KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat KARAÖZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ekonometri Anabilim Dalı
Telefon 2462110401
E-Posta muratkaraoz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1660-2375
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 12
Alıntı Sayısı: 755
Web Of Science Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 124
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Uygulamalı ve Teorik Ekonometri,Girişimcilik ve Küçük Firma İktisadı,Endüstriyel Dinamikler
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Occupational Exit and Firm Performance among Entrepreneurs and Top Managers PTDC EGE GES 115310 2009 Foundation for Science and Technology FCT Project Proje Arastırmacısı Portekiz 2010 2011 , Diğer (Uluslararası), KARAÖZ Murat, Baptista Rui, 01.01.2010 - 01.06.2011 (ULUSLARARASI)
 • 2 İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri İŞGEM Üzerine Bir Araştırma, Tübitak 1001, KARAÖZ Murat, 01.01.2009 - 01.08.2011 (ULUSAL)
 • 3 Human Capital Entrepreneurial Careers and Knowledge Based Entrepreneurship CMU PT Etech 0036 2008 Foundation for Science and Technology FCT Project Proje Arastırmacısı Portekiz 2008 2009 , Diğer (Uluslararası), KARAÖZ Murat, Baptista Rui, 01.01.2008 - 01.06.2009 (ULUSLARARASI)
 • 4 The Influence of Higher Education on the Dynamics of Entering and Exiting Entrepreneurship A Longitudinal Study of Portuguese Business owners PTDC ESC 71080 2006 Foundation for Science and Technology FCT Project , Diğer (Uluslararası), Amaral Antonio Miguel, KARAÖZ Murat, 01.01.2008 - 01.01.2009 (ULUSLARARASI)
 • 5 University R D Technology Based Entrepreneurship and Regional Development PTDC ESC 71125 2006 Foundation for Science and Technology FCT Project Proje Arastırmacısı Portekiz 2008 2009 , Diğer (Uluslararası), KARAÖZ Murat, Baptista Rui, 01.01.2008 - 01.01.2009 (ULUSLARARASI)
 • 6 First Time Diversification and Entrepreneurial Entry over the Product Life Cycle Foundation for Science and Technology FCT Project PTDC GES 71174 2006 Proje Arastırmacısı Portekiz 2008 2010 , Diğer (Uluslararası), KARAÖZ Murat, Baptista Rui, 01.01.2008 - 01.01.2010 (ULUSLARARASI)
 • 7 EURODITE Regional Trajectories to the Knowledge Economy A Dynamic Model, Avrupa Birliği, DULUPÇU Murat Ali, KARAÖZ Murat, 01.01.2007 - 01.01.2009 (ULUSLARARASI)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Baptista Rui, KARAÖZ MURAT, Leitão João Correia, Diversification by young, small firms: the role of pre-entry resources and entry mistakes. SMALL BUSINESS ECONOMICS , 103-122. Doi: 10.1007/s11187-019-00142-z, (2020), (SSCI)
 • 2 Rui Baptista, KARAÖZ Murat, Mendonça Joana, The Impact of Human Capital on the Early Success of Necessity vs Opportunity based Entrepreneurs. SMALL BUSINESS ECONOMICS, 42(4), (2014), (SSCI)
 • 3 Baptista Rui, KARAÖZ Murat, Turbulence in Growing and Declining Industries. Small Business Economics, 36(3), (2011), (SSCI)
 • 4 KARAÖZ Murat, ALBENİ MESUT, FATIMA BÜYÜKTATLI, Yasal Düzenlemelerin Sigara Tüketimi Üzerindeki Etkileri. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2), (2010), (Alan Endeksleri)
 • 5 Baptista Rui, KARAÖZ Murat, Mendoça Joana, Entrepreneurial backgrounds human capital and start up success. Jena Economic Research Papers (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 6 KARAÖZ Murat, Albeni Mesut, Dynamic Technological Learning Trends in Turkish Manufacturing Industries. TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, 72(7), (2005), (SSCI)
