KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ertuğrul DURAK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı
Telefon 2462111236
E-Posta ertugruldurak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ertugruldurak
ORCID ID 0000-0001-6957-3796
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 11.07.1990
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 01.02.1993
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 04.02.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Triboloji, Yağlama, Yağlar ve Yağ Katkıları, Makina Elemanları, Yataklar, Tasarım
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öncü, G., Durak, E., (2021). Statik Yüklü Radyal Kaymalı Yataklarda Hidrodinamik Yağlamanın Analizi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 9(1), 167-175.
 • 2 BEŞ EKSENLİ KÖPRÜ TİPİ CNC MERMER İŞLEME MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI
 • 3 MİKRO ARK OKSİDASYON TEKNİĞİNİN ALÜMİNYUM ESASLI MALZEMELERE UYGULANMASIYusuf BAŞOĞUL, Mithat ŞİMŞEK, Ertuğrul DURAK, Uğur MALAYOĞLU,C B Ü Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2014 Sayı:19, 7-20.
 • 4 Çevre Dostu Bitkisel Yağ Esaslı Yağlama Yağları, Salman, Ö, Durak, E., 2011, YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma 29,412-421.
 • 5 Delikanlı,K., Bedir,F., Durak,E., 2008, "Kepçe Dişlerinde Kullanılan Ostenitik Mangan Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", Mühendis ve Makina , Mart 2008, Cilt 49, Sayı 578, sayfa Bu makale daha TMMOB Makina Mühendisleri Odası, II. İş Makınaları Sempozyumu ve Sergisi-2005, TMMOB,Bildiriler Kitabı, 2005, İstanbul.
 • 6 Bedir,F., Durak,E., Delikanlı,K., 2006,"Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisinde Uygulanabilirliği ve Mekanik Özellikleri", Mühendis ve Makina Dergisi sayı 555, Nisan 2006, s37-46.
 • 7 Durak, E., 2005, "Dişli Çarklardaki Hasar Tipleri", MM Makina Magazin, 110 (09-2005), s. 79-82, İstanbul.
 • 8 Durak, E., Batz, W.J., 2003, "Çevre Dostu Hidrolik Yağlar I-II" 2004, Endüstri & Otomasyon Dergisi, Sayi 92, sayfa, 22-25,sayi 93, sayfa 30-33.Istanbul.
 • 9 Durak E., Adatepe, H., Bıyıklıoğlu, A.,2003, "Kaymalı Yataklarda Yağlama ve Aşınma Hasarları", MM makina Magazin, 8-2003-10,76-85, İstanbul.
 • 10 Durak, E., "Borik Asitin Katkı Maddesi Olarak Yağlama Yağında Kullanılmasının Araştırılması"Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5-1, 121-129, (2003).
 • 11 Durak E., 2002,"Kaymalı Yatak Tasarım Kriterleri Üzerine Bir İnceleme", MM Makine Magazin, 6-2002-01,42-52, İstanbul.
 • 12 Durak, E., 2001, "Yağlama Yağı Katkı Maddeleri", Makina &Metal Teknolojisi Dergisi, 109, 59-66, İstanbul.
 • 13 Durak, E., Kurbanoğlu, C., Bıyıklıoğlu, A., 2001, "PTFE İçerikli Katkı Maddeleri İle Sabit Yüklü Kaymalı Yataklardaki Sürtünme Katsayısının Azaltılması", Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 299-308, Eskişehir.
 • 14 Durak, E., Kurbanoğlu, C., 1999,"Günümüzde Yağlarda Kullanılan Katkı Maddeleri", TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Mühendis ve Makina Dergisi, 40(470), 35-44, Ankara.
 • 15 Durak, E.,Kurbanoğlu, C., 1997,"Sabit Radyal Kaymalı Yataklardaki Sürtünmeye Katkı Maddelerinin Etkisi", S.D.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2-1,71-82, Isparta.
 • 16 Koruca, H.İ., Kurbanoğlu, C., Durak, E., 1997,"Rekabete Dayalı İşletme Organizasyonlarında Toplam Kalite Yönetimi", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1),83-90, Isparta.
 • 17 Kurbanoğlu, C., Durak, E., 1996, "Endüstriyel Robotların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yaşama Etkileri", S.D.Ü., Müh. Mim.Fak. Makina Mühendisliği Dergisi, 1-9, 52-56,Isparta.
 • 18 Kurbanoğlu, C., Varol, R., Durak, E., 1993,"Endüstriyel Robotların Verimliliğe Etkisi", MPM Verimlilik Dergisi, 1993-3, 15-24, Ankara.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Durak, E., Çolak H., 2001,"Çimento Sanayiinde Kullanılan Yağlar ve Yağlama Üzerine Bir İnceleme", TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, Antalya Şube BÜLTEN i, 17, 22-25, Antalya.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tunay, R.F., Durak, E., 2011. "Manyetik Alana Maruz Kalan T/M Esaslı Yatakların Tribolojik Özellikleri". VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 341-350, Konya
 • 2 Durak,E., Yurtseven, H.,2010,"Asansörlerde Kullanılan Fren Balatalarının Tribolojik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi", Asansör Sempozyumu, TMMOB Elektrik ve Makina Müh. Odaları, 21-23 Mayıs 2010, İzmir, 240,243.
