KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İbrahim ÜÇGÜL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Makinaları Anabilim Dalı
Telefon 0242111176
E-Posta ibrahimucgul@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9794-0653
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 10.02.1988
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 10.01.1991
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ISI PROJESİ 19.04.1995
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Termodinamik,Ekserji Analizi,Yenilenebilir Enerji,Kütle Transferi,Difüzyon Teorisi,Yapay Sinir Ağları ,Bulanık Mantık Uygulamaları,Sayısal Çözümleme,Transfer Olayları,Isı Transferi,Reaksiyon Kinetiği,Isıl Sistem Dizaynı,Güneş Güç Tesisleri Tasarımı,doku mühendisliği
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çevre ve Enerji, 2016. Editör: Yrd. Doç. Dr. Aysel AYDIN KOCAEREN. Bölüm: Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Kaynakları, Doç.Dr. İbrahim ÜÇGÜL, Yük.Müh. Ufuk ELİBÜYÜK. ISBN: 9786053202585, 222-307.
 • 2 URAK Enerji Sektörü sektörel stratejiler ve uygulamaları. Editör Doç.Dr.İ.Hakkı ERASLAN Bölüm 43 Sayfa 1137-1155
 • 3 Urak-Organik tarımda yenilenebilir enerji kullanımı bölüm41 sayfa867-883
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Selbaş.R.,Üçgül.İ.,Dostuçok.İ.,Yılmaz.F.,Özdemir.F.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Termo-Klima. Ekim 2011 Sayı:36 Sayfa 64-76
 • 2 İbrahim Üçgül, Çiler Çakır, Tolga Sağlam, Enerji yönetim sistemleri ve tekstil sektöründe enerji yönetimi, Tekstil işveren dergisi no:380 Aralık 2011
 • 3 Şahin, H.T., Sütçü, A., Karagöz, Ü, Üçgül, İ., İlksöz, M., Pamuk Esaslı Tekstil Atıklarının Orman Ürünleri Sanayinde Kullanılabilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Laminart Dergisi, 69 (4), sayfa 134-138, (2010).
 • 4 Şenol R. Yabuz R. Delikanlı K. Üçgül İ. Acar M. Güneş Pili Mimari Uyg. ve Spor Kompleksi Örneği. Tesisat Dergisiaralık 2007 n.144.s144-158
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS FORTOURISM, Karabuğa A., Yakut M.Z., Yakut G., Selbaş R., Üçgül İ., European Scientific Journal March 2015 /SPECIAL/ edition ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 March 2015
 • 2 Buket ERBAY, İbrahim ÜÇGÜL, Simla KÜÇÜKSAYAN, Erdoğan KÜÇÜKÖNER, Physical, Sensorial, Color and Rehydration Properties of Dried Green Olive Slices, Kurutulmuş Yeşil Zeytin Dilimlerinin Fiziksel, Duyusal, Renk ve Rehidrasyon Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3 ( 2010),246-250
 • 3 ÜÇGÜL İbrahim, KOYUN Arif, Güneş Bacası Tasarım Parametreleri ve Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi, Experimental Investigations on Performance and Design Parameters of Solar Chimney, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 3, 2010, Sayfa 255-264
 • 4 ÜÇGÜL,İ.,Soğuk Depolama İçin Güneş Enerjili Ejektör Soğutma Sistemi Uygulamasının Termodinamik Çevresel Ve Ekonomik Analizleri , Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Pamukkale Unıversıty Engıneerıng Faculty, Journal Of Engıneerıng Scıences YIL2009, CİLT15, SAYI2, SAYFA283-292
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Zekayi Kazım TELLİ, İbrahim ÜÇGÜL, Murat ÖZTÜRK, Van Der Waals Gazlarına Ait Genel İş Formülleri, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt : 2007 Sayi : 4 Sayfa : 31-37 Yıl : 2007
 • 2 İbrahim ÜÇGÜL, Kamil DELİKANLI, Murat ÖZTÜRK, Ramazan ŞENOL,Yüksek Sıcaklıklı Güneş Enerjisi Alıcı Sistemleri İçin Malzeme Seçimi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt : 3 Sayi : 3 Sayfa : 53-64 Yıl : 2006
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Üçgül, İ., Elibüyük, U., Acar, M., Süleyman Demirel Üniversitesi (Biyogaz Ve Doğalgazlı) Trijenerasyon Sisteminin İncelenmesi, 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, 1-3 Ekim 2015, Muğla.
