KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İsmail TOSUN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Atık Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462111859
E-Posta ismailtosun@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4296-9883
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 01.07.1992
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 15.11.1996
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 24.01.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Katı atıklar,Anaerobik arıtma,gürültü kirliliği,biyogaz,kompostlama,Atık yönetimi,Çevre mevzuatı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sülük, K., Nural, S., Tosun, İ., Sulak Alanlarda Halkın Çevre Bilincinin Değerlendirilmesi: Işıklı Gölü Örneği, European Journal of Science and Technology, 1/1/7-11, December 2013
 • 2 Ece, M., Günay, A., Tosun, İ., 2006, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Antalya'da Katı Atık Bertaraf Yaklaşımı, Katı Atık ve Çevre, Sayı:64, 2-12.
 • 3 Tosun İ., 2004, Kompostlaştırma Esnasında Reaktör Profili Boyunca Su Muhtevası Dağılımı, Katı Atık ve Çevre, Sayı:55, Temmuz 2004, 11-19.
 • 4 Tosun, İ., Gönüllü, M. T., Gunay, A., 2003, Gül Posasının Kompostlaştırılmasına Gözenek Malzemesi ve Aşının Etkisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, Sayı 2003/2, 93-102.
 • 5 Tosun, İ., Avşar, Y., Sevindir, H. C., Beyhan, M., 2003, Isparta'da Gürültü Düzeyi Üzerine Trafik, Endüstri ve Ticari Faaliyetlerin Etkisi, S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7.1, 70-79.
 • 6 Tosun, İ., Gönüllü, M. T., Günay, A., 2003, Gül Posasından Biyogaz Üretimi Ve Çevresel Önemi, Katı Atık ve Çevre, Sayı:52, Ekim 2003, 20-25.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ece, M., Tosun, İ., Ekinci, K. et al. (2018), Modeling of road traffic noise and traffic flow measures to reduce noise exposure in Antalya metropolitan municipality, J Environ Health Sci Engineer.
 • 2 Sülük, K., Tosun, İ., Ekinci, K., (2017), Co composting of two phase olive mill pomace and poultry manure with tomato harvest stalks, Environmental Technology, VOL. 38, NO. 8, 923–932
 • 3 Şevik F., TOSUN İ., EKİNCİ K. , 2016, Composting of olive processing wastes and tomato stalks together with sewage sludge or dairy manure, International Journal of Environmental Science and Technology, 13 (5), 1207-1218.
 • 4 Tosun, İ. Ammonium Removal from Aqueous Solutions by Clinoptilolite: Determination of Isotherm and Thermodynamic Parameters and Comparison of Kinetics by the Double Exponential Model and Conventional Kinetic Models. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2012, 9, 970-984
 • 5 Ersoy, B., Tosun, İ., Günay, A., Dikmen, S., 2009, Turbidity Removal from Wastewaters of Natural Stone Processing by Coagulation/Flocculation Methods, Clean 2009, 37 (3), 225 - 232.
 • 6 Günay, A., Karadağ, D., Tosun, İ., 2008, Özturk, Use of magnesit as a magnesium source for ammonium removal from leachate, Journal of Hazardous Materials, 156/1-3, 619-623.
 • 7 Tosun, İ., Gönüllü, M. T., Arslankaya, E., and Günay, A., 2008, Co-composting kinetics of rose processing waste with OFMSW, Bioresource Technology, 99/14, 6143-6149.
 • 8 Günay, A., Karadağ, D., Tosun, İ., Özturk, M., 2008, Combining anerobic degradation and chemical precipitation for the treatment of high strength, strong nitrogenous landfill leachate, CLEAN - Soil, Air, Water, 36 (10 - 11), 887 - 892.
 • 9 Günay, A., Arslankaya, E. and Tosun, İ., 2007, "Lead Removal from Aqueous Solution by Natural and Pretreated Clinoptilolite: Adsorption Equilibrium and Kinetics", Journal of Hazardous Materials, 146, 362-371.
 • 10 Tosun, İ., Gonullu, M. T., and Gunay, A., 2004, Anaerobic Digestion and Methane Generation Potential of Rose Residue in Batch Reactors, Journal of Environmental Science and Health Part A, -Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, Vol. A39, No.4, 915-925.
