KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114044
E-Posta ahmettokgozlu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2447-7068
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 26.07.1989
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KLİMATOLOJİ VE METEOROLOJİ ANABİLİM DALI 26.03.1991
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 30.01.1996
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Akıllı Sistemler (Bulanık Mantık, Sinir Ağları, Genetik Algoritma ve Genetik Programlama),kitap okumak,Çevre,Deniz ve içsular avcılığı ve yönetimi, populasyon dinamiği, tatlısu istakozları,doğa sporları,Doğa sporları, kampçılık, atıcılık, bilgisayar ve internet,Enerji,Enerji Üretimi ve Kullanımı,güneş bacası,Güneş Enerjisi,Güneş Enerjisi Depolama Sistemlerinin Sentezi,Güneş Güç Kuleleri ,hava kirliliği,hidrojeoloji ,İklim Bilim,İstatistik,Oseanografi,Sportif Havacılık, ,Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi,Yenilenebilir Enerji Kaynakları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Actual Erosivity Risk Analysis Based On Ground Measurements and Remote Sensing Data (2011):
 • 2 M. Altunç, S. Tolun, Z. Aslan ve A. Tokgözlü: " KKTC Rüzgar Enerji Potansiyeli Analizi III, 2005-2008
 • 3 A. Hasan SIDDIQI, Zafer ASLAN and Ahmet TOKGOZLU, (2007): International Workshop II on Applications of Wavelets to Real World Problems, ISBN 978-975-0562-2-4
 • 4 M. Altunç, S. Tolun, Z. Aslan ve A. Tokgözlü: " KKTC Rüzgar Enerji Potansiyeli Analizi II, 2000-2003.
 • 5 S. Tolun, M. Altunc, Z. Aslan, D. Unsalan and A. Tokgozlu, (January 1998-December 1999): "Wind Energy Assessment I at the Northern Cyprus", Northern Cyprus Near Eastern University, Faculty of Maritime and İTÜ Faculty of Aeronautics, Suleyman Demirel University and Beykent University Co-operative Project, Part I.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 TOKGÖZLÜ A.,ASLAN Z., SIDDIQI, A. H.,(2005); Advanced Data Processes Of Some Meteororological Parameters''; Mathematical Models and Methods for Real World System, May.2005, USA.
 • 2 Siddiqi, A. H., Aslan Z. And Tokgözlü A.,2002,Wavelet Based Computer Simulation of Some Meteorological Parameters: Case Studies in Turkey, Current Trends in Industrial and Applied Mathematics, Kluwer Academic Publishers, Germany,
 • 3 Tokgözlü, A., Siddiqi, A. H. And Aslan, Z. , 2002.3. De- Noising And Analysis Of Flight Measurements, Current Trends in Industrial and Applied Mathematics, Anamaya Publishers, New Delhi.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Isparta ilinde koroner arter ektazisinin demografik özellikleri ve hastalığın bölgesel dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile gösterilmesiErcan Varol, Simge Varol, Ahmet Tokgözlü;Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009 Mart; 16(1), ISPARTA.
 • 2 Aslan, Z., M. Rasulov and A. Tokgözlü, (2006): "Dağ Dalgalarının Modellenmesi ve Motorsuz Uçuşlar", ABMYO Dergisi, S. 1, s. 1-11.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tokgözlü A., Aslan Z.,1995. Eğirdir Gölünde Rüzgar Enerji Potansiyelinin Etüdü ve Yararlanma Olanakları , Elektrik Dergisi, No. 86, 105-108, İstanbul-Türkiye.
 • 2 Aslan, Z., Tokgözlü, A., 1990. Dağ Dalgaları ve Planör Uçuşları, Uçantürk Haziran 1990, Sayı 337, 6-10;ANKARA.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tokgözlü, A., O.Kaynar, M.Altunç,M. Zontul, Z.Aslan, (2011): “Wnd Speed and Energy Potential Analyses”,
 • 2 “Applications of Statistical Models and Artificial Neural Networks to Investigate Thermals in Turkey”, OSTIV, Technical Soaring, Vol. 34, No. 1, (2010).
 • 3 “Effects of Cloud Cover Variations, El Nino andNAO on Thermal Potential”, OSTIV, Technical Soaring, Vol. 33, No. 4, (October-December2009), p. 117-125.
