Energy, 35(2), 220-227.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Nükleer Enerji, Raymond L. MURAY ve Keith E. HOLBERT, Çeviri Editör Kurulu: A. Hakan YILMAZ, Abdullah AYDIN, Tuncay BAYRAM, Serkan AKKOYUN, A. Alper BİLLUR, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara 2015.
 • 2 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği, James E. Martin, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. A. Güneş Tanır, Doç. Dr. Mustafa Hicabi Bölükdemir, Yrd. Doç. Dr. Kemal Koç, Palme Yayıncılık, Ankara 2013.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Alav, O., Altıngövde, İ. Ş., Kaplan, A., 2008, Sanal Müzelerde Panoramik ve 3 Boyutlu Görüntü Teknikleri ve İçerik Sorgulama:Isparta Müzesi Örneği [DPT-YUUP], Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 12-14 Eylül 2006, Gazi Üniversitesi, ANKARA.
 • 2 Sevin, Z. Kaplan, A., Yıldırım, Ş., 2007, Radyasyonun Damarlanma (Angiogenesis) Üzerine Etkisi, XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 14-18 Kasım 2007, ANTALYA.
 • 3 Kaplan, A. ve Büyükuslu, H., 2006, Evsel Cihazların Doğal Background Radyasyona Etkisi, Radyasyon ve Çevre Sempozyumu-2006, 29-30 Haziran 2006, Ayvacık/ÇANAKKALE
 • 4 Sevin, Z. ve Kaplan, A., 2006, Isparta İli Davraz Kayak Merkezinde Doğal Gamma Radyasyonu Ölçümü, Radyasyon ve Çevre Sempozyumu-2006, 29-30 Haziran 2006, Ayvacık/ÇANAKKALE
 • 5 Kaplan, A., 2005, Güneşin Ultraviyole(UV) Radyasyonu ve İnsan Sağlığına Etkileri, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23 Mart 2005, ISPARTA.
 • 6 Akkurt, İ., Kaplan, A., 2004, LINAC'da Fotonötron Ölçümü, Proceeding of II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (uphuk2)
 • 7 Akkurt, İ., Kaplan, A. and Annand, J.R.M., 2001, Hızlandırıcılarla Fotonükleer Reaksiyonlar, Proceeding of I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (uphuk1)
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, Hızlı Nötron Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak Kullanılan 235,238U ve 239Pu İzotoplarına Yönelik Tesir Kesiti Hesaplamaları için Nükleer Seviye Yoğunluğu Parametresinin İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-VI, 19-21 Temmuz 2017, Balıkesir Üniversitesi, BALIKESİR.
 • 2 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Demir, B., Kaplan, A., 2016, Akciğer Tümörü İçin Foton Ve Proton Işın Tedavilerinin Geant4-Monte Carlo Yöntemiyle Karşılaştırmalı Benzetimi, ADIM Fizik Günleri-V, 21-23 Nisan 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR.
 • 3 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Lu-177 Radyoizotopunun Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları, XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Kuşadası/AYDIN
 • 4 Çapalı, V., Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2015, Geant4 Simülasyon Programı Kullanılarak Protonlarla Işınlanan Beyin Dokusu İçin Penetrasyon ve Depo Edilen Enerji Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA.
 • 5 Tel, E., Aydın, A., Kaplan, A., 2009. Proton Hızlandırıcılarının Nükleer Uygulama Alanları. Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VIII. Çalıştayı, 7 - 8 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi, ANKARA
 • 6 Kaplan, A., Tel, E., Aydın, A., Yılmaz, M., 2008. Ağır Hedeflerden Nötron Üretimlerinin Karşılaştırılması. Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VI Çalıştayı, 2 - 5 Aralık 2008, Ankara Üniversitesi, ANKARA.
 • 7 Aydın, A., Tel, E., Kaplan, A., 2008. Nötron Akılarının ve Aktivasyonlarının Hesaplanması. Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VI Çalıştayı, 2 - 5 Aralık 2008, Ankara Üniversitesi, ANKARA.
 • 8 Tel, E., Aydın, A., Kaplan, A., Aydın, E. G., Yılmaz, M.,2008. Protonlarla Oluşturulan Nükleer Reaksiyon Tesir Kesitleri. Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VI Çalıştayı, 2 - 5 Aralık 2008, Ankara Üniversitesi, ANKARA.
 • 9 Aydın, E. G., Tel, E., Aydın, A., Kaplan, A., 2008. Proton Hızlandırıcıları İle Nükleer Uygulamalar. Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VI Çalıştayı, 2 - 5 Aralık 2008, Ankara Üniversitesi, ANKARA.
 • 10 Kaplan, A., 2008. THM Proton Hızlandırıcısı İçin Nc ve Sc Hızlandırıcı Versiyonları. Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları V Çalıştayı, 5 - 7 Haziran 2008, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • 11 Kaplan, A., Tel, E., Yalçıner, E. G., 2007, Proton Gelme Enerjisi 50 MeV'ye kadar olan 232Th(p,n)232Pa, 237Np(p,n)237Pu ve 238U(p,n)238Np Reaksiyonlarının Tesir kesitlerinin Hesaplanması, IV. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 30-31 Ekim 2007, Gazi Üniversitesi, ANKARA
 • 12 Büyükuslu, H., Kaplan, A., 2007, Antiocheıa Psidia Antik Kentindeki Doğal Background Radyasyon Ölçümü, IV. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 30-31 Ekim 2007, Gazi Üniversitesi, ANKARA
 • 13 Tel, E., Kaplan, A., Yalçıner, E. G., 2007, Proton Hızlandırıcısı Kullanılarak Bazı Tıbbi Radyoizotopların Üretilebilirliliğinin Araştırılması, IV. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 30-31 Ekim 2007, Gazi Üniversitesi, ANKARA
 • 14 Kaplan, A., Sevin, Z. ve Büyükuslu, H., 2006, Dedegöl Dağı (Yenişarbademli/ISPARTA) ve Çevresinde Doğal Background Radyasyon Ölçümü, III. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 15-17 Kasım 2006, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA
 • 15 Akkurt, İ., Mavi, B., Sevin, Z. and Kaplan, A., 2004, The Effect of Base Station On Background Radiation, Türk Fizik Derneği (TFD22) 22. Ulusal Fizik Kongresi, 14-17 Eylül-2004, BODRUM.
