KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüseyin GÜL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı
Telefon 2462110489
E-Posta huseyingul@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6901-541X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 04.07.1991
Yüksek Lisans ABD-THE UNİVERSİTY OF TEXAS AT ARLİNGTON KENTSEL ÇALIŞMALAR PROGRAMI 17.08.1996
Doktora ABD-THE UNİVERSİTY OF TEXAS AT ARLİNGTON KAMU YÖNETİMİ 12.08.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
gulhuseyin@yahoo.com ; Kent ve Kamu kamu Politikası ; Kamu Politikaları Analizi;,Kent; Kentleşme; Kentsel Yoksulluk; Yerel Yönetimler;,Yerel-Bölgesel Ekonomik Kalkınma;,Refah Devletinin Dönüşümü;,Sosyal Liberalizm ve Üçüncü Yol;,Kamu Yönetimi Reformu ve Desentralizasyon;,Eğitim, yükseköğretim ve uluslararasılaşma.
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hüseyin Gül (2016) "Yüksek Öğretimde Kalite: Avrupa Kalite Güvencesi Forumu’ndan İzlenimler", Yeniden İmece, YIL: 13, Sayı: 50, Ağustos, s.
 • 2 Gül, H. ve Batman, S. (2013) “Dünya ve Türkiye Örneklerinde Metropoliten Alan Yönetim Modelleri ve 6360 Sayılı Yasa”, Yerel Politikalar, 3 (Ocak-Haziran), pp. 7-47.
 • 3 Sallan Gül, Songül, Kaya, Eylem ve Gül, Hüseyin, “Yetişkin Eğitiminde Yeni Bir Model: Biyografik Öğrenme ve Köy Enstitüleri”, Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 28, 2010, s.24-25.
 • 4 Gül, Hüseyin, Hakan M. Kiriş ve Nilüfer Negiz, 2010, “29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Sonrasında Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Isparta İl Genel Meclisi Oluşum & Nitelik Araştırması”, Yerel Siyaset Dergisi, Yıl.4, Sayı.40, Mayıs, s.74-80.
 • 5 Hakan M. Kiriş ve Hüseyin Gül, 2010, "CHP'yi İktidara Gelmekten Alıkoyan Nedenler Üzerine", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl 4, Sayı. 8-9-10, Ocak - Aralık 2010, s.199-202.
 • 6 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2007, "Eğitim Sorunlarımız ve Demokrasi", Yeniden İmece: Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 15, Haziran, s. 39-43.
 • 7 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2007, "Cumhuriyet'in Kültür ve Eğitim Devrimlerini Okumak", Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 16, Eylül, s. 44-50.
 • 8 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2006, "Eğitim Destek Programı Olarak 'Şartlı Nakit Transferi-ŞNT' ve Yoksullukla Mücadele", Yeniden İmece, yıl 3, sayı 11 (Ağustos), s. 87-89.
 • 9 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2006, "Eğitim Destek Programı Olarak "Şartlı Nakit Transferi-ŞNT" ve Yoksullukla Mücadele", Yeniden İmece: Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 12.
 • 10 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 1996, "Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, s. 3-20.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hakan M. Kiriş ve Hüseyin Gül, 2008, "Türkiye'de Siyasal Eğilimlerin Dönüşümü: Yerel Seçimler Bağlamında Bir Çözümleme", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 2, s. 101-130.
 • 2 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2007, "Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 40, Sayı 3, s. 1-30.
 • 3 Songül Sallan Gül and Hüseyin Gül, 2000, "The Question of Women in Islamic Revivalism in Turkey", Current Sociology, Vol. 48, No. 2, April, pp. 1-26, United Kingdom.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Hüseyin Gül, 2008, "Küresel Ekonomik Kriz, Ekonomik İstikrar ve Türkiye", Toplum ve Demokrasi, Yıl 2, Sayı 3, s. 261-266.
 • 2 Hüseyin Gül, 2001, "Cumhuriyet'e Armağan Edilen Kitap Hakkında", Bilge, Yayın, Tanıtım Tahlil Eleştirileri, Cilt 8, Sayı 29, Yaz, s. 82-83.
 • 3 Hüseyin Gül, 2000, "Ölümcül Kimlikler", Bilge, Yayın, Tanıtım Tahlil Eleştirileri, Cilt 7, Sayı 27, Kış, s. 128-129.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arzu Erdinç, Pervin Şenol ve Hüseyin Gül, 2011, "Kent Merkezlerinde Koruma, Turizm ve Sürdürülebilir Kent: Prag ve Antalya Örnekleri", Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi: Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden, 14-15-16 Kasım, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • 2 Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül ve Firdevs Gümüşoğlu, 2009, “Türkiye’de Kadın Sığınma Evleri Projesinin Sunumu”, XI. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9 Aralık, Ankara.
