KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet SALTAN
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı
Telefon 2462111018
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 22
Alıntı Sayısı: 1672
Web Of Science Hindex: 16
Alıntı Sayısı: 589
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 06.02.1992
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 14.01.1992
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 26.07.1994
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 26.07.1994
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 16.07.1999
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 16.07.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Üstyapı Mühendisliği,Demiryolu Ulaştırması,Bulanık Mantık,Yapay Sinir Ağları,Genetik Algoritmalar,Beton Yollar
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Anwari Rostam Ali, SALTAN Mehmet, Coskun Sezen, Research on recycle of waste fluorescent lamp glasses and use as mineral filler in asphalt mixture. Journal of Material Cycles and Waste Management, 25(1), , 258-271. Doi: 10.1007/s10163-022-01525-3, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 Ilgaz Arzu, SALTAN Mehmet, The impacts of Covid-19 pandemic on the sustainable mobility of university members in Turkey. Cities , 0-0. Doi: 10.1016/j.cities.2023.104449, (2023), (SSCI)
 • 3 Karadag Öznur, KAÇAROĞLU Gizem, SALTAN Mehmet, Effects of Application of Waste Tea on Properties of Asphalt Binder and Mixture. Journal of Materials in Civil Engineering, 35(9), , 0-0. Doi: 10.1061/JMCEE7.MTENG-15531, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 SALTAN MEHMET, KARADAĞ ÖZNUR, KAÇAROĞLU GİZEM, INVESTIGATION of the ADHESION PROPERTIES and STRENGTH of HOT MIX ASPHALT EXPOSED to SEA WATER. Journal of Scientific Reports-A , 283-296. (2022), (TR DİZİN)
 • 5 SALTAN MEHMET, KAÇAROĞLU GİZEM, KARADAĞ ÖZNUR, GÖKALP İSLAM, UZ VOLKAN EMRE, INVESTIGATION OF THE EFFECT OF AGGREGATE SPECIFIC GRAVITY ON OPTIMUM BITUMEN CONTENT OF HOT MIX ASPHALT. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 10(2), , 453-465. Doi: 10.21923/jesd.1023895, (2022), (TR DİZİN)
 • 6 SERİN SERCAN, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Determination of Highway Pavement Layer Thickness and Layer Anomalies with GPR in Burdur Section of D330 Highway. SDU Journal of Natural and Applied Sciences, 26(2), , 305-313. Doi: 10.19113/sdufenbed.1000547, (2022), (TR DİZİN)
 • 7 SALTAN Mehmet, Kaçaroğlu Gizem, Karadağ Öznur, Investigation of the Effect of Yarn Waste Fibers and Cocamide Diethanolamide Chemical on the Strength of Hot Mix Asphalt. Frattura ed Integrità Strutturale, 16(62), , 54-63. Doi: 10.3221/IGF-ESIS.62.04, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 8 SALTAN MEHMET, AKILLI EL ALEV, Farklı bölgelerden temin edilen bazalt agregasının temel ve alttemel malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(3), , 346-353. Doi: 10.5505/pajes.2021.26529, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 9 Gökalp I., Uz Volkan Emre, SALTAN Mehmet, Tepe Mehtap, Site Assessment of Surface Texture and Skid Resistance by Varying the Grit Parameters of an SMA. Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements, 148(3), , 1-12. Doi: 10.1061/JPEODX.0000369, (2022), (SCI-Expanded)
 • 10 KAÇAROĞLU GİZEM, SALTAN MEHMET, Investigation of effects of Cocamide Diethanolamide chemical on physical and rheological properties of bituminous binder. Frontiers of Structural and Civil Engineering, 16(1), , 99-116. Doi: 10.1007/s11709-021-0799-4, (2022), (SCI-Expanded)
 • 11 SALTAN MEHMET, Karadağ Öznur, Effect of cocamide diethanolamide chemical on adhesion between bituminous binder and aggregates. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 27(3), , 312-317. Doi: 10.5505/pajes.2020.93797, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 12 SALTAN MEHMET, ILGAZ ARZU, Case study of low speed limit regions inspected by average speed enforcement: Opinions on speed limit enforcement of commuter drivers in Turkey. Scientia Iranica, 28(3), , 1109-1131. Doi: 10.24200/SCI.2020.53933.3496, (2021), (SCI-Expanded)