 • 16 Akkurt, İ., Sevin, Z. Mavi, B.and Kaplan, A., 2004, Variation of Natural Gamma Radiation In Isparta, Türk Fizik Derneği (TFD22) 22. Ulusal Fizik Kongresi, 14-17 Eylül-2004, BODRUM
 • 17 Akkurt, İ.and Kaplan, A., 2004, Photodisintegration of Deuteron In The GDR, Türk Fizik Derneği (TFD22) 22. Ulusal Fizik Kongresi, 14-17 Eylül-2004, BODRUM
 • 18 Akkurt, İ.and Kaplan, A., 2004, Calibration of A NE213 Detector In The Neutron Measurement, Türk Fizik Derneği (TFD22) 22. Ulusal Fizik Kongresi, 14-17 Eylül-2004, BODRUM
 • 19 Akkurt, İ., Kaplan, A. ve Annand, J.R.M., 2002, Foton Radyoterapide Nötron Dozunun Ölçülmesi, Türk Fizik Derneği (TFD21) 21. Ulusal Fizik Kongresi, 1-14 Eylül-2002, ISPARTA.
 • 20 Akkurt, İ., Mavi, B., Çırçıroğlu, Z. ve Kaplan, A., 2002, Elektromanyetik Kirlilik ve Ölçme Teknikleri, Türk Fizik Derneği (TFD21) 21. Ulusal Fizik Kongresi, 11-14 Eylül-2002, ISPARTA.
 • 21 Akkurt, İ., Çırçıroğlu, Z., Mavi, B. ve Kaplan, A., 2002, Isparta ve Çevresinin Doğal Fon ( Background) Radyasyonunun Ölçümü, Türk Fizik Derneği (TFD21) 21. Ulusal Fizik Kongresi, 11-14 Eylül-2002, ISPARTA.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, LiH Reaktör Moderator Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi , ADIM Fizik Günleri-V, 21-23 Nisan 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR.
 • 2 Kaplan, A., Çapalı, V., Özdoğan, H., Şekerci, M., 2015, Zırhlama Malzemesi Olarak Kullanılan Ağır Beton Duvarların Radyasyon Geçirgenliği Geant4 Yazılımı İle İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA.
 • 3 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2015, Nükleer Reaktörlerde Moderatör Malzeme Olarak Kullanılan Doğal Karbon Çekirdeği İçin Tesir Kesiti Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA.
 • 4 Tilki, T., Gökalp, M., Kaplan, A., Karakoç, Z., Güven, B., 2015, Polipirol/Selenyum Kompozitinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İletkenliğinin İncelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.
 • 5 Çapalı, V., Özdoğan, H., Doğan, S. S., Kaplan, A., 2014, 27Al, 54Fe, 58Ni ve 90Zr Hedef Çekirdekleri İçin 10-30 MeV Enerji Aralığında (g,p) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-III, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.
 • 6 Doğan, S. S., Özdoğan, H., Çapalı, V., Kaplan, A., 2014, Eriyik Tuz Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak Kullanılan Na Çekirdeğinin Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-III, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA
 • 7 Özdoğan, H., Çapalı, V., Doğan, S. S., Kaplan, A., 2014, Foton Girişli Reaksiyonlarda Bazı Nd İzotoplarının Tesir Kesiti Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-III, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.
 • 8 Ergün, Y., Kaplan, A., 2014, (p,xn) Reaksiyonu İçin 89Y, 90Zr, 100Mo, 104Pd ve 181Ta Medikal İzotopların Nötron Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-III, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.
 • 9 Ergün, Y., Kaplan, A., 2014, 3-70 MeV Enerji Aralığında Alfa ve Döteron Girişli Reaksiyonların Tesir Kesiti Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-III, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.
 • 10 Özdoğan, H., Kaplan, A., Ergün, Y., 2012, Pre-equilibrium and Equilibrium Emission in Nucleon Induced Reactions for Some Fusion Structural Materials, ADIM Fizik Günleri-II, 25-27 Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ.
 • 11 Özdoğan, H., Kaplan, A., Ergün, Y., 2012,Cross Section Calculations in Nucleon Induced Reactions for 197Au, ADIM Fizik Günleri-II, 25-27 Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ.
 • 12 Kaplan, A., Ergün, Y., Özdoğan, H., 2012, 15 MeV’lik Siklotronda Üretilen Bazı Tıbbi Radyoizotopların Nötron Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-II, 25-27 Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ.
 • 13 Ergün, Y., Kaplan, A., Özdoğan, H., 2012,Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinde Kullanılan Radyoizotopların Tesir Kesitlerinin Hesaplanması, ADIM Fizik Günleri-II, 25-27 Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ.
 • 14 Büyükuslu, H., Kaplan, A., Ergün, Y., 2010, 125Te Hedef Çekirdeği için Nötron Üretim Tesir Kesitlerinin Denge ve Denge Öncesi Nükleer Modeller Kullanılarak Hesaplanması, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR.
 • 15 Kaplan, A., Büyükuslu, H., Ergün, Y., 2010, Döteron, 3He ve Alfa Girişli Nükleer Reaksiyonlara Ait Nötron Üretim Tesir Kesitlerinin Hesaplanması, ADIM Fizik Günleri-I, 21-22 Mayıs 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR.
