KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüseyin GÜL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı
Telefon 2462110489
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-6901-541X
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 24
Alıntı Sayısı: 2107
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 04.07.1991
Yüksek Lisans ABD-THE UNİVERSİTY OF TEXAS AT ARLİNGTON KENTSEL ÇALIŞMALAR PROGRAMI 17.08.1996
Doktora ABD-THE UNİVERSİTY OF TEXAS AT ARLİNGTON KAMU YÖNETİMİ 12.08.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
gulhuseyin@yahoo.com ; Kent ve Kamu kamu Politikası ; Kamu Politikaları Analizi;,Kent; Kentleşme; Kentsel Yoksulluk; Yerel Yönetimler;,Yerel-Bölgesel Ekonomik Kalkınma;,Refah Devletinin Dönüşümü;,Sosyal Liberalizm ve Üçüncü Yol;,Kamu Yönetimi Reformu ve Desentralizasyon;,Eğitim, yükseköğretim ve uluslararasılaşma.
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖKTEN AZİZE, GÜL HÜSEYİN, UNESCO Dünya Mirasının Korunmasında Dünya Mirası Fonları. iletişim ve diplomasi, 11(11), , 221-245. Doi: 10.54722/iletisimvediplomasi.132067, (2023), (Diğer)
 • 2 ARIKBOĞA ERBAY, GÜL HÜSEYİN, Karar Alma ve Denetim İşlevleri Üzerinden Belediye Meclislerini Güçlendirmek. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 31(3), , 1-28. (2022), (TR DİZİN)
 • 3 EFE SEDA, GÜL HÜSEYİN, Devletin Mekânsal Yeniden Ölçeklendirilmesine Farklı Bir Bakış: Türkiye’deki Büyükşehirlerin Kent-Bölgeleşme Temelli Bir Analizi ve Sınıflandırması. çağdaş yerel yönetimler dergisi, 31(1), , 1-34. (2022), (TR DİZİN)
 • 4 KİRİŞ HAKAN MEHMET, GÜL HÜSEYİN, TÜRKİYE’DE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ: 2018 SIRALAMASI VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. SDÜ İİBF Dergisi, 26(3), , 313-337. (2021), (Diğer)
 • 5 GÜL HÜSEYİN, Bilim ve Araştırma Etiği. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute , 103-120. Doi: 10.30794/pausbed.803111, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 GÜL HÜSEYİN, OKCU MURAT, AKMAN ELVETTİN, AKMAN ÇİĞDEM, NEGİZ NİLÜFER, KİRİŞ HAKAN MEHMET, NASIL BİR KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ? KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇIKTILARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Dergisi, 1(4), (2017), (Alan Endeksleri)
 • 7 GÜL HÜSEYİN, ÖZGÜR HÜSEYİN, EFE SEDA, Niçin ve Nasıl Bir Büyükşehir Belediye Reformu?. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 112-123. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 8 KİRİŞ HAKAN MEHMET, GÜL HÜSEYİN, BÜYÜK VERİ ANALİZİ TEMELİNDE TÜRKİYE’DE SİYASET BİLİMİVE KAMU YÖNETİMİ (SBKY) İLE KAMU YÖNETİMİ (KY)BÖLÜMLERİ SIRALAMASI VE DEĞERLENDİRMESİ. SDÜ İİBF Dergisi KAYFOR 15 Özel Sayısı , 2109-2131. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 9 SALLAN GÜL SONGÜL, GÜL HÜSEYİN, Türkiye de Yükseköğretimin Gelişimi Güncel Durumu ve Eleştirisi. Toplum ve Demokrasi , 51-66. (2015), (Diğer)
 • 10 GÜL HÜSEYİN, SALLAN GÜL SONGÜL, KAYA HAVVA EYLEM, ALİCAN ŞEN AYŞE, Main Trends in the World of Higher Education Internationalization and Institutional Autonomy. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 1878-1884. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 11 ÖNGEL KURTULUŞ, GÜL HÜSEYİN, Süleyman Demirel Üniversitesi personelinin organ doku bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve tutumları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 15(4), , 28-33. (2008), (Diğer)
