KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İbrahim ÜÇGÜL
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Makinaları Anabilim Dalı
Telefon 0242111176
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-9794-0653
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 14
Alıntı Sayısı: 868
Web Of Science Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 143
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 10.02.1988
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 10.01.1991
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ISI VE PROSES (DR) 19.04.1995
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (DR) 19.04.1995
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Termodinamik,Ekserji Analizi,Yenilenebilir Enerji,Kütle Transferi,Difüzyon Teorisi,Yapay Sinir Ağları ,Bulanık Mantık Uygulamaları,Sayısal Çözümleme,Transfer Olayları,Isı Transferi,Reaksiyon Kinetiği,Isıl Sistem Dizaynı,Güneş Güç Tesisleri Tasarımı,doku mühendisliği
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Ateş Fatmanur, Aksoy Bekir, Şenol Ramazan, ÜÇGÜL İbrahim, KOYUN Arif, Determination of Electric Energy Production from Solar Chimney with Tree-Based Machine Learning Methods and Interpretation with SHAP Method. Journal of Testing and Evaluation, 52(1), , 0-0. Doi: 10.1520/JTE20230011, (2024), (SCI-Expanded)
 • 2 ELBİR Ahmet, ÜÇGÜL İbrahim, Yaşam Alanından Uzak Bölgelerde Enerji Üretimi: Cıvalı Buhar Çevrimi. Teknik Bilimler Dergisi, 13(1), , 18-21. Doi: 10.35354/tbed.1209678, (2023), (Diğer)
 • 3 Ateş Fatmanur, Şenol Ramazan, Aksoy Bekir, ÜÇGÜL İbrahim, Koyun Arif, Determination of Solar Chimney Inlet Temperature by Regression Methods. Journal of Testing and Evaluation, 51(5), , 2922-2941. Doi: 10.1520/JTE20220594, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 KURTOĞLU AKKAYA GÜLİZAR, ÜÇGÜL İBRAHİM, Doğrudan Güneş Enerjisi Kullanılarak Tekstil Atıksularının Elektrokoagülasyon ile Arıtımı. Giresun Üniversitesi Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi (The Black Sea Journal of Sciences), 13(2), , 504-516. Doi: 10.31466/kfbd.1227078, (2023), (TR DİZİN)
 • 5 ŞİMŞEK GÜNDÜZ GONCA, ÜÇGÜL İBRAHİM, İĞNE VE TOPLAYICI PLAKA ARASINDAKİ MESAFENİN ELEKTROSPINNING YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN LİFLERİN MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ. International Journal of Engineering and Innovative Research, 5(3), , 211-222. Doi: 10.47933/ijeir.1312118, (2023), (Diğer)
 • 6 ELBİR AHMET, ÜÇGÜL İBRAHİM, Issız Bölgelerin Enerji Üretiminde Değerlendirilmesine Yeni Bir Yaklaşım: Cıvalı Kombine Güç Çevrimi. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi, 13(2), , 15-19. Doi: 10.35354/tbed.1264531, (2023), (Diğer)
 • 7 CESUR DURMAZ Büşra, ÜÇGÜL İBRAHİM, Evaluation of Floating Renewable Energy Potential for Sustainable Energy in Türkiye. Igdir University, 13(2), , 1085-1100. Doi: 10.21597/jist.1089488, (2023), (TR DİZİN)
 • 8 ALKUBATI Eissa, TEMİR Atılgan, ÜÇGÜL İBRAHİM, BAYRAKÇI HİLMİ CENK, Bir Parabolik Oluk Kollektörün Termodinamik Analizi: Yemen Örneği . Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi, 13(2), , 7-14. Doi: 10.35354/tbed.1219723, (2023), (Diğer)
 • 9 SY Issa, ÜÇGÜL İBRAHİM, Theoretical Study of The Use of Lfscs in Terms of Energy for Textile Factories: The Example of Saint Louis in Senegal. Energy, Environment and Storage- www.enenstrg.com- (Erciyes Energy Association), 3(2), , 52-58. Doi: 10.52924/PIBX6890, (2023), (Diğer)
 • 10 ALKUBATI Eissa, ÜÇGÜL İBRAHİM, Güneş Enerjili Ejektörlü Soğutma Sisteminin Teorik İncelemesi: Yemen için Örnek Bir Uygulama. YEKARUM E-Dergi, 8(1), , 1-12. (2023), (Diğer)