 • 16 Kaplan, A., Büyükuslu, H., 2010,151,153Eu ve 169Tm İzotopları İçin (p,n), (p,3n) Reaksiyonlarına Ait Nötron Üretim Tesir Kesitlerinin Nükleer Reaksiyon Modelleri Kullanılarak Hesaplanması, IV. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK4), 30 Ağustos-01 Eylül 2010, Bodrum-TÜRKİYE.
 • 17 Kaplan, A., Büyükuslu, H., 2009, (p,3n) Reaksiyonu İle Üretilen Bazı Deforme Çekirdeklerin Üretim Tesir Kesitlerinin Hesaplanması, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi, MUĞLA
 • 18 Büyükuslu, H., Kaplan, A., Tel, E., Aydın, A., Yıldırım, G., 2009, 181Ta Hedef Çekirdeği İçin (p,n), (p,2n), (p,3n), (p,4n) Reaksiyonlarının Tesir Kesitlerinin Denge ve Denge Öncesi Modeller Kullanılarak Hesaplanması, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi, MUĞLA
 • 19 Yıldırım, G., Büyükuslu, H., Kaplan, A., Aydın, A., Tel, E., 2009, 21,6 MeV Proton Gelme Enerjisinde 104,105,106,108,110Pd (p,xn) Reaksiyonu İle Üretilen Nötronların Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi, MUĞLA
 • 20 Akkurt, İ., Kaplan, A., 2005, 184W(g,n) Reaksiyonunun Açısal Dağılımı,IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 14-16 Eylül-2005, Ege Üniversitesi, İZMİR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şekerci, M., Kaplan, A., 2019, Neutron emission spectra of 107,109Ag isotopes for (p,xn) reactions at 18, 22 and 25 MeV proton incident energies, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019), May 2-4 2019, Amasya University, Amasya/TURKEY
 • 2 Kaplan, A., Şekerci, M., 2019, Investigation of neutron emission spectra on some proton,deuteron and alpha particle incident reactions with different energies for 115In isotope, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019), May 2-4 2019, Amasya University, Amasya/TURKEY
 • 3 Kaplan, A., Özdoğan, H., 2019, Neutron emission spectra of 90,94Zr at 26.8 and 45.2 MeV alpha energies, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019), May 2-4 2019, Amasya University, Amasya/TURKEY
 • 4 Gülümser, T., Kaplan, A., 2019, Cross–section calculations of 67Zn(d,2p)67Cu, 68Zn(d,3He)67Cu, 70Zn(d,x)67Cu and natZn(d,x)67Cu reactions up to 50 MeV energy for medical 67Cu radioisotope production, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019), May 2-4 2019, Amasya University, Amasya/TURKEY
 • 5 Özdoğan, H., Kaplan, A., 2019, Angular distribution of neutron emission spectra of 56Fe in alpha induced reaction, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019), May 2-4 2019, Amasya University, Amasya/TURKEY
 • 6 Gülümser, T., Kaplan, A., 2019, Production cross–section calculations of medical radioisotope 67Cu for some (?,xp) and (?,x) reactions, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019), May 2-4 2019, Amasya University, Amasya/TURKEY
 • 7 Gülümser, T., Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, Investigation of p, d and a Emission Spectra for Neutron and Proton Induced Reactions on 63Cu, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 8 Gülümser, T., Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, A Theoretical Study on the Production Cross–Section Calculations for 86Y Medical Isotope, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 9 Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2018, (n,p) Reaction Cross–Section Calculations of Fission Reactor Control Rod Materials 107Ag, 111,112,113Cd, 115In, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 10 Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2018, (n,2n) Reaction Cross–Section Calculations of Some Cd Isotopes, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 11 Özdoğan, H., Kaplan, A., Şekerci, M., Kaplan, A. N., 2018, Comparison of Penetrating Distance Calculations for Magnetite and Ordinary Concrete, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 12 Özdoğan, H., Kaplan, A. N., Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, Comparison of Stopping Power Calculations for Magnetite and Ordinary Concrete, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 13 Kaplan, A., Özdoğan, H., Şekerci, M., 2018, Deuteron Induced Reaction Cross–Section Calculations for 107,109Ag, 151,153Eu and 160Gd Isotopes, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 14 Kaplan, A., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2018, Neutron Production Cross–Section Calculations of 111Cd for (p,xn) Reactions, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 15 Sarpün, İ. H., Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2018, Photo-neutron cross section calculations of 84,86,87,88Sr, 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), April 20-22 2018, Akdeniz University, Antalya/TURKEY
 • 16 Kaplan, A., Şekerci, M., 2017, Some Neutron Induced Reaction Cross-Section Calculations on 89Y, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 17 Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, Reaction Cross-Section Calculations for Some Deuteron Induced Reactions on 89Y, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 18 Tilki, T., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, V., Yavuz, M., 2017, Comparison of Bentonite and Sn Doped Bentonite Samples Under the Effects of Proton and Electron Irradiation, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 19 Yavuz, M., Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., Tilki, T., 2017, Investigation of Proton and Electron Irradiation Effects on Perlite and Different Rate Lead Containing Samples of Perlite, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 20 Çapalı, V., Kaplan, A., 2017, Neutron Induced Reaction Cross-Section Calculations and Geant4 Simulation for the Fusion Reactor Material SiO2, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 21 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Geant4 Simulation of Nuclear Interactions for Some Polymers Used as Radiation Shielding Material, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 22 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Cross Section Computations of 238-242Pu Nuclei Used as Nuclear Reactor Fuel Recycle Material, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 23 Kaplan, A., Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2016, Neutron Emission Spectra for 208Pb Target Nucleus, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 24 A. Kaplan, V. Çapalı, H. Özdoğan, 2015, Fission Cross Section Calculations for Bi-209 Target Nucleus Based on Fission Reaction Model in High Energy Regions, EPJ Web of Conferences 100, 01003.
