KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Telefon (246) 211-1206
E-Posta semsettinkilincarslan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr~seref
ORCID ID 0000-0001-8253-9357
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 03.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 29.09.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MAHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 22.10.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yapı Malzemeleri, Beton, Ağır Beton, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ŞAHİN, H. T., KAYA, A. İ., YALÇIN, Ö. Ü., KILINÇARSLAN, Ş., ŞİMŞEK, Y., & MANTANİS, G. I. A Study on the Production Process and Properties of Cement-Based Wood Composite Materials. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 219-228.
 • 2 Kılınçarslan Ş., Davraz M., Işıldar N. (2019). GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTRENİN UÇUCU KÜL İÇEREN KÖPÜK BETON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Journal of Engineering Sciences, 7(2), 224-231.
 • 3 KILINÇARSLAN, Ş., ŞİMŞEK, Y., UYGUN, E., AKOĞLU, M., CESUR, B., TUFAN, M. Z., & TURAN, U. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI MALZEMELERİ AÇISINDAN BİNA SERTİFİKASYON SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 3(1), 1-14.
 • 4 Kılınçarslan, Ş., Seven, A. 2014 "Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Malzemesi Olarak Kullanımının Araştırılması" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(3), 9-14, 2014
 • 5 Kılınçarslan, Ş.,Başyiğit, C. ve Uzun,İ. ,2010, "Ağır betonların sülfat etkisindeki mekanik özellikleri" SDU International Journal of Technologic Sciences, Vol 2, No 2, s.60-71,Isparta
 • 6 Beycioğlu, A., Başyiğit, C. ve Kılınçarslan, Ş. 2010, "Pomza Agregalı Hafif Beton Özelliklerine Silis Dumanının Etkisi", Süleyman Demirel University,Journal of Natural and Applied Sciences, 14-2( 2010), s. 200-205, Isparta.
 • 7 BEYCİOĞLU, A., KILINÇARSLAN, Ş., BAŞYİĞİT, C., EMİROĞLU, M., AKKURT, İ. 2008 "Yapay Sinir Ağları İle Ağır Betonların Basınç Dayanımının Tahmini" Fırat Univ. Fen ve Muh. Bilimleri Dergisi 20-4
 • 8 KILINÇARSLAN, Ş., BAŞYİĞİT, C., AKTAŞ, H., ÇANKIRAN, O., ÜRGÜP, M.N., UZUN,İ. 2007. "Yalvaç Pisidia Antiocheia Kentinde Kullanılan Tuğla ve Bağlayıcı Malzemelerin Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması" Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi. 2007 (2) 1-6
 • 9 KILINÇARSLAN, Ş. 2007. Zeolit İçeren Betonların Termomekanik Özelikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-3 (2007),262-267.
 • 10 MERTOL A., KILINÇARSLAN Ş., ÇANDAR O., Taşıyıcı Sistemlerde Düşey Elemanların Süreksizliğinin İncelenmesi ve Yönetmeliğin İrdelenmesi Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongre ve Sergisi Teknik Notlar No:7, Kasım 2001 Ankara
 • 11 BAŞYİĞİT, C., KILINÇARSLAN, Ş. ve ALKAN, M., 2001, Hazır Beton Tesisi Kuruluşu ve Yer Seçimi, Yapı Malzeme İnşaat Malzemeleri İhtisas Dergisi, Sayı: 56, s. 60-68, İstanbul.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kilincarslan, S., Akkurt, İ., Uncu, İ. S., & Akarslan, F. (2018). Investigation of the Effect of Coating Method on the Radiation Shielding Properties of Terry Cotton Fabric. Global Journal of Medical Research.
 • 2 BAŞYİĞİT, C., SARIKAYA, H., KILINÇARSLAN, Ş. 2007 "Zeolit Katkılı Betonların Fzizksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması" TMMOB İnişaat Müh.Odası Denizli Şubesi Bülteni, Sayı 51, 36-38.
 • 3 BAŞYİĞİT, C., KILINÇARSLAN, Ş., BEYCİOĞLU, A. 2007. "Betonlarda yapay puzolanik katkı olarak kullanılan endüstriyel atıklar" Dünya İnşaat Dergisi, Mayıs 2007
 • 4 BAŞYİĞİT, C., KILINÇARSLAN, Ş., BEYCİOĞLU, A. 2007. "Yüksek Performanslı Betonlar" Dünya İnşaat Dergisi, s. 94-95, Temmuz 2007
 • 5 Akkurt, İ., Günoğlu, K., & Kılınçarslan, Ş. (2019). Determination of Photon Attenuation Coefficients of Steel Doped Barite Plasters. Advanced Science, Engineering and Medicine, 11(11), 1075-1078.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 AKKURT, İ., KILINÇARSLAN, Ş., and BAŞYIĞIT, C., 2004. "The Photon Attenuation Coefficients of Barite, Marble and Limbra" Annals of Nuclear Energy 31 (2004) 577-582 .
