KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden Mekanizasyonu Ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2111309
E-Posta rasitaltindag@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr/fakulteler/mmf/bolumler/maden/rasit/index.html
ORCID ID 0000-0002-5397-7312
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 28.06.1989
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 03.09.1993
Doktora ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 04.11.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Doğal taşlar ve Mermer teknolojisi, Kaya mekaniği, Kazı mekaniği ve mekanizasyon
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ALTINDAG, R., Güney, A."ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value", The complete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring: 1974-2006, (Eds. R. Ulusay & J.A. Hudson), 109-112, (2007).
 • 2 Raşit Altindag, Nazmi Şengün, Avni Güney, Mahmut Mutlutürk, Remzi Karagüzel and Turgay Onargan, The Integrıty Loss Of Physıcomechanıcal Propertıes Of Buıldıng Stones When Subjected To Recurrent Cycles Of Freeze-Thaw (F-T) Process,Fracture and Failure of Natural Building Stones, (Ed. Kourkoulis, S.K.), Chapter 6.2: Freeze-Thaw, 363-372, Springer.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Altındag, R., Türkiye Doğal taş sektöründe fırsatlar ve tehtidler, Turquoise international, Ocak-Şubat-Mart 2016, Sayı 49,234-237.
 • 2 Sarıkaya, H., Altindag, R., Investigation of Neutron Shielding with Boron Concrete Additive,Usak University Journal of Material Sciences 2 (2015) 7 -11
 • 3 Altindağ, R., Akçay, U.Ç., Şengün, N., Doğal taşların kullanımında mikrobiyel kirlilik, Tourquise dergisi, 2009, 182-187.
 • 4 Sarıkaya H. ,Şengün N. ,Altindağ R. ,Başyiğit C. ,Zeolit Katkılı Betonların Elastisite Modülünün Tahmin Edilmesi ,E-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences ,Vol.4 (4) ,483-494 ,2009 .
 • 5 Sarıkaya, H., Altındağ, R., 2008, Denizli mermer sektörü ve Türkiye Mermer Sektöründeki Yeri, Mermer Dergisi, Kasım-Aralık, 58-62.
 • 6 Güneş,A.N., Altındağ, R., Bilgin, A., "Mermerlerdeki renklilik ve desen", Mermer Dergisi, Şubat -Mart 2008, 176-179.
 • 7 Altındağ, R., Şengün, N., Oğuz, B., Doğal Taşların Kimlik Bilgilerindeki Farklılıklar ve Önemi, Mermer Dergisi, Mart-Nisan 2006.
 • 8 Güneş, N.A., Altındağ, R., Mermerlerdeki Mineralojik-Petrografik Yapının Kesme Performansı üzerindeki Etkisi, Mermer Dergisi, Mart-Nisan 2006.
 • 9 Altindağ, R., Onargan, T., Doğal Taş Sektöründe Ürün Tanıtım Kataloglamasındaki Hatalar, Mermer Dergisi, Şubat-Mart 2005.
 • 10 Altındağ, R., "Kayaçlarda Kırılma Tokluğu ve Diğer Mekanik Özellikler Arasındaki İlişkiler", D.E.Ü. Fen-Mühendislik Dergisi, C.2, S.2, 39-47 (2000)
 • 11 Altındağ, R., "Darbeli delmede Gevreklik Analizi", Geosound/Yerbilimleri Dergisi, V.7, 161-169 (2000).
 • 12 Altındağ, R., "Kayaçların eksenel yük dayanımı ile bazı mekanik özellikleri arasındaki ilişkiler", Geosound/Yerbilimleri dergisi, Sayı 32, 1-10 (1998).
