KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mesut ÇİMEN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Hidrolik Anabilim Dalı
Telefon 2462111214
E-Posta mesutcimen@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 03.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) 01.02.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 24.06.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Su Kaynakları ,Hidroloji,Yeraltı Suyu,Dere - Akifer Etkileşimi,Yüzeysel ve Yeraltı Sularının Modellenmesi,Bulanık Mantık,Yapay Sinir Ağları,Hidrolik,Su Getirme - Kanalizasyon,Modelleme,Taşkın,Su Yapıları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Saplıoğlu, K., Çimen, M. 2010. Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Günlük Yağıs Miktarının Tahmini, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi - Journal of Engineering Science and Design, 1(1), 14-21.
 • 2 Çimen, M., 2008. Basınçlı Akiferlerdeki Kuyuların Etki Yarıçapının ve Güvenilir Pompaj Süresinin Belirlenmesi, Su Kaynakları Dergisi, 1, 57-66.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çimen, M., 2001. Pompaj Analizinde Nonlineer Akımın Etkisi, DSİ Teknik Bülteni, Sayı 95, 17-21.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çimen, M. 2017. Comment on ‘‘Depth-discrete specific storage in fractured sedimentary rock using steady-state and transient single-hole hydraulic tests” by Patryk M. Quinn, John A. Cherry, Beth L. Parker, J. Hydrol. 542 (2016) 756–771. Journal of Hydrology, 546, 14–15.
 • 2 Çimen, M., 2010, Discussion of "Approximation of Well Function for Large Diameter Wells", Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 136(1), 76-77.
 • 3 Çimen, M. 2010. Discussion of "Simple Model for Analyzing Transient Pumping from Two Aquifers without Cross Flow" by Sushil K. Singh, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 136(11), 791-791.
 • 4 Çimen, M. 2010. Discussion of "Diagnostic Curve for Confined Aquifer Parameters from Early Drawdowns" by Sushil K. Singh, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 136(2), 154-155.
 • 5 Kişi, Ö., Çimen, M. 2010. Reply to the Discussion of "Evapotranspiration modelling using support vector machines" by R. J. Abrahart et al., HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES , 55(8), 1451-1452.
 • 6 Çimen, M. 2010. Closure to “Effective Procedure for Determination of Aquifer Parameters from Late Time-Drawdown Data” by M. Çimen, Journal of Hydrologic Engineering, 15(7), 591-594.
 • 7 Çimen, M., 2009, Discussion of "Estimating Aquifer Parameters from Early Drawdowns in Large-Diameter Wells", Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 135(5), 714-715.
 • 8 Çimen, M. 2009. Discussion of "Identifying Head Loss from Early Drawdowns", Journal of Irrigation and Drainage, ASCE, 135(4), 517-518.
 • 9 Çimen, M. 2009. Discussion of "Simple Equations for Aquifer parameters from Drawdowns in Large-Diameter Wells", Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 135(1), 127-128.
 • 10 Altınok M., Taş H.H., Çimen M., 2009, Effects of combined usage of traditional glue joint methods in box construction on strength of furniture, Materials & Design, 30(8), 3313-3317.
 • 11 Çimen, M. 2008. Discussion of "A new drain spacing formula", Hydrological Sciences Journal- Journal Des Sciences Hydrologiques, 53(4), 933-934.
 • 12 Çimen, M., 2004. Discussion of Analytical Solutions of a Routing Problem for Storm Water In A Detention Basin, Hydrological Sciences-Journal-des Sciences Hydrologiques, 49(2), 335-336.
 • 13 Çimen, M., 2001. A Simple Solution for Drawdown Calculation in a Large Diameter Well, Ground Water, 39(1), 144-147.
 • 14 Şen, Z. and Çimen, M., 2001. Seepage Face Modeling for Large-Diameter Well in Unconfined Aquifer - Discussion, Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 6(4), 363-364.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çimen, M. 2010. Kentsel Geciktirme Havuzlarında Yağmur Suyu Hidrografının Ötelenmesi, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 154-165.
 • 2 Türktemiz, B., Saplıoğlu, K., Çimen. M., 2008. Akarsu Akımlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini: Köprüçay Örneği, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 19-21 Haziran, Isparta, 204-208.
 • 3 Saplıoğlu, K., Çimen, M., 2008. Aylık Sediment Yükünün YSA ile Tahmini: Köprüçay Nehri Beşkonak İstasyonu Örneği, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 19-21 Haziran, Isparta, 209-213.
