KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nurhan GÜMRAL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113607
E-Posta nurhangumral@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-8141-4533
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZYOLOJİ 19.04.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Oksidan- antioksidan sistem, elektromanyetik alan
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gümral N, Coşar F. Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin okul-hastane işbirliği ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006; 13 (3): 21-24.
 • 2 Gümral N, Çalışkan S, Akdoğan M, Özgüner MF, Akkaya A, Şen Özbaş S, Koyu Ahmet. Bronşial astımlı hastalarda lateralite ile antioksidanlar arasındaki ilişkilerin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006; 13 (29): 17-21.
 • 3 Aslankoç R, Öztürk M, G.Yıldırım N. Ebe ve hemşirelerin mesleki sorunları ve anksiyete ile ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 8(2):12-20.
 • 4 Mustafa Öztürk, Dudu Dündar, Nurhan G. Yıldırım, Halime H.Himmetoğlu, Halime Yılmaz. Serebral palsili çocukların evde beslenme sorunları ve ailenin tutumu. Genel Tıp Dergisi. 1999; (2): 59-62.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Review of Surgery: Basic Science and Clinical Topics for Absite, The Cell, 1
 • 2 Review of Surgery: Basic Science and Clinical Topics for Absite, Thyroid Physiology, 145
 • 3 Review of Surgery: Basic Science and Clinical Topics for Absite, Calcium Physiology, 150
 • 4 Review of Surgery: Basic Science and Clinical Topics for Absite, Adrenal Physiology, 152
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Aslankoç, R., Gümral, N., Şenol, N., Azman, M., Electric Field Effects on Rat Kidney Tissue and Role of Resveratrol, Acta Physiologica, Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress September 2015, Volume 215, Issue Supplement S704, Pages 1–109.
 • 2 Gokhan Cesur; Fehmi Ozguner; Bumin Dundar; Nurhan Gumral. The relationship between growth of infants and ghrelin and adiponectin levels in breast milk: A longitudinal investigation. Hormone Research. 2008;70: 82.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 G.YILDIRIM N. 12-18 Mayıs hemşirelik haftası mesajı. Isparta'da Sağlık Dergisi. 1999; 1(2): 25.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Saygın M, Öztürk Ö, Özmen Ö, İlhan İ, Gonca T, Gümral N, Orhan H. Metotreksatın akciğerdeki enflamasyon ve apoptotik yolak biomarkırları üzerine etkisi; gallik asidin rolü. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi. Program ve Bildiri Kitabı. 6-10 Nisan 2016; s:154.
 • 2 Aslankoç R, Cankara FN, Şenol N, Gümral N, Kavrık O. Elektrik alanın dalak ve oksidatif DNA hasarına etkisi ile resveratrolün koruyucu rolünün araştırılması. Bildiri Özetleri Kitabı, s48. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK 2015. 02-04 Eylül 2015. Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • 3 Aslankoç R, Gümral N, Şenol N, Azman M. Elektrik alanın sıçan böbrek dokusu üzerine etkileri ve resveratrolün rolü. Program ve Özet Kitabı. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 09-13 Eylül 2015; s:148-149.
 • 4 Mustafa Saygın, Sadettin Çalıskan, M. Fehmi Özgüner, Nurhan Gümral, Nermin Karahan.Sıçanlarda 2,45 GHz elektromanyetik alanın etkisine bağlı testiküler apoptoziste selenyum vel ve L-karnitinin koruyuculuğunun karşılaştırmalı analizi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Kongresi. 10-14 Eylül 2013. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2013;53.
 • 5 Nurhan Gümral, Duygu Kumbul Doğuç, Firdevs Aylak, Mustafa Saygın, Emin Savik. Ardıç yağı kolesterolden zengin diyetle beslenen sıçanların kalp dokusunda oksidatif stresi azaltıp, antioksidan enzim aktivitelerini yükseltiyor. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Kongresi. 10-14 Eylül 2013. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2013;155.
 • 6 Nurhan Gümral, S. Süreyya Çerçi, Mustafa Saygın, Sadettin Çalışkan, Aslıhan İlhan, Mesud Kahriman, Halis Köylü, Mesud Soydan. Selenyum ve L-karnitinin sıçan kemik dokusunda 2450 MHz elektromanyetik radyasyon hasarını azaltıcı etkisi. Türk Fizyolojik Bİlimler Derneği 36. Ulusal Kongresi 14-17 Eylül 2010; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne. 2010; 57.
