KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet SALTAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı
Telefon 2462111018
E-Posta mehmetsaltan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 06.02.1992
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 26.07.1994
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 16.07.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Üstyapı Mühendisliği,Demiryolu Ulaştırması,Bulanık Mantık,Yapay Sinir Ağları,Genetik Algoritmalar,Beton Yollar
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Saltan, M., "Atatürk'ün Bayındır Ülkesi", İMO Antalya Şubesi Bülteni, Sayı:53, 2008.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Saltan, M., "Rijit Üstyapı Bakım Çalışmalarında Yapay Sinir Ağlarının Kullanılabilirliği", Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Volkan Emre Uz, Mehmet Saltan, İslam Gökalp, Granüler Yol Malzemelerine Uygulanan DCP, CBR ve MR Test Sonuçlarının Karşılaştırılması, 6. Geoteknik Sempozyumu, 26–27 Kasım 2015, Adana.
 • 2 Öztürk, Y., Tabur, M.A., Saltan, M., Yaşam Alanı Daralan Kızıl Akbabanın Yuvaları için Yeni Bir Ölçüm Metodu: Teodolit, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Muğla.
 • 3 Mustafa KARAŞAHİN, Cahit GÜRER, A. Gürkan GÜNGÖR, Mehmet SALTAN, Fatma ORHAN, Bekir AKTAŞ, Murat V. TACİROĞLU, Sedat ÇETİN, V. Emre UZ, İmalat Parametrelerinin Sathi Kaplama Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 6.Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 2013.
 • 4 Mustafa KARAŞAHİN, Mehmet SALTAN, Sedat ÇETİN, Sathi Kaplamalarda Görülen Çukur Bozulmasının Görüntü İşleme Yöntemiyle Analizi 6.Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 2013.
 • 5 Nihat MOROVA, Serdal TERZİ, Mehmet SALTAN, Mustafa HASGÜL, Sercan SERİN, Baritin Sıcak Asfalt Karışımlarda Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 2013.
 • 6 Şebnem SARGIN, Serdal TERZİ, Mehmet SALTAN, Melek KIRIŞTI, Ayşegül ÖKSÜZ,Lütfi ÖKSÜZ, Plazma Teknolojisi ile Yüzeyi Kaplanmış Mineral Filler Kullanılarak Elde Edilen Asfalt Betonu Karışımların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 2013.
 • 7 Buket Çapalı, Meltem Saplıoğlu, Serdal Terzi, Mehmet Saltan, Kısa Süreli, Yoğun Kontrollerin Emniyet Kemeri ve Kask Kullanımına Etkilerinin Araştırılması: Isparta Örneği, 10. Ulaştırma Kongresi, 25-27 Eylül 2013, İzmir
 • 8 Serdal Terzi, Nihat Morova, Nefiye Çolak, Sercan Serin, Mehmet Saltan, Kolemanit Atıklarının Asfalt Beton Karışımlarda Filler Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi, 10. Ulaştırma Kongresi, 25-27 Eylül 2013, İzmir
 • 9 Çetin, S., Saltan, M., Karaşahin, M., Sathi Kaplamalarda Görülen Kusma Bozulmasının Yapay Sinir Ağlarıyla Sınıflandırılması, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU), 3-4 Temmuz 2012 Trabzon
 • 10 Günay, B., Ilgaz, A., Saltan, M., Gelişmiş Ülkelerdeki Kurumlar Yolculuk Planı Uygulamaları ve Türkiyedeki Potansiyel, 2. Toplu Ulaşım haftası, TRANSİST 2011, 01-02 Aralık, İstanbul
 • 11 M.Karaşahin, M. Saltan, C.Gürer, S.Çetin, B.Aktaş, V.E.Uz, Türkiye'de ve dünyada sathi kaplama uygulamaları, 5.Ulusal Asfalt Sempozyumu, 18-19 Kasım, 2009, Ankara, 153-162.