 • 13 Altındağ, R. ve Güney, A. "Tamburlu kesicilerin çalışma koşullarına göre performanslarının incelenmesi", O.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, 53-64 (1996).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akbay, D., Altindag, R., Reliability and evaluation of point load index values obtained from different testing devices, JOURNAL OF THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.120, ss.181-190, 2020
 • 2 Ekincioğlu, G., Altındağ, R. Investigation of the Effect of Boron Carbide-Added Diamond Sockets on Cutting Performance in Granite Cutting. Arabian Journal of Geosciences, DOI: 10.1007/s12517-019-4329-9, 2019
 • 3 Demirdag, S., Sengun, N., Ugur, I., Altindag, R. (2018). Estimating the uniaxial compressive strength of rocks with Schmidt rebound hardness by considering the sample size. Arabian Journal of Geosciences, 11(17), 502. DOI: 10.1007/s12517-018-3847-1
 • 4 Sengun N., Demirdag S., Ugur I., Akbay D., Altindag R. Assessment of the physical and mechanical variations of some travertines depend on the bedding plane orientation under physical weathering conditions. Construction and Building Materials 98 (2015) 641–648.
 • 5 Ugur I., Sengun N., Demirdag S., Altindag R. Analysis of the alterations in porosity features of some natural stones due to thermal effect. Ultrasonics, DOI: 10.1016/j.ultras.2014.01.013
 • 6 Sengun, N., Altindag, R., Prediction of Specific Energy of Carbonate Rock in Industrial Stones Cutting Process. Arab J Geosci (2013) 6:1183–1190DOI 10.1007/s12517-011-0429-x.
 • 7 Altindag, R., CORRELATION BETWEEN P-WAVE VELOCITY AND SOME MECHANICAL PROPERTIES FOR SEDIMENTARY ROCKS, The journal of the south African Institute of mining and metallurgy, 229-237, March 2012.
 • 8 Akkurt, I., Altindag,R., Gunoglu,K.,Sarıkaya, H., 2012, Photon attenuation coefficients of concrete including marble aggregates, Annals of nuclear Energy, 43,56-60.
 • 9 Altindag, R.,Guney,A., Predicting the relationships between brittleness andmechanical properties (UCS, TS and SH) of rocks,Scientific Research and Essays Vol. 5(16), pp. 2107 - 2118, 2010.
 • 10 Demirdag S., Tufekci K., Kayacan R., Yavuz H., Altindag R., Dynamic mechanical behavior of some carbonate rocks, Int. J. of Rock Mech. & Mining Sci., 47(2), 307-312.
 • 11 Kucuk K., Genis M., Onargan T., Aksoy C.O., Guney A., Altındag R., 2009, Chemical injection to prevent building damage induced by groundwater drainage from shallow tunnels, Int. J. of Rock Mech. &Min. Sci.,46, 1136-1143.
 • 12 Demirdag,S., Yavuz,H., Altindag,R., 2009, The effect of sample size on Schmidt Rebound Hardness value of rocks, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 46, 725-730,
 • 13 Akkurt, I., Altindag, R., Basyigit,C., kilicarslan, S., The effect of barite rate on the physical and mechanical properties of concretes under F-T cycle, Materials and Design, 29, 2008, 1793-1795.
 • 14 I. Akkurt, R. Altindag, T. Onargan, C. Basyigit, S. Kılıncarslan, M. Kun, B. Mavi and A. Güney, The properties of various igneous rocks for γ-ray shielding,Construction and Building Materials, 21,2007,2078-2082.
 • 15 Altindag, R., Güney, A."ISRM Suggested Method for determining the Shore Hardness value of rock", Int. J. of Rock Mech. and Min. Sci., 43, 19-22, (2006).
 • 16 Başyiğit, C., Akkurt, I., Altindag, R., Kilicarslan, S., Akkurt, A., Mavi, B., Karagüzel, R.,"The effect of freezing-thawing (F-T) cycles on the radiation shielding properties of concretes", Building and Environment, 41, 1070-1073,2006.
 • 17 H. Yavuz, R. Altindag, S. Sarac, I. Ugur, N. Sengun, Estimating the index properties of deteriorated carbonate rocks due to freeze-thaw and thermal shock weathering, Int. J. of Rock Mech. and Min. Sci.,43(5), 767-775(2006).
 • 18 Mutlutürk, M., Altındağ, R., Türk, G., " A decay function model for the integrity loss of rock when subjected to recurrent cycles of freezing-thawing and heating-cooling", Int. J. of Rock Mech. and Min. Sci., 41, 237-244, (2004).
