KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat KARAÖZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ekonometri Anabilim Dalı
Telefon 2462110401
E-Posta muratkaraoz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1660-2375
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uygulamalı ve Teorik Ekonometri,Girişimcilik ve Küçük Firma İktisadı,Endüstriyel Dinamikler
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Baptista, R., M. Karaöz, "Determinants and Interdependence of Firm Entry, Exit and Mobility", Industry 4.0, Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics, 2017, pp. 369-395.
 • 2 Dulupçu, M.A., M. Karaöz, O. Sungur, H. Ünlü, "Cluster(ing) Policies in Turkey: The Impact of Internationalization or the Imitation of Internationals", Entrepreneurship, Human Capital, and Regional Development International Studies in Entrepreneurship, 31, 2015, pp. 239-262.
 • 3 Amaral, A.M., Baptista, R., Faria, P. Karaöz, M., Mendonça J. and M.T. Preto (2005). CHAPTER 3: "Inovação, Crescimento Económico e Emprego: o Desafio do Empreendedorismo (Innovation, Economic Growth and Job: Challenge of the Entrepreneur)"; CHAPTER 4: "Inovação e Produtividade (Innovation and Productivity)". Colaboration on the report: "Preparar Portugal para um Novo Ciclo de Fundos Estruturais 2007 - 2013: Inovação, Empreendedorismo e Desenvolvimento" um estudo a apresentar ao Observatório do QCA, Ministry of Environment and Regional Development, Lisbon.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karaöz, M., M.A. Dulupçu, M. Albeni, H. Demirgil, O. Sungur (2012), "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", Global Journal of Economics and Business Studies, 1 (1), 2012, pp. 13-21.
 • 2 Albeni, M., M. Akyüz, M. Karaöz, "Yenilik Faaliyetlerinin İş Kuluçkası Firmalarının Büyüme Performansı Üzerine Etkisi", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49, 574, 2012, pp. 27-42.
 • 3 Karaöz, M., M.Albeni, H. Demirgil, “İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalmalarını Etkileyen Faktörler”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt 48, sayı 557, 2011.
 • 4 M.Albeni, M.Karaöz, H.Demirgil, "Teknoloji Çabaları Gerçekten Önemli mi? Türk İmalat Sanayinde İhracatın Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma", Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl 42, Sayı 500, ss.22-38, Kasım, 2005.
 • 5 M.Karaöz, B.S.Oğuztürk, "Ekonomik Kalkınmada Yenilik: Göller Bölgesi Üzerine Bir Araştırma", Yönetim Bilimleri Dergisi, C. 2 (1), ss. 109-127, 2004.
 • 6 M.Karaöz, "İmalat Sanayiinde Teknolojik Öğrenme", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (3), ss. 97-112, 2004.
 • 7 M.Karaöz, B.Gövdere, "Türkiye'nin İhracatının Mekansal Yayılımının Analizi: Lorenz Eğrisi Yaklaşımı", Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (7), 1, ss.157-169, 2004.
 • 8 M.Karaöz, M.Albeni, "Ekonomik Kalkınma ve Modern Yenilik Teorisi", SDÜ İİBF Dergisi, 80. Yıl Özel Sayısı, 8 (3), ss. 191-210, 2003.
 • 9 M.Albeni, M.Karaöz, "Bölgesel Kalkınmada öğrenme, bilgi birikimi ve yenilik: Türkiye için bir perspektif", SDÜ İİBF Dergisi, 8 (2), 2003, ss. 157-170.
 • 10 A.Eroğlu, M.Karaöz, "An Economic Discrete Time Varying Demand Lot Sizing Model Considering The Bounded Learning Case: A Net Present Value Framework", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, No 3, 2001, ss. 969-979.
 • 11 M.Karaöz, "Karayollarının Ekonomik Performansa Etkisi", İktisat Dergisi, Ulaştırma Ekonomisi Özel Sayısı, sayı 395, 1999, ss. 71-75.
 • 12 M.Karaöz, "Türkiye nin cari işlemler dengesi ve Yurtdışı işçi transferleri üzerine bir uygulama: Zaman serisi yaklaşımı, 1970-1995", SDÜ İİBF Dergisi, sayı 3, 1998, ss. 55-62.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M. ALBENI, Murat KARAÖZ, "Türkiye'de Teknolojik Yenilik Üretimi ve Patentler", Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, 1 (2), ss.385-400, 2005.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Zurnacı, C., M. Karaöz, “İkili Vize Serbestliği Anlaşmalarının Gelen Turist Sayılarına Etkisi: Türkiye Örneği”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 32, 2015, pp.18-38
 • 2 Eroğlu, A., M. Karaöz, “A Deterministic Inventory Model with Price-Dependent Demand Considering the Bounded Learning”, SDÜ İİBF Dergisi, 16 (2), 2011.
