KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ali BOLATTÜRK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon 2462111234
E-Posta alibolatturk@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-3661-5704
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 12.07.1990
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 26.06.1992
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 29.05.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ameen, S. K., Sedeeq, M.S., Bolatturk, A., Investigation of wind energy to generate electric power and its role to reduce environmental pollution in Iraq, International Journal of Engineering Technology (IJET), 7(4.37), 33-38, 10.14419/ijet.v7i4.37.23610
 • 2 Sedeeq, M.S., Ameen, S. K., Bolatturk, A., Environmental Impact and Life Cycle Assessment of Economically Optimized Thermal Insulation Materials for Different Climatic Region in Iraq, International Journal of Engineering Technology (IJET), 7(4.37), 163-167, 10.14419/ijet.v7i4.37.24094
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İpek,O., Bolatturk, A., Kan, M., Kurtulus, K., Investigation of Transient Numerical Simulation of Solidification and Thermal Behavior of Metal Molds with Conformal Cooling Channels, DOI: 10.24200/SCI.2018.50988.1953, Articles in Press, Accepted Manuscript , Available Online from 20 August 2018
 • 2 Bolatturk, A., İpek,O, Kurtulus, K., Kan, M., Design of Conformal Cooling Channels Using Numerical Methods in a Metal Mold and Calculating Exergy Destruction in Channels, Scientia Iranica, DOI: 10.24200/SCI.2018.50090.1502, Articles in Press, Accepted Manuscript , Available Online from 19 August 2018.
 • 3 Kurtulus, K., Coskun, A., Ameen, S., Yilmaz, C., Bolatturk, A., Thermoeconomic analysis of a CO2 compression system using waste heat into the regenerative organic Rankine cycle, Energy Conversion and Management, 168, 588-598, 2018. (DOI:10.1016/j.enconman.2018.05.037)
 • 4 Coskun, A., Bolatturk, A.,Kanoglu, M., "Thermodynamic Analysis and Optimization of Various Power Cycles for a Geothermal Resource", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 38(6), 850-856, 2016.
 • 5 Bolatturk, A., Coskun, A., Geredelioglu, C., "Thermodynamic and Exergoeconomic Analysis of Çayırhan Thermal Power Plant", Energy Conversion and Management, 101, 371-378, 2015. (DOI:10.1016/j.enconman.2015.05.072))
 • 6 Coskun, A., Bolatturk, A.,Kanoglu, M., "Thermodynamic and Economic Analysis and Optimization of Power Cycles for a Medium Temperature Geothermal Resource", Energy Conversion and Management, 78, 39-49, 2014. (DOI:10.1016/j.enconman.2013.10.045
 • 7 Bolatturk, A., Dağıdır, C., Güneş Radyasyonu Dikkate Alınarak Sıcak İklim Bölgelerindeki Binalarda Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi,Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,Journal of Thermal Science and Technology, 33(1),87-99,2013.
 • 8 Yilmaz,C., Kanoglu,M., Bolatturk,A., Gadalla,M. Economics of hydrogen production and liquefaction by geothermal energy,International Journal of Hydrogen Energy, 37(2),2058-2069,2012.
 • 9 Kanoglu M., Bolatturk A., Yilmaz C., Thermodynamic analysis of models used in hydrogen production by geothermal energy. International Journal of hydrogen Energy, 35(16),8783-8791, 2010.
 • 10 Kanoğlu M., Bolattürk A., Performance and parametric investigation of a binary geothermal power plant by exergy, Renewable Energy,33(11), 2366-2374, 2008.
 • 11 Bolattürk A., Optimum insulation thicknesses for building walls with respect to cooling and heating degree-hours in the warmest zone of Turkey, Building and Environment, 43(6),1055-1064, 2008.
 • 12 Bolattürk A., Kanoğlu M., Coskun A., Thermodynamic evaluation of first and second law performance of evaporative cooling schemes for regenerative gas turbines, Energy Exploration and Exploitation, 25(3), 227-246, 2007.
 • 13 Kanoğlu M, Bolattürk A, Altuntop N., Effect of Ambient Conditions on the First and Second Law Performance of an Open Desiccant Cooling Process, Renewable Energy, 32(6),931-946, 2007.