 • 2 Üçgül, İ., Arsoy, R., Elibüyük, U., Abdulla, G., 2015. Kıyı Tipi Dalga Enerjisi Dönüşüm Teknolojileri ve Gwe-5 Sistemi. VIII. Yenilenebilir Enerji Sempozyumu, 15-16 Ekim 2015, Adana.
 • 3 Üçgül, İ., Selbaş, R., Yakut, M.Z., Elibüyük U., Isparta ve Yöresi Biyokütle Rezervleri ve Yekarum Çalışmaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 4-6 Ekim 2013, Girne, KKTC.
 • 4 Üçgül İ., Acar, M., Elibüyük, U., Yakut, M.Z., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde(Yekarum) Gerçekleştirilen Güneş Enerjisi Teknolojileriyle İlgili Projeler, 2. Antalya Güneş Enerjisi Sempozyumu, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Antalya.
 • 5 Hasan MAZLUM, İbrahim ÜÇGÜL, Mustafa ACAR,. Sıfır Enerji Evi Tasarım Esasları ve Örnek Uygulamalar, TMMOB-MMO, 5.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin. 7-8 Ekim 2011
 • 6 Çiler ÇAKIR, İbrahim ÜÇGÜL, Salih LAKA, Reşat SELBAŞ,.Tekstil İklimlendirme Sistemlerinde Yenilenebilir Enerji Kullanımı. Ulusal İklimlendirme Kongresi, İklim 2011 Antalya, 18-20 Kasım 2011.
 • 7 Ahmet ÖZDEMİR, Fatih YILMAZ, Erkan DİKMEN, Arzu ŞENCAN ŞAHİN, Reşat SELBAŞ, İbrahim ÜÇGÜL, Bir villanın termoelektrik bir sistem ile iklimlendirilmesinin araştırılması, Ulusal İklimlendirme Kongresi, İklim 2011 Antalya, 18-20 Kasım 2011
 • 8 ÜÇGÜL İbrahim, ÖZDEMİR Dicle, ERGÜN Engin, ISPARTA’NIN POTANSİYEL ENERJİ KAYNAKLARI ISPARTA VE YÖRESİ BİYOKÜTLE REZERVİ, Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 NİSAN-3 Mayıs 2010,Isparta, Sayfa
 • 9 ÜÇGÜL İbrahim, ERGÜN Engin ISPARTA İLİ GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ VE GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ, Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 NİSAN-3 Mayıs 2010,Isparta, Sayfa
 • 10 ÜÇGÜL İbrahim, DAĞ Büşra, ISPARTA İLİNDE ÇİFTLİK VE EV TİPİ BİYOGAZ TESİSLERİNİN KULLANIMI, KURULUMU VE YAYGINLAŞTIRILMASI, Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 NİSAN-3 Mayıs 2010,Isparta, Sayfa
 • 11 üçgül,i.,öztürk,m.,özek,n.,güneş enerjili kimyasal reaktörlerin incelenmesi,vı.ulusal temiz enerji sempozyumu utes 2006,25.05.2006.s.115-125
 • 12 üçgül,i.,şenol,r.,acar,m.,izleme sistemi ile donatılmış güneş pili destekli s.d.ü.meteoroloji istasyomu uygulaması,vı.ulusal temiz enerji sempozyumu utes 2006,25.05.2006.s.179-187
 • 13 üçgül,i.,özdemir,g.,ünlü,f.,tekstil endüstrisinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanım potansiyelleri,vı.ulusal temiz enerji sempozyumu utes 2006,25.05.2006.s.392-400
 • 14 üçgül,i.,selbaş,r.,ünlü,f.,elbir,a.,ejektörlü soğutma sistemlerine uygun soğutucu akışkanların belirlenmesi,vı.ulusal temiz enerji sempozyumu utes 2006,25.05.2006.s.408-413
 • 15 Üçgül,İ.,Öztürk,M.,Şenol,R.,Özek,N.,Pompalı sulama sistemleri için fotovoltaik pil uygulamaları,Yeks 2005, 3-4 haziran 2005,Kayseri(kabul edildi)
 • 16 Koyun,A.,Üçgül,İ.,Acar,M.,Güneş bacası ile elektrik üretim sisteminin tasarımı,Yeks 2005, 3-4 haziran 2005,Kayseri
 • 17 Koyun,A.,Üçgül,İ.,Acar,M.,Şenol, R.,Güneş bacası sisteminin termal dizaynı,Güneş enerjisi sistemleri sempozyumu ve sergisi mmo mersin haziran 2005