 • 3 Durak,E., Salman, Ö., 2009, "Gidip Gelme Hareketli Aşınma Test Makinasının Tasarımı ve İmalatı", V.makina tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, sayfa 407-414, 17-18 ekim 2009, TMMOB Makina Müh.Odası, Konya.
 • 4 Salman, Ö., Durak, E.,Karaosmanoğlu, F., 2007, "Çevre Dostu Bitkisel Yağların Tribolojik Özellikleri" 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta, sayfa 276-284.
 • 5 Durak,E., Delikanlı,K., Bedir,F., "Kullanılmış Motor Yağının Sürtünme Özellilerinin İncelenmesi", TMMOB Makina Mühedisleri Odası, IX. Otomotiv ve Yan Sanaayi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.141-144, 27-29 Mayıs 2005
 • 6 Bedir,F., Durak,E., Delikanlı,K., "Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisinde Uygulanabilirliği ve Mekanik Özellikleri", TMMOB Makina Mühedisleri Odası, IX. Otomotiv ve Yan Sanaayi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.239-249, 27-29 Mayıs 2005
 • 7 Delikanlı,K., Bedir,F., Durak,E., "Kepçe Dişlerinde Kullanılan Ostenitik Mangan Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, II. İş Makınaları Sempozyumu ve Sergisi-2005, Bildiriler Kşitabı, 2005, İstanbul.
 • 8 Ergün, B., Kaleli, H., Durak, E., 2003, " Kullanılmış Motor Yağlarının Geri Kazanım Yöntemleri ve Ekonomik Değerlendirilmesi", VIII Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 17-18 Ekim 2003, Bursa, 107-116 .
 • 9 Durak, E., Duran, F., Bedir,F., Delikanlı, K.,2003, "Kaymalı Yataklardaki Hasarlar ve Yağlama", İş Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB İstanbul Şubesi, İstanbul, 6-7 Eylül 2003. 107-126
 • 10 Durak, E., Batz, W.J., 2003, "Çevre Dostu Hidrolik Yağlar" III.Ulusal Hidrolik ve Pnömatik Kongresi ve Sergisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, 4-7Aralık 2003, 175-1189.
 • 11 Durak, E.,2002, "Borik Asitin Katkı Maddesi Olarak Yağlama Yağında Kullanılmasının Araştırılması", Bor Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, 20-22 Haziran 2002, Balıkesir,Bu yayın 2003 yılında Yayın kurulunca BAÜ Fen bilimlerinde Yayınlanmıştır.
 • 12 Durak, E., Karaosmanoğlu, F., 2002, "Taşıtlarda Yağ Seçimi-Kullanımı ve Çevre", IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, s.983-991,16-18 Ekim 2002, İstanbul.
 • 13 Durak; E., 2001,"Yağ Katkı Maddeleri ve Tarım Makinelerinde Kullanımları", Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, 13-15 Eylül 2001, Şanlıurfa, 453-458,.
 • 14 Kurbanoğlu, C., Durak, E., Tunay, R.F., Karaaslan R., 2001, "Değişken Yüklü T/M Esaslı Kaymalı Yataklardaki Sürtünme Kuvvetinin Ölçülmesi", IV Ulusal Ölçümbilim Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, 25-26 Ekim 2001, Eskişehir, 33-40.
 • 15 Durak, E., Kaleli, H., Karaosmanoğlu, F., 2001, " Motor Yağları ve Katıkları", VII Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 26-27 Ekim 2001, Bursa, 129-138.
 • 16 Durak, E., Karaosmanoğlu, F., Çulcuoğlu, E., 2001, " Hidrolik Yağların Katkıları", II.Ulusal Hidrolik ve Pnömatik Kongresi ve Sergisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 8-11Kasım 2001, İzmir, 35-45.
 • 17 Durak, E., 1999,"Yeni Bir Aşınma Test Cihazı Tasarımı ve İlk Deneysel Bulgular", Bilim Günleri, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Denizli Şubesi, 5-7 Mayıs 1999, Denizli, 477-482.
 • 18 Durak, E., Bıyıklıoğlu, A., Kurbanoğlu, C., 1999, "Dinamik Yüklü Kaymalı Yataklardaki Sürtünme Kuvvetinin Ölçülmesi", III. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, 7-8 Ekim 1999, Eskişehir, 40-46, .
 • 19 Durak, E., Kurbanoğlu, C., 1997, "Sabit Yüklü Kaymalı Yataklarda Yağlama Bölgeleri ve Sürtünmenin Ölçümü için Bir Deney Düzeneğinin Tasarımı", MATİK'97 Makina Tasarım ve Modern İmalat Yöntemleri Konferansı, Gazi Üniversitesi, 15-16 Eylül 1997, Ankara, 235-242.