 • 25 V. Çapalı, T. A. Yeşil, G. Kaya, A. Kaplan, M. Yavuz and T. Tilki, 2015, Geant4 Calculations for Sapce Radiation Shelding Material Al2O3, EPJ Web of Conferences 100, 02002.
 • 26 Kaplan, A., Büyükuslu, H., Sağlam, G., 2009, Nuclear Model Calculations on the Excitation Functions of Some Radionuclides Produced by Proton Cyclotron, International Symposium on Sustainable Development, June 9-10 2009, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 27 Tel, E., Kışıoğlu, H. F., Topaksu, A. K., Aydın, A., Kaplan, A., 2007, Calculations Of The Main Free Path On Neutron Emission Cross-Section For Sapallation Reaction Of Target And Fuel Nuclei, Proceeding of 13th International Conference On Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES2007), June 03-08, 2007, Istanbul, TÜRKİYE
 • 28 Tel, E., Şahin, H. M., Yalçın, Ş., Altınok, T., Kaplan, A., Aydın, A., 2007, Investigation Of The Properties Of The Nuclei Using On The New Generation Reactor Technology Systems, Proceeding of 13th International Conference On Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES2007), June 03-08, 2007, Istanbul, TÜRKİYE
 • 29 Tel, E., Aydın, A., Aydın, E. G., Kaplan, A., 2007, Investigation Of Excitation Functions Using New Evaluated Empirical And Semi-Empirical Systematic For 14-15 MeV (n,t) Reaction Cross-Sections, Proceeding of 13th International Conference On Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES2007), June 03-08, 2007, Istanbul, TÜRKİYE
 • 30 Tel, E., Kaplan, A. ve Aydın, E. G., 2007, Bir Proton Hızlandırıcısında Hafif Hedef Çekirdeklerle Oluşturulan Reaksiyonların Denge ve Denge-Öncesi Etkilerinin İncelenmesi, III. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, 17-19 Eylül 2007, Bodrum-TÜRKİYE
 • 31 Kaplan, A., Tel, E. ve Aydın, E. G., 2007, Proton Hızlandırıcısı Kullanılarak 90<= A<= 100 Hedef Çekirdekler İçin Reaksiyon Tesir Kesitlerinin İncelenmesi, III. Uluslararası katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, 17-19 Eylül 2007, Bodrum-TÜRKİYE
 • 32 Kaplan, A., Tel, E. ve Aydın, E. G., 2007, Ağır Hedef Çekirdeklerin Proton Giriş Reaksiyonlarında Denge ve Denge öncesi Etkilerinin İncelenmesi, III. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, 17-19 Eylül 2007, Bodrum-TÜRKİYE
 • 33 Aydın, E. G., Tel, E. ve Kaplan, A., 2007, Tıpta Kullanılan Bazı Radyoizotopların (p,xn) Reaksiyon Tesit Kesitlerinin Hesaplanması, III. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, 17-19 Eylül 2007, Bodrum-TÜRKİYE
 • 34 Tel, E., Aydın, E. G. ve Kaplan, A., 2007, Proton Hızlandırıcısı İle Üretilen Bazı Radyoizotopların Reaksiyon Tesir Kesitlerinin İncelenmesi, III. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, 17-19 Eylül 2007, Bodrum-TÜRKİYE
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2019, An Investigation on Gamma-Ray Shielding Properties of Zr-Based Bulk Metallic Glasses, 28th Annual Symposium Hellenic Nuclear Physics Society, May 31 - June 1, Thessaloniki/GREECE
 • 2 Tel, E., Kavun, Y., Şahan, M., Kaplan, A., 2017, Examination of Radiation Dose Interaction of Walnut Wood Materials, Turkish Physical Society 33th International Physics Congress, September 06-10, Bodrum/TURKEY.
 • 3 Tel, E., Kavun, Y., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2017, Energy Spectrum of 208Pb(n,x) Reactions, Turkish Physical Society 33th International Physics Congress, September 06-10, Bodrum/TURKEY.