 • 18 Üçgül, İ., Acar, M., KOYUN, T., 2005.Jeotermal Buhar Ejektörlü Soğutma Sistemi Tersinmezliklerinin İncelenmesi, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Şubat 2005, Antalya
 • 19 Üçgül, İ.,Tosun, İ.,KOYUN, T.,Gül, N.,2005, Afyon Başmakçı Biyokütle Rezervinin Biyogaz Olarak Değerlendirilmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu,(kabul edildi, sunulacak),Kayseri
 • 20 Üçgül İ.Kurutmada yenilenebilir enerji kullanımı. III. Tarımsal ürünleri kurutma tekniği çalıştayı.2-4 mayıs 2005 Antalya
 • 21 Şakir Şahin, Jülide Parlak ,İbrahim Üçgül ISPARTA'DA TOPRAK ALTI ISI GRADİENTİNİN BELİRLENMESİYeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu YEKS'2005-038,(kabul edildi, sunulacak),Kayseri
 • 22 Kevser Dincer, Bekir Zühtü Uysal, Şenol Baştürk, Mecit Sivrioğlu , İbrahim ÜçgülDÖRT NOZULLU VORTEKS TÜPÜ PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ "15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Trabzon,(kabul edildi, sunulacak),
 • 23 Kevser Dincer, Bekir Zühtü Uysal, Şenol Baştürk, Mecit Sivrioğlu , İbrahim ÜçgülVORTEKS TÜPLERDE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ "15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Trabzon,(kabul edildi, sunulacak),
 • 24 Kevser Dincer, İbrahim Üçgül,Bekir Zühtü Uysal, Şenol Baştürk, Mecit Sivrioğlu , BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE VORTEKS TÜP PERFORMANSININ İNCELENMESİ"15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Trabzon,
 • 25 ÜÇGÜL,İ.,ÖZTÜRK,M.,ÖZEK,N.PARABOLIK YALAK TIPI KOLLEKTÖRÜN OPTIK VE ENERJITIK ANALIZI,TÜRK FİZİK DERNEĞİ,22.FİZİK KONGRESİ, 14-17 EYLÜL 2004
 • 26 ÜÇGÜL,İ.,ÖZTÜRK,M.,ÖZEK,N.ISPARTA İÇİN PARABOLIK YALAK TIPI KOLLEKTÖRÜN ENERJITIK VE EKSERJETİK ANALIZI,TÜRK FİZİK DERNEĞİ,22.FİZİK KONGRESİ, 14-17 EYLÜL 2004
 • 27 Üçgül,İ., Koyun, T., Şenol, R., Linyit Kömürünün Güneş Enerjisiyle Gazlaştırılmasının Termodinamik AnaliziII. ULUSAL EGE ENERJİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ26-28 Mayıs 2004Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
 • 28 Üçgül,İ.,Koyun,T.,Şenol,R., Şeffaf Yalıtımlı Düz Kollektörler ile Düz Kollektörlerin (Güneş Enerjisi Toplayıcılarının) I. ve II. Yasa Verimliliklerinin İrdelenmesiII. ULUSAL EGE ENERJİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 26-28 Mayıs 2004 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
 • 29 SELBAŞ, R., ÜÇGÜL, İ., ŞENCAN, A., KIZILKAN, Ö., Güneş Enerjisi Destekli Buhar-Jet Soğutma Sisteminin İklimlendirmede Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi ,sayfa 81-91, 20-21 Haziran 2003 , Mersin
 • 30 DİNCER, K., BAŞKAYA Ş., ÜÇGÜL, İ., UYSAL, B. Z.,Giriş ve Çıkış Kütlesel Debilerinin Bir Vorteks Tüpün Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, ISPARTA.
 • 31 ÜÇGÜL, İ., HEPBAŞLI, A., KOYUN, T., ŞENOL, R., Gergefli Kurutucu (Ramöz) ların Ekserji Analizi, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, ISPARTA
 • 32 ÜÇGÜL, İ., SELBAŞ, R., ŞENOL, R., KIZILKAN, Ö., Güneş Güç Sistemlerinin Heliostat Alan Düzenlemesi ve Termodinamik Analizleri, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, ISPARTA.