 • 3 Hüseyin Gül, 2003, "Üçüncü Yol'un Eşitsizliğe ve Yoksulluğa Bakışı: ABD Örneği", IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sosyoloji Derneği ve Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 16-18 Ekim.
 • 4 Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül ve Cem Ergun, 2003, "Türkiye'de Yoksulluk Kültürü Tezlerine Bakış: Ankara Örneği", Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Antalya, 9-11 Ekim.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 H. Gül, 2017, "Kent ve Çevre Politikalarının Yapımında Araştırma ve Bilginin Önemi", Kapanış Oturumu Konuşması, Kentfor II: Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, 11-12 Ağustos, Tekirdağ.
 • 2 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2007, "Yoksulluk Yardımları ve İstihdam İlişkisi", Sosyal Yardım Alanında İşbirliği Geliştirme Çalıştayı, Başbakanlık SYDGM ve UNDP, İzmir, 12-13 Şubat.
 • 3 Hüseyin Gül, Ali Bayraktaroğlu, Beyhan Özdemir, Abdurrahman Antalyalı, Mehmet Albayrak ve Ümit Albayrak, 2007, "Fotoğraflarla Cumhuriyetin Kazanımları", Slayt Gösterisi, Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) IV Açılışı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni, Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla, 10 Kasım.
 • 4 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin, "Yoksulluk Yardımları ve İstihdam İlişkisi", Sosyal Yardım Alanında İşbirliği Geliştirme Çalıştayı, Başbakanlık SYDGM ve UNDP, İzmir, 12-13 Şubat 2007.
 • 5 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, 2006, "Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar", İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kongresi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, TODAİE, Ankara, 14-15 Aralık.
 • 6 Cevdet Yılmaz, Hüseyin Gül, Murat Altun ve Ayşe Alican, 2006, "Kentsel Kimlik ve Kentsel Kimliğin Üretilmesinde Mekânın Kullanımı (Isparta Örneği)", V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sosyoloji Derneği ve İnönü Üniversitesi, Malatya, 19-23 Mayıs.
 • 7 Hüseyin Gül, "Tartışma", içinde Demokrasi Kültürü-Cilt VII, Yayına Hazırlayan Alim Yanık, V. Türk Kültürü Kongresi: Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 17-21 Aralık 2002, Ankara, 96-98.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 H. Gül, 2017, "Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kent", Davetli Açılış Konuşması, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21-24 Eylül, SDÜ, Isparta.
 • 2 Hüseyin Gül, Davetli Konuşmacı, "Methodology and Ethics in Scientific Research", 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 04-06 kasım, 2016, İstanbul, TÜRKİYE.
 • 3 Songül Sallan Gül and Hüseyin Gül, 2010, “Critical Assessment of Woman Shelters in Turkey: Do They Make Life Better for Women and Bring Them Back into a Self-dependent Life?”, Women’s Memory Work Gendered Dilemmas of Social Transformation International Conferance, University of Limerick, 24–26 August, Ireland.
 • 4 Gül, Hüseyin, “Turkey's Experince in Bologna Process”, Ioanian University Magna Charta Observatory Corfu International Summer School (The European Higher Education and Research Area-Implications, Challenges and Initiatives for Universities in SE Europe and Neighbouring Countries), Greece, Corfu, 2010.
 • 5 Songül Sallan Gül, Ayşe Alican and Hüseyin Gül, 2010, “A Critical Assessment of Women Shelters in Turkey: Do They Help Stop Violence and Discrimination against Women?” Repositioning of Europe in an Era of Global Transformation, 8th European Urban & Regıonal Studies Conference, 15th - 17th September, Vienna.
 • 6 Hüseyin Gül and Cem Ergun, 2010, “Urban Regeneration and Social Segregation: The Case of Istanbul”, Repositioning of Europe in an Era of Global Transformation, 8th European Urban & Regional Studies Conference, 15th - 17th September, Vienna.
 • 7 Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, 2006, "The Reflections of Globalization on the Agencies Providing Social Services to Needy Families in Turkey", The Status, Goals and Future of Social Services in a Globalizing World, 1. International Social Service Symposium, General Directorate of Social Services and Child Protection (SHÇEK), Belek, 9-12 Nisan, ANTALYA.