 • 11 Gonullu, M. T., Bayhan, H., Avsar, Y., Arslankaya, E., Kurt, U., Tosun, İ., Apaydin, O., 2003, A Study of Organics and their Alteration in Benthic Sediments of Golden Horn, Fresenius Environmental Bulletin, 12.12, 1457-1464.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bıtrak, N.B., Tosun, İ., 2012, Evsel Organik Atıkların Bertarafında Alternatif Bir Yöntem: Evde Kompostlaştırma, 4. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, IWES 2012, 99-104, 15-16 Kasım, İstanbul.
 • 2 Gönüllü, M. T., Avşar, Y., Arslankaya, E., Tosun, İ., 2002, Değişik Endüstri Birimlerinde Oluşan Gürültülerin Araştırılması ve İşitme Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, IV.GAP Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 2, 1390-1395, 06-08 Haziran 2002, Şanlıurfa.
 • 3 Demir, A., Tosun,İ, Özkaya, B., Bilgili, M.S., Günay, A., Avşar, F., Karaaslan Y., 2002, Aerobic Composting of Municipal Solid Wastes In İstanbul: Start-Up and Operational Experiences, Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, Vol 2., 1329-1336, ISWA' 2002 Dünya Çevre Kongre ve Fuarı, İstanbul.
 • 4 Tosun, İ., Gönüllü, M. T., Günay A., Anaerobik Digestion Of Residues From Rose Oil Production, Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, Vol 1., 703-710, ISWA' 2002 Dünya Çevre Kongre ve Fuarı, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 E.Arslankaya, İ. Tosun, M.T.Gönüllü, 2003, Kinetic Analysis for Temperature vs Reaction Rate in Co-Composting of Rose Residue with OFMSW, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 4th to 8th, 2003, Antalya, Turkey.
 • 2 Tosun, İ, 2003, Anaerobic Treatment of Wastewater from Rose Oil Manufacture, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 4th to 8th, 2003, Antalya, Turkey.
 • 3 Tosun, İ., Gönüllü, M. T., 2003, Investigation for Quality Parameters of Compost from Rose Residue and OFMSW, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 4th to 8th, 2003, Antalya, Turkey
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sülük, K., Tosun, İ., Ekinci, K. Pilot Ölçekli Bir Statik Yiğin Kompostlama Tesisinde Havalandirma Sistemi (Air Conditioning System in A Pilot Scale Static Pile Composting Plant). VI. Deutsch-Türkische Abfalltage, Türk - Alman Katı Atık Günleri, Young Researchers Forum, Resources Efficiency & Solid Waste Management Tepekule Convention & Exhibition Centre Izmir 26.-29. May 2015, İzmir.
 • 2 Şevik, F., Tosun, İ., Ekinci, K. Arıtma Çamurlarının Farklı Atıklar İle Kompostlaştırılmasında Reaktör Profili Boyunca Sıcaklık Değişimlerinin Incelenmesi. VI. Deutsch-Türkische Abfalltage, Türk - Alman Katı Atık Günleri, Young Researchers Forum, Resources Efficiency & Solid Waste Management Tepekule Convention & Exhibition Centre Izmir 26.-29. May 2015, İzmir.
 • 3 Ekinci, K.; Külcü, R., Tosun, İ., Onursal, E., Bıtrak, B., Kumbul, B. S., Şevik, F., Sülük, K. Design and Construction of Fifteen-Automatically Controlled Laboratory Scaled Reactor Composting Systems. XXXVI &CIGR Section V Confrence Environmentally Friendly Agriculture and Forestry for Future Generations. 26-28 May 2015 Saint Petersburg, Russia.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Environmental Impact Statement Of A Landfill Area -A Case Study For Isparta City, Graduate School of Natural and Applied Sciences of Dokuz Eylül University, in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master's Degree in Environmental Engineering, Environmental Technology Program, February, İZMİR.
 • Doktora Tezi
 • 1 Tosun, İ., 2003, Gül İşleme Posasının Evsel Katı Atıklarla Birlikte Kompostlaşabilirliği, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kemal Sülük, 2014, İki Faz Pirinanın Domates Hasat Atıkları İle Kompostlaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 Fevzi Şevik, (06.08.2014), Arıtma Çamurlarının Farklı Katkı Malzemeleri İle Birlikte Kompostlaştırılabilirliğinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 Necati Berk BITRAK, 2013, Evsel Kullanıma Yönelik Kompostlaştırıcıların Performanslarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 Tamer AKSU, 2008, Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinde Oluşan Çamurların Bertaraf Stratejilerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 5 Nazmiye Gül, 2006, Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Mustafa Ece, 2015, Karar Destek Yardımcısı Olarak Gürültü Haritalama Yazılımı İle Trafik Gürültüsü Üzerine Farklı Senaryoların İrdelenmesi, Antalya Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Arıtma Çamurlarının Farklı Katkı Malzemeleri İle Birlikte Kompostlaştırılabilirliğinin Araştırılması Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans projesi (Fevzi Şevik), 3815-YL1-13, Proje Yöneticisi, 2016.