 • 33 ÜÇGÜL, İ., Fick Sisteminde Dört Bileşenli Poliner Gaz Difüzyonunun Teorik İncelenmesi, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, ISPARTA.
 • 34 ÜÇGÜL,İ., KOYUN,T., AKARSLAN, F., ŞENOL, R., Kabin Tipi Bir Konveksiyon Kurutucuda Kurutma İşleminin Ekserji Analizi, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, ISPARTA.
 • 35 ÜÇGÜL, İ., SELBAŞ, R., KIZILKAN, Ö., ŞENOL, R., KARAKOÇ, H., "Elektrik Enerjisi Üretiminde Güneş Kulesi Sisteminin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi" Yenilebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 15-18 Ekim 2003 İZMİR
 • 36 AKSÜZEK, Y., ACAR, M., ÜÇGÜL, İ., Trafik Kazaları Üzerine Eğitim, Denetim ve Yasal Düzenlemelerin etkisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Kent İçi Ulaşım ve Trafik Sempozyumu, Antalya, 2001
 • 37 ÖZGÜR, A., E., SELBAŞ, R., ÜÇGÜL, İ., Vorteks Tupler ile Soğutma Uygulamaları, Teskon, V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, PP.387-397, İzmir, 2001
 • 38 ÖZGÜR, A., ÜÇGÜL, İ., SELBAŞ, R.Radyant Soğutma Tesisatı, TMMOB Mak. Müh. Odası, Teskon 99, IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi. Yayın No: 229/1, P.P.389-399.İzmir, 1999
 • 39 ÖZEK, N., ÜÇGÜL, İ., FİŞEK, S., Güneş Enerjili Kurutma Sistemleri Ve Isıl Analizleri, TMMOB- Mak. Müh. Odası Çevre Enerji Kongresi Antalya Sempozyumu. Yayın No: 191, P.P-140-152, Antalya,1997
 • 40 FİŞEK, S., SELBAŞ, R., ÜÇGÜL, İ., HVAC Sistemlerinde Isı Tekerleği Ve Isı Borusu ile Isı Geri Kazanımı Uygulamaları, TMMOB- Mak. Müh. Odası, Çevre Enerji Kongresi, Antalya Sempozyumu, Yayın No: 191, P.P-222-230, Antalya. 1997
 • 41 ÖZEK, N., ÇİÇEK, N., ÜÇGÜL, İ., Güneş Kaynaklı Düşük Sıcaklık Uygulama Sistemlerinin Isıl Analizleri, TMMOB- Mak. Müh. Odası, Çevre Enerji Kongresi ,Antalya Sempozyumu, Yayın No: 191, P.P- 244- 256, Antalya 1997
 • 42 ACAR.M.,FİŞEK.S.,ÜÇGÜL.İ.,SELBAŞ.R.,serpantin akışlı düzlemsel güneş kollektör absorblayıcılarının sonlu farklar yöntemiyle ısıl analizi.ısı bilimi ve tekniği 9. ulusal kongresi 20-22 eylül 1993 elazığ bildiriler kitabı sayfa189-203
 • 43 ÜÇGÜL, İ., TELLİ, Z.K., Süreksiz Sistemlerde Poliner Difüzyon, 7. Mühendislik Haftası, Isparta . 1992 .
