KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Emin Cafer ÇİLEK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Cevher Hazırlama Anabilim Dalı
Telefon 2462111314
E-Posta emincilek@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 20.07.1988
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 12.09.1990
Doktora ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 24.11.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Cevher hazırlama, Flotasyon, Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı, Siyanürleme, Susuzlandırma, Otomasyon, Cevher hazırlama süreçlerinin modellenmesi ve benzetimi, istatistik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Çilek, E.C., Mineral Flotasyonu, 2006, S.Demirel Üniversitesi Yayın No:59, ISBN:975-7929-89-1, Isparta
 • 2 Yamık A., Çilek, E.C., "Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı", Ders Kitabı, Akd.Ü. Isparta Müh. Fakültesi Yayınları, Yayın No: 47, 1992, Isparta.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yılmazer, B.Z. ve Çilek, E.C., Flotasyon hidrodinamik değişkenlerinin kontrolu ile flotasyon etkinliğinin artırılması, GEOSOUND Yerbilimleri Bilim-Teknoloji Dergisi, Haziran/Aralık, Sayı: 44-45, 213-225, Adana, 2004
 • 2 Çilek, E.C., Simulation of Locked Cycle Flotation Tests, GEOSOUND Yerbilimleri Bilim-Teknoloji Dergisi, Haziran, Sayı: 36, Adana, 2000
 • 3 Çilek, E.C. Özvezir, N., Mechanisms of Gangue Transfer into Flotation Concentrates and Their Effects on Flotation Performance, GEOSOUND Yerbilimleri Bilim-Teknoloji Dergisi, Haziran, Sayı:34, Adana, 1999
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çilek, E.C., Garagon, K., 2009, Interactions among the rate parameters of feed consituents in flotation, Miner. Process.& Extr.Metal.: Trans., Inst. Mining & Metal., C: 118( 3), 156-161
 • 2 Göksu, S., Aktaş, A.H., Çilek, E.C., 2009, The Kinetics of cyanidation of the Gümüşköy silver ore, SDÜ FBE Dergisi, 13 (2),173-177
 • 3 Çilek, E.C., Aktaş H., Sarı A., 2000, Desulphurization of the Lignite Coal by Column Flotation; Energy, Education, Science and Technology, 5(2), 91-101, ISSN-1031-8361
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Hay, M.; Çilek, E.C., 2009, Correspondence, Minerals Engineering, 22(13), 1179-1180
 • 2 Çilek, E.C., 2004, Estimation of Flotation Kinetic Parameters by Considering Interactions of the Operating Variables, Minerals Engineering, 17(1),81-85
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çilek, E.C., Yamık A., Flotasyonda Kapalı Devre Oluşturma ve Ölçek Büyütme, Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu'95 Bildirileri, 1995, İzmir.
 • 2 Çilek, E.C., Yamık A., Özdağ, H., Siyanür Liçi Parametreleri ve Gümüşköy Cevher Örneğinin Liçinde CaO-Liç İlişkisi, Mühendislik Haftası Dergisi, Mayıs 1990 ,63-78, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çilek, E.C., Üresin, H.,2004, Recovery of Tincal Fines by Reverse Flotation in Boron Saturated Brine, Proceedings of Xth International Mineral Processing Symposium, Oct.5-7, 301-307, İzmir
 • 2 Çilek, E.C., 2004, Modelling of Flotation by Using Artificial Neural Networks, Proceedings of Xth International Mineral Processing Symposium, Oct.5-7, 835-841, İzmir
 • 3 Çilek, E.C., Özdağ,H., A Comparison of Flotation Column Scale-up Models, Innovations in Mineral and Coal Processing, Edts. Atak S., Önal G., Çelik M.S., Sept., 1998, İstanbul
 • 4 Çilek, E.C., Akçıl A.U., Alternatives in Silver Recovery, III. Balkan Conference on Mineral Processing,1997, Romania.
 • 5 Yamık, A., Çilek, E.C., Keçiborlu Kükürt Artıklarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, IV.Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu Makaleleri, 1992, Antalya.