 • 4 Tokgozlu, A., M.Rasulov, , Z. Aslan, 2003. Modelling And Classification Of Mountain Waves. Technical Soaring ; A Journal Of The Soaring Society Of America,Inc. January,2005, Vol.29 , No. 1 , U.S.A.
 • 5 Ozdemir, G., A. Tokgözlü and Z. Aslan, (2007): "Atmospheric Parameters Effect on Fish Populations", Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Vol. 8, No: 2.
 • 6 Tokgözlü, A., Aslan, Z., 2000. Analysis of Atmospheric Boundary Layer and Lake- Land Interaction, A Journal Of The Soaring Society Of America, Inc. April,2000, Vol.24 , Num. 2 ,U.S.A.
 • 7 Tokgozlu, A., M. Altunç, C. Lindemann, Z. Aslan and H. Goymen, (2000): "Analysis of Atmospheric Boundary Layer and Lake-Land Interaction", Technical Soaring-A Journal of The Soaring Society of America Inc. and OSITV- ISSN#0744-8996, April, p. 56-62.
 • 8 Aslan, Z., and A. Tokgozlu, (1998): "Instability Indices for Atmospheric Convection", The Tech. And Sci. Journal of The Soaring Soc. Of America and OSTIV, Technical Soaring, Vol.22, No.1, p. 24-
 • 9 Tokgözlü, A., Aslan, Z., 1997. Instability Indices For Atmospheric Convection , Technikal Soaring ; A Journal Of The Soaring Society Of America, Inc. October 1997, Vol.22 ,Num. 1 , U.S.A.
 • 10 Tokgözlü, A., Aslan, Z.,1995. The Statistical Analysis Of Mountain Waves Over South hern Anatolia, Technical Soaring ; A Journal Of The Soaring Society Of America,Inc. October 1995, Vol.l9 , No. 4 , U.S.A.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ozdemir, G., A. Tokgözlü and Z. Aslan, (2007): "Atmospheric Parameters Effect on Fish Populations", Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Vol. 8, No: 2.
 • 2 Kuşat, M., Bolat, Y., Tokgözlü, A., 1995. Sudak Avcılığında Kullanılan Çöpçü (Neomacheilus angorae, Steindachner,1897) ve Taş yiyen (Cobitistaenia L.1758) Balıklarının Pare kata İğnesinde Canlı Kalma Süreleri, Ege Su Ürünleri Fakültesi, Journal Of Fisheries and Aquatıc Scıences , Vol.12, Num.1-2 , Bornova -İZMİR.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 - Kalyoncu, H., Dayıoğlu, H., Tokgözlü, A., Barlas, M. 2012. Andık Deresi (Isparta)'nde Yoğun Olarak Belirlenen Taksonların ve Su Kalitesinin istasyonlara Göre Değişimi ve CBS Haritalarında Gösterimi. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu,27-29 Ağustos 2012, S. 117, ISPARTA
 • 2 “Darı Deresi Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Nitzschia Türlerine Göre Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilerek Modellenmesi” Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu 04-06 Kasım 2010, Burdur.
 • 3 ŞENCAN, A., TOKGÖZLÜ, A., ASLAN, Z., YAKUT, A.K., 2006. Isparta ve ilçelerinde erozyon analizi için farklı bir yaklaşım, UTES' 2006, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Isparta, 493-501.
 • 4 ŞENCAN, A., TOKGÖZLÜ, A., YAKUT, A., GÜR, R., (2005); 'Güneşlenme Şiddetinin Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmini ', 23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı 2005, s:61-67, SDÜ, ISPARTA-TÜRKİYE.
 • 5 YAKUT, A.,ÇINAR, Ö., ŞENCAN, A., KIZILKAN, Ö., TOKGÖZLÜ, A., (2005); 'Dünyada ve Türkiye'de Rüzgar Enerjisinin Durumu ', 23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı 2005, s:33-40, SDÜ, ISPARTA-TÜRKİYE.
 • 6 TOKGÖZLÜ, A., UYSAL, M., (2005); 'Isparta'da Gözlenen Hava Kirliliğinin Meteorolojik Açıdan Değerlendirilmesi Ve Episot Frekans Analizi ', 23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı 2005, s:100-108, SDÜ, ISPARTA-TÜRKİYE.