 • 13 SALTAN MEHMET, Sarıoğlu Onur, SATHİ KAPLAMALI YOLLARIN YAPISAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 9(2), , 463-475. Doi: 10.21923/jesd.884480, (2021), (TR DİZİN)
 • 14 SALTAN MEHMET, Karadağ Öznur, Mixture Performance of Bitumen Modified with Cocamide Diethanolamide. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., 36(5), , 706-713. Doi: 10.1007/s11595-021-2463-1, (2021), (SCI-Expanded)
 • 15 SALTAN MEHMET, Özen F.Selcan, Use of scoria waste as subbase stabilization material for highway flexible pavement. Journal of Innovative Transportation, 2(1), , 1-6. Doi: 10.53635/jit.831251, (2021), (Diğer)
 • 16 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, ARMAĞAN KEMAL, KIRAÇ NEVZAT, Comparison of dynamic elastisty modulus with different prediction approaches for Karaman-Konya highway pavement. Journal of Innovative Transportation, 2(1), , 1-7. Doi: 10.53635/jit.849544, (2021), (Diğer)
 • 17 TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ARMAĞAN KEMAL, KURTMAN AKAY KURTER, KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, UZ VOLKAN EMRE, Bitumen expanding using bio-oil product of rose pulp’s pyrolysis process. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118721, (2020), (SCI-Expanded)
 • 18 KARAHANÇER ŞEBNEM, ENIEB MAHMOUD, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, ERİŞKİN EKİNHAN, CENGİZHAN AKTEN, AKBAŞ MUSTAFA YASİN, Evaluating mechanical properties of bitumen and hot mix asphalt modified with nano ferric oxide. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117381, (2020), (SCI-Expanded)
 • 19 Özen Selcan, Celaya Manuel, Nazarian Soheil, SALTAN MEHMET, Assessment of deflection-based and seismic non-destructive methods to identify delamination of HMA pavements. Journal of Innovative Transportation, 1(1), (2020), (Diğer)
 • 20 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Highway geometric design using bézier curve approximation. Journal of Innovative Transportation, 1(1), (2020), (Diğer)
 • 21 SALTAN MEHMET, KAÇAROĞLU GİZEM, Use of Cocamide Diethanolamide Chemical in Bitumen Modification. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 26(6), , 1042-1047. Doi: 10.5505/pajes.2019.01643, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 22 SALTAN MEHMET, KAÇAROĞLU GİZEM, Karadağ Öznur, Hot Mixture Performances of Bituminous Binders Modified with Soybean Oil. Advances in Civil Engineering Materials, 9(1), (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 23 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Treatment of hazardous waste engine oil as bitumen modifier for sustainable hot mix asphalt pavement. Journal of Innovative Transportation, 1(1), (2020), (Diğer)
 • 24 SALTAN MEHMET, KICI Gülşah Öz, Pirinanın bitüm modifikasyonunda kullanımının araştırılması. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 12(1), , 1-9. (2020), (EBSCO)
 • 25 SALTAN MEHMET, İNKAYA NİMET, Usage of Waste Plastics in Road Pavements. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2020), (TR DİZİN)
 • 26 Karahancer Sebnem, Cengizhan Akten, Akbas Mustafa Yasin, Enieb Mahmoud, Enieb Mahmoud, SALTAN Mehmet, Terzi Serdal, ERİŞKİN Ekinhan, Evaluating mechanical properties of bitumen and hot mix asphalt modified with nano ferric oxide. Construction and Building Materials , 0-0. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117381, (2020), (SCI-Expanded)
 • 27 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KARAHANÇER ŞEBNEM, Mechanical Behavior of Bitumen and Hot-Mix Asphalt Modified with Zinc Oxide Nanoparticle. JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, 31(3), Doi: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002621, (2019), (SCI-Expanded)
 • 28 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ÇAPALI BUKET, ÜNCÜ İSMAİL SERKAN, COŞKUNSU SAFİNUR, Increasing the visibility of roads using phosphorous paint. Road Materials and Pavement Design, 20(1), , 199-210. Doi: 10.1080/14680629.2017.1374999, (2019), (SCI-Expanded)