 • 11 IKHLEF Khaoula , ÜÇGÜL İbrahim, LARBI Salah , OUCHENE Samir , Performance estimation of a solar chimney power plant (SCPP) in several regions of Turkey. Journal of Thermal Engineering, 8(2), , 202-220. Doi: 10.18186/thermal.1078957, (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 12 SERDAR SERAP GAMZE, ARSOY RAŞİT, ÜÇGÜL İBRAHİM, Design and Development of a Repetitive Bending Tester for Bending Deformation in Textile Fabrics and Bonded Joints. Journal of Testing and Evaluation, 50(5), , 2529-2537. Doi: 10.1520/JTE20220063, (2022), (SCI-Expanded)
 • 13 ELBİR AHMET, AKARSLAN FEYZA, ÜÇGÜL İBRAHİM, ŞAHİN MEHMET ERHAN, Thermodynamic analysis of refrigerants used in ORC-VCC combined power systems for low temperature heat sources. Thermal Science, 26(4), , 2855-2863. Doi: 10.2298/TSCI2204855E, (2022), (SCI-Expanded)
 • 14 ELBİR AHMET, AKARSLAN FEYZA, ÜÇGÜL İBRAHİM, Thermodynamic analysis for industrial cabinet providing simultaneous heating and cooling that can be used in the food industry. Thermal Science, 26(4), , 2845-2854. Doi: 10.2298/TSCI2204845E, (2022), (SCI-Expanded)
 • 15 CHAFIOU HASSANE, ÜÇGÜL İBRAHİM, Energy Generation With Parabolic Trough Solar Collector In Comoros Islands. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 14(1), , 30-39. Doi: 10.55974/utbd.1065773, (2022), (Diğer)
 • 16 Ikhlef Khaoula, Larbi Salah, ÜÇGÜL İbrahim, Experimental study of different thermal storage system effects on the performance of a small prototype solar chimney power plant. Renewable Energy , 516-526. Doi: 10.1016/j.renene.2022.09.087, (2022), (SCI-Expanded)
 • 17 Ikhlef Khaoula, Larbi Salah, Ouchene Samir, ÜÇGÜL İbrahim, Performance estimation of a solar chimney power plant (SCPP) in several regions of Turkey. Journal of Thermal Engineering, 8(2), , 202-220. Doi: 10.18186/thermal.1078957, (2022), (SCI)
 • 18 Güney Sertaç, ÜÇGÜL İbrahim, Sanal giysi simülasyonunda kumaş mekanik özelliklerini ölçen cihazlarin ölçüm değerlerinin istatistiksel kiyaslamasi. Tekstil ve Muhendis, 24(107), , 213-219. Doi: 10.7216/1300759920172410710, (2017), (TR DİZİN)
 • 19 arif karabuğa, YAKUT MELİK ZİYA, YAKUT GAMZE, SELBAŞ REŞAT, ÜÇGÜL İBRAHİM, Renewable Energy Solutions For Tourism. European Scientific Journal , 188-194. (2015), (Diğer)
 • 20 GÜNEY SERTAÇ, ÜÇGÜL İBRAHİM, KOYUN ARİF, Designing the medical textile material providing peristaltic motion and its computerized control. The Journal of The Textile Institute, 107(5), , 1-6. Doi: 10.1080/00405000.2015.1046291, (2015), (SCI-Expanded)
 • 21 Koyun Tansel, Kunduz Mehmet, Oztop Hakan F., ÜÇGÜL İbrahim, Comparison of purification processes of natural gas obtained from three different regions in the world. JOURNAL OF NATURAL GAS CHEMISTRY, 21(1), , 61-68. Doi: 10.1016/S1003-9953(11)60334-4, (2012), (SCI-Expanded)
 • 22 Koyun Tansel, Kunduz Mehmet, Oztop Hakan F., Oztop Hakan F., ÜÇGÜL İbrahim, Comparison of purification processes of natural gas obtained from three different regions in the world. Journal of Natural Gas Chemistry, 21(1), , 61-68. Doi: 10.1016/S1003-9953(11)60334-4, (2012), (SCI)
 • 23 GÜNEY F., ÜÇGÜL İbrahim, GÜNEY Filiz ÜÇGÜL İbrahim Koruyucu Giysiler İçindeki Nefes Alabilir Membranların Termal Yalıtım Özellikleri TEKSTİL VE KONFEKSİYON T C Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Dergisi ISSN 1300 3356 Ocak Mart 2010 Sayı 1 sayfa 9 16. Tekstil ve Konfeksiyon, 20(1), , 9-16. (2010), (SCI-Expanded)
 • 24 Dincer K., Baskaya S., Uysal B. Z., ÜÇGÜL İbrahim, Experimental investigation of the performance of a Ranque-Hilsch vortex tube with regard to a plug located at the hot outlet. INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, 32(1), , 87-94. Doi: 10.1016/j.ijrefrig.2008.06.002, (2009), (SCI-Expanded)
