KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mesut ÇİMEN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Hidrolik Anabilim Dalı
Telefon 2462111214
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 03.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) 01.02.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 24.06.1999
İLGİ ALANLARI
Su Kaynakları ,Hidroloji,Yeraltı Suyu,Dere - Akifer Etkileşimi,Yüzeysel ve Yeraltı Sularının Modellenmesi,Bulanık Mantık,Yapay Sinir Ağları,Hidrolik,Su Getirme - Kanalizasyon,Modelleme,Taşkın,Su Yapıları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YALÇIN DAYIOĞLU ASLI, Aydilek Ahmet Halit, ÇİMEN ÖMÜR, ÇİMEN MESUT, Trace Metal Leaching from Steel Slag Used in Structural Fills. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 144(12), Doi: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001980, (2018), (SCI-Expanded)
 • 2 ÇİMEN Mesut, Comment on “Depth-discrete specific storage in fractured sedimentary rock using steady-state and transient single-hole hydraulic tests” by Patryk M. Quinn, John A. Cherry, Beth L. Parker, J. Hydrol. 542 (2016) 756–771. Journal of Hydrology , 14-15. Doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.12.056, (2017), (SCI-Expanded)
 • 3 ÇİMEN MESUT, Özdemir Ayşe Bölükbaşı, Basınçlı Akifer Parametrelerinin Pompaj Analizi ile Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(3), Doi: 10.19113/sdufbed.88837, (2016), (TR DİZİN)
 • 4 ÇİMEN MESUT, A Straight Line Method for Analyzing Residual Drawdowns at an Observation Well. Mathematical Problems in Engineering, 2015(978040), , 1-5. Doi: 10.1155/2015/978040, (2015), (SCI-Expanded)
 • 5 Taş Hasan Hüseyon, Altinok Mustafa, ÇİMEN Mesut, The strength properties changing according to type corner joints and adhesive of the wood-based furnitures under the effect of dynamic forces. Wood Research, 59(2), , 359-372. (2014), (SCI-Expanded)
 • 6 Kisi Ozgur, Dailr Ali Hosseinzadeh, Shiri Jalal, ÇİMEN Mesut, Suspended sediment modeling using genetic programming and soft computing techniques. Journal of Hydrology , 48-58. Doi: 10.1016/j.jhydrol.2012.05.031, (2012), (SCI)
 • 7 KİŞİ ÖZGÜR, ÇİMEN MESUT, Precipitation forecasting by using wavelet support vector machine conjunction model. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 25(4), , 783-792. Doi: 10.1016/j.engappai.2011.11.003, (2012), (SCI-Expanded)
 • 8 KİŞİ ÖZGÜR, ÇİMEN MESUT, A wavelet support vector machine conjunction model for monthly streamflow forecasting. Journal of Hydrology , 132-140. Doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.12.041, (2011), (SCI)
 • 9 KİŞİ ÖZGÜR, ÇİMEN MESUT, Reply to the Discussion of Evapotranspiration modelling using support vector machines by R J Abrahart title. Hydrological Sciences Journal, 55(8), , 1451-1452. Doi: 10.1080/02626667.2010.529449, (2010), (SCI)
 • 10 ÇİMEN MESUT, Discussion of Simple Model for Analyzing Transient Pumping from Two Aquifers without Cross Flow by Sushil K Singh. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 136(11), , 791-791. Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000109, (2010), (SCI)
 • 11 ÇİMEN MESUT, Closure to Effective Procedure for Determination of Aquifer Parameters from Late Time Drawdown Data by M Çimen. Journal of Hydrologic Engineering, 15(7), , 591-594. Doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000235, (2010), (SCI-Expanded)
 • 12 ÇİMEN Mesut, Discussion of "Diagnostic Curve for Confined Aquifer Parameters from Early Drawdowns" by Sushil K. Singh. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 136(2), , 154-155. Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000164, (2010), (SCI-Expanded)
 • 13 ÇİMEN MESUT, Discussion of Approximation of Well Function for Large Diameter Wells by Sushil K Singh. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 136(1), , 76-77. Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000186, (2010), (SCI)
 • 14 ÇİMEN Mesut, Analytical modeling of detention basins with porous beds. Arabian Journal for Science and Engineering , 317-326. (2009), (SCI-Expanded)
 • 15 Kişi Ozgur, ÇİMEN Mesut, Evapotranspiration modelling using support vector machines. Hydrological Sciences Journal, 54(5), , 918-928. Doi: 10.1623/hysj.54.5.918, (2009), (SCI)
 • 16 ÇİMEN MESUT, KİŞİ ÖZGÜR, Comparison of two different data driven techniques in modeling lake level fluctuations in Turkey. Journal of Hydrology , 253-262. Doi: 10.1016/j.jhydrol.2009.09.029, (2009), (SCI)