 • 20 Kurbanoğlu, C., Durak, E., 1996, "Göltaş Çimento Fabrikasındaki Kömür Öğütme Değirmenlerinin Konstrüksiyon ve Kapasite Yönünden Mukayesesi", S.D.Ü. IX. Mühendislik Sempozyumu, 29-31 Mayıs 1996, Isparta, 132-136.
 • 21 Kurbanoğlu, C., Durak, E., Kayacan, M.C., 1996, "Bilgisayar Destekli Asansör Tasarımı", H.Ü. 1.GAP Mühendislik Kongresi, 29 Mayıs - 1 Haziran 1996, Şanlıurfa, 370-375.
 • 22 Kurbanoğlu, C., Varol, R., Durak, E., Çelik, A.,1995, "Konvensiyonel Freze ile CNC Freze Tezgahlarının Tabla Millerinin Konstrüktif ve Verim Yönünden İncelenmesi", III. Balıkesir Mühendislik - Mimarlık Sempozyumu, 10-11 Nisan 1995, Balıkesir, 147-155.
 • 23 Kurbanoğlu, C., Durak, E., İpek, O., 1994, "İnsan - Robot Performanslarının Karşılaştırılması ve Endüstriyel Robotların Verimliliği", S.D.Ü. VIII. Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs 1994, 117-125.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kurbanoğlu, C., Bedir, F., Durak, E., 2002, "Makine Mühendisliği ve Sistem Mühendisliği Analizi", SAVTEK 2002 Savunma Teknolojileri Kongresi, 24-25 Ekim 2002,ODTÜ, Ankara, 55-62.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şevik Y., Durak E.,'' Manufacturing and Design of the Test Rig for Examinatıon of Fretting Wear in the Journal Bearing '', The Proceedings of Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), April 1-3, 2015, Karabuk University, Karabuk, pp. 263-269, 2015.
 • 2 Özlem SALMAN, Ertuğrul DURAK, The Friction Behavior of the Vegetable Based Methyl Esters as Lubricating Additives, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, 30thOct.-1stNov.2014, Sinaia, ROMANIA.
 • 3 Mithat ŞİMŞEK, Özlem SALMAN, Ertuğrul DURAK, Effect of the Lubricant Additives on Friction Coefficient Using with Micro Arc Oxidative Coated Journal Bearings. 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, 30thOct.-1stNov.2014, Sinaia, ROMANIA.
 • 4 Salman, Ö., Durak, E.,2013,"Dünyada ve Türkiye'de Çevre Dostu Bitkisel Yağ Esaslı Yağlama Yağları", II. Uluslararası Madeni Yağlar Sempozyumu ve Sergisi, 14-16 Kasım 2013, s.310,318; Milli Kütüphane, ANKARA.
 • 5 Durak, E., Tunay, R.F., Salman, Ö, 2011. "Design and Manufactured of the Reciprocating Piston Test Rig" International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology(ISAAM&MIT'11,pp.146-150,Baku/Azerbaijan.
 • 6 Tunay, R.F., Durak, E. "Experimental Study of the Boron Oil Additive on Friction Coefficient at the Reciprocating Wear Test Rig"International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology(ISAAM&MIT'11),pp.325-329,Baku/Azerbaijan
 • 7 SALMAN,Ö., DURAK, E., KIRAN,K.,Çolak, O., ANOVA and Regression Analysis of Effects of Vegetable Oil Additive on Friction Coefficient Variations in Journal Bearing, 11th International Conference on Management of Innovative Technologies&2nd International Conference on Sustainable Life in Manufacturing MIT & SLIM 2011
 • 8 Tunay, R.F.,Tüferkçi, K., Durak, E., Kurbanoğlu, C., 2004, " Yağ Katkı Maddelerinin Kaymalı Yataklardaki Sürtünme Katsayısına ve Aşınmaya Etkilerinin Deneysel İncelenmesi", 11. International Conference On Machine Design And Production, 13-15 Ekim 2004, Antalya.
 • 9 Kaleli, H., Durak, E., 2002,"Effect of friction, Wear and Layer Protection of Oil Fortifiers Added into Crankcase Oils in an Internal Engine s Journal Bearings", 4th International Conference On Tribology, 12-14 June 2002, Kayseri-Turkey,489-496 .
 • 10 Durak, E., Kurbanoğlu, C., Kaleli H., Tunay, R.F., 2002, "Measurement of Friction Force and Wear of Based Journal Bearings Manufactured With Powder Metallurgy (P/M)", 4th International Conference On Tribology, 12-14 June 2002, Kayseri-Türkiye, 399-405.
 • 11 Durak, E., Tufekçi, K, Karaosmanoğlu, F., 2002, " Effects of Corn Oil on Friction Coefficient on the Journal Bearings", 4th International Conference On Tribology, 12-14 June 2002,Kayseri-Turkey,276-283.
