KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ata Utku AKÇIL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Cevher Hazırlama Anabilim Dalı
Telefon 2462111307
E-Posta ataakcil@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası Detaylı Özgeçmiş için: http://www.ataakcil.com
ORCID ID 0000-0002-9991-0543
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 18.07.1990
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ CEVHER HAZIRLAMA (YL) (TEZLİ) 04.11.1994
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜDEN MÜHENDİSLİĞİ (CEVHER HAZIRLAMA) 26.03.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kimyasal - Biyolojik Kazanım Teknikleri ve Cevher Hazırlama,Madencilik ve Çevre,AMD/ARD giderimi,Mineral biyoteknolojisi,Atık pillerden metal kazanımı,Sülfürlü ve oksitli cevherlerin liçi ve biyoliçi,Endüstriyel minerallerden metallerin uzaklaştırılması,Bor zenginleştirme ve borik asit üretimi,Atık elektronik ve elektrikli cihazlardan metal kazanımı,Siyanür Yönetimi (ICMC),Maden Atık Suları ve Giderimi,Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) Kazanımı-Uranyum, Neobidyum, Galyum, Yitrium ,Kritik Hammaddeler,ATIFLAR: 8.600 adet (SCI ve SCI dışı indeksler dahil) - Google Scholar, 2022 h-index: 41, i10-index: 89
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s., 2007 (1. Baskı-1500 adet), 2008 (2. Baskı-500 adet), 2009 (3. Baskı-3000 adet).
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 F. Yağmurlu, A. Akcil, M. Şentürk. Isparta ve Yakın Çevresinin (Isparta Açısının) Jeolojik Özellikleri, Petrol ve Maden Potansiyeli. Geçmişten Günümüze Isparta - T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayını (No: 370, 540 sayfa), ISBN: 978-975-16-2141-2 (Editörler: H. Gül-S. Boybeyi) s.467-484, 2009.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Botz, M., Mudder, T., Akcil, A., Cyanide treatment: physical, chemical and biological processes Chapter 35 - Cyanide Treatment: Physical, Chemical, and Biological Processes. Gold Ore Processing (Second Edition), 2016, Pages 619-645
 • 2 Botz, M., Mudder, T., Akcil, A., Cyanide treatment: physical, chemical and biological processes (Chapter 36), 2nd Edition - Advances in Gold Ore Processing, ed. M. Adams, Elsevier Ltd., Amsterdam, pp.1-28, 2015.
 • 3 A. Akcil, C.S. Gahan, C. Erust, A. Tuncuk (2014). Influence of chloride on the Chemolithotrophic acidophiles in Biohydrometallurgy: A review In: Industrial and Environmental Biotechnology, K. Pramanik and J.K. Patra (Eds.), Studium Press (India) Pvt. Ltd. New Delhi, India, ISBN-1-62699-014-1, pp. 45-69.
 • 4 C.S. Gahan, H. Srichandan, D.J. Kim, A. Akcil (2013). Bio-Hydrometallurgy and its Applications: A review. Chapter-4. In: Advances in Biotechnology, H.N. Thatoi (Ed.), Indian Publisher, New Delhi. India, pp. 71-100.
 • 5 H. Srichandan, D.J. Kim, C.S. Gahan, A. Akcil (2013). Microbial Extraction Metal Values from Spent Catalyst: Mini Review. Chapter-11. In: Advances in Biotechnology, H.N. Thatoi (Ed.), Indian Publisher, New Delhi. India, pp. 225-239.
 • 6 Akcil, A., Deveci, H., Mineral Biotechnology of Sulphides (Chapter 4), Geomicrobiology. SCIENCE PUBLISHERS, ENFIELD, NEW HAMPSHIRE, USA, Eds. Jain, S, Khan A and Rai MK, pp.101-137, 2010.
 • 7 Botz, M., Mudder, T., Akcil, A., Cyanide Treatment: Physical, Chemical and Biological Processes (Chapter 28), Advances in Gold Ore Processing, ed. M. Adams, 672-702, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2005.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ata Akcil and Ismail Agcasulu. Critical Metal: Indium and its Recovery from Waste LCD Monitor. Recycling Industry. 1-4. May 2015 (in Turkish)
 • 2 Ceren Erüst, Merve Şahin, Ayşenur Tuncuk, Ata Akcil, Hacı Deveci. Kentsel Madencilikte Biyolojik Süreçler ile Atıklardan Metal Kazanımı. Recycling Industry, Nisan 2014.
 • 3 C. Erüst, A. Tuncuk, A. Akcil, İkincil kaynaklardan metal geri kazanımında çevresel bir yaklaşım: Biyoliç (An Environmental Approach in Metal Recovery from Secondary Resources: Bioleaching). Recycling Industry, Sayı: 61, s. 74-78, 2012.
 • 4 Merve ŞAHİN, Ceren ERÜST, Ayenur TUNCUK, Ata AKCİL, E-Waste in Urban Mining/Günümüz Kentsel Madenciliğinde E-Atıklar. Economical and Technical Journal (Standard), 51 (605), s.65-69 (Turkish), Ekim 2012.
 • 5 T. Kükrer, E. Karakaya, M. Kitiş, A. Akcil, Lityum İyon Piller-Lithium Ion Batteries. Recycling Teknoloji (Atık Yönetimi, Gerikazanım ve Çevre Teknolojileri Dergisi), Sayı: 11, Ocak-Şubat 2010.
 • 6 H. Çiftçi, A. Akcil, E-Atıklardan Metallerin Geri Kazanımında Alternatif ve Çevre Dostu Bir Yöntem: Biyohidrometalurji (An Alternative and Environmentally Friendly Method in Metals Recovery from E-Wastes: Biohydrometallurgy). Recycling Industry, Sayı: 28, Ocak 2010.
 • 7 M. Demet Okudan, Ata Akcil, A. Ognyanova, Francesco Veglio, Hidrodesülfürizasyon (HDS) Katalizör Atıklarından Kobalt ve Molibdenin Geri Kazanımında Deneysel ve Süreç Analizi. Çevre Bilim ve Teknoloji (ÇBT), TMMOB Çevre Mühendisleri Odası. Cilt 3, Sayı 2, Sayfa 63-82, 2009.
 • 8 A. Akcil, E. Yazıcı, H. Deveci. E-atıklar: Geleceğin Madenleri/E-wastes: Mines of Future. Recycling Teknoloji (Atık Yönetimi, Gerikazanım ve Çevre Teknolojileri Dergisi), Eylül 2009.
 • 9 E. Yazıcı, H. Deveci, A. Akçil, Geridönüşümden Kazanmak: E-Atıklar (Recovery from Recycling: E-Wastes), Recycling Industry, Sayı: 26, Kasım 2009.
 • 10 Sayılgan E., Kükrer T., Ognyanova A., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2009) Farklı indirgeyici ajanların atık alkali ve çinko-karbon pillerden çinko ve mangan geri kazanımına etkileri, Katı Atık ve Çevre, 76 (Ekim), 32-37.
 • 11 Emine Karakaya, Tuğçe Kükrer, Francesco Veglio, Ata Akcil, Mehmet Kitis, Atık Alkali ve Çinko-Karbon Pillerden Mangan ve Çinko Geri Kazanımı- İnorganik ve Organik Asitlerle Liç Testleri. Çevre Bilim ve Teknoloji (ÇBT), TMMOB Çevre Mühendisleri Odası. 3. cilt, 1. sayı. 2008.
 • 12 Ata AKÇIL, Ayşenur TUNCUK, Kaolenlerin safsızlaştırılmasında kimyasal ve biyolojik yöntemlerin incelenmesi. Kil Bilimi ve Teknolojisi, 2. sayı, s. 59-69, 2006.
 • 13 Ciftci, H., Akcil, A., "Piritli bakır cevherinin mezofilik bakterilerle çözündürülmesinde demir oksidasyonu üzerine bir çalışma", Geosound, 43, 63-75 (2003).
 • 14 Ata AKCIL, Cyanide usage in gold mining and environmental standards. Economical and Technical Journal (Standard), 41, 65-68, (Turkish), 2002.
 • 15 Ata AKCIL and Ali AKAR, Some Factors Influencing the Gold Recovery by Oil Agglomeration, Geosound Journal, No. 39, Adana, Turkey, 2000.
 • 16 A. YAMIK, C. KARAGÜZEL, A. AKCIL, A. N. GÜNEŞ. Divriği Hematit Cevherinin Manyetik Kavurma v e Peletleme ile Değerlendirilmesi. DPÜ Fen Bilimleri dergisi, Sayı 1. s. 159-166, 1999.
 • 17 Namık GUNES and Ata AKCIL, An Investigation of Chemical Processes in Gold Recovery, Pamukkale University Journal of Engineering, Denizli, Turkey, 1997 (Turkish).
 • 18 Ahmet YAMIK, Islam MUSTAFAEV, Nigar GULIYEVA and Ata AKCIL, Phsico - Chemical Properties of Lignites, Geosound Journal, No. 25, Adana, Turkey, 1994 (Turkish).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demet Okudan, Ata Akcil, Aysenur Tuncuk, Haci Deveci. Asidik ve Bazik Ortamda Bayer Prosesi Yan Ürününden Ga Kazanımı (Gallium Recovery from Bayer Process By-product in Acidic and Basic Medium). Madencilik. 53, 3, 1-12, 2014.
 • 2 A. Tuncuk, A. Akcil. Asit Liçi Uygulamasıyla Yüksek Kalitede Kuvars Üretiminde Çözücü (H2SO4 ve C6H8O7) ve İndirgeyici (H2O2) Etkisi (Effects of Lixiviant (H2SO4 and C6H8O7) and Reductant (H2O2) with an Application of Acid Leaching in Production of High Quality Quartz). Madencilik. 52, 2, 1-13, 2013.
 • 3 Hadi Abdollahi, Seyed Ziaedin Shafaei, Mohammad Noaparast, Z. Manafi,N. Aslan, A. Akcil. The Effect of Different Additives and Medium on the Bioleaching of Molybdenite for Cu and Mo Extraction Using Mix Mesophilic Microorganism. Int J Min & Geo-Eng (IJMGE), Vol. 47, No. 1, Jun. 2013, pp. 61-80
 • 4 Chandra Sekhar Gahan, Haragobinda Srichandan, Dong-Jin Kim and Ata Akcil. Biohydrometallurgy and Biomineral Processing Technology: A Review on its Past, Present and Future. Research Journal of Recent Sciences. Vol. 1(10), 85-99, October 2012.
 • 5 A. Tuncuk, S. Çiftlik, A.N. Güneş, İ. Handırı, H. Çiftçi, A. Akcil, Farklı Organik Asitlerin Kaolen Cevherinden Demirin Uzaklaştırılmasındaki Etkileri, Madencilik, Cilt 49, Sayı 2, Sayfa 3-16, Haziran 2010.
 • 6 Akcil A., Çiftci H., Refrakter Altın Cevherlerine Uygulanan Ön İşlemler. Madencilik, Vol. 48 No. 1, 2009 s.17-30.
 • 7 Çiftci H., Akcil A., Altın Madenciliğinde Biyooksidasyon Uygulamaları ve Gelişmeler. Madencilik, Vol. 48 No.2, 2009.
 • 8 Ata Akcil, Ayşenur Tuncuk, Hacı Deveci, Borik Asit Üretiminde Amonyum Tuzları, İnorganik ve Organik Asit Liç Sistemlerinin İncelenmesi. Madencilik, Vol. 48 No.1 2009, s.3-16.
 • 9 Akçıl, A., Çiftçi, H., Öztürk, T., 2007. Altın kazanımında tiyosülfat liçi uygulaması. Madencilik, 46 (4), 31-45.
 • 10 A. Akcil, A. Tuncuk, H. Deveci, Kuvarsın saflaştırılmasında kullanılan kimyasal yöntemlerin incelenmesi. Madencilik Dergisi, Vol. 46 Aralık 2007.
 • 11 Akcil A. (2006) Mining History in Anatolia-PART 1, CIM Magazine 1 (1), pp. 90-92
 • 12 Akçıl, A., Çiftçi, H., 2006. Metal kazanımında bakteriyel liç mekanizmaları. Madencilik, 45 (4), 19-27.
 • 13 Akcil A. (2006) Mining History in Anatolia-PART 2, CIM Magazine 1 (2), pp. 99-102
 • 14 Akcil A. (2006) Mining History in Anatolia-PART 3, CIM Magazine 1 (3), pp. 101-103
 • 15 Ciftci H., Akcil A., Asidik Maden Drenajının (AMD) Giderilmesinde Uygulanan Biyolojik Yöntemler, Madencilik, Mart 2006 45 (1), 35-45.
 • 16 Ata AKCIL, K. Soner Koldas, Turkey, Mining Annual Review, Mining Journal Ltd., England, 2004, 1-6 pp.
 • 17 Potential bioleaching developments towards commercial reality: Turkish metal mining's future
 • 18 Ata AKCIL, Turkey, Mining Annual Review, Mining Journal Ltd., England, August, 2003, 1-9 pp.
 • 19 Ata AKCIL, Golden Turkey, Mining Magazine, England, vol. 189 no. 3, September, 2003, 128-129 pp.
 • 20 Ata AKCIL and Hasan CIFTCI, Bacterial Leaching of Kure Copper Ore, The Journal of the Chamber of Mining Engineers of Turkey, Vol.42 , No. 4, pp. 15-25, 2003 (in Turkish)
 • 21 Ata AKCIL and Hasan CIFTCI, Effect of sulphur and iron-oxidizing bacteria on metal recovery in leaching of Kure piritic copper ore, YERBİLİMLERİ, Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Vol.28, pp. 145-154, 2003 (in Turkish)
 • 22 Ata AKCIL, Turkey, Mining Annual Review, England, June, 2002, pp.1-4.
 • 23 Ata AKCIL, Cyanide versus Environment: Turkey's Final decision, Mining Environmental Management, Vol. 9, No. 6, pp. 22-23, November, 2001, England.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ceren Erust, Ata Akcil, Zyuldyz Bedelova, Kuanysh Anarbekov, Aliya Baikonurova, Aysenur Tuncuk, Recovery of vanadium from spent catalysts of sulfuric acid plant by using inorganic and organic acids: Laboratory and semi-pilot tests. Waste Management, 2016.