 • 8 Murat Okcu, Hüseyin Gül and Murat Ali Dulupçu, 2006, "Turkey Towards The EU: In-Between State Centricism And Multi-Level Governance", 6th European Urban and Regional Studies Conference, 21-24 September, Roskilde, Denmark.
 • Doktora Tezi
 • 1 Gül, Hüseyin, 2000, "From Welfare to Workfare: A Comparative Analysis of the Factors Behind the Differences in State Welfare-to-Workfare Policies Adopted After the 1996 Welfare Reform", The School of Urban and Public Affairs, The University of Teksas, Arlington, Texas, ABD.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mücahit Avcı, 2007, Yönetişim Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme: Isparta İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 2 Memişoğlu, Dilek, 2006, Yeni Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Reformu, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 3 Yılmaz, Tülay, 2005, Avrupa Birliği Sürecinde Kadın Örgütlenmelerinin Rolü ve Faaliyetleri: Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER) Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 4 Yüce, Fatma, 2004, Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetiminin Benimsetilip, Uygulanabilirliğinin Artırılmasında Halkla İlişkilerin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Nevzat Taşdan, "Türkiye'de Mülki İdare Amirliği Özelinde Kamu Yönetiminde Liderlik", SDÜ-SBE, Isparta, 2012.
 • 2 Cem Ergun, 2011, Kentsel Dönüşüm Sürecine Dönüşüm Alanlarından Bakmak: İstanbul Maltepe (Başıbüyük ve Gülsuyu Mahallesi) Örneği, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 3 Dilek Memişoğlu, 2011, "Sağlık Hizmetlerinde Yaşnan Dönüşüm ve Etkileri: Batı Akdeniz Bölgesi İl Merkezleri Örneği", SDÜ-SBE, Isparta.
 • 4 Mim Sertaç Tümtaş, 2011, “Kentsel Mekanda Ayrışma Dinamikleri: Mersin, Diyarbakır ve İzmir Örnekleri”, SDÜ-SBE, Isparta.
 • 5 Pınar Savaş Yavuzçehre, 2010, Kentsel Mekân Kullanımında Değişim: Denizli Kenti Örneği, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 6 Gökhan Kalağan, 2008, 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Örneği, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje Yürütücüsü, "Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi" (Poverty Assistance and Employment Study: Interactions Between Social Assistance and Labor Force Participation) UNDP ve Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nce Desteklenen Proje (Songül Sallan Gül ile birlikte) (2006 Şubat-Eylül)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Araştırmacı-Görüşmeci, Nelson A. Rockefeller Enstitüsü'nce Richard P. Nathan ve Thomas L. Gais direktörlüğünde 20 Amerikan eyaletinde yürütülen 1996 Refah Devleti Reformu yasasının Texas eyaletinde uygulanmasının incelenmesi çalışmasında araştırmacı ve görüşmeci olarak 1999-2000 yıllarında 1,5 yıl görev.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje Yürütücüsü, "Antalya Ve Prag Kent Merkezlerinde Mekan Kullanımı Ve Tarihi Dokunun Korunması", YL Tez Projesi, Proje No: 1910-YL-09, SDÜ SBE - SDÜ BAP, 2009.
 • 2 Proje Yürütücüsü, "Kentsel Dönüşümün Sürecine Dönüşüm Alanlarında Bakmak:İstanbul Maltepe (Başıbüyük Ve Gülsuyu mahallesi) Örneği", Doktora Tezi Projesi, Proje No: 1691-D-08, SDÜ-SBE ve SDÜ-BAP, 2008.
 • 3 Proje Yürütücüsü, "Geçmişten Günümüze Isparta," Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı adına yürütülen Agustos 2007 itibarıyla üstlenilen proje.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yürütücülüğünü Songül Sallan Gül'ün yürüttüğü TÜBİTAK 108K529 nolu "Türkiye'de Kadın Sığınma Evleri: Destek, Güvenlik, Paydaş ve Yaşam Stratejilerinin Araştırılması" konulu proje, 2008-2011.
 • 2 Tübitak-1001 Araştırma Projesi: Kentsel-Kırsal Bütünlüklü Bir Stratejik Mekansal Planlama Modeli, Eğirdir Örneği (Yard. Doç. Erkan Polat Yönetiminde).
 • 3 Proje Ekibi Üyesi ve Isparta Ayağı Yürütücüsü, Seçmen Eğilimleri Araştırması 2007 Saha Araştırması, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Yönetim Araştırmaları Merkezi (YÖN-ARA), Ankara.