 • 17 ÇİMEN MESUT, Effective Procedure for Determination of Aquifer Parameters from Late Time Drawdown Data. Journal of Hydrologic Engineering, 14(5), , 446-452. Doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000012, (2009), (SCI-Expanded)
 • 18 Altinok Mustafa, Taş Hasan Hüseyin, ÇİMEN Mesut, Effects of combined usage of traditional glue joint methods in box construction on strength of furniture. Materials and Design, 30(8), , 3313-3317. Doi: 10.1016/j.matdes.2008.12.004, (2009), (SCI)
 • 19 ÇİMEN MESUT, Discussion of Estimating Aquifer Parameters from Early Drawdowns in Large Diameter Wells by Sushil K Singh. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 135(5), , 714-715. Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000138, (2009), (SCI)
 • 20 ÇİMEN Mesut, Discussion of "Simple equations for aquifer parameters from drawdowns in large-diameter wells" by Sushil K. Singh. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 135(1), , 127-128. Doi: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2009)135:1(127.2), (2009), (SCI-Expanded)
 • 21 ÇİMEN MESUT, Discussion of “Identifying Head Loss from Early Drawdowns” by Sushil K. Singh. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 135(4), , 517-518. Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000099, (2009), (SCI)
 • 22 ÇİMEN MESUT, Confined Aquifer Parameters Evaluation by Slope Matching Method. Journal of Hydrologic Engineering, 13(3), , 141-145. Doi: 10.1061/(ASCE)1084-0699(2008)13:3(141), (2008), (SCI-Expanded)
 • 23 ÇİMEN MESUT, Estimation of daily suspended sediments using support vector machines. Hydrological Sciences Journal, 53(3), , 656-666. Doi: 10.1623/hysj.53.3.656, (2008), (SCI-Expanded)
 • 24 ÇİMEN MESUT, DISCUSSION of A new drain spacing formula. Hydrological Sciences Journal, 53(4), , 933-934. Doi: 10.1623/hysj.53.4.933, (2008), (SCI-Expanded)
 • 25 ÇİMEN Mesut, Well storage effect isolation and straight-line method applications. Nordic Hydrology, 37(2), , 121-128. Doi: 10.2166/nh.2006.003, (2006), (SCI-Expanded)
 • 26 ÇİMEN MESUT, Type Curves for Unsteady Flow to a Large Diameter Well in Patchy Aquifers. Journal of Hydrologic Engineering, 10(3), , 200-204. Doi: 10.1061/(ASCE)1084-0699(2005)10:3(200), (2005), (SCI-Expanded)
 • 27 ÇİMEN MESUT, DISCUSSION of Analytical solutions of a routing problem for storm water in a detention basin. Hydrological Sciences Journal, 49(2), Doi: 10.1623/hysj.49.2.335.34839, (2004), (SCI-Expanded)
 • 28 ÇİMEN MESUT, A Simple Solution for Drawdown Calculation in a Large Diameter Well. Ground Water, 39(1), , 144-147. Doi: 10.1111/j.1745-6584.2001.tb00360.x, (2001), (SCI)
 • 29 Şen Zekai, ÇİMEN Mesut, Seepage Face Modeling for Large Diameter Well in Unconfined Aquifer. Journal of Hydrologic Engineering, 6(4), , 363-364. Doi: 10.1061/(ASCE)1084-0699(2001)6:4(363), (2001), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 SAPLIOĞLU K., ÇİMEN Mesut, Predicting of Daily Precipitation Using Artificial Neural Network. International Symposium of Balkan Caucaus and Turkish Republics (2022). (Özet bildiri)
 • 2 ÇİMEN Mesut, SAPLIOĞLU K., ÇİMEN E. G. , KENTSEL ALANLARDA TAŞKIN RİSKLERİNİN AZALTILMASI VE YERALTI SUYU BESLENMESİNİN ÖNEMİ. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV (2022). (Özet bildiri)
 • 3 ÇİMEN Mesut, SAPLIOĞLU K., Streamflow forecasting by Fuzzy Logic method. International Congress:River Basin Mangement (2022). (Özet bildiri)
 • 4 ÇİMEN Mesut, KESKİN M. E. , Investigation Of The Barrier Effect For Stream Aquifer Interaction. Development and Application of Computer Techniques to Environmental Studies VIII (ENVIROSOFT 2000) (2022). (Özet bildiri)
 • 5 SAPLIOĞLU K., ÇİMEN Mesut, Predicting of Daily Precipitation Using Artificial Neural Network. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republic (2022). (Özet bildiri)
 • 6 ÇİMEN Mesut, KESKİN M. E. , Serbest Yüzeyli Akiferlerdeki Kararsız Bir Boyutlu Akım. Advances in Civil Engineering, 4th International Congress (2022). (Özet bildiri)
 • 7 SAPLIOĞLU K., ÇİMEN Mesut, BİLGEHAN a., Daily Precipitation Prediction in Isparta Station by Artificial Neural Network. BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010 (2022). (Özet bildiri)
 • 8 ÇİMEN Mesut, SAPLIOĞLU K., A Procedure for Separation of Baseflow. Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS) (2022). (Özet bildiri)