 • 7 M.Altunç, , Tokgözlü, A., S. Tolun , Z. Aslan, D. Ünsalan And H. Göymen, 2002. Comparison Of Wind Energy Potential . EPMR - 2002, International Conference Environmental Problems of the Mediterranean Region, 12-15 April 2002, p. 80, Near East University, North Cyprus
 • 8 Tokgözlü A., Z. Aslan, 2002 . Isparta da Otamatik Rüzgar Hızı Ölçümlerinin Analizi" 4. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul,.
 • 9 Z.Aslan, Tokgözlü A., 2002. Göl Atmosfer Biyosfer Etkileşimi :Arazi Yüzey Özellikleri. Kafkas Üniversitesi Orman fakültesi, Artvin
 • 10 Tokgözlü A., 1998. Eğirdir Gölünde Buharlaşmayı Önleme Yöntemleri. ISVAK 1998 , Isparta
 • 11 Tokgözlü A., Z. Aslan,l995. Eğirdir Gölünde Rüzgar Enerji Potansiyelinin Etüdü ve Yararlanma Olanakları. 1. Türkiye Ulusal Rüzgar Enerjisi Sempozyumu , Haziran 1995, Sayı 86, İstanbul, 105-108
 • 12 Tokgözlü A.,1994.Balık Av Verimi Konusunda Meteorolojinin Önemi. S.D.Ü. 8. Mühendislik Haftası, Mayıs 1994, Isparta, 213-223
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tokgözlü A., B. Yıldız, M. Kuşat, 1997. Eğirdir Gölü Sudak (Stizostedion lucioperca Lin.,1758) Avcılığı Üzerine Etkili Bazı Meteorolojik Parametreler. İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi ve İstanbul Ticaret Odası 2. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi WORKSHOP 97 , Mart 1997, İstanbul
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ASLAN, Z., TOKGÖZLÜ, A., (2004); '1d- Wavelet Analysıs 1-Boyutlu Dalgacık Analizi: Türkiye Yağış Ortalamalarının, Rüzgar Alanları Ve Gravite Dalgalarının Wavelet Programı İle Yorumlanması', Bilgi Teknolojileri Kongresi-III Bildiri kitapçığı, S.282-287, Ekim-2004, DENİZLİ-TÜRKİYE.
 • 2 B. Yıldız, M. Kuşat, Tokgözlü A., 1997. Antalya Bölgesi Limanlarının Yapısı ve Balıkçılık Potansiyelinin tespiti., Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Nisan 1997,(poster), İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aslan, G. Erdemir and A. Tokgozlu, (2011): “Analyses of Climate Change Impacts on Wind Speed and Energy Potential by Using ANN”,
 • 2 “Wınd Speed And Energy Potentıal Analyses “Vth. International Workshop On Applications Of Wavelets To Real World Problems: Iww2010-Workshop, June 5-7, 2010, İstanbul
 • 3 “Impact Of Clımate Change On Raınfall Intensıty And Precıpıtatıon Concentratıon Index“ Vth. International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems: IWW-2010-Workshop, June 5-7, 2010, İstanbul.
 • 4 A. Tokgozlu and Z. Aslan, (2010): ‘Applications of Statistical Models and ANN to Define Onset and Organization of Thermals’,
 • 5 Application of Wavelet in Analyses of Solar Radiation and Solar Energy Potential
 • 6 N. Cağlar, A. Tokgözlü and Z. Aslan; (2009): “Application of Wavelet in Analyses of Solar Radiation and Solar Energy Potential”,
 • 7 Wavelet Analyses of Oil Prices, USD Variations and Impact on Logistics ”, IVth. International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems: IWW2009-Workshop, June 5-7, 2009, Adapazarı.
 • 8 Z. Aslan, B. Oğuzhan, Z. N. Çağlar, N. Yeniçerki, A. Tokgözlü, "Application of Wavelet Techniques on Soil Erosion Risk", Proceedings of the 6th International Symposium Agro Environ: Natural Resources Concervation, Use and Sustainability, p. 23-29, April 28th - May 1st, 2008, Antalya, Turkey.
 • 9 A. Tokgözlü, D. Okçu, S. Söğüt and Z. Aslan, "Wavelet Analysis of Wind Velocity", Int. Workshop III: Mini Symposium on Applications ou Wavelets to Real World Problem, May 28-29, 2008, IAÜ, ISBN: 978-975-00652-4-8, p.63-67, Istanbul.
