KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa Reşit USAL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı
Telefon 2462111235
E-Posta resitusal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1823-4879
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 07.07.1986
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 14.09.1988
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 29.12.1994
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sürekli Ortamlar Mekaniği-Biyomekanik-Sonlu Elemanlar Yöntemi-Uygulamalı Matematik
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yılmaz, D., Usal, M.R., "Bir Hava Düzesinin Siro-Spun İplik Eğirme Sisteminde Kullanımı ve iplik Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi", Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi, UÇTEK-2017, 28-29 Eylül-2017, Adana/Türkiye
 • 2 Yılmaz, D., Usal, M.R., 2011. Düze Çıkış Formunun Akış Özelliklerine Etkisinin Sayısal Simülasyonu, 31. Ulusal Yöneylem ve Endüstri mühendisliği Kongresi (YAEM 2011), 5-7 Temmuz, Sakarya.
 • 3 Mustafa Reşit Usal, Ali Ünal Erdem., " Viskoelastik Dielektrik Ortamların Hasar Mekaniğine Ait Matematiksel Bir Model", XV. Ulusal Mekanik Kongresi, 03-07 Eylül 2007, Isparta
 • 4 Usal,M., Esendemir, U., Usal, M.R., "Hegzagonal Simetriye Sahip Viskoelastik Fiber-Takviyeli Piezoelektrik Ortamlar için Matematiksel bir Model" XV. Ulusal Mekanik Kongresi, 03-07 Eylül 2007, Isparta
 • 5 Avey,A., Zerin,Z., Deniz,A., Usal,M.R., " Homojen Olmayan Elastik Konik Bir Kabuğun Üniform Olmayan Yanal Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilitesi",XV. Ulusal Mekanik Kongresi, 03-07 Eylül 2007, Isparta
 • 6 Özsoy, K., Usal, M.R., "Manyeto-Reolojik Akışkanların Özellikleri", Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç araştırmacılar Sempozyumu, 20-22 Haziran - 2007, Kocaeli
 • 7 Usal,M.R., Usal,M., "Zeki Malzemelerin, Yapıların ve Sistemlerin Mühendislikteki Uygulama Alanları", 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu,14-16 Kasım, 2007, Isparta
 • 8 Varol, H., Usal,M.R., Kurşun,T., " Toz Metal Parçalara Uygulanan İşlemler" 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu,14-16 Kasım, 2007, Isparta
 • 9 Usal, M.R., Usal, M., Albayrak, M., " Tersinir Magneto-Mekanik ve Magneto-Kalorik Olaylara Termodinamik Bir Yaklaşım", VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Isparta.
 • 10 Usal, M.R., Usal, M., 2005. Akıllı Sistemlerin iki Önemli Alt Sınıfı: Fiber takviyeli Viskoelastik Piezoelektrik ve Piezomagnetik kompozitler, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 16-18 Kasım, 2005, Grand Yükseliş - Kocaeli.
 • 11 Usal, M.R., Usal, M., 2005. Nonlineer Bir Fenomenolojik Modelde Kapıl Etkileşimler, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 16-18 Kasım, 2005, Grand Yükseliş - Kocaeli.
 • 12 Kurbanoğlu, C., Usal, M.R., Usal, M., Kemiğin Yapılanma Prosesi için Kavramsal Bir Model, SDÜ. Müh-Mim Fak, Makina Mühendisliği Bildiriler Kitabı, ISBN 975-7929-02-6,SDÜ Basımevi, S.141-145, 1996, Isparta.
 • 13 Acar, M., Usal, R., Gül atıklarından biogaz elde etme, 7. Ulusal Isı bilimi ve Tekniği Kongresi, Ege Üniversitesi Güneş enerjisi Enstitüsü,1989, İzmir.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yılmaz,D., Usal,M.R., Gülsevinçler, E., 2013. " Eğirme Sistemlerinde Kullanılan Hava Düzelerinin Fonksiyonel Tasarımının Araştırılması", Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri AR-GE Proje Pazarı, 26 Ekim, WOW Otel ve Kongre Merkezi, İstanbul
 • 2 Usal, M.R., Özsoy, K., 2013, " Manyeto-Reolojik Malzemelere Ait Matematiksel Bir Model ve Manyeto-Reolojik Cihazlar", Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri AR-GE Proje Pazarı, 26 Ekim, WOW Otel ve Kongre Merkezi, İstanbul
 • 3 Usal, M.Reşit., Özsoy, Koray., "Manyeto-Reolojik Malzemelere Ait Bir Model ve Manyeto-Reolojik Cihazlar", Metalik fikirler 1. AR-GE Proje Pazarı, İMMİB,Lütfi Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul.
 • 4 Deniz, Ö., Usal, M. R., Plastik Deformasyonların Sürekli Ortam Teorisi, III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, 28-30 Eylül, 2005, Isparta.