 • 12 Kurbanoğlu, C., Durak, E., Tunay, R.F., Tüfekçi, K., 2002, "Dinamik Yüklü Gözenekli Yatakların Deneysel İncelenmesi" 3. Uluslararası Toz Metalurjisi Kongresi, 4-8 Eylül 2002, Gazi Üni. Ankara, 1121-1131.
 • 13 Durak, E., Kurbanoğlu, C., Tüfekçi, K.,Tunay, R.F., 2002 "Farklı Yağlama Şartlarında ve Yağlarda T/M Esaslı Yatakların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi", 3. Uluslararası Toz Metalurjisi Kongresi, 4-8 Eylül 2002, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1132-1142.
 • 14 Durak, E., Stamenkovic, D., 2002, "Lubricating Oils and Additives", X. Yugoslav Conference Railway Mechanical Engineering, University of Nis, Octobre, 24-25, 2002, Nis-Yugoslav, 191-196,.
 • 15 Durak, E., Karaosmanoğlu, F., 2000, " Isparta'daki Kükürtdioksit ve Duman Kirliliklerine İlişkin Bir İnceleme", III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 15-17 Kasım 2000, İstanbul, 705-712.
 • 16 Culcuoglu, E., Ozgulsun, A., Durak, E., Karaosmanoglu F., 1999, "Vegetable Oil as a Green Lubricant for the Future", International Conference on Lubrication Techniques, 27-28 October, 1999, Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul- Turkey, 219-227.
 • 17 Durak, E., Kaleli, H., " Study of Friction And Wear Characteristics Of Phosphorus and Phosphorus-Free Crankcase Oil", 1999, International Conference on Lubrication Techniques Techniques, 27-28 October, 1999,Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul- Turkey,134-146.
 • 18 Durak, E., Kurbanoglu, C., Bıyıklıoglu, A., Karaosmanoglu F., 1999, "Lubricating Oil Additives and Their Functions", International Conference on Lubrication Techniques Techniques, 27-28 October, 1999, Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul- Turkey, 228-239.
 • 19 Durak, E., 1998,"Dinamik Yüklü Radyal Kaymalı Yataklarda Basınç Dağılımı" UMTIK'98, 8. Uluslararası Makina Tasarımı ve İmalat Kongresi, 9-11 Eylül 1998.ODTÜ, Ankara-Türkiye, 561-570.
 • 20 Durak, E., Kurbanoğlu, C., 1997,"Decreases Friction Losses And Engine Fuel Consumption By Using Additives In Motor Oil", 10. International Conference On Thermal Engineering and Thermogramotry (THERMO), 18- 20 June 1997, Budapest-Hungary, 104-109.
 • 21 Kurbanoğlu, C., Durak, E., İpek, O., 1996,"Analysis In Terms Of Energy And Environmental Of the Process Related To Fuel Usage And Transportation In Cement Production", Proceeding of the First Trabzon International Energy and Environmental Symposium, July 29-31 1996, Trabzon-Turkey, 1101-1106.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Durak, E., Cetinkaya, M., Yenigün, B., Karaosmanoğlu, F., 2003,"Effects of Sunflower Oil Addition to Base Oil on The Friction Coefficient Of Statically Loaded Journal Bearings", 94th AOCS Annual Meeting &Expo, Kansas City/ Missouri- USA, May 4-7, 2003.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Türkiye'de Robotlar Üzerine Bir Araştırma", Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Nisan, 1993.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Farklı Yükleme Şekillerinde Yağ Ve Yağ Katkı Maddelerinin Yatak Performansına Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Şubat 1999.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SELÇUK, E. N., 11.12.2019, Eklemeli İmalat Ve Geleneksel Yöntem İle İmal Edilmiş Titanyum Alaşımlı Biyomedikal Malzemenin Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi,
 • 2 Gülaçtı, S., Beş Eksenli Köprü Tipi CNC Mermer İşleme Makinesi Tasarımı ve İmalatı
 • 3 Daban, Z., "Manyetik Alana Maruz T/M Esaslı Bronz Kaymalı Yatakların Sürtünme Özelliklerinin İncelenmesi"
 • 4 Amenn, N.H.A., 23.05.2017, Soya Yağı ve Kullanılmış Kızartma Yağı Yağ Asiti Metil Esterleri Karışımlarının Sınır Yağlama Şartlarında Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst.
 • 5 KADIOĞLU, M., 09.06.2016, Manyetik Alan Etkisindeki Yuvarlanma Elemanlı Yatakların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans tezi, SDÜ Fen Bilimleri Ens.
 • 6 Şevik Y., Radyal Kaymalı Yataklarda Fretting Aşınmasının İncelenmesi için Deney Düzeneği Tasarımı ve İmalatı, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2015.
 • 7 Asansörlerde Kullanılan Fren Balatalarının Tribolojik Özelliklerinin Deneysel incelenmesi, A.Hakan Yurtseven, Haziran 2010.
