KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şengül Figen KALYONCUOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı
Telefon 2111219
E-Posta figenkalyoncuoglu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 10.03.1988
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 05.02.1992
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 21.10.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., "Türkiye'de Trafik Kazalarına Etkili Bazı Sürücü Özelliklerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Yöntemi ile Değerlendirilmesi", Teknik Dergi, İMO, Cilt 12, Sayı 4, say. 2505-2516,Ekim 2001
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ş. Figen KALYONCUOĞLU, Özgür ŞAHİN,"Trafikte Hız Kontrol Sistemlerinde Yeni Yaklaşımlar, Isparta-İstanbul Yolu Uygulaması",6. Kentsel Altyapı Sempozyumu
 • 2 Ş. Figen KALYONCUOĞLU, Mesut TIĞDEMİR, KULLANICILARIN TÜRKİYE KARAYOLLARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ VE BEKLENTİLERİ, I. KARAYOLU ULUSAL KONGRESİ 01 - 03 NİSAN 2008, ANKARA
 • 3 Tığdemir, M., Kalyoncuoğlu, Ş.F., " Trafik Tekniğindeki İnovatif Uygulamalar", Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 197-205, Isparta, 2007.
 • 4 Tığdemir, M., Kalyoncuoğlu, Ş.F., "SBS-ELastomer Katkılı Asfalt Betonu Karışımlarında Plastik Deformasyon Davranışı", Antalya Yöresinin İnşaat Mühensiliği Sorunları Kongresi, 22-24/09/2005, Antalya
 • 5 Kalyoncuoğlu, Ş. F., Tığdemir, M., "Trafik kazalarında Etken Sürücü Faktörlerinin Yapısal Eşitlik Modelleri ile Modellenmesi", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS 2005, 16-18 Kasım, KOCAELİ
 • 6 Karaşahin, M., Tığdemir, M., Kalyoncuoğlu, F., "Trafik Kaza Araştırmalarının Analizi", Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 25-27 Nisan 2001, Ankara
 • 7 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., "Hız durumu ile Trafik Kazaları Arasındaki İlişkinin Türkiye'de Bir Grup Sürücü Üzerinde Değerlendirilmesi", III. Ulaşım ve Trafik Kongresi-Sergisi, Makine Müh. Odası, 18-20 Mayıs, 2001, Ankara
 • 8 Tığdemir, M., Kalyoncuoğlu, Ş.F., "Hız durumu ile Trafik Kazaları Arasındaki İlişkinin Akdeniz Bölgesi için Değerlendirilmesi", I. Kentiçi Ulaşım ve Trafik Sempozyumu, 2001, Antalya
 • 9 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., Saltan, M., "Türkiye'de Trafik Eğitim Sistemindeki Yetersizlikler ve Konuya İlişkin Öneriler", TRAFİK 2000 Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2000, Samsun.
 • 10 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., "Yol Yüzey Özelliklerinin Trafik Güvenliğine Etkisi", Asfalt 2000, 3. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 16-17 Kasım 2000, Ankara
 • 11 Kalyoncuoğlu, Ş.F., "Sürücü Niteliklerinin Trafik Kazaları Üzerine Etkisi: Isparta Örneği", X. Mühendislik Sempozyumu-İnşaat Mühendisliği'99, Sayfa: 528-535, Isparta, 1999
 • 12 Kalyoncuoğlu, Ş.F., "Sürücü Niteliklerinin Trafik Kazaları Üzerine Etkisi", II. Ulaşım ve Trafik Kongresi, Sayfa:230-238, Ankara, 1999
 • 13 Kalyoncuoğlu, Ş.F., "Sürücülerin Kişilik Yapılarının Trafik Kazasına Etkisinin Akdeniz Bölgesi Üzerindeki Değerlendirmesi", 2. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, Sayfa:145-151, Adana, 1999
 • 14 Kalyoncuoğlu (Eler), Ş.F., "Karayollarında İyileştirme", İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, I. Teknik Kongre, Sayfa:481-489, ODTÜ-DAÜ, Gazimağusa, KKTC, 1993
 • 15 Kalyoncuoğlu (Eler), Ş.F., "Isparta'da Kentiçi Karayollarının Ulaşım Sorunları ve Gelecekteki Ulaşım İçin alternatifler", İstanbul 2. Kentiçi Ulaşım Kongresi, Sayfa:431-444, İstanbul, 1992