 • 19 Altındağ, R., " Correlation of specific energy with rock brittleness concepts on rock cutting", The J. of The South African Inst. of Min. and Metall., April, 163-171, (2003).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Altindag, R. "Evaluation of drill cuttings in prediction of penetration rate by using coarseness index and mean particle size in percussive drilling", Geotechnical and Geological Engineering, 22, 417-425, (2004).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sengun,N., Altindag, R., Demirdağ, S., Yavuz, H., P-wave velocity and shmidt rebound hardness value of rocks under uniaxial compressional loading, Int. J. of Rock Mech. & Mining Sci., Vol.48-4, p.693-696, 2011.
 • 2 Altindag, R., 2010,Reply to the Discussion by Yagiz on "Assessment of Some Brittleness Indexes in Rock-Drilling Efficiency" by Altindag, Rock Mechanics and Rock Engineering,ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, 43(3),375-376.
 • 3 Altindag, R. Assesment of some brittleness indexes in rock-drilling efficiency, Rock Mech. Rock Engg., 43(3),361-370.
 • 4 Altindag, R., Guney, A., Authors' Reply to Discussion by R. Göktan on "ISRM suggested Method for determining the Shore Hardness value for rock". 43,998-999, 2006.
 • 5 Altindag, R., Güney, A., Effect of the specimen size on the determination of consistent Shore hardness values, Int. J. of Rock Mech. and Min. Sci., 42, 153 - 160, (2005).
 • 6 Kahraman,S. Altindag,R. "A brittleness index to estimate fracture toughness", Int. J. of Rock Mech. and Min. Sci., 343-348, (2004).
 • 7 Altindag, R. Alyildiz, S.I., Onargan, T. "Mechanical property degradation of ignimbrite subjected to recurrent freeze-thaw cycles", Int. J. of Rock Mech. and Min. Sci.,41, 1023-1028, (2004).
 • 8 Altındağ, R., " Estimation of penetration rate in percussive drilling by means of coarseness index and mean particle size", Rock Mech Rock Engng., 36 (4), 323-332 (2003).
 • 9 Altindag, R., "Reply to Denkhaus- Brittleness and Drillability",The J. of The South African Inst. of Min. and Metall.,525,March, (2003).
 • 10 Altındağ, R., "The evaluation of rock brittleness concept on rotary blast hole drills", The J. of The South African Inst. of Min. and Metall., January/February, 61-66 (2002).
 • 11 Altındağ, R., "Effects of specimen volume and temperature on measurements of Shore hardness", Rock Mech Rock Engng., 35(2), 109-113 (2002).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirdağ, S., Efe T., Şengün N., Tüfekçi K., Altındağ R. 2018. Kayaçların direkt çekme dayanımlarının belirlenmesinde kullanılacak en uygun dumbel şekilli numune geometrisinin belirlenmesi. KAYAMEK’2018- 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 3-5 Ekim, 2018 Trabzon, Türkiye. pp:305-315.
 • 2 D. Akbay, R. Altındağ, Nokta yükleme dayanımı deneyinde yükleme kolu boyunun yenilme yüküne etkisinin belirlenmesi, KAYAMEK'2018, 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 26-31, 3-5 Ekim 2018, Trabzon/Türkiye.
 • 3 R. Altındağ, D. Akbay, N. Şengün, S. Demirdağ, İ. Uğur, 2016 "Türkiye’de Yeraltı Yapıları Ve Mühendislik Eğitiminde Yeri", 1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi, 26-28 Mayıs 2016, Ankara, 775-786.
 • 4 Altindağ,R., Şengün, N., Demirdağ,S., Koçcaz,C.E., Totiç,E., Ürün,F., 2011, Darbeli delik delmede uç tipinin ilerleme hızına ve pasa irilik katsayısına etkisi, X. Bölgesel kaya mekaniği sempozyumu bildiriler kitabı,79-85.
 • 5 Altındağ, R., Ayhan, M., 2010, Mermercilik sektöründe Üniversite-Sanayii İşbirliği Ar-GE Projeleri, Kamu-Üniversite-Sanayii İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, Diyarbakır, 86-89.
 • 6 Şengün, N., Altindağ, R., Demirdağ, S., Koççaz, C.E., 2010, Mermer İşleme Fabrikalarında Oluşan Gürültü Kirliliğinin İşçi Sağlığı ve İlgili Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi,İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu16-18 Haziran 2010.