 • 8 Geri Kazanılmış Motor Yağlarının Tribolojik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi, M.Bedri Tuğaç
 • 9 Kendinden Yağlamalı Yatakların Yorulma ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi, Fazlı DURAN, 2005.
 • 10 Sinter Bronz Yatakların Tribolojik Özelliklerinin Sabit ve Titreşimli Yüklerde Deneysel Olarak İncelenmesi, Rıfat Karaaslan, Mayıs 2002
 • 11 Daban, Z., "Manyetik Alana Maruz T/M Esaslı Bronz Kaymalı Yatakların Sürtünme Özelliklerinin İncelenmesi"
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Atık Bitkisel Yağ Metil Esterlerinin Yağlama Yağı Olarak Değerlendirilmesi, Güler Öncü, 2019.
 • 2 Mikro Ark Oksidasyon Yöntemi ile Kaplanmış AA6082 Alaşımının Farklı Yağlama Şartlarında Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Yusuf BAŞOĞUL, 2014.
 • 3 Mikro Ark Oksidasyon İle Al2O3 Kaplanmış AA7075 Alaşımının Kuru ve Yağlı Şartlarda Sürtünme ve Aşınma Davranışının İncelenmesi, Mithat ŞİMŞEK, 2014.
 • 4 Yağlama Yağı İçin Bitkisel Yağ Esaslı Esterlerin Tribolojik Özellikleri, Özlem SALMAN, 2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Radyal Kaymalı Yataklarda Fretting Aşınmasının İncelenmesi İçin Deney Düzeneği Tasarımı Ve İmalatı , SDÜBAP 3986-YL1-14 , Yüksek Lisans Projesi , Bütçesi 4974,52 TL, Mayıs 2014. Onay:?/?/2016
 • 2 Mikro Ark Oksidasyon Yöntemi İle Kaplanmış 7075 Alüminyum Alaşımının Kuru Ve Yağlı Çalışma Şartlarında Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi,2671-D-11,30.03.2011-2014,Proje Bütçesi:9.984,00TL.Onay:19.06.2015
 • 3 Mikro Ark Oksidasyon Yöntemi İle Kaplanmış 6082 Alüminyum Alaşımının Farklı Yağlama Şartlarında Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi,3288-D1-12, 17.10.2012-2014,14973,00TL.
 • 4 Asansörlerde Kullanılan Otomatik Kapı Mekanizması Raylarının Tribolojik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi,SDÜBAP3134-YL-12,4750 TL,
 • 5 Manyetik Alana Maruz Yatakların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, SDÜBAP 3213-YL-12, 4965 TL
 • 6 "Çevre Dostu Yağlama Yağı Adayı Bitkisel Yağı Metil Esterinin Sürtünme Performansının İncelenmesi" Tübitak 108M627 nolu Proje
 • 7 Durak, E., "Çevre Dostu Alternatif Yağlama Yağların Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması", SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 1328 M -06 Proje Yürütücüsü, 2006-2009.
 • 8 "Değişken Yüklü Sinter Toz Metalurji Esaslı Yataklardaki Yatak Yükü, Yatakve Yağ Sıcaklığı, Sürtünme Kuvveti Gibi Çalışma Parametrelerinin Bilgisayar İle Kontrolü", SDÜ Araştırma Fonu Projesi, SDÜAF 500, 1440 000 TL ,Isparta 30.10.2001- 30.01.2003.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 DPT Altyapı Projesi 2011K120380 (01.01.2011 - Devam Ediyor) - Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi
 • 2 Kurbanoğlu, C., Durak, E., "Farklı Yükleme Şekillerinde Yağ Ve Yağ Katkı Maddelerinin Yatak Performansına Etkileri" SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Isparta 08.11.1995- 10.11.1997. (Yardımcı Araştırmacı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi (BTKS), Denizli, 30 Eylül-2 Ekim 2021
 • 2 2nd International Conference on Tribology - TURKEYTRIB'18 İstanbul 18-20.06.2018
 • 3 TURKEYTRIB’15 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY 7 – 9 October 2015 Yıldız Technical University İSTANBUL - TURKEY
 • 4 International Conference on Lubrication Techniques", Istanbul, 27-28 Ekim 1999, Kongre Destekleyicisi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 VIII Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi İzmir 22-25.11.2017
 • 2 Asansör Sempozyumu 2010, 21-23 Mayıs 2010, TMMOB, Makine ve Elektrik Mük. odaları, İzmir, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 3 XI Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Bursa , 7-8 Mayıs 2009. Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 4 V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 17-18 Ekim 2009, Konya
 • 5 V Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi ,HPKON İzmir , 23-26 Ekim 2008, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 6 15 Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Danışmanlar kurulu üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 kasım, 2007 Isparta
 • 7 IV Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Danışmanlar kurulu üyesi, TMMOB Makina Müh. Odası Konya Şubesi, 24-25 Kasım 2007, Konya.
 • 8 X. OTOMOTİV ve YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 25-26 Mayıs 2007,Bursa.