 • 6 Yamık A., Aytekin Y., Çilek, E.C., Kutlular Piritik Bakır Cevherinin Flotasyonu, III. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu Makaleleri,1990, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Göksu, S., Aktaş, A.H., Çilek, E.C., 2008, Effect of Cyanide Concentration and Pulp pH on Kinetics of Cyanidation of Gümüşköy Silver Ore, 6th Aegean Analytical Chemistry Days, International Conference, PPI 051, Denizli
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 CaO Dozajının Gümüş Çözünürlüğüne Etkisi Ve CaO-Liç İlişkisi; Danışman: Doç.Dr.Hüseyin ÖZDAĞ
 • Doktora Tezi
 • 1 Düşük Tenörlü Kükürt Cevherlerinin Kolon Flotasyonu İle Kazanılması; Danışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZDAĞ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özgen, S., Silikatların Flotasyonunda Mineral Özelliklerinin Flotasyon Başarısına Etkisi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Müh. Anabilim Dalı, Isparta, 2008
 • 2 Özer, H., Oksit flotasyonunda tane boyutu, hidrofobiklik, köpük yapısı ve mekanik taşıma arasındaki ilişki, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 2007
 • 3 Yılmazer, B.Z., Küre Flotasyon Tesisi Kaba Konsantresinin Flotasyonunda Selül Hidrodinamik Parametrelerinin Mekanik Taşımaya Etkisi, S.Demirel Üniversitesi, 2002.
 • 4 Çankaya, Y., Çimento Sektöründe Farin Öğütme Optimizasyonu, S.Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
 • 5 Özvezir, N., Mekanik taşımanın Flotasyon Performansına etkisi, S.Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Altın Ve Gümüş Cevherlerinin Sono-Biyooksidasyonu Ve Sono-Siyanürlemesi, 2016-2019, TÜBİTAK 116M712
 • 2 Flotasyonda Köpük Kararlılığı Ve Köpük Bölgesi Performansının Artırılması, 2011-2013, Proje yürütücüsü, TÜBİTAK MAG 110M576
 • 3 Ultrasonik Dalganın İnce Boyutlu Tanelerin Flotasyonu Üzerine Etkisi ve Ultrasonik Dalga Uygulanan Kolon ve Mekanik Flotasyonun Köpük ve Pulp Bölgelerinin Modellenmesi", Proje yürütücüsü, 2006-2009, TÜBİTAK MAG 106M128
 • 4 "Silikatların Flotasyonunda Mineral Özelliklerinin Flotasyon Başarısına Etkisi", Proje yürütücüsü, SDÜ BAP Proje No:1240-YL-06, Isparta, 2008
 • 5 "Oksit flotasyonunda tane boyutu, hidrofobiklik, köpük yapısı ve mekanik taşıma arasındaki ilişki", Proje yürütücüsü, SDÜ BAP Proje NO: YL-1152, Isparta, 2007
 • 6 "Selül hidrodinamiğinin Mekanik Taşımaya Etkisinin Belirlenmesi", SDÜBAP-340, Proje Yöneticisi, 2002.
 • 7 "İzmir-Arapdağı Epitermal Altın Cevherinin Klasik ve Kolon Flotasyonu ile Zenginleştirilmesi", SDÜBAP-085, Proje Yöneticisi, 2000.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje danışman,Gümüşhane Sülfürlü Altın Cevherinin (Yıldız Bakır A.Ş.) Seçimli Flotasyonla Zenginleştirilmesi ve Flotasyon Devre Tipinin Belirlenmesi, TÜBİTAK-BİDEB 2241 nolu projeler(2014/10)
 • 2 Proje danışmanı, Öğütme şartlarının bakır sülfür cevherlerinin flotasyonunda doğal hidrofobiklik ve flotasyon seçimliliğine etkisi,TÜBİTAK-BİDEB 2209 Kodlu projeler (2012-2013)
 • 3 Proje danışmanı, Bakır sülfür cevherlerinde mineralojik farklılıkların ufalama kinetiği ve flotasyon devre tipine etkisi: Küre ve Murgul örneklerinin karşılaştırılması, TÜBİTAK-BİDEB 2209 kodlu projeler (2011-2012)
 • 4 Proje danışmanı, Cevherleşme farklılıklarının flotasyon performansına etkisi, TÜBİTAK-BİDEB 2209 kodlu projeler (2010-2011)
 • 5 Proje Danışmanı,Kısmen oksitlenmiş Gediz/Kütahya Antimuan (Stibnit) cevherinin flotasyonla zenginleştirilmesi, TÜBİTAK-BİDEB 2209 kodlu projeler (2009-2010)
 • 6 Proje Danışmanı, Gazipaşa (Antalya) galenli baritlerinin zenginleştirilmesi", TÜBİTAK-BİDEB (2209 kodlu projeler), (2009-2010)
 • 7 Proje Danışmanı, Küre Bakır Cevherinin Zenginleştirilmesinde Devreden Yük Oranı, Boyut Dağılımı ve Flotasyon Performansı İlişkisi, TÜBİTAK-BİDEB 2209 kodlu projeler (2008-2009)
 • 8 Proje Danışmanı, Doğal Hidrofobiklik ve Mekanik Taşımanın Bakır Flotasyonu Seçimliliğine Etkisi: Çayeli Cu-Zn Cevheri Örneği, TÜBİTAK-BİDEB 2209 kodlu projeler (2008-2009)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bilim Kurulu Üyesi, XIII.Ulusal Kil Sempozyumu
 • 2 Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi, 15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu
 • 3 Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, 11.Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, ,20-23 Ekim 1999
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 ADIM Üniversiteleri birliktekiği ile 1.Yerbilimleri Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012
 • 2 Editör, 11.Mühendislik Haftası Yerbilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1999
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Mineral Processing, (Nov 25, 2011)
 • 2 International Journal of Mineral Processing, (Dec 04, 2011)
 • 3 International Journal of Mineral Processing, (Dec 08, 2011)
 • 4 International Journal of Mineral Processing, (Aug 02, 2011)
 • 5 Fuel Processing Technology (Feb 08, 2011)
 • 6 Journal of Colloid And Interface Science, Elsevier (Mar 05, 2011).