 • 2 Ceren Erust, Ata Akcil, Copper and cobalt recovery from pyrite ashes of a sulphuric acid plant. Waste Management & Research, 1-7, 2016.
 • 3 Shreya Ghosh, Satyanarayan Mohanty, Ata Akcil, Lala Behari Ehari Sukla, Alok Prasad Das, A greener approach for resource recycling: Manganese bioleaching. Chemosphere, 154 (1), 628-639, 2016.
 • 4 Cihan Ozgur, Sezen Coskun, Ata Akcil, Mehmet Beyhan, Ismail Serkan Üncü, Gökhan Civelekoglu, Combined oxidative leaching and electrowinning process for mercury recovery from spent fluorescent lamps, In Press, Accepted Manuscript, 2016.
 • 5 Aysenur Tuncuk, Ata Akcil, Iron removal in production of purified quartz by hydrometallurgical process. International Journal of Mineral Processing, 153, 44–50, 2016.
 • 6 Mekuto, L., Ntwampe, SKO., Akcil, A., 2016. An integrated biological approach for treatment of cyanidation wastewater.SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, Volume: 571 Pages: 711-720.
 • 7 Mishra, S., Pradhan, N., Panda, S., Akcil, A., 2016. Biodegradation of dibenzothiophene and its application in the production of clean coal. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, Volume: 152 Pages: 325-342.
 • 8 Sandeep Panda, Ata Akcil, Nilotpala Pradhan, Haci Deveci. Current scenario of chalcopyrite bioleaching: A review on the recent advances to its heap-leach technology. Bioresource Technology 196, 694–706, 2015.
 • 9 Sandeep Panda, Jacintha Esther, Tilothma Bhotra, Nilotpala Pradhan, Lala BehariSukla, Barada Kanta Mishra, Ata Akcil. Sequential bioreduction – bioleaching and bioreduction – chemical leaching hybrid tests for enhanced copper recovery from a concentrator ball mill reject sample. Hydrometallurgy 157, 171–177, 2015.
 • 10 Ata Akcil, Francesco Vegliò, Francesco Ferella, Mediha Demet Okudan, Aysenur Tuncuk. A Review of Metal Recovery from Spent Petroleum Catalysts and Ash. Waste Management. 45, 420-433, 2015.
 • 11 Ata Akcil, Ceren Erust, Sevda Ozdemiroglu, Viviana Fonti, Francesca Beolchini, A Review of Approaches and Techniques Used in Aquatic Contaminated Sediments: Metal Removal and Stabilization by Chemical and Biotechnological Processes. Journal of Cleaner Production. 86, 24-36, 2015.
 • 12 Hadi Abdollahi, Pouya Karimi, Ahmad Amini, Ata Akcil, Direct cyanidation and roasting combination of a semi-refractory massive sulfide ore. Minerals and Metallurgical Processing, 32, 3, 161-169, 2015.
 • 13 Saltanat Sabitovna Konyratbekova, Aliya Baikonurova, Ata Akcil. Non-Cyanide Leaching Processes in Gold Hydrometallurgy and Iodine-Iodide Applications: A review. Mineral Processing and Exractive Metallurgy Review, 36:3, 198-212, 2015.
 • 14 Hadi Abdollahi, Mohammad Noaparast, Sied Ziaedin Shafaei, Zahra Manafi, Ceren Erüst, Ata Akcil. Acidic Leaching with Chlorate as Oxidizing Agent to Extract Mo and Re from Molybdenite Flotation Concentrate in a Copper Plant. Separation Science and Technology, 50:15, 2396–2404, 2015.
 • 15 S.S. Konyratbekova, A. Baikonurova, G.A. Ussoltseva C. Erust, A. Akcil. Thermodynamic and kinetic of iodine-iodide leaching in gold hydrometallurgy. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 25, 11, 3774-3783, 2015.
 • 16 Merve Sahin, Ata Akcil, Ceren Erust, Shinar Altynbek, Chandra Sekhar Gahan, Aysenur Tuncuk. A Potential Alternative for Precious Metal Recovery from E-waste: Iodine Leaching. Separation Science and Technology, 50, 16, 2587-2595, 2015.
 • 17 R.A. Abdulvaliyev, A. Akcil, S.V. Gladyshev, E.A. Tastanov, K.O. Beisembekova, N.K. Akhmadiyeva, H. Deveci. Gallium and Vanadium Extraction from Red Mud of Turkish Alumina Refinery Plant: Hydrogarnet Process. Hydrometallurgy 157, 72–77, 2015.
 • 18 Mediha Demet Okudan, Ata Akcil, Aysenur Tuncuk, Haci Deveci. Recovery of Gallium and Aluminum from Electrofilter Dust of Alumina Calcination Plant in Bayer Process. Separation Science and Technology. 50, 16, 2596-2605, 2015.
 • 19 Alina Zagorodnyaya, Zinesh Abisheva, Ainash Sharipova, Saltanat Sadykanova, Ata Akcil, Regularities of Rhenium and Uranium Sorption from Mixed Solutions with Weakly Basic Anion Exchange Resin. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 36:6, 391–398, 2015
 • 20 S.V. Gladyshev, A. Akcil, R.A. Abdulvaliyev, E.A. Tastanov, K.O. Beisembekova, S.S. Temirova, H. Deveci. Recovery of Vanadium and Gallium from Solid Waste By-products of Bayer Process. Minerals Engineering, 74, 91-98, 2015.
 • 21 Ata Akcil, Ceren Erust, Chandra Sekhar Gahan, Mehmet Ozgun, Merve Sahin, Aysenur Tuncuk. Precious Metal Recovery from Waste Printed Circuit Boards using Cyanide and Non-Cyanide Lixiviants - A Review. Waste Management. 45, 258-271, 2015.
 • 22 Zaure B Karshigina, Zinesh S Abisheva, Yelena G Bochevskaya, Ata Akcil, Elmira A Sargelova, Recovery of Rare Earth Metals and Precipitated Silicon Dioxide from Phosphorus Slag. Minerals Engineering. 77, 159-166, 2015.
 • 23 Sandeep Panda, Avijit Biswal, Srabani Mishra, Prasanna Kumar Panda, Nilotpala Pradhan, Umaballava Mohapatra, Lala Behari Sukla, Barada Kanta Mishra, Ata Akcil. Reductive dissolution by acid processed waste newspaper for enhanced meso-acidophilic bioleaching of copper from low grade chalcopyrite: A new concept of bio-hydrometallurgy. Hydrometallurgy, 153, 98-105, 2015.
 • 24 Fozia Anjum, Shazia Anwer Bukhari, Muhammad Shahid, Ata Akcil, Arifa Tahir, Hawa ZE Jaafar, Muhammad Zia-Ul-Haq, Iosif Samota. Bio-Mechanical Leaching of Uranium from Low Grade Black Shale. Environmental Engineering and Management Journal 02/2015; 15(1):1-35.
 • 25 Mediha Demet Okudan, Ata Akcil, Aysenur Tuncuk, Haci Deveci. Effect of parameters on vanadium recovery from by-products of the Bayer process. Hydrometallurgy, 152, 76–83, 2015.
 • 26 Sina Ghassa, Zohreh Boruomand, Marzie Moradian, Hadi Abdollahi, Ata Akcil. Microbial dissolution of Zn-Pb sulphide minerals using mesophilic iron and sulphur oxidizing acidophiles. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. 36:2, 112-122, 2015
 • 27 Sina Ghassa, Zohreh Boruomand, Hadi Abdollahi, Marzie Moradian, Ata Akcil. Bioleaching of high grade Zn–Pb bearing ore by mixed moderate thermophilic microorganismsOriginal. Separation and Purification Technology, Volume 136, 5 November 2014, Pages 241-249
 • 28 A. Filcenco Olteanu, T. Dobre, E. Panturu, A. D. Radu, A. Akcil, Experimental process analysis and mathematical modelling for selective gold leaching from slag through wet chlorination. Hydrometallurgy, 144-145:170-185, 2014.
 • 29 A. Tuncuk and A. Akcil, Removal of Iron from Quartz Using Different Acids: A Laboratory-Scale Reactor Test Study. Mineral Processing and Exractive Metallurgy Review, 35, 217-228, 2014.
 • 30 S.V. Gladyshev, A. Akcil, R.A. Abdulvaliev, E.A. Tastanov, K.O. Beisembekova, S.S. Temirova.Kinetic Study of gallium ions electro-reduction in an alkaline solution. Hydrometallurgy, 140, 95-101, 2013.
 • 31 N. Kuyucak, A. Akcil, Cyanide and Removal Options from Effluents in Gold Mining and Metallurgical Processes. Minerals Engineering, 50-51, 13–29, 2013.
 • 32 C. Erust, A. Akcil, C.S. Gahan, A. Tuncuk, H. Deveci. Biohydrometallurgy of Secondary Metal Resources: A Potential Alternative Approach for Metal Recovery. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 88, 2115-2132, 2013.
 • 33 A.Tuncuk, S. Ciftlik, A. Akcil, Factorial Experiments for Iron Removal from Kaolin by using Single and Two-step Leaching with Sulphuric Acid. Hydrometallurgy, Vol. 134-135, pp.80-86, 2013.
 • 34 H. Ciftci and A. Akcil. Biohydrometallurgy in Turkish gold mining: First shake flask and bioreactor studies. Minerals Engineering, 46-47, pp.25–33, 2013.
 • 35 A.Tuncuk, V. Stazi, A. Akcil, E.Y. Yazici, H. Deveci, Aqueous Metal Recovery Techniques from E-Scrap: Hydrometallurgy in Recycling. Minerals Engineering, Volume 25, Issue 1, January 2012, Pages 28-37.
 • 36 Fozia Anjum, Muhammad Shahid, Ata Akcil, Biohydrometallurgy techniques of low grade ores: A review on black shale. Hydrometallurgy, Vol. 117-118, pp.1-12, 2012.
 • 37 F. Beolchini, V. Fonti, A. Giuliani, L. Rocchetti, F. Vegliò, A. Akcil. Metal extraction from wastes by biotechnological strategies. Journal of Biotechnology , vol. 150, pp. 224-224, 2010.
 • 38 A. Tuncuk, H. Ciftci, A. Akcil, A. Ognyanova, F. Veglio, Experimental design and process analysis for acidic leaching of metal-rich glass wastes. Waste Management & Research, 28: 445-454, 2010.
 • 39 H. Ciftci and A. Akcil, Effect of biooxidation conditions on cyanide consumption and gold recovery from a refractory flotation gold concentrate. Hydrometallurgy, No: 104 Issue: 2 pp.142-149, 2010.
 • 40 A. Akcil, A New Global Approach of Cyanide Management: International Cyanide Management Code for the Manufacture, Transport and Use of Cyanide in the Production of Gold. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 31, 3, 35-49, 2010.
 • 41 F. Gurbuz, H. Ciftci, A.Akcil, Biodegradation of cyanide containing effluents by Scenedesmus obliquus. Journal of Hazardous Materials, Volume 162, Issue 1, 15 February 2009, Pages 74-79.
 • 42 Akcil, A., Wu, X. Q. and Aksay, E. Kilinc. Coal-Gold Agglomeration: An Alternative Separation Process in Gold Recovery, Separation & Purification Reviews, 38:2, 173 - 201. 2009.
 • 43 E. Sayilgan, T. Kukrer, G. Civelekoglu, F. Ferella, A. Akcil, F. Veglio, M. Kitis. A review of technologies for the recovery of metals from spent alkaline and zinc-carbon batteries. Hydrometallurgy, Volume 97, Issues 3-4, July 2009, Pages 158-166.
 • 44 A. Ognyanova , A.T. Ozturk, I. De Michelis, F. Ferella, G. Taglieri, A. Akcil, F.Veglio. Metal extraction from spent sulfuric acid catalyst through alkaline and acidic leaching. Hydrometallurgy, 2009.
 • 45 E. Sayilgan, T. Kukrer, F. Ferella, A. Akcil, F. Veglio, M.Kitis. Reductive leaching of manganese and zinc from spent alkaline and zinc-carbon batteries in acidic media. Hydrometallurgy 97, 73-79. 2009.
 • 46 A. Akcil, H. Ciftci, H. Deveci, "Role and contribution of pure and mixed cultures of mesophiles in bioleaching of a pyritic chalcopyrite concentrate", Minerals Engineering, Vol. 20, No. 1, 2007
 • 47 Akcil A. (2006) Managing cyanide: health, safety and risk management practices at Turkey's Ovacik gold-silver mine. Journal of Cleaner Production, Vol. 14 No. 8, pp. 727-735.
 • 48 Akcil A. and Koldas S. (2006) Acid Mine Drainage (AMD): causes, treatment and case studies. Journal of Cleaner Production, 14 (12-13 SPEC. ISS.), pp. 1139-1145.
 • 49 Kitis, M., Akcil, A., Karakaya, E., Yigit, N.O., "Destruction of cyanide by hydrogen peroxide (H2O2) in tailing slurry from low bearing sulphidic gold ores", Minerals Engineering, Vol.18, No.3 pp.353-362, 2005.
 • 50 Kitis, M., Karakaya, E., Yigit, N.O., G., Civelekoglu, Akcil, A., "Heterogeneous Catalytic Degradation of Cyanide Using Copper-Impregnated Pumice and Hydrogen Peroxide", Water Research, Vol.39, 2005.
 • 51 H. Deveci, Ata AKCIL and Alp, I, Bioleaching of complex zinc sulphides using mesophilic and thermophilic bacteria: Comparative importance of pH and iron, Hydrometallurgy, vol. 73, no. 3-4, pp. 293-303, 2004.
 • 52 Gurbuz, F., Ciftci, H., Akcil, A., Karahan, A.G., 2004. Microbial Detoxification of Cyanide Solutions: A New Biotechnological Approach Using Algae. Hydrometallurgy, 72(1-2), 167-176.
 • 53 Ata AKCIL, Destruction of cyanide in gold mill effluents: Biological versus chemical treatments, Biotechnology Advances, Vol.21, No. 6, 501-510 pp., 2003.
 • 54 A. AKCIL and T. MUDDER, Microbial destruction of cyanide wastes in gold mining: Prosess review, Biotechnology Letters, Vol. 25, No. 6, pp. 520-527, 2003.
 • 55 Ata AKCIL, A. KARAHAN, H. CIFTCI, O. SAGDIC, Biological treatment of cyanide by natural isolated bacteria (Pseudomonas species), Minerals Engineering, Vol. 16, No. 6, pp. 456-468, 2003.