 • 2 İki Faz Pirinanın Domates Hasat Atıkları İle Kompostlaştırılması, Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans projesi (Kemal Sülük), 3841-YL1-14, Proje Yöneticisi, 2016.
 • 3 Karar Destek Yardımcısı Olarak Gürültü Haritalama Yazılımı İle Trafik Gürültüsü Üzerine Farklı Senaryoların İrdelenmesi, Antalya Örneği, Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Doktora projesi (Mustafa Ece), 1537-D07, Proje Yöneticisi, 2015.
 • 4 Evsel Kullanıma Yönelik Kompostlaştırıcıların Performanslarının Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans projesi (N. Berk Bıtrak), 3046-YL-12, Proje Yöneticisi, 2013.
 • 5 Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinde Oluşan Çamurların Bertaraf Stratejilerinin Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans projesi (Tamer Aksu), Proje Yöneticisi, 2008.
 • 6 Hava Kirliliği, Toz Ölçüm ve Gürültü Ölçüm Cihazları ile SDÜ Çevre Mühendisliği Laboratuarının Altyapısının Geliştirilmesi, SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (APYB) Altyapı Araştırma Projesi, 2004/103, Proje Yöneticisi, (Proje ekibi: M. Kitiş, M. Beyhan), Ocak 2007.
 • 7 Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans projesi, 1174-YL-05, Proje Yöneticisi. Şubat 2006.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, Araştırmacı Tübitak 111G055 nolu proje, (devam ediyor)
 • 2 Atık Pillerin Bertaraf ve Geri Kazanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (1007 Programı), Proje İzleyicisi (Proje yürütücüsü: Selçuk Türdü), devam ediyor.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Organik Atıklarından Aerobik Kompost Üretimi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Fevzi Şevik), 2011-2012.
 • 4 Bitkisel Ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (Biyogaz), TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme projelerini Destekleme Programı (1007) (Kamu Araştırmaları Grubu) Projesi, No: 106G112 (alt proje no: 107G023), Proje Yöneticisi Kurum: TÜBİTAK MAM, Proje Yürütücüsü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yardımcı Araştırmacı, (15.04.07-2011)
 • 5 Sulak Alanlarda Halkın Çevre Bilincinin Geliştirilmesi: Işıklı Gölü Örneği, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Kemal Sülük), 2010-2011.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüs Atıksularının Anaerobik Arıtımı, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Makbule Dene), 2010-2011.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Batı-Doğu Yerleşkesi Çim Atıklarından Biyogaz Üretimi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Fevzi Şevik), 2010-2011.
 • 8 Isparta Davraz Dağı Kayak Merkezinde Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Ve Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAP), Münferit Araştırma Projesi, 1197-M-05, (Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ali TÜRK), Yardımcı Araştırmacı.
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinde Oluşan Evsel Katı Atıklardan Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: İsmail Ayar), 2008-2009.
 • 10 Arıtılmış evsel atıksuların ve atık çamurların geri kazanımı ve yeniden kullanılması (SDÜ-ALT PROJE BAŞLIĞI: Isparta yöresindeki evsel atıksu arıtma tesislerinin incelenmesi ve tarımsal sulama amacıyla rehabilitasyon protokollerinin belirlenmesi, Proje Kodu: ARIT-SULA), DPT-Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje (YUUP) Önerisi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Çekirdek Fondan destek, SDÜ BAP YUUP-03, Yardımcı Araştırmacı, (Proje yürütücüsü: M. KİTİŞ), Ocak 2007.
 • 11 Çeşitli sularda toplam organik ve inorganik karbon analizlerinde TOK cihazının Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde kullanımı için satın alınması, SDÜ Altyapı Araştırma Projesi 2004/62 (Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. M. Beyhan), Yardımcı Araştırmacı, 17.09.2004 - 17.09.2006.
 • 12 Perlit, Sepiyolit ve Klinoptilolit Minerallerinin Atıksu Arıtımında Adsorplayıcı Olarak Kullanımının Araştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 24-05-02-04, Yardımcı Araştırmacı, 2005.
 • 13 Gül İşleme Prosesi Atıksularının Kimyasal Arıtılabilirliği", Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 24-05-02-01, Yardımcı Araştırmacı, 2005.