 • 7 International Journal of Mineral Processing, (May 27, 2011)
 • 8 International Journal of Mineral Processing, (Jan 17, 2011)
 • 9 International Journal of Mineral Processing (May 06, 2010)
 • 10 International Journal of Mineral Processing (Feb 8, 2010)
 • 11 International Journal of Mineral Processing (Mar 12, 2010)
 • 12 International Journal of Mineral Processing (Mar 22, 2010)
 • 13 International Journal of Mineral Processing (Dec 06, 2010)
 • 14 International Journal of Mineral Processing (Nov 2, 2009)
 • 15 Separation Science and Technology, (Oct 03, 2008).
 • 16 Chemical Engineering Journal, Elsevier (Jun 05, 2008).
 • 17 Journal of Colloid And Interface Science, Elsevier (Jul 07, 2007).
 • 18 Journal of Colloid And Interface Science, Elsevier (May 03, 2005).
 • 19 Journal of Colloid And Interface Science, Elsevier (Feb 28, 2005).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Chemical Product and Process Modeling (Apr 16, 2010)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Ore dressing/Cevher hazırlama (20.04.2010)
 • 2 Kil Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (16.02.2009)
 • 3 AKU FBE Dergisi (02.03.2009)
 • 4 European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection (Mar 21, 2009)
 • 5 AKU FBE Dergisi (16.11.2009)
 • 6 European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection (Mar 09, 2007)
 • 7 Yerbilimleri/Geosound Dergisi (14.12.2007)
 • 8 European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection (Feb 28, 2006)
 • 9 Yerbilimleri/Geosound Dergisi (25.10.2005)
 • 10 Madencilik, TMMOB Maden Müh Odası (28.07.2003)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Bölüm başkanı, 2010-2013
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanlığı, 2012-2015
 • 2 Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanı, 2010-2012
 • 3 Cevher Hazırlama Anabilim Dalı başkanı, 2005-2008
 • 4 Bölüm Başkan Yar., S.Demirel Üniversitesi, Müh-Mim Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü
 • 5 Bölüm Başkan Yar., S.Demirel Üniversitesi, Müh-Mim. Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü
 • 6 Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Bşk., S.Demirel Üniversitesi, Müh-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü
 • 7 Bölüm Başkan Yar., S.Demirel Üniversitesi, Müh-Mim Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Hakem, TÜBİTAK-TEYDEB Projeleri, Mart 2013
 • 2 Panelist, TÜBİTAK-MAG projeleri, Kasım 2012
 • 3 Danışman, TÜBİTAK-MAG Projeleri, Eylül 2011
 • 4 Hakem, TÜBİTAK-TEYDEB Projesi, Nisan 2009
 • 5 Panelist, TÜBİTAK-MAG Projeleri, Kasım 2009
 • 6 Panelist, Tübitak-MAG Projeleri, Temmuz 2008.
 • 7 Panelist, Tübitak-MAG Projeleri, Ekim 2008.
 • 8 Danışman, TÜBİTAK-MAG Projesi, Şubat 2008
 • 9 Danışman, TÜBİTAK-MAG Projesi, Mayıs 2008
 • 10 Panelist, Tübitak-KAMAG Projesi, Mayıs 2006.
 • 11 İzleyici-TÜBİTAK_KAMAG Projesi, 2006-2008
VERDİĞİ DERSLER
Cevher Hazırlama
Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı
Cevher Hazırlamada Otomasyona Giriş
Cevher Hazirlama Süreçlerinin Istatiksel Modellenmesi I
Cevher Hazirlamada Yüzey Kimyasi
Endüstriyel Hammaddelerin Flotasyonla Kazanilmasi
İnce Tanelerin Flotasyonu-I
İnce tanelerin flotasyonu-II
Mineral Flotasyonu
Seramik Teknolojisi
Tane Mekaniği
 
Bu İçeriği Paylaş!