 • 12 S.Terzi, M.Karaşahin, M. Saltan, M.Tuncuk, S.Ertem, A.Yılmaz, M.Varış, M.Taciroğlu, Birden fazla tabakalı sathi kaplamaların fiziksel özelliklerinin araştırılması, 5.Ulusal asfalt sempozyumu, 18-19 Kasım 2009, Ankara, 163-172
 • 13 M.Karaşahin, M. Saltan, C.Gürer, B.Aktaş, V.E.Uz, S.Çetin, M.Taciroğlu, Sathi kaplamalarda agrega bitüm adezyonuna etki eden parametrelerin araştırılması, 5.Ulusal Asfalt Sempozyumu, 18-19 Kasım, 2009, Ankara, 207-215.
 • 14 F.S.Ertem, M.Saltan, Karayolu üstyapılarında kullanılan ileri teknolojiye sahip tahribatsız deneyler, 5.Ulusal Asfalt Sempozyumu, 18-19 Kasım, 2009, Ankara, 196-206.
 • 15 Saltan, M., Ertem, FS, Uz, VE, "Esnek Üstyapılarda Yıkıntısız Test Verilerinden Kaplama Tabakası Poisson Oranının ANFIS ile Tahmini", ASYU 2008, 19-21 Haziran 2008, Isparta.
 • 16 F.S.Fındık, M.Saltan, Isparta-Karakaya pomzasının karayolu esnek üstyapılarında kullanılabilirliği, Türkiye pomza sempozyumu ve sergisi 2005, 15-17 Eylül 2005, Isparta, s. 147-151
 • 17 F.S.Fındık, M.Saltan, Hafif agregaların esnek üstyapı alttemelinde kullanılabilirliğinin araştırılması, Antalya yöresinin inşaat mühendisliği sorunları kongresi, 22-23-24 Eylül 2005, Antalya.
 • 18 M.Saltan, F.S.Fındık, Geniş tabanlı ve çift tekerlekli ağır taşıtların karayolu esnek üstyapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Antalya yöresinin inşaat mühendisliği sorunları kongresi, 22-23-24 Eylül 2005, Antalya.
 • 19 Saltan, M., Fındık, FS., "Karayolu esnek üstyapılarında yüke karşı oluşan yüzey defleksiyonlarının bulanık mantık yöntemi ile modellenmesi", 4.Ulusal Asfalt Sempozyumu, 2004, 324-334.
 • 20 Saltan, M., Sezgin, H., "Karayolu esnek üstyapılarının yapısal durumunu belirlemede alttemel tabakasının yapay sinir ağları ile modellenmesi", 4, Ulusal Asfalt Sempozyumu, 2004, 334-344.
 • 21 Saltan, M., "Karayolu esnek üstyapılarında tabaka elastiklik modüllerinin gerihesaplanması için modern yöntemler", 4. Gap Mühendislik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Vol.1, s.900-906, 6-8 Haziran 2002, Şanlıurfa.
 • 22 Saltan, M., "Karayolu Esnek Üstyapılarının Durumunu Belirlemede Sismik Metodların Kullanılabilirliği", 5. Ulaştırma Kongresi, 30-31 Mayıs- 1 Haziran 2001, İstanbul.
 • 23 Saltan, M., "Karayolu Üstyapı Tabaka Kalınlıklarını Artırmak Ağır Taşıt Yüklerinin Bozucu Etkisini Azaltır Mı?", 3. Ulaşım ve Trafik Kongresi, 2001, Ankara.
 • 24 Saltan, M., Demir, F., "Rijit Üstyapıların Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Kullanımı", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, 26-28 Eylül 2001, İstanbul.
 • 25 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., Saltan, M., "Türkiye'de Trafik Eğitim Sistemindeki Yetersizlikler ve Konuya İlişkin Öneriler", TRAFİK 2000 Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2000, Samsun.
 • 26 Saltan, M., "Esnek üstyapılarda sonlu elemanlar metodu kullanılarak elde edilmiş olan gerihesaplama sonuçlarının yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak modellenmesi", 3. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 2000, Ankara.
