KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Osman İPEK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Enerji Anabilim Dalı
Telefon 2462111254
E-Posta osmanipek@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA BÖLÜMÜ 07.07.1986
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 13.07.1988
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MAMİNA 03.11.1992
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Nükleer Enerji,Isı Transferi,Enerji Yönetimi,Enerji,Enerji,Enerji Üretimi ve Kullanımı,Enerji Verimliliği,Bilgisayar Programlama (C#, C, FORTRAN 95),doğalgaz sistemleri,Enerji Ekonomisi,Mühendislik Matematiği ve Uygulamaları ,MÜhendislikte MATLAB uygulamaları,Nükleer Reaksiyonlar ,Sayısal Çözümleme ,Sonlu Farklar Metodu ,Verimlilik ,Yakıtlar ve Yanma
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İPEK O, 1999,"Enerji Üretimi Ve Kullanımda Çevre Risk Faktörünün Etkinliği" Ege Üniversitesi, GÜNEŞ ENERJİSİ DERGİSİ, Cilt 3, Sayı İzmir.
 • 2 ERIŞEN. A, İPEK. O, ÖCAL. C, KOÇAK. S,1993, "Plutonyum Esaslı Bir Nükleer Yakıt Ortamının Kritik Kütle Ve Reflektör Etkinliği Açısından Nötron-Fizik Analizi", A.10, Isparta Mühendislik Fakültesi, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, Sayı 7, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 IPEK. O, 2000, " The Neutronic Analysis Of The Flux Dispersion In A MultiLayered, D-T Driven Hybrid Blanket", TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol.24, Number.6, pp: 373-382, TUBITAK, Ankara
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ipek O., Gurel, B., Kan, M., (2016), ''Numerical Analysis of Oxy-Coal Combustion System Burning Pulverized Coal Mixed with Different Flue Gas Mass Flow Rates "J. Energy Eng. , Read More: http://ascelibrary.org/doi/full/10.1061/%28ASCE%29EY.1943-7897.0000409
 • 2 B. Gurel, O. Ipek and M. Kan, Numerical Analysis of Pulverised Coal Fired Boiler with Different Burner Geometries, Acta Physıca Polonıca A, 128, 2015. DOI: 10.12693/APhysPolA.128.B-43.http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/128/a128z2bp010.pdf
 • 3 M. Kan, O. Ipek and B. Gurel, Plate Heat Exchangers as a Compact Design and Optimization of Different Channel Angles, Acta Physıca Polonıca A, 128, 2015. DOI: 10.12693/APhysPolA.128.B-49.http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/128/a128z2bp012.pdf
 • 4 İPEK., O., 2011, "Analysis of temperature distribution, burn-up and breeding parameters in nuclear fuel rod in fusion–fission reactor system fueled with mixed ThO2-UO2 fuel". International Journal of Energy Research, Volume 35, Issue 2, pages 112–122, February 2011
 • 5 İPEK O., KORU M., Yüksek basınçlı döküm prosesinde kalıp sıcaklığına bağlı olarak döküm-kalıp arayüzeyinde oluşan termal temas direncinin belirlenmesi Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, vol. 31, number 1, p. 45-57, 2011.
 • 6 İPEK, O. YAPICI H., OZCEYHAN V., "CALCULATIONS OF MAXIMUM TEMPERATURE IN CENTERLINE OF NUCLEAR FUEL ROD AND FISSILE FUEL ENRICHMENT IN HYBRID REACTOR",The Arabian Journal For Science And Engineering, Volum 29, Number 1A,pp: 43-65,2004
 • 7 IPEK. O., 2003, "Analysis Of The Neutronic Data In Infinite Medium Using Fusion Neutron Source For Various Material Compositions", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Vol. 44, Issue 3, pp: 439-458.
 • 8 Yapici H, İPEK O,2003. " Neutronic performance of coupled hybrid blanket fueled with ThO2 and UO2", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Vol. 44, pp: 1853-1873.
 • 9 Yapici H, IPEK. O, Übeyli M., 2003,"Investigation Of The Performance Parameters And Temperature Distribution In Fuel Rod Dependent On Operation Periods And First Wall Loads In Fusion-Fission Reactor System Fueled With ThO2", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Vol. 44, Issue 4, pp: 573-595.
 • 10 IPEK. O.,2002, "Investigation Of The Infinite Medium Integral Neutronic Data For Incident Fusion Source Neutrons", ANNALS OF NUCLEAR ENERGY Volume 29, Issue 13, pp: 1505-1523 May.
