KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110507
E-Posta selimhatirli@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9632-3071
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ PROGRAMI 08.07.1988
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 12.09.1991
ABD OHİO STATE UNİVERSİTY MASTER OF SCİENCE 04.08.1999
Doktora ABD OHİO STATE UNİVERSİTY ZİRAAT 03.11.2000
İLGİ ALANLARI
Endüstriyel Organizasyon,Tüketim Ekonomisi,Uygulamalı Mikro Ekonomi,Tarım İktisadı,Mikroekonomi Teorisi
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 AYTEKİN Meryem, HATIRLI SELİM ADEM, TÜRKİYE’DE İŞLENMEMİŞ GIDA ENFLASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ARDL YAKLAŞIMI. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ASEAD), 8(3), , 203-216. (2021), (TR DİZİN)
  • 2 DEMİRAY AYTAÇ, HATIRLI SELİM ADEM, TÜRKİYE’NİN KURU ÜZÜM İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ*. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 8(3), , 165-182. (2021), (TR DİZİN)
  • 3 Demirel Onur, HATIRLI Selim Adem, TÜRKİYE’DE HANEHALKLARININ BALIK TÜKETİM HARCAMALARI: LOGIT VE MULTINOMIAL LOGIT YAKLAŞIMLARI. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 7(0), , 1022-1045. Doi: 10.30798/makuiibf.804060, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
  • 4 Demirel Onur, HATIRLI Selim Adem, TÜRKİYE’DE EV-DIŞI YEMEK YEME ALIŞKANLIĞININ ANALİZİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(4), , 976-988. (2020), (TR DİZİN)
  • 5 HATIRLI SELİM ADEM, ÖZKAN BURHAN, FERT CEMAL, Energy Inputs and Crop Yield Relationship in Greenhouse Tomato Production. Renewable Energy, 31(4), , 427-438. (2006), (SSCI)
  • 6 HATIRLI SELİM ADEM, ÖZKAN BURHAN, FERT CEMAL, An Econometric Analysis of Energy Input Output in Turkish Agriculture. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 9(6), , 608-623. (2005), (SCI-Expanded)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!