 • 29 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KARAHANÇER ŞEBNEM, Performance analysis of nano modified bitumen and hot mix asphalt. Construction and Building Materials , 228-237. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.04.014, (2018), (SCI-Expanded)
 • 30 GÖKALP İSLAM, UZ VOLKAN EMRE, SALTAN MEHMET, TUTUMLUER EROL, Technical and environmental evaluation of metallurgical slags as aggregate for sustainable pavement layer applications. Transportation Geotechnics , 61-69. Doi: 10.1016/j.trgeo.2017.10.003, (2018), (SCI-Expanded)
 • 31 ILGAZ ARZU, SALTAN MEHMET, ANALYSIS OF THE IMPACTS OF AUTOMATIC SECTION SPEED CONTROL ON A SAMPLE GROUP OF COMMUTER DRIVERS IN AN EDUCATIONAL CAMPUS. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(4), , 707-715. Doi: 10.21923/jesd.408670, (2018), (TR DİZİN)
 • 32 SALTAN MEHMET, ALAEFARY Fakhir, ANFIS YÖNTEMİNİN ESNEK YOL ÜSTYAPILARININ YAPISAL ANALİZİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(3), , 32-41. Doi: 10.21923/jesd.313427, (2018), (TR DİZİN)
 • 33 SALTAN MEHMET, Uysal Fahriye, Vermikülitin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliğinin Marshall Stabilite Deney Yöntemi ile Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(1), Doi: 10.19113/sdufbed.35525, (2018), (TR DİZİN)
 • 34 ILGAZ ARZU, SALTAN MEHMET, POINT-TO-POINT SPEED ENFORCEMENT: A CASE STUDY ON DRIVERS’ SPEED BEHAVIOR IN TURKEY. INTERNATIONAL JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING, 8(2), , 184-197. Doi: 10.7708/ijtte.2018.8(2).04, (2018), (Diğer)
 • 35 SERİN SERCAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, MOROVA NİHAT, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Estimation of Specific Gravity with Penetration and Penetration Index Parameters by Artificial Neural Network. Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN), 5(2), , 161-164. Doi: 10.21533/pen.v5i2.106, (2017), (Diğer)
 • 36 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KARAHANÇER ŞEBNEM, Examination of hot mix asphalt and binder performance modified with nano silica. Construction and Building Materials , 976-984. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.09.069, (2017), (SCI-Expanded)
 • 37 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Route 93, Arizona’s IRI estimation using least squares method and fuzzy logic. Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies, 7(3), , 157-162. Doi: 10.18844/gjit.v7i3.2836, (2017), (Diğer)
 • 38 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Waste frying oil modified bitumen usage for sustainable hot mix asphalt pavement. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 17(4), , 863-870. Doi: 10.1016/j.acme.2017.03.006, (2017), (SCI-Expanded)
 • 39 DEMİR FATMA, SALTAN MEHMET, DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEMİRYOLU ÜSTYAPISI DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(3), , 615-620. Doi: 10.21923/jesd.283161, (2017), (TR DİZİN)
 • 40 ILGAZ ARZU, SALTAN MEHMET, Determination of the Effects of Speed Bumps on Driver Speeds Via Mobile Cameras and A Survey Application. Cumhuriyet Science Journal , 822-833. Doi: 10.17776/csj.340256, (2017), (TR DİZİN)
 • 41 ILGAZ ARZU, SALTAN MEHMET, A Case Study on Speed Behavior Determination Via Average Speed Enforcement at The Akdeniz University Campus Area. International Journal Of Engineering and Applied Sciences, 9(3), , 22-35. Doi: 10.24107/ijeas.321060, (2017), (EBSCO)
 • 42 ILGAZ ARZU, SALTAN MEHMET, AN EVALUATION OF SECTION CONTROL: ANALYSES OF SPEED BEHAVIOR OF DRIVERS AT A UNIVERSITY CAMPUS. INTERNATIONAL JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING Doi: 10.7708/ijtte.2017.7(4).05, (2017), (Diğer)
 • 43 ILGAZ ARZU, SALTAN MEHMET, ORTALAMA HIZ UYGULAMALARINDA YASAL KONULAR: HIZ İHLALİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE ANALİZ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(3), , 495-506. Doi: 10.21923/jesd.315850, (2017), (TR DİZİN)