 • 5 Kurbanoğlu, C.,Varol, R., Usal,M.R., Usal, M., Biyomekaniğin Mühendislikte Uygulama Alanları, 8. Mühendislik Haftası Tebliğ Özetleri,1994, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yılmaz,D., Usal,M.R., Gülsevinçler,E., 2013. "Mevcut Eğirme Sistemlerine Adapte Edilebilecek ve Opsiyonel Olarak Değiştirilebilecek Hava Düzesi Tasarımı", Metalik Fikirler 2. Arge Proje Pazarı, İstanbul.
 • 2 Yılmaz, D., Usal, M.R., Gülsevinçler, E., I. Patent Atelyesi ve İmalat Teknolojileri Proje Pazarı, Mühendislik Sistemlerine Adapte Edilebilen Ve Tasarım Parametreleri Sistem Türüne Göre Ayarlanabilen Fonksiyonel Hava Düzesi, 18 Aralık 2013, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Yerleşkesi Oditoryum - Beşiktaş, İstanbul.
 • 3 Usal,M.Reşit., Özsoy, Koray., "Manyeto-Reolojik Malzemeler ve Manyeto-Reolojik Cihazların Geliştirilmesi", AR-GE Proje Pazarı Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 14 Haziran 2008, Konya
 • 4 Özsoy,K., Usal, M.R., " Magnetoreolojik Akışkanlar ve Cihazların Modellenmesi", IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 mAYIS, 2007, Bergama-İZMİR
 • 5 Usal, M.R., Usal, M., Doğrukol, S., Elastik Dielektrik Malzemelerin Bünye Denklemleri, Türk Fizik Derneği, 21. Fizik Kongresi, 227, 2002,Isparta.
 • 6 Heybeli, N., Usal, M.R., Varol, R., "Titanyum Alaşımı ve Paslanmaz Çelik İntramedüller Retrograd Suprakondiler Çivilerin Sonlu Elemanlar Analizi(SEA) Yöntemiyle Karşılaştırılması", XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Edi. Prof.Dr. A. M. Alpaslan, Cilt 2, 24-29 Ekim 2001, Belek-Antalya, 466.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yılmaz, D., Usal, M.R., 2011, "The Effect of Nozzle Injector Angle of Jetring Spinning System on Yarn Properties", Fiber Society 2011 Spring Meeting, 23-25 Mayıs, Hong Kong.
 • 2 Yılmaz,D., Usal, M.R., "Effect of Nozzle Injector Angle on Airflow Character and Fluid variables", Proceeding Number:300/29,2 nd International Symposium on computing in Science & engineering, p:306-308, June 1-4,Gediz University - 2011, Kuşadası/Aydın - TURKEY
 • 3 Yılmaz, D., Usal, M.R., Ibrahim, S., 2010. Effect of Compact-Jet Spinning System on Yarn Hairiness, Fiber Society Spring Meeting, 12-14 May, Bursa, Turkey.
 • 4 USAL,M.R., ALBAYRAK,M., "Smart Materials for Robotic Applications" , 2 nd International Joint Robotics Competition and Symposium (IJCRS-09), SDÜ, Isparta, 2009.
 • 5 Usal, M.R., Usal, M., "Numerical Analysis of Electromechanical Behavior for PZT (PbZrO3)Materials by Finite Element Method" III. International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators. (IWPMA - 2006),18-21 June, Anadolu University Eskişehir-Turkiye.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Biyomas Enerjisi (Bir Uygulama : Gül Atıklarının İncelenmesi) Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ISPARTA
 • Doktora Tezi
 • 1 Fiber Takviyeli Elastik Dielektrik Ortamların Elektro-Termomekanik Davranışına ait Matematiksel Bir Model
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 (Mustafa TAŞLIDERE-2019), "TİC Takviyeli Epoksi ile Güçlendirilmiş Hibrit Kompozitlerin Çarpma Davranışının Deneysel ve Sayısal İncelenmesi"
 • 2 (Faik ÖZ - 2015) Bir Boru İçerisindeki Fiber Etrafında Dönerek İlerleyen Helisel Hava Akımı Üzerindeki Basınç Farkı Etkilerinin Sayısal Akışkanlar Dinamiği Metotları İle İncelenmesi, SDÜ-FBE-Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 (Ekrem Gülsevinçler-2013) Sıkıştırılabilir Akışkanların Akışında Kullanılan Türbülans Modelleri ve Simülasyonları. SDÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü- İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı-Isparta
 • 4 (Arif Şahin - 2013)Piezoelektrik Motorların Tasarımı, Kontrol Mekanizmaları ve Sonlu Elemanlar Modeli Üzerine Bir Araştırma, SDÜ-FBE-İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 5 ( Safiye İPEK - 2011) Doğru Mesh Üretiminin Çözüm Üzerindeki Etkileri
 • 6 (Murat Eryiğit-2010) Yeni Nesil Soğutucu Akışkanlarda Boru Çapı Hesabı
 • 7 (Koray Özsoy - 2008) Manyeto-Reolojik Malzemelere ait Matematiksel bir Model ve Manyeto-Reolojik Cihazlar
 • 8 (Hasan YILDIZHAN - 2008) Polimer Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
 • 9 (Hatice VAROL - 2008) Av ve Spor Tüfekleri için Kritik Parçaların Hasar Analizi
 • 10 (Özdemir DENİZ-2005) Plastik Deformasyonların Sürekli Ortam Teorisi
 • 11 (Semih DOĞRUKOL-2002) Piezoelektrik Malzemelerin Bünye Denklemleri
 • 12 (Ergün KORKMAZ-2001)Sürekli Ortam Hasar Mekaniği Yardımıyla Mekanik Davranışın Belirlenmesi