 • 14 Gül İşleme Endüstrisinden Kaynaklanan Posaların Kompostlaşabilirliğinin Araştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 22-05-02-01, İstanbul.
 • 15 Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret A. Ş., Ambarlı Liman Kompleksi Liman İçi ve Dışı Deniz Suyu Karakterizasyon Çalışması ve Hukuksal Gereksinimlere Uygun İzleme Çalışması Raporu, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Aralık 2002.
 • 16 Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret A. Ş.Ambarlı Liman Kompleksi, Liman İçi Ve Dışı Deniz Suyu Karakterizasyon Çalışması Ve Hukuksal Gereksinimlere Uygun İzleme Çalışması Raporu, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Nisan 2001
 • 17 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., Sarıyer İlçesi Garipce Köyü Büyük Liman Mevkii Klavuzluk İstasyonu ve İskelesi İnşaası, Çevresel Etki Değerlendirme Ön Araştırma Final Raporu, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Ağustos 2001.
 • 18 MATAB Katı Atık Düzenli Depolama, Kompost ve Geri Kazanım Tesisi ÇED Raporu, SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Işletmesi, 1999, Isparta.
 • 19 Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi ÇED-Raporu, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Işletmesi, 1994, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TÜRKAY 2009 Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumunda Oturum Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 16-18 Haziran 2009, İstanbul.
 • 2 Consolid A.Ş. tarafından Antalya Beldibi’nde düzenlenen “Consolid Zemin Stabilizasyon Sistemleri Çalıştayı”nda oturum başkanlığı, 27 Ekim 2008.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, İnşaat,Çevre ve Kİmya Mühendislİkleri Bilim Kurulunda görev, 14-16 Kasım 2007.
 • 4 Çevre Koruma Çalıştayı, 2003, Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.Mim. Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 16-17 Aralık, Yer: SDÜ Kültür Merkezi, Isparta.
 • 5 Genç Çevreciler'in Etkinlikleri, (1999), Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 3-5 Haziran Dünya Çevre Günü, Isparta 1999.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, IX.Mühendislik Sempozyumu, Editör Yardımcısı, Çevre Mühendisliği Seksiyonu, 29-31 MAYIS 1996, ISPARTA.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, VIII.Mühendislik Sempozyumu, Çevre Mühendisliği Seksiyonu, 1994, ISPARTA.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi, Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konferansı, 5 Kasım 2010, Yozgat.
 • 2 Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanı Su Kalitesi, Sulak Alanlarda Yönetim Planlaması Kursu / 19-23 Temmuz 2010 / Denizli.
 • 3 Biyogaz Paneli, "Arıtma Çamurlarından Biyogaz Üretimi", Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (YEKARUM), 1 Şubat 2005.
 • 4 Hayvan Atıklarından Biyogaz Üretimi, Çiftçi Eğitim Semineri, SDÜ. Ziraat Fak. Çiftçi Eğitim Merkezi, Yer: Gıda Müh. Gıda B Salonu, 25.05.2005, Isparta
 • 5 Tarım İl Müdürlüğü, "Arıtma Çamurlarının ve Atıksuların Tarımda Değerlendirilmesi", Hizmet İçi Eğitim Semineri: Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, 21-23 Eylül 2005, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak Lisans Projeleri Danışmanlığı Nedeniyle, Aralık 2010.
 • 2 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak Lisans Projeleri Danışmanlığı Nedeniyle, Nisan 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Chemical Engineering Communications, 2008.
 • 2 Journal of Environmental Management, 2008.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 2008-2012
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çevre Mühendisliği Atık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2012-devam
 • 2 Çevre Müh. Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2005-2008
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (YEKARUM) Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, 18.06.2013.
 • 2 Dış Danışman, 3501 Tübitak Kariyer Projesi, Haziran 2012.
 • 3 Dış Danışman, 1002 Tübitak Hızlı Destek Projesi, Mayıs 2012.
 • 4 Dış Danışman, 3501 Tübitak Kariyer Projesi-2, Haziran 2012.
 • 5 Dış Danışman, 1002 Tübitak Hızlı Destek Projesi, Mayıs 2012.
 • 6 Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 30.05.2011
 • 7 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, 18.07.2011.
 • 8 Antalya Ulusal Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Ulusal Tatbikatı–2010’nda izleyicilik görevi, Denizcilik Müsteşarlığı, 13–14 Ekim 2010, Antalya.
 • 9 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Eğirdir sulh ceza Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 24.09.2010, Çevre sorunlarının değerlendirilmesi, Dosya No: 2010/131.