 • 44 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Examination of the Effect of Superhydrophobic Coated Pavement under Wet Conditions. Procedia Engineering , 532-537. Doi: 10.1016/j.proeng.2017.04.411, (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 45 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Optimization of Traffic Signal Timing at Oversaturated Intersections Using Elimination Pairing System. Procedia Engineering , 295-300. Doi: 10.1016/j.proeng.2017.04.378 , (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 46 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Optimization of Traffic Signal Timing at Oversaturated Intersections Using Elimination Pairing System. Procedia Engineering , 295-300. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 47 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Examination of the Effect of Superhydrophobic Coated Pavement under Wet Conditions. Procedia Engineering , 532-537. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 48 GÖKALP İSLAM, UZ VOLKAN EMRE, SALTAN MEHMET, Testing the abrasion resistance of aggregates including by products by using Micro Deval apparatus with different standard test methods. Construction and Building Materials , 1-7. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.06.141, (2016), (SCI-Expanded)
 • 49 MOROVA NİHAT, SERİN SERCAN, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ DİCLE, KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, Utility of polyparaphenylene terephtalamide fiber in hot mix asphalt as a fiber. Construction and Building Materials , 87-94. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.12.193, (2016), (SCI-Expanded)
 • 50 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, Sarıoğlu Onur, ÇAPALI BUKET, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Utilization of Arundo donax in Hot Mix Asphalt as a fiber. Construction and Building Materials , 981-986. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.08.147, (2016), (SCI-Expanded)
 • 51 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Investigation of Using Waste Welded Tuff Material as Mineral Filler in Asphalt Concrete. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 0(0), Doi: 10.19113/sdufbed.85880, (2016), (TR DİZİN)
 • 52 KARAŞAHİN MUSTAFA, GÜRER CAHİT, SALTAN MEHMET, TACİROĞLU MURAT VERGİ, UZ VOLKAN EMRE, Investigation of chip seal performance under cold climate conditions. Science and Engineering of Composite Materials, 23(6), Doi: 10.1515/secm-2014-0041, (2016), (SCI-Expanded)
 • 53 UZ VOLKAN EMRE, SALTAN MEHMET, GÖKALP İSLAM, Feasibility of Using 4th Power Law in Design of Plastic Deformation Resistant Low Volume Roads. Procedia Engineering , 961-970. Doi: 10.1016/j.proeng.2016.06.084, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 54 SALTAN MEHMET, ÖKSÜZ BETÜL, UZ VOLKAN EMRE, Use of glass waste as mineral filler in hot mix asphalt. Science and Engineering of Composite Materials, 22(3), , 271-277. Doi: 10.1515/secm-2013-0135, (2015), (SCI-Expanded)
 • 55 ÇİMEN ÖMÜR, SALTAN MEHMET, KESKİN SIDDIKA NİLAY, Stabilization of clayey subgrade with waste pumice for road infrastructure. Science and Engineering of Composite Materials, 22(5), , 583-590. Doi: 10.1515/secm-2013-0315, (2015), (SCI-Expanded)
 • 56 KARAŞAHİN MUSTAFA, SALTAN MEHMET, ÇETİN SEDAT, Determination of seal coat deterioration using image processing methods. Construction and Building Materials , 273-283. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.11.090, (2014), (SCI-Expanded)
 • 57 KARAHANÇER ŞEBNEM, Kırıştı Melek, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ÖKSÜZ AYŞEGÜL, ÖKSÜZ LÜTFİ, Performance evaluation of nano modified asphalt concrete. Construction and Building Materials , 283-288. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.08.072, (2014), (SCI-Expanded)
 • 58 SERİN SERCAN, MOROVA NİHAT, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KARAŞAHİN MUSTAFA, Prediction of the marshall stability of reinforced asphalt concrete with steel fiber using fuzzy logic. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 26(4), , 1943-1950. Doi: 10.3233/IFS-130873, (2014), (SCI-Expanded)