 • 7 EROĞLU Abdullah, KARAÖZ Murat, Generalized formula for the Periodic Linear Gradient Series Payment in a Skip Payment Loan with Arbitrary Skips. The Engineering Economist, 47(1), (2002), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KARAÖZ Murat, Baptista Rui, Leitao Joao Carlos, Determinants of Hybrid Entrepreneurs’ Transitions into Full-Time Entrepreneurship. DRUID Conferences 2021 (26th DRUID CONFERENCE, Since 1995) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 DEMİRGİL HAKAN, KARAÖZ MURAT, RUI BAPTISTA, SUNGUR ONUR, Networking Activities and Growth ofNewly Founded Firms Under Incubation. International Conference on Global Entrepreneurship: The Latest Research on Business Creation, (2011). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARAÖZ Murat, DEMİRGİL Hakan, Firma Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), (2009), (Alan Endeksleri)
 • 2 KARAÖZ Murat, GÖVDERE Bekir, Türkiye'nin İhracatının Mekansal Yayılımının Analizi: Lorenz Eğrisi Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Fakültesi Dergisi , 7(1), , 157-169. (2004), (Alan Endeksleri)
 • 3 KARAÖZ Murat, İmalat Sanayiinde Teknolojik Öğrenme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), , 97-112. (2004), (Alan Endeksleri)
 • 4 KARAÖZ Murat, OĞUZTÜRK Bekir Sami, Ekonomik Kalkınmada Yenilik: Göller Bölgesi Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), , 109-127. (2004), (Alan Endeksleri)
 • 5 KARAÖZ Murat, Albeni Mesut, Ekonomik Kalkınma ve Modern Yenilik Teorisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), (2003), (SSCI)
 • 6 Albeni Mesut, KARAÖZ Murat, Bölgesel Kalkınmada Öğrenme, Bilgi Birikimi Ve Yenilik: Türkiye İçin Bir Perspektif. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), , 157-170. (2003), (SSCI)
 • 7 KARAÖZ Murat, Karayollarının Ekonomik Performansa Etkisi, Ulaştırma Ekonomisi Özel Sayısı. İstanbul İktisat Dergisi, 59(395), , 71-75. (1999), (Alan Endeksleri)
 • 8 KARAÖZ Murat, Türkiye’nin cari işlemler dengesi ve Yurtdışı işçi transferleri üzerine bir uygulama: Zaman serisi yaklaşımı, 1970-1995. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), , 55-62. (1998), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Zurnacı Celil, KARAÖZ Murat, Determinants of Changes in Housing Demand: Dynamic Panel Data Analysis. 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, 7-12 May 2015. (2015). (Özet bildiri)
 • 2 KARAÖZ Murat, DEMİRGİL Hakan, Leitao Joao Carlos, Long Term Impact of Entrepreneurship on Economic Growth: Evidence from Country Level Data. ICSB-GWU, Global Entrepreneurship: The Latest Research on Business Creation, Washington DC, USA, October 2012. (2012). (Özet bildiri)
 • 3 Baptista Rui, KARAÖZ MURAT, DETERMINANTS OF TURBULENCE IN ENTRY AND EXIT FOR HIGH-GROWTH AND DECLINING INDUSTRIES. Workshop on Firm Exit and Serial Entrepreneurship – Max Planck Institute for Economics (2006). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 Baptista Rui, KARAÖZ MURAT, Industry 4.0, Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics(2017). Springer, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 DULUPÇU MURAT ALİ, KARAÖZ Murat, SUNGUR ONUR, ÜNLÜ HİDAYET, International Studies in Entrepreneurship Entrepreneurship Human Capital and Regional Development(2015). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Econometrics - I
Ekonometri I
Ekonometrik Modeller
İleri Ekonometri
Uygulamalı İleri İktisadi Analiz
 
Bu İçeriği Paylaş!