 • 4 Kaplan, A., Şekerci, M., Özdoğan, H., Çapalı, V., 2017, (g,abs) Cross–section Calculations of Some Fusion Structural Materials, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 5 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2017, Total Cross–section Calculations of Neutron Induced Reactions for Some Control Rod Materials Used in Nuclear Reactors, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 6 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2017, Production Cross–section Calculations of Medical Tb Isotopes, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 7 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2017, Investigation of Neutron and Gamma Induced Reaction Effects on TiO2 and Al2O3 coated Nickel Used at Nuclear Reactors, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 8 Dağhan, G., Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, (n,el) Reaction cross–section Calculations for Some Isotopes of Cd Used as Nuclear Reactor Control Rod Material, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 9 Özdoğan, H., Yaraş, N., Kaplan, A., 2017, Radiation Effects on Membrane Proteins of Voltage Gated Sodium Channels, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 10 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2017, A New Developed Semi–Empirical Formula for Nuclear Reaction Cross–Section Calculations, 4th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2017), May 11-15, 2017, Kuşadası, Aydın/TURKEY
 • 11 Kaplan, A., Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., 2017, Semi–Empirical Systematic Development for Photon Induced Nuclear Reaction Cross–Section Calculations, 4th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2017), May 11-15, 2017, Kuşadası, Aydın/TURKEY
 • 12 Çapalı, V., Kaplan, A., Tilki, T., Karabulut, O., 2016, Nuclear Interaction Calculations for Al and B Reinforced Mylar by Using Geant4 Simulation Code, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26-30 October 2016, Macedonia
 • 13 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Reaction Cross–Section Calculations of the Structural Reactor Materials 58,60,61,62,64Ni for Different Level Density Models, 1st INTERNATIONAL UNDERGROUND RESOURCES AND ENERGY CONFERENCE , 6-8 October 2016 , Bozok Üniversitesi, Yozgat
 • 14 Köksal, C., Akbaş, U., Okutan, M., Demir, B., Çapalı, V., Kaplan, A., Sarpün, İ. H., Aydın, A., 2015, Comparison of Dose Distributions Calculated by the Cyberknife Monte Carlo and Ray Tracing Algorithms for Lung Tumors: A Phantom Study, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 15 Kovan, B., Demir, B., Tunçman, D., Çapalı, V., Kaplan, A., Sarpün, İ. H., Aydın, A., Türkmen, C., 2015, Gamma Radiation Exposure of Accompanying Persons Due to Lu-177 Patients, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 16 Akbaş, U., Okutan, M., Demir, B., Köksal, C., Sarpün, İ. H., Çapalı, V., Kaplan, A., Özdoğan, H., Aydın, A., 2015, Dosimetric Comparison of Tools Used in the Quality Assurance of Intensity Modulated Radiation Therapy: A Phantom Study, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 17 Aydın, A., Pekdoğan, H., Tel, E., Kaplan, A., Yalım, H. A., 2009, Investigation of Level Density Parameter Dependence in the (p,f) Cross Sections of Some Subactinide Nuclei, 26th International Physics Congress, 24-27 September, Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 18 Kuleaşan, H., Özkan, G., Baydar, H., Kaplan, A., Özçelik, S., 2009, The Application of Gamma Irridation on Leaves of Salvia officinalis l., a Chemical and MicrobialApproach, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, October 22-24, 2009, Isparta, TURKEY
 • 19 Aydın, A., Dağ, M., Kaplan, A., Tel, E., 2008, Equilibrium and Pre-equilibrium Emissions in Proton - Induced Reactions on 203,205Tl, The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 October 2008 , Ankara-TURKEY
 • 20 Büyükuslu, H., Kaplan, A., Tel, E., Aydın, A.and Yıldırım, G., 2008, The Equilibrium and Pre-Equilibrium Neutron Emission Spectra of Some Deformed Target Nuclei For (p,xn) Reactions up to 22.4 MeV , Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, 25-29 August , Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 21 Yıldırım, G., Kaplan, A., Tel, E., Aydın, A.and Büyükuslu, H., 2008, Spallation Neutron Emission Spectra In Some Amphoter Target Nuclei By A Proton Beam up to 140 MeV Energy, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, 25-29 August , Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 22 Aydın, A., Tel, E., Kaplan, A., 2008, Calculation of 14-15 MeV (n,d) Reaction Cross Sections Using Newly Evaluated Empirical and Semi-Empirical Systematics, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, 25-29 August , Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 23 Özkan, G., Kuleaşan, H., Baydar, H., Kaplan, A., Özçelik, S., Güre, S., and Erbaş, S., 2007, Effect of Irradiation on The Microbiological Status and Chemical Composition of Origanum, I. Internatıonal Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, April 29 -May 04, 2007, Antalya-TURKEY
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2016, Neutron Induced Cross–Section Calculations for 196,198,199,200Hg Isotopes, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 2 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Production Cross–Section of Medical 177Lu Using Neutron and Proton Induced Reactions, 1st INTERNATIONAL UNDERGROUND RESOURCES AND ENERGY CONFERENCE , 6-8 October 2016 , Bozok Üniversitesi, Yozgat
 • 3 Kaplan, A., Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2016, Effects of Mean Free Path Paremeters for Reaction Cross–Section Calculations, 1st INTERNATIONAL UNDERGROUND RESOURCES AND ENERGY CONFERENCE , 6-8 October 2016 , Bozok Üniversitesi, Yozgat
 • 4 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2016, Cross–Section Calculations of (?,xn) and (p,xn) Reactions for Au-197, 1st INTERNATIONAL UNDERGROUND RESOURCES AND ENERGY CONFERENCE , 6-8 October 2016 , Bozok Üniversitesi, Yozgat
 • 5 Okutan, M., Demir, B., Köksal, C., Akbaş, U., Kaplan, A., Çapalı, V., Sarpün, İ. H., Aydın, A., Tel, E., 2015, Evaluation of Dose Distributions Calculated by the Cyberknife Monte Carlo and Ray Tracing Algorithms for Head and Neck Tumors: A Phantom Study, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 6 Kaplan, A., Çapalı, V., Özdoğan, H., 2015, Fission Cross-Section Calculation for 209Bi Target Nucleus Based on Fission Reaction Models in High-Energy Regions, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 7 Çapalı, V., Yeşil, T. A., Kaya, G., Kaplan, A., Yavuz, M., Tilki, T., 2015, Geant4 Calculations for Space Radiation Shielding Material Al2O3, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 8 Özdoğan, H., Kaplan, A., Çapalı, V., 2015, Investigation of a,d,p,n,t and 3He Emission Spectra for 58Ni Target Nucleus at 90 MeV Proton Incident Energy, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 9 Koçak, Y., Tel, E., Şahan, M., Şahan H., Kaplan, A., Demir, B., 2015, Investigation of the (n,p) Reactions Cross-Sections for 18O Target Nuclei Using New Evaluted Empirical Skyrme Potential Formulas, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 10 Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2015, Particle Emission Spectra Produced by Proton Induced Reactions at 90 MeV for 209Bi Target Nucleus, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 11 Demir, B., Sarpün, İ. H., Çapalı, V., Kaplan, A., Özdoğan, H., Aydın, A., Tel, E., 2015, Theoretical Calculations of Medical 125I Radionuclide Using a,d and g Induced Reactions, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 12 V. Çapalı, H. Özdoğan, A. Kaplan, Neutron Emission Spectra of 83Bi Target Nucleus for (n,xn) Reaction at 7.75, 14.1, 14.2 and 20 MeV Neutron Incident Energies, VII. International Workshop on Nuclear Structure Properties, 27-29 October 2014, Sinop / TURKEY.