 • 7 Altındağ, R., Türkiye Doğal Taş Sektörünün Bugünü Ve Geleceği, Geçmişten geleceğe Ticari Yapılarda Taş, Antalya, 2009.
 • 8 Ekincioğlu, G., Şengün, N., Altındağ, R., 2009,Kayaçların delme oranı indeksi (DRI) ile Fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, 4. Sondaj sempozyumu bildiriler kitabı, 123-129, İzmir,
 • 9 Mutlutürk, M., Altindağ, R., Terk edilmiş mermer ocakları ve çevre etkileşimi: Burdur-Isparta-Antalya örnekleri, Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve çevresel etkilerinin azaltılması sempozyumu, 230-240, Diyarbakır, 2009.
 • 10 Altındağ, R., Doğal taş sektörünün ekonomik göstergeleri- yansımaları ve eğilimleri, Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve çevresel etkilerinin azaltılması sempozyumu, 248-258, Diyarbakır, 2009.
 • 11 ALTINDAĞ,R., MUTLUTÜRK, M., ŞENGÜN, N., KAYAÇLARIN GEVREKLİK VE CERCHAR AŞINMA İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, IX. Bölgesel kaya mekaniği sempozyumu, 194-206, Ekim 2008, İzmir.
 • 12 ALTINDAĞ, R., Kazı mekaniğinde gevreklik ve spesifik enerji arasındaki ilişkiler, IX. Bölgesel kaya mekaniği sempozyumu, 437-451, Ekim 2008, İzmir.
 • 13 Demirdağ, S., Yavuz, H., Altındağ, R., SCHMIDT SERTLİK DEĞERİNE NUMUNE BOYUTUNUN ETKİSİ, IX. Bölgesel kaya mekaniği sempozyumu, 461-471, Ekim 2008, İzmir.
 • 14 Deniz, V., Ekincioğlu, G., Altndağ, R., Linyit, Taşkömürü ve petrokokun kırılma davranışlarının karşılaştırılması, Türkiye 15. Kömür Kongresi, 2006, 315-322.
 • 15 Şengun,N., Umucu,Y.,Altındağ,R.,Deniz,V.,Çayırlı,S.,Oğuz,B., Kayaçların aşınma indeks değerlerinin fiziko-mekanik özelliklerle olan etkileşimlerinin değerlendirilmesi, VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 315-320.,2006.
 • 16 Altındağ, R., Güney, A., 2004, "Numune boyutunun Shore sertliği üzerine etkisinin belirlenmesi", VII. Bölgesel kaya mekaniği sempozyumu bildiriler kitabı, 139-143, 2004.
 • 17 Altındağ, R., Alyıldız, İ.S. " Donma-çözülme periyotlarının Tüfün (Isparta-Dereboğazı) fiziko-Mekanik özellikleri üzerine atkisi", 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 255-262. İzmir, 2004.
 • 18 Güney, A., Altındağ, R., Kibici, Y. " Mermerlerin anizotropik karekteristiğinin Shore sertliği üzerine etkisi", 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 300-306, İzmir, 2004.
 • 19 Altındağ, R., "Laboratuar ölçekli delme makinasıyla kayaçların delinebilirlik analizi, VI. Bölgesel kaya mekaniği sempozyumu bildireler kitabı, 205-210. Konya, 2002.
 • 20 Altındağ, R., "Darbeli Delme Performans Analizlerinde Kayaç Gevrekliğinin Rolü", 5. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, 105-112, Isparta, 2000.
 • 21 Altındağ, R., "Kayaçlarda çatlak gelişimlerinin ve kırılmaya olan etkisinin incelenmesi", 4.Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, 23-32., Zonguldak, 1998.
 • 22 Altındağ, R., "Kayaçların Darbe Sertlik Sayısı (RIHN) ile Fiziko-Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkiler", 4.Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu,271-282, Zonguldak, 1998.
 • 23 Özkahraman, T., Altındağ, R. ve Gökmen, İ., "Isparta trasının çimento hammaddesi olarak özellikleri ve yapı malzemesi olarak mekanik mukavemeti", 9.Mühendislik Sempozyumu, 39-43., Isparta, 1996.