 • 10 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İdare Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 18.06.2010, Çevre sorunlarının değerlendirilmesi, Dosya No: 2009 / 732.
 • 11 T.C. Adalet Bakanlığı Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 16.06.2010, Çevre sorunlarının değerlendirilmesi, Dosya No: 2009 / 156.
 • 12 AB Sürecinde Çevre Yönetimi Çalıştayı, Çevre Mühendisleri Bölüm Başkanları toplantısı, Organizasyon: Çevre ve Orman Bakanlığı, Sapanca, Sakarya, 27-28 Mayıs 2010.
 • 13 Staff Mobility, Anhant University of Applied Sciences, Erasmus/Socrates Programme, 21-30 June 2010.
 • 14 Teknik danışmanlık, Denizler Çevre Madencilik Mühendislik Müşavir ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Isparta.
 • 15 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İdare Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 03.12.2010, Dosya No: 2010/153.
 • 16 Teknik danışmanlık, Ortadoğu Ormancılık Proje Etüt Ve Müşavirlik Tic. A.Ş., Ankara.
 • 17 Teknik danışmanlık, Modül Planlama, Harita İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Ankara.
 • 18 Technical Research, Delft Technic University and University of Twente, 08-15 June 2009.
 • 19 Çevre Mühendisleri Bölüm Başkanları Toplantısına katılım, Organizasyon: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE), Çevre Mühendisliği Bölümü, DSİ XIV. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Orhantepe Tesisleri,26-27 Mayıs 2009.
 • 20 Uşak Karma Organize Sanayi Atıksu Arıtma Tesisi’ne Teknik İnceleme, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce görevlendirme. 26 Kasım 2008, Uşak.
 • 21 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Ş.Karaağaç İlçesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 20.03.2006, Çevre sorunlarının değerlendirilmesi, Dosya No:2006/6.
 • 22 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Ş.Karaağaç İlçesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 10.04.2006, Çevre sorunlarının değerlendirilmesi, Dosya No: 2005/170.
 • 23 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Ş.Karaağaç İlçesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 10.04.2006, Çevre sorunlarının değerlendirilmesi, Dosya No: 2005/184.
 • 24 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Ş.Karaağaç İlçesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 10.04.2006, Çevre sorunlarının değerlendirilmesi, Dosya No: 2005/171.
 • 25 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Ş.Karaağaç İlçesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 03.10.2005, Çevre kirliliğinin değerlendirilmesi, Dosya No: 2005/92.
 • 26 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli Ş.Karaağaç İlçesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde Çevre Mühendisi olarak bilirkişilik. 03.10.2005, Çevre kirliliğinin değerlendirilmesi, Dosya No: 2005/93.
 • 27 Kızıldağ Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) ile ilgili bilgilendirme toplantısına üniversite temsilcisi olarak katılım, 10 / 06 / 2005, Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Çumra Gazetesi, "Gül Kompostu" konulu yazı, 3 Şubat 2007.
 • 2 Gülses Gazetesi, Gül posasından biyogaz üretimi konulu röportaj, 01 Nisan 2005.
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
VERDİĞİ DERSLER
Arıtma Çamurları
Atıklardan Biyogaz Üretimi
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi 1
Bitirme Ödevi II
Bitirme Ödevi2
İşletme ve Çevre Ekonomisi
Katı Atık Depolama Teknikleri
Katı Atıklar
Katı Atıkların Biyolojik Yöntemlerle Arıtımı
Kent ve Çevre Mühendisliği
Mühendislik Ekonomisi
Mühendislikte Istatistik Yöntemler
Mühendislikte İstatistik Yöntemler
Oganik Atık Yönetimi
Seminer I (doktora) A. Uluköy
Seminer I (Yüksek Lisans)
Seminer II (doktora) A. Uluköy
Seminer II (Doktora), Tamer Aksu
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora), A. Uluköy
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora), Tamer Aksu
Uzmanlık Alan Dersi I (Mustafa Ece)
Uzmanlık Alan Dersi I (Y.L.), Necati Berk Bıtrak
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora), A. Uluköy
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora), M. Ece
Uzmanlık Alan Dersi II (Y.L.), Necati Berk Bıtrak
Uzmanlık Alan Dersi II (YL) Ali Taşkın
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora), Ayşen Uluköy
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora), Tamer Aksu
Uzmanlık Alan Dersi III (Tamer Aksu)
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora), Tamer Aksu
 
Bu İçeriği Paylaş!