 • 13 A. Kaplan, V. Çapalı, H. Özdoğan, a, d, p and t Emission Spectra for 208Pb Target Nucleus at 96 MeV Neutron Incident Energy, VII. International Workshop on Nuclear Structure Properties, 27-29 October 2014, Sinop / TURKEY.
 • 14 Kaplan, A., Özdoğan, H. and Çapalı, V., 2014, Cross–Section Calculations on 63Cu Isotope for (g,n), (g,2n), (g,p), (g,2p) Reactions, 31th International Physics Congress, 21-24 July, Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 15 Çapalı, V., Özdoğan, H. and Kaplan, A., 2014, Cross–Section Calculations of (g,n) and (g,2n) Reactions for 206,207Pb Target Nuclei, 31th International Physics Congress, 21-24 July, Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 16 Tilki, T., Yavuz, M., Kaplan, A., Karabulut, O., Doğan, S., Takanoğlu, D., 2011, Investigation of Irradiation Effects on Conductive Composite of Polypyrole/Bentonite,75th Prague Meeting on Macromolecules, July 10-14, 2011, Prague, CZECH REPUBLIC.
 • 17 Tilki, T., Karabulut, O., Yavuz, M., Kaplan, A., Takanoğlu, D. and Çabuk, M., 2011, Irradiational Effects on Transport Properties of Polyaniline and Polyaniline/Bentonite Composites,75th Prague Meeting on Macromolecules, July 10-14, 2011, Prague, CZECH REPUBLIC.
 • 18 Kaplan, A., Özdoğan, H., Ergün, Y. and Altunkök, S. Ö., 2011, Alpha Emissions in Nucleon Induced Reactions for 27Al, 89Y, 90Zr and 133Cs Target Nuclei, 28th International Physics Congress, 06-09 September, Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 19 Özdoğan, H., Kaplan, A., Ergün, Y. and Altunkök, S. Ö., 2011, Production Cross Section Calculations of Some Alkaline Earth Elements in Nucleon Induced Reactions, 28th International Physics Congress, 06-09 September, Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 20 Ergün, Y., Kaplan, A., Özdoğan, H. and Altunkök, S. Ö., 2011, Production Cross Sections of Medical 123I Radioisotope, 28th International Physics Congress, 06-09 September, Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 21 Altunkök, S. Ö., Kaplan, A., Ergün, Y. and Özdoğan, H., 2011, Siklotronda Üretilen Gama yayıcı 57Co Radyoizotopu İçin Teorik Tesir Kesiti Hesaplamaları, 28th International Physics Congress, 06-09 September, Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 22 Büyükuslu, H., Ergün, Y., Kaplan, A., 2010, Neutron Emission Spectra of 92,94,95,96,97,98,100Mo Isotopes for (p,xn) Reactions, 27th International Physics Congress, 14-17 September, İstanbul-TURKEY
 • 23 Ergün, Y., Büyükuslu, H., Kaplan, A., 2010, Equilibrium and Pre-Equilibrium Emissions in Proton-Induced Reactions on 141Pr, 27th International Physics Congress, 14-17 September, İstanbul-TURKEY
 • 24 Kaplan, A., Büyükuslu, H., Ergün, Y., 2010,(n,2n), (n,3n) Reaction Cross Sections for 59Co, 63Cu and 64Zn Target Nuclei, 27th International Physics Congress, 14-17 September, İstanbul-TURKEY
 • 25 Sağlam, G., Kaplan, A., 2009, Cross Section Calculations of Some Positron Emitting Radioisotopes, 7th International Student Conference of the Balkan Physical Union, ISCBPU-7, Bodrum - TURKEY
 • 26 Büyükuslu, H., Kaplan, A., Yıldırım, G., 2009, Investigation of the (p,2n) Reaction Cross-Sections of Some Nuclei With Deformation for an Incident Proton Energy Range of 8-40 MeV, 7th International Student Conference of the Balkan Physical Union, ISCBPU-7, Bodrum - TURKEY
 • 27 Yıldırım, G., Kaplan, A., Büyükuslu, H., 2009, Calculation of the (p,n) Reaction Cross-Sections of Some Noble Metal Izotopes, 7th International Student Conference of the Balkan Physical Union, ISCBPU-7, Bodrum - TURKEY
 • 28 Kaplan, A., Büyükuslu, H., Tel, E., Aydın, A. and Yıldırım, G., 2009,The Study of the (p,n) Reaction Cross Sections for 86,87,88 Sr and 43,44Ca Nuclei in the Region of Alkaline Earth Metals ,26th International Physics Congress, 24-27 September, Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 29 Büyükuslu, H., Kaplan, A. and Yıldırım, G., 2009, Equilibrium and Pre-equilibrium Emissions in Proton-induced Reactions on 232Th, 26th International Physics Congress, 24-27 September, Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 30 Sağlam, G., Kaplan, A., 2009, Medikal Uygulamalarda Kullanılan Bazı Radyoizotopların Üretiminde (p,xn) Reaksiyonu İle Oluşan Nötronların Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi, 26th International Physics Congress, 24-27 September, Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 31 Kaplan, A., Tel, E., Aydın, A., Büyükuslu, H. and Yıldırım, G., 2008, Proton Induced Cross-Section Calculations of Some Chalcogen Elements, The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 October 2008 , Ankara-TURKEY
 • 32 Kaplan, A., Büyükuslu, H., Tel, E., Aydın, A. and Yıldırım, G., 2008, Investigation of The Neutron Emission Spectra of Some Deformed Neighbouring Target Nuclei, The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 October 2008 , Ankara-TURKEY