 • 11 Yapici H, IPEK. O, Ozceyhan V, 2001,"Temperature distribution in nuclear fuel rod and variation of the neutronic performance Parameters in (D-T) driven hybrid reactor system" , ANNALS OF NUCLEAR ENERGY 28: (18) 1825-1850 SEP.
 • 12 Yapici H, IPEK. O, Ozceyhan V, et al,2000, "Analysis of the rejuvenation performance of hybrid blankets by using uranium fuels (UN, UC, UO2, U3Si2) and different coolants for various volume fraction", ANNALS OF NUCLEAR ENERGY, Volume 27, Issue 4, Pages 279-294, March.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yapici H, Ozceyhan V, IPEK. O, 2002, "Integral Data for Incident Fusion Source Neutrons in Infinite Medium", ANNALS OF NUCLEAR ENERGY Volume 29, Issue 12 pp. 1471-1481, August .
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 O. Ipek, B. Gurel, M. Kan, ''Numerical Analysis on Oxy-Fuel Combustion for Different Mixture Rate'' , International Conference On Engineering And Natural Science, 15-19 May, 2015, Skopje.
 • 2 KORU, M., İPEK, O., BOLATTÜRK, A., "Doğalgaz Kullanımının Enerji Üretimi Ve Çevre Açısından Termo-Ekonomik Analizi" 1 Ulusal Konya Doğalgaz Sempozyumu ve Sergisi, 15-16 Mayıs 2005, p176-190, Konya.
 • 3 İPEK O, 1999,"' Enerji Üretimi Ve Güvenliği Açısından Nükleer Enerji " ,BİLİM GÜNLERİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi, 5-7 Mayıs 1999 Denizli
 • 4 İPEK. O, ALTINBAG. U, ,1999, " Enerji Üretimi Ve Güvenliği Açısından UO2 Ve UF4 Yakıt Hibrid Blanketlerin Yakıt Zenginleştirme Performansının Analizi", ULIBTK'99, Uluslararası Katılımla, 12. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, 8-10 Eylül, Sakarya
 • 5 İPEK. O, 1997, " Enerji ve Çevre Etkileşiminde UO2 Yakıtlı Hibrid Reaktör Teknolojisinin Önemi", II. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 6-7 Ocak, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul.
 • 6 ÖZSOY. A, İPEK. O, 1997, " İki Geçişli Silindirik Radyasyonlu Tip Bir Kızgın Yağ Kazanının Isıl Analizi", Beşinci Yanma Sempozyumu, 21-23 Temmuz, Bursa.
 • 7 İPEK O, 1997, " Hibrid Reaktör Sistemi Yardımıyla UO2 Yakıtlı Termal Reaktör Atıklarının Değerlendirilmesi Ve Fisil Yakıt Üretimi", 1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 35 Eylül , Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi (ÇANAEM), İstanbul.
 • 8 ÖZSOY. A, İPEK. O,1997, " Kızgın Yağla Isıtılan Bir Asfalt Isıtma Tankının Termik Analizi", ULIBTK'97, Uluslararası Katılımla, 11. Ulusal Is1 Bilimi Ve Tekniği Kongresi, Cilt 1, 17-19 Eylül, Edirne
 • 9 İPEK. O, ERİTEN. N, 1997, " Doğal Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santrallerinin Termo-Ekonomik Analizi", ULIBTK'97, Uluslararası Katılımla, I 1. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, Cilt 2, 17-19 Eylül, Edirne.
 • 10 İPEK. O, ,1997, " Hedeflenmiş Bir Güç Çıktısı İçin, Buhar Türbinli Termik Santrallerde Optimum Şartların Belirlenmesi", ULIBTK'97, Uluslararası Katılımla, II. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, Cilt 2, 17-19 Eylül, Edirne.
 • 11 İPEK. O, KARAKOC. M, 1997, " Isparta'da Doğal Gaz Kullanılmasının Enerji, Cevre Ve Ekonomi Açısından Analizi" Isparta' da Hava Kirliliği Ve DOĞAL GAZ 97, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Isparta İl Temsilciliği , 27-29 Kasım, Isparta
 • 12 İPEK. O, ERİŞEN. A, 1995, " D-T Sürücülü, CmO2 Yakıtlı Hibrid Blanketlerin Nötronik Analizi", 1. Spil Fen Bilimleri Kongresi 04-05 Eylül, Manisa.