 • 10 Tokgözlü A. Yrd. Doç. Dr, and Z. Aslan, Prof. Dr., "Analysis od Cloud cover and effects on thermals potential variation "Organisation Scientifique et Technique Internationale du Vol à Voile International Scientific and Technical Soaring Organisation ; XXIX OSTIV Congress, Meteorological Panel, Lüsse, Germany , August 6 - 13, 2008.
 • 11 TOKGÖZLÜ, A., ŞENCAN, A., ASLAN, Z., 2006. Artificial Neural Network in Erosion Risk Analysis. Agricultural Constraints in the Soil-Plant-Atmosphere Continuum, Proceedings of the International Symposium, 4-7 September 2006, Ghent, Belgium, 15-21.
 • 12 OZTOPAL, A., ASLAN, Z., TOKGOZLU, A., SEN, Z, (2006): Vertical Velocity Analysis in Turkey, , OSTIV Meteorolgical Panel, 24-26 November 2006, Berlin, Germany.
 • 13 ŞENCAN, A., TOKGÖZLÜ,A., ASLAN, Z.,(2005); 'Estımatıon Of Evaporatıon Wıth Ann And Wavelet Methods' International Workshop On Applications Of Wawelets To Real World Problems, IWW2005, p.109-120, İSTANBUL-TÜRKİYE
 • 14 CAN, Z.A., TOKGÖZLÜ, A., OĞUZ, O., and ASLAN, Z.,(2005); 'Wavelet Analysis of Air Pollution and Climate Variability' International Workshop On Applications Of Wawelets To Real World Problems, IWW2005, p.277-290, İSTANBUL-TÜRKİYE.
 • 15 TOKGÖZLÜ,A., ASLAN, Z., ŞENCAN, A., (2005); 'Flıght Data Analysıs For Thermıc Potentıal' Scientific Section and Meteorological Panel, OSTIV2005-İstanbul-TÜRKİYE.
 • 16 ASLAN, Z.,. TOKGÖZLÜ, A.,(2004); "Climatic Changes Of Gliding Conditions ", Scientific Section and Meteorological Panel, OSTIV2004-Germany.
 • 17 Altunc, M., Tokgozlu, A., Tolun, S., Aslan, Z., (2004): " Hourly and Monthly wind speed Analysis of TRNC:, 2 ND International symposium on electrical, electronic and computer engineering, p.208-216, 11-13 March 2004, Nicosia , North Cyprus
 • 18 Tokgozlu A., Sencan A., Aslan Z., (2004): "A New Model for Prediction of Data in Meteorology", Agro Environ 2004, Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment, 20-24 October 2004, Udine , Italy
 • 19 Aslan, Z., O. Oğuz, A. Tokgözlü and A. H. Siddiqi, "Wavelet Analysis of Rainfall Characteristics and Effects on Soil Erosion", Workshop: Agro Environ 2004, Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment, 21 October 2004, Udine , Italy .
 • 20 Tokgozlu, A., M.Rasulov, , Z. Aslan, 2003. Modelling And Classification Of Mountain Waves. 27. OSTIV Congress , 1-6 Agustos 2003,Leszno, Poland
 • 21 Söğüt, A. S. Z. Aslan, D. Okçu, C. Saydam and A. Tokgozlu, (2002): "Air, Sea - Land Interactions: Climatological Effects on Saharan Dust, Emiliania Huxleyi Blooms in Mediterranean Sea", EPMR - 2002, International Conference Environmental Problems of the Mediterranean Region, 12-15 April, p. 80, Near East University, North Cyprus.
 • 22 Altunç, M., A. Tokgözlü, S. Tolun , Z. Aslan, D. Ünsalan And H. Göymen, "Comparison Of Wind Energy Potential " EPMR - 2002, International Conference Environmental Problems of the Mediterranean Region, 12-15 April, p. 80, Near East University, North Cyprus.
 • 23 M. Altunc, Tokgözlü, A., And A. H. Siddiqi, 2001. De-Noising of Wind Speed Data and Wınd Energy Assessment. First International Conference on Industrial & Applied Mathematics in Indian Sub-Continents& VI th. Annual Conference of ICIAM, Gru Nanak dev University, January 22-25, Amritsar, India.