 • 9 VI Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Isparta Sempozyum Sekreterliği
 • 10 IX Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Bursa , 27-28 Mayıs 2005. Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 11 IV Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, İzmir , 1-4 Aralık 2005, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 12 Ulusal iklimlendirme sempozyumu ve Sergisi, Antalya, 25-27. 02. 2005, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 13 II. iletim Teknolojileri Kongresi, 27-19 May1s 2005, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 14 V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu- UTES'2004, İstanbul, 26-28 Mayıs 2004. Yürütme Kurulu Üyesi
 • 15 III Kalite Sempozyumu, Bursa , 6-7 Haziran 2003.Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 16 II İş Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul , 6-7 Eylül 2003.Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 17 VIII Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Bursa , 17-18 Ekim 2003.Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 18 III Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, İzmir , 4-7 Aralık 2003,Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 19 VII Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Bursa , 26-27 Ekim 2001.Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 20 IV Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Eskişehir , 25-26 Ekim 2001. Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • 21 VII Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Bursa , 26-27 Ekim 2001. Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Balkan Triboloji Derneği
 • 2 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 • Yurtiçi sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • 1 Ahşap Oyuncak Tasarım Yarışması,Değerlendirme Kurul Üyeliği.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Industrial Lubrication and Tribology
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı, 25-27 Mayıs 2006, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Design and optimization of advanced Bearing System for Ultra Precision Plastic Electronics Production Systems, 2018, Manuscript ID ilt-12-2017-0370 , , Industrial Lubrication and Tribology
 • 2 Improving Wear Resistance of Aluminum by Hydrophobic Sol-Gel-derived TiO2 film, Industrial Lubrication and Tribology, 2018
 • 3 Tribological Properties of Metallic Nanoparticles as Lubricant Additives under the Applied Electric Currents, Industrial Lubrication and Tribology, 2018
 • 4 Characterization of the Friction and Wear Effects of Graphene Nanoparticles in Oil on the Ring/Cylinder Liner of Internal Combustion Engine, Industrial Lubrication and Tribology, 2018
 • 5 Manuscript ID ilt-07-2018-0259 entitled "Investigation of Material Removal Rate and Surface Roughness using Multi-objective Optimization for Micro-milling of Inconel 718", Industrial Lubrication and Tribology
 • 6 Lubricating behavior of carbon spheres in olive oil, 2018, Particulate Science and Technology
 • 7 ilt-06-2018-0225, Coupled Heat Transfer Characteristics in a Spiral Groove Mechanical Seal Lubricated by Magnetic Fluid, 2018, Industrial Lubrication and Tribology
 • 8 Tribotest of Engine Piston Ring/Cylinder Liner Pairs With Different Nanoparticles Added into Engine Oil, 2018, Industrial Lubrication and Tribology
 • 9 Tilt Angle Effects on the Performance of Micropolar Lubricated Noncircular Journal Bearings, Industrial Lubrication and Tribology, 2016
 • 10 JET-16-0040 entitled "THE DETERMINATION OF THE WEAR PERFORMANCES OF THE LIQUID BORAX ADDED PRODUCT THAT IS ADDED INTO THE OIL IN DIFFERENT TEMPERATURES,Journal of Engineering Tribology
 • 11 "Viscosity investigation on ferrofluids for lubrication application" Manuscript ID ilt-12-2014-0141 entitled,Industrial Lubrication and Tribology, 2015,
 • 12 Performance of Hydrostatic Spindle affect by the oil film slip, Manuscript ID ilt-03-2015-0036 , Industrial Lubrication and Tribology, 2015.
 • 13 Manuscript ID ilt-06-2015-0076 entitled "The tribological performance of brucite lubricant at high temperature" 2015, Industrial Lubrication and Tribology.
 • 14 INVESTIGATION OF FLANK WEAR IN MQL MILLING OF FERRITIC STAINLESS STEELBY USING NANO GRAPHENE REINFORCED VEGETABLE CUTTING FLUID, Industrial Lubrication and Tribology, 2015
 • 15 Manuscript ID ilt-10-2015-0157 entitled "THE EFFECT OF hBN NANOPARTICLES ON THE EXTREME PRESSURE LUBRICATION",Industrial Lubrication and Tribology, 2015.
 • 16 Sliding wear behavior of magnetron sputtered chromium carbide thin films,Industrial Lubrication and Tribology, 2015
 • 17 The Effect of Oil Viscosity on the Gear Surface Fatigue Damages, Journal of Balkan Tribological Association (JBTA), 2014
 • 18 Experimental Analyses of the effects of slipper bearing geometry and working conditions on the system load carrying capacity in axial piston pumps,1129_08_05_2014,Journal of the Balkan Tribological Association,mayıs 2014
 • 19 Effect of the graphite content on the tribological properties of hybrid Al/SiC/Gr composites processed by powder metallurgy, Manuscript ID:lt-07-2014-0066, Industrial Lubrication and Tribology, 2014.
 • 20 Manuscript ID ilt-03-2013-0028 entitled "CFD analysis of load-carrying capacity of hydrodynamic lubrication on a water-lubricated journal bearing, Industrial Lubrication and Tribology , mart 2013.