 • 44 YAKUT, A.K., ÜÇGÜL, İ., FİŞEK, S., 1991. Kavisli Yatay Bir Boruda Akışın Sonlu Eleman Yaklaşımıyla İncelenmesi. 8. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 10-12 Eylül 1991, Eskişehir
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erbay, B., Üçgül, İ., Küçüksayan, S., Küçüköner, S., Physical, Sensorial, Color Properties and Rehydration Rate of Dried Green Olive Slices, Memecik.2010. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Süreksiz Sistemlerde Poliner Difüzyon, Akd.Üni.Fenbilimleri Ens. Yük.Lis.Tezi.1991, Danışman: Prof.Dr.Z.Kazım TELLİ
 • Doktora Tezi
 • 1 Fick Sisteminde Dört Bileşenli Gaz Difüzyonunun Teorik İncelenmesi. Yıldız Teknik Üni.Fenbil.Ens. 1995Danışman:Prof.Dr.Mahir ARIKOL
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ufuk ELİBÜYÜK.Tekstil Atıklarının Piroliz İle Değerlendirilmesi.SDÜ.FBE.05/02/2014 ISPARTA. Danışman Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 2 Feyhan YILMAZTekstil Atık Suları Kullanarak Mikrobiyel Yakıt Hücresi ile Enerji Üretiminin Araştırılması SDÜ Fenbilimleri Enstitüsü 12.06.2013
 • 3 Alev DEDE, Şekil Hafızalı Teknik Tekstil Materyallerle Elde Edilen Hareketli Tekstil Yüzeylerinin (Aktuatörlerin)İncelenmesi. SDÜ. FBE. Yüksek lisans tezi 09/07/2013 Isparta Danışman Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 4 Buket TURAK.TEKSTİL ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN KOMPOZİT ISI YALITIM MALZEMELERİNİN İNCELENMESİ.SDÜ.FBE.16.07.2013.Isparta.Danışman. Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 5 ÇİLER ÇAKIR, ELEKTROKİMYASAL TEKNİKTEKSTİL MEMBRANLARIN İNCELENMESİ SDÜ FBE YÜKSEK LİSANS TEZİ 2012
 • 6 Engin ERGÜN, Tekstil İşletmelerinin Enerji Temininde Doğrusal Fresnel Güneş Güç Sistemlerinin Kullanılması
 • 7 Mine Seçkin Yüksek lisans tezi, Ligninin Tekstil Elyafı Olarak Çekime Hazır Hale Getirilmesi S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.2011.(Danışman)
 • 8 İrem TURHAN Proton Değişim Yakıt Pili(Pemfc) Membranlarının Ve Teknik Tekstil Desteklerinin İncelenmesi S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.2010.(Danışman)
 • 9 Filiz Ünlü GÜNEY Koruyucu giysilerde iç konfor şartlarının incelenmesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.2008: Danışman:Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 10 Ayşe Selcen ADAMHASAN Poliester/Polianilin, Pamuk Polianilin Kompozit Kumaşların Hazırlanması ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.2008: Danışman:Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 11 UĞUR,Ş.S.,Polyester'in Dispers Boyarmaddelerle Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması.S.D.Ü. Fen Bilğimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2004. Danışman:Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 12 Karakılınç, U., Buz Paten Tesisinin Atık Isısısndan Yararlanılarak Yüzme Havuzunun Isıtılması, S.D.Ü. Fen Bilğimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.2002Danışman:Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Raşit ARSOY, Hazır Giyim Üretiminde Yapıştırma Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, SDÜ Fenbilimleri Enstitüsü.2015
 • 2 Dicle Özdemir KÜÇÜKÇAPRAZ,Biyo-bozunur Modifiye Kitin Polimeri Üretimi
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Murat ÖZTÜRK Güneş enerjili kimyasal reaksiyonların incelenmesi S.D.Ü.F.B.Ens.Y.Lis.TeziDanışmanları : Prof.Dr. Nuri ÖZEK Yrd. Doç Dr. İbrahim ÜÇGÜL.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 KOYUN,T., Dogal Gazın Tasfiyesi, S.D.Ü. Fenbilimleri Enstitüsü Doktora Tezi,2002,İkinci Danışman: Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDU-bap 2502-M-10 Teknik Tekstil Yöntemleriyle Desteklenmiş Alternatif Proton İletken Malzemelerin Araştırılması proje yürütücüsü 4/2/2012
 • 2 Tekstil İşletmelerinin Enerji Temininde Doğrusal Fresnel Güneş Güç Sistemlerinin KullanılmasıSDÜ-BAP FBE-Y.lisans Projesi(Engin ERGÜN).proje no:2008-YL-09.Yürütücü.Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 3 Biyo-Bozunur Modifiye Kitin Polimeri Üretimi.Productıon Of Bıodegradable Modıfıed Chıtın Polymer.SDÜ-BAP- FBE Doktora Projesi.(Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ)Proje no.1797-D-09 Proje Yürütücüsü Y.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 4 Ligninin Tekstil Elyafı Olarak Çekime Hazır Hale GetirilmesiSDÜ BAP FBE Y. lis. Projesi (Mine SEÇKİN)proje no.2719-YL-11 Proje Yürütücüsü Y.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 5 Koruyucu giysilerde iç konfor şartlarının incelenmesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Projesi(Filiz Ünlü GÜNEY), Proje No:1313-YL-06, SDÜ- Fen Bilimleri Enstitüsü- Müh.Mim.Fakültesi, Isparta, Proje Yürütücüsü, 2007-2008.