 • 24 A. H. Siddiqi, Z. Aslan, And Tokgözlü, A., 2001. Wavelet Based Computer Simulation of Some Meteorological Parameters: Case Studies in Turkey. The First Saudi Science Conference, p. 413-414, 9-11 April, Dhahran- Saudi Arabia.
 • 25 M. Altunç, , S. Tolun, H. Göymen, D. Ünsalan, Z. Aslan And Tokgözlü, A., 2001. Analysis of Wind Energy Potential in Northern Cyprusi. NEU-CEE 2001 Electrical, Electronic and Computer Engineering 9th National Symposium, p. 46-49, 23-25 May, Lefkoşa ,KKTC
 • 26 Tokgözlü, A., V.P. Saxena, S. Ocak, And F. Ertürk, 2001. Transeient Concentration Distribution of Pollutants Over Isparta. p. 403-409, 25-28 September, İTÜ, İstanbul
 • 27 A. S. Söğüt, Z. Aslan, D. Okçu, C. Saydam And Tokgozlu, A., 2002. Air, Sea - Land Interactions: Climatological Effects on Saharan Dust, Emiliania Huxleyi Blooms in Mediterranean Sea. EPMR - 2002, International Conference Environmental Problems of the Mediterranean Region, 12-15 April, p. 80, Near East University, North Cyprus.
 • 28 Z. Aslan, Tokgözlü A., 2000. Climatological Changing Effects on Rainfall Erosivity and Wind Erosion. 2nd. Int. Symposium on New Tech. For Environmental Monitoring and Agro-Applications, 18-20 Oct. 2000, Tekirdag/ Turkey.
 • 29 Tokgözlü A., M. Altunç, C. Lindemann, Z. Aslan And H. Goymen, 1999. Analysis of Atmospheric Boundary Layer and Lake- Land Interaction. 26th. OSTIV Congress, 2.2. Climatology Session, 6-13 August, 1999, Bayreuth, Germany.
 • 30 Z. Aslan, Tokgözlü A., 1998. Water Erosion ın Turkey and Their impacts on enviroment. Proceedings of international symposium.Agro-envıronmental ıssues and future strategıes, Universty of Agrıculture Faisalabat, Pakistan.
 • 31 Tokgözlü A., Z. Aslan, l997. Instability Indices For Atmospheric Convection . 25. Ostıv Congress 1997, Fransa.
 • 32 Tokgözlü A., Z. Aslan, l995. The Statistical Analysis of Mountain Waves over South hern Anatolia . 24. Ostıv Congress 1995 , Omarama - New Zealant.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 “Application of Wavelet in Analyses of Solar Radiation and Solar Energy Potential”, IVth. International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems: IWW2009-Workshop, June 5-7, 2009, Adapazarı.
 • 2 “Wavelet Analyses of Wind EnergyPotential”, IVth. International Workshop on Applications of Wavelets to Real WorldProblems: IWW2009-Workshop, June 5-7, 2009, Adapazarı.
 • 3 ASLAN, Z, ÖZTOPAL, A., TOKGOZLU, A., and SEN, Z.,2006 .Vertical Velocity Analysis in Turkey. OSTIV Workshop Meteorological Panel BERLIN 2006
 • 4 Özdemir, G., Tokgözlü, A., Aslan, Z.,(2005) 'Atmospheric Parameters Effect on Fish Populations: Part II', Agriculture And Food Safety Within The Context Of European Union Legislation , Trakya Üniversitesi, p 48, TEKİRDAG-TÜRKİYE.
 • 5 TOKGÖZLÜ, A., SENCAN , A. and ASLAN, Z.,(2004); "New Model For Prediction Of Data In Meteorology", AGRO ENVIRON 2004,p:733, Udine- ITALY
 • Uluslarası toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Tokgözlü A. Yrd. Doç. Dr, Dİğerleri; May 2 st, 2008, Antalya, Turkey'' Yüzey Ve Uydu Verilerine Dayalı Potansiyel Ve Aktüel Erozyon Riski, Arazi Kullanımında Destek Sistemi''Bogaziçi Ü , SDÜ, Beykoz Lojistik MYO destekli proje kapsamında yapılan Uluslar arası Çalıştay .