 • 21 Qiyin Lin?, Zhengying Wei, Ning Wang and Wei Chen, EFFECTS OF LARGE-AREA TEXTURED/SLIP SURFACE ON SLIDER BEARING,1044_27_05_2013, Journal of the Balkan Tribological Association, 2013.
 • 22 Study on aeronautical steel under minimal quantity lubrication, ilt-04-2013-0044, Industrial Lubrication and Tribology, 2013.
 • 23 Effect of Silver-Organic Precursor on Friction and Wear, 2012,ilt-06-2011-0043, Industrial Lubrication and Tribology.
 • 24 Investigation of Using Calabrian Pine Cone Dust and Borax in Brake Pads,Industrial Lubrication and Tribology. 2012
 • 25 Influence of External Horizontal Vibration on the Coefficient of Friction of Aluminum Sliding Against Stainless Steel, 2009, Industrial Lubrication and Tribology
 • 26 The wear behaviour of duplex treated AISI 5140 steel, Manuscript ID ilt-09-2008-0057, Industrial Lubrication and Tribology,
 • 27 Size effects of SiO2 nanoparticles as oil additives on tribology of lubricant, Manuscript 08-2009-0041 entitled, Industrial Lubrication and Tribology
 • 28 Elastohydrodynamic study of vegetable oil - polyalphaolefin blends1, Lubrication Science
 • 29 The wear behavior of mild steel under vertical vibration, Industrial Lubrication and Tribology
 • 30 Study Of A Novel Antiwear Additive Used In Ashless Antiwear Hydraulic Fluid, Industrial Lubrication and Tribology.
 • 31 Design and Experiment of Oil Lubricated Five-Leaf Foil Bearing Test Bed, Industrial Lubrication and Tribology
 • 32 Determination of Oil Drain Period in Naval Ship Diesel Engine, The Journal of the Balkan Tribological Association, 2008.
 • 33 "Performance of Hydrodynamic Lubrication Journal Bearing with a Slippage Surface", Industrial Lubrication and Tribology
 • 34 MAGNETIC FLUID BASED SQUEEZE FILM BETWEEN POROUS ROTATING ROUGH CIRCULAR PLATES, Ind. Tribology and Lubrication
 • 35 "Digraph Based Reliability Assessment of A Tribo-Pair",Industrial Lubrication and Tribology
 • 36 Sliding Wear Behaviour of a Cast Iron as Affected by Test Environment and Applied Load, Industrial Lubrication and Tribology.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 YTUJENS-2021-9 submitted to Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences and titled “Investigation of Friction Characteristics of Control Cables, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
 • 2 Performance Improvement in Antifriction and Antiwear Characteristics Considering Titanium Dioxide Nanoparticles in Fluid-film Lubricated Journal Bearing, Tribology in Industry
 • 3 Design and Prototype Manufacturing of a Torque Measurement System, Durmus Karayel, Vedat Yegin, International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering (IJCESEN), 2016.
 • 4 Prediction of Mechanical Properties of Cold Rolled Steel Using Genetic Expression Programming, Erdoğan KANCA, Faruk ÇAVDAR, M. Mustafa ERŞEN, International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering (IJCESEN), 2016
 • 5 IMPACT OF THE THREAD DIAMETER ON THE TRIBOLOGICAL PARAMETERS OF THE FRICTION LINING FOR THE MOTOR VEHICLES CLUTCHES,MUH-1407-9, TÜRK MÜHENDİSLİK VE ÇEVRE BİLİMLERİ DERGİSİ, Aralık 2014.
 • 6 “The Study of Coefficient of Friction for Light Motorcycle Sliding on Asphalt Road”, International Journal of the Physical Sciences, 2012
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Tersine Mühendislik Çalışmalarında Solidworks Scan To 3D Modülü Kullanarak Tarama Datasından Katı Model Oluşturulması, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • 2 HELİSEL DİŞLİLERDE DİŞLİ DEVİR SAYISININ TEMAS GERİLMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2018
 • 3 article titled 464135 - "Tensile Deformation Behavior of Ultrasonically Consolidated Laminated Ti-Al Composites at Warm Forming Temperatures" , 2018, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • 4 Paper ID : YTUJENS-2018-146 Title : Development of Hybrid Pattern for Three Dimensional Printing Optimization, 2018, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
 • 5 DETERMINATION OF EFFECTIVE INVOLUTE PARAMETER LIMIT IN GENERATION SIMULATION OF GEARS MANUFACTURED BY RACK-TYPE CUTTERS, YTUJENS-2016-16, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
 • 6 "Fused Silika Takviye Edilmiş Al Alaşımı Kompozitlerin Aşınma Davranışı Üzerine Magnezyumun Etkisi" , MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ve TASARIM DERGİSİ, Journal of Engineering Sciences and Design e-ISSN:1308-6693, 2016
 • 7 DESIGN OF MODERN UNIVERSAL TRIBOMETER WITH ROTATING AND RECIPROCATING MOVEMENT, YTUJENS-2015-2, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2015.