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Karaşahin, M., Kalyoncuoğlu, F., Tığdemir, M., "Karayolu Taşıma Yasa Tasarısı ve Düşündürdükleri", 5. Ulaştırma Kongresi, 2001, İSTANBUL
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kalyoncuoğlu, Ş. F., Tığdemir, M., "ANCIENT ROAD PAVEMENTS AGAINST MODERN HIGHWAYS:ADVANCES DURING ERAS", Balkan ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 22 Ekim 2009
 • 2 Kalyoncuoğlu, S.F., Tığdemir, M., 2004, "Artifical Neural Networks Against Multi-Regression Analysis in Modeling of Driver Characteristics Effective in Traffic Accidents", Sixth Int. Congress on Advances in Civil Eng., pp:1748-1758, Istanbul , TURKEY
 • 3 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., "Modelling with fuzzy logic of driver characteristics which are effective in traffic accidents in TURKEY", Advances in Civil Engineering 5th International Congress 25-27 September 2002, pp.1046-1053, İSTANBUL
 • 4 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., "Trafik Güvenlik sorununa Risk Eğilimli Sürücüler Açısından Bir Yaklaşım", Advances in Civil Engineering, IV. International Congress, 1-3 November 2000, EMU, North Cyprus
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kalyoncuoğlu (Eler),F., "Türkiye'deki I. Sınıf Karayollarının İyileştirme Çalışmaları", 1992, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 Kalyoncuoğlu, F., "Türkiye'de Trafik Güvenliğinde Etken Sürücü Davranışlarının Analizi", 1999, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fırat ERKMEN, 2013, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği A.B.D.,"Kısa Süreli Trafik Sayımlarından Yıllık Ortalama Günlük Trafiğin Tahmin Edilmesi"
 • 2 TUNAY, C., 2008, "Dekoratif Kaplama Sistemlerinde ASfalt Kullanımı ve Alternatif Yöntemler ile TEknik-Ekonomik Yönden Karşılaştırılması"
 • 3 Şahin, Ö., "Hız Denetiminde Otomatik Video-Radar Sistemlerinin Uygulanabilirliği"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Asfalt Betonu Karışımların Mekanik Özellikleri ile Manyetik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
 • 2 Bilgisayar Programları Kullanımı İle Trafik Kazalarının Yeniden Canlandırılması
 • 3 Kalyoncuoğlu, F., Tığdemir, M.,"TRAFİKTE HIZ DENETİMİ İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ VİDEO-RADAR SİSTEMİNİNGELİŞTİRİLMESİ ve UYGULANMASI", S.D.Ü. Araştırma Fonu (03-M-715-7500YTL)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Karayollarında Sathi Kaplama Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Yollar Türk Milli Komitesi Uluslararası Makale Ödülü, Kalyoncuoglu S.F., "Why Different Fatigue Lives? Answer Is in the Tomograms", ASCE J. Transp. Engrg., Volume 131, Issue 10, pp. 725-731
 • 2 Yollar Türk Milli Komitesi Uluslararası Bildiri Ödülü, Tigdemir M., Kalyoncuoglu S.F., Kalyoncuoglu U.Y.,"Application of ultrasonic method in asphalt concrete testing for fatigue life estimation", NDT & E International,Vol. 37/8 , December 2004, Pages 597-602
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yollar Türk Milli Komitesi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The measurement and modelling of proximal safety measures
 • 2 Procedure for classifying statistical samples generated by a stochasticsimulation of industrial accidents
VERDİĞİ DERSLER
Beton Yollar (Seç.)
Bitirme Ödevi
Kaza Analizi
Kaza Analizi (Lisansüstü)
Teknik Resim
Trafik Mühendisliği
Transport Tesisleri Ve Taşıtları
Yapı Elemanları
Yol Projesi
Yol Üstyapısı
Yüksek Standartlı Yolların Geo.Plan
Yüksek Standartlı Yolların Geo.Plan. (Lisansüstü)
 
Bu İçeriği Paylaş!