KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Endüstri Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
Telefon 2462118245
E-Posta gultekinozdemir@sdu.edu.tr
ORCID ID W-2514-2017
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 25.09.1990
Yüksek Lisans WEST VIRGINIA UNIVERSITY ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 17.05.1998
UNIVERSITY OF PITTSBURGH ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 16.08.1999
Doktora AUBURN UNIVERSITY ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 16.12.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sezgisel Eniyileme Teknikleri,Kalite Kontrolu,İstatistik,Deney Tasarımı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özdemir, G. "İşletmelerde Verimlilik Arttırmada Optimizasyon Yöntemlerinin Uygulanması," Fabrika/Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme , Editörler: H. İ. Koruca, G. Özdemir, Adem Göleç ve Servet Hasgül, Nobel Yayın Dağıtım, 2009, ISBN: 978-605-395-201-5.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Maghsoodloo, S., and Ozdemir, G. "Introduction to Statistics," Smithells MetalsReference Book, Eighth Edition (William F. Gale and Terry C. Totemeier, editors),Elsevier Butterworth-Heinemann, January 2004, Chapter 2.2.7, ISBN: 0750675098.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Olgun M.O. and Ozdemir G., 2013, Önem-Memnuniyet Analizi ve Taguchi Metodu İle Eğitimde İyileştirme Önceliklerinin Belirlenmesi: Bir Uygulama Örneği, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 81-87.
 • 2 Aydemir, E., Bedir, F. ve Özdemir, G., 2013, Gri Sistem Teorisi ve Uygulamaları: Bilimsel Yazın Taraması, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 187-200.
 • 3 Aydemir, E., Bedir F. and Ozdemir G., 2013, The Grey System Approaches for Demand Forecasting. Journal Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 17(1), 105-108.
 • 4 Eroğlu, A., Kalaycı, Ş., Özdemir, G., Çetin, A.C., and Usul, H., 2012, Generalized Formulae For Islamic Home Financing Through The Musharakah Mutanaqisah Contracts, Afro Eurasian Studies, 1(1), 126-133.
 • 5 Eroğlu, A. ve Özdemir, G., 2011. Parçalı Aritmetik Değişimli Geri Ödemelere Sahip Ortaklığa Dayalı Konut Finansman Modeli, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 1-7.
 • 6 Eroğlu, A., Kalaycı, Ş., Özdemir, G. ve Çetin, A.C., 2010. Generalized Formulae For The Shared Home Financing Model, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-10.
 • 7 Eroglu, A. and Ozdemir, G., 2005. A Note On: "The Effect of Time-Value of Money on Discrete Time-Varying Demand Lot-Sizing Models with Learning and Forgetting Considerations", The Engineering Economist, 50(1), 87-90.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akdeniz, F., Biçil, M., Karadede, Y., Özbek, F. E., Özdemir, G., 2018. Application of real valued genetic algorithm on prediction of higher heating values of various lignocellulosic materials using lignin and extractive contents, Energy, 160, 1047-1054.
 • 2 Karadede, Y., Özdemir, G., 2018. A hierarchical soft computing model for parameter estimation of curve fitting problems, Soft Computing, 22(20 ), 6937-6964.
 • 3 Karadede Y., Ozdemir G., and Aydemir E., 2017. Breeder Hybrid Algorithm Approach for Natural Gas Demand Forecasting Model, Energy, 141C, 1269-1284.
 • 4 Ozdemir G., Aydemir E., Olgun M.O., and Mulbay Z., 2016. Forecasting of Turkey Natural Gas Demand Using a Hybrid Algorithm. Energy Sources Part B- Economics Planning and Policy, 11 (4), 295-302.
 • 5 Olgun, M. O., Alparslan Gok, S. Z., and Ozdemir, G., 2016. Cooperative grey games and an application on economic order quantity model, Kybernetes, 45(3), 828-838.
 • 6 Aydemir E., Bedir F., and Ozdemir G., 2015. Degree of Greyness Approach for an EPQ Model with Imperfect Items in a Copper Wire Industry, Journal of Grey System, 27 (2), 13-26.
 • 7 Eroğlu, A. ve Özdemir, G., 2012, Parçalı Geometrik Değişimli Geri Ödemeler İle Ortaklığa Dayalı Konut Finansman Modeli, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(1), 37-40.
 • 8 Olgun, M.O. ve Özdemir, G., 2012, İstatistiksel Özellik Temelli Bayes Sınıflandırıcı Kullanarak Kontrol Grafiklerinde Örüntü Tanıma, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(2), 303-311.