 • 2 AKKURT, İ., KILINÇARSLAN, Ş., and BAŞYIĞIT, C., 2004, ""The Photon Attenuation Coefficients of Barite, Marble and Limbra" Fuel and Energy Abstracts, Volume 45, Issue 6, November 2004, Page 442
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Davraz, M.; Gerçek, U.; Kılınçarslan, Ş.; Akkurt, İ. 2013 "SİVAS DİVRİĞİ YÖRESİ BARİT OLUŞUMLARININ AĞIR AGREGA OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI" BETON 2013, İstanbul 135-144.
 • 2 KILINÇARSLAN, Ş. "Türkiye’de Üniversitelerin Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri" CUMHURİYETİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ SEMPOZYUMU 16-18 NİSAN 2010, ANKARA
 • 3 Beycioğlu A., Başyiğit C., Kılınçarslan Ş., Akkurt İ., 2008. "Bulanık Mantık Metodu İle Ağır Betonların Basınç Dayanımı Tahmini". Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu,ASYU 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 4 BAŞYİĞİT, C., BEYCİOĞLU, A. AKKURT, i., KILINÇARSLAN, Ş., "Yüksek Kalsiyumlu Atık Kül İçeren Betonlarda Mekanik Özelliklerin Değişiminin Yapay Zekâ Modeli Ve İstatistiksel Analiz İle İncelenmesi" Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS'2008 , ESKİŞEHİR
 • 5 BAŞYİĞİT, C., AKKURT, i., KILINÇARSLAN, Ş., BEYCİOĞLU, A. 2007. Barit Agregalı Ağır Betonların Radyasyon Zayıflatma Katsayılarının Belirlenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı. 15. yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
 • 6 KILINÇARSLAN, Ş., BAŞYİĞİT, C., İ.UZUN, KAÇAR, A., AKKURT, I., ve B.MAVİ "Pomzanın Radyasyon Tutuculuk Katsayısının Belirlenmesi" , Türkiye Pomza Sempozyumu, Isparta, 2005
 • 7 BAŞYİĞİT, C., KAÇAR, A., AKKURT, I., ve KILINÇARSLAN, Ş., "Yapı Malzemelerinin Radyasyon Tutuculuk Özelliklerinin Belirlenmesi" , IX Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, 2005
 • 8 AKKURT, İ., KILINÇARSLAN, Ş., BAŞYİĞİT, C., ve MAVİ, B., " Ağır Betonların Radyasyon Zırhlamasında Kullanılmasının Araştırılması", IX Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, 2005.
 • 9 UZUN, I., KILINÇARSLAN, Ş., ve BAŞYİĞİT, C., 2002, Öğretimde Bina Bilgisi Dersi Programının Geliştirilmesi ile İlgili Çalışma, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC
 • 10 BAŞYİĞİT, C., KILINÇARSLAN, Ş., ve ALKAN, M., 2000, Marmara Depremi Etkisi Altındaki Prefabrik Bir Atelye Binasının Betonarme Sistemi İle Karşılaştırılması, 10. Prefabrikasyon Sempozyum Bildirileri, 29-35s., İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKKURT, İ.,MAVİ, B.,AKYILDIRIM, H., ERSOZ, A., KILINÇARSLAN, Ş., BAŞYİĞİT, C.,KARİPCİN, F. "Baritli Betonların Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Kimyasal Etki İle Değişimi" 24.Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007 Malatya, Türkiye, 631 s.
 • 2 AKKURT, I., KILINÇARSLAN, Ş., BAŞYİĞİT, C., KAÇAR, A., "Effects Of Radiation Rays On Construction Materials" International Symposium Radioprotectıon Of Environment In-Sıtu Nuclear Metrology 06-08 September Kuşadası/ Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Akkurt, İ., Akyıldırım, H., Mavi, B., Kılınçarslan, Ş. and Başyiğit, C., 2011, "The Effect of Pumice Rate on The Gamma Absorption Parameters of Concrete" Advances in applied physics and material science congress (apmas2011) Antalya-Kemer-Turkey on May 13-15.