 • 27 Saltan, M., Tığdemir, M., Karaşahin, M., "Havaalanı Rijit Üstyapılarının Bakım Çalışmaları Planlaması", X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği'99, 2-3 Haziran 1999, Isparta.
 • 28 Tığdemir, M., Saltan, M., Karaşahin, M., "Analitik Üstyapı Tasarımında Taban Zemini Elastik Şekil Değiştirme Kriterinin İncelenmesi", X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği'99, 2-3 Haziran 1999, Isparta.
 • 29 Karaşahin, M., Tığdemir, M., Saltan, M., "Beton Blok Kaplamaların Ekonomik Olarak Uygulanabilirliği", 2. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, Kasım 1999, Adana.
 • 30 Karaşahin, M., Tığdemir, M., Saltan, M., Fincanoğlu, A., "Havaalanı İşletmesinde Kapasite ve Gecikme analizi", Kayseri İkinci Havacılık Sempozyumu, 11-15 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 31 Saltan, M., Karaşahin, M., "Esnek Üstyapılarda FWD Ölçümleriyle Elde Edilen Defleksiyonların Değerlendirilmesi", 2. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 10-11 Aralık 1998, Ankara.
 • 32 Karaşahin, M., Tığdemir, M., Fincanoğlu, A., Saltan, M., "Asfalt Betonu Karışımında Pomzanın Filler Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi", 1. Isparta Pomza Sempozyumu, 26-28 Haziran 1997, Isparta.
 • 33 Saltan, M., Karaşahin, M., "Esnek Üstyapıların Değerlendirilmesinde Tahribatsız Test Yöntemlerinin İncelenmesi", 1. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 19-20 Aralık 1996, İstanbul.
 • 34 Saltan, M., Arberk, M.K., Karaşahin, M., "Sinüsoidal Rakordman Eğrili Demiryol Kurbalarının Sehimler Metodu Yardımıyla Düzeltilmesi İçin Bir Yazılım", III. Balıkesir Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 10-11 Nisan 1995, Balıkesir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mehmet Saltan, "Sinüsoidal rakordman eğrili demiryol kurbalarının düzeltilmesi için bir bilgisayar programı", SDÜ FBE, 1994
 • Doktora Tezi
 • 1 Mehmet Saltan, "Esnek üstyapıların analitik değerlendirilmesi", SDÜ FBE, Doktora Tezi, 1999.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alev AKILLI, Bazalt Agregasının Mekanik Özelliklerinin Yol Üstyapısında Kullanımı Açısından İncelenmesii SDÜ FBE, 2012, Isparta
 • 2 Betül ÖKSÜZ, Asfalt Betonu Kaplamalarda Volkanik Cüruf ve Cam Atıklarının Filler Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, SDÜ FBE, 2011
 • 3 Ebru ÖZDEMİR, Karayolu üstyapılarında buzlanmayla mücadelede ısıtılmış agrega kullanımı, SDÜ FBE, 2011.
 • 4 Yücel Kavlak, "Isparta Gelincik pomzasının karayolu esnek üstyapıları taban zemini stabilizasyonunda kullanımı", Yüksek lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2008
 • 5 Meriç Varış, "Karayolları Esnek Üstyapılarında Buzlanma ile Mücadele Yöntemleri", Yüksek lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2008.