 • 25 Dincer K., Tasdemir S., Baskaya S., ÜÇGÜL İbrahim, Uysal B. Z., Fuzzy Modeling of Performance of Counterflow Ranque-Hilsch Vortex Tubes with Different Geometric Constructions. NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS, 54(6), , 499-517. Doi: 10.1080/10407790802483432, (2008), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKARSLAN FEYZA, ELBİR AHMET, ÜÇGÜL İBRAHİM, Bilgisayar Kontrollü Kabin Tipi Bir Konveksiyon Kurutucuda Kurutma İşleminin Ekserji Analizi. ULUSLARARASI KATILIMLI 23. ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ (ULIBTK 2021) 8-10 EYLÜL 2021 Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CESUR DURMAZ Büşra, ÜÇGÜL İBRAHİM, Geleneksel ve Modern Yöntemler ile Yüzer Tarım Uygulamaları. YEKARUM e-DERGİ, 7(1), , 1-13. (2022), (Diğer)
 • 2 ELBİR AHMET, AKARSLAN FEYZA, ŞAHİN MEHMET ERHAN, ÜÇGÜL İBRAHİM, Thermodynamic Analysis of a Combined Gas Turbine ORC Using Some Organic Fluids. Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11(4), , 960-970. Doi: 10.17798/bitlisfen.1120885, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 şen serhat, ÜÇGÜL İbrahim, SOLARPILOT UYGULAMASIYLA ISPARTA İLİNDE GÜNEŞ KULESİ MODELLEMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 9(4), , 1302-1325. Doi: 10.21923/jesd.809392, (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 4 Oktav Bulut Meliha , Sinan Hasan , ÜÇGÜL İbrahim, Akçalı Kadri, ATIL YÜNLERDEN KERATİN ELDE ETME YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI . Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, 4(1), , 1-11. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 5 ÜÇGÜL İBRAHİM, SELBAŞ REŞAT, YAKUT ALİ KEMAL, ELİBÜYÜK UFUK, Sürdürülebilir Bağlamında Rüzgar Enerjisi Kullanımı. Yeni Türkiye Yenilenebilir Enerji Özel Sayısı 2, 2(118), , 384-394. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 6 ÜÇGÜL İBRAHİM, SELBAŞ REŞAT, Sürdürülebilir Endüstriyel Yerleşkeler Bağlamında Endüstriyel Güneş Enerjisi Kullanımı. Yeni Türkiye Yenilenebilir Enerji Özel Sayısı 2, 2(118), , 324-339. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 7 ŞENOL RAMAZAN, ÜÇGÜL İBRAHİM, SELBAŞ REŞAT, Yenilenebilir Enerjinin Dünyadaki ve Türkiyedeki Durumu. Yeni Türkiye- Yenilenebilir Enerji Özel Sayı 1, 1(117), , 47-56. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 8 SELBAŞ REŞAT, ÜÇGÜL İBRAHİM, ELİBÜYÜK UFUK, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri. Yeni Türkiye Yenilenebilir Enerji Özel Sayısı 2, 2(118), , 241-289. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 9 ŞAHİN ŞAKİR, ÜÇGÜL İBRAHİM, Türkiye’de Afet Yönetimi ve İş Sağlığı Güvenliği. AFET VE RİSK DERGİSİ, 2(1), , 43-63. Doi: 10.35341/afet.498594, (2019), (Diğer)
 • 10 GÜNEY SERTAÇ, BALCI HİLAL, ÜÇGÜL İBRAHİM, The Effect Of Fabrıc Structural Geometry On Thermal Transfer Performance In Sportswear. European Journal of Science and Technology , 711-717. Doi: 10.31590/ejosat.629477, (2019), (TR DİZİN)
 • 11 ÜÇGÜL İBRAHİM, ARAS Sultan, ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ DİCLE, Farklı Hammadde Kaynaklarından Kitinin Saflaştırılması ve Tekstil Uygulamaları. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), , 46-56. Doi: 10.18185/eufbed.51784, (2016), (Diğer)
 • 12 Elibüyük Ufuk, YAKUT ALİ KEMAL, ÜÇGÜL İBRAHİM, Süleyman Demirel Üniversitesi Rüzgâr Enerjisi Santrali Projesi. yekarum e-dergi, 3(2), , 22-32. (2016), (Diğer)