 • 13 (Bekir AKSOY-2001)Sürekli Ortamlar Mekaniğinin Bünye Denklemlerinde İnvaryantların Belirlenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 (Ekrem GÜLSEVİNÇLER-2020), "Helisel Dönen Türbülanslı Akışa Sahip Modüler Bir Düze Tasarımı, Optimizasyonu ve Nümerik Simülasyonu" SDÜ-FBE-Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 2 (Demet YILMAZ - 2011 ) Yüksek Hızlı Hava Akımı İle Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi ve Sayısal Modellenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ Araştırma Fonu (BAP), Proje No: 3331 -YL1 - 12, 2013."Piezoelektrik Motorların Tasarımı, Kontrol Mekanizmaları ve Sonlu Elemanlar Modeli Üzerine Bir Araştırma".
 • 2 SDU, B.A.P. 105-DES-10, "TÜBİTAK Projesi için % 20 Üniversite Desteği Projesi", Temmuz 2010-Ocak-2011
 • 3 SDÜ Araştırma Fonu (BAP), Proje No: 2404 -YL - 10, 2010. "Doğru Mesh Üretiminin Çözüm Üzerindeki Etkileri"
 • 4 109M372 "Yüksek Hızlı Hava Akımı ile Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi ve Sayısal Modellenmesi" Tübitak Hızlı Destek Projesi, 2009-2011(Tamamlandı).
 • 5 "Yüksek Hızlı Hava Akımı İle Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi Ve Sayısal Modellenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, BAP-Doktora Projesi, Proje No:1795-D-09, 2009.
 • 6 SDÜ Araştırma Fonu (BAP), Proje No: 1628 -YL - 08, 2008. "Av ve Spor Tüfekleri için Kritik Parçaların Hasar Analizi"
 • 7 Tek Kişilik Çok Hafif Uçak için Kanat, Gövde ve Kuyruk Takımı Tasarımı: Örnek bir Uygulama. 15.05.2000-14.05.2001//Teknik Eğitim Fakültesi, SDÜ 302 nolu Münferit Proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Engelliler Yolda Kalmasın (Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Projesi (2008-2009))
 • 2 Isparta ve Burdur İlleri Şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Projesi Fizibilite Çalışması - 2005.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Oturum Başkanlığı"Smart Materials for Robotic Applications" , 2 nd International Joint Robotics Competition and Symposium (IJCRS-09), SDÜ, Isparta, 2009.
 • 2 Program Komitesi ve yerel düzenleme komitesi"Smart Materials for Robotic Applications" , 2 nd International Joint Robotics Competition and Symposium (IJCRS-09), SDÜ, Isparta, 2009.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 ANSYS KULLANIM KURSU (2006)
 • 2 ANSYS KULLANIM KURSU (2005)
 • 3 ANSYS KULLANIM KURSU (2004)
 • 4 ANSYS KULLANIM KURSU (2003)
 • 5 ANSYS KULLANIM KURSU (2002)
 • 6 ANSYS KULLANIM KURSU (2001)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Teknik Eğitim Fakültesi, VIII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, SDÜ-ISPARTA-2009
 • 2 XV. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ - YEREL DÜZENLEME KOMİTESİ YARDIMCISI ISPARTA-2007
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu - Düzenleme Kurulu Başkanı
 • 4 II. TÜRK BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ KONGRESİ0TURUM BAŞKANI
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 " Future Trends in Mechatronics Education" 2 nd International Joint Robotics Competition and Symposium, 20-24 May 2009, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
 • 2 S.D.Ü. Tek. Eğt. Fak.Teknik Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması (2006-ISPARTA)
 • 3 "Engellilerle El Ele" panelin de "Teknolojik Gelişmelerle Yaşam Kalitesini Yükseltmek"
 • 4 V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 26 Mayıs 2005 Isparta"Teknik Eğitim Fakültelerinin Avrupa Birliği'ne Geçiş Sürecindeki Durumu"
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK,2013,Başvuru No:299947
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK,2013,Başvuru No:299948
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK,2013,Başvuru No:299949
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2011, başvuru No:260298
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2011 ,Başvuru No:252233
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2010, Başvuru No:236709
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2009, Başvuru No:217873
 • 8 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2009, Başvuru No:217875
 • 9 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007, Başvuru No:150964
 • 10 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007, Başvuru No:150956
 • 11 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007, Başvuru No:150960
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Makine Mühendisleri Odası
 • 2 The Turkish Online Journal Of Educational Technology
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Scientific Research and Essays
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2013
 • 2 Electro-thermo-mechanical creep and time-dependent behavior of FGPM sphere, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences.