 • 6 F.S.Fındık, Karayolu esnek üstyapıları alttemele tabakasının stabilizasyonunda hafif agregaların kullanılabilirliği, Yüksek lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2005
 • 7 Hüseyin Sezgin, Karayolu esnek üstyapılarında alttemel tabakasının yapay sinir ağları kullanılarak modellenmesi, Y.Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilmimleri Enst., 2003.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Sedat ÇETİN
 • 2 Volkan Emre UZ
 • 3 F.Selcan ÖZEN
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Arzu ILGAZ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bazalt Agregasının Mekanik Özelliklerinin Yol Üstyapısında Kullanımı Açısından İncelenmesi, SDÜ BAP
 • 2 1981-YL-09 nolu "Karayolu üstyapılarında buzlanmayla mücadelede ısıtılmış agrega kullanımı" isimli SDÜ BAP projesi
 • 3 1982-YL-09, “Asfalt Betonu Kaplamalarda Volkanik Cüruf ve Cam Atıklarının Filler Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması” isimli SDÜ BAP projesi
 • 4 107 G 081 nolu "SATHİ KAPLAMALARININ PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ VE PERFORMANS MODELİ GELİŞTİRİLMESİ" isimli TÜBİTAK projesi yürütücülüğü
 • 5 1619-YL-08 nolu "Isparta Gelincik Pomzasının Karayolu Esnek Üstyapıları Taban Zemini Stabilizasyonunda Kullanımı" isimli BAP projesi
 • 6 1427-YL-06 nolu "Karayolları Esnek Üstyapılarında Buzlanma ile Mücadele Yöntemleri" isimli BAP projesi
 • 7 955-YL-04 nolu "Karayolu esnek üstyapıları alttemel tabakasının stabilizasyonunda hafif agregaların kullanılabilirliği" isimli BAP projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 109 M 648 nolu isimli "Türkiye'deki Esnek Üstyapılarda Yoğun Olarak Kullanılan Granüler Malzemelerin Tekrarlı Yükler Altındaki Elastik Özelliklerinin İncelenmesi isimli TÜBİTAK projesinde görev alma (Bütçe: 130.000 TL)
 • 2 106 M 143 nolu "Sathi kaplamaların fiziksel özelliklerinin belirlenmesi" isimli TÜBİTAK projesi (Bütçe: 18.800 TL)
 • 3 1029 M 05 nolu "Sathi Kaplamaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması" isimli BAP projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Int.Construction Congress 2012, 11-13 October 2012, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 2 ACE 2012 – Advances in Civil Engineering Conference 2012, 17-19 Ekim, ODTÜ, Ankara, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 3 INISTA 2012, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, 2012, TRABZON sempozyumunda Program Committee ve Scientific Committee de görev almak.
 • 4 INISTA 2011, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, 2011, İstanbul sempozyumunda Program Committee ve Scientific Committee de görev almak.
 • 5 INISTA 2009, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, June 29-July 1, 2009, TRABZON sempozyumunda Program Committee ve Scientific Committee de görev almak.
 • 6 IRS 2008 Uluslararsı Demiryolu Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 ASYU 2008 Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanlığı, Haziraz 2008.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 10. İMO Ulaştırma Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği
 • 2 ASYU 2012, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamamalrı, 2012, TRABZON sempozyumunda Bilim Kurulunda görev almak.
 • 3 Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler Fuarı2012
 • 4 ASYU 2011, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, 2011, İstanbul sempozyumunda Bilim Kurulunda görev almak.
 • 5 ASFALT 2009, 5. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, 18-19 KASIM 2009 ulusal sempozyumunda bilim kurulu üyeliği.
 • 6 ASYU 2009, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamamalrı, Haziran 29-Temmuz 1, 2009, TRABZON sempozyumunda Bilim Kurulunda görev almak.
 • 7 1. kentiçi ulaşım ve trafik sempozyumu, 2001 antalya.Danışmanlar Kurulu
 • 8 İnşaat Mühendisliği '99 sempozyumu, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 2003 yılında trafik haftasında Bucak Emniyet Müd. tarafından düzenlenen konferansta konuşmacı olarak görev.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Mehmet Saltan; Yücel Kavlak and F. Selcan Ertem, Utilization of Pumice Waste for Clayey Subgrade of Pavements, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 23(12), 2011. makalesi için YTMK tarafından verilen bilim ödülü
 • 2 Sercan Serin, Nihat Morova, Mehmet Saltan, Serdal Terzi, Investigation of usability of steel fibers in asphalt concrete mixtures, Construction and Building Materials, 36 (2012) 238–244. makalesi için tübitak tarafından verilen yayın teşvik ödülü
 • 3 Saltan M, Terzi S, Kucuksille EU, "Backcalculation of pavement layer moduli and Poisson's ratio using data mining", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Volume: 38 Issue: 3 Pages: 2600-2608 Published: MAR 2011. makalesi için TÜBİTAK tarafından verilen yayın teşvik ödülü
 • 4 Mehmet Saltan; Yücel Kavlak and F. Selcan Ertem, Utilization of Pumice Waste for Clayey Subgrade of Pavements, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 23(12), 2011. makalesi için Tübitak tarafından verilen yayın teşvik ödülü
 • 5 Mehmet Saltan, F. Selcan Fındık, "Stabilization of subbase layer materials with waste pumice in flexible pavement", Building and Environment 43 (4) 415-421, 2008 makalesine TÜBİTAK tarafından verilen yayın teşvik ödülü.