 • 4 Çimen, M. 2007. Pompaj Süresinin Akifer Parametre Tahminlerine Etkisi, V. Ulusal Hidroloji Kongresi, 5-7 Eylül, ODTÜ, Ankara, 541-546.
 • 5 Elmasdere, E. ve Çimen, M. 2006. Hidroelektrik Nehir Santrallerinde Net Faydanın Hesabı: Eşen-II HES Örneği, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs, Isparta, 632-637.
 • 6 Çimen, M. 2005. Heterojen Akiferlerde Bir Kuyuya Doğru Kararsız Akım, II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 21-24 Eylül, İzmir, 205-213.
 • 7 Saplıoğlu, K. ve Çimen, M. 2005. Akarsu Çekilme Katsayılarının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül, Antalya, II. Cilt, 8-14.
 • 8 Çimen, M., ve Saplıoğlu, K., 2004. Akarsu Çekilme Sabitlerinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı, Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi, 15-17 Nisan, İstanbul, 278-280.
 • 9 Çimen, M. ve Saplıoğlu, K. 2004. Taban Akışı Ayrımı İçin Bir Yöntem, IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, 23-25 Haziran, İstanbul, 355-362.
 • 10 Çimen, M., ve Saplıoğlu, K., 2003. Akarsu Çekilme Analizi, 1. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 22-26 Eylül, İzmir, 565-573.
 • 11 Çimen, M., 2002. Kıyı Akiferlerde Temiz Su- Tuzlu Su Sınır Yüzeyi Profilinin Belirlenmesi, 4. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, 24-27 Ekim, Cilt 2, 533-540.
 • 12 Çimen, M., 2001. Memba Debisinin Belirlenmesi İçin Bir Yaklaşım, I. Türkiye Su Kongresi, 8-10 Ocak 2001, İstanbul, c. 1, 43-50.
 • 13 Çimen, M., 2001. Dere- Akifer Etkileşiminde Sızma Yüzeyinin Etkisi, 3. Ulusal Hidroloji Kongresi, 27-29 Haziran, İzmir, 473-478.
 • 14 Çimen, M., 2001. Bulanık Mantık Metodu İle Taşkın Frekans Analizi, Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, 26-28 Eylül, İstanbul, 24-32.
 • 15 Keskin, M.E. ve Çimen, M., 2000. Temiz Enerji Kaynağı olarak Küçük Hidroelektrik Santralleri, III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 15-17 Kasım, İstanbul, c. 2, 535-542.
 • 16 Çimen, M. ve Keskin, M.E., 1999. Dere-Akifer Etkileşimi İçin Tip Eğriler, X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği'99, 2-3 Haziran, Isparta, 134-139.
 • 17 Çimen, M., 1999. Çatlaklı Akiferlere Uygulanan Çift Gözeneklilik Modelleri, X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği'99, 2-3 Haziran, Isparta, 155-164.
 • 18 Çimen, M., 1998. Akarsudaki Taşkının Akiferdeki Su Tablası Değişimine Etkisi, II. Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, 18-20 Kasım, Ankara, 283-291.
 • 19 Keskin, M.E. ve Çimen, M., 1996. Şev Eğiminin Taşkın Pikine Etkisinin Araştırılması, IX. Mühendislik Sempozyumu, 29-31 Mayıs, Isparta, 61-64, 1996.
 • 20 Keskin, M.E. ve Çimen, M., 1995. Taşkın Dalgasının Bir Dinamik Modelle İncelenmesi, III. Müh. Mim. Sempozyumu, 10-11 Nisan, Balıkesir, 114-121.