 • 7 N. Gümral, N. Karahan, F. Özgüner, S. Çömlekçi, D. Kumbul-Doğuç, A. Koyu, Y. Kara. Sıçan Böbrek Dokusu Üzerine 2450 Mhz Elektromanyetik Radyasyonun Etkisi Ve Antioksidanların Koruyuculuğu. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 35. Ulusal Kongresi 30 Eylül - 3 Ekim 2009; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
 • 8 Mustafa Saygın, Sadettin Çalışkan, Nurhan Gümral, Mesud Soydan, Hüseyin Vural. 22450 MHz elektromanyetik radyasyonun sıçanların FSH, LH ve total testosteron seviyelerinde meydana getirdiği değişiklikler.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 35. Ulusal Kongresi 30 Eylül - 3 Ekim 2009; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
 • 9 Nurhan Gümral, Mustafa Nazıroğlu, Ahmet Koyu, Kurtuluş Öngel, Sadettin Çalışkan,Mustafa Saygın, Ömer Çelik, Mesud Kahriman . 2.45 GHZ elektromanyetik radyasyonun oksidan- antioksidan sistem üzerine etkisi ve L- karnitin ile selenyumun koruyuculuğu.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı. 06-10 Ekim 2008; Erzurum, 134.
 • 10 Ahmet Koyu, Osman Gökalp, Nurhan Gümral, Faruk Öktem, Soner Dönmez, Mustafa Doğan, Nermin Karahan, Nigar Yılmaz. Ratlarda vankomisin ile oluşturulan pankreatik hasar üzerine kafeik asit fenetil ester (cape)'in koruyucu etkisi.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı. Erzurum, 06-10 Ekim 2008; 103.
 • 11 Elmas O, Çalışkan S,Elmas O, Gümral N, Koyu A. Amonyağın sıçan böbreğinde ksantinoksidaz enzimine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Fizyoloji Kongresi ( Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri. 18-22 Eylül 2006; Gaziantep, 230.
 • 12 Coşar F, Temel S, G.Yıldırım N, Işık N, Çiçek Ö.E. Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin okul - hastane işbirliği ile İlgili görüşlerinin bir önceki yıl mezun olan intörn öğrencilerle karşılaştırılması. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Şanlıurfa,20-21 Nisan 2006; 49.
 • 13 Dündar Bumin Nuri, Sütçü Recep, Cesur Gökhan, Çömlekçi Selçuk, Yılmaz Nigar , Yılmaz H. Ramazan, Uz Efkan, Gümral Nurhan, Çalışkan Saadettin. Dişi sıçanlarda prenatal dönemden puberteye kadar 50 HZ elektriksel alana maruz kalmanın doğum ağırlığı, büyüme, serum IGF-1 düzeyleri ve troid fonksiyonlarına etkileri. XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 14-17 Eylül 2006; Konya, 116.
 • 14 N.G. Yıldırım, E.D.Beydilli, N.Delibaş, A. Akkaya, S.Temel, S. Çalışkan. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olguların atak ve remisyon dönemlerinde antioksidan hormon ve enzim düzeylerinin araştırılması. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi ( Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri. 27-30 Eylül 2005; Gaziantep, 144.
 • 15 N.G. Yıldırım, E.D.Beydilli, A. Akaya, R.Sütçü, R. Aslankoç, F. Özgüner. Astımlı olguların atak ve remisyon dönemlerinde oksidan-antioksidan hormon ve enzim düzeylerinin araştırılması. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi ( Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri. 27-30 Eylül 2005; Gaziantep, 146.
 • 16 G.Yıldırım N, Çalışkan S, Şen S. Bronşial astımlı hastalarda lateralite ve antioksidanlar arasındaki ilişkilerin raştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 4-8 Eylül 2000; Eskişehir, 64.
 • 17 Çalışkan S, G.Yıldırım N, Özkahraman Ş. Bronşial astımlı hastalarda lateralite ile bazı kan parametreleri arasındaki ilişkilerin araştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 4-8 Eylül 2000; Eskişehir, 65.
 • 18 Koyu A, Özgüner M.F, Çalışkan S, Köylü H, G.Yıldırım N. Eritrositlerde demir yüklenmesi ile oluşturulan oksidatif kanser üzerine E vitamini'nin koruyucu etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 4-8 Eylül 2000; Eskişehir, 102.
 • 19 G.Yıldırım N, Çalışkan S, Akdoğan M, Özgüner M.F, Yılmaz H, Aslankoç R. Bronşial astımlı ve sağlıklı bireylerde antioksidan enzimler ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişkilerin araştırılması. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı). 6-10 Eylül 1999; Elazığ, 90.
 • 20 Çalışkan S, G.Yıldırım N, Akkaya A, Şen S, Akgün S, D.Beydilli E, Dündar D. Bronşial astımlı ve sağlıklı bireylerde lateralite ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişkilerin araştırılması. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 6-10 Eylül 1999; Elazığ, 89.
 • 21 Köylü H, Özgüner M.F, Koyu A, G.Yıldırım N, Çalışkan S, Günay H. Sigara içen genç kızlarda kan melatonin, malondialdehit ve antioksidan enzim düzeyleri. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi. 6-10 Eylül 1999; Elazığ, 176.
 • 22 G.Yıldırım N, Çalışkan S, Özgüner F, Beydilli E, Aslankoç R, Şen S. Bronşial astımlı hastalarda melatonin düzeyleri ile solunum fonksiyonları arasındaki ilişkilerin araştırılması. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi Program Özet Kitapçığı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 19-22 Mayıs 1999; Eskişehir.
 • 23 Aslankoç R, Öztürk M, G.Yıldırım N, Hacıhimmetoğlu H. Ebe ve hemşirelerin mesleki sorunları ve anksiyete ile ilişkisi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 22-24 Haziran 1999; Erzurum, 89.
 • 24 Aslankoç R, Öztürk M, G.Yıldırım N. Koruyucu ve tedavi edici sağlık kurumlarında çalışan ebe ve hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin araştırılması. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı I.Ulusal Kongresi. 26-28 Kasım 1999; Ankara, 192.
 • 25 Öztürk M, Dündar D, G.Yıldırım N, Hacıhimmetoğlu H, Yılmaz H. Cerebral palsyl'li çocukları evde beslemelerinin aile üzerine etkisi ve beslenme ile ilgili yakınmaları. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi. 24-26 Eylül 1998; İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Aslankoç R, Gümral N, Şenol N, Azman M. Elektrik alanın sıçan böbrek dokusu üzerine etkileri ve resveratrolün rolü. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 09-13 Eylül 2015. Çanakkale
 • 2 Saygın M, Öztürk Ö, Özmen Ö, İlhan İ, Gonca T, Gümral N, Orhan H. Metotreksatın akciğerdeki enflamasyon ve apoptotik yolak biomarkırları üzerine etkisi; gallik asidin rolü. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi. 6-10 Nisan 2016; Belek, Antalya.
 • 3 Aslankoç R, Cankara FN, Şenol N, Gümral N, Kavrık O. Elektrik alanın dalak ve oksidatif DNA hasarına etkisi ile resveratrolün koruyucu rolünün araştırılması. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK 2015. 02-04 Eylül 2015. Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • 4 Aslankoç R, Cankara FN, Şenol N, Gümral N, Kavrık O. Elektrik alanın dalak ve oksidatif DNA hasarına etkisi ile resveratrolün koruyucu rolünün araştırılması. Bildiri Özetleri Kitabı, s48. 22nd Electron Microscopy Congress (EMK 2015). 02-04 Eylül 2015. Sabancı Üniversitesi, İstanbul. Poster Presentations LPW18.
 • 5 Nurhan Gümral, S. Süreyya Çerçi, Mustafa Saygın, Sadettin Çalışkan, Aslıhan İlhan, Mesud Kahriman, Halis Köylü, Mesud Soydan. Selenyum ve L-karnitinin sıçan kemik dokusunda 2450 MHz elektromanyetik radyasyon hasarını azaltıcı etkisi. Türk Fizyolojik Bİlimler Derneği 36. Ulusal Kongresi 14-17 Eylül 2010; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne. 2010.
 • 6 N. Gümral, N. Karahan, F. Özgüner, S. Çömlekçi, D. Kumbul-Doğuç, A. Koyu, Y. Kara. Sıçan Böbrek Dokusu Üzerine 2450 Mhz Elektromanyetik Radyasyonun Etkisi Ve Antioksidanların Koruyuculuğu. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 35. Ulusal Kongresi 30 Eylül - 3 Ekim 2009; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
 • 7 Mustafa Saygın, Sadettin Çalışkan, Nurhan Gümral, Mesud Soydan, Hüseyin Vural. 22450 MHz elektromanyetik radyasyonun sıçanların FSH, LH ve total testosteron seviyelerinde meydana getirdiği değişiklikler.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 35. Ulusal Kongresi 30 Eylül - 3 Ekim 2009; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
 • 8 Nurhan Gümral, Mustafa Nazıroğlu, Ahmet Koyu, Kurtuluş Öngel, Sadettin Çalışkan,Mustafa Saygın, Ömer Çelik, Mesud Kahriman . 2.45 GHZ elektromanyetik radyasyonun oksidan- antioksidan sistem üzerine etkisi ve L- karnitin ile selenyumun koruyuculuğu.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı. 06-10 Ekim 2008; Erzurum.
 • 9 Ahmet Koyu, Osman Gökalp, Nurhan Gümral, Faruk Öktem, Soner Dönmez, Mustafa Doğan, Nermin Karahan, Nigar Yılmaz. Ratlarda vankomisin ile oluşturulan pankreatik hasar üzerine kafeik asit fenetil ester (cape)'in koruyucu etkisi.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı. Erzurum, 06-10 Ekim 2008.
 • 10 Gokhan Cesur; Fehmi Ozguner; Bumin Dundar; Nurhan Gumral.The relationship between growth of infants and ghrelin and adiponectin levels in breast milk: A longitudinal investigation.
 • 11 Coşar F, Temel S, G.Yıldırım N, Işık N, Çiçek Ö.E. Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin okul - hastane işbirliği ile İlgili görüşlerinin bir önceki yıl mezun olan intörn öğrencilerle karşılaştırılması. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Şanlıurfa,20-21 Nisan 2006; 49.
 • 12 Dündar Bumin Nuri, Sütçü Recep, Cesur Gökhan, Çömlekçi Selçuk, Yılmaz Nigar , Yılmaz H. Ramazan, Uz Efkan, Gümral Nurhan, Çalışkan Saadettin. Dişi sıçanlarda prenatal dönemden puberteye kadar 50 HZ elektriksel alana maruz kalmanın doğum ağırlığı, büyüme, serum IGF-1 düzeyleri ve troid fonksiyonlarına etkileri. XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 14-17 Eylül 2006; Konya.
 • 13 Elmas O, Çalışkan S,Elmas O, Gümral N, Koyu A. Amonyağın sıçan böbreğinde ksantinoksidaz enzimine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Fizyoloji Kongresi ( Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri. 18-22 Eylül 2006; Gaziantep.
 • 14 N.G. Yıldırım, E.D.Beydilli, N.Delibaş, A. Akkaya, S.Temel, S. Çalışkan. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olguların atak ve remisyon dönemlerinde antioksidan hormon ve enzim düzeylerinin araştırılması. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi ( Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri. 27-30 Eylül 2005; Gaziantep.
 • 15 N.G. Yıldırım, E.D.Beydilli, A. Akaya, R.Sütçü, R. Aslankoç, F. Özgüner. Astımlı olguların atak ve remisyon dönemlerinde oksidan-antioksidan hormon ve enzim düzeylerinin araştırılması. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi ( Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri. 27-30 Eylül 2005; Gaziantep.
 • 16 G.Yıldırım N. Yapılan çalışmalarla yapıcı okul hastane işbirliği SDÜ modelinin değerlendirilmesi(Sözlü Sunum). III. Yapıcı Okul Hastane İşbirliği , Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Konferans Salonu, 7-8 Ekim 2004 ; ISPARTA
 • 17 G.Yıldırım N, Çalışkan S, Şen S. Bronşial astımlı hastalarda lateralite ve antioksidanlar arasındaki ilişkilerin raştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 4-8 Eylül 2000; Eskişehir.
 • 18 Çalışkan S, G.Yıldırım N, Özkahraman Ş. Bronşial astımlı hastalarda lateralite ile bazı kan parametreleri arasındaki ilişkilerin araştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 4-8 Eylül 2000; Eskişehir.
 • 19 Koyu A, Özgüner M.F, Çalışkan S, Köylü H, G.Yıldırım N. Eritrositlerde demir yüklenmesi ile oluşturulan oksidatif kanser üzerine E vitamini'nin koruyucu etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 4-8 Eylül 2000; Eskişehir.
 • 20 G.Yıldırım N, Çalışkan S, Özgüner F, Beydilli E, Aslankoç R, Şen S. Bronşial astımlı hastalarda melatonin düzeyleri ile solunum fonksiyonları arasındaki ilişkilerin araştırılması. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi Program Özet Kitapçığı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 19-22 Mayıs 1999; Eskişehir.
 • 21 Aslankoç R, Öztürk M, G.Yıldırım N, Hacıhimmetoğlu H. Ebe ve hemşirelerin mesleki sorunları ve anksiyete ile ilişkisi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 22-24 Haziran 1999; Erzurum, 89.
 • 22 Aslankoç R, Öztürk M, G.Yıldırım N. Koruyucu ve tedavi edici sağlık kurumlarında çalışan ebe ve hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin araştırılması. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı I.Ulusal Kongresi. 26-28 Kasım 1999; Ankara, 192.
 • 23 G.Yıldırım N, Çalışkan S, Akdoğan M, Özgüner M.F, Yılmaz H, Aslankoç R. Bronşial astımlı ve sağlıklı bireylerde antioksidan enzimler ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişkilerin araştırılması. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı). 6-10 Eylül 1999; Elazığ, 90.
 • 24 Çalışkan S, G.Yıldırım N, Akkaya A, Şen S, Akgün S, D.Beydilli E, Dündar D. Bronşial astımlı ve sağlıklı bireylerde lateralite ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişkilerin araştırılması. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 6-10 Eylül 1999; Elazığ.
 • 25 Köylü H, Özgüner M.F, Koyu A, G.Yıldırım N, Çalışkan S, Günay H. Sigara içen genç kızlarda kan melatonin, malondialdehit ve antioksidan enzim düzeyleri. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi. 6-10 Eylül 1999; Elazığ.
 • 26 Öztürk M, Dündar D, G.Yıldırım N, Hacıhimmetoğlu H, Yılmaz H. Cerebral palsyl'li çocukları evde beslemelerinin aile üzerine etkisi ve beslenme ile ilgili yakınmaları. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi. 24-26 Eylül 1998; İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mesud Soydan, Ahmet Koyu, Nurhan Gümral. Brain wave synchronization and entrainment to binaural beat stimulation of rabbit. Joint Meeting of the Turkish Society of Physiological Sciences and FEPS. September 3-7, 2011, Istanbul, Turkey.
 • 2 Gumral N, Karahan N, Saygin M, Dogan S, Naziroglu M, Comlekci S, Caliskan S. Histopatological effects of personal communication devices and microwave ovens frequencies (2450 MHz) radiation in rat kidney tissue: Possible ameliorating effects of melatonin. Joint Meeting of the Turkish Society of Physiological Sciences and FEPS. September 3-7, 2011, Istanbul, Turkey.
 • 3 Gokcimen A, Birden B, Ozgocmen M, Kumbul Doguc D, Gumral N, Kocak A. Effect of Silybum Marianum on Sucrose Induced Liver Steatosis on Rats. Baltic Morphology. August 27-28 2009; Kaunas, LITHUANIA.
 • 4 Ongel K, Gumral N, Ozguner F. "The potential effects of electromagnetic field on human body: A review of Turkish literature." 1st Conference of AGPFMSEE, June, 18-21 2009; Ohrid, Macedonia, pp:105.
 • 5 Gümral Yıldırım N, Coşar F. Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerin okul-hastane işbirliği ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. III. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özetleri. 7-10 Eylül 2005; İzmir.
 • 6 Erten H, Özen T, Yılmaz H, G.Yıldırım N, Çarıkçı I, Eroğlu E. A study to evaluate the satisfaction of admitted patients about nursing care at Suleyman Demirel University Hospital. II. International Nursing Management Conference. November 9-7, 2003; Belek-Antalya-TURKEY.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Arın E, Önem E, Gümral N. Yürürlüğe konulan yeni yasaların Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına uygulanmasında yaşanan sorunlar. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS). "Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü". 21-23 Mayıs 2015, Yalova.
 • 2 Bayram D, Gumral N, Gokcimen A, Calıskan S. Investigation of the effects of electromagnetic field at 2.45 GHz on rat skeletal muscle tissue with protective effects of selenium and L-carnitine. "3th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, June 25–28, 2010,Isparta-Turkey
 • 3 Saygın M, Calıskan S, Karahan N, Koyu A, Gumral N, Uguz A.C. Testicular apoptosis and histopathological changes induced by a 2.45 GHz electromagnetic field. "3th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, June 25–28, 2010,Isparta-Turkey.
 • 4 Koyu A, Gumral N, Gokcimen A, Saygın M, Vural H, Ozgocmen M. Protective effects of L-carnitine and selenium on 2450 MHz electromagnetic radiation exposed pancreas tissue. "3th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, June 25–28, 2010,Isparta-Turkey.
 • 5 Ongel K, Gumral N, Ozguner F. "The potential effects of electromagnetic field on human body: A review of Turkish literature." 1st Conference of AGPFMSEE, June, 18-21 2009; Ohrid, Macedonia.
 • 6 Gokcimen A, Birden B, Ozgocmen M, Kumbul Doguc D, Gumral N, Kocak A. Effect of Silybum Marianum on Sucrose Induced Liver Steatosis on Rats. Baltic Morphology. August 27-28 2009; Kaunas, LITHUANIA.
 • 7 Gumral N, Bayram D, Kocak A, Gokcimen A, Kumbul Doguc D, Ozguner F, Soydan M. Investigation of the Effect of Electromagnetic Field at 2,45 GHz on Rat Liver Tissue and Protection by Selenium and L-Carnitine. Cell & Tissue Biology Research. 2009; 46-7.
 • 8 Mustafa Saygin, Nurhan Gumral, Sadettin Caliskan, Ahmet Koyu, Gökhan Cesur. Between 2003-2008 Years Doing 2450 MHz Electromagnetic Field and Liver Studies. “2nd International Liver Symposium”, Department of Histology and Embryology, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, May 20–22, 2009, Isparta-Turkey.
 • 9 Nurhan Gumral, Omer Celik, Mustafa Saygın, Selcuk Comlekçi, Mustafa Nazıroglu, Sadettin Calıskan. Effect of L- carnitine and selenium on EEG records in wireless (2.45 GHz) electromagnetic field exposed rats. Uluslararası Hücre zarları ve Oksidatif Stres Kongresi.Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Kongresi. 25-28 Haziran 2008; Isparta, Türkiye
 • 10 Nurhan Gumral, Emine Dasdibi Beydilli, Mustafa Saygın, Sadettin Çalışkan, Ahmet Koyu, Fehmi Ozguner, Ahmet Akkaya . Comparing the hematological parameters and blood gases in the stable and attack periods of the patients with bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease.Uluslararası Hücre zarları ve Oksidatif Stres Kongresi.Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Kongresi. 25-28 Haziran 2008; Isparta, Türkiye
 • 11 Ahmet Koyu, O. Gökalp, F. Öktem, S. Dönmez, M. Doğan, N. Karahan, N. Gümral, N. Yılmaz. Protective effect of erdosteine on vancomycin - induced pancreatic damage in rats.Uluslararası Hücre zarları ve Oksidatif Stres Kongresi.Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Kongresi. 25-28 Haziran 2008; Isparta, Türkiye
 • 12 Gümral Yıldırım N, Coşar F. Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerin okul-hastane işbirliği ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. III. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özetleri. 7-10 Eylül 2005; İzmir.
 • 13 Erten H, Özen T, Yılmaz H, G.Yıldırım N, Çarıkçı I, Eroğlu E. A study to evaluate the satisfaction of admitted patients about nursing care at Suleyman Demirel University Hospital. II. International Nursing Management Conference. November 9-7, 2003; Belek-Antalya-TURKEY.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 1. Gümral N. "İç Hastalıkları Acil Polikliniğine Başvuran Hasta ve Ailelerin Beklentileri." Bilim Uzmanlığı Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1988; İSTANBUL
 • Doktora Tezi
 • 1 2. Yıldırım N. "Bronşial Astmalı Hastalar ile Sağlıklı Bireylerde Melatonin, Süperoksit Dismutaz ve Glutatyon Peroksidaz Düzeyleri ve Lateralite ile İlişkisinin Araştırılması." Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1999; ISPARTA
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 3. Elektrik Alanın Sıçan Testis Dokusundaki Fizyopatolojik Etkileri Ve Resveratrolün Koruyucu Rolü. Tübitak Projesi (Proje no:214S370).
 • 2 2. 2.45 GHz Elektromanyetik Radyasyonun Antioksidan Sistem ve Beyin EEG Kayıtları Üzerine Etkisi ve Melatoninin Koruyuculuğunun Araştırılması. SDÜ Bilimsel Araştırma Merkezi Projesi (proje no:2531-M-10).
 • 3 1. G.Yıldırım N, D.Beydilli. Koah'lı ve Astım Bronşialeli Olguların Atak ve Remisyon Dönemlerinde Antioksidan Hormon ve Enzim Düzeylerinin Araştırılması. SDÜ Bilimsel Araştırma Merkezi Projesi (proje no:269). 2004; ISPARTA ( Proje Yöneticisi ).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çalışkan S, G.Yıldırım N. Bronşial Astmalı Hastalar ile Sağlıklı Bireylerde Melatonin, Süperoksit Dismutaz ve Glutatyon Peroksidaz Düzeyleri ve Lateralite ile İlişkisinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Merkezi Projesi(proje no:80). 1999; ISPARTA(Yardımcı Araştırmacı).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels. Session Chairman. 24-27 May 2016; Isparta / Turkey.
 • 2 6. World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels. National Award Committee. 24-27 May 2016; Isparta / Turkey. 2014 (50)
 • 3 5. International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. National Award Committee. September 2014; Isparta / Turkey.
 • 4 5. International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. Session Chairman. September 2014; Isparta / Turkey.
 • 5 1.International Medical Student Congres. Session Chairman. 3-5 Mayıs 2013. ISPARTA
 • 6 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 25-28 June 2010; Isparta / Turkey.
 • 7 II. Uluslararası Karaciğer Kongresi. Süleyman Demirel Üniversitesi. 20-22 Mayıs 2009; ISPARTA.
 • 8 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 25-28 June 2008 Isparta / Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 2.Motivasyon ve İş Doyumu. Ebelik- Hemşirelik Haftası - Fizyoterapistler Günü Kutlama Programı, Konferans. SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü. SDÜ Araştırma-Uygulama Hastanesi Konferans Salonu. 17 Haziran 2005;ISPARTA.
 • 2 1. İkinci Yapıcı Okul - Klinik İşbirliği, Workshop. SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü. SDÜ Araştırma-Uygulama Hastanesi Konferans Salonu. 7-8 Ekim 2004; ISPARTA.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Gümral N. Kaliteli Sağlık Personeli Yetişmesinde Rol Modeli, Kariyer Günleri (Konferans-konuşmacı), Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 08 Nisan 2016, Isparta.
 • 2 SDÜ Burdur Meslek Yüksekokulu 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Bilim Kurulu). 28-30 Eylül 2005, Burdur
 • 3 AİDS'e Genel Bakış Ve AİDS'le Damgalanmaya Sağlık Çalışanları Karşı. Ebelik- Hemşirelik Haftaları Kutlama Programı, Panel. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu. 5 Mayıs 2003; ISPARTA
 • 4 Ebelik-Hemşirelik ve Profesyonellik. Ebelik- Hemşirelik Haftaları Etkinlik Programı, Konferans. SDÜ Araştırma-Uygulama Hastanesi Konferans Salonu.13 Mayıs 2002; ISPARTA.Organ Bağışı. Ebelik- Hemşirelik Haftaları Kutlama Programı, Panel. SDÜ. Isparta Sağlık Yüksekokulu. 14 Mayıs 2002; ISPARTA
 • 5 Sağlık Hizmetlerinde Değerler ve Etik. Hemşirelik Haftası Kutlama Programı, Konferans. S.D.Ü. Kültür Merkezi. 10 Mayıs 2001; ISPARTA.
 • 6 Ebelik Eğitiminde Standardizasyon. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin Rolleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ebelik Haftası Kutlama Programı, Panel. SDÜ Kültür Merkezi. 26 Nisan 2000; ISPARTA.
 • 7 Hastane İnfeksiyonları. Hemşirelik Haftası Kutlama Programı, Panel. SDÜ Kültür Merkezi. 11 Mayıs 2000; ISPARTA
 • 8 İkinci Bin Yılın Eşiğinde Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Hemşirelik Haftası Kutlama Programı, Konferans. S.D.Ü. Kültür Merkezi. 31 Mayıs 1999; ISPARTA.
 • 9 Ebeliğin Tarihçesi, Görev Yetki ve Sorumlulukları, Özlük Hakları, Ebelikte İmaj.Tedavi ve Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin Sorunları,Geçmişte Günümüzde ve Gelecekte Ebelik. Ebelik Haftası Kutlama Programı, Panel. S.D.Ü. Kültür Merkezi. 21 Nisan1999; ISPARTA. Türk Ebeler Derneği Genel Merkezinin Faaliyetleri . Ebelik Haftası Kutlama Programı, Konferans. SDÜ. Isparta Sağlık Yüksekokulu. 27 Nisan 1999; ISPARTA
 • 10 Hasta Hakları. Ebelik- Hemşirelik Haftaları Kutlama Programı, Konferans. SDÜ Kültür Merkezi. 28 Mayıs 1998; ISPARTA .
 • 11 Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Sorunları, Hekimin Hemşire İletişimi. SDÜ. Isparta Sağlık Yüksekokulu.12 Mayıs 1998; ISPARTA
 • 12 Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışmasının Önemi.Hemşirelerin ve Ebelerin Çalışma Yaşantısında Karşılaştığı Sorunlar. Hemşirelik Haftası Kutlama Programı, Panel. SDÜ. Isparta Sağlık Yüksekokulu, THD Isparta Şubesi. Belediye Kültür Sineması. 12 Mayıs 1997; ISPARTA
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kaliteli Sağlık Personeli Yetişmesinde Rol Modeli
 • 2 G.Yıldırım N. Prof. Dr. Perihan Velioğlu'nu Anma. Ebelik- Hemşirelik Haftaları Etkinlik Programı, Konferans. SDÜ Araştırma-Uygulama Hastanesi Konferans Salonu.13 Mayıs 2002; ISPARTA.
 • 3 G.Yıldırım N. İletişim. Isparta Devlet Hastanesi. HİEP.19 Nisan 2000; ISPARTA
 • 4 G.Yıldırım N. Ebelik Mesleğinin Dünyadaki ve Türkiyedeki Tarihçesi. Ebelik Haftası Kutlama Programı, Panel. SDÜ Kültür Merkezi. 21 Nisan 1999; ISPARTA
 • 5 G.Yıldırım N. Hemşirelik Mesleği ve Riskleri. Hemşirelik Haftası Kutlama Programı, Panel. Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi. 14 Mayıs 1998; Yalvaç-ISPARTA
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Mustafa Saygin, S. Caliskan, N. Karahan, A. Koyu, N. Gumral, A.C. Uguz. Testicular Apoptosis and histopathological changes induced by a 2.45 GHz electromagnetic field. Cell Membranes and Free Radical Research 2010; 2 (1): 47. 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels,22-27 June 2010,Poster Award
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Saygın M, Öztürk Ö, Özmen Ö, İlhan İ, Gonca T, Gümral N, Orhan H. Metotreksatın akciğerdeki enflamasyon ve apoptotik yolak biomarkırları üzerine etkisi; gallik asidin rolü. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi Poster Ödülü. 6-10 Nisan 2016; Belek, Antalya.
 • 2 Nurhan Gümral, Mustafa Nazıroğlu, Ahmet Koyu, Kurtuluş Öngel, Sadettin Çalışkan,Mustafa Saygın, Ömer Çelik, Mesud Kahriman . 2.45 GHZ elektromanyetik radyasyonun oksidan- antioksidan sistem üzerine etkisi ve L- karnitin ile selenyumun koruyuculuğu.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi Poster Birincilik Ödülü. 06-10 Ekim 2008; Erzurum.
 • 3 Dündar Bumin Nuri, Sütçü Recep, Cesur Gökhan, Çömlekçi Selçuk, Yılmaz Nigar , Yılmaz H. Ramazan, Uz Efkan, Gümral Nurhan, Çalışkan Saadettin. Dişi Sıçanlarda Prenatal Dönemden Puberteye Kadar 50 HZ Elektriksel Alana Maruz Kalmanın Doğum Ağırlığı, Büyüme, Serum IGF-1 düzeyleri ve Troid Fonksiyonlarına Etkileri.XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi İkincilik Ödülü.14-17 Eylül 2006; Konya
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Uygulama Kılavuzu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Karaciğer Derneği
 • 2 Hücre Zarları ve Serbest Oksijen Radikalleri Derneği
 • 3 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
 • 4 HEMAR-G
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Bölüm Editörlüğü
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Bölüm Editörlüğü
 • 3 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Bölüm Editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 IJEP-2014-09-1871
 • 2 BTER-D-14-00037
 • 3 BTER-D-14-00102
 • 4 BTER-D-14-00529
 • 5 BTER-D-13-00480
 • 6 BTER-D-12-2344
 • 7 BTER-D-09-574
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 JMPR-29.05.15-5851
 • 2 JMPR-07.05.15-5827
 • 3 IBSPR-14-003
 • 4 JMPR-28.11.14-5708
 • 5 AJPP-02.07.13-3798
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ SBED 2014- 4847
 • 2 SDÜSBED 2011-2521-9899
 • 3 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SDÜ-HADYEK
 • 2 SDÜ-HADYEK
 • 3 SDÜ-HADYEK
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yüksekokul Müdürü; SDÜ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ISPARTA
 • 2 Yüksekokul Müdürü; SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu. ISPARTA.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.SDÜAraştırma Uygulama Hastanesi;Isparta.
 • 2 Bölüm Başkanı.SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu;Isparta.
 • 3 Müdür Yardımcısı.SDÜIsparta Sağlık Yüksekokulu;Isparta.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Temel tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji AD Başkanlığı
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Temel tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji AD Başkanlığı
 • 3 SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Anabilim Dalı Başkanı (2000-2005)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Senatosu, Üye
 • 2 SDÜ Senatosu, Üye
 • 3 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı. Yedek Jüri Üyesi. 15 Haziran 2001; ISPARTA.
 • 4 S.D.Ü. Rektörlüğü Açıktan İdari Personel Alım Sınavı, jüri üyesi. 01 Kasım1997; ISPARTA
 • 5 S.D.Ü. Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Uzman Alım Sınavı, jüri üyesi. 20 Ocak1994; ISPARTA.
 • 6 SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu Staj Komisyonları. Üye, Başkan, 1993-2005; ISPARTA.
 • 7 SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu Ebelik, Hemşirelik Bölümlerine Öğretim Elemanı( Uzman, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi) ve Öğretim Üyesi Alım Sınavları. Jüri Üyesi, Komisyon Başkanı ; ISPARTA (14x5)
 • 8 SDÜ Burdur Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne Öğretim Elemanı(Okutman, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi) Alım Sınavları. Jüri Üyesi, BURDUR.(4x5)
 • 9 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı. Jüri Üyesi.15 Temmuz 2005; AFYON. (3x5)
 • 10 SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu, Üye
 • 11 SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu, Başkan
 • 12 SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu, Üye
 • 13 SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu, Başkan
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 İlk Yardım, kanamalarda ilk yardım.Yaşlıların ve Hastaların Evde Bakımı Kursu. Halk Eğitim Merkezi. 2005; ISPARTA.
 • 2 Yüksekokul Koruma Derneği Başkanlığı
 • 3 Eğitim Hemşiresi; İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi.ISPARTA.
 • 4 Meslek Dersi Öğretmeni; Isparta Sağlık Meslek Lisesi. ISPARTA
 • 5 Müdür Vekili.Isparta Sağlık Meslek Lisesi;Isparta.
 • 6 İlk Yardım Dersi Öğretmenliği, Modern Sürücü Kursu, ISPARTA.
 • 7 Başhemşire.Kemik Hastalıkları Hastanesi;Eğirdir-Isparta.
 • 8 Hemşire Direktör Yardımcısı.International Hospital;İstanbul.
 • 9 Sorumlu Hemşire, İÜ Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD.B Blok 2-3. Kat. İSTANBUL.
 • 10 Hemşire; İÜ Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Acil Polikliniği. İSTANBUL.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 G.Yıldırım N. SDÜ. Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Tanıtımı ve Hemşirelik Okullarının Tarihçesi. SDÜ. Radyosu. 1994; ISPARTA.
 • 2 G.Yıldırım N. Anne Sütü ve Önemi. Dünya Emzirme Günü. SDÜ. Radyosu. 1994; ISPARTA
VERDİĞİ DERSLER
Fizyoloji
Çiğneme Fizyolojisi
Fizyoloji
Fizyoloji I
Fizyoloji II
Fizyoloji-I
Genel Fizyoloji
İleri Hücre Fizyolojisi
İleri Hücre-Egzersiz
İleri Kan Fizyolojisi
İleri Üreme Fizyolojisi
Kas Fizyolojisi
Özel Fizyoloji
PDÖ
PDÖ Oturumu
Üreme Fizyolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!