 • 6 Saltan,M., Terzi, S. Modeling deflection basin using artificial neural networks with cross-validation technique in backcalculating flexible pavement layer moduli, Advances in Engineering Software 39 (2008) 588-592 isimli makale için TÜBİTAK tarafından verilen yayın teşvik ödülü.
 • 7 Mehmet Saltan and Hüseyin Sezgin, Hybrid neural network and finite element modeling of sub-base layer material properties in flexible pavements, Materials and Design 28 (2007) 1725-1730 makalesine TÜBİTAK tarafından verilen yayın teşvik ödülü
 • 8 Saltan, M., Karaşahin, M., "A finite element based backcalculation program for flexible pavements", Indian Journal of Eng & Mat Sci., Vol.13, pp.221-230, 2006 makaleye TÜBİTAK tarafından verilen bilim teşvik ödülü
 • 9 Saltan M, Terzi S, "Comparative analysis of using artificial neural networks (ANN) and gene expression programming (GEP) in backcalculation of pavement layer thickness" INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES 12 (1): 42-50 FEB 2005 makalesi için TUBITAK tarafından verilen bilim teşvik ödülü
 • 10 Saltan, M., Terzi, S., "Backcalculation of Pavement Layer Parameters Using Artificial Neural Networks", Ind.J.Eng&Mat.Sci., Vol 11, pp 38-42, (2004). makaleye TÜBİTAK tarafından verilen teşvik ödülü
 • 11 S.Terzi, M.Saltan, T Yildirim, "Optimization of the deflection basin by genetic algorithm and neural network approach", LNCS 2714, Springer-Verlag.makalesi için TÜBİTAK tarafından verilen teşvik ödülü
 • 12 M.Saltan, "Anew algorithm for backcalculating pavement layer moduli", Ind.J.Eng&Mat.Sci., 2003.isimli makale için Tübitak tarafından verilen teşvik ödülü
 • 13 Karaşahin, M., Tığdemir, M., Saltan, M.,"Artificial Neural Network Modelling of Granular Material Behaviour Under Repeated Loading", International Symposium on Unbound Aggregates in Roads UNBAR 5, 21st-23rd June 2000, Nottingham, England. yayını için YTMK tarafından verilen ödül
 • 14 UNBAR 5 sempozyumu için TÜBİTAK tarafından verilen teşvik ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Who's Who in Computational and Engineering
 • 2 Yollar Türk Milli Komitesi ne üyelik
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 ASYU 2008 Sempozyum Kitapçığı Editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 The Open Construction & Building Technology Journal
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Scientia Iranica
 • 2 Science and Engineering of Composite Materials (SECM)
 • 3 Neural Computing and Applications
 • 4 Science and Engineering of Composite Materials adlı dergide hakemlik
 • 5 International Journal of Pavement Engineering adlı dergide hakemlik
 • 6 Journal of Intelligent and Fuzzy Systems
 • 7 Institution of Civil Engineers-Transport, 2012
 • 8 International Journal of Pavement Engineering,2012
 • 9 Finite Elements in Analysis and Design
 • 10 Construction & Building Materials
 • 11 International Journal of Pavement Engineering
 • 12 Neural Computing and Applications
 • 13 Neural Computing and Applications
 • 14 Institution of Civil Engineers-Transport, 2011
 • 15 Computers and Mathematics with Applications, 2011
 • 16 Construction & Building Materials,2011
 • 17 International Journal of Pavement Engineering,2011
 • 18 International Journal of Pavement Engineering
 • 19 Institution of Civil Engineers-Transport, 2009
 • 20 Institution of Civil Engineers-Transport, 2008
 • 21 Institution of Civil Engineers-Maritime Engineering, 2007
 • 22 TMMOB Teknik Dergide Hakemlik, 2007
 • 23 TMMOB Teknik Dergide Hakemlik, 2006
 • 24 Institution of Civil Engineers-Transport, 2006
 • 25 Applied Mathematical Modeling, 2005.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi
 • 2 Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Dergisi
 • 3 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 4 Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi
 • 5 SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 6 International Journal of Pavement Research and Technology