 • 24 Altındağ, R. ve GÜNEY,A., "Dünya' da ve Türkiye'de uzun ayak kömür madenciliğinde mekanizasyanun rolü", Ç.Ü.15.Yıl Sempozyumu, 391-397, Adana, 1994.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Altindağ, R., Türkiye Mermerciliğinde Burdur'un yeri, "Doğaltaşın ekonomideki yeri, çevresel etkileri ve Burdur" Konulu Konferans, 10 Aralık 2010,Burdur.
 • 2 Altındağ, R., Doğaltaş sektöründe durum analizi, Trendler ve Açılımlar,"Yatağan mermerciliği - 2006 Paneli", Panelist, 22 Mayıs 2006, Yatağan/Muğla.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 N.Sengun, S.Demirdag, D.Akbay, I.Ugur, R.Altindag, A.Akbulut, 2014. "Investigation of The Relationships Between Capillary Water Absorption Coefficients And Other Rock Properties of Some Natural Stones", V. Dünya Doğaltaş Kongresi (Globalstone 2014), 22 -25 Ekim 2014, Antalya - Türkiye
 • 2 Akkurt,İ., Günoğlu, K.,Altindağ, R., Sarıkaya, H., 2012, farklı oranlarda bor içeren alçıların gama radyasyonu zırhlama özellikleri, Türk fizik derneği 29. uluslararası fizik kongresi, 2012, Bodrum, Turkey.
 • 3 AKKURT İ.,GÜNOĞLU K., ALTINDAĞ R., SARIKAYA H.," Farklı oranlarda bor içeren alçıların gama radyasyonu zırhlama özellikleri, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress between September 05 – 08, 2012 Bodrum / TURKEY
 • 4 Kadir GÜNOĞLU, İ. AKKURT, R. ALTINDAĞ, H. SARIKAYA " MERMER AGREGALI BETONLARIN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ " Turkish Physical Society 28th International Physics Congress between September 06 – 09, 2011 Bodrum / TURKEY
 • 5 Akkurt, İ., Günoğlu, K., Altındağ, R., Sarıkaya,H., "bazı betonların gama radyasyonu zayıflatma özleliklerinin incelenmesi", LUMİDOZ-V Ulusal Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, 2011, Mersin.
 • 6 Gunoglu K., Sengun N., Akkurt I., Altındag R., Bazı Magmatik Kayaçlarda Doğal Radyoaktivite Tayini, Turk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi (tfd26), 24-27 Eylul, Bodrum, 2009.
 • 7 Karaguzel,R.,Mutlutürk,M.,Altındağ,R.,Kıstır,R., Evaluation of the Yacht slıpway plants in terms of environmental problems and solutions: A case study of Fethiye-Türkiye, Int. Conference on Environment: Survival and Sustainability,222, 19-24 february 2007,
 • 8 Altindag,R., Şengün, N., Güney, A., Mutlutürk, M., Karagüzel, R., Onargan, T., The integrity loss of physico-mechanical properties of building stones when subjeted to recurrent cycles of freeze-thaw process, ECF16-SYMPOSIUM ON "FRACTURE AND FAILURE NATUREL BUILDING STONE", July 2006,Yunanistan, 60-61.
 • 9 Altındağ, R., "The useability of coarseness index in the prediction of penetration rate of percussive blasthole drills in a limestone opencast quarry", 1st international symposium of the faculty of mines (ITU) on earth sciences and engineering, İstanbul, Turkey, (2002).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GLİ ve ELİ Müesseselerinde Galeri Açma Makinaları ile Üretim Yapabilme Olanaklarının araştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Kayaç Gevreklik Ölçütlerinin Kazı Mekaniği Amaçları İçin Kullanılabilirlik Analizi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Çopur,H., Tunçdemir, T., Bilgin,N. and Dinçer, T.,2001, Specific energy as a criterion for the use of rapid excavation systems in Turkish mines, Trans. of the Inst. of Mining and Metallurgy, Sec. A.,V.110, Sep.-Dec.,A149-A157.