 • 2 Çomak, B., Beycioğlu, A., Başyiğit, C. and Kılınçarslan, Ş., 2011, "Beton Teknolojisinde Görüntü İşleme Tekniklerinin Kullanımı" 6th International Advaced Technologies Symposium (IATS'11) Elazığ-Turkey on May 16-18.
 • 3 KILINÇARSLAN, Ş. et al. "Chemical Effect on the Radiation Shielding Properties of Some types of Concrete" International Chemistry Conference (TICC-09) Mart 2009 Medine-S.Arabistan
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. A.B.D. "Kolonlu-Kirişli sistemlerde yatay yüklerin dağılımı" Danışman Prof.Aytaç MERTOL
 • Doktora Tezi
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Müh. A.B.D. "Barit agregalı ağır betonların radyasyon zırhlamasındaki özellikleri ve optimal karışımlarının araştırılması" Danışman Prof.Dr.Aziz ERTUNÇ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Erkan, E.Y. Hafi·f betonlarin radyasyon zirhlama özelli·kleri·ni·n beli·rlenmesi·, Yüksek Lisans Tezi.
 • 2 N. Rıdha Faisal. Çimentolu kompozitlerde mikro ve nano mineral katkıların performasyonlarının karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi
 • 3 Zehra Rüya KAYA “Krom Atıklarının Köpük Beton Yapımında Agrega Olarak Kullanımının Araştırılması” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 4 Mehmet AKÇA Pomza Agregalı Hafif Betonların Isı İletkenlik Parametrelerinin Belirlenmesi SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 5 Fatih TUZLAK Taze Beton Reolojisinin Köpük Beton Özelliklerine Etkisi SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 6 Pehlivanoğlu, E. “Bor Katkılı Portland Çimentosu İle Üretilen Betonların Mühendislik Özellikleri ve Yüksek Sıcaklık Etkisi”
 • 7 Pehlivanoğlu, F. “Agregaların Doğal Radyoaktivite Tayini” SDÜ Fen Bilimleri Ens. 2013
 • 8 Çakı, S.İ. "Ağır Betonların Elastisite Modülünün Modellenmesi" 2013 SDÜ Fen Bilimleri Ens.
 • 9 ELYİĞİT, A. "Bor Kaplamalı Betonarme Çeliğinin Korozyona Etkisinin İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı ABD. 2011.
 • 10 Seven, A. 2011 "Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Elemanı Olarak Kullanılabilirliğinin Görüntü İşleme Yöntemi ile Araştırılması" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 11 Molla, T. 2011 "Radyasyon Zırhlanmasında Kullanılacak Baritli Kumaş Üretimi ve Özellikleri" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı ABD
 • 12 SANCAR, S. "Baritli Betonun Mekanik Özellikleri" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı ABD. 2010.
 • 13 Bilgiç, M. "Yüksek Performanslı Prefabrike Hafif Betonların Özelliklerinin Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı ABD. 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Yapay Ağır Agregalarla Üretilen Ağır Betonların Özelliklerinin Araştırılması" SDÜ BAP 3117M12
 • 2 SDÜ BAP 2986 YL 11 “Bor Katkılı Portland Çimentosu İle Üretilen Betonların Mühendislik Özellikleri ve Yüksek Sıcaklık Etkisi”
 • 3 SDÜ BAP 2984 YL 11 “Agregaların Doğal Radyoaktivite Tayini”
 • 4 SDÜ BAP 2987-YL-11 "Ağır Betonların Elastisite Modülünün Modellenmesi"
 • 5 SDÜ BAP 1901 YL 09 "Bor Kaplamalı Betonarme Çeliğinin Korozyona Etkisinin İncelenmesi"
 • 6 SDÜ BAP 2322-YL-10 "Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Elemanı Olarak Kullanılabilirliğinin Görüntü İşleme Yöntemi ile Araştırılması"
 • 7 SDÜ BAP 2323-YL-10 "Radyasyon Zırhlanmasında Kullanılacak Baritli Kumaş Üretimi Ve Özellikleri"
 • 8 "Baritli Betonun Mekanik Özellikleri" SDÜ BAP 1992 YL 09
 • 9 SDÜ BAP 2009 "Yüksek Performanslı Prefabrike Hafif Betonların Özelliklerinin Araştırılması"
 • 10 "Radyasyon Zırhlamasında Kullanılan Ağır Betonların Durabilite Yönünden İncelenmesi" SDÜ BAP 1242 M 06
 • 11 "Depremde Yıkılan Binalardan Elde Edilen Beton Atıklarının Kaba Agrega Olarak Kullanımının Araştırılması" SDÜ BAP 426,Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Akkurt I., Kılınçarslan Ş., Başyiğit C., Karipçin F., "Değişik tipteki betonların nükleer ve kimyasal saldırılara karşı zırhlama özelliklerinin araştırılması " TUBİTAK 106 M 127