 • 14 Bolattürk A., Kanoğlu M., An investigation of energy versus exergy based optimization for power cycles, Energy Exploration and Exploitation, 24(4+5), 243-258, 2006.
 • 15 Bolatturk A., Determination of optimum insulation thickness for building walls with respect to various fuels and climate zones in Turkey, Applied Thermal Engineering, 26(11-12), 1301-1309, 2006.
 • 16 Yumrutaş R., Kanoğlu M., Bolatturk A., Bedir M.Ş., Computational Model for a Ground Coupled Space Cooling System with an Underground Energy Storage Tank, Energy and Buildings, 37(4), 353-360, 2005.
 • 17 Özkahraman H.T., Bolatturk A., The use of tuff stone cladding in buildings for energy conservation,Construction and Building Materials, 20(7), 435-440, 2006.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bolattürk, A., İpek, O., Kurtuluş K., Kan, M., Koru, M., Metal Bir Kalıpta Klasik Soğutma Kanalı ile Özgün Soğutma Kanalı Arasındaki Katılaşma Proseslerinin ve Termal Davranışlarının Nümerik Yöntemle Karşılaştırılması", ULIBTK'17, 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 13-16 EYLÜL 2017, Çorum
 • 2 Kurtuluş K., Ameen S., Bolattürk A., Coşkun A., 2015, “Atık Isı Kullanarak Ara Buhar Almalı Organik Rankine Çevrimi ile CO2 Sıkıştırılması”, 20.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK’15, 02-05 Eylül 2015,Balıkesir.
 • 3 Coşkun, A., Geredelioğlu, Ç., Bolattürk, A. Gökaslan, M.Y., "Çayırhan Termik Santralinin Ekserji ve Ekonomik Analizi", 19. Ulusal Isı bilimi ve Tekniği Kongresi, 9-12 Eylül 2013, Samsun
 • 4 Coşkun, A., Geredelioğlu, Ç., Bolattürk, A. Gökaslan, M.Y., "Çayırhan Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi", XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2013, İzmir
 • 5 Bolattürk, A. Gökaslan, M.Y.,Dagıdır C., "Soğuk Hava Depolarında Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Hesabı ve Enerji Tasarrufundaki Rolü", 19. Ulusal Isı bilimi ve Tekniği Kongresi, 9-12 Eylül 2013, Samsun
 • 6 Coşkun, A., Bolattürk, A., Kanoğlu, M., "Jeotermal Bir Kaynak İçin Güç Çevrimlerinin Termodinamik ve Ekonomik Analizleri", X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir.
 • 7 Yılmaz, C., Kanoğlu, M., Bolattürk, A., "Jeotermal Enerji İle Hidrojen Üretilmesi ve Sıvılaştırılması", X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir.
 • 8 Dağıdır, C., Bolattürk, A., "Sıcak İklim Bölgelerindeki Binalarda Isıtma ve Soğutma Yüküne Göre Tespit Edilen Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Karşılaştırılması", X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir.
 • 9 Aslan, V., Bolatturk, A., Yüksek Sıcaklıklarda Sarıçam Kerestenin Kurutulması, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 07-10 Eylül 2011, Zonguldak.
 • 10 Coşkun, A., Bolattürk, A.,Kanoğlu, M., “Kütahya’nın Jeotermal Kaynaklarından Elektrik Üretiminin Araştırılması”, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 6-9 Mayıs 2009, İzmir.
 • 11 Bolattürk, A., Dağıdır, C., "Enerji Tasarrufu Açısından Isıtma ve Soğutma Derece-Saat Yöntemine Göre Binalarda Optimum Yalıtım Kalınlığının Karşılaştırılması", 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 24-27 Haziran 2009, Sivas.
 • 12 Kanoğlu, M., Bolattürk, A. "Jeotermal Enerjinin Hidrojen Üretiminde Kullanımında Uygulanabilecek Modellerin Araştırılması", 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 24-27 Haziran 2009, Sivas.