 • 13 İPEK. O, ERIŞEN. A, 1995, " The Effect Of Fission And Fusion Nuclear Energy Production Systems On The Energy Usage And Environmental Aspects", ULIBTK'95, Uluslararası Katılımla, 10. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, G.Ü, TMMOB ve TIBT, Cilt2, 8-10 Eylül, Ankara
 • 14 ERIŞEN. A, OCAI. C, İPEK. O, KOCAK. S, 1991, " Tabii Uranyum Reflektörlü Plutonyum Esaslı Kritik Nükleer Yakıt Ortamının Nötron Fizik Etüdü", Enerji Yönetimi Ve Teknik Sorunları, 29- 31 Mayıs, Erzurum
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 O. Ipek, B. Gurel, M. Kan, ''Numerical Analysis on Oxy-Fuel Combustion for Different Mixture Rate'' , International Conference On Engineering And Natural Science, 15-19 May, 2015, Skopje.
 • 2 Kiliç, B., Sencan, A., Ipek, O., Experimental analysis of effectiveness in the plate heat exchanger. The Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, NURER 2010, Ankara.
 • 3 Kiliç, B., Sencan, A., Ipek, O., Evaluating of solar and wind energy in Isparta and İzmir. The Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, NURER 2010, Ankara.
 • 4 İpek, O., Şahin, V., Şahin, E., Sıvı Ve Gaz Yakıtlara Dayalı Enerji Tüketen Sistemlerin Enerji Verimliliğinin Yönetimi Ve Kontrolü. 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS'09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.
 • 5 İpek, O., Koru M., "Kombine Çevrim Santrallerinde Isıl Verim ve Maksimum Güç Çıktısı için Optimum Şartların Belirlenmesi" Nuclear & Renewable Energy Sources with İnternational Participation, 28-29 September 2009, p 118-125, Ankara
 • 6 IPEK. O, 2000, "Neutronic Performances of The (D,T) Driven Hybrid Blankets Fueled With U3O8 And UF4 for Various Coolants to Breed Fissile Fuel For LWRs", Proceeding of Symposium on Energy Engineering in the 21st Century (SEE2000), Vol.2, pp: 778-786, January 9-13, 2000, HONG KONG.
 • 7 IPEK. O, 2000, "Decrease Of The LWR Spent Nuclear Waste Inventories And Cumulative Fissile Fuel Enrichment In Hybrid Reactor System", 8348, Proceedings Of The Eighth International Conference On Nuclear Engineering "Nuclear Energy in the New Millenium", Track 9.00: Nuclear Fuel Cycle, Spent Fuel, and Radwaste Management, All material on this CD © 2000 by ASME. All rights reserved, Baltimore, Maryland, USA April 2-6.
 • 8 IPEK. O, 1997, " Neutronic Investigation Of Fusion-Fission Hybrid Reactor With Semi-Catlyzed (D-D) Reactions to Decrease Negative Aspect Of Nuclear Energy Usage", 10. International Conference On Thermal Engineering And Thermogrammetry (THERMO), 18-20 June, Budapest, HUNGARY.
 • 9 IPEK. O, 1996, " Fusion-Fission Hybrid Reactor Technology: Its basic Parameters And Blanket Concept", TIEES- 96, First Trabzon International Energy And Environment Symposium, Vol. 1, KTU, July 29-31, Trabzon- TURKEY
 • 10 IPEK. O, ERISEN A,1996, " Importance Of The Hybrid Reactor System In Terms Of Safety, Environment, Waste Recycling And Energy Production" , TIEES- 96, First Trabzon International Energy And Environment Symposium, Vol. 1, KTU, July 29-31, Trabzon- TURKEY.
 • 11 IPEK. O, ERISEN. A, 1995, "Hybrid Blanket System", The Second International Conference On New Energy Systems And Conversions, ITU Istanbul, Yokohama National University Japan (New Energy Systems Society of Japan), 31 July - 3 August, Istanbul-TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SÜPAP KESİTİNDEKİ ARTIŞIN MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ
 • Doktora Tezi
 • 1 İPEK. O, 1993, "D-T SÜRÜCÜLÜ HYBRID BLANKETLERDE GEOMETRİ VE MALZEME PARAMETRELERİNİN NÖTRONİK ANALİZİ", Erciyes Universitesi F.B.E Makina ABD.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KARCI, M.F., 2003, " Farklı Nötron Yükleri İçin, ThO2 ve UO2 Yakıt Karışımlı Hibrit Reaktörlerde Kullanılan Yakıt Çubuklarındaki Sıcaklık Dağılımının Analiz", ", S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 2 ÜNAL, M, 1999, " Doğal Gazı Enerji Kaynağı Olarak Kullanan Sistemlerin Tasarımı", S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 3 KARAKOÇ, M, , 1999, " Nükleer Patlama ile Ortaya Çıkan Nötron Radyasyonuna Karşı Zırh Malzemesi Olarak Pomzanın Kullanılabilirliliğinin Analizi", S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