 • 56 Ata AKCIL and H. CIFTCI, Metals recovery from multimetal sulphide concentrates: Combination of thermal activation and pressure leaching, Int. Journal of Mineral Processing, Vol.71, No. 1-4, 233-246 pp., 2003.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Akcil A., Siyanür ve Toplum: Kritik Bir İnceleme (Cyanide and Society: A Criticial Review), Çeviri, Journal of the Chamber of Mining Engineers of Turkey, Cilt 47, Sayı 3, Sayfa 27-42, Eylül 2008.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A. Akcil, G. Mills. Global Best Practices in Cyanide Management: The International Cyanide Management Code (ICMC) and Turkish Experience. Mining Turkey, Vol. 4, No. 7, pp.22-27, 2014.
 • 2 A. Akcil, Siyanür Yönetilebilir bir Kimyasal mı?/Is Cyanide a Manageable Chemical?, Madencilik Türkiye (Mining Turkey), 38, s.68-72, Nisan 2014 (in Turkish).
 • 3 Ata AKCIL, Editöre Mektup (Refrakter Altın Cevherlerinin/Konsantrelerinin Ön İyileştirilmesinde Biyooksidasyon Yönteminin Kullanımı-H.Çelik, Cilt 44, Sayı 3, Sayfa 35-46, Eylül 2005), Madencilik, Vol.45 , No.2, s. 1-3, 2006
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Akcil A., 2016. WEEE: Booming for sustainable recycling. WASTE MANAGEMENT Volume: 57 Pages: 1-2 Special Issue: SI
 • 2 Mohsen Aliakbari, Kamal Saberyan, Mohammad Noaparast, Hadi Abdollahi, Ata Akcil. Separation of Hafnium and Zirconium using TBP modified ferromagnetic nanoparticles: Effects of acid and metals concentrations. Hydrometallurgy, 146, 72-75, 2014.
 • 3 Ata AKCIL, Correspondence, FUEL, Vol.85 , No. 9, pp. 1309, 2006
 • 4 Ata AKCIL, Correspondence, Minerals Engineering, Vol.18 , No. 15, pp. 1423-1424, 2005
 • 5 Ata AKCIL, Correspondence, Minerals Engineering, Vol.18 , No. 1, pp. 127, 2005
 • 6 A. Akcil, 2004. Potential bioleaching developments towards commercial reality: Turkish metal mining's future, Minerals Engineering, vol. 17 no.3, pp. 477-480.
 • 7 Ata AKCIL, A preliminary research of acid pressure leaching of pyritic copper ore in Kure Copper Mine, Turkey, Minerals Engineering, Vol. 15, No. 12, pp. 1193-1197, 2002.
 • 8 Ata AKCIL, First Application of Cyanidation Process in Turkish Gold Mining and its Environmental Protection, 2002, Minerals Engineering, Vol. 15, No. 9, 695-699 pp., 2002.
 • 9 Ata AKCIL and Hasan CIFTCI, A study of the Selective Leaching of Complex Sulphides from the Eastern Black Sea Region, Minerals Engineering, Vol. 15, No. 6, 457-459 pp., 2002.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Selçuk Çiftlik, İsmail Handırı, Mehmet Beyhan, Ata Utku Akçil, Murat Ilgar, M. Talha Gönüllü. ‘Elektrikli ve Elektronik Atıkların (E-Atık) Yönetimi Ekonomisi ve Metal Geri Kazanım Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi’ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 28, 262-268, 2010.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A. Akcil, Altın Madenciliğinde Siyanür Yönetimi-Güncel Gelişmeler. Madencilik Bülteni, Sayı 90, s. 56-58, Temmuz/Eylül 2009.
 • 2 Akcil A, Altın madenciliği ve siyanür, Kalkınma Aylık Bülteni, No. 5 s.10-14, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiftçi, H., Akcil, A., Kütahya-Gediz Linyit Kömüründen Hidrojen Peroksit Liçi ile Kükürdün Uzaklaştırılması, Türkiye 17. Kömür Kongresi, 2-4 Haziran 2010, Zonguldak.
 • 2 Emine Sayılgan, Tuğçe Kükrer, Albena Ognyanova, Francesco Veglio, Ata Akçil, Mehmet Kitis. Farkli indirgeyici ajanların atık alkali ve çinko-karbon pillerden çinko ve mangan geri kazanımına etkileri. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi. Eskişehir, 27-29 Mayıs 2009.
 • 3 S. Çiftlik, İ. handırı, M. Beyhan, A. Akcil, M. Ilgar, M. Ilgar, T. Gönüllü. "Elektrikli ve Elektronik Atıkların (E-Atık) Yönetim, Ekonomi ve Metal Geri Kazanım Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi" , Türkiye'de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY2009), 15-17 Haziran 2009, İstanbul.
 • 4 Tuğçe Kükrer, Emine Sayılgan, Francesco Veglio, Ata Akçil, Mehmet Kitis, ATIK LİTYUM İYON PİLLERDEN LİTYUM VE KOBALT LİÇİNE FARKLI ASİT VE İNDİRGEYİCİ AJANLARIN ETKİLERİ. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİUKAY 2009, 27-29 MAYIS 2009, ESKİŞEHİR.
 • 5 T. Nakiboglu, F. Beolchini, F. Pagnanelli, I. De Michelis, D. Longoverde, F. Vegliò, A. Akcil, M. Kitis, MEUF Prosesi ile Sulardan Arsenik(V) Giderimi. Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin, 18-21 Nisan 2007.
 • 6 Emine KARAKAYA, , Francesco VEGLIO', Francesco FERELLA, Ata AKÇIL, Mehmet KİTİŞ, KULLANILMIŞ PİLLERDEN ÇİNKO VE MANGAN KAZANIMI, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin, 18-21 Nisan 2007.
 • 7 Karakaya E., Kükrer T., Veglio F., Akçıl A., Kitis M. (2007) Atık alkali ve çinko-karbon pillerden mangan ve çinko geri kazanımı- İnorganik ve organik asitlerle liç testleri, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 24-27, İzmir.
 • 8 Akcil A., Gül H., Bilim, Sosyal Sorumluluk ve Bilim Etiği Açısından Siyanür Kullanımı: Teknolojik, Bilimsel ve Tarihsel Gerçekler, II. TÜRK BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ KONGRESİ, 30-31 Ekim 2006, Isparta
 • 9 M. Kitis, A. Akçıl, E. Karakaya, N.Ö. Yiğit, G. Civelekoğlu, Pomza ve Hidrojen Peroksitle Siyanürün Bozundurulması, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Mayıs 2005, Ankara
 • 10 Mebrure BADRUK, Ahmet YAMIK and Ata AKCIL, Compaction of Tincal Concentrate and Tailing and Dissolution of Concentrate, 15 th Turkish Mining Congress, Ankara, Turkey, 1997 pp.395-398(Turkish).
 • 11 Ahmet YAMIK, Islam MUSTAFAEV and Ata AKCIL, Radiation Methods on the Production of Active Carbon, I. Symposium on the System Engineering and the Defence Applications, Ankara, Turkey, 1995 (Turkish).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gürbüz, F., Karahan, A.G., Çiftçi, H., Akçil, A., "Siyanürizasyon atıklarının Scenedesmus obliquus ile degradasyonu üzerine biyoteknolojik bir uygulama", Biyoteknoloji Kongresi, 171 (Özet) Çanakkale, (2003).
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ersin Y. Yazici, Haci Deveci, Ridvan Yazici, Ata Akcil, Base and Precious Metal Losses in Magnetic Separation of Waste Printed Circuit Boards, Proceedings of EMC 2015, Düsseldorf, Germany, 14-17 June 2015, pp. 649-662.
 • 2 Tugce Kukrer, Emine Sayilgan, Nevzat O. Yigit, Ata Akcil, Mehmet Kitis. The Impacts of Various Acid and Reductant Types on Lithium and Cobalt Leaching from Spent Lithium Ion Batteries. World Solid Waste Congress 2012, Florence, Italy, September 17th-September 19th 2012.
 • 3 Ersin Y. YAZICI, Haci DEVECI, Ridvan YAZICI, Raith GREENWAY, Ata AKCIL. RECOVERY OF COPPER FROM SCRAP TV BOARDS BY EDDY CURRENT SEPARATION. 15th International Conference on Environment and Mineral Processing, Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic. 8-10th June 2011.
 • 4 Ciftci, H., Handiri, İ., Tuncuk, A., Akcil, A., 2011. Determination of the Optimum Conditions for the Leaching of Colemanite in Ammonium Chloride Solutions. SGEM 2011 - 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 20-25 June 2011, Bulgaria, vol. I, 1117-1124.
 • 5 H Deveci, E Y Yazıcı, U Aydın, R Yazıcı and A Akcil. Extraction of Copper from Scrap TV Boards by Sulphuric Acid Leaching under Oxidising Conditions. Going Green - CARE INNOVATION 2010. November 8-11, 2010 Vienna, Austria.
 • 6 E Yazıcı, H Deveci, I Alp, A Akçil, R Yazıcı. Characterisation of Computer Printed Circuit Boards for Hazardous Properties and Beneficiation Studies. XXV. IMPC, Brisbane, Australia, 6-10 September, 2010, 4009-4015 p.
 • 7 Hasan Ciftci, İsmail Handiri, Aysenur Tuncuk and Ata Akcil. Effects of Leaching Parameters on Boric Acid Production from Colemanite in Acetic Acid Solutions. XIIth International Mineral Processing Symposium, October 6-8 2010, Cappadocia, Turkey.
 • 8 I. De Michelis, F. Beolchini, E. Sayilgan, T. Kukrer, A. Akcil, F. Veglio, M. Kitis. RECOVERY OF METALS FROM PORTABLE BATTERIES BY ORGANIC AND INORGANIC ACIDS. 1st international conference on Recycling of spent portable batteries and accumulators, 21-24 April, 2009, Slovakia.
 • 9 Emine Sayilgan, Tugce Kukrer, Albena Ognyanova, Francesco Veglio, Ata Utku Akcil, Mehmet Kitis, THE IMPACTS OF VARIOUS REDUCING AGENTS ON THE ACIDIC LEACHING EFFECTIVENESS OF MANGANESE AND ZINC FROM SPENT ALKALINE AND ZINC-CARBON BATTERIES. AMIREG, 2009, Greece.
 • 10 A.I. Ognyanova, I. De Michelis, F. Ferella, F. Veglio, A.T. Ozturk, A.U. Akcil, S. Ubaldini, M. Kitis, Recovery of Vanadium and Nickel From Industrial Wastes. 11. International Mineral Processing Symposium, 21-23 October 2008, Belek, Antalya. pp.541-548.
 • 11 T. Kukrer, A. Tuncuk, E. Karakaya, F. Vegliò, F. Beolchini, A. Akcil, M. Kitis, RECOVERY OF LITHIUM FROM PORTABLE LI-ION SPENT BATTERIES:A REVIEW. VARIREI 2007 Conference, L'Aquila, Italy. June 2007.
 • 12 E. Karakaya, T. Kukrer, F. Ferella, I. Michelis, F. Beolchini, F. Veglio, A. Akcil, M. Kitis. RECOVERY OF ZINC AND MANGANESE FROM SPENT ALKALINE AND ZINC-CARBON BATTERIES. VARIREI 2007 Conference, L'Aquila, Italy. June 2007
 • 13 Ozturk A. T., M. Guardiani, A. Akcil, I. De Michelis, F. Ferella, G. Taglieri, A. Mancini, F. Veglio. Recovery of Vanadium and Nickel from Boiler-ash by Sulphuric Acid Leaching. VARIREI 2007 Conference, L'Aquila, Italy. June 2007.
 • 14 Koldas S., Akcil A., Sustainable mining and environment: a case example, International Mineral Processing Congress (IMPC), Istanbul, Turkey, September 2006.
 • 15 Ata AKCIL, Turkish gold mining and monitoring in Ovacik gold-silver mine, Tailings and Mine Waste'03, Colorado, USA, October 2003, 37-40.
 • 16 Hacı DEVECI, Ata AKCIL and Ibrahim ALP, Parameters for Control and Optimization of Bioleaching of Sulfide Minerals, "Process Control and Optimization in Ferrous and Non-Ferrous Industry" symposium/ MS&T 2003 Chicago, USA. 2003
 • 17 Ata AKCIL, Cyanide control in tailings pond: ovacik gold mine, Turkey. The Seventh International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP). Italy: Grafiche Ghiani, Cagliori; 2002. p. 437–41.
 • 18 Fatma GURBUZ, Aynur KARAHAN, Ata AKCIL and Hasan CIFTCI, Degradation of cyanide by natural algae species, Third International Congress "Environmental, Micropaleontology, Microbiology and Metobenthology", EMMM' 2002, Vienna, Austria, September 1-6, 2002, pp. 93-97.
 • 19 Ata AKCIL, Vedat OYGUR and Hasan CIFTCI, A case study: Decomposition of cyanide and heavy metal stabilization in Ovacik gold plant, International Seminar on Mineral Processing Technology, India, 2002.
 • 20 Ata AKCIL and Ali AKAR, A Novel Process on Concentration of Boron Ores, 17 th International Mining Congress, Ankara, Turkey, 2001.
 • 21 Ata AKCIL, Pre - Researches of Kure Historical Copper Slags Prior to Solution Mining, ALTA 2000, Copper - 6 Conference, Australia, 2000.
 • 22 Ali AKAR, Abdullah SEYRANKAYA and Ata AKCIL, Gold Recovery by Flotation and Oil Agglomeration, VIII. International Mineral Processing Symposium, Istanbul, Turkey, 1998.
 • 23 Emin Cafer CILEK and Ata AKCIL, Alternatives in Silver Recovery, 7th Balkan Mineral Processing Conference, Romania, 1997.
 • 24 A. Namık GUNES, Vedat DENIZ and Ata AKCIL, Desulphurization and Ash Disposal of Lignites by Using Hydrochloric Acid (HCl) and Nitric Acids (HNO3 ), 7 th Balkan Mineral Processing Conference, Romania, 1997.
 • 25 Mustafa AKDAG, Ahmet YAMIK and Ata AKCIL, An Investigation into Multi - Purpose Valuation Oppurtunities of Harsit - Koprubası Copper - Zinc Bulk Concentrate in Turkey, IV. International MPM Conference, Assiut, Egypt, 1994.