 • Yazar olarak yer alınmayan kitap veya diğer yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Çopur,H. Avşar,S., Tunçdemir, H. and Balcı,C., 2001, A brittleness concept for assessment of rock cuttability, 10th Int. Symp. on Mine Planning and Equipment selection, New Delhi, Nov. 19-21.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alçakır, İ.E., Bej mermer ocağında elmas tel kesim performans etüdü, SDÜ-FBE. Yüksek Lisans Tezi,
 • 2 Ergün, Ç., 2016, Özçınar madencilik Sütçüler-Isparta mermer ocağındaki iş makinelerinin performans etüdü, SDÜ-FBE Yüksek Lisans Tezi.
 • 3 Osmanoğlu, M., 2016, Himmetdede Ocağında Darbeli ve Döner Delik Delme Performans Analizi ve Uygun Uç Seçimi, SDÜ-FBE Yüksek Lisans Tezi.
 • 4 Sarıkaya, H., 2014, Özçelik mermer fabrikasında iş güvenliği ve risk analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yayınlanmamış.
 • 5 Akbay, D., Antalya-Kemer-Tekirova Karayolu Güzergahında Bulunan Altan Ayağ Tünelindeki (T3 Tüneli) Delik Delme Performans Analizi, Doktora Tezi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • 6 Ekincioğlu, G., (2008) Çeşitli Kireçtaşlarının delinebilirlik indeks özellikleri ve kayaç kesilebilirliği arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi.(Yayınlanmamış).
 • 7 Günaydın, S., "Kayaçların doku katsayıları ile fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi", Yüksek Lisans tezi,(Yayınlanmamış), 2006.
 • 8 Alyıldız, S., Isparta-Dereboğazı tüflerinde donma-çözülme periyotlarının fiziko-mekanik davranışlarına etkisi, Yüksek Lisans tezi (Yayınlanmamış), 2003.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Akbay, D., Nokta Yükleme Deneyinde Yapılan Hataların Giderilmesi İçin Yeni Bir Deney Düzeneğinin Tasarlanması, Doktora Tezi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018.
 • 2 Ekincioğlu, G., 2017. “Doğal Taş Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Elmas Soketlerin Kesilebilirlik Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması” Doktora Tezi S.D.Ü. Fen.Bil. Enst. 153s.Isparta.
 • 3 Sarıkaya, H., 2014, Bor katkılı özellikli beton üretimi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Yayınlanmamış.
 • 4 Şengün, N. Kayaçların Kırılma Tokluğu ve Gevrekliğinin Dairesel Testereler ile Kesme Verimi Üzerine Etkileri, Doktora Tezi, (Yayınlanmamış), SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Hakan Sarıkaya, Doktora tez danışmanlığı, Devam Ediyor.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK 114-M-569, "Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma Indeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanımına Yönelik Bir Model Oluşturulması" Proje Yürütücüsü, 2017.
 • 2 Bej Mermer Ocağı’nda Elmas Tel Kesimi İle Blok Üretim Yönteminin Analizi ve Optimum Kesim Parametrelerinin Belirlenmesi, SDÜ-BAP Projesi,
 • 3 Kireçtaşı ocağındaki darbeli delme işleminde kayaç özelliklerinin delici uç aşınmasına etkisi ve uygun delici uç seçimi, TÜBİTAK- 109M024, Proje Yürütücüsü.
 • 4 Kırılma Tokluğu ve Gevrekliğin Mermerlerin Kesim Verimi Üzerine Etkileri, SDÜ-BAP-1588-D-07, Proje Yardımcısı, 2009
 • 5 Bor Katkılı Özellikli Beton Üretimi, SDÜ BAP Projesi, No.1794-D-09, Proje Yürütücüsü.
 • 6 Çeşitli Kireçtaşlarının Delinebilirlik Indeks Özellikleri Ve Kayaç Kesilebilirliği Arasındaki IlişkilerinDeğerlendirmesi, SDÜ BAP Projesi, No: 1630, Proje Yürütücüsü.
 • 7 Kırılma Tokluğu ve Gevrekliğin Mermerlerin Kesim Verimi Üzerine Etkileri, SDÜ Bap Projesi, No. 1588, Proje Yürütücüsü.