 • 33 Kaplan, A., Büyükuslu, H., Tel, E., Aydın, A.and Yıldırım, G., 2008, Investigation of the Neutron Emission Spectra of Some Target Nuclei Deformed for Neutron Incident Energy From 14.3 to 20 MeV, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, 25-29 August , Bodrum/Muğla-TURKEY
 • 34 Sevin, Z., Kaplan, A., Yıldırım, Ş. ve N, Uçar., 2007, Radyasyonun Rat Bağırsağı Villusları Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi, Turkish Physical Society 24th International Physics Congress, 28-31 August , Malatya-TURKEY
 • 35 Büyükuslu, H.and Kaplan, A., 2007, The Measurements of Natural Background Radiation Indoor and Outdoor In Yalvaç County of Isparta, Turkish Physical Society 24th International Physics Congress, 28-31 August , Malatya-TURKEY
 • 36 Kaplan, A., Tel, E., Aydın, E.G.and Büyükuslu, H., 2007, Cross-Section Calculations of Some Positron-Emitting Radionuclides Produced by Proton Cyclotrons, Turkish Physical Society 24th International Physics Congress, 28-31 August , Malatya-TURKEY
 • 37 Kaplan, A. and Büyükuslu, H., 2006, Variations of Inside and Outside Natural Background Radiation of a House In Isparta, Turkey, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, August 22-26, 2006, Istanbul, TURKEY
 • 38 Kaplan, A., 2006, Natural Background Radiation Measurements on a Second Floor-Flat In Isparta, Turkey, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, August 22-26, 2006, Istanbul, TURKEY
 • 39 Akkurt, İ., Mavi, B., Kaplan, A., 2005, Radiation Exposure rate Around Base Stations, World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla University/MUĞLA, TURKEY
 • 40 Akkurt, İ., Kaplan, A. and Annand, J.R.M., 2001, A Preliminary Study of 184 W (g,n) Reaction, Hellenic Physical Society and Turkish Physical Society First Hellenic-Turkish International Physics Conference, Bodrum-TURKEY and Kos- GREECE.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Transfer Matris Metodunun Bilineer ve Bikuadratik Değişme Etkileşmeli Hamiltoniyene Sahip Spin-1 Ising Modeline Uygulanması, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 • Doktora Tezi
 • 1 Ağır metallerde düşük enerjili foton kullanılarak (g,n) reaksiyonlarının ölçümü, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hasan ÖZDOĞAN, 2012. "Bazı Ağır Hedef Çekirdekler İçin Denge ve Denge-öncesi Etkilerin Teorik Nükleer Modeller İle İncelenmesi" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • 2 Yıldız ERGÜN, 2012. "Tıpta Teşhis ve Tedavide Kullanılan Bazı Radyoizotopların Nükleer Reaksiyon Modelleri Kullanılarak Üretilebilirliğinin Araştırılması" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • 3 Gülçin YAŞAR, 2010. "Tıbbi Uygulamalarda Kullanılan Bazı Radyoizotopların Reaksiyon Tesir Kesitlerinin ve Nötron Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • 4 Gürcan YILDIRIM, 2009. "Bazı Amfoter Grubu Hedef Çekirdeklerin Proton Giriş Reaksiyonlarında Üretilen Nötronların Reaksiyon Tesir Kesitlerinin ve Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • 5 Halim BÜYÜKUSLU, 2007. "Isparta'nın Yalvaç İlçesi ve Çevresinin Doğal Fon (background) Radyasyon Düzeylerinin Araştırılması" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Hasan ÖZDOĞAN, 2018, "Fe, Zr, Nb ve Ag Füzyon Reaktörleri Yapısal Elementlerinin Tesir Kesitlerinin Nükleer Reaksiyon Modelleri Kullanılarak İncelenmesi" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • 2 Mert ŞEKERCİ, 2018, " Nükleer Reaktör Kontrol Çubuklarında Kullanılan Bazı Malzemeler İçin Farklı Reaksiyon ve Enerjilerde Parçacık Yayınlanma Spektrumu, Durdurma Gücü, Giricilik Mesafesi ve Tesir Kesiti Hesaplamaları" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • 3 Kıyas KAYAALP, 2016, "Türk Hızlandırıcı Merkezi TARLA Tesisi Radyasyon Güvenlik Sistemi" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • 4 Veli ÇAPALI, 2015, "Ni, Bi ve Pu Fisyon Reaktörleri Yapısal Elementlerinin Tesir Kesitlerinin Teorik Olarak İncelenmesi" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • 5 Halim BÜYÜKUSLU, 2010, "Nükleon Girişli Reaksiyonlarda Deforme Olan ve Deforme Olmayan Hedef Çekirdekler İçin Denge ve Denge-Öncesi Etkilerin İncelenmesi" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Gonca TARAKÇI,"Bazı Güneş Benzeri Anakol Yıldızlarında Hafif Element Bolluklarının İncelenmesi" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Zeliha SEVİN, 2010 "İyonize Radyasyona Maruz Kalan Bağırsak Goblet Hücrelerinin Sekresyon Değişiminin İncelenmesi" SDÜ Fen Bil. Enst.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Nükleer Reaktör Kontrol Çubuklarında Kullanılan Bazı Malzemeler İçin Farklı Reaksiyon Ve Enerjilerde Parçacık Yayınlanma Spektrumu, Durdurma Gücü, Giricilik Mesafesi Ve Tesir Kesiti Hesaplamaları. SDÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri, 4599-D2-16 No’ lu Proje, Proje Yürütücüsü.