 • 9 Olgun M.O., Ozdemir G. and Aydemir E., 2012. Forecasting of Turkey’s Natural Gas Demand Using Artifical Neural Networks and Support Vector Machines, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 30(1), 15-20.
 • 10 Koruca, H.İ., Özdemir, G., Aydemir, E., ve Çayırlı, M. 2010, Bir Simülasyon Yazılımı için Esnek İş Akış Planı Editörü Geliştirilmesi ve İşlemlerin Gantt Şemasında Çizelgelenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(1), 77-81.
 • 11 Koruca, H. I., Ozdemir, G., Aydemir, E., Cayirli, M., 2010, The Simulation-Based Performance Measurement in An Evaluation Module for Faborg-Sim Simulation Software, Expert Systems with Applications, 37(12), 8211-8220.
 • 12 Eroglu, A. and Ozdemir, G., 2007. An Economic Order Quantity Model with Defective Items and Shortages, International Journal of Production Economics, 106(2), 544-549.
 • 13 Maghsoodloo, S., Ozdemir, G., Jordan, V., and Huang, C-H., 2004. Strengths and Limitations of Taguchi's Contributions to Quality, Manufacturing, and Process Engineering, Journal of Manufacturing Systems, 23(2), 73-126.
 • 14 Ozdemir, G. and Maghsoodloo, S., 2004. Quadratic Quality Loss Functions and Signal-to-Noise Ratios for a Trivariate Response, Journal of Manufacturing Systems, 23(2), 144-171.
 • 15 Ozdemir, G., Smith, A. E., and Norman, B. A., 2003. Incorporating Heterogeneous Distance Metrics Within Block Layout Design, International Journal of Production Research, 41(5), 1045-1056.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Koruca, H. I., Stoswasser, S., Ozdemir, G., Orhan, H., Aydemir, E., 2011, Evaluation of Working Life Quality for a Textile Company in Turkey: A Case Study, G. U. Journal of Science, 24 (1), pp 101-112.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özdemir, G., 2008. Kaos Bir Ürünün Kalitesini Nasıl Etkiler?, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi (YA/EM2008), Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-2 Temmuz 2008.
 • 2 Koruca,H.İ., Özdemir,G., Çayırlı,M., Aydemir, E., 2007, Faborg-Sim Esnek İş Akış Planı Editörü Geliştirme ve İşlemlerin Gantt Şemasında Çizelgelenmesi, UAS2007-Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Endüstri Müh. Bölümü, Ankara, 15-17 Kasım 2007.
 • 3 Üçgül, İ., Özdemir, G., ve Ünlü, F., 2006. Tekstil Endüstrisinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanım Potansiyelleri, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES'2006), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 25-27 Mayıs 2006, 392-400.
 • 4 Özdemir, G., 2006. Tasarımla Gelen Kalite, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi (YA/EM2006), Kocaeli Üniversitesi, İzmit - Kocaeli, 3-5 Temmuz 2006, 249-252.
 • 5 Koruca, H. İ., Tunca, M. Z., Sütçü, A. ve Özdemir, G., 2004. Kriz Ortamında Üretim Organizasyonlarının Simülasyon Destekli Araştırılması, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS'04), Selçuk Üniversitesi, Konya, 8-10 Ekim 2004, 19-24.
 • 6 Saraç, S. ve Özdemir, G., 2003. Mermer Fayanslarının Boyutlandırılmasında İstatistiksel Kalite Kontrolu, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu (MERSEM'2003), Afyon, 18-19 Aralık 2003, 15-26.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Olgun, M. O.,Özdemir, G. ve Palancı, O., “Saf Stratejiye Dayalı Gri Matris Oyunları ve Uygulamaları”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, YAEM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, 20-22 Haziran 2012.
 • 2 Aydemir, E.,Bedir, F., Özdemir, G. ve Eroğlu, A., “Rassal Kusurlu Üretim Şartlarında Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Ekonomik Üretim Miktarı Modeli Geliştirilmesi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, YAEM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, 20-22 Haziran 2012.
 • 3 Kılınç, K.,Altan, C. ve Özdemir, G., “Meyve-Sebze Hallerinde Optimum Yerleşim Düzeni ve İç Lojistiğin Düzenlenmesi: Isparta Sebze Hali Örneği”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, YAEM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, 20-22 Haziran 2012.