 • 13 ÜÇGÜL İBRAHİM, TURAK BUKET, Tekstil Katı Atıklarının Geri Dönüşümü ve Yalıtım Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi. Apjes Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3(3), , 39-48. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 14 ÜÇGÜL İBRAHİM, Dede Alev, ŞEKİL HAFIZALI TEKNİK TEKSTİL MATERYALLERLE ELDE EDİLEN HAREKETLİ TEKSTİL YÜZEYLERİNİN (AKTÜATÖRLERİN) İNCELENMESİ. Tekstil ve Mühendis, 21(95), , 8-15. Doi: 10.7216/130075992014219502, (2014), (TR DİZİN)
 • 15 ÜÇGÜL İBRAHİM, Tüysüzoğlu Erhan, YAKUT MELİK ZİYA, PV Çatı Uygulaması için Enerji Hesaplaması ve Ekonomik Analizi. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 18(2), , 1-6. (2014), (TR DİZİN)
 • 16 YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, ÜÇGÜL İBRAHİM, YAKUT GAMZE, Yenilenebilir enerji algısı anketi: Güvenirlik ve geçerliliği. Sdü Yekarum e-Dergi, 2(3), , 20-26. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 17 ELİBÜYÜK UFUK, ÜÇGÜL İbrahim, Rüzgâr Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgâr Enerjisi Depolama Yöntemleri. yekarum e-dergi, 2(3), , 1-14. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 18 ÜÇGÜL İbrahim, KOYUN A., Güneş Bacası Tasarım Parametreleri ve Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi-Experimental Investigations on Performance and Design Parameters of Solar Chimney . PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 16(3), , 255-264. (2010), (SCI-Expanded)
 • 19 koyun a., ÜÇGÜL İbrahim, acar m., şenol r., güneş bacası sisteminin termal özet dizaynı. Tesisat Mühendisliği , 45-50. (2007), (TR DİZİN)
 • 20 Ramazan ŞENOL, ÜÇGÜL İbrahim, Mustafa ACAR, Ramazan ŞENOL İbrahim ÜÇGÜL Mustafa ACAR YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER VE TAŞITLARA UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Mühendis ve Makina Cilt 47 Sayı 563 2006. Mühendis ve Makina, 47(563), , 37-50. (2006), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Akarslan Kodaloğlu Feyza , Elbir Ahmet, ÜÇGÜL İbrahim, BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KABİN TİPİ BİR KONVEKSİYON KURUTUCUDA KURUTMA İŞLEMİNİN EKSERJİ ANALİZİ ULUSLARARASI KATILIMLI 23. ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ (ULIBTK 2021) 8-10 EYLÜL 2021 Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) Kongresi. ULUSLARARASI KATILIMLI 23. ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ (ULIBTK 2021) 8-10 EYLÜL 2021 (2021). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÜÇGÜL İbrahim, ELİBÜYÜK U., Çevre ve Enerji(2016). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ÜÇGÜL İbrahim, SELBAŞ R., KOYUN A., Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü- Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar(2010). URAK Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ÜÇGÜL İbrahim, KOYUN T., EKİNCİ K., AKBOLAT D., Savran H. E. , Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ORGANİK TARIM SEKTÖRÜ Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar(2006). ULUSLARARASI REKABET ARAŞTIRMALARI KURUMUDERNEĞİ (URAK) YAYINLARI, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 YEKARUM, Dergi, Editör, 01.01.2023 - 31.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 2 Yekarum E-Dergi, Dergi, Editör, 18.01.2010 - 18.12.2029 (ULUSLARARASI)
 • 3 YEKARUM E-Dergi, Dergi, Editör, 01.01.2010 - 06.12.2025 (ULUSLARARASI)
 • 4 The International Journal of Renewable Energy Development, Dergi, Konuk Editör, 01.01.2021 - 30.01.2023 (ULUSLARARASI)
 • 5 Yekarum e-Dergi, Dergi, Editör, 12.03.2014 - 31.12.2023 (ULUSAL)
 • 6 International Journal of Renewable Energy Development, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, 28.01.2018 - 28.01.2024 (ULUSLARARASI)
 • 7 SDÜ Yekarum e-Dergi, Dergi, Editör, 01.01.2023 - 30.01.2023 (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!