 • 9 ÇİMEN Mesut, Büyük Çaplı Kuyulara Doğru Akımda Düşüm Hesabı. Advances in Civil Engineering, 5th International Congress (2022). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BALCI İhtişam Bozkurt, ÇİMEN MESUT, Antalya Bölgesinde Gözlenmiş Yıllık Maksimum Yağışların İstatistiksel Analizi. Su Kaynakları, 5(2), , 16-23. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 2 ÇİMEN MESUT, Basınçlı Akifer Parametre Tahminlerinde Grafiksel Yöntemler. YERALTI SUYU BÜLTENİ , 1-6. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 3 SAPLIOĞLU KEMAL, ÇİMEN MESUT, TABAN AKIŞI AYRIMI İÇİN YENİ BİR YÖNTEM. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), , 580-589. (2010), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 SAPLIOĞLU K., ÇİMEN Mesut, Akarsu Çekilme Katsayılarının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi (2022). (Özet bildiri)
 • 2 SAPLIOĞLU K., ÇİMEN Mesut, Aylık Sediment Yükünün YSA ile tahmini: Köprüçay Nehri Beşkonak İstasyonu Örneği. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 3 ÇİMEN Mesut, Çatlaklı Akiferlere Uygulanan Çift Gözeneklilik Modelleri. X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği'99 (2022). (Özet bildiri)
 • 4 ÇİMEN Mesut, Akarsudaki Taşkının Akiferdeki Su Tablası Değişimine Etkisi. II. Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 5 ÇİMEN Mesut, Pompaj Süresinin Akifer Parametre Tahminlerine Etkisi. V. Ulusal Hidroloji Kongresi (2022). (Özet bildiri)
 • 6 KESKİN M. E. , ÇİMEN Mesut, Temiz Enerji Kaynağı olarak Küçük Hidroelektrik Santralleri. III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 7 ÇİMEN Mesut, Bulanık Mantık Metodu İle Taşkın Frekans Analizi. Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 8 KESKİN M. E. , ÇİMEN Mesut, Değişken Tabanlı Akarsu Yatağında Taşkın Dalgasının Yayılımı. I. Ulusal İnşaat ve Çevre Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 9 ÇİMEN Mesut, Dere Akifer Etkileşiminde Sızma Yüzeyinin Etkisi. 3. Ulusal Hidroloji Kongresi (2022). (Özet bildiri)
 • 10 EMİN E., ÇİMEN Mesut, Hidroelektrik Nehir Santrallerinde Net Faydanın Hesabı Eşen II HES Örneği. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 11 ÇİMEN Mesut, SAPLIOĞLU K., Akarsu Çekilme Sabitlerinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı. Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi (2022). (Özet bildiri)
 • 12 KESKİN M. E. , ÇİMEN Mesut, Taşkın Dalgasının Bir Dinamik Modelle İncelenmesi. III. Müh. Mim. Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 13 ÇİMEN Mesut, Heterojen Akiferlerde Bir Kuyuya Doğru Kararsız Akım. II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 14 ÇİMEN Mesut, Memba Debisinin Belirlenmesi İçin Bir Yaklaşım. I. Türkiye Su Kongresi (2022). (Özet bildiri)
 • 15 TÜRKTEMİZ B., SAPLIOĞLU K., ÇİMEN Mesut, Akarsu Akımlarının Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmini: Köprüçay Örneği. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 16 ÇİMEN Mesut, Kıyı Akiferlerde Temiz Su Tuzlu Su Sınır Yüzeyi Profilinin Belirlenmesi. 4. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 17 ÇİMEN Mesut, SAPLIOĞLU K., Akarsu Çekilme Analizi. 1. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 18 Baki T., SAPLIOĞLU K., ÇİMEN Mesut, Akarsu Akımlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini Köprüçay Örneği. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 19 ÇİMEN Mesut, Kentsel Geciktirme Havuzlarında Yağmur Suyu Hidrografının Ötelenmesi. VI. Ulusal Hidroloji Kongresi (2022). (Özet bildiri)
 • 20 ÇİMEN Mesut, KESKİN M. E. , Dere Akifer Etkileşimi İçin Tip Eğriler. X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği'99 (2022). (Özet bildiri)
 • 21 ÇİMEN Mesut, SAPLIOĞLU K., Taban Akışı Ayrımı İçin Bir Yöntem. IV. Ulusal Hidroloji Kongresi (2022). (Özet bildiri)
 • 22 ÇİMEN Mesut, SAPLIOĞLU K., Akarsu Çekilme Parametrelerinin Belirlenmesi. 17. Teknik Kongre (2022). (Özet bildiri)
 • 23 KESKİN M. E. , ÇİMEN Mesut, Şev Eğiminin Taşkın Pikine Etkisinin Araştırılması. IX. Mühendislik Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 24 ÇİMEN Mesut, SAPLIOĞLU K., AKARSU ÇEKİLME ANALZİ. I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • Editörlük
 • 1 Su Kaynakları, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 01.01.2019 - Devam Ediyor (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Boşluklu Ortamda Sıvıların Dinamiği
Drenaj Mühendisliği
Hidroloji
Hidrolojide Veri, İşlem, Yorumlama ve Tasarım
Su Getirme Kanalizasyon
Su Getirme Kanalizasyon Projesi A
Yeraltı Suyu Hidrolojisi
Yeraltı Suyu Sistemlerinin Analizi
 
Bu İçeriği Paylaş!