 • 7 ETRI Journal
 • 8 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi
 • 9 The Open Communication Journal, 2008
 • 10 S.Demirel Üniversitesi, FBE Dergisi, 2006
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Dumlupınar Univ Fen Bilimleri Dergisi, 2008
 • 2 Eskişehir Osmangazi Üniv. Mühendislik mimarlık Fak Dergisi, 2008
 • 3 Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2007
 • 4 Firat Univ Fen Bilimleri Dergisi, 2007
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma ABD Başkanlığı
 • 2 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma ABD Başkanlığı
 • 3 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma ABD Başkanlığı
 • 4 Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2009
 • 5 Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2008
 • 6 Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2007
 • 7 Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2006
 • 8 Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2005
 • 9 Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2004
 • 10 Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2002
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 TEMAGEM Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012
 • 2 Yayın İnceleme Komitesi Üyeliği
 • 3 Mühendislik mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 4 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 5 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 6 Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 7 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 8 TEMAGEM Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011
 • 9 Rektörlük Yayın Koordinatörlüğü Üyeliği
 • 10 Yayın İnceleme Komitesi Üyeliği
 • 11 TEMAGEM Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011
 • 12 Merkez Yakaören Köyü Milas mevkkindeki taşınmazların Üniversitemize tahsisi sonucu, tahsis amacına uygun plan proje ve tasarımların uygulanması ile ilgili rektörlük komisyonu
 • 13 Rektörlük bilim ve Teknoloji Komisyonu
 • 14 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 15 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 16 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 17 TEMAGEM Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010
 • 18 Rektörlük Yayın Koordinatörlüğü Üyeliği
 • 19 Yayın İnceleme Komitesi Üyeliği
 • 20 TEMAGEM Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010
 • 21 Rektörlük Yayın Koordinatörlüğü Üyeliği
 • 22 Yayın İnceleme Komitesi Üyeliği
 • 23 TEMAGEM Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009
 • 24 TEMAGEM Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008
 • 25 TEMAGEM Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007
 • 26 TEMAGEM Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006
 • 27 Pomza Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005
 • 28 Pomza Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004
 • 29 Pomza Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003
 • 30 Pomza Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 11. Ulaştırma Şurası, Karayolu Üstyapı Çalışma Grubu Üyesi
 • 2 10. Ulaştırma Şurası, Demiryolu Altyapı Çalıştay Üyesi
 • 3 10. Ulaştırma Şurası, Karayolu Altyapı Çalıştay Üyesi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008
 • 2 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007
 • 3 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Gül Mesleki Yeterlilik Eğitimi Merkezi
 • 2 Gül Mesleki Yeterlilik Eğitimi Merkezi
 • 3 Gül mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi
VERDİĞİ DERSLER
B.D.Karayolu Projesi
Bilgisayar Programlama
Bilgisayar ve Programlama
Bitirme Çalışması
Bitirme Ödevi
Esnek Üstyapılar
K.M.Zemin Mekaniği
Karayolu İnşaatında Atık Malzeme Kullanımı
Karayolu Mühendisliginde Zemin Mekanigi
Ölçme Bilgisi
Ölçme Bilgisi Arazi Çalışması
Teknik Resim
Topoğrafya
Topoğrafya Arazi Tatbikatı
Ulaştırma
Yol Projesi
Yol Üstyapılarının Analizi
Yol Üstyapısı
 
Bu İçeriği Paylaş!