 • 2 . KAHRAMANER, Y.. ÖZDEMIR, G., KARACA, Y., TOKGOZLU, A., and ASLAN, Z. (2006): Performance of Agricultural Engineering Students ad an Empirical Model of Effecting Factors: ; Proceeding of the International Symposium: AgroEnviron2006, Agricultural Constraints in the Soil Plant Atmosphere Continuum, Ghent, Belgium, p. 305-310.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tokgözlü A., l991. Eğirdir Gölünde Rüzgar, Hava Sıcaklığı ve Göl Suyu Sıcaklığı Parametrelerinin Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Deniz Bilimleri ve Coğrafya Ens. Klimatoloji-Meteoroloji A.B.D., Yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • Doktora Tezi
 • 1 Tokgözlü A.,l996. Eğirdir Gölünde Buharlaşma ve Buharlaşmayı Önleme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Deniz Bilimleri ve Coğrafya Ens. Klimatoloji-Meteoroloji A.B.D., Doktora tezi, İstanbul
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tokgözlü A. Yrd. Doç. Dr, ve diğerleri; May 2 st, 2008, Antalya, Turkey- TUJJB-TUMAHAP-01-06 '' Yüzey Ve Uydu Verilerine Dayalı Potansiyel Ve Aktüel Erozyon Riski, Arazi Kullanımında Destek Sistemi''Bogaziçi ü. , SDÜ, Beykoz Lojistik MYO destekli proje
 • 2 S. Tolun, M. Altunç, Z. Aslan, D. Unsalan And Tokgözlü Ahmet , 2003,Wind Energy Assessment I at the Northern Cyprus. Northern Cyprus Near Eastern University, Faculty of Maritime and İTÜ Faculty of Aeronautics, Suleyman Demirel University and Beykent University Co-operative Project, (2.Bölüm.).
 • 3 - M. Altunç, Z.Aslan, S. Tolun, A. Tokgözlü, 2003: "Wind Energy Assessment of Northern Cyprus III", Northern Cyprus Near East University Faculty of Maritime Studies, Istanbul Commerce University, İTÜ Faculty of Aeronautics and Suleyman Demirel University Co-operative Project, NEU, Lefkoşa, TRNC. Continueing (devam etmekte)
 • 4 S. Tolun, M. Altunç, Z. Aslan, D. Unsalan And Tokgözlü Ahmet , (January 1998-December 1999). Wind Energy Assessment I at the Northern Cyprus. Northern Cyprus Near Eastern University, Faculty of Maritime and İTÜ Faculty of Aeronautics, Suleyman Demirel University and Beykent University Co-operative Project, (1.Bölüm.).
 • 5 Sungur Korkutata ve Grubu, Tokgözlü A., 1996. Trakya bölgesinin klimatik etüdü. İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Deniz Bilimleri ve Coğrafya Ens. Klimatoloji-Meteoroloji A.B.D., İstanbul.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Karagüzel R.,Taşdelen S., Akyol E., Tokgözlü ., 1995. Eğridir Gölü Hidrolojisi .S.D.Ü. Ön Rapor ; Nisan 1995 , Sayfa 62, ISPARTA.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Vth. International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems: IWW-2010-Workshop, June 5-7, 2010, İstanbul.
 • 2 "Wavelet Analysis ", Int. Workshop IV: Mini Symposium on Applications ou Wavelets to Real World Problem, 2009, ADAPAZARI,June 5-7.
 • 3 HGK-TUJJB-TUMAHAP-01-06 WORKSHOP III Erosivity Risk Analysis based on Ground Measurements and Remote Sensing Data, TUJJB-TUMAHAP-01-06” Booklet -Measuring and Computing Techniques on Agricultural Issues 2009 düzenleme komitesi
 • 4 Tokgözlü A. Yrd. Doç. Dr,ve diğerleri; May 2 st, 2008, Antalya, Turkey- TUJJB-TUMAHAP-01-06 '' Yüzey Ve Uydu Verilerine Dayalı Potansiyel Ve Aktüel Erozyon Riski, Arazi Kullanımında Destek Sistemi''Bogaziçi ü. , SDÜ, Beykoz Lojistik MYO destekli proje kapsamında yapılan Uluslar arası Çalıştay .
