KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110507
E-Posta selimhatirli@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ PROGRAMI 08.07.1988
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 12.09.1991
ABD OHİO STATE UNİVERSİTY MASTER OF SCİENCE 04.08.1999
Doktora ABD OHİO STATE UNİVERSİTY ZİRAAT 03.11.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Endüstriyel Organizasyon,Tüketim Ekonomisi,Uygulamalı Mikro Ekonomi,Tarım İktisadı,Mikroekonomi Teorisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÜLCÜ, Y., HATIRLI, S.A. Doğalgaz Kullanımını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi: Isparta İli Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Sayı:11 s.83-95, 2012.
 • 2 Aktaş, A.R., E. Öztürk ve S.A. Hatırlı., 'Dünya Fındık Piyasasında Türkiye'nin Rolü' Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1,36-54. 2009
 • 3 Hatırlı, S.A., E. Öztürk., A.R. Aktaş., 2007.Kırmızı, Tavuk ve Beyaz Et Talebinin Tam Talep Sistemi Yaklaşımıyla Analizi, SDÜ. Sosyali Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007/2, Sayı:6 211-221.
 • 4 Demircan, V., Hatırlı, S. A., Aktaş, A.R. (2004). " Isparta İlinde Kirazın Üretim Girdileri ve Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), s.55-64,Adana
 • 5 Demircan, V., Hatırlı, S. A., Aktaş, A.R. (2004). Isparta İlinde Kirazın Pazarlama Yapısı ve Sorunları. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:vııı, Sayı:1, s:26-33, Isparta
 • 6 Hatırlı, S.A., Aktaş, A.R. (2003). "Zeytinyağı Talep Analizi: Eşanlı Model Yaklaşımı". Tarım Ekonomisi Dergisi, Sayı 8, 37-49.
 • 7 Hatırlı, S.A., Aktaş, A.R. (2003) "Türkiye'de Kahve Talep Analizi". SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. (7.1) 70-79.
 • 8 Demircan, V., Hatırlı, S.A. (2003). "Dünyada ve Türkiye'de Kiraz Üretimi ve Dış Ticaretinin Gelişimi". SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (7.1) 27-34.
 • 9 Özkan, B., Hatırlı, S.A., Akçaöz, H., Karadeniz, C.F. (2003). "Turunçgillerde Fiyat Analizi". Tarım Ekonomisi Dergisi, Sayı 8, 51-63.
 • 10 Hatırlı, S.A., Aktaş, A.R. (2002). "Makro Ekonomik Göstergelerin Bitkisel Ürünlerin Kısmi Fiyat Değişmelerine Etkilerinin Analizi". Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt :17, Sayı:2, Sayfa:41-46.
 • 11 Hatırlı, S.A. ve Soysal, M., Yurdakul, O., 1993. Adana İlinde Örtüaltı Karpuz Yetiştiriciliğinin Pazarlama Yapısı ve Pazarlama Problemleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (4).
 • 12 Hatırlı, S.A. ve Yurdakul, O., 1992. Mersin'de Örtüaltı Sebzeciliğinin Pazarlama Yapısı ve Sorunları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7(2).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 OZKAN, B., HATIRLI,S.A., ÖZTÜRK,E., AKTAŞ, A. 2011. Antalya İlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi. Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences 17(2011) 1-8.
 • 2 AKTAŞ, A.,ÖZTÜRK,E.,HATIRLI,S.A.2011. Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinsizliğinin Analizi. Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences 17(2011) 230-240.
 • 3 Hatirli,S. A., Ozkan, B., Jones, E. and Aktas, A.R., 2006. Application of measuring market power and cost efficiency in the milk sub-sector in Turkey compared to other European countries. Trends in Food Science & Technology. Volume: 17(7), Pages: 367-372.
 • 4 Hatirli, S.A., Ozkan, B., Fert, C., 2006. Energy inputs and crop yield relationship in greenhouse tomato production. Renewable Energy. Volume: 31(4), Pages: 427-438.
 • 5 Hatirli, S.A., B. Ozkan ve C. Fert, "An Econometric Analysis of Energy Input-Output in Turkish Agriculture", Renewable and Sustainable Energy Reviews 9(6):608-623, December, 2005
 • 6 Hatirli, S.A., B. Ozkan ve A. R. Aktas, "Factors Affecting Fluid Milk Purchasing Sources in Turkey", Food Quality and Preference, 15.6, 509-515 (2004).
 • 7 Hatırlı, S.A., "Is the Fluid Milk Subsector Competitive in Turkey?", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28.4, 663-668 (2004).
