KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hatice BAYSAL
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Gazetecilik Bölümü
Ana Bilim Dalı Bilişim Anabilim Dalı
Telefon 2462118343
E-Posta haticebaysal@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 30.06.1996
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 11.09.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 15.03.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İnsan Kaynakları Geliştirme,Girişimcilik Eğitimi,Etkili İletişim & Drama uygulamaları,Çocuk Oyunları ,Sosyal Medya
YAYINLAR
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
  • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
  • 1 "Medyada Kadına Yönelik Şiddet", Kadına Yönelik Şiddet Oturumu, WONCA EUROPE 2008, 14th Regional Conference, 04-07 September 2008, İstanbul.
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 "Türkiye'de Çokuluslu İşletmelerden Teknolojik Yetenek Aktarımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Netaş Uygulama Örneği"
  • Doktora Tezi
  • 1 İnsan Kaynakları Geliştirmede Çocuk/Genç Oyunlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Etkili İletişim Teknikleri
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim
İletişim
İletişim Bilimi I
İnsan Kaynakları Planlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşe Alım ve Eğitim Süreçleri
Kariyer Planlama
Kriz ve Stres Yönetimi
Performans Değerleme ve Ücret Sistemleri
Sosyal Medya
Sosyal Medyada İKY Uygulamaları
Stratejik Değerleme ve Vaka Analizleri
Toplam Kalite Yönetimi
 
Bu İçeriği Paylaş!