 • 6 Termofilik İşletme Koşulları İçin Biyogaz Reaktörü Tasarımı, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAYP), Münferit Proje, Proje No: 116-AYP-07 ,S.D.Ü. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta, Proje Yürütücüsü 2008.
 • 7 Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Isının, Soğutma Ve İklimlendirme Proseslerinde Kullanım Potansiyelleri. Tübitak-Mag. Proje No: 104m375, S.D.Ü. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ,Isparta, Proje Yürütücüsü ,2006.
 • 8 S.D.Ü.Isparta Temiz Enerji Evleri. S.D.Ü. APYB Altyapı Projesi, S.D.Ü. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Proje No:105-AYP-04, Isparta, Proje Yürütücüsü, 2005.
 • 9 Isparta İli Temiz Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi, S.D.Ü. Alt Yapı Projesi. Proje No: 014-AYP-03, S.D.Ü. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta, Proje Yürütücüsü, 2005.
 • 10 Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pil Destekli Mobil Ölçüm İstasyonu Uygulanması.Tübitak-Misag Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL. Proje No: Misag-A-74
 • 11 Kurutma Deney Setlerinin Bilgisayar Destekli Otomasyonu ve Modernizasyonu, Tübitak Misag-A.60 nolu proje, Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL Proje Yöneticisi.
 • 12 Güneş Bacası İle Elektrik Enerjisi Üretimi. DPT Proje No:2003K121020 Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL. Proje Yöneticisi
 • 13 Isparta İli Temiz Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi. S.D.Ü.Alt Yapı Projesi. No:2003-14 Proje Yöneticisi, Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 14 Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünün Endüstiyel Uygulamaları.S.D.Ü. Araş.Fonu Proje No:03-M-658 Proje Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 15 Polyesterin Dispers Boyar Maddeler ile Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması.Yüksek Lisans Projesi Proje no:YL-03-0765 Proje Yöneticisi
 • 16 Bilgisayar Destekli Eğitim, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No-308,Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL, Proje Yöneticisi, 2000.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Koşullarında Biodizel Üretimine Uygun Kanola Çeşitlerinin Belirlenmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAYP), Proje No: 1409-m-06, SDÜ- Ziraat Fakültesi, Proje Araştırmacısı, Isparta, 2009.proje yöneticisi Prof Dr Tahsin Karadoğan
 • 2 13. Isparta Yöresinde Hayvan Atıklarından Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAYP), Münferit Araştırma Projesi, Proje No: 1217-M-05, SDÜ- Müh.Mim.Fakültesi, Proje Araştırmacısı, Isparta, 2007.
 • 3 Ispartada Toprak Kaynaklı (Jeotermal) Isı Pompası Uygulama Alanının Jeofizik ve Meteorolojik Verilerinin Elde Edilmesi. Proje No:03-M-771
 • 4 Vorteks Tüplerin Endüstriyel Uygulaması, Selçuk Üni.A.F.P.No:2002/124
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Bioenergy Seminar and workshop, 21-23 March 2011 SDU.YEKARUM Isparta/TURKEY
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 The Latest Concept of Renewable and Sustainable Cities.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Isparta biyogaz paneli
 • 2 Ulibtk 03, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanlığı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3.Güneş Sempozyumu Antalya 30-31 kasım 2015, Bilim kurulu üyeliği
 • 2 iklim 2011 danışmanlar kurulu üyeliği
 • 3 ulusal iklimlendirme sempozyumu ve sergisi danışmanlar kurulu üyeliği 25-26-27 şubat 2005 tmmob-mmo antalya şubesi
 • 4 ııı.ulusal yeni ve yenilenebilirenerji kaynakları/enerji yönetimi sempozyumu danışmanlar kurulu üyeliği 3-4 haziran 2005 tmmob-mmo kayseri şubesi
 • 5 güneş enerjisi sistemleri sempozyumu danışmanlar kurulu üyeliği 24-25 haziran2005 tmmob-mmo-mersin şubesi
 • 6 Ulibtk 05, 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 7 II.ULUSAL EGE ENERJİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLİM KURULU ÜYELİĞİKÜTAHYA , 26-28 MAYIS 2004