 • 13 Coşkun, A., Koyun, T., Bolattürk, A., "R-12 ve R-500 Soğutucu Akışkanlara Alternatif Akışkanların Performans Değerlendirilmesi", I. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu, 9-12 Ekim 2008, İzmir
 • 14 Coşkun, A., Bolattürk, A., "''Alternatif Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevrimine Buharlaşmalı Soğutmanın Etkisi", IV. Ege Enerji Sempozyumu, 21-22-23 Mayıs 2008, İzmir
 • 15 Bolattürk, A., Coşkun, A., "Alternatif Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevriminde Enerji ve Ekserji Analizi", 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2007, Kayseri
 • 16 Bolattürk, A., Coşkun, A., Akgül, M.B., Kimyasal Olarak İyileştrimeli Gaz Türbinleri, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES'2006, 25-27 Mayıs 2006, Isparta
 • 17 Bolattürk, A., Özgür, A.E., Çevre Dostu Hidrokarbon Soğutucu AkışkanlarınIsı Pompası Sistemlerindeki Performans Analizi, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Isparta
 • 18 Bolattürk, A., Çevre Şartlarının Desisif Soğutma Sistemlerinin Performansı Üzerine Etkisi, İKLİM 2005, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu, 25-27 Şubat 2005, Antalya.
 • 19 Bolattürk, A., Sürekli Boru Reaktörde Equimolar Olmayan Homojen, İzoterm Gaz Reaksiyonlarında Kütle Transferi, ULIBTK'05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, Trabzon.
 • 20 Coşkun, A., Bolattürk, A., Bayhan, M., Su Enjeksiyonun Rejeneratörlü Brayton Çevriminin Performansına Etkisi, ULIBTK'05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, Trabzon
 • 21 İpek, O., Koru,M., Bolattürk, A., Doğalgazın Kullanımının Enerji Üretimi ve Çevre Açısından Termo-Ekonomik Analizi, I.Ulusal Konya Doğalgaz Sempozyumu ve Sergisi, 16-17 2005, Konya.
 • 22 Delikanlı, K., Bayhan, M., Jankowski, A., Bolattürk, A., Hidrojenin Motorlarda Kullanımı ve Motor Gürültüsüne Etkisi, IX. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2005, Bursa.
 • 23 Bayhan, M., Jankowski, A., Bolattürk, A., Coşkun, A., Esendemir, Ü., Hidrojen Enerjisinin Motorlu Araç Gürültüsüne Etkisi, II.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 26-28 Mayıs 2004, Kütahya
 • 24 Bolattürk, A., Binalarda optimum yalıtım kalınlıklarının hesabı ve enerji tasarrufundaki rolü, ULIBTK'03 14.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, Isparta
 • 25 Bolattürk, A., Dombaycı, Ö.A., Coşkun, A., Çevre şartlarının gaz akışkanlı güç santrallerinin performansına etkisi, ULIBTK'03 14.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, Isparta.
 • 26 Özkahraman, T., Bolattürk, A., Bina yapımında doğal bir taş olan köyke (kaynaklanmış tüf) kullanmanın enerji tasarrufundaki önemi, MERSEM'2003 Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, 18-19 Aralık 2003, Afyon.
 • 27 Dombaycı, Ö.A., Bolattürk, A., Değişen Rüzgar Hızlarına Uygun Darrieus Türbin Modelinin İyileştirilmesi, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES'2002, 16-18 Ekim 2002, İstanbul.
 • 28 İpek, O., Bolattürk, A., Enerji Üretimi ve Çevre Etkileşimi Açısından Kombine Çevrimli Tesislerin Önemi, III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 1995,Balıkesir.