 • 26 Ata AKCIL, Yavuz AYTEKIN and Ahmet YAMIK, Beneficiation of Etibank-Bigadic ( Balıkesir - Turkey ) Colemanite Ore by Calcination - Classification Method, II. Baku International Energy - Ecology - Economy Symposium, Baku, Azerbaijan, 1993.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ata AKCIL, Aynur KARAHAN, Hasan CIFTCI and Osman SAGDIC, Destruction of cyanide tailings by Pseudomonas sp. for environmentally sensitive areas, Biohydrometallurgy Conference, South Africa, 2002.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 E.Y. Yazici, A.D. Bas, H. Deveci, A. Akcil. Physical Separation and Hydrometallurgical Processes for Treatment of E-Waste. “Electronics Goes Green 2012+”, September 9-12, 2012, Berlin, Germany.
 • 2 F. Beolchini, V. Fonti, A. Giuliani, L. Rocchetti, F. Vegliò, A. Akcil et al. Metal extraction from wastes by biotechnological strategies. 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition-Biotechnology for the Sustainability of Human Society 14 -18 September 2010, Rimini - Italy.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Production Technology and Beneficiation of Ulexite Ores by Calcination - Classification Method, Dokuz Eylul University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir, Turkey, 1994 (English). Advisors : Prof. Dr. - Ing. Yavuz AYTEKIN (until March 1993) Prof. Dr. Ali AKAR
 • Doktora Tezi
 • 1 Recovery of Gold from Izmir - Karsıyaka (Arapdagı) Epithermal Deposits, Dokuz Eylul University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir, Turkey, 1999 (English). Advisor : Prof. Dr. Ali AKAR
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 M. Şahin, E-Atıklardan Değerli Metallerin Kazanılması, SDÜ FBE, 2009-2014.
 • 2 Mehmet Özgün, Kırmızı çamurdan Galyum ve NTE nin kazanımı, SDÜ FBE, 2011-2014.
 • 3 İsmail Ağcasulu, Alüminyum atıklarından NTE nin kazanımı, SDÜ FBE, 2011-2014.
 • 4 Alper Akar, Alüminyum atıklarının değerlendirilmesi, SDÜ FBE, 2010-2013.
 • 5 Y. Candan, Kuvars Cevherinden Metal Oksitlerin Manyetik Ayırma ve Liç Yöntemleriyle Uzaklaştırılması, SDÜ FBE, 2009-2012.
 • 6 M. D. Okudan, Experimental and Process Analysis in the Recovery of Vanadium, Nickel and Molibdenum from Spent HDS Catalysts by Hydrometallurgical Methods (in Turkish), Suleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Isparta, Turkey, 2006-2009.
 • 7 S. Çiftlik, Kaolen cevherlerinden metal uzaklaştırma, Y.Lisans Tezi (MSc Thesis), SDU Fen Bil. Enst, Isparta, Turkey, 2008-2010.
 • 8 A.T. Ozturk, Experimental and process analysis in the recovery of vanadium and nickel from boiler ash and spent industrial catalyst (in Turkish), Suleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Isparta, Turkey, 2006-2007.
 • 9 H. Ciftci, Effect of Solid Ratio on Chalcopyrite Bioleaching by Using Acidophilic Bacteria (in Turkish), Suleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Isparta, Turkey, 2001-2003.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Demet Okudan, Bayer Prosesi Atık Yan Ürünlerinden Laboratuar ve Pilot Çapta Metallerin Geri Kazanımı, SDÜ FBE, 2011-2014
 • 2 Tuncuk A., Kuvars cevherinin kimyasal yöntemlerle saflaştırılması, Doktora Tezi, SDU Fen Bil. Enst., 2006-2012.
 • 3 H. Ciftci, Refrakter Tipte Altın Cevherlerinin Biyooksidasyonu ve Siyanür Liçi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Doktora Tezi), 2003-2008.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ayşen Uluköy Toklu, Recovery of Petrochemical Waste using by Hydrometallurgical and Adsorption Methods(in Turkish), Suleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Isparta, Turkey, 2010-2014.
 • 2 E. Karakaya, Recovery of Zinc and Manganese Metals from Spent Batteries- Economic Analysis and Mathematical Modelling, (in Turkish), (İkinci Danışmanlık-Doktora Tezi), Suleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Isparta, Turkey, 2006-2009.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Project Co-Director (with Prof.Dr. Kerstin Kuchta, Germany), Biotechnological Approach for Recovery of Rare Earth Elements and Precious Metals from E-Waste – BIOREEs, Intensified Cooperation (IntenC): Promotion of German-Turkish Higher Education Research, TUBITAK International Project (Turkey-Germany), Project Code: TUBITAK 2527, Project No: 113Y011, 2014-2017.
 • 2 Project Advisor, Effect of Cl- ion with variable cations (K+, Na+, Ca2+ and NH42+) on the Fe2+ oxidation and the pH dependence on the maintenance co-efficient (ms) in a Leptospirillum dominated chemostat culture. TUBITAK and FP7 Marie Curie Actions-People-COFUND (CO-FUNDED Brain Circulation Scheme-Co-Circulation Scheme) (Project No: 112C009), 2013.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Project Partner (MC Member and Work Group Leader-WG4), ReCreew - European network for innovative recovery strategies of rare earth and other critical metals from electric and electronic waste, European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research - COST, Proposal OC-2014-1-18813 (CSO Approval: November 2014), March 2015-March 2019.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje Yürütücüsü, Endüstriyel Hammaddeler ve İleri Teknoloji Ürünleri (EHİTÜ) Ar-Ge Laboratuvarı Altyapı Projesi (Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesine entegre), DPT Projesi, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Mineral - Metal Kazanımı ve Geri Dönüşüm Araştırma Gurubu, Toplam Bütçe: 1.251.000TL, 2012-2014.
 • 2 Proje Yürütücüsü, Bayer Prosesi Atık Yan Ürünlerinden Laboratuar ve Pilot Çapta Metallerin Geri Kazanımı. Tübitak projesi - MAG/111M220, Toplam Bütçe: 186.000TL, 2011-2013.
 • 3 Proje Yürütücüsü, Organik Asit ve Amonyum Tuzu ile Borik Asit Üretiminde Ar-Ge Çalışması, SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, Münferit Proje, 2010-2011.
 • 4 Proje Yürütücüsü, Kaolenden Metal Uzaklaştırmada İnorganik Asitlerin ve İndirgeyici Reaktiflerin Önemi. SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, Münferit Proje, 2010-2011.
 • 5 Proje Yürütücüsü, Elektronik Atıklardan Değerli Metallerin Kimyasal Yöntemlerle Geri Kazanılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), 2010-2011.
 • 6 Proje Yürütücüsü, Kuvars Cevherinden Metal Oksitlerin Manyetik Ayırma ve Liç Yöntemleriyle Uzaklaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), 2010-2011.
 • 7 Proje Yürütücüsü, Kuvars Cevherinin Kimyasal Yöntemlerle Saflaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Doktora), 2009-2011.
 • 8 Proje Yürütücüsü, Vanadyum, Nikel ve Molibdenin Kullanılmış HDS (Hidrodesülfürizasyon) Katalizör Atıklarından Hidrometalurjik Yöntemlerle Kazanımında Deneysel ve Süreç Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), 2008-2009.
 • 9 Proje Yürütücüsü, Refrakter tipte altın cevherlerinin biyooksidasyonu ve siyanür liçi, Tübitak projesi - MAG/107M194, 2007-2008.
 • 10 Proje Yürütücüsü, Vanadyum ve Nikelin Kaynamış Kül ve Endüstriyel Katalizör Atıklarından Geri Kazanımında Deneysel ve Süreç Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans), 2007-2008.
 • 11 Proje Yürütücüsü, Emirli antimuan madeninde asidik maden drenajının araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Münferit), 2006-2008.
 • 12 Proje Yürütücüsü, Refrakter Tipte Altın Cevherlerinin Biyooksidasyonu ve Siyanür Liçi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Doktora), No. 1154-D-05, 2005-2008.
 • 13 Proje Yürütücüsü, Metal Madenciliğinde Biyoteknolojik Yöntemlerin Uygulanması: Bakteriyel Liç Yöntemiyle Bakır Kazanımı, TÜBİTAK MAG 104M378 Projesi, Isparta, 2005-2007.
 • 14 Proje Yürütücüsü, Yüksek Piritli Bir Kalkopirit Konsantresinin Biyoliçinde Mezofilik Kültürlerin Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Münferit), 2006.
 • 15 Proje Yürütücüsü, Çok metalli sülfidik cevherlerden ısıl işlem ve basınç liçi yardımıyla metallerin kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: SDÜ AF-393, 2004.
 • 16 Proje Yürütücüsü, Piritli Bakır Cevherlerinden Metal Kazanımında Thiobacillus ferrooxidans'ın Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: SDÜ AF-560, 2003.
 • 17 Proje Yürütücüsü, Türkiye Demir-Çelik İşletmesi Divriği Hematit Cevherinin (-100+10 mm) Zenginleştirme Çalışmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 278, 2000.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje Danışmanı, Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu ile Bor Minerallerinden Borik Asit Üretimi, TÜBİTAK Kariyer Projesi, 111M639, Haziran 2012-Haziran 2014.
 • 2 Proje Danışmanı, Atık Floresan Lambalardan Civanın Uzaklaştırılması ve Geri Kazanımı, TÜBİTAK 1001 Projesi, ÇAYDAG 110Y264, 2011-2013.
 • 3 Proje Danışmanı, Laboratuvar ve pilot çapta liç yöntemiyle yüksek kalitede kuvars üretimi. TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), 2012-2013.
 • 4 Araştırıcı, Kuvarsın Saflaştırılmasında Asitlerin Etkisi. SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, Münferit Proje, 2010-2012.
 • 5 Araştırıcı, Elektronik Atıklardan Metallerin Fiziksel Ve Hidrometalurjik Yöntemlerle Geri Kazanımı. TÜBİTAK MAG 109M111 Projesi, 2009-2012.
 • 6 Proje Danışmanı, Alüminyum Tesisi Kırmızı Çamur Atığındaki Baz ve Değerli Metallerin Kimyasal Liç Yöntemiyle Geri Kazanımı. TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), 2011-2012.
 • 7 Araştırıcı, Yüksek Kükürtlü Bir Linyit Kömüründen Hidrojen Peroksit Liçi ile Kükürt Giderimi. SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, Münferit Proje, 2010-2011.
 • 8 Proje Danışmanı, Atık elektrik ve elektronik ekipmanlardan metallerin kimyasal yöntemlerle geri kazanılması. TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), 2010-2011.
 • 9 Proje Danışmanı, Kullanılmış Atık Pillerden Çinko ve Mangan Metallerinin Geri Kazanımı, Tübitak Araştırma Projesi (1001), ÇAYDAG 108Y018, 2008-2010.
 • 10 Proje Danışmanı, Kolemanitten amonyum tuzu yardımıyla borik asit eldesi. TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), 2009-2010.
 • 11 Araştırıcı, Ultrasonik Dalganın İnce Boyutlu Tanelerin Flotasyonu Üzerine Etkisi ve Ultrasonik Dalga Uygulanan Kolon ve Mekanik Flotasyonun Köpük ve Pulp Bölgelerinin Modellenmesi, TÜBİTAK MAG 106M128 Projesi, Isparta, , 2006-2009.
 • 12 Proje Danışmanı, Kaolenlerin saflaştırılması, Kaolenlerin Organik Asitler Kullanılarak Liç Yöntemiyle Saflaştırılması, Tübitak 108M180, 2008-2009.
 • 13 Proje Danışmanı, Sülfürik Asit Liçi ile Endüstriyel Bir Hammaddenin Saflaştırılması. TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), 2008-2009.
 • 14 Proje Danışmanı, Tesis artıklarından çevreye duyarlı teknolojilerle yüksek kaliteli ürünlerin üretimi, Tübitak Teydeb Projesi, Sabuncular Madencilik A.Ş., Çine-Aydın, Şubat 2007-Mart 2009.
 • 15 Proje Danışmanı, Kuvars Cevherlerinin Safsızlaştırılarak Yeni ve Temiz Ürünlerin Eldesi, Tübitak Teydeb Projesi, Kaltun Madencilik A.Ş., Çine-Aydın, Kasım 2007.
 • 16 Metal Kazanımında Elektrokimyasal Dengelerin ve Kinetik Mekanizmaların Modern Yöntemlerle Ölçümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Altyapı Araştırma Projesi (DPT Özel Ödenekle Karşılanacak Bilimsel Araştırma Projesi), 2004/64, Yardımcı Araştırıcı, 2004-2006.
 • 17 Yüksek basınçlı membran sistemleri (ters osmoz, nanofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ve mikrofiltrasyon) ile altın madenciliğindeki siyanürlü atıksuların arıtımı ve siyanür geri kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Altyapı Araştırma Projesi (DPT Özel Ödenekle Karşılanacak Bilimsel Araştırma Projesi), 2003/27, Yardımcı Araştırıcı, 2003-2005.
 • 18 Altın madenciliğindeki siyanürlü atıksuların yüksek basınçlı membran sistemleri (ters osmoz) ile arıtımı ve siyanür geri kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 03-M-657, Yardımcı Araştırıcı, 2003-2005.
 • 19 EtilenDiamin tetraasetikasit ve hidrojen peroksit liçi ile bakır cevherlerinin kimyasal kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Münferit), No. 875, Yardımcı Araştırıcı, 2004-2007.
 • 20 İzmir-Arapdağı Epitermal Altın Cevherinin Klasik ve Kolon Flotasyonu ile Zenginleştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No. 85, Yardımcı Araştırıcı, 2000.
 • 21 Tinkal (Boraks) Cevherinin Patlatma Yoluyla Zenginleştirilebilirliğinin ve Bu Yöntemin Bilinen Mevcut Yöntemler Yerine İkamesinin Araştırılması, TÜBİTAK MAG 838/MISAG 9 Project, İzmir, Uzman-Yardımcı Araştırıcı (Proje Ekibi: Aytekin, Y., Akdağ M., Aksoy, M., Ertene, A., Arman, H., Akçıl, A., Öztürk, Badruk, M.), 1989-1992.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Member of International Scientific Advisory Board, The 6th International Conference of Hydrometallurgy, October 16-19, 2014, Beijing, China.