 • 3 Karaöz, M., M. Albeni, F. Büyüktatlı, “Yasal Düzenlemelerin Sigara Tüketimi Üzerindeki Etkileri”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (2), 2010, pp. l9-36.
 • 4 M. Karaöz, H.Demirgil, "Firma Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler", SDÜ İİBF Dergisi, 14 (1) 2009.
 • 5 R.Baptista, M.Karaöz, "Turbulence in High Growth and Declining Industries", The Jena Economic Resarch Papers, 2007, Vol 1, 43.
 • 6 R.Baptista, M.Karaöz, J.Mendoça, "Entrepreneurial Backgrounds, Human Capital and Start-up Success", The Jena Economic Resarch Papers, 2007, Vol 1, 45.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Baptista, R., M. Karaöz, J.C. Leitão, "Diversification by Young, Small Firms: The Role of Pre-Entry Resources and Entry Mistakes", Small Business Economics, 2020, 55 (1), pp. 103–122.
 • 2 Baptista, R., M. Karaöz, J. Mendonça, "The Impact of Human Capital on the Early Success of Necessity vs. Opportunity-based Entrepreneurs", Small Business Economics, 2014, 42 (4), pp. 831–847.
 • 3 Baptista, R., M. Karaöz, "Turbulence in Growing and Declining Industries", Small Business Economics, 2011, 36 (3), pp. 249-270.
 • 4 M.Karaöz, M.Albeni, "Dynamic Technological Learning Trends in Turkish Manufacturing Industries", Technological Forecasting and Social Change, 72 (7), 2005, ss. 866-885.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A.Eroğlu, M.Karaöz, "Generalized formula for the Periodic Linear Gradient Series Payment in a Skip Payment Loan with arbitrary skips", The Engineering Economist, Vol 47 (1), 2002, ss.75-83
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. Karaöz M. Albeni, "Türkiye'de teknoloji çabalarına ilişkin bir değerlendirme: Türkiye'de patent aktivitesi", III. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 7-9 Ekim, 2004, Denizli.
 • 2 H.İbicioğlu, M.Karaöz, "Türkiye de işletmelerin yaratıcılık boyutlarının analizine ilişkin bir araştırma", 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24 - 26 Mayıs 2001, Silivri, İstanbul, 2001, ss. 567-578.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 R.Baptista, M.Karaöz, "Determinants of turbulence in entry and exit in high-growth and declining industries", Workshop on Firm Exit and Serial Entrepreneurship, Max-Planck Institute of Economics, Jena, Almanya, 13-14 January 2006. "http://www.mpiew-jena.mpg.de/"
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karaöz, M., Demirgil, H., J. Leitão, “Long Term Impact of Entrepreneurship on Economic Growth: Evidence from Country Level Data”, ICSB-GWU, Global Entrepreneurship: The Latest Research on Business Creation, Washington DC, USA, October 2012.
 • 2 R.Baptista, M.Karaöz, "Pre-entry Capabilities and Establishment Size: Differences between Entrepreneurial Start-ups and First-time Diversifiers", 5th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research, Montpellier, France, Feb 28, 2007.
 • 3 R.Baptista, M.Karaöz, J.Mendonça, "Pre-Entry Capabilities, Entrepreneurial Human Capital, And Start-Up Success", Strategic Management Society, 27th Annual International Conference: 'The Challenges of Non-Market Influences on Market Strategies' San Diego, California October 14-17, 2007.
 • 4 R.Baptista, M.Karaöz, "Pre-Entry Capabilities, Entrepreneurial Human Capital, and Start-up Success", Academy of Management Conference, August 3-8 2007,Philadelphia, A.B.D.
 • 5 R.Baptista, M.Karaöz, J.Mendonça, Pre-entry Capabilities, Entrepreneurial Backgrounds, and Start-up SuccessLisbon-Sloan Seminar Series, New Developments in Management Research: Entrepreneurship, 11 June, 2007, MIT (Massachusetts Institute of Technology)-Sloan/Porturgal.
 • 6 R.Baptista, M.Karaöz, "Entry, Exit and Turbulence in High Growth and Declining Markets", Academy of Management Conference, August 2006, Atlanta, Georgia, ABD.
 • 7 R.Baptista, ve M. Karaöz "Entrepreneurial Human Capital, Opportunity and the Early Success of New Firms." HEWPEM Conference, 16-19 Jun. 2006, Patras - Greece.
 • 8 R. Baptista and M. Karaöz "Turbulence in Entry and Exit Along the Product Life Cycle" the HEWPEM Conference, 16-19 Jun. 2006, Patras - Greece.