 • 8 Göltaş (Isparta) Çimento Fabrikası Hammadde ocaklarında Kullanılan Delici Makinanın Optimum Delme Parametrelerinin Belirlenmesi, Proje No:396, Proje yürütücüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Kayaçların Çekme Dayanımlarının Direkt Ve Indirekt Yöntemlerle Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi"
 • 2 Mermer Atıklarıyla Sanatsal Mozaik Tekniği Kullanarak Farklı Desenlerin Yaratılması, SDÜ BAP Projesi, No: 1220,Yardımcı araştırmacı.
 • 3 İklim Koşullarının Mermerlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, SDÜ BAP Projesi, No. 726, Yardımcı araştırmacı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 5. Ulusal kaya mekaniği sempozyumu sekreterliği, Isparta,2000.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 VI. ULUSLARARASI TAŞ SEMPOZYUMU,Geleneksel ve Modern Mimaride TAŞ,“UYGULAMA-SORUNLAR-ÇÖZÜMLER-ÖNERİLER”,Forum, 22-23 KASIM 2012
 • 2 "Taş Deyip Geçma Tanı- Arkeoloji'de Taşın Tanımı" başlıklı konferans, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde Konferans,5 Ocak 2012, Isparta.
 • 3 Yatağan Mermerciliği - 2006 paneli, Panelist, Muğla Üniversitesi, Yatağan-Muğla.
 • 4 "Doğaltaş sektöründe durum analizi" Başlıklı Konferans. Emin Gülmez MYO, Bucak-Burdur
 • Kişisel web sayfası
 • 1 Kişisel Web sayfası
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Tünelcilik Derneği
 • 2 Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği
 • 3 Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği (ISRM)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 V. Ulusal kaya mekaniği sempozyumu bildiriler kitabı (editörlük)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı (Proceedings of the 9th International Marble and Natural Stones Congress and Exhibition of Turkey) MERSEM2017, ISBN : 978-605-01-1110-1, Önka Matbaası, 13-15 Aralık 2017, Antalya – TURKEY.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Rock Mechanics and Rock Engineering,2012
 • 2 Arabian Journal of Geosiences, 2011
 • 3 Engineering Geology, 2007.
 • 4 Rock Mechanics and Rock Engineering
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 The 19th Int. Minng. Cong. and Fair of Turkey, Bilim kurulu üyeliği, İzmir, 2005.
 • 2 Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11-3,2005.
 • 3 VII. Bölgesel kaya mekaniği sempozyumu, Bilim kurulu, Sivas, 2004.
 • 4 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Fen bilimleri enstitüsü dergisi, özel sayı, 7(2), 2003.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Gelendost Meslek Yüksek Okulu Müdür Yadımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Müh. Mim. Fak. Maden Mü. Böl. Maden mekanizasyonu vetknolojisi Anabilim dalı Başkan vekilliği
 • 2 SDÜ Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Böl. Başk. Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Prof. Temsilcisi, 2010 - .....
 • 2 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Prof. Temsilcisi, 2010 - .....
 • 3 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği, Doçent Temsilciliği, 2006-...
 • 4 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu, Doçent Temsilciliği, 2004 - ....
 • 5 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 .
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Tübitak MAG Danışma Kurul Üyeliği
 • 2 Tübitak, Panelist, 2010.
 • 3 Tübitak, Penelist, 2009.
 • 4 Tübitak, Panelist, Ekim 2008.
VERDİĞİ DERSLER
Açık İşletme tekniği
doğaltaşlar teknolojisi ve ekonomisi
Kayaç delme metodları ve delinebilirlik analizi
kazı makinalarının seçiminde verimliliiğin analizi
Kazı mekaniğinin temel prensipleri
Maden Makinaları
maden mekanizasyon tasarımı
Maden Mekanizasyonu
Maden Mühendisliğine Giriş
Madencilik ve Çevre
Mekanik kazıda kesici dizaynı ve kesme teorisi
sağlam kayalarda yeraltı mühendislik uygulamaları
Topografya
Topoğrafya
yeraltı kömür madenciliğinde mekanizasyon
zayıf zeminlerde yeraltı mühendislik uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!