 • 2 Member of Scientific Commitee, The 14th International Mineral Processing Symposium, October 15 - 17, 2014, Kusadasi, Izmir, Turkey.
 • 3 Member of Scientific Council, The 23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey April 16 to 19, 2013
 • 4 Organizasyon Üyesi, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics" in Isparta, Turkey on October 22-24, 2009.
 • 5 Member of the International Scientific Committee, Third International Conference, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, (AMIREG 2009), 2009, Athens, Greece.
 • 6 Chairman of the International Mineral Processing Congress (IMPC-2006), 3-10 September, 2006, Istanbul, Turkey.
 • 7 Member of the Scientific Committee, WasteEng08: International Conference on Engineering for Waste Valorization, Convention Center, University of Patras, Greece, June 3-5, 2008.
 • 8 Member of the International Scientific Committee, Second International Conference, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, (AMIREG 2006), 25-27 September, 2006, Crete, Greece.
 • 9 Member of International Organising Committee, Sohn International Symposium on Advanced Processing of Metals and Materials: Principles, Technologies and Industrial Practice. August 27-31, 2006, San Diego, California, USA
 • 10 Member of the International Scientific Committee, First International Conference, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, (AMIREG 2004), 7-9 June, 2004, Crete, Greece.
 • 11 Organizasyon Komitesi Üyesi, International Workshop on Social, Economic and Environmental Impacts of Chemistry & Geology Organised by Aristotle Univ. (Depts. Chemistry & Geology), and Suleyman Demirel Univ. (Facul. Eng.), Thessaloniki, Greece, 2003.
 • 12 Organizasyon Komitesi Üyesi, Two-Day Meeting for collaboration between School of Mining and Metallurgical Engineering, National Technical University of Athens and Faculty of Engineering, Suleyman Demirel University, Athens, Greece, 2003.
 • 13 Member of the International Scientific Advisory Committee, International Seminar on Mineral Processing Technology (MPT-2002), 3-5 January, 2002, India.
 • 14 Chairman of the International Mineral Processing Symposium (IMPS-2002), 18-20 September, 2002, Kapadokya, Turkey.
 • 15 Member of Organizing Committee, Earth Sciences Symposium, Isparta, Turkey, 2000.
 • 16 Öğrenci Temsilcisi, Organizasyon Komitesi, II. International Mineral Processing Symposium, Izmir, Turkey, 1988.
 • 17 Öğrenci Temsilcisi, Organizasyon Komitesi, I. International Mineral Processing Symposium, Izmir, Turkey, 1986.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bilim Kurulu Üyesi, XIII. Ulusal Kil 2007 Sempozyumu, 12-14 Eylül 2007, Isparta.
 • 2 Düzenleme ve Danışma Kurulu Üyesi, II. TÜRK BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ KONGRESİ, 30-31 Ekim 2006, Isparta
 • 3 Bilim Kurulu Üyesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Dicle Üniv., Diyarbakır, 21-23 Nisan 2005.
 • 4 Üye, Organizasyon Komitesi, Mühendislik Haftası, Isparta, 1992.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Özgür, N., Akçil, A. U., Demer, S., Yaman, D., Rad, A. Y. and Ergün, G., 2006, Water pollution monitoring project for specially protected areas in the eastern Mediterranean Sea: Technical University of Berlin, Almanya
 • 2 Özgür, N., Akçil, A. U., Demer, S., Yaman, D., Rad, A. Y. and Ergün, G., 2006, Water pollution monitoring project for specially protected areas in the eastern Mediterranean Sea: Çukurova Üniversitesi, Adana
 • 3 Özgür, N., Akçil, A. U., Demer, S., Yaman, D., Rad, A. Y. and Ergün, G., 2006, Water pollution monitoring project for specially protected areas in the eastern Mediterranean Sea: Paris Sud 11 Üniversitesi, Fransa
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 S.D.Ü. "2011 yılı Atıf Ödülü" (2011 yılında 164 toplam atıf ve 2403 puan ile), Isparta, Türkiye, Eylül 2012. (İkincilik).
 • 2 S.D.Ü. "2010 yılı Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü", Isparta, Türkiye, Ağustos 2011. (İkincilik).
 • 3 Finale kalan eser (16 eser arasında-Doğayı Yağmalama), Atık Yağlar kategorisinde, “Yeşil Kamera” Üniversiteler Arası ‘ATIK ve GERİ DÖNÜŞÜM’ Kısa Film Yarışması, Yarışma Danışmanı-Yönetmenler: Doç.Dr. Ata Akçıl ve Demet Kasap)10 Haziran 2010, TÜYAP, İstanbul.
 • 4 S.D.Ü. Müh. Mim. Fakültesi "Bilim ve Teşvik Ödülü" (doçent kategorisinde), Isparta, Türkiye, 2009 (Birincilik).
 • 5 2008 Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması (Birincilik Ödülü: "Refrakter Altın Cevherinde Metal Kazanımı Veriminin Arttırılması; Biyooksidasyon ve Siyanur Liçi Uygulaması" projesiyle Doç. Dr. Ata Utku Akçil ve Arş. Gör. Dr. Hasan Çiftçi), 12 Şubat 2009, İstanbul.
 • 6 Teşekkür Belgesi, SDÜ Rektörlüğünce Başarılı Akademik Çalışmalar Nedeniyle, Şubat 2009.
 • 7 2008 HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Mühendislik Proje Yarışması. (Fen Bilimleri ve Mühendislik Kategorisinde Üçüncülük Ödülü: "Günümüz Modern Altın Madenciliği Teknolojisinde Biyoteknolojik Bir Yöntemin Türkiye'de Uygulanması: BIO-OXI-GOLD" Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Ata Utku AKÇİL- Araştırıcı : Arş.Gör. Dr. Hasan ÇİFTÇİ), 26 Mart 2009, Ankara.
 • 8 Bilimsel Performans Ödülü, 2008 yılı bilimsel çalışmalarıyla. SDÜ Müh. Mim. Fakültesi Dekanlığı, Nisan 2009.
 • 9 S.D.Ü. "2008 yılı Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü", Isparta, Türkiye, Ekim 2009 (İkincilik).
 • 10 S.D.Ü. Müh. Mim. Fakültesi "Bilimsel Teşvik Ödülü", Isparta, Türkiye, 2008 (İkincilik).
 • 11 Grup Başarı Ödülü, Süleyman Demirel Üniversitesi Grup Başarı Ödülü, Grup Adı: Su-Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Grubu, ÖDÜL ALANI: Fen ve Mühendislik Bilimleri, 2007.
 • 12 S.D.Ü. "Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü", Isparta, Türkiye, 2004 (Birincilik).
 • 13 Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı "Bilim Ödülü", İstanbul, Türkiye, 2004 (Birincilik).
 • 14 S.D.Ü. Müh. Mim. Fakültesi "Bilimsel Yayın ve Teşvik Ödülü", Isparta, Türkiye, 2004 (İkincilik).
 • 15 Teşvik Ödülü, Madencilikte İlkler (Başarılı akademik çalışmalar ve Maden Mühendisliği eğitimine katkıları nedeniyle), İstanbul MMOŞubesi, 4 Aralık 2004, İstanbul.
 • 16 S.D.Ü. "Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü", Isparta, Türkiye, Ekim 2003 (İkincilik).
 • 17 S.D.Ü. Müh. Mim. Fakültesi, Bilimsel Yayın ve Teşvik Ödülü, Ekim 2003 (Birincilik).
 • 18 The Junior Chamber Award (Kategori: Bilimsel Önderlik), The Outstanding Young Persons of the World, TOYP (The Outstanding Young Persons of the World) Türkiye, 2002 (İkincilik).
 • 19 The Junior Chamber Award (Kategori: Bilimsel Önderlik, Akdeniz), The Outstanding Young Persons of the World, Akdeniz Bölgesi, 2002 (Birincilik).The Junior Chamber Award (Category: Scientific Leadership, Mediterenean Region, Turkey), TOYP (The Outstanding Young Persons of the World), 2002.
 • 20 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Özel Ödülü, Milliyet Gazetesi, 2001 (Birincilik).The Abdi İpekçi Friendship and Peace Special Award, The Milliyet Newspaper, 2001.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 Kişisel Web Sayfası - www.ataakcil.com 2012-...
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Member of the American Chemical Society, USA, 2006-2007.
 • 2 Member of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects, Chamber of Mining Engineers, Ankara, Turkey, 1990 - ...
 • 3 Member of the Mineral Processing Society, Izmir, Turkey, 1989 - ...
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Editorial Board Member, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, published by Taylor and Francis, 2015.
 • 2 Editorial Board Member, The Scientific World Journal, published by Hindawi Publishing Corporation, 2015.
 • 3 Editorial Board Member, Hydrometallurgy, published by Elsevier, 2015.
 • 4 Editorial Board Member, Mineral and Metallurgical Processing Journal, published by SME, 2015.
 • 5 Associate Editor, Waste Management, published by Elsevier, 2015.
 • 6 Editorial Board Member, Mineral and Metallurgical Processing Journal, published by SME, 2014.
 • 7 Editorial Board Member, Hydrometallurgy, published by Elsevier, 2014.
 • 8 Editorial Board Member, The Scientific World Journal, published by Hindawi Publishing Corporation, 2014.
 • 9 Editorial Board Member, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, published by Taylor and Francis, 2014.
 • 10 Editorial Board Member, Mineral and Metallurgical Processing Journal, published by SME, 2013.
 • 11 Editorial Board Member, Hydrometallurgy, published by Elsevier, 2013.
 • 12 Editorial Board Member, The Scientific World Journal, published by Hindawi Publishing Corporation, 2013.
 • 13 Editorial Board Member, The Scientific World Journal, published by Hindawi Publishing Corporation, 2012.
 • 14 Editorial Board Member, Hydrometallurgy, published by Elsevier, 2012.
 • 15 Editorial Board Member, Mineral and Metallurgical Processing Journal, published by SME, 2012.
 • 16 Editorial Board Member, The Scientific World Journal, published by Hindawi Publishing Corporation, 2011.
 • 17 Editorial Board Member, Mineral and Metallurgical Processing Journal, published by SME, 2011.
 • 18 Editorial Board Member, Hydrometallurgy, published by Elsevier, 2011.
 • 19 Editorial Board Member, Hydrometallurgy, published by Elsevier, 2010.
 • 20 Editorial Board Member, Mineral and Metallurgical Processing Journal, published by SME, 2010.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Editorial Board Member, Hydrometallurgical Processes, ISSN: 2383-224X, 2015.
 • 2 Member of the Editorial Board, International Journal of Biotechnology Research and Practice [IJBRP-ISSN 1927- 0993], Science Target Inc. Canada, 2015.
 • 3 Member of the Editorial Board, International Journal of Nonferrous Metallurgy (IJNM)Research Publishing, Inc. USA, 2015.
 • 4 Member of the Editorial Board, The Open Mineral Procesing Journal (ISSN 1874-8414), Bentham Science Publishers Ltd., THE NETHERLANDS. 2015.
 • 5 Member of Editorial Review Board, Scientific Journals International (SJI)- ISSN 1556-6757, USA, 2015.
 • 6 Editorial Board Member, Hydrometallurgical Processes, ISSN: 2383-224X, 2014.
 • 7 Member of Editorial Review Board, Scientific Journals International (SJI)- ISSN 1556-6757, USA, 2014.
 • 8 Member of the Editorial Board, The Open Mineral Procesing Journal (ISSN 1874-8414), Bentham Science Publishers Ltd., THE NETHERLANDS. 2014.
 • 9 Member of the Editorial Board, International Journal of Nonferrous Metallurgy (IJNM)Research Publishing, Inc. USA, 2014.
 • 10 Member of the Editorial Board, International Journal of Biotechnology Research and Practice [IJBRP-ISSN 1927- 0993], Science Target Inc. Canada, 2014.
 • 11 Member of Editorial Review Board, Scientific Journals International (SJI)- ISSN 1556-6757, USA, 2013.
 • 12 Member of the Editorial Board, The Open Mineral Procesing Journal (ISSN 1874-8414), Bentham Science Publishers Ltd., THE NETHERLANDS. 2013.
 • 13 Member of the Editorial Board, International Journal of Nonferrous Metallurgy (IJNM)Research Publishing, Inc. USA, 2013.
 • 14 Member of the Editorial Board, International Journal of Biotechnology Research and Practice [IJBRP-ISSN 1927- 0993], Science Target Inc. Canada, 2013.
 • 15 Member of the Editorial Board, International Journal of Biotechnology Research and Practice [IJBRP-ISSN 1927- 0993], Science Target Inc. Canada, 2012.
 • 16 Member of the Editorial Board, International Journal of Nonferrous Metallurgy (IJNM)Research Publishing, Inc. USA, 2012.
 • 17 Member of Editorial Review Board, Scientific Journals International (SJI)- ISSN 1556-6757, USA, 2012.
 • 18 Member of the Editorial Board, The Open Mineral Procesing Journal (ISSN 1874-8414), Bentham Science Publishers Ltd., THE NETHERLANDS. 2012.
 • 19 Member of the Editorial Board, The Open Mineral Procesing Journal (ISSN 1874-8414), Bentham Science Publishers Ltd., THE NETHERLANDS. 2011.
 • 20 Member of Editorial Review Board, Scientific Journals International (SJI)- ISSN 1556-6757, USA, 2011.
 • 21 Member of the Editorial Board, The Open Mineral Procesing Journal (ISSN 1874-8414), Bentham Science Publishers Ltd., THE NETHERLANDS. 2010.
 • 22 Member of Editorial Review Board, Scientific Journals International (SJI)- ISSN 1556-6757, USA, 2010.
 • 23 Member of the Editorial Board, The Open Mineral Procesing Journal (ISSN 1874-8414), Bentham Science Publishers Ltd., THE NETHERLANDS. 2009.
 • 24 Member of Editorial Review Board, Scientific Journals International (SJI)- ISSN 1556-6757, USA, 2009.
 • 25 Member of the Editorial Board, The Open Mineral Procesing Journal (ISSN 1874-8414), Bentham Science Publishers Ltd., THE NETHERLANDS. 2008.
 • 26 Editor-in-Chief, European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Published by SDUniversity, Turkey (2008).