 • 4 Kıraç, Ö., Özdemir, G., Olgun, M.O. ve Aydemir, E.,“Bulanık Süreç Yeterlilik Analizi ve Bir Uygulama”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, YAEM 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, 20-22 Haziran 2012.
 • 5 Dündar, H., Sünetçoğlu, Y., Özdemir, G., Karatop, B. ve Kubat, C., “Biyolojik Ritm ve Referans Faktörünün Verimliliğe Etkisi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, YAEM 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 5-7 Haziran 2011.
 • 6 Özdemir, G., Aydemir, E. ve Mulbay, Z., “Tamsayılı Programlama ve Sezgisel Yöntemler İçin Yazılım Geliştirilmesi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, YAEM 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 5-7 Haziran 2011.
 • 7 Olgun, M. O. ve Özdemir, G., “Bayes Sınıflandırıcı Kullanarak Kontrol Grafiklerinde Örüntü Tanıma”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, YAEM 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 5-7 Haziran 2011.
 • 8 Özdemir, G., Aydemir, E., Olgun, M. O., 2010, Türkiye Doğalgaz Tüketim Düzeyinin Melez Sezgisel Algoritmalar İle Tahmin Edilmesi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, YAEM 2010, 30 Haziran - 2 Temmuz 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • 9 Özdemir, G., Aydemir, E., Olgun, M. O., 2010, Bulanık İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, YAEM 2010, 30 Haziran - 2 Temmuz 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • 10 Olgun, M. O. ve Özdemir, G., "Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Taguchi Metoduyla İyileştirilmesi," Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi (YA/EM2009), Bilkent Üniversitesi, Ankara, 22-24 Haziran 2009.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koruca,H.İ., Özdemir,G., Çayırlı,M. and Burhan M.E., 2014. Staff Planning and Scheduling in Accordance with Flexible Working Hours in the Scope of Work-Life Balance and Development of Prototype Software, Proceedings of joint International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems-International Conference on Computers&Industrial Engineering, IMSS 2014, Oct 14-16, İstanbul, Turkey.
 • 2 Aydemir E., Bedir F., Ozdemir G., 2013. The Grey System Approaches for Demand Forecasting, 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013, pp 241-244, September 10-11, 2013, Istanbul, Turkey.
 • 3 Eroglu, A. and Ozdemir, G., 2012 A Loan Payment Model with Rhythmic Skips, 3rd International Symposium on Sustainable Development, ISSD 2012, Proceedings Volume 1 Management and Organisations for Sustainable Development, pp 271-278, May 31 – June 01, 2012, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 4 Ozdemir,G. and Iskander, W.H., 2011, A Heuristic Approach for the Vehicle Routing Problem, The International Practical Conference on the Subject the Mutual Activities of the Local Executive Power and Municipalities in the Preparation of People, Economy and Environment for the Protection, Azerbaijan University of Architecture and Construction, Nov 15-16, 2011, Baku, Azerbaijan.
 • 5 Koruca,H.İ., Ozdemir,G., Aydemir,E. and Turan,T., 2010, Improvement of Process and Staff Utilization in a Maintenance Service by Using Simulation, The 14th ASIM Dedicated Conference on Simulation in Production and Logistics; Integration aspects of simulation: Equipment, Organization and Personnel, Karlsruhe Institute of Technology (formerly University of Karlsruhe), Oct 6-8, 2010, Karlsruhe, Germany.
 • 6 Koruca, H. İ., Ozdemir, G., Aydemir, E., Cayirli, M., 2008. Development of Software for Flexible Workflow-Based Process and Simulation-Based Parallel Workplace Scheduling in Faborg-Sim, Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, IMS 2008, Oct 14-17, 2008, Sakarya, Turkey.
 • 7 Koruca, H. İ., Ozdemir, G., Aydemir, E., Cayirli, M., 2008. The Simulation-Based Performance Measurement in An Evaluation Module for Faborg-Sim Simulation Software, Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, IMS 2008, Oct 14-17, 2008, Sakarya, Turkey.
 • 8 Koruca, H. I., Ozdemir, G., Aydemir, E., 2006. A Review of Simulation Tools for Organization and Production Systems, Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, May 29-31, 2006, Sakarya, Turkey, 1032-1050.
 • 9 Koruca, H. I., Koyuncuoglu, C, Silahsor, G., and Ozdemir, G., 2004. A Simulation Based Research of Alternative Organizational Structures in Sewing Unit of a Textile Factory, Sixth IFIB International Conference on Information Technology for Balanced Automation Systems in Manufacturing and Services, September 27-29, 2004, Vienna, Austria, 397-404.