 • 21 Keskin, M.E. ve Çimen, M., 1994. Değişken Tabanlı Akarsu Yatağında Taşkın Dalgasının Yayılımı, I. Ulusal İnşaat ve Çevre Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 19-21 Eylül, Manisa, 391-399.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Difüzyon Yöntemi ile Akarsu Yatağındaki Taşkınların Ötelenmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 Çatlaklı Ve Sızdıran Akiferlerde Akış Ve Taşınmanın Modellenmesi Ve Yeraltı Suları Kirlenmesi Problemine Uygulanması, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Zaimoğlu, S. 2011. İklim Değişikliğinin Yeraltı Su Seviyesine Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 Türktemiz, B. 2008. Baraj Haznelerine Giren Akımların Yapay Sinir Ağları (YSA) İle Tahmini, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 Saplıoğlu, K., 2005. Akarsu Çekilmelerine Etkiyen Parametrelerin Belirlenmesi ve Çekilmenin Modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 Akdil, H. 2005. Dolgu Baraj Gövdesinde Sızma Analizi, Yüksek Lisanas Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Saplıoğlu, K., 2010. Parametrik Havza Modellemesi ile Akım Tahmini: Köprüçay Nehri Havzası, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 2 Taş, H.H. 2010. Yapısal Olmayan Endüstriyel Ahşap İç Ekipmanların Deprem Davranışının İncelenmesi.SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. 2. Danışman: Prof.Dr. Mustafa Altınok (Gazi Üniversitesi)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje No: SDÜ-BAB_1753-D–08 “Yapısal Olmayan Endüstriyel Ahşap İç Ekipmanların Deprem Davranışının İncelenmesi” Proje Yöneticisi:Doç.Dr.Mesut Çimen,Proje Yardımcısı:Hasan Hüseyin Taş 2010.
 • 2 Baraj Haznelerine Giren Akımların Yapay Sinir Ağları (YSA) İle Tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1450-YL-06, Proje Yöneticisi.
 • 3 Akarsu Çekilmelerine Etkiyen Parametrelerin Belirlenmesi ve Çekilmenin Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1043-YL-05, Proje Yöneticisi, 2005.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Aydilek, A.H., Çimen, M. 2014. Analytical Modeling of Stormwater Reservoir in Urban Areas with Respect to Sand, Geosyntehtic and Geocomposite Filters. 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma. University of Maryland, USA.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta
 • 2 VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES'2006), Sempozyum Sekreteri, 25-27 Mayıs 2006, Isparta
 • 3 X. Mühendislik Sempozyumu, İnşaat Mühendisliği 99, 2-3 Haziran 1999, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bina Çevresinde Drenaj, İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği, Meslekiçi Eğitim Semineri, 30 Nisan 2009, Isparta.
 • 2 Yeraltı Suyu Akımı ve Akifer Parametre Tahminleri, İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği, Meslekiçi Eğitim Semineri, 23 Mayıs 2008, Isparta.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Association of Hydrological Sciences (IAHS) -Association Internationale des Sciences Hydrologiques (AISH), UK, IAHS Member 6809 (e), 2001-
 • 2 Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası (TMMO), İnşaat Mühendisliği Odası, İstanbul Şubesi, 1991-
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Su Kaynakları
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Water Resources Management, WARM-D-15-01261, 2016
 • 2 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2016, HEENG-3333
 • 3 Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2016, IRENG-7780
 • 4 Arabian Journal of Geosciences, 2016, AJGS-D-15-01779
 • 5 Journal of Hydrology, 2016, HYDROL23273
 • 6 Journal of Computing in Civil Engineering, 2016, CPENG-1898
 • 7 Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2016, IRENG-8004
 • 8 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2015 : HEENG-2611
 • 9 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2015 : HEENG-2744
 • 10 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2015 : HEENG-2777
 • 11 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2015 : HEENG-2777R1
 • 12 Advances in Water Resources, 2014: AWR-13-172R1
 • 13 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2014 : HEENG-2330
 • 14 Ground Water,2013: GW20130528-0107
 • 15 Arabian Journal of Geosciences, 2013: AJGS-D-13-01021
 • 16 Journal of Hydrology, 2013; HYDROL15638
 • 17 Journal of Hydrology, 2013: HYDROL15807
 • 18 Theoretical and Applied Climatology (TAAC), 2013: TAAC-D-13-00478
 • 19 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2013 : HEENG-1772
 • 20 Agricultural Water Management, 2013:AGWAT5065
 • 21 Applied Soft Computing, 2013: ASOC-D-12-01320R2
 • 22 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2013: HEENG-1780
 • 23 Advances in Water Resources, 2013: AWR-13-172
 • 24 Arabian Journal of Geosciences, 2012 : AJGS-D-12-00328
 • 25 Computers & Geoscience, 2012: CAGEO-D-12-00447
 • 26 Arabian Journal of Geosciences, 2012: AJGS-D-12-00508
 • 27 Hydrological Processes, 2012 : HYP-12-0442
 • 28 Ground Water, 2012 : 4054