 • 27 Member of Editorial Review Board, Scientific Journals International (SJI)- ISSN 1556-6757, USA, 2008.
 • 28 Member of Editorial Review Board, Scientific Journals International (SJI)- ISSN 1556-6757, USA, 2007.
 • 29 Editor-in-Chief, European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Published by SDUniversity, Turkey (2007).
 • 30 Editor-in-Chief, European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Published by SDUniversity, Turkey (2006).
 • 31 Editor-in-Chief, European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Published by SDUniversity, Turkey (2005).
 • 32 Editor-in-Chief, European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Published by SDUniversity, Turkey (2004).
 • 33 Editor-in-Chief, European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Published by SDUniversity, Turkey (2003).
 • 34 Editor-in-Chief, European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Published by SDUniversity, Turkey (2002).
 • 35 Editor-in-Chief, European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Published by SDUniversity, Turkey (2001).
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Member of Consultative Committee, Recycling Industry-Monthly Waste-Recycling Industry Environmental Magazine, 2015.
 • 2 Member of Consultative Committee, Recycling Industry-Monthly Waste-Recycling Industry Environmental Magazine, 2014.
 • 3 Member of Consultative Committee, Recycling Industry-Monthly Waste-Recycling Industry Environmental Magazine, 2013.
 • 4 Ortak Editör, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, SDÜ, 2012.
 • 5 Member of Consultative Committee, Recycling Industry-Monthly Waste-Recycling Industry Environmental Magazine, 2012.
 • 6 Ortak Editör, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, SDÜ, 2011.
 • 7 Member of Consultative Committee, Recycling Industry-Monthly Waste-Recycling Industry Environmental Magazine, 2011.
 • 8 Ortak Editör, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, SDÜ, 2010.
 • 9 Member of Consultative Committee, Recycling Industry-Monthly Waste-Recycling Industry Environmental Magazine, October 2010.
 • 10 Ortak Editör, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, SDÜ, 2009.
 • 11 Member of Consultative Committee, Recycling Industry-Monthly Waste-Recycling Industry Environmental Magazine, October 2009.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Editor, Proceeding Volumes (Vols. 1-2-3), International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics" in Isparta, Turkey on October 22-24, 2009.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Ortak Editör, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2006.
 • 2 Ortak Editör, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2005.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Reviewer, Canadian Metallurgical Quartely (SCI), January 2015.
 • 2 Reviewer, Separation Purification Technology, January 2015.
 • 3 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (January 2015).
 • 4 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (March 2015).
 • 5 Reviewer, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials (SCI), March 2015
 • 6 Reviewer, Waste Management (SCI), April 2015
 • 7 Reviewer, Journal of Hazardous Material (SCI), March 2015.
 • 8 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (May 2015).
 • 9 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (May 2015).
 • 10 Reviewer, Water and Environment Journal, May 2015.
 • 11 Reviewer, Rare Metals, Springer, October, 2015.
 • 12 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (December 2015).
 • 13 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (August 2015).
 • 14 Reviewer, Water, Soil, Air Pollution (SCI), August 2015.
 • 15 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (August 2015).
 • 16 Reviewer, Journal of Hazardous Material, Elsevier, June 2015
 • 17 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (August 2015).
 • 18 Reviewer, Desalination and Water Treatment (SCI), February 2015.
 • 19 Reviewer, Environmental Science and Pollution Research (SCI), (February 2015).
 • 20 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (November 2014).
 • 21 Reviewer, Separation Science and Technology, November 2014.
 • 22 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (November 2014).
 • 23 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (December 2014).
 • 24 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (December 2014).
 • 25 Reviewer, Water, Soil, Air Pollution (SCI), December 2014.
 • 26 Reviewer, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, August 2014.
 • 27 Reviewer, Environmental Science and Pollution Research (SCI), (November 2014).
 • 28 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), August 2014.
 • 29 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (September 2014).
 • 30 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (October 2014).
 • 31 Reviewer, Canadian Journal of Chemical Engineering (SCI), April 2014.
 • 32 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal, April 2014.
 • 33 Reviewer, Journal of Chemical Technology and Biotechnology (SCI), Wiley (March 2014).
 • 34 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (March 2014).
 • 35 Reviewer, Hydrometallurgy, Elsevier, May 2014.
 • 36 Reviewer, Applied Clay Science (SCI), Elsevier (May 2014).
 • 37 Reviewer, Journal of Material Cycles and Waste Management, August 2014.
 • 38 Reviewer, Waste Management, August 2014.
 • 39 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (August 2014).
 • 40 Reviewer, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, June 2014.
 • 41 Reviewer, Separation Purification Technology, July 2014.
 • 42 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (July 2014).
 • 43 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (July 2014).
 • 44 Reviewer, Separation Purification Technology, August 2014.
 • 45 Reviewer, Biologia Section C (SCI), Springer (February 2014).
 • 46 Reviewer, Waste Management (SCI), (February 2014).
 • 47 Reviewer, Separation Science and Technology, January 2014.
 • 48 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), January 2014.
 • 49 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (January 2014).
 • 50 Reviewer, Journal of Chemical Technology and Biotechnology,January 2014.
 • 51 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (February 2014).
 • 52 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal (SME), February 2014.
 • 53 Reviewer, Water Research (SCI), Elsevier (January 2013).
 • 54 Reviewer, Bioprocess and Biosystems Engineering(SCI), February 2013.
 • 55 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (January 2013).
 • 56 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (February 2013).
 • 57 Reviewer, Chemistry and Ecology (SCI), Elsevier (January 2013).
 • 58 Reviewer, Canadian Metallurgical Quartely (SCI), January 2013.
 • 59 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (January 2013).
 • 60 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (January 2013).
 • 61 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal (SCI), December 2013.
 • 62 Reviewer, Plos One (SCI), December 2013.
 • 63 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal, December 2013.
 • 64 Reviewer, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology(SCI),(November 2013).
 • 65 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (December 2013).
 • 66 Reviewer, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (SCI),(November 2013).
 • 67 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (May 2013).
 • 68 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal(SCI), Elsevier (May 2013).
 • 69 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (June 2013).
 • 70 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, (June 2013).
 • 71 Reviewer, African Journal of Biotechnology, (May 2013).
 • 72 Reviewer, Environmental Monitoring and Assessment(SCI), Elsevier (February 2013).
 • 73 Reviewer, Environmental Technology (SCI), Elsevier (March 2013).
 • 74 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (March 2013).
 • 75 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (April 2013).
 • 76 Reviewer, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Water Management (SCI), Elsevier (April 2013).
 • 77 Reviewer, Plos One (SCI), June 2013.
 • 78 Reviewer, Environmental Engineering and Management Journal, May 2013.
 • 79 Reviewer, Desalination and Water Treatment, May 2013.
 • 80 Reviewer, Environmental Engineering and Management Journal, June 2013.
 • 81 Reviewer, Environmental Science & Technology (SCI), June 2013.
 • 82 Reviewer, Fuel (SCI), June 2013.
 • 83 Reviewer, Chemical Engineering Journal (SCI), Elsevier (July 2013).
 • 84 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal, (August 2013).
 • 85 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (August 2013).
 • 86 Reviewer, Canadian Metallurgical Quartely (SCI), August 2013.
 • 87 Reviewer, Journal of Environmental Health Science and Engineering, BioMed Central, August 2013.
 • 88 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (August 2013).
 • 89 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (August 2013).
 • 90 Reviewer, Journal of Chemical Technology and Biotechnology (SCI), Wiley (September 2013).
 • 91 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal, (October 2013).
 • 92 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (October 2013).
 • 93 Reviewer, Water Research (SCI), Elsevier (October 2013).
 • 94 Reviewer, Environmental Science and Pollution Research (SCI), (October 2013).
 • 95 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (November 2012).
 • 96 Reviewer, Environmental Monitoring and Assessment(SCI), Elsevier (November 2012).
 • 97 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (October 2012).
 • 98 Reviewer, Journal of Medicinal Plants Research(SCI), www.academicjournals.org/jmpr, (September 2012).
 • 99 Reviewer, Journal of Industrial and Engineering Chemistry (SCI), September 2012.
 • 100 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (November 2012).
 • 101 Reviewer, Waste Management (SCI), (December 2012).
 • 102 Reviewer, Korean Journal of Chemical Engineering(SCI), (December 2012).
 • 103 Reviewer, Bioresource Technology (SCI), Elsevier (November 2012).
 • 104 Reviewer, Bioresource Technology (SCI), Elsevier (December 2012).
 • 105 Reviewer, Clean (Soil, Air, Water)(SCI), December 2012.
 • 106 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (December 2012).
 • 107 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (April 2012).
 • 108 Reviewer, Bioresource Technology (SCI), Elsevier (April 2012).
 • 109 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (April 2012).
 • 110 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (April 2012).
 • 111 Reviewer, Biologia Section C (SCI), Springer (April 2012).
 • 112 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (June 2012).
 • 113 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (June 2012).
 • 114 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (May 2012).
 • 115 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (June 2012).
 • 116 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (June 2012).
 • 117 Reviewer, Desalination and Water Treatment (SCI), June 2012.
 • 118 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (June 2012).
 • 119 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal(SCI), Elsevier (June 2012).
 • 120 Reviewer, Chemical Engineering Journal (SCI), Elsevier (September 2012).
 • 121 Reviewer, Korean Journal of Chemical Engineering(SCI), June 2012).
 • 122 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (June 2012).
 • 123 Reviewer, Environmental Progress(SCI), July 2012.
 • 124 Reviewer, Industrial and Engineering Chemistry Research (SCI), Published by the American Chemical Society, USA (July 2012).
 • 125 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (July 2012).
 • 126 Reviewer, Environmental Science & Technology (SCI), August 2012.
 • 127 Reviewer, Canadian Metallurgical Quartely (SCI), August 2012.
 • 128 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (August 2012).
 • 129 Reviewer, The Scientific World Journal (SCI), New York, USA, (January, 2012)
 • 130 Reviewer, Waste Management (SCI), (February 2012).
 • 131 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (February 2012).
 • 132 Reviewer, Environmental Technology (SCI), Elsevier (February 2012).
 • 133 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (February 2012).
 • 134 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (February 2012).
 • 135 Reviewer, Chemical Engineering Research and Design (SCI), (February, 2012)
 • 136 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (March 2012).
 • 137 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (March 2012).
 • 138 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (March 2012).
 • 139 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (March 2012).
 • 140 Reviewer, Canadian Metallurgical Quartely (SCI), March 2012.
 • 141 Reviewer, The Scientific World Journal (SCI), New York, USA, (March 2012)
 • 142 Reviewer, Waste Management (SCI), (April 2012).
 • 143 Reviewer, Chemical Engineering Journal (SCI), Elsevier (April 2012).
 • 144 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (April 2012).
 • 145 Reviewer, Environmental Technology (SCI), Elsevier (April 2012).
 • 146 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal(SCI), Elsevier (January 2012).
 • 147 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (October 2012).
 • 148 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review (SCI), Taylor and Francis (February 2011).
 • 149 Reviewer, Environmental Technology (SCI), Elsevier (February 2011).
 • 150 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (February 2011).
 • 151 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal(SCI), Elsevier (February 2011).
 • 152 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (January 2011).
 • 153 Reviewer, Environmental Technology (SCI), Elsevier (January 2011).
 • 154 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (January 2011).
 • 155 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (March 2011).
 • 156 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (March 2011).
 • 157 Reviewer, Bioresource Technology (SCI), Elsevier (March 2011).
 • 158 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (April 2011).
 • 159 Reviewer, Environmental Science and Pollution Research (SCI), Elsevier (April 2011).
 • 160 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (March 2011).
 • 161 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (May 2011).
 • 162 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review (SCI), Taylor and Francis (April 2011).
 • 163 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (April 2011).
 • 164 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review (SCI), Taylor and Francis (November 2011).
 • 165 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (October 2011).
 • 166 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (October 2011).
 • 167 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (November 2011).
 • 168 Reviewer, Environmental Technology (SCI), (November 2011).
 • 169 Reviewer, The Scientific World Journal (SCI), New York, USA, (October, 2011)
 • 170 Reviewer, Minerals & Metallurgical Processing Journal(SCI), Elsevier (November 2011).
 • 171 Reviewer, The Scientific World Journal (SCI), New York, USA, (November, 2011)
 • 172 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (November 2011).
 • 173 Reviewer, The Scientific World Journal (SCI), New York, USA, (December, 2011)
 • 174 Reviewer, Environmental Science and Pollution Research (SCI), Elsevier (December 2011).
 • 175 Reviewer, Chemical Engineering Research and Design (SCI), (December, 2011)
 • 176 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (December 2011).
 • 177 Reviewer, Bioresource Technology (SCI), Elsevier (December 2011).
 • 178 Reviewer, Waste Management (SCI), (September 2011).
 • 179 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (September 2011).
 • 180 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (September 2011).
 • 181 Reviewer, Environmental Technology (SCI), (August 2011).
 • 182 Reviewer, Bioresource Technology (SCI), Elsevier (August 2011).
 • 183 Reviewer, Journal of Environmental Quality (SCI), (June 2011).
 • 184 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (April 2011).
 • 185 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review (SCI), Taylor and Francis (July 2011).
 • 186 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (July 2011).
 • 187 Reviewer, Waste Management (SCI), (August 2011).
 • 188 Reviewer, Water Sicence and Technology (SCI), Published by IWA Publishing (July 2011).
 • 189 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (June 2010).
 • 190 Reviewer, Africa Journal of Microbiology Research (SCI), June 2010.
 • 191 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (July 2010).
 • 192 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (October 2010).
 • 193 Reviewer, Chemical Engineering Journal (SCI), Elsevier (August 2010).
 • 194 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (August 2010).
 • 195 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (August 2010).
 • 196 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (September 2010).
 • 197 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (September 2010).
 • 198 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (September 2010).
 • 199 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (December 2010).
 • 200 Reviewer, Bioresource Technology (SCI), Elsevier (December 2010).
 • 201 Reviewer, Environmental Technology (SCI), Elsevier (December 2010).
 • 202 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (January 2010).
 • 203 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (January 2010).
 • 204 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (February 2010).
 • 205 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (May 2010).
 • 206 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (June 2010).
 • 207 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (June 2010).
 • 208 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (April 2010).