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Krugman, P., R. Wells 'Mikro İktisat' Bölüm Çeviri. Palme Yayıncılık, 2010
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ozkan, B., Hatirli, S.A., OZTURK, E., Yilmaz, İ ve AKTAS, A.R., 2006. Antalya İlinde Tüketicilerin Balık Tüketimi ve Satınalma Tercilerinin Analizi.Türkiye VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya
 • 2 Hatırlı, S.A. ve B. Özkan, "Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Alt Sektöründe Oligopsony Gücünün Araştırılması", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat, 2004.
 • 3 Hatırlı, S.A., Demircan, V., Özkan, B., 2003. Ekonomik Krizin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 24-25 Nisan 2003, Antalya. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ağustos 2003.
 • 4 Hatırlı, S.A., Özkan, B., Demircan, V. ''Tekstil ve Konfeksiyon İhracatında Türkiye'nin Rekabet Durumu'', Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 24-25 Nisan 2003, Antalya. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ağustos 2003.
 • 5 Demircan, V., Hatırlı, S.A. ''Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Dış Ticaret Yapısı'', Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 24-25 Nisan 2003, Antalya. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ağustos 2003.
 • 6 Emeksiz, F. ve Hatırlı, S.A., 1993. Türkiye'de Canlı Hayvan ve Kırmızı Et Üretimi Dış Ticareti ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Önemi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi I. Hayvancılık Kongresi, 12-14 Mayıs, Şanlıurfa.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hatırlı, S.A.(1991). "Mersin'de Örtüaltı Sebzeciliğinin Pazarlama Yapısı ve Sorunları", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Adana.
 • Doktora Tezi
 • 1 Hatırlı, S.A., 2000. A Measurement of Market Power and/or Cost Efficiency in the U.S. Frozen and Potato Chips Subsectors. Ph.D. Dissertation, Ohio State University.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Burcu KARACA. 'TÜRKİYE KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ' SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2016
 • 2 Osman Daban; Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İstihdam Beklentileri: SDÜ Örneği. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2012
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Trb1 bölgesinde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işleyen firmaların etkinlik analizi
 • 2 Muhammet Şahin; Türkiye'de vergi uygulamaları ve vergi ahlakı ilişkisi: Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illeri örneği
 • 3 Kübra Önder; Türkiye'de imalat sanayi ihracatı ve büyüme ilişkisinin iktisadi analizi Süleyman Demirel Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat Anabilim Dalı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinliğinin ve Dünya Piyasalarında Pazar Gücünün Araştırılması. TÜBİTAK Kariyer Projesi, Proje Yöneticisi, 2005-2008
 • 2 Organik Elma Yetiştiriciliğinin Benimsenmesi Üzerine Etkili Faktörlerin Analizi: Isparta İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, Proje Yöneticisi, 2004-2005.
 • 3 İşlenmiş İçme Sütü Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli İle Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye'nin AB'ye Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarımı Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi, TUBİTAK-TC.Tarım Köyişleri Bakanlığı, 106G040, (Tamamlandı), Yardımcı Araştırıcı.
 • 2 Serada Sebze Üretimi Yapan İşletmelerin Kâr Etkinliği Analizi, TUBİTAK, TOVAG, 106 O 026, Yardımcı Araştırıcı.
 • 3 Antalya İli Kentsel Alanda Ailelerin Balık Tüketimi ve Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi, Proje No: 2004.01. 0104. 003, Yardımcı Araştırıcı, 2004-2005.
 • 4 Isparta İlinde Kirazın Girdileri, Maliyetleri ve Pazarlama Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, No: 663, Yardımcı Araştırıcı, 2003.
 • 5 GAP Alanındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi; Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Kredi İhtiyacının Araştırılması. T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK, Ankara. 1994
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Doktora Bursu, 1994-1998
 • 2 Ohio State Üniversitesi Doktora Bursu, 1998-2000
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Tarım Ekonomisi Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Afyon Kocatepe İİBF Dergisi
 • 2 Akdeniz İİBF DERGİSİ
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 4 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BILIMLER ENSTİTÜSÜ DERGISI
 • 5 Erzincan University Journal of Science and Technology
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 İktisat Bölüm Başkanlığı
 • 2 S.D.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İktisat Teorisi Anabilim Dalı
 • 2 İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
 • 3 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeliği
 • 2 S.D.Ü Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Ekonometri
Ekonometri I
Ekonometri II
Kantitaif İktisat
Matematiksel iktisat
Mikro Ekonomi Teorisi
Mikro İktisat I
Tarım Ekonomisi
 
Bu İçeriği Paylaş!