 • 59 AKTAŞ BEKİR, KARAŞAHİN MUSTAFA, SALTAN MEHMET, GÜRER CAHİT, UZ VOLKAN EMRE, Effect of aggregate surface properties on chip seal retention performance. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS , 639-644. (2013), (SCI-Expanded)
 • 60 SALTAN Mehmet, Volkan Emre Uz, Bekir Aktas, Artificial neural networks based backcalculation of the structural properties of a typical flexible pavement. Neural Computing and Applications, 23(6), , 1703-1710. Doi: 10.1007/s00521-012-1131-y, (2013), (SCI-Expanded)
 • 61 Sargin Sebnem, SALTAN Mehmet, Morova Nihat, Serin Sercan, Terzi Serdal, Evaluation of rice husk ash as filler in hot mix asphalt concrete. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS , 390-397. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.06.029, (2013), (SCI-Expanded)
 • 62 TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, KÜÇÜKSİLLE ECİR UĞUR, KARAŞAHİN MUSTAFA, Backcalculation of pavement layer thickness using data mining. Neural Computing and Applications, 23(5), , 1369-1379. Doi: 10.1007/s00521-012-1083-2, (2013), (SCI-Expanded)
 • 63 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KARAHANÇER ŞEBNEM, MOROVA NİHAT, SERİN SERCAN, YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 5(1), , 12-21. (2013), (Diğer)
 • 64 SERİN SERCAN, MOROVA NİHAT, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Investigation of usability of steel fibers in asphalt concrete mixtures. Construction and Building Materials , 238-244. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.04.113, (2012), (SCI-Expanded)
 • 65 SALTAN MEHMET, AKILLI EL ALEV, YILMAZ ALTAN, Göller Yöresinde İşletilen Kireçtaşı Agregalarının Yol İnşaatı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(3), , 199-207. (2012), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 66 MOROVA NİHAT, KARAHANÇER ŞEBNEM, SERİN SERCAN, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, PREDICTION OF THE PAVEMENT SERVICEABILITY RATIO OF RIGID HIGHWAY PAVEMENTS BY ADAPTIVE NEURO-FUZZY. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 4(2), , 96-101. (2012), (Diğer)
 • 67 SERİN SERCAN, MOROVA NİHAT, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, KARAHANÇER ŞEBNEM, Geleneksel asfalt beton ve genleştirilmiş kil agrega ile üretilmiş hafif asfalt betonun çok yönlü karşılaştırılması. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 4(3), , 55-64. (2012), (Diğer)
 • 68 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KÜÇÜKSİLLE ECİR UĞUR, Backcalculation of pavement layer moduli and Poisson s ratio using data mining. Expert Systems with Applications, 38(3), , 2600-2608. Doi: 10.1016/j.eswa.2010.08.050, (2011), (SCI-Expanded)
 • 69 SALTAN MEHMET, KAVLAK YÜCEL, ERTEM SELCAN, Utilization of Pumice Waste for Clayey Subgrade of Pavements. Journal of Materials in Civil Engineering, 23(12), , 1616-1623. Doi: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000336, (2011), (SCI-Expanded)
 • 70 SALTAN MEHMET, ERTEM SELCAN, Stabilization of subbase layer materials with waste pumice in flexible pavement. Building and Environment, 43(4), , 415-421. Doi: 10.1016/j.buildenv.2007.01.007, (2008), (SCI-Expanded)
 • 71 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Modeling deflection basin using artificial neural networks with cross validation technique in backcalculating flexible pavement layer moduli. Advances in Engineering Software, 39(7), , 588-592. Doi: 10.1016/j.advengsoft.2007.06.002, (2008), (SCI-Expanded)
 • 72 SALTAN MEHMET, SALTAN SUNA, ŞAHİNER AHMET, Fuzzy logic modeling of deflection behavior against dynamic loading in flexible pavements. Construction and Building Materials, 21(7), , 1406-1414. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2006.07.004, (2007), (SCI-Expanded)
 • 73 SALTAN Mehmet, Sezgin Hüseyin, Hybrid neural network and finite element modeling of sub base layer material properties in flexible pavements. Materials & Design, 28(5), , 1725-1730. Doi: 10.1016/j.matdes.2006.02.017, (2007), (SCI-Expanded)
