Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
VESİLE ÖMÜRBEK
Adı Soyadı Doç. Dr. VESİLE ÖMÜRBEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110609
E-Posta vesileomurbek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 22.9.1989
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI 18.7.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 3.10.2003
İLGİ ALANLARI
maliyet muhasebesi kurumsal kaynak planlaması muhasebe bilgi sistemi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÖMÜRBEK Vesile, (1996), Meşrubat Sanayiinde Maliyetlerin Tespiti, Analizi ve Isparta Fruko-Tamek Fabrikası'nda Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 ÖMÜRBEK Vesile, (2003), Kurumsal Kaynak Planlamasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü: Gıda Sektöründe Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 DURGUNBÖCÜ Özlem , (2017), Muhasebe Meslek Mensuplarının Hata ve Hile İle İlgili Algılarının Tespiti: Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, 134 sayfa, Eylül, 2017
 • 2 KOZAK Hüseyin, (2014), Tarımsal Faaliyetler Standardı Çerçevesinde Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi: Su Ürünleri Sektörü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD
 • 3 AKKUŞ Hilmi Tunahan, (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Mali Tablolara Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD.
 • 4 ALTAY Sevil Özge, (2010), Turizm İşletmelerinde İç Kontrol Sisteminin Etkinliği ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD. 89s.
 • 5 AYMAZ Rukiye, (2009), Isparta Antalya Burdur Üretim İşletmelerinin Çevre Konularına ve Çevre Muhasebesine Yaklaşımlarına İlişkin Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 145s.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 İİBF Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanlığı
 • 2 Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nca düzenen eğitim programında eğitim vermek üzere görevlendirilme
VERDİĞİ DERSLER
dış ticaret işlemleri muhasebesi
Finansal kurumlarda yönetim muhasebesi
Finansal muhasebe I
Finansal muhasebe II
İleri yönetim muhasebesi
işletme bütçeleri
Kurumsal Kaynak Planlaması
maliyet muhasebesi I
Maliyet muhasebesi II
Maliyet Yönetimi
Muhasebe teorisi ve güncel yaklaşımlar
Yukarı çık