 • 3 Effect of Electric Field on Electro Mechanical Response of a Functionally Graded Piezoelectric Material Hollow Cylinder, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences.
 • 4 Turkish Journal Of Engineering & Environmental Sciences
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (2013)
 • 2 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2013
 • 3 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (2013)
 • 4 Makina Tasarım ve İmalat Dergisi (ODTÜ), 2009
 • 5 Makina Tasarım ve İmalat Dergisi (ODTÜ), 2009
 • 6 Makina Tasarım ve İmalat Dergisi (ODTÜ), 2009
 • 7 Makina Tasarım ve İmalat Dergisi (ODTÜ), 2009
 • 8 CBÜ Soma MYO Teknik Bilimler , Eylül 2008
 • 9 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt :10,Sayı:2, 2006
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Textile Research Journal TRJ-17-0351
 • 2 Textile Research Journal TRJ-17-0207
 • 3 Textile Research Journal TRJ-16-0478
 • 4 Textile Research Journal TRJ-16-0349
 • 5 Textile Research Journal TRJ-16-0144
 • 6 Textile Research Journal TRJ-16-0070
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü 2011-2015(Mayıs)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkanlığı 2009-2012
 • 2 Teknik Eğitim FakültesiMekatronik Eğitimi Bölüm Başkanı (2006-2007)
 • 3 Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2004-2006)
 • 4 Teknik Egitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2000-2002)
 • 5 Makina Eğitimi Bölüm Başkanlığı (1995-1996)
 • 6 Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1995-1996)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Talaşlı Üretim ABD Başkanı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 S.D.Ü. Senato üyeliği(Teknik Eğitim Fakültesi) (2005-2008)
 • 2 S.D.Ü Senato Üyeliği (Teknik Eğitim Fakültesi) (2002-2005)
 • 3 Teknik Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEM) ANKARA
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türk Standartları Enstitüsü StandartAKADEMİ Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
 • 2 TÜBİTAK ARDEB Proje hakemliği ve panelistliği (2013)
 • 3 Engelliler Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2011)
 • 4 ISPARTA İLİ MESLEK EĞİTİMİ SWOT ANALİZİ RAPORUÖğretmen evi Isparta(MEGEP kapsamında)30 Kasım.2005
 • 5 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 4. Öğrenci Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği
 • 6 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 3. Öğrenci Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği
 • 7 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 2. Öğrenci Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği
 • 8 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 1. Öğrenci Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği
 • 9 Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı 15-16-17 Haziran 1995. '. Komisyon Raporu : MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEBaşkent Öğretmen Evi ANKARA
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Ispartada yerel TV' de bilimsel bir toplantıda panelist
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar Mekaniği
Bilgisayar Destekli Analiz
Bitirme Ödevi I
Diferansiyel Denklemler
Dinamik
Elastik malzemelerin Mukavemeti
Elastostatik
Kontrol Sistemleri I
Makine Dinamiği (Akdeniz Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-Mak.Müh.Böl)
Makine Teorisi ve Dinamiği (SDÜ-Mak.Müh.)
Matematik III
MT1-Sonlu Elemanlar Metoduna Giriş
MT2- Sonlu Elemanlar yöntemi ile Dinamik Analizler ve Simülasyonlar
MT3-Katı Mekaniğinde Sonlu Elemanlar Metodu
Mukavemet
Mukavemet II
Mühendislik Matematiği
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ II
Mühendislik Matematiği-1
Mühendislikte Analitik Yöntemler
Mühendislikte Sayısal Metotlar
Otomatik Kontrol
Seminer
Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Sistem Dinamiği ve Kontrolü (Makina Müh)
Sonlu Elemanlar Metodu
Sonlu Elemanlara Giriş
Sürekli Ortamlarda Bünye Denklemleri
Teknolojide bilgisayar kullanımı
Tesisatta otomatik kontrol
 
Bu İçeriği Paylaş!