 • 29 Bolattürk, A., Sürekli Boru Reaktörde, Homojen İzoterm Gaz Reaksiyonlarında, Mol Sayısı Artışının Kimyasal Dönüşüme ve Basınç Kaybına Etkilerinin İncelenmesi, IV. Yanma Sempozyumu, 19-21 Temmuz 1995, Bursa.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Coşkun, A., Bolattürk, A., Kanoğlu, M., "Jeotermal Kaynaklar için Güç Santrallerinin Termodinamik Analizi ve Optimizasyonu", 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 07-10 Eylül 2011, Zonguldak
 • 2 Bolattürk, A., Sürekli Boru Reaktörde Equimolar Olmayan Homojen, İzoterm Gaz Reaksiyonlarında Kütle Transferi, I. Ege Fizikokimya Günleri, 5-7 Haziran 2002, İzmir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Bolattürk, A., Coşkun, A., Akgül M.B., "Jeotermal Enerji Destekli ve Yakıt Yenilemeli Bir Kombine Çevrimin Performans Değerlendirilmesi", III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi, 17 Temmuz 2006, İstanbul
 • 2 Bolattürk, A., Ekzotermik Gaz Reaksiyonlarının Plug-Flow Reaktörde Soğutmalı Olarak İncelenmesi, Bilim Günleri, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 5-7 Mayıs 1999, Denizli
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kanoğlu, M., Yilmaz, C., Bolatturk, A. Economics of Hydrogen Production and Liquefaction by Geothermal Energy,ICCE-2010 10th International Conference on Clean Energy,15-17 September 2010, Famagusta, North Cyprus.
 • 2 Kanoğlu, M., Yilmaz, C., Bolatturk, A. Hydrogen Production and Liquefaction by Geothermal Heat and Power,ICH2P-2010 International Conference on Hydrogen Production,June 16-18, 2010, Istanbul, Turkey.
 • 3 Kanoğlu, M., Bolatturk, A., Yilmaz, C., Thermodynamics Analysis of Models Used in Hydrogen Production and Liquefaction by Geothermal Energy, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition,June 27-30, 2010, Denizli,Turkey
 • 4 Kanoğlu, M., Bolatturk, A., “Cost of Hydrogen Production by Geothermal Power”, IEEES_09 Proceedings of the Fourth International Exergy, Energy and Environment Symposium, April 19-23, 2009, AUS, Sharjah, UAE.
 • 5 Coskun, A., Bolatturk, A., Kanoğlu, M., “Thermodynamic Optimization of Various Cycles for a Geothermal Resource”, IEEES_09 Proceedings of the Fourth International Exergy, Energy and Environment Symposium, April 19-23, 2009, AUS, Sharjah, UAE.
 • 6 Bolattürk, A., Kanoğlu, M., Coşkun A., Effect of Evaporative Cooling on Performance of Regenerative Gas Turbine Cycle, CMES-04 The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, July 14-16 July 2004, Cappadocia,Turkey.
 • 7 Bilgin, A., Caran, Ş., Bolattürk, A., Geothermal Resources and Mineral Waters in Isparta and Surrounding Area, 13th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), 18-20 June 2003, Budapest, Hungary
 • 8 Bilgin, A., Bolattürk, A., Kurbanoğlu, C., Geothermal Energy in Western Anatolia and Preventation of Scaling, 12th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), 13-15 June 2001, Budapest, Hungary
 • 9 Bolattürk, A., Ekzotermik Gaz Reaksiyonlarının Laminar Akışlı Boru Reaktörde Soğutmalı Olarak İncelenmesi, ULIBTK'99 Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 28-29 Şubat 1999, Sakarya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sedeeq, M.S., Ameen, S. K., Bolatturk, A., Environmental Impact and Life Cycle Assessment of Economically Optimized Thermal Insulation Materials for Different Climatic Region in Iraq, 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, MEDICINE, AND APPLIED SCIENCES (ICEMAS), 24-26 Sep-2018, Turkey – Antalya.
 • 2 Ameen, S. K., Sedeeq, M.S., Bolatturk, A., Investigation of wind energy to generate electric power and its role to reduce environmental pollution in Iraq, 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, MEDICINE, AND APPLIED SCIENCES (ICEMAS), 24-26 Sep-2018, Turkey – Antalya.