 • 8 Yeks 2003 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisinde Danışmanlar Kurulu Üyeliği,3-4 Ekim 2003 Kayseri
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 26 mayıs antalya ansiad da yenilenebilir enerjiler ve teknolojileri konulu söyleşi de konuşmacı
 • 2 1 haziran 2009 Afyon da enerji ve çevre panelinde yenilenebilir enerjiler ve afyonkarahisar için yeni uygulamalar konulu panel sunusupanalist
 • 3 fuse ab destekli antalya 1-5 eylül 2008 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Üçgül, 'Çevre Kirliliğinin ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi' konulu seminer yaptı
 • 4 denizli osb sunu 2008
 • 5 antalya pv uygulamaları çalıştayı sunusu
 • 6 Afyon çevre il müdürlüğünde sunu
 • 7 AB temsilcilerine merkez sunusu 2007
 • 8 Fransız savoiy temsilcilerine sdü - belediye- valilik-itso- sunu
 • 9 il genel meclisi sunu
 • 10 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Çevre Semineri 04.03.2004 Sunan: Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 11 Bilimsel paylaşım günleri Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arş.ve Uyg. Merkezi Sunumu. Sunan: Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 12 TemizEnerji - Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma konulu seminer verilmiştir.(İibf.için)Sunan: Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÜÇGÜL
 • 13 Ispartada Doğalgaz ve Doğalgaz Yatırımları Konferansı
 • 14 Ekserjiye Genel Bakış semineri. 03.05.1994 salı E-202
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 patent
 • 2 Patent Başvurusu. Doğrusal Odaklamalı Parabolik Yansıtıcılı Güneş Enerjisi Sistemi, TPE- 2011-G-367991
 • 3 Patent başvurusu Mezofilik-Termofilik Reaktörlü Biyogaz Tesisi
 • Faydalı model
 • 1 Üçgül, İ., Mezofilik-Termofilik Reaktörlü Biyogaz Tesisi,Türk Patent Enstitüsü, TPE-P-120 Faydalı Model
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Patent Destekleme Ödülü Mezofilik-Termofilik Reaktörlü Biyogaz Tesisi
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAKGÜNEY Filiz, ÜÇGÜL İbrahim, Koruyucu Giysiler İçindeki Nefes Alabilir Membranların Termal Yalıtım Özellikleri, TEKSTİL VE KONFEKSİYON, T.C. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Dergisi ISSN: 1300–3356, Ocak-Mart 2010, Sayı 1, sayfa 9
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK1. Dincer, K., Baskaya, S., Uysal, B. Z., Ucgul, I., Experimental investigation of the performance of a Ranque-Hilsch vortex tube with regard to a plug located at the hot outlet, international journal of refrigeration 3 2 ( 2 0 0 9 ) 8
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Association for Hydrogen Energy Üyeliği
 • 2 Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği Üyeliği
 • 3 Makina Mühendisleri Odası Üyeliği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 international of renewable energy development
 • 2 international of renewable energy development
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Yekarum e- dergi
 • 2 yekarum e dergi
 • 3 Yekarum e Dergi
 • 4 Yekarum e Dergi
 • 5 Yekarum e Dergi
 • 6 Yekarum e Dergi
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 anka e dergi
 • 2 anka e dergi
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 14.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı.Yrd.Doç.Dr.İ.ÜÇGÜL-Prof.Dr.B.Z.UYSAL.3-5 Eylül 2003 Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 energy
 • 2 Energy-Zero energy buildings ...........
 • 3 Energy- An Energy and Exergy Analysis of a High-Efficiency ...
 • 4 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal ofEngineering Manufacture jem-1
 • 5 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal ofEngineering Manufacture jem-2
 • 6 Energy EGY-11
 • 7 Energy,Techno-Economical ........................Optimization........... of Hybrid......... PV/Wind/Battery ........system using Neuro-Fuzzy Article
 • 8 Energy
 • 9 energy
 • 10 Energy
 • 11 IJER-INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 sdü fenbilimleri ens.dergisi hakemlik2004-1
 • 2 sdü-fbe dergisi hakemlik 2004-2
 • 3 Politeknik dergisi Gazi üni.