 • 209 Reviewer, Environmental Technology (SCI), Taylor&Francis (April 2010).
 • 210 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (May 2010).
 • 211 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (April 2010).
 • 212 Reviewer, Waste Management and Research (SCI), (May 2009).
 • 213 Reviewer, Chemical Engineering Journal (SCI), Elsevier (April 2009).
 • 214 Reviewer, Hydrometallurgy (SCI), Elsevier (January 2009).
 • 215 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (June 2009).
 • 216 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (June 2009).
 • 217 Reviewer, Applied Clay Sciences (SCI), Elsevier (July 2009).
 • 218 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (July 2009).
 • 219 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (August 2009).
 • 220 Reviewer, Industrial & Engineering Chemistry Research, American Chemical Society, USA, September, 2009.
 • 221 Reviewer, The Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor and Francis (September 2009).
 • 222 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (October 2009).
 • 223 Reviewer, Journal of Cleaner Production (SCI), Elsevier (December 2009).
 • 224 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (December 2008).
 • 225 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (September 2008).
 • 226 Reviewer, Chemical Engineering Journal (SCI), Elsevier (October 2008).
 • 227 Reviewer, Environmental Science & Technology (SCI), June 2008.
 • 228 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (July 2008).
 • 229 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (June 2008).
 • 230 Reviewer, Chemical Engineering Journal (SCI), Elsevier (April 2008).
 • 231 Reviewer, Journal of Environmental Biology, Lucknow, INDIA (May 2008)
 • 232 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (May 2008).
 • 233 Reviewer, Chemical Engineering Journal (SCI), Elsevier (January 2008).
 • 234 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (March 2008).
 • 235 Reviewer, Journal of Environmental Biology, Lucknow, INDIA (February 2008)
 • 236 Reviewer, Industrial and Engineering Chemistry Research, Published by the American Chemical Society, USA, February 2008.
 • 237 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (February 2008).
 • 238 Reviewer, Bioresource Technology (SCI), Elsevier (January 2008).
 • 239 Reviewer, Environmental Science & Technology (SCI), February 2008.
 • 240 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (March 2007).
 • 241 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (April 2007).
 • 242 Reviewer, Journal of Environmental Biology, Lucknow, INDIA (June 2007)
 • 243 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (July 2007).
 • 244 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (August 2007).
 • 245 Reviewer, Journal of Environmental Biology, Lucknow, INDIA (September 2007)
 • 246 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (April 2007).
 • 247 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (March 2007).
 • 248 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (June 2007).
 • 249 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (January 2007).
 • 250 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (January 2007).
 • 251 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (February 2007).
 • 252 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (November 2007).
 • 253 Reviewer, Environmental Forensics Journal, published by Taylor & Francis (March 2007)
 • 254 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (September 2007).
 • 255 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (June 2006).
 • 256 Reviewer, Journal of Hazardous Materials (SCI), Elsevier (June 2006).
 • 257 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (March 2006).
 • 258 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (April 2006).
 • 259 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (June 2006).
 • 260 Reviewer, Mineral and Metallurgical Processing Journal (SCI), Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. (August, 2006).
 • 261 Reviewer, Minerals Engineering (SCI), Elsevier (July 2006).
 • 262 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (July 2006).
 • 263 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (September 2006).
 • 264 Reviewer, Polish Journal of Environmental Studies (SCI), (November 2006).
 • 265 Reviewer, Material Letters (SCI), Elsevier (November 2006).
 • 266 Reviewer, Journal of Colloid And Interface Science (SCI), Elsevier (July 2005).
 • 267 Reviewer, Industrial and Engineering Chemistry Research (SCI), Published by the American Chemical Society, USA, 2005.
 • 268 Reviewer, Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology (SCI), Springer Netherlands, 2005.
 • 269 Reviewer, Applied Clay Sciences (SCI), Elsevier (October 2005).
 • 270 Reviewer, Biodegradation (SCI), published by Kluwer Academic Publishers, The Netherlands (November 2004).
 • 271 Reviewer, Industrial and Engineering Chemistry Research (SCI), Published by the American Chemical Society, USA (May 2002).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Reviewer, 3Biotech, Springer (September 2015).
 • 2 Reviewer, SpringerPlus, January 2014.
 • 3 Reviewer, International Journal of Engineering and Technology Innovation, May 2014
 • 4 Hakem, Madencilik Dergisi, MMOB, Türkiye (Ağustos, 2014)
 • 5 Reviewer, International Journal of Environment and Bioenergy, November 2013.
 • 6 Reviewer, Journal of Nanostructure in Chemistry, December 2013.
 • 7 Reviewer, Extractive Industries and Society, Elsevier (November 2013).
 • 8 Reviewer, International Journal of Industrial Chemistry, January, 2013.
 • 9 Reviewer, Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, March, 2012.
 • 10 Hakem, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, Mart 2012.
 • 11 Reviewer, Journal of Chemistry, Published by Hindawi Publishing Corp.(June 2012).
 • 12 Reviewer, Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, June, 2011.
 • 13 Hakem, Madencilik Dergisi, MMOB, Türkiye (Kasım, 2011)
 • 14 Reviewer, Minerals (ISSN 2075-163X), December, 2011.
 • 15 Reviewer, Mining Science & Technology, February, 2011.
 • 16 Reviewer, Environmental Engineering and Management Journal, May, 2010.
 • 17 Reviewer, The African Journal of Environmental Science and Technology (ISSN 1996-0786), Academic Journals (August 2010).
 • 18 Reviewer, Environmental Engineering and Management Journal, August, 2010.
 • 19 Hakem, Madencilik Dergisi, MMOB, Türkiye (Aralık, 2010)
 • 20 Reviewer, The African Journal of Environmental Science and Technology (ISSN 1996-0786), Academic Journals (September 2009).
 • 21 Reviewer, The African Journal of Environmental Science and Technology (ISSN 1996-0786), Academic Journals (August 2009).
 • 22 Reviewer, The African Journal of Environmental Science and Technology (ISSN 1996-0786), Academic Journals (July 2009).
 • 23 Reviewer, The Open Mineral Processing Journal, Bentham Science Publishers (June 2009)
 • 24 Reviewer, The Open Mineral Processing Journal, Bentham Science Publishers (April 2009)
 • 25 Reviewer, The Open Mineral Processing Journal, Bentham Science Publishers (May 2009)
 • 26 Reviewer, International Journal of Water, Inderscience Enterprises Limited, United Kingdom, May 2008.
 • 27 Reviewer, The Open Mineral Processing Journal, Bentham Science Publishers (May 2008)
 • 28 Reviewer, International Journal of Water, Inderscience Enterprises Limited, United Kingdom, July 2008.
 • 29 Reviewer, The Open Mineral Processing Journal, Bentham Science Publishers (August 2008)
 • 30 Reviewer, Journal of Ore Dressing, Mineral Processing Society-Turkey (October 2008)
 • 31 Hakem, Madencilik Dergisi, MMOB, Türkiye (Aralık, 2007)
 • 32 Reviewer, Eurasian Chemico-Technological Journal, Institute of New Chemical Technologies and Materials of Al-Farabi Kazakh State National University, Karasai Batyr Str., 95, Almaty, 480012, Kazakhstan. (June 2007).
 • 33 Hakem, Madencilik Dergisi, MMOB, Türkiye (Şubat, 2007)
 • 34 Reviewer, International Journal of Pure and Applied Chemistry (IJPAC), Published by F. University, Turkey, 2005.
 • 35 Reviewer, Mine Water and the Environment, Published by AMWA, USA (2003)
 • 36 Reviewer, European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Published by SDUniversity, Turkey, 2001-2008
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Reviewer, 24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET-2015), January 2015.
 • 2 Reviewer of Conference Papers, 21. International Mining Congress (IMCET), Turkey, January 2009.
 • 3 Hakem, Fırat Üniversitesi Müh. Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Eylül 2009.
 • 4 Reviewer, Journal of Clay Science and Technology, March 2008.
 • 5 Hakem, Geosound, ÇÜniv., Türkiye (Eylül, 2007)
 • 6 Reviewer of Conference Papers, WasteEng08 Conference, Greece, 2008.
 • 7 Reviewer of Conference Papers, International Mineral Processing Congress (IMPC), Procedings Volume, Published by Elsevier, 2006.
 • 8 Hakem, Geosound, ÇÜniv., Türkiye (Ağustos, 2003)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Book Reviewer, Trace Elements in the Environment: Biogeochemistry, Biotechnology, and Bioremediation, edited by M.N.V. Prasad, K.S. Sajwan, R. Naidu, published by CRC Press, Taylor & Francis Group, USA, 726 p., 2006.
 • 2 Reviewer for Chapter, Advances in Gold Ore Processing, ed. M. Adams, Elsevier Ltd., Amsterdam, (2005).
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Enstitü Müdürü, SDÜ Su Enstitüsü, 2010-2011.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkanı, SDÜ Müh. Fak. Maden Müh. Böl., Temmuz 2014-...
 • 2 Dekan Yardımcısı, SDU MMFakültesi, 2007-2010
 • 3 Dekan Yardımcısı, SDU MMFakültesi, 2006-2007
 • 4 Müdür Yardımcısı, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Şubat 2005-Haziran 2006.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı Başkanı, SDÜ Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Böl., 2011.
 • 2 Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı Başkanı, SDÜ Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Böl., 2008-2010.
 • 3 Müdür Yardımcısı, SDÜ Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2004-2006.
 • 4 Bölüm Başkan Yardımcısı, SDÜ Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Böl., 2000-2003.
 • 5 Bölüm Başkan Yardımcısı, SDÜ Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Böl., 2003-2005.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Jüri Üyesi, ÜAK, Doçentlik Sınav Komisyonu, Eylül 2014.
 • 2 Jüri Üyesi, ÜAK, Doçentlik Sınav Komisyonu, Ekim 2014.
 • 3 Jüri Üyesi, ÜAK, Doçentlik Sınav Komisyonu, Kasım 2014.
 • 4 Jüri Üyesi, ÜAK, Doçentlik Sınav Komisyonu, Şubat 2014.
 • 5 Jüri Üyesi, ÜAK, Doçentlik Sınav Komisyonu, Mart 2013.
 • 6 Jüri Üyesi, ÜAK, Doçentlik Sınav Komisyonu, Temmuz 2013.
 • 7 Yönetim Kurulu Üyesi (Profesör Temsilcisi), SDÜ MMF, Isparta, Şubat 2011-Mayıs 2012.
 • 8 Üye (Su Enst. adına), SDÜ Lisansüstü Eğit.-Öğrt. Yönetmeliği Revizyon Komisyonu, SDÜ, Isparta, Şubat 2011.
 • 9 Üye, SDÜ BAP Yönetim Birimi, Mart 2010-Ağustos 2011.
 • 10 Üye (Enstitü Müdürü olarak), SDÜ Senatosu, 2010-2011.
 • 11 Üye (Enstitü Müdürü olarak), SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterlerini İnceleme Komisyonu, Mart 2010.
 • 12 Fakülte Koordinatörü, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi YÖK Farabi programı, 2009-2010.
 • 13 SDÜ Ödül Değerlendirme Komisyonu Üyesi (FEN VE MÜHENDİSLİK ÖDÜLLERİ DEĞERLENDİRMESİ), 2009-2010.
 • 14 Dış Paydaş Değerlendiricisi (Eğitimden sorumlu dekan yardımcısı olarak), Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Şubat 2008.
 • 15 SDÜ Ödül Değerlendirme Komisyonu Üyesi (FEN VE MÜHENDİSLİK ÖDÜLLERİ DEĞERLENDİRMESİ), 2008-2009.
 • 16 Dış Danışma Kurulu Üyesi, DEÜniv. Maden Müh. Böl. Aktif Eğitim Programları, İzmir, 2008.
 • 17 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 2008.
 • 18 Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Üyesi, SDÜ Rektörlüğü 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı, 2008.
 • 19 Üye, Yürütme Komitesi-SDÜ Mezuniyet Komisyonu, 2008
 • 20 Koordinatör, SDÜ Fen Bilimlerinden Sorumlu Avrupa Birliği Proje Koordinatörlüğü, 2008-2009.
 • 21 Üye, SDÜ MMF Dekanlığı İhale Komisyonu, Temmuz 2008.
 • 22 Yönetim Kurulu Üyesi, SDÜ Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta, 2008-...
 • 23 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 2007.
 • 24 Dış Danışma Kurulu Üyesi, DEÜniv. Maden Müh. Böl. Aktif Eğitim Programları, İzmir, 2007.
 • 25 Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Üyesi, SDÜ Rektörlüğü 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı, 2007.
 • 26 Komite Üyesi, SDÜ Rektörlüğü ÜPG Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, 2007-2009
 • 27 Üye, Yürütme Komitesi-SDÜ Mezuniyet Komisyonu, 2007
 • 28 Dış Danışma Kurulu Üyesi, DEÜniv. Maden Müh. Böl. Aktif Eğitim Programları, İzmir, 2006.
 • 29 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 2006.
 • 30 Üye (Doçent Temsilcisi), SDÜ Bilimsel Yayınları Teşvik ve Değerlendirme Kurulu, Isparta, 2006-2007
 • 31 Üye, Yürütme Komitesi-SDÜ Mezuniyet Komisyonu, 2006
 • 32 EUA Institutional Evaluation Program Reviewer, SDU Self-Evaluation Report, 2006, Isparta
 • 33 Fakülte Koordinatörü, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi Avrupa Birliği LLP Erasmus programı ve ECTS, 2006-2010.
 • 34 Yönetim kurulu Üyesi, SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2005-2010.
 • 35 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 2005.
 • 36 Genel Kurul Üyesi (Müh. Mim. Fakültesini Temsilen), SDÜ Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta, 2005-2006
 • 37 Yönetim Kurulu Üyesi, SDÜ Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta, 2005-2006
 • 38 Danışma Kurulu Üyesi, SDÜ Teknokent, Isparta, 2005-2010.
 • 39 Enstitü Koordinatörü, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Avrupa Birliği Socrates ve Erasmus programları ve ECTS, 2005-2006.
 • 40 Fakülte Koordinatörü, SDÜ Müh. Mim. Fakültesi Avrupa Birliği Socrates ve Erasmus programları ve ECTS, 2004-2005.
 • 41 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 2004.
 • 42 Üye, SDÜ Müh. Mim. Fak. Burs Komisyonu, 2004.
 • 43 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 2003.