 • 4 Proje Yardımcılığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından Ekim 2003 tarihinden itibaren desteklenen ve Ağustos 2005 tarihinde tamamlanan, Anakent ve Anadolu Kenti Yoksulluğu: Ankara ve Isparta Örnekleri adlı ve 03-M-755 nolu proje çalışması.
 • 5 Isparta İl Gelişim Planı Hazırlanması, SDÜ ve Isparta Valiliği, 2004
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2010, “The Search for the Future of Universities”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Magna Charta Observatory and Uluslararası Üniversiteler Birliği, Isparta, 4 Haziran.
 • 2 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2010, “Sosyo-Ekonomik Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Magna Charta Observatory, Uluslararası Üniversiteler Birliği ve Avrupa Üniversiteler Birliği, Isparta, 18 Şubat.
 • 3 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2009, “Future Trends in Higher Education in the Balkans Symposium”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 11–12 Haziran.
 • 4 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2009, “First International Scientific Conference on Multiculturalism in Education”, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi, Isparta, 10 Haziran, Isparta.
 • 5 Proje ve Atölye Yürütme Komitesi Üyeliği, 2009, “Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dökümentasyon Merkezinin Yeniden Yapılandırılması Avrupa Birliği Projesi” çerçevesinde düzenlenen atölye çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi, 23 Mart, Antalya-Isparta-Burdur.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar, Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası VI. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu"nda oturum başkanlığı
 • 7 Oturum Başkanlığı, VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Isparta, 1-2 Haziran 2006.
 • 8 Teksas Üniversitesi Kent ve Kamu Yönetimi Okulunca (The School of Urban and Public Affairs) ev sahipliği yapılan Kentsel Sorunlar Uluslararası Konferansı (Urban Affairs Conference) düzenleme ve yürütme kurulunda görev, Nisan, 1998.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Moderatörlük, Sosyal Yardım Alanında İşbirliği Geliştirme Çalıştayı, Başbakanlık SYDGM ve UNDP, 12-13 Şubat 2007, İzmir.
 • 2 Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2007, “Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen, Isparta, 16–17 Nisan.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Hüseyin Gül ve Murat Ali Dulupçu, 2011, "Değişen ve Dönüşen Dünya ve Isparta", Kanal 32, Gündem Isparta Programı, Program Yapımcısı: Hakan Kiriş, Isparta.
 • 2 Panel Yöneticisi, 2009, “Kentsel Dönüşüm Olgusu ve Türkiye Kentlerinde Yaşam”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 13 Mayıs.
 • 3 Gül, Hüseyin ve diğerleri, 2006, "Fotoğraflarla Cumhuriyetin Kazanımları", Slayt Gösterisi, KAYFOR IV Açılışı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni, Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla, 10 Kasım.
 • 4 Gül, H., 2005, "Niçin Cumhuriyet?", Panel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet'in Kazanımları, 10 Kasım Kutlama Etkinlikleri, Isparta, 10 Kasım.
 • 5 Gül, H., 2004, Kamu Yönetemi Reformunun Karşılaştırmalı Bir Analizi, Sentez Kültür Grubu, Panel, Isparta, 9 Ocak.
 • 6 Gül, H., 2004, Kamu Yönetemi Reformunun Eleştirel Analizi, Sütcüler Meslek Yüksek Okulu, Kurucu Rektör Prof. Dr. Hasan Gürbüzü Anma Etkinlikleri, Panel, Sütcüler, Isparta, Mart.
 • 7 Gül, H., 2004, "Kamu Yönetimi Reformunun Getirdikleri", Panel, Ağlasun Meslek Yüksek Okulu, Ağlasun, Isparta, Mayıs.
 • 8 Gül, H., 2004, "Atatürk ve Cumhuriyet Felsefesi", Panel, Yerel TV Kanalı-Kanal 32, 10 Kasım Kutlama Etkinlikleri, Isparta, 10 Kasım.
 • 9 Gül, H., 2003, Kamu Yönetiminde Kalite Sorunları, Burdur Valiliği, Defterdarlık, Panel, 25 Ekim.