 • 8 Wear Behavior of AZ91D Magnesium Composite, YTUJENS-2015-57, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Yıldız Teknik Üniversitesi ,
 • 9 Yürüyüş Analizinde Kullanılan Sistemler, Mak-14-15, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Nisan 2014
 • 10 PAJES-28247, Duz Disli Cark Sistemindeki Asinma Hatasinin Istatistiksel Proses Kontrol Metodu Ile Belirlenmesi,Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisihttp://pajes.pau.edu.tr/, Temmuz 2013
 • 11 Yaprak Yay Tasariminin Yorulma Omru Uzerine Etkisi,PAJES-30592, Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi, http://pajes.pau.edu.tr/2013.
 • 12 TiN Kaplanmış Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirde Pim Sıcaklığının Aşınma Davranışı Üzerine Etkisi, 2012,SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.
 • 13 Behavior of micropolar lubricated lobe bearings-influence of non-circularity parameters, Industrail Lubrication and Tribology, Ocak 2011
 • 14 Synthesis of Oleic Acid Based Esters as Potential Basestock for Biolubricant Production,TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES,Ocak 2011.
 • 15 SINIR YAĞLAMA KOŞULLARINDA ÇALIŞAN YATAKLAR İÇİN AŞINMA TEST DÜZENEĞİ TASARIMI, YAPIMI VE İŞ MAKİNALARI YATAKLARINDA AŞINMA ANALİZİ,Nisan 2011, Mühendis ve Makina Dergisi,
 • 16 AKTİF MANYETİK YATAKLAR : KAVRAMLAR, TİPLER VE UYGULAMALAR, Mühendis ve Makina Dergisi, Ekim 2011.
 • 17 Bir Dizel Motorunda Yağ Tüketimini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi, 2010, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi.www.teknolojikarastirmalar.com.
 • 18 Farklı Isıl İşlemlerin Demir Esaslı Toz metal Numunelere Etkileri, CBÜ Soma MYO Teknik Bilimler, 2010.
 • 19 "B4C /Al KOMPOZİTLERİN TAKVİYE HACİM ORANINA BAĞLI OLARAK ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ", SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, SDÜ Elktronik Dergi, Eylül 2009.
 • 20 Dinamik Yüklü Radyal Kaymalı Yataklarda Yag Giris Sıcaklığının Yatak Performansına Etkisi, 2009, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi,www.teknolojikarastirmalar.com.
 • 21 " Bakır Esaslı Bronz ve Demir Esaslı T/M Yatak Malzemelerin Aşınma Özelliklerinin Karşılaştırılması"PAÜ, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2007
 • 22 MM Makina Magazin Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 EFFECTS OF COLD ISOSTATIC PRESSİNG AND EXTRUSION ON THE MICROSTRUCTURES AND MECHANICAL PROPERTIES OF SiC AND B4C REİNFORCED ALUMIX-231 ALLOYS, SRE-11-010, Scientific Research and Essays, 2011.
 • 2 Effect of tooth width modification on wear in spur gears, Scientific Research and Essays, www.academicjournals.org/SRE
 • 3 Sliding wear on stressed surfaces,2011, Scientific Research and Essays.
 • 4 Friction heat conduction and entransy of friction lining, 2011, Industrial Lubrication Tribology.
 • 5 Investigation of Oil and Emulsion Stability of LocallyPrepared Metalworking Fluids, Industrial Lubrication Tribology. 2010
 • 6 Bioalternatives For Four Stroke Motorcycle Engine Oils,Industrial Lubrication and Tribology.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Flow field characteristics of micro-scale textured surfaces of water-lubricated bearings using Lattice Boltzmann Method, Industrial Lubrication and Tribology
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • 2 Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 1 Ağustos 2011.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Makine Mühendisliği Bölüm Başkan yardımcılığı
 • 2 Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Mühendislik Fakültesi, Senatörü, Haziran 2012
 • 2 Profesör temsilcisi olarak Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 27.02.2011
 • 3 Doçent Temsilcisi olarak SDÜ Müh. Mim. Fak. Fakülte Kurulu Üyeligi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Ispart İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Institute National des Sciences Appliquées de Lyon, Laboratoire deMécanique des Contacs UMR CNRS, Lyon,France, 04.07.-01.08. 2001.(Misafir Araştırmacı)
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Hidrodinamik Yağlamada Analitik ve Nümerik Çözümler
İş Makinaları (Se. II, TEF, Otomotiv)
Makina Elemanları II
Makina Elmanları
Makine Elemanları I
MT2 Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Tasarımı
MT3 Endüstriyel Yağlama Teknikleri
Ölçme Tekniği
SİSTEMATİK MAKİNA TASARIMI
Sürtünme ve Aşınma Mekanizmaları
Teknik Resim
Yağlama Teknikleri
Yağlar ve Yağ Katkı Maddeleri
 
Bu İçeriği Paylaş!