 • 12 GÜL HÜSEYİN, Türkiye’nin Eğitim Sorunları, AKP’nin Eğitime Bakışı ve Çözüm Önerileri. Toplum ve Demokrasi, 2(3), , 181-196. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • 13 SALLAN GÜL SONGÜL, GÜL HÜSEYİN, Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 21(199), , 3-20. (1997), (TR DİZİN)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜL HÜSEYİN, KEMEÇ ABİDİN, Türkiye'de Akıllı Şehir Politikaları ve Uygulamaları. Batı Akdeniz Kalkınma ve İşbirliği Dergisi , 2-8. (2023), (Endekste taranmıyor)
 • 2 EFE SEDA, GÜL HÜSEYİN, Türkiye’de Ekonomik Kümelenme ve Kentler-Arası Çok Merkezli Kentsel Gelişme Açısından Düşündürdükleri. ideal kent , 1073-1100. Doi: 10.31198/idealkent.674866, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 GÜL HÜSEYİN, KAMALAK İHSAN, SALLAN GÜL SONGÜL, Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Strategic Public Management Journal , 101-120. Doi: 10.25069/spmj.343035, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 4 GÜL HÜSEYİN, Dijitalleşmenin Kamu Yönetimi ve Politikaları ile Bu Alandaki Araştırmalara Etkileri. Yasama Dergisi , 5-26. (2017), (TR DİZİN)
 • 5 SALLAN GÜL SONGÜL, SAMAV CANTÜRK FERİHA DUYGU, GÜL HÜSEYİN, Türkiye'de Engellilik Politikalarında Paradigma Değişimi: Muhtaç Sakattan İhtiyaç Sahibi Bireye Geçiş. süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi (2016), (Diğer)
 • 6 GÜL HÜSEYİN, CANSEVER NİRAN, 2011 Genel ve 2014 Yerel Seçimlerinde Isparta da Seçmen Davranışı Analizi. Toplum ve Demokrasi , 225-241. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 7 GÜL HÜSEYİN, Kamu Politikası Analizi, Yöntemleri ve Teknikleri. Yasama Dergisi , 1-31. (2015), (TR DİZİN)
 • 8 GÜL HÜSEYİN, EFE SEDA, Dünya ve Türkiye Örneklerinde Metropoliten Alan Yönetim Modelleri ve 6360 Sayılı Yasa. Yerel Politikalar Dergisi, 2013(3), , 7-41. (2013), (Diğer)
 • 9 KAMALAK İHSAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, GÜL HÜSEYİN, Türkiye’de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 22(3), , 1-30. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 10 KİRİŞ HAKAN MEHMET, GÜL HÜSEYİN, Türkiye de Siyasal Eğilimlerin Dönüşümü Yerel Seçimler Bağlamında Bir Çözümleme. Amme İdaresi Dergisi, 41(2), , 101-130. (2008), (SSCI)
 • 11 GÜL HÜSEYİN, SALLAN GÜL SONGÜL, Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar. Amme İdaresi Dergisi, 40(3), , 1-30. (2007), (SSCI)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÜL HÜSEYİN, EFE SEDA, Değişen Kentleşme Dinamikleri Karşısında 6360 Sayılı Yasanın İdari, Siyasi, Mali ve İktisadi Değerlendirmesi. Kayfor 12 (2013). (Tam metin bildiri)
 • 2 GÜL HÜSEYİN, Ekonomik Kalkınmada Yerel Alternatifler. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu (2004). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÜL HÜSEYİN, ALBAYRAK MEHMET, YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK EKOSİTEMİ(2023). Siyasal, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 GÜL HÜSEYİN, KÜÇÜK BAYRAKTAR HÜLYA, ÇETİNTÜRK VELİ ERCAN, İklim Dostu Kentler Türkiye ve Dünyadan Örnekler(2023). Detay, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZASLAN AHMET, GÜL HÜSEYİN, İklim Dostu Kentler Türkiye ve Dünyadan Örnekler(2023). Detay, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 GÜL HÜSEYİN, Citizen-Centered Public Policy Making in Turkey(2023). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 KEMEÇ ABİDİN, GÜL HÜSEYİN, E-Politika(2022). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 KEMEÇ ABİDİN, GÜL HÜSEYİN, Pandemi Sürecinde Dirençli Şehirler(2022). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ARIKBOĞA ERBAY, GÜL HÜSEYİN, Sessiz Gemi(2022). Marmara Belediyeler Birliği, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 GÜL HÜSEYİN, Kariyer Planlaması ve Yönetimi(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 AKMAN ÇİĞDEM, GÜL HÜSEYİN, MAHALLE ODAKLI KATILIM 5.0(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 KİRİŞ HAKAN MEHMET, KÖKLÜ TUNA EMRE, GÜL HÜSEYİN, Eğirdir'e Dair(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 SALLAN GÜL SONGÜL, GÜL HÜSEYİN, Türkiye'de Devlet ve Kriz(2021). SENTEZ YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 KAMALAK İHSAN, GÜL HÜSEYİN, Türkiye'de Devlet ve Kriz(2021). SENTEZ YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 GÜNEŞ MUHARREM, GÜL HÜSEYİN, Türkiye'de Devlet ve Kriz(2021). Sentez Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 NEGİZ NİLÜFER, GÜL HÜSEYİN, YALÇIN ÖZKAN, 21. YÜZYILDA TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN DEĞİŞİMİ(2021). Detay, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 ERGUN CEM, EFE SEDA, GÜL HÜSEYİN, Toplumsal Yapı(2020). Babil - Paradigma Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 GÜL HÜSEYİN, Mutlu Yaşam Başarılı Kariyer Güncellemeniz Var(2020). Kaf Kitap Kafe, Tümü, (ULUSAL)
 • 17 GÜL HÜSEYİN, NEGİZ NİLÜFER, Kent Yönetim ve Kültür: Kent Yaşamında İnsan(2018). LAPLAMBERT, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 18 GÜL HÜSEYİN, New Public Management in Turkey Local Government Reform(2016). Routledge, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 19 GÜL HÜSEYİN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Public Administration and Policy in the Middle East(2015). SPRINGER, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 20 GÜL HÜSEYİN, NEGİZ NİLÜFER, KİRİŞ HAKAN MEHMET, GÖKDAYI İSMAİL, Türkiye de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset(2014). Detay Yaınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 21 BEYAZIT EYLEM, GÜL HÜSEYİN, GÜNEŞ MUHARREM, Kent Üzerine Özgür Yazılar(2013). Bağlam Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 22 GÜL HÜSEYİN, Kamu Yönetiminde Liderlik ve Kaymakamlık(2013). Detay Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 23 SALLAN GÜL SONGÜL, GÜL HÜSEYİN, Türkiye de Yoksulluk Çalışmaları(2008). Yakın Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 24 GÜL HÜSEYİN, SALLAN GÜL SONGÜL, Türkiye de Yoksulluk Çalışmaları(2008). Yakın Kitabevi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 25 GÜL HÜSEYİN, Türkiye’de Yerel Yönetimler(2008). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 26 BAYDAR METİN LÜTFİ, GÜL HÜSEYİN, akçıl ata, Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri(2007). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 27 GÜL HÜSEYİN, ÖZGÜR HÜSEYİN, Çağdaş Kamu Yönetimi II(2004). Nobel, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 İklim Dostu Kentler Türkiye ve Dünyadan Örnekler, Dergi, Editör, 11.12.2023 - 11.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 2 Türkiye’de Devlet ve Kriz, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 30.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!