 • 5 "Wavelet Analysis of Wind Velocity", Int. Workshop III: Mini Symposium on Applications ou Wavelets to Real World Problem, 2008, IAÜ, İstanbul, May 28-29
 • 6 Wavelet Analysis of Wind Velocity", Int. Workshop II: Mini Symposium on Applications ou Wavelets to Real World Problem, 2007, IAÜ, İstanbul, JUNE 8-9
 • 7 International Workshop On Applications Of Wawelets To Real World Problems, IWW2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi, TÜBİTAK, IWW2005, ortaklığında düzenlenen konferansta organize komitesindeki görev , 2005-İSTANBUL-TÜRKİYE
 • 8 Scientific Section and Meteorological Panel, OSTIV2005 İstanbul Anadolu Bil. Meslek Yüksek Okulu, THK, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTÜ ve SDÜ, ortaklığında düzenlenen konferansta organize komitesindeki görev ,2005 -İstanbul-TÜRKİYE
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı 2005, Çalıştay Organize Komite Başkanlığı, SDÜ VE Isparta DMİ., 2005-ISPARTA-TÜRKİYE.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı 2005, Çalıştayı Bilimsel Komite Üyeliği, SDÜ VE Isparta DMİ., 2005-ISPARTA-TÜRKİYE.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 İCTP TRİESTE İTALYA
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 küresel iklim değişimi konusunda Anadolu Teknik L. konuşmacı
 • 2 TMMOB Makine Mühendisleri odasının düzenlemiş olduğu 'Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 2005' ne SDÜ. Enerji Sistemlerini tanıtımı amacıyla sergiye panelist olarak katılındı.2005-Mersin- TÜRKİYE.
 • 3 23 Mart Dünya Meteoroloji Çalıştayı 2005, Çalıştay Organizesi , SDÜ VE Isparta DMİ., 2005-ISPARTA-TÜRKİYE.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ODASI
 • 2 OSTIV
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 sdü diploma töreni
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005
 • 2 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005
 • 3 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2006
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 fen edebiyat fakültesi coğrafya bölüm başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 FİZİKİ COĞRAFYA ABD BŞK.
 • 2 FİZİKİ COĞRAFYA ABD BŞK.
 • 3 Bölgesel Coğrafya A.B.D. (Tedriren)
 • 4 Fikizi Coğrafya A.B.D. başkanlığı
 • 5 Fikizi Coğrafya A.B.D. başkanlığı
 • 6 yenilenebilinir enerji kaynakları araştırma merkezi müdür yardımcısı
 • 7 Fikizi Coğrafya A.B.D. başkanlığı
 • 8 Türkiye Coğrafyasi ABD Başkanlığı (vekalet)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Su Enstitüsü Komisyon Üyeliği
 • 2 Su Enstitüsü Komisyon Üyeliği
 • 3 SDÜ. SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
 • 4 SDÜ. SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 ATATÜRK GENÇLİĞİ HAVACILIK ŞENLİĞİ
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 AR-GE İNOVASYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞTAYINDA RÜZGAR ENERJİSİ KONUSUNDA KONUŞMACI, BATA,2010
 • 2 Seramik
 • 3 Tokgözlü A. Yrd. Doç. "Türkiye de Havacılık ve Planörcülük ". SDÜ, Isparta, 25 Mayıs 2008.
 • 4 sdü. havacılık kulup başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 SDÜ. BAHAR ŞENLİĞİ KOMİTESİ ÜYESİ
 • 2 SDÜ. BAHAR ŞENLİĞİ KOMİTESİ ÜYESİ
 • 3 SDÜ. BAHAR ŞENLİĞİ KOMİTESİ ÜYESİ
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 THK. meteorolojik danişmanliği
VERDİĞİ DERSLER
METEOROLOJİ VE KLİMATOLOJİ 1
ARAZİ ÇALIŞMALARI 3
BİLGİSAYAR
COĞRAFİ İSTATİSLİK
COĞRAFYADA VERİ DEĞERLENDİRME
ÇEVRE SORUNLARI
DOĞAL AFETLER
Fotogrametri
Fotogrametri 2
GENEL EKOLOJİ VE ÇEVRE
HAVA KİRLİLİĞİ METEOROLOJİSİ
hidroğrafya
İKLİM BİLGİSİ
KLİMATOLOJİ 1
KLİMATOLOJİ VE METEOROLOJİ 2
TOPRAK COĞRAFYASI
 
Bu İçeriği Paylaş!