 • 2 Ni, Bi ve Pu Fisyon Reaktörleri Yapısal Elementlerinin Tesir Kesitlerinin Teorik Olarak İncelenmesi. SDÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri, 3748-D2-13 No’ lu Proje, Proje Yürütücüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Türk Hızlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarlarının Kurulması" DPT2006K-120470 No'lu DPT'nin desteklediği ve Ankara Üniversitesi'nin yürütücülüğünde; Ankara, Gazi, Boğaziçi, İstanbul, Uludağ, Dumlupınar, Erciyes, Niğde ve Süleyman Demirel Üniversite'lerinin ortaklaşa katıldığı YUUP Projesi. (Halen devam ediyor)
 • 2 "Yüksek Çözünürlüğe Sahip Foton Detektör Sistemi" konulu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 2003/29 No'lu altyapı projesi.
 • 3 "Isparta ve Çevresinin Doğal ve Teknolojik Kaynaklı Radyasyonunun Ölçülmesi" konulu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 03-M-656 No'lu Münferit Araştırma Projesi.
 • 4 "Türkiye'de Ticari Öneme Sahip Çay Ve Baharat Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerin Mikrobiyal Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Işınlamanın Etkisi".TÜBİTAK (TOVAG) 105O147 No'lu proje.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY. Organizasyon Komitesi Üyesi.
 • 2 Türk Fizik Derneği (TFD33) 33. Ulusal Fizik Kongresi, 6-10 Eylül-2017, Bodrum/MUĞLA, Danışma Kurulu Üyesi.
 • 3 1st International Conference on Radiations and Applications (ICRA2017), November 20-23 2017, Alger/ALGERIA. Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 4 International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY. Organizasyon Komitesi Üyesi.
 • 5 1st INTERNATIONAL UNDERGROUND RESOURCES AND ENERGY CONFERENCE , 6-8 October 2016 , Bozok Üniversitesi, Yozgat, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 6 International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY. Organizasyon Komitesi Üyesi.
 • 7 Türk Fizik Derneği (TFD24) 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, İnönü Üniversitesi-MALATYA. Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi.
 • 8 3. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK-3) 17-19 Eylül 2007, Bodrum-TÜRKİYE, Düzenleme Kurulu Başkan Yard.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ADIM Fizik Günleri-III, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA, Yerel Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 2 Medikal Fizik'te Hesaplamalı Yöntemler Yaz Okulu, 24-28 Haziran 2013, İstanbul Aydın Üniversitesi, Danışma Kurulu Üyesi.
 • 3 4. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK-4) 30 Ağustos-01 Eylül 2010, Bodrum-TÜRKİYE, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 4 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23 Mart 2005, ISPARTA.Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 5 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23 Mart 2005, ISPARTA. Danışma Kurulu Üyesi.
 • 6 Türk Fizik Derneği (TFD21) 21. Ulusal Fizik Kongresi, 11-14 Eylül-2002, ISPARTA. Yerel Organizasyon Kurulu Üyesi.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Fizik Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 EPJ Web of Conferences, Vol. 154 (2017), Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), Adana, Turkey, May 9-12, 2017.
 • 2 EPJ Web of Conferences, Vol. 128 (2016), Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), Hatay, Turkey, April 28-30, 2016.
 • 3 EPJ Web of Conferences, Vol. 100 (2015), Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2015), Osmaniye, Turkey, April 23-26, 2015.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD) Editörlüğü
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016) Abstract Book, April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen dergisi (E-Dergi) Fizik Editörü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Indian Journal of Physics (INJP-D-17-00499, 2017)
 • 2 Indian Journal of Physics (INJP-D-17-00526, 2017)
 • 3 Nuclear Engineering and Design (NED-D-17-00135, 2017)
 • 4 Nuclear Science and Techniques (NST-2017-0204, 2017)
 • 5 Nuclear Science and Techniques (NST-2017-0068, 2017)
 • 6 Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science (ISTT-D-17-00729, 2017)
 • 7 Applied Radiation and Isotopes (ARI_2017_1050, 2017)
 • 8 The Journal of Physical Chemistry (jp-2017-10933x, 2017)
 • 9 Nuclear Engineering and Design (Cross section systematics...2014)
 • 10 Indian Journal of Physics (Self-Consistent Calculations...2012)
 • 11 Science and Technology of Nuclear Installations (Nuclear Level Density Parameters...2012)
 • 12 Indian Journal of Physics (An improved analysis of CCFR neutrino data ...2012)
 • 13 Indian Journal of Physics (Charged particle pseudorapidity distributions...2012)
 • 14 Indian Journal of Physics (Effect of photons or E.M. radiation...2012)
 • 15 Annals of Nuclear Energy (Excitation functions...2011)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknoloji Dergisi (2006)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2011.03.02.425 No'lu proje hakemliği
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı (2016 -2019)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik ABD Başkanı (2018 - ...)
 • 2 S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Astrofizik ABD Başkanı (2007 - 2011)
 • 3 S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkan Yardımcılığı (2006-2010)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 S.D.Ü. İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, Prof. Temsilcisi (2019- ...)
 • 2 S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Prof. Temsilcisi (2017 -2019)
 • 3 S.D.Ü. İletişim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Prof. Temsilcisi (2016 - ...)
 • 4 S.D.Ü. İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, Doç. Temsilcisi (2014 - 2016)
 • 5 S.D.Ü. Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği (Ocak 2011- Ekim 2011)
 • 6 S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, Yrd.Doç. Temsilcisi (2007-2010)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Fizik
Fizik I
Fizik II
Fotonükleer Fizik
Nükleer Data, Toplama ve Analiz Metodları
Radyasyon Dozimetri
Radyasyon Fiziği
Radyasyondan Korunmaya Giriş
Uzmanlık Alan Dersi I (Y. Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Y. Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Y. Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
 
Bu İçeriği Paylaş!