 • 2 ERTUNÇ, A., KILINÇARSLAN, Ş., "Barit agregalı ağır betonların radyasyon zırhlamasındaki özellikleri ve optimal karışımlarının araştırılması" SDÜ BAPYB Proje No 03-D-696 nolu proje
 • 3 Başyiğit C., Yücel K.T., Özel, C., Kılınçarslan, Ş., Çankıran, O., Osma, Y. "Isparta İli Sınırları İçinde Yapı Kalite Kontrol Ve Denetimi, Meslek İçi Seminer Hizmetlerini Esas Teşkil Edecek Alt Yapı Geliştirme Laboratuarının Kurulması" SDÜ BAPYB Altyapı Projesi Sonuç Raporu 10 s. 2004 Isparta
 • 4 AKTAŞ, H., BAŞYİĞİT, C., ÜRGÜP, M. N., KILINÇARSLAN, Ş. ve ÇANKIRAN, O., Yalvaç Pisidia Antiocheia Kentinde Kullanılan Tuğla ve Bağlayıcı Malzemelerin Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, SDÜ AF-462, Sonuç Raporu, 26 s.,Isparta.
 • 5 TÜRKER, E., BAŞYİĞİT, C., GENÇER, Ö., TERZİ, S.ve KILINÇARSLAN, Ş., 2000, ISBAŞ Tarafından Üretilen Pomza Katkılı Beton Biriketlerin Deprem Analizlerinin Araştırılması, SDÜ AF-217 nolu Proje Sonuç Raporu, 9s., Isparta.
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 Radyasyon zırhlayan baritli hazır sıva üretimine ilişkin bir yöntem
 • 2 Radyasyon Zırhlayan Baritli Kumaş Üretimi
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi ,Fen ve Mühendislik Bilimleri 2012 yılı Grup Başarı Ödülü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi ,Fen ve Mühendislik Bilimleri 2010 yılı "Grup Başarı Ödülü"
 • 3 TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü 2006 Yılı
 • 4 TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü 2005 Yılı
 • 5 TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü 2004 Yılı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Organic Polymer Material Research
 • 2 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Concrete Technology
 • 2 Journal of World Architecture
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Organic Polymer Material Research
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Journal of Engineering Sciences and Design
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Environmental Science and Technology
 • 2 Engineering Failure Analysis
 • 3 Cognitive Computation
 • 4 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • 5 International Journal of Environmental Science and Technology
 • 6 Arabian Journal of Geosciences
 • 7 Acta Physica Polonica A
 • 8 Neural Computing and Applications
 • 9 Neural Computing and Applications
 • 10 Science and Engineering of Composite Materials
 • 11 International Journal of the Physical Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of World Architecture
 • 2 Journal of Civil Engineering and Construction Technology
 • 3 Journal of Research on Engineering Structures and Materials (RESM)
 • 4 Steel and Composite Structures, An International Journal
 • 5 NEW WORLD SCIENCES ACADEMY e-Journal of New World Sciences Academy - Engineering Sciences
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Yalvaç Akademi Dergisi
 • 2 Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 4 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER DERGİSİ
 • 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Araştırma Uygulama Merkezi
 • 2 SDÜ Yalvaç Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Teknik Eğitim Fak. Yapı Eğitimi Böl. Yapı Tasarımı A.B.D. Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Kurum İdare Kurulu Başkan V.
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Uluslararası Yapı Kongresi 11-13 Ekim 2012, Isparta, Türkiye
VERDİĞİ DERSLER
Bağlayıcı-Katkı Maddeleri ve Teknolojisi
Beton Bileşiminin Hesap Yöntemleri
Betonarme I
Betonarme II
İleri Beton Teknolojisi
Lifli Betonların Özellikleri ve Uygulaması
Mesleki Proje
S1 - Jeoloji
Yapı Statiği I
Yapı Statiği II
 
Bu İçeriği Paylaş!