 • 10 Smith, A. E., Ozdemir, G., and Norman, B. A., 2000. Explicitly incorporating multiple material handling systems within block layout design, Progress in Material Handling Research 2000, The Material Handling Institute, Charlotte, NC, 2000, 330-339.
 • 11 Ozdemir, G., Smith, A. E., and Norman, B. A., 1999. Incorporating heterogeneous distance metrics within block layout design, Proceedings of the Second Asia-Pacific Conference on Industrial Engineering and Management Systems, Kanazawa, Japan, 1999, 49-52.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 A Practical Approach for Solving the Vehicle Routing Problem, May 1998.M.S., Industrial and Management Systems Engineering, West Virginia University, Morgantown, WV, USA.
 • Doktora Tezi
 • 1 Quality Loss Functions and Signal-to-Noise Ratios for a Trivariate Response, December 2002. Ph.D., Industrial and Systems Engineering, Auburn University, Auburn, AL, USA.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Erkan Turhan, Yeşil Lojistik ve Bir Örnek Uygulama, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2015.
 • 2 Yusuf Karadede, Eğri Uydurma Problemlerine Melez Algoritma Yaklaşımı, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak 2014.
 • 3 Mehmet Onur Olgun, Kalite Kontrol Grafiklerinde Örüntü Tanıma, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Temmuz 2011.
 • 4 Mustafa Bilal Kaya, Toprak Gübrelemede Organik Madde, Fosfor ve Potasyum Parametre Kontrol Sistemlerinin Bulanık Mantık ile Tasarımı ve Modellenmesi, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Eylül 2010.
 • 5 İlker Tekin, İşletmelerin Karar Verme Düzeylerinde Stratejik Planlamanın Yeri ve Ticari Bankalarda Uygulanırlığı Üzerine Bir Araştırma, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2009.
 • 6 Duduhan Taylan, Taguchi Deney Tasarımı Uygulaması, SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2009.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Erdal Aydemir, İkinci Danışman, Kusurlu Ürünleri İçeren Ekonomik Üretim Miktarı Modelinin Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi: Endüstriyel Bir Araştırma, SDÜ FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Mart 2013.
 • 2 Onur Arslan, İkinci Danışman, Karacaören I ve II Barajları’nın Optimum İşletme Modelinin Oluşturulması, SDÜ FBE İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Temmuz 2013.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Researcher, Developing More Realistic Formulations And Solution Methodologies To Facilities Design Problems, National Science Foundation of the United States of America, September 1999 - December 2001.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Müşteriye Özel Ürün Tasarımında Ürün Kalitesinin Taguchi Metodu İle Geliştirilmesi ve Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:0978-M-04.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kestirimci Bakım Programının Plansız Bakım Programına Olan Üstünlükleri ve Birbiriyle Kıyaslanması, 2209-TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Destekleme Programı Danışmanlığı, Gökhan Kılınç, 2012.
 • 2 Meyve-Sebze Hallerinde Optimum Yerleşim Düzene ve İç Lojistiğin Düzenlenmesi: Isparta Sebze Hali Örneği, 2209-TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Destekleme Programı Danışmanlığı, Koray Kılınç, 2011.
 • 3 Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (FABORG-Sim), Tübitak (MAG) Projesi, Yardımcı Araştırmacı, Proje No: 104M377.
 • 4 CNC İle İşlenen Yüzeylerde Yüzey Kalitesinin Taguchi Deney Tasarımı İle İyileştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Yardımcı Araştırmacı Proje No:1255-M-06
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Advisor, First International Symposium on Bio-Inspired Computing (BIC'05), Universiti Teknologi Malaysia, September 5-7, 2005, Skudai, Johor, Malaysia.
 • 2 Technical Reviewer, Congress on Evolutionary Computation 2000, July 16-19, 2000, La Jolla, California, USA.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) 30. Ulusal Kongresi'nde Oturum Başkanlığı, 30 Haziran-2 Temmuz 2010, İstanbul.
 • 2 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) 29. Ulusal Kongresi'nde Oturum Başkanlığı, 22-24 Haziran 2009, Ankara.
 • 3 Düzenleme Kurulu Üyesi, 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, Fabrika/ Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması, Verimliliğin Arttırılması Yoluyla Büyüme, Süleyman Demirel Üniversitesi, 26 Mayıs 2008, Isparta.