 • 10 Gül, H., 2003, Demokrasi, Demokratik Kurumlar ve Değerler, Konferans, Ardahan Halk Eğitim Merkezi, Cumhuriyetin Kuruluşunun 80. Yılı Dolayısıyla Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca İllerde Düzenlenen Konferanslar Serisi, 6 Haziran, Ardahan.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Toplum ve Demokrasi
 • 2 Toplum ve Demokrasi Dergisi 2017
 • 3 Toplum ve Demokrasi Dergisi 2017 / 2
 • 4 Süleyman Demirel üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Toplum ve Demokrasi
 • 2 Toplum ve Demokrasi
 • 3 Toplum ve Demokrasi
 • 4 Toplum ve Demokrasi
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Yeniden İmece
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Harun Gümrükçü, Heinrich Epskamp, Hüseyin Gül, Sibel Karakelle ve Martin Hoyer, 2011, Bolonya Süreci ve Türkiye - AYÖA'nin Gerçekleştirilmesi (Bologna Process and Turkey - Realization of EHEA ; Der Bologna-Prozess und die Türkei - Die Schaffung des Europaischen Hochschulraums), AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No. / Publication Number: 6, Antalya.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Hilmi İbar ve Hüseyin Gül, 2010, Multiculturalism in Education: The Proceedings of International Symopsium, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta.
 • 2 Songul Sallan Gül ve Hüseyin Gül (Editörler), 2007, Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 1, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 İİBF Dergisi 2017 Kayfor15 Özel Sayısı Editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 2 SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 3 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 4 Strategic Public Management Journal
 • 5 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 • 6 African Educational Research Journal
 • 7 SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 8 Süleyman Demirel üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 9 Governance and Management Review
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Dizayn E-Dergi
 • 2 Sosyal Politika ve Yardımlaşma Dergisi (Başbakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü)
 • 3 Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2004-Devam ediyor)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2003)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Governance and Management Review
 • 2 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
 • 3 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
 • 4 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • 5 Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 6 Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Bölüm Başkanlığı
 • 2 SBE Müdürülüğü 2015-2016
 • 3 Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • 4 Merkez Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • 5 Dekan Yardımcılığı, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonu Üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Teksas Üniversitesi (Arlington) Türk Öğrenci Derneği Başkanlığı, Arlington, Texas. ABD, 1998-1999.
 • 2 Kuzey Teksas Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve öğrenci temsilciliği, Dallas, Texas. ABD, 1998-1999.
 • 3 1. ve 2. Dallas Türk Festivali Düzenleme Kurulu üyeliği, Dallas, Texas, ABD, 1998-1999.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi, "Multiculturalism in Education" Uluslararası Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 10 Haziran 2009, Isparta.
 • 2 Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen, Isparta, 16-17 Nisan, 2007.
 • 3 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu, İl Gelişme Stratejileri ve Politikaları Alt Komisyon Üyeliği (2006).
 • 4 Bahar Şenlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 AB, BMKP ve İçişleri Bakanlığı "Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi - LAR2) kapsamında Yerel Yönetim Reformuna İlişkin Starteji Belgesi Hazırlanması Konya Çalıştayı-29 Eylül, 2011.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • 3 Komisyon Üyeliği, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu, İl Gelişme Stratejileri ve Politikaları Alt Komisyon Üyeliği, 2006.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Hüseyin Gül, Nilüfer Negiz, Hakan M. Kiriş, Elif Türkan Arslan, Cem Ergun, Arzu Erdinç, "Politika Tasarım Grubu Rapor 2: Isparta'da Seçmenlerin Yeni Belediye Yönetiminden Beklentileri" www.politikatasarim.org
 • 2 Hüseyin Gül, Nilüfer Negiz, Hakan M. Kiriş, Alper Tütünsatar, Cem Ergun, Elif Türkan Arslan, Hande Özdamar, "Politika Tasarım Grubu Rapor 1:Isparta'da Seçmen Yönelimleri Araştırma Raporu", www.politikatasarim.org, 17.03.2009.
VERDİĞİ DERSLER
Ademi Merkeziyetcilik ve Merkezi-Yerel Yönetim İlişkileri
Çevre Sorunları
Çevre Yönetimi ve Politikaları
Devlet - Piyasa İlişkileri ve Kamu Yönetimi
İleri Analiz ve Araştırma Teknikleri
Kamu Politikası Oluşturma ve Uygulama Süreci ve Analizi
Kamusal Politika Oluşturma ve İlkeleri
Kent ve Kamu Politikaları Analizi
Kentleşme Politikası
Kentsel Büyüme Yönetimi
KİT Ekonomisi ve Özelleştirme Uygulamaları
Liderlik ve Örgütsel Değişme
Mahalli İdareler
Sosyal Bilimlerde Metodoloji
Sosyal Politika
Türkiyenin Toplumsal Yapısı
 
Bu İçeriği Paylaş!