 • 29 Arabian Journal of Geosciences, 2012: AJGS-D-12-00300
 • 30 Arabian Journal of Geosciences, 2012: AJGS-D-12-00591
 • 31 Arabian Journal of Geosciences, 2012: AJGS-D-12-00633
 • 32 Neural Computing and Applications, 2012: NCA-2940
 • 33 Applied Soft Computing, 2012: ASOC-D-12-01320R1
 • 34 Hydrological Sciences Journal (Des Sciences Hydrologiques), 2012 : HSJ-2011-0009.R1
 • 35 Arabian Journal of Geosciences, 2012 : AJGS-D-12-00055
 • 36 Fresenius Environmental Bulletin, 2012 : F_2012_309
 • 37 Advances in Water Resources, 2011 : AWR-11-32
 • 38 Ground Water, 2011 : 3624
 • 39 Ground Water, 2011 : GW20110408-0066
 • 40 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2011 : HEENG-1286
 • 41 Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2011 : IRENG-6176
 • 42 Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2011 : IRENG-5953
 • 43 Ground Water, 2011 : 3462
 • 44 Hydrological Sciences Journal (Des Sciences Hydrologiques), 2011 : HSJ-2011-0009
 • 45 Water Resources Management, 2011 : WARM2534
 • 46 Arabian Journal of Geosciences, 2011 : AJGS-D-11-00377[1]
 • 47 Hydrology Research, 2011 :HYDROLOGY-D-10-00101
 • 48 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2010 : HEENG-796R1
 • 49 Ground Water, 2010 : 3060
 • 50 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2010 : HEENG-618R1
 • 51 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2010 : HEENG-796
 • 52 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2010 : HEENG-909
 • 53 Applied Soft Computing, 2010 : ASOC-D-10-00675
 • 54 Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2010 : IRENG-5809
 • 55 Hydrogeology Journal, 2010 : HJ-2010-1692
 • 56 Hydrology Research, 2010.
 • 57 Journal of Computing in Civil Engineering, 2010 : CPENG-171
 • 58 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2009:HEENG-519
 • 59 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2009:HEENG-574
 • 60 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2009:HEENG-519R1
 • 61 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2009:HEENG-511R1
 • 62 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2009:HEENG-519R2
 • 63 Ground Water, 2009 : 2772
 • 64 Ground Water, 2009 : 2503
 • 65 Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2009 : IRENG-5562
 • 66 Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2009:IRENG-5562R1
 • 67 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2008:HEENG-07-81R2
 • 68 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2008:HEENG-287
 • 69 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2008:HEENG-287R1
 • 70 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2008:HEENG14R1
 • 71 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2008:HEENG-236
 • 72 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2007:HEENG10
 • 73 Ground Water, 2007 : 1824
 • 74 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2007:HEENG14
 • 75 Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2007:IRENG5094R1
 • 76 Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2007:IRENG-07-5299
 • 77 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2007:HEENG-07-78
 • 78 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2007:HEENG-07-78R1
 • 79 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2007:HEENG-07-81R1
 • 80 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2007:HEENG-07-109
 • 81 Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, 2007:HEENG-07-156
 • 82 Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2006:IRENG5094
 • 83 Hydrological Sciences Journal (Des Sciences Hydrologiques),2006 : hsj2536
 • 84 Ground Water, 2006
 • 85 Hydrological Sciences Journal (Des Sciences Hydrologiques), 2001
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2013: 3884-15544-2-RV
 • 2 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.
 • 3 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, (1 adet), 2007.
 • 4 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, (1 adet), 2006.
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Anadolu Üniversitesi, BAP, 2017, Olimpos Antik Kenti Yeraltısuyu Modelleme Çalışmaları
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Müdürü.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı (SDÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü)14.05.2012 -01.09.2013.
 • 2 Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı (SDÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü)16.07.2011 - 14.05.2012.
 • 3 Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı (SDÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü)16.07.2008 -16.07.2011.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (YEKARUM), Yönetim Kurulu Üyeliği, Eylül 2008 - 2011.
VERDİĞİ DERSLER
Boşluklu ortamda sıvıların dinamiği (YL-Dok)
Drenaj Mühendisliği (YL-Dok)
Hidroloji
Hidrolojide Veri İşlem ve Yorumlama (YL-Dok)
Mühendislik Matematiği I
Seçmeli Su Projesi (Su Getirme Kanalizasyon)
Su Getirme Kanalizasyon
Teknik Resim
Yeraltı suyu hidrolojisi (YL-Dok)
Yeraltı suyu sistemlerinin analizi (YL-Dok)
 
Bu İçeriği Paylaş!