KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114044
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-2447-7068
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 64
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 26.07.1989
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KLİMATOLOJİ VE METEOROLOJİ ANABİLİM DALI 26.03.1991
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 30.01.1996
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Akıllı Sistemler (Bulanık Mantık, Sinir Ağları, Genetik Algoritma ve Genetik Programlama),kitap okumak,Çevre,Deniz ve içsular avcılığı ve yönetimi, populasyon dinamiği, tatlısu istakozları,doğa sporları,Doğa sporları, kampçılık, atıcılık, bilgisayar ve internet,Enerji,Enerji Üretimi ve Kullanımı,güneş bacası,Güneş Enerjisi,Güneş Enerjisi Depolama Sistemlerinin Sentezi,Güneş Güç Kuleleri ,hava kirliliği,hidrojeoloji ,İklim Bilim,İstatistik,Oseanografi,Sportif Havacılık, ,Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi,Yenilenebilir Enerji Kaynakları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ Ahmet, Assessment of groundwater quality and usability of Salda Lake Basin (Burdur/Turkey) and health risk related to arsenic pollution. Journal of Environmental Health Science and Engineering , 681-706. Doi: 10.1007/s40201-021-00638-5, (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Determining the lake protected zones using GIS-based DRASTIC model to groundwatervulnerability in Salda Lake basin (Burdur/Turkey). TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES , 747-763. Doi: 10.3906/yer-1907-27, (2020), (SCI-Expanded)
 • 3 DAVRAZ AYŞEN, VAROL SİMGE, ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey). Environmental Monitoring and Assessment, 191(11), Doi: 10.1007/s10661-019-7889-y, (2019), (SCI-Expanded)
 • 4 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, APPLICATION OF A CONCEPTUAL WATER BUDGET MODEL FOR SALDA LAKE,(BURDUR/ TURKEY). Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(1), , 29-37. (2018), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YASDIMAN KAMİLE, TOKGÖZLÜ AHMET, ÖZDEMİR EMRAH TUNCAY, YASDIMAN EMRE, RECENT DEVELOPMENTS IN GLIDING AND GENERAL SPORTIVE AVIATION. OSTIV 2021 (2021). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ATAYETER YILDIRIM, TOKGÖZLÜ AHMET, BURDUR İLİ MERKEZ İLÇESİNİN COĞRAFİ ETÜDÜ(2014). AYRINTI OFSET, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 OSTIV MET PANEL 2021, Diğer Yayınlar, Editör, 17.02.2021 - 18.02.2021 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Çevre Sorunları
Doğal Afetler
Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi
Genel Ekoloji ve Çevre
Hidrografya
Hidrometeroloji ve Su Bilimleri
İklim Bilgisi
İklim Değişmesi ve Salınımları
Kent Klimatolojisi
Klimatik analizler
Klimatoloji Analiz Yöntemleri ve Metodları
Klimatoloji I
Klimatoloji II
Klimatolojide Alan Araştırmaları
Klimatolojik ve Hidrolojik Verilerin İklimsel Değişkenlik Analizleri
Osenografya
Öğretmenlik Uygulaması
Seminer (Yüksek Lisans)
Seminer I (Doktora)
Seminer II (Doktora)
Su Kaynakları Yönetimi
Tez (Yüksek Lisans)
Toprak Coğrafyası
Türk Dünyası Ülkeler Coğrafyası
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
Türkiye Hidroğrafyası
Türkiye İklimi
Uygulamalı Türkiye İklimi
Uzaktan Algılama
Uzaktan Algılama Teknikleri
Uzmanlık Alan Dersi 5 (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi 6 (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-4 (Yüksek Lisans)
Ülkeler Coğrafyası
 
Bu İçeriği Paylaş!