 • 4 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) 28. Ulusal Kongresi'nde Oturum Başkanlığı, 30 Haziran-2 Temmuz 2008, İstanbul.
 • 5 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) 27. Ulusal Kongresi'nde Öğrenci Proje Yarışması Değerlendirme Juri Üyeliği, 2-4 Temmuz 2007, İzmir.
 • 6 Bilim Kurulu Üyesi, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 1993 Yılında T.C. Yüksek Öğretim Kurulu'nun, yeni üniversitelere öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla açtığı, yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi sınavını Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi adına Endüstri Mühendisliği dalında kazandı.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Honorable Mention by Material Handling Education Foundation, Inc. April 2001.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2005. (Ozdemir, G. and Maghsoodloo, S., 2004. Quadratic Quality Loss Functions and Signal-to-Noise Ratios for a Trivariate Response, Journal of Manufacturing Systems, 23(2), 144-171).
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2005. (Maghsoodloo, S., Ozdemir, G., Jordan, V., and Huang, C-H., 2004. Strengths and Limitations of Taguchi's Contributions to Quality, Manufacturing, and Process Engineering, Journal of Manufacturing Systems, 23(2), 73-126).
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yöneylem Araştırması Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Special Issue on Taguchi's Contributions, Journal of Manufacturing Systems, 23(2), 2004.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 OMEGA
 • 2 Computers & Industrial Engineering
 • 3 International Journal of Production Economics
 • 4 Journal of Manufacturing Systems
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi
 • 5 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi,Müh. Mim. Fakültesi,Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 2005-2007.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitsi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyesi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitsi, Müh. Mim. Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 27 Mayıs 2007 - 25 Ağustos 2007 tarihleri arasında ABD Auburn Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü'nde bilimsel çalışmalarda bulunmuş ve "Olasılık ve İstatistik I" dersini vermiştir.
VERDİĞİ DERSLER
Advanced Web Design - ERASMUS
Algoritma Tasarımı
Bilgisayar Programlama - Endüstri Müh
Bilgisayar Programlama - Endüstri Müh.
Bilgisayar Programlama - İşletme Bölümü
Bulanık Kümeler ve Yapay Sinir Ağları
Çok Değişkenli Veri Analizi
Data Structure - ERASMUS
Deney Tasarımı ve Analizi
Deney Tasarımı ve Analizi - Endüstri Müh.
Dinamik Programlama - İşletme Bölümü
Doğrusal Programlama ve Şebeke Analizi
Doğrusal Programlama ve Şebeke Analizi - Endüstri Müh.
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Fabrika Organizasyonu ve İşletme - Tekstil Müh.
Heuristik Modeller - İşletme Bölümü
İleri Ergonomi - Endüstri Müh.
İstatistik - Tekstil Müh.
İstatistik-I
İstatistik-I - Endüstri Müh.
İstatistik-I - Endüstri Müh.
İstatistik-II
İstatistik-II - Endüstri Müh.
İstatistik-II - Endüstri Müh.
İstatistiksel Yöntemler - Şehir ve Bölge Planlama
İşletme Ekonomisi - Elektr. Hab. Müh.
İşletme Ekonomisi - Tekstil Müh.
Kalite Kontrolü
Lineer Cebir - Endüstri Müh.
Lineer Sistem Analizi - Jeofizik Müh.
Mesleki Yabancı Dil
Mesleki Yabancı Dil-I
Mesleki Yabancı Dil-I - Endüstri Müh.
Mesleki Yabancı Dil-II
Mühendisliğe Giriş - Endüstri Müh.
Mühendislik Ekonomisi
Optimizasyon Yöntemleri - Elektr. Hab. Müh.
Seminer 1
Sezgisel Eniyileme Yöntemleri
Sezgisel Yöntemlerle Eniyileme
Sezgisel Yöntemlerle Eniyileme - Endüstri Müh.
Süreç İçi ve Süreç Dışı Kalite Kontrolü
Süreç İçi ve Süreç Dışı Kalite Kontrolü - Endüstri Müh.
Tekstilde Deneysel Araştırma Tasarımı - Tekstil Müh.
Tekstilde İş ve Zaman Etüdü - Tekstil Müh.
Tekstilde Pazarlama Yönetimi - Tekstil Müh.
Tesis Organizasyonu - Elektr. Hab. Müh.
Uzmanlık Alan Dersi
Yıl İçi Projesi - Tekstil Müh.
 
Bu İçeriği Paylaş!