 • 74 SALTAN MEHMET, KARAŞAHİN MUSTAFA, A finite element based backcalculation program for flexible pavements. Indian Journal Engineering and Material Science , 221-230. (2006), (SCI-Expanded)
 • 75 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Comparative analysis of using artificial neural networks ANN and gene expression programming GEP in backcalculation of pavement layer thickness. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 1(12), , 42-50. Doi: 10.1.1.475.4064, (2005), (SCI-Expanded)
 • 76 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Backcalculation of Pavement Layer Parameters Using Artificial Neural Networks. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 1(11), , 38-42. (2004), (SCI-Expanded)
 • 77 SALTAN MEHMET, TIĞDEMİR MESUT, KARAŞAHİN MUSTAFA, Artificial Neural Network Application For Flexible Pavement Thickness Modeling. Turkish Journal of Engineering and Environmental Science, 26(3), , 243-248. (2002), (Endekste taranmıyor)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAYKAL Tahsin, ÖZKICI Gülşah, ERGEZER FATİH, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yaya Yolu Güzergah Seçimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. MAS European International Congress on Mathematics-Engineering- Natural and Medical Sciences-XI (2020). (Tam metin bildiri)
 • 2 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ARMAĞAN KEMAL, MOROVA NİHAT, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Usability of Hemp Fiber in Dense Graded Hot Mix Asphalt Mixture. 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure Doi: 10.5592/CO/CETRA.2018.798, (2018). (Tam metin bildiri)
 • 3 GÖKALP İSLAM, UZ VOLKAN EMRE, SALTAN MEHMET, Comparative laboratory evaluation of macro texture depth of chip seal samples using sand patch and outflow meter test methods. Tenth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields (BCRRA 2017) (2017). (Özet bildiri)
 • 4 TERZİ SERDAL, SALTAN Mehmet, MOROVANİHAT, SERİN SERCAN, Modeling Marshall Stability of Steel Fiber Reinforced Asphalt Concrete by Genetic Expression Programming. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, Tirana, ALBANIA. (2013). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇAPALI BUKET, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, TOPLU TAŞIMA YOLCULARININ SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİK, BEKLEME VE SEYAHAT SÜRESİ ALGISINA ETKİSİ. Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi, 10(4), , 1303-1314. Doi: 10.21923/jesd.1086227, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, SARIOĞLU ONUR, ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ DİCLE, Investigating the utility of sisal in hot mix asphalt as a fiber. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(4), , 906-912. Doi: 10.21923/jesd.553502, (2019), (TR DİZİN)
 • 3 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Superpave volumetric mix design of hot mix asphalt: case study of Isparta. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 108-117. Doi: 10.21923/jesd.306098, (2018), (TR DİZİN)
 • 4 ILGAZ ARZU, SALTAN MEHMET, ORTALAMA HIZ TESPİT SİSTEMİ VE YOL GÜVENLİĞİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(3), , 457-472. Doi: 10.21923/jesd.312057, (2017), (TR DİZİN)
 • 5 SERİN SERCAN, MOROVA NİHAT, SARGIN ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN Mehmet, The Fuzzy Logic Model for the Prediction of Marshall Stability of Lightweight Asphalt Concretes Fabricated Using Expanded Clay Aggregate. Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, 17(1), , 163-172. (2013), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 Karadağ Öznur, Kaçaroğlu Gizem, Saltan Mehmet, Coşkun Sezen, İnşaat Sektörü Atık Yönetimi. Çevresel Açıdan Sektörel Atık Yönetimi ve Uygulamaları - II(2023). Nobel Bilimsel Eserler, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 GÖKOVA SÜLEYMAN, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Tutumluer Erol, UZ VOLKAN EMRE, KARAŞAHİN MUSTAFA, Advances in Transportation Geotechnics IV(2022). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 Karahançer Barış, MOROVA NİHAT, KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Advances in Environmental Vibration and Transportation Geodynamics(2020). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ARMAĞAN KEMAL, MOROVA NİHAT, KAÇAROĞLU GİZEM, Karadağ Öznur, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Advances in Environmental Vibration and Transportation Geodynamics(2020). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 KARAHANÇER ŞEBNEM, MOROVA NİHAT, ERİŞKİN EKİNHAN, ARMAĞAN KEMAL, KAÇAROĞLU GİZEM, Karadağ Öznur, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Advances in Environmental Vibration and Transportation Geodynamics(2020). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ARMAĞAN KEMAL, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KIRAÇ NEVZAT, Advances in Environmental Vibration and Transportation Geodynamics(2020). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 KARAŞAHİN MUSTAFA, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, TIĞDEMİR MESUT, CEYLAN HALİM, HALDENBİLEN SONER, AKBULUT HÜSEYİN, MOROVA NİHAT, UZ VOLKAN EMRE, KALYONCUOĞLU ŞENGÜL FİGEN, SAPLIOĞLU MELTEM, KARAHANÇER ŞEBNEM, BAYRAK MEHMET ÇAĞRI, ÇAPALI BUKET, DEMİR FATMA, ERİŞKİN EKİNHAN, KICI AYDIN, ERGEZER FATİH, ÜNAL AYŞE, Isparta İli Kentiçi Ulaşım Sorunları Ve Çözüm Önerileri Analizi(2019). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın Evi, Tümü, (ULUSAL)
 • 8 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Akbaş Mustafa Yasin, Cengizhan Akten, Airfield and Highway Pavements 2019: Testing and Characterization of Pavement Materials(2019). American Society of Civil Engineers, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ARMAĞAN KEMAL, Cengizhan Akten, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Advances in Materials and Pavement Performance Prediction(2018). CRC Press, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 GÖKALP İSLAM, UZ VOLKAN EMRE, SALTAN MEHMET, Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields(2017). CRC Press, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 GÖKALP İSLAM, UZ VOLKAN EMRE, SALTAN MEHMET, Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields(2017). CRC Press, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, Sarıoğlu Onur, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields(2017). CRC Press, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, TERZİ ÖZLEM, International Conference on Transportation and Development 2016: Projects and Practices for Prosperity(2016). American Society of Civil Engineers, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, ÇAPALI BUKET, Computational Techniques for Civil and Structural Engineering(2015). Saxe-Coburg Publications, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 KARAHANÇER ŞEBNEM, Kırıştı Melek, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ÖKSÜZ AYŞEGÜL, ÖKSÜZ LÜTFİ, Airfield and Highway Pavements 2015: Innovative and Cost-Effective Pavements for a Sustainable Future(2015). American Society of Civil Engineers, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 Celaya M, Ertem Selcan, Nazarian S, SALTAN MEHMET, Nondestructive Testing of Materials and Structures(2013). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 TERZİ SERDAL, KARAHANÇER ŞEBNEM, SALTAN MEHMET, Airfield and Highway Pavement 2013: Sustainable and Efficient Pavements(2013). American Society of Civil Engineers, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 18 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Soft Computing in Pavement Geomechanical Systems Recent Advances(2009). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 19 TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Yıldırım Tülay, Artificial Neural Networks and Neural Information Processing - ICANN/ICONIP 2003(2003). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Journal of Innovative Transportation, Dergi, Editör, 01.01.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!