 • 9 R. Baptista, M.Karaöz, "Turbulence in High Growth and Declining Industries", European Association for Research in Industrial Economics, EARIE, 33rd Conference, 25-27 August, 2006, Amsterdam, Hollanda.
 • 10 R.Baptista, M.Karaöz, J. Mendoça, "Entrepreneurial Backgrounds and the Early Survival Chances of New Start-ups in the Short and Long Runs", Workshop "Quadros de Pessoal e Investigação em Economia", Universidade do Minho, Portekiz, 15 Eylül, 2006
 • 11 M.Karaöz, R.Baptista, "Determinants of turbulence in high-growth and declining industries", The 4th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research, IECER, University of Regensburg, Regensburg, Almanya, Feb. 22-24, 2006
 • 12 R.Baptista, M.Karaöz, "Entrepreneurial Backgrounds and the Early Survival Chances of New Start-ups: Opportunity-based vs. Necessity-based Entrepreneurship", The 4th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research, IECER, University of Regensburg, Regensburg, Almanya, Feb. 22-24, 2006
 • Doktora Tezi
 • 1 ÖĞRENME VE TALEP FONKSİYONU ETKİLERİ İÇEREN EKONOMİK ÜRETİM MİKTARI MODEL ÖNERİLERİ
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 H.DEMİRGİL, Firmaların Hayatta Kalma Ve Büyüme Performanslarını Belirleyen Faktörler: Göller Bölgesi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Doktora Tezi, 2008.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Occupational Exit and Firm Performance among Entrepreneurs and Top Managers”, PTDC/EGE-GES/115310/2009, Foundation for Science and Technology (FCT) Project, Researcher, Portekiz, 2010-2011.
 • 2 “Human Capital, Entrepreneurial Careers and Knowledge Based Entrepreneurship”, CMU-PT/Etech/0036/2008, Foundation for Science and Technology (FCT) Project, Researcher, Portekiz, 2008-2009.
 • 3 "University R&D, Technology-Based Entrepreneurship and Regional Development", Foundation for Science and Technology (FCT) Project, Portekiz, 2008-2009.
 • 4 "First Time Diversification and Entrepreneurial Entry over the Product Life Cycle", FCT Project, Portekiz.
 • 5 "The Influence of Higher Education on the Dynamics of Entering and Exiting Entrepreneurship: A Longitudinal Studyof Portuguese Business-owners", FCT Project, Portekiz.
 • 6 Local partner of EU 6th Framework project "Regional trajectories to the knowledge economy: A dynamic model".
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “İş Kuluçlarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: Kosgeb İş Geliştirme Merkezleri (İşgem) Üzerine Bir Araştırma”, TÜBİTAK, Project Coordinator, 2009-2011
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Reviewer's Committee member, The International Engineering and Management Conference Europe 2008, June 28-30, Estoril, Portugal
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Carnegie-Mellon | Portugal Research Fellow on Technological Change and Entrepreneurship, IN+, Center for Innovation Technology and Policy Research, Technical University of Lisbon, Lizbon, Portekiz (2008-)
 • 2 AVRUPA BİRLİĞİ BURSU: RESEARCH FELLOWSHIP IN ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND ECONOMIC GROWTH (2005-2008)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 En İyi Makele Birincilik Ödülü, R.Baptista, M.Karaöz, "Entrepreneurial Backgrounds and the Early Survival Chances of New Start-ups: Opportunity-based vs. Necessity-based Entrepreneurship", The 4th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research, IECER, University of Regensburg, Regensburg, Almanya, Feb. 22-24, 2006
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Suleyman Demirel Üniversitesi, İİBF dergisi, Yardımcı Editör
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Small Business Economics
 • 2 International Journal of Production Economics
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD Başkanı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Üniversite Senatörü
 • 2 Merkez Müdürlüğü
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Semier: "Yeni Kurulan İşyerlerinin Hayatta Kalması ve Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler". SDÜ, IV. Girişimcilik Sertifika Programı.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 JOINT RESEARCH FELLOW IN ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND ECONOMIC GROWTH for Center For Innovation, Technology and Policy Research, Technical University of Lisbon, Portekiz; in collaboration with Max Planck Institute of Economics, Jena Almanya; Institute for Development Strategies, Indiana University, Bloomington, Indiana, ABD. (2005-)
VERDİĞİ DERSLER
Genel Matematik I
Genel Matematik II
Girişimcilik İktisadI: Teori ve Politika
İleri Matematik
Kantitatif İktisat
Matematiksel İktisat
Mikro İktisat
Refah İktisadı
Uygulamalı Ekonometri-I
Uygulamalı İktisadi Analiz
 
Bu İçeriği Paylaş!