 • 44 Bölüm Koordinatörü, SDÜ Müh. Mim. Fak. Maden Mühendisliği Bölümü Avrupa Birliği Socrates ve Erasmus programları ve ECTS, 2003-2005.
 • 45 Seçici Komisyon Üyesi, S.D.Ü. Öğrenci Burs Komisyonu, 2003-2004.
 • 46 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 2002.
 • 47 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 2001.
 • 48 Yönetim Kurulu Üyesi, S.D.Ü. Gelendost MYO, Isparta, 2001-2003.
 • 49 Yönetim Kurulu Üyesi, S.D.Ü. Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta, 2001-2006.
 • 50 Çevre Kulübü Başkanı, 2000-2003
 • 51 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 2000.
 • 52 Yönetim Kurulu Üyesi, S.D.Ü. Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta, 2000-2009.
 • 53 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 1999.
 • 54 Üye, Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, SDÜ, 1998.
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 External Examiner, Doctor of Science (Eng.), Univ. of Western Cape, Department of Chemistry, Environmental and Nano Sciences Group, Bellville, South Africa, Ocak 2013.
 • 2 International Adviser, Research Project Revision, International Foundation for Science (IFS), Stockholm, Sweden, April 2012.
 • 3 Hakemlik Görevleri (Uluslararası Indekslerdeki Dergilerde Makale ve Bölüm/Kitap İncelemeleri, 2002-...) •Hydrometallurgy,•Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review,•Minerals and Metallurgical Processing Journal,•Minerals Engineering,•Journal of Hazardous Materials,•Industrial and Engineering Chemistry Research,•European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection,•Water Sicence and Technology,•Waste Management,•Journal of Cleaner Production,•Waste Management and Research,•Environmental Science & Technology,•Chemical Engineering Journal,•Applied Clay Sciences,•Chemical Engineering Research and Design,•Chemical Engineering Journal,•Environmental Progress,•Mine Water and the Environment,•Desalination and Water Treatment,•Korean Journal of Chemical Engineering,•International Journal of Pure and Applied Chemistry,•International Journal of Water,•Eurasian Chemico-Technological Journal,•Open Mineral Processing Journal,•African Journal of Environmental Science and Technology,•Environmental Engineering and Management Journal,•Mining Science & Technology,•Minerals,•Journal of Chemistry,•Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology,•Journal of Clay Science and Technology,•Biologia Section C,•Scientific World Journal,•Environmental Science and Pollution Research,•Africa Journal of Microbiology Research,•Environmental Technology,•Bioresource Technology,•Journal of Environmental Biology,•Environmental Monitoring and Assessment,•Environmental Forensics Journal,•Polish Journal of Environmental Studies,•Material Letters,•Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology,•Journal of Colloid And Interface Science,•Biodegradation,•Madencilik Dergisi (The Journal of the Chamber of Mining Engineers of Turkey),•Journal of Ore Dressing,•Fırat Üniversitesi Müh. Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi,•Geosound,•SDÜ Fen Bilimleri Dergisi,•Journal of Environmental Quality,•International Journal of Industrial ChemistryAdvances in Gold Ore Processing (Book Chapter),•Biotechnology and Bioremediation (Book)•Trace Elements in the Environment: Biogeochemistry,
 • 4 Technical Expert/Cyanide Code Auditor, "The International Cyanide Management Code For The Manufacture, Transport and Use of Cyanide In The Production of Gold", International Cyanide Management Institute (ICMI), Washington, DC 20006, USA. April 2009.
 • 5 External Examiner, Doctor of Science (Eng.), Univ. of Witwatersrand, Faculty of Engineering and Built Environment, Johannesburg, South Africa, February 2009.
 • 6 External Examiner, Doctor of Science (Eng.), Al-Balqa' Applied University, Jordan, August 2009.
 • 7 Member of Award Committee, Dr. Adrian Smith International Environmental Award - 2004-2012Sponsors and Organizers: the Mining Journal, SRK Consulting and TIMES Limited.
 • 8 Turkish Representative from SDU, Mining and Metallurgical Engineering Programs in SE European Universities: Curricula and Employment Prospects for their Graduates, School of Mining and Metallurgical Engineering, National Technical University of Athens, Athens, Greece, December 2003.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Proje Hakemi, Tübitak-TEYDEB 1515 Projesi, Ocak 2013.
 • 2 Proje Hakemi, KTÜ BAPYB Münferit Proje, Mayıs 2013.
 • 3 Proje Hakemi, Ar-Ge projesi, Teknokent, Isparta, Kasım, 2013
 • 4 Proje Hakemi, Ar-Ge projesi, Teknokent, Isparta, Aralık, 2013
 • 5 Proje Hakemi, Osmangazi Üniv. BAPYB Münferit Proje, Aralık 2011.
 • 6 Proje Hakemi, KTÜ BAPYB Münferit Proje, Kasım 2011.
 • 7 Proje Hakemi, Osmangazi Üniv. BAPYB Münferit Proje, Nisan 2011.
 • 8 Panelist, Tübitak-BİDEB (Mühendislik Paneli), Nisan 2011.
 • 9 Proje Hakemi, KTÜ BAPYB Münferit Proje, Ocak 2010.
 • 10 Proje Hakemi, FÜ BAPYB Münferit Proje, Aralık 2010.
 • 11 Proje Hakemi, SDÜ BAPYB Münferit Proje, Aralık 2008.
 • 12 Panelist, Tübitak-KAMAG Projesi, Ağustos 2008.
 • 13 Proje Hakemi, Ar-Ge projesi, Teknokent, Isparta, Mayıs, 2008
 • 14 Panelist, Tübitak-KAMAG Projesi, Mayıs 2008.
 • 15 Proje Hakemi, Ar-Ge projesi, Teknokent, Isparta, Ekim, 2006
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Katılımcı Uzman, Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitim Kursu (TS EN ISO 14001) Sertifika No: 05-02-13/16, TSE Marmara Eğitim Merkezi, Gebze, Türkiye, Nisan 2013.
 • 2 Expert, Technical Visiting to Centre of Earth Sciences, Metallurgy and Ore Beneficiation (Alma Ata, Kazakistan), February, 2012.
 • 3 Expert, Technical Visiting to Centre of Earth Sciences, Metallurgy and Ore Beneficiation (Alma Ata, Kazakistan), September, 2012.
 • 4 Expert, Technical and Educational Visiting to the Kazakh National Technical University (KazNTU) (Alma Ata, Kazakistan), February, 2012.
 • 5 Expert, Technical Visiting to Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy, May, 2012.
 • 6 Expert, Technical Visiting to KIGAM, Daejon, South Korea, 2012.
 • 7 Expert, Technical Visiting to Paris Sud-11 University, May, 2011.
 • 8 Katılımcı Uzman, Atık Yönetimi, TÜÇEV ve Çevre-Orman Bakanlığı organizasyonu, Side, Antalya, 16-21 Nisan 2011.
 • 9 Participant as Technical Expert, Course on Super Pro Design and its Application in Hydrometallurgy, Technical Course, L'Aquila University, L'Aquila, Italy. September 21-25, 2011.
 • 10 Participant as Technical Expert, Short Training Course-The Environmental Management of Cyanide in Mining, EduMine-Mining Intelligence & Technology, Spokane, Washington, USA. 21-27 October, 2011.
 • 11 Katılımcı Uzman, AB ve Diğer Hibe Fonları Proje Yazımı Sertifika Programı (Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu ve Koç- Yönder tarafından organize edilen), Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü, İstanbul, 11-12-18-19 Aralık 2010.
 • 12 Expert, Technical Visiting to South African Universities and Mining Companies, July, 2010.
 • 13 Davetli Uzman, AB Sürecinde Çevre Yönetimi Çalıştayı, Çevre ve Orman Bakanlığı organizasyonluğunda, Sapanca, Sakarya, 27-28 Mayıs 2010.
 • 14 Participant as Technical Expert/Cyanide Code Auditor, "The International Cyanide Management Code For The Manufacture, Transport and Use of Cyanide In The Production of Gold", International Cyanide Management Institute (ICMI), Workshop, Istanbul. June 22, 2010.
 • 15 Invited in the listings of Marquis Whos'sWho in the World, 2010.
 • 16 Participant as Technical Expert/Cyanide Code Auditor, "The International Cyanide Management Code For The Manufacture, Transport and Use of Cyanide In The Production of Gold", International Cyanide Management Institute (ICMI), Workshop, Accra, Ghana. October 08, 2009.
 • 17 Expert, Technical Visiting to German Companies on WEEE and Waste Management, Organised&Supported by Exitcom, September, 2009.
 • 18 Koordinatör, Sağlık, Temizlik ve Çevre Kulübü Etkinlikleri, ''Atık Pillerin Çevreye Verdiği Zararlar'' (Semineri Sunanlar: E. Sayılgan ve T. Kükrer), Merkez Alaybeyoğlu İlköğretim Okulu, 20 Şubat 2008.
 • 19 Koordinatör, ''Atık Pillerin Çevreye Verdiği Zararlar'' (Semineri Sunanlar: E. Sayılgan ve T. Kükrer), Nazmi Toker İlköğretim Okulu, 09 Mayıs 2008.
 • 20 Koordinatör, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlerin tanıtımı, Isparta Anadolu Lisesi ve Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi, SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-MEB Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak girişimi, 14 Mayıs 2008, Isparta.
 • 21 Grup Başkanı, MİNERAL-METAL KAZANIM VE GERİDÖNÜŞÜM ARAŞTIRMA GURUBU (Mineral-Metal Recovery and Recycling Research Group), SDÜ Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Böl., 2008-...
 • 22 Teknik Danışmanlık/Proje Danışmanlığı, Cevher Hazırlama, Hacettepe Teknokent (Sabuncular Madencilik A.Ş.), 2007-2008.
 • 23 Teknik Danışmanlık/Proje Danışmanlığı, Cevher Hazırlama ve Metal Kazanımı, Hacettepe Teknokent (Kaltun Madencilik A.Ş.), 2007-2010.
 • 24 Staff Mobility, Berlin Technical University, Erasmus/Socrates Programme, May 2007.
 • 25 Staff Mobility, Wroclaw Tech. University, Erasmus Life Long Learning Programme, June 2007.
 • 26 Teknik Danışmanlık, Cevher Hazırlama ve Metal Kazanımı (OMYA Mining Co., Istanbul), 2005-2006.
 • 27 Staff Mobility, L'Aquila University, Erasmus/Socrates Programme, April 2006.
 • 28 Teknik Danışmanlık, Değerli metaller ve Madencilik&Çevre Yönetimi (BELSON Ltd., Ankara), 2003-2005.
 • 29 Katılımcı uzman, Madencilik Sektöründe ÇED Yönetmeliği ve Madencilik Projelerine Uygulanması Semineri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ankara, Türkiye, Nisan 2004.
 • 30 Teknik Danışmanlık, Ovacık altın madeni-siyanür yönetimi, Normandy Madencilik A.Ş., Ankara, 2003.
 • 31 Katılımcı Uzman, Genel Mikrobiyoloji Kursu, S. D. Üniversitesi, Isparta, Türkiye, Şubat-Haziran 2001.
 • AB ve Uluslararası Projelerde, proje hakemliği (external expert) görevi
 • 1 International External Reviewer, Research Project Revision, Ministry of Science of Montenegro (“Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness”, (HERIC) Project), Podgorica, Montenegro, February 2014.
 • 2 International External Reviewer, Research Project Revision, National Center of Science and Technology Evaluation, Ministry of Education and Science, Astana, Republic of Kazakhstan, February 2014.
 • 3 International External Reviewer, Research Project Revision, National Fund for Scientific & Technological Development (FONDECYT), National Research Funding Competition FONDECYT Regular 2015, Santiago, Chile, November 2014.
 • 4 International External Reviewer, Research Project Revision, Ministry of Science of Montenegro (“Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness”, (HERIC) Project), Podgorica, Montenegro, November 2014.
 • 5 Evaluator (for IAR), The European Commission-the ongoing FP7 two-stage call on ENVIRONMENT (Identifier: FP7-ENV-2013-two-stage) Projects (9 projects). ENV.2013.6.3-1. "Turning waste into a resource through innovative technologies, processes and services", October-November, 2012, Brussels, Belgium.
 • 6 Rapporteur (for CR), The European Commission-the ongoing FP7 two-stage call on ENVIRONMENT (Identifier: FP7-ENV-2013-two-stage) Projects (2 projects). ENV.2013.6.3-1. "Turning waste into a resource through innovative technologies, processes and services", November, 2012, Brussels, Belgium.
 • 7 International External Reviewer, Research Project Revision, International Foundation for Science (IFS), Stockholm, Sweden, April 2012.
 • 8 International External Reviewer, Research Project Revision, National Center of Science and Technology Evaluation, Ministry of Education and Science, Astana, Republic of Kazakhstan, November 2011.
 • 9 Evaluator, the SEE-ERA.NET Pilot Joint Call-INTAS Projects (The International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States), April 2007, Brussels, Belgium. *INTAS is an independent International Association formed by the European Community, European Union Member States and like-minded countries to promote East-West scientific co-operation between INTAS members and INTAS-NIS partner countries.
 • 10 Evaluator, the SEE-ERA.NET Pilot Joint Call-INTAS Projects (The International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States), July 2006, Brussels, Belgium.
 • 11 International External Reviewer, Infrastructure Project Revision, Canada Foundation for Innovation, Ottawa, Canada, 2005.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kullanılmış Atık Pillerden Metallerin Geri Kazanımı-TÜBİTAK Projesi, Recycling Industry Dergisi Haberi, sayfa 42, Ekim 2009.
 • 2 Elektronik Atıklardan Metallerin Fiziksel ve Hidrometalurjik Yöntemlerle Geri Kazanımı Projesi, Recycling Industry Dergisi Haberi, sayfa 46, Ekim 2009.
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar Mekaniği (L-2. sınıf)
Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri (YL-D)
Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi (YL-D)
İleri Analiz Yöntemleri (YL-D)
İleri Biyolojik Kazanım Yöntemleri (YL-D)
İleri Kimyasal Kazanım Yöntemleri (YL-D)
Kimyasal ve Biyolojik Kazanım (L-4. sınıf)
Madencilik ve Çevre (L-4. sınıf)
Siyanür Yönetimi (YL-D)
 
Bu İçeriği Paylaş!