 • 3 Bolatturk,A., İpek,O., Kurtulus,K., Kan,M., "Numerical Investigation Of Reaching Regime Temperature And Solidification Process In a Gravity Die Casting Mold With Conformal Cooling Channel", Internation Vocational Science Symposium, IVSS 2018, 26-28 April 2018, ANTALYA-TURKEY
 • 4 İpek,O., Bolatturk, A., Kan,M., Kurtulus, K., Gürel, B.,"Investigation of Thermal Behavior of Classical Cooling Channel Mold Core at Different Mold Surface Temperatures",Internation Vocational Science Symposium, IVSS 2018, 26-28 April 2018, ANTALYA-TURKEY
 • 5 İpek,O., Bolatturk, A., Kan,M., Gürel, B., Kurtulus, K., "Comparison of Cooling Performances of Classical and Original Cooling Channel Mold Core",Internation Vocational Science Symposium, IVSS 2018, 26-28 april 2018, ANTALYA-TURKEY
 • 6 Bolatturk, A., İpek,O, Kurtulus, K., Kan, M., Steady Stead Numerical Simulation of Mold Conformal Cooling Channels and Investigation of Exergy Destruction, ICCESEN 2017, 6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 04-08, October , 2017, Antalya
 • 7 İpek, O., Bolatturk, A., Kan, M., Kurtulus, K., Investigation of Numerical Simulation of Solidification and Thermal Behavior of Metal Molds with Original CoolingChannels, ICCESEN 2017, 6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 04-08, October , 2017, Antalya
 • 8 Bolattürk, A., The Effects of reactant Concentration on Temperature-Dependent Physical Properties and Conversion in exothermic Reaction in Cooling Tubular Reactor, ISTP-12 The Twelfth International Symposium on Transport Phenomena, 2000, İstanbul. (Abstract)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 BOLATTÜRK, A., 1992, Sürekli Boru Reaktörde, Homojen İzoterm Gaz Reaksiyonları Örneğinde, Mol Sayısı Artışının Basınç Kaybı ve Kimyasal Dönüşüme Etkilerinin Teorik İncelenmesi, Akdeniz Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta. Danışman : Prof. Dr. Z. Kazım TELLİ (S.D.Ü.)
 • Doktora Tezi
 • 1 BOLATTÜRK, A., 1997, Sürekli Boru Reaktörde Ekzotermik Gaz Reaksiyonlarında Soğutmanın Dönüşüme Etkisi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.Danışman : Prof. Dr. Z. Kazım TELLİ (S.D.Ü.)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 DAĞIDIR, C., 2011, Sıcak İklim Bölgelerindeki Binalarda Güneş Radyasyonu Dikkate Alınarak Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. Anabilim Dalı, Isparta
 • 2 GEREDELİOĞLU, Ç., 2011, Çayırhan Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. Anabilim Dalı, Isparta
 • 3 ASLAN,V.,2011, Yüksek Sıcaklıklar Altında Sarıçam Kerestesinin Kurutulmasının İncelenmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 COŞKUN, A.,2005, Gaz Akışkanlı Güç Santrallerinin verimliliği ve Enerji-Çevre İlişkisi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. Anabilim Dalı, Isparta
 • 5 KAMARLI, S.,2002, Isparta Yöresindeki Katı Atıkların Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. Anabilim Dalı, Isparta
 • 6 BÜYÜKÇELİK, İ., 2001, Soğutmalı Boru Reaktörlerde Reaksiyon Parametrelerinin Değişiminin İncelenmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. Anabilim Dalı, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 COŞKUN, A., 2011, Türkiye'deki Jeotermal Kaynaklar için Güç Santrallerinin Termodinamik Analizi ve Optimizasyonu, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. Anabilim Dalı, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kanoğlu, M., Bolattürk, A., Jeotermal Enerjinin Hidrojen Üretimi ve Sıvılaştırılmasında Kullanımının Termodinamik ve Ekonomik Analizi,TUBİTAK PROJESİ, 108M226
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, Danışmanlar Kurulu Üyesi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Applied Energy
 • 2 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.
 • 3 Applied Energy
 • 4 Applied Energy
 • 5 Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi/ Journal of Thermal Science and Technology
 • 6 Applied Energy
 • 7 Applied Energy
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.
VERDİĞİ DERSLER
Isı Transferi
IT1 Termodinamikte Özel Konular
IT2-Isı Yalıtımı
IT2-Yakıtlar ve Yanma
IT3-Bilgisayar Destekli Termodinamik Analiz
IT3-Kurutma Tekniği
Termodinamik
 
Bu İçeriği Paylaş!