 • 4 politeknik dergisi
 • 5 sdü fbe dergisi
 • 6 Türk ısı bilimi ve tekniği dergisi
 • 7 CBÜ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Energy The International Journal
 • 2 Energy The International Journal
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü
 • 2 Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 YEKARUM Müdürlüğü
 • 2 Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 3 S.D.Ü. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü2002-
 • 4 S.D.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanlığı1997-2001
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı1995-2003
 • 2 Tekstil Müh.Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Makina Müh.Odası ısparta temsilciliği yönetim kurulu y. üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Makine Mühendisleri Odası Isparta MMO Temsilciliği Başkanı
 • 2 Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği S.D.Ü. Temsilcisi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin Birlikte Yürüttüğü İl Gelişim Planı- Enerji Sektörü raporunun hazırlanması
 • 2 S.D.Ü. Kalitekip ve Beyin Fırtınası Çalışmalarına katkı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kanal 32 YEK ve YEKARUM
 • 2 Isparta Akdeniz Gazetesi Yakıt Hücresi Membranları konulu haber
 • 3 Yemekhane atıklarından biyogaz uygulamaları
 • 4 kanal32 ısparta güneş enerjisi potansiyeli söyleşi
 • 5 Samanyolu TV Yenilenebilir Enerji ve Çevre konulu canlı yayın söyleşi 11.03.2010.saat1600-1630
 • 6 kanal 32 orman biyokütlesi ile ilgi söyleşi
 • 7 TRT 2 Televizyonununda Anadoludan Görünüm Programında Güneş kule ve bacası ile yekarum konulu söyleşi y.doç.dr.ibrahim üçgül 30.03.2009 saat 10 00
 • 8 Müjde akdeniz radyosu canlı yayında söyleşi 16 00 5.5.2009
 • 9 Ulusal basında enerji ile ilgili söyleşi 5.5.2009
 • 10 10 haziran 2009 kanal 3 de biyogaz konulu söyleşi
 • 11 10 haziran kanal 13 de biyogaz konulu söyleşi
 • 12 12 haziran TRT 2 televizyonunda biyokütle konulu söyleşi
 • 13 13 temmuz 2009 saat12 00 TRT 1 Radyosu Gündemdeki enerji programına davetli konuşmacı
 • 14 28.09.2009 saat 9.30 TRT radyo1 gündem programına orman biyokütlesi değerlendirmesi konusunda davetli konuşmacı
 • 15 Kanal 32 ve TRT2 televizyonunda yrd.doç.dr.ibrahim üçgül le yapılan yekarum un gerçekleştirdiği güneş baca ve güneş kulesi projeleri ile ilgili görüntülü söyleşi. 27.03.2009
 • 16 Anadolu ajansı muhabiri ile ulusal gazeteler için merkezi ve gerçekleştirilen projeleri tanıtıcı yazılı ropörtaj y.doç.dr.ibrahim üçgül 19.03.2009
 • 17 TRT izmir radyosu ile merkezin tamamladığı projelerle ilgili saat 12:30 da canlı yayında söyleşi.y.doç.dr.ibrahim üçgül 27.03.2009
 • 18 Kanal 32 yek konulu görüşme
 • 19 akdeniz gazetesi ve sabah akdeniz eki yenilenebilir enerji ve biyogaz konulu roportaj
 • 20 trt antalya radyosunda hidrojen enerjisi konulu roportaj 18 temmuz 2005
 • 21 trt antalya radyosunda enerji, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji konulu roportaj 2005
 • 22 TRT Antalya Radyosunda Biyogaz konulu ropörtaj
VERDİĞİ DERSLER
Malzeme Bilgisi
Proseslerin Ekserji Analizi
Termal Sistemlerin Dizaynı
Akışkanlar Mekaniği
Biyomühendislikte Taşınım Süreçleri
Difüzyonal Kütle Transferi
Girişimcilik
Güneş Güç Üretim Sistemleri
Isı Transferi
İklimlendirme ve Havalandırma
İleri Termodinamik Uygulamaları
Kurutma Tekniği
Kurutma Tekniği (II)
Malzeme Bilgisi
Matematik-2
Mekanizma Tekniği
Proses Tekniğinde Yapay Zeka Uygulamaları
Proseslerin Ekserji Analizi
Proseslerin Exerji Analizi
Sınır Tabakada Kütle Transfer Olayları
Terbiyede Enerji Ekonomisi
Termal Sistemlerin Dizaynı
Termodinamik
Transfer Prosesleri
 
Bu İçeriği Paylaş!