KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Gürcan PAPATYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110611
E-Posta gurcanpapatya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası kisisel.sdu.edu.tr/akademik/gurcanpapatya
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 30.06.1987
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 26.09.1990
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 14.02.1997
İLGİ ALANLARI
Stratejik Yönetim ve Rekabet Stratejileri: Portföy ve Matrissel Yaklaşımlar,Yeni Yönetim ve Organizasyon Yöntemleri,Verimlilik Stratejileri ve Yönetimi,Girişimcilik,Kalite Yönetimi ve Felsefesi,Yönetim Teorisi, Düşüncesi ve Felsefesi,Toplum ve İnsan Bilimleri: Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji,Uluslararası ve Küresel işletmecilik,Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış,Yöneticilik ve Liderlik: Vizyon ve Misyon Bildirileri,Yenilik ve Yaratıcılık,Entellektüel Sermaye,Teoloji, Bilim ve Felsefe,Pazarlama ve Yeni Yaklaşımlar,Yeni Bilimler: Kaos, Kantum ve Karmaşıklık,Bilgi Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri,Kurum Kültürü ve Kültürlerarası Etkileşim,Psiko-tarih ve Tarih,İnsan Kaynakları ve Yönetimi,Bilimkurgu ve Film Analizleri,Türk Müziği: İcra, Nazariyat ve Ney,Uzakdoğu sporları: Aikido-Judo-Budo,Vak'a Analizleri,Hayal Mühendisliği ve İşbuluşçuluğu
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, PAPATYA İLBEY KUTLUHAN, Sürdürülebilir Rekabette Temel Yetenekler: Isparta Kebeb Esnafı/Lokanta İşletmelerinde Araştırma. Business Economics and Management Perspectives, 5(1), , 1-32. (2021), (Diğer)
 • 2 PAPATYA GÜRCAN, PAPATYA NURHAN, İŞLETMELERDE DEĞER TEMELLİ YÖNETİM UYGULAMALARI: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI. MAKÜ İİBF Dergisi , 1194-1210. Doi: 10.30798/makuiibf.796556, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 PAPATYA GÜRCAN, STRATEJİK YÖNETİM YAZININDA İŞ TEORİSİ : ÇERÇEVESİ VE ETKİNLİK KOŞULLARINI ARAŞTIRMA. İJBEMPUluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 4(2), , 121-134. Doi: 10.29228/ijbemp.46832, (2020), (Diğer)
 • 4 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, HAMŞIOĞLU AHMET BUĞRA, İşletmelerde Stratejik Yönlülük Boyutları ile Hizmet Yenilik Yeteneği ve Pazar Performansı Arasındaki İlişki: Bir Araştırma. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 12(4), , 4051-4064. Doi: 10.20491/isarder.2020.1089, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 PAPATYA GÜRCAN, PAPATYA NURHAN, HAMŞIOĞLU AHMET BUĞRA, Girişimci Yönlülük İç girişimcilik ve Performans İlişkisi Türkiye Tekstil Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(4), , 20-48. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 6 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, GÜZEL FATMA ÖZLEM, Deneyimsel Değer Yaklaşımnda Kritik Değer Sürücüleri Muğla Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Aaraştırma. Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), , 67-105. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 7 PAPATYA GÜRCAN, GENİŞ MEHMET ALİ, Futbol Sadece Bir Oyun mu Futbol Ekonomisi ve Uluslararası Bahis Şirketleri Üzerine Bir Değerleme 50 577 2013 s 45 64. Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 50(577), , 45-64. (2013), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 PAPATYA GÜRCAN, DULUPÇU MURAT ALİ, Thinking Quantum Leadership for Tue Transformation The Talisman of not to Know at The Threshold of New Leadership. First International Joint Symposium onBusiness Administration, CHALLENGES FOR BUSINESSADMINISTRATORSIN THE NEW MILLENNIUM (2000). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, HAMŞIOĞLU AHMET BUĞRA, Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İki Özel Hastanede Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), , 87-108. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 2 PAPATYA GÜRCAN, PAPATYA NURHAN, Pazarlamada Paradigmik değişim Ya Da Postmodern Devrim: Tarihsel ve Eleştirel Bir Deneme. Pİ-Pazarlama iletişim Kültür Dergisi-Medicat, 2(6), , 24-29. (2003), (Diğer)
 • 3 PAPATYA GÜRCAN, PAPATYA NURHAN, Rekabet Becerisini Geliştirme Modeli Müşteri İlişkileri Yönetimi - Yeni Boyutun Potansiyeli ve Hedefleri -. İnfomag , 50-55. (2001), (Endekste taranmıyor)
 • 4 PAPATYA GÜRCAN, İşletmelerin Örgütsel Verimliliğe Ulaşmada Yetki Devir Sorunu ve Yönetici Engeli-Motivasyon Kuramları Bağlamında. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), , 127-146. (1997), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, Türk Aile İşletmelerinin Geleceğe Hazırlanmasına İlişkin Önermelerin Değerlendirilmesi ve Bir Faaliyet Portföy Çalışması. 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi (2004). (Özet bildiri)
 • 2 PAPATYA NURHAN, PAPATYA GÜRCAN, Siber Çağı Konumlandıran Yaygın Ağlarda Pazarlama: Yeni Pazarlama İçeriklerinin Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Pazarlama Kongresi (2003). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 PAPATYA GÜRCAN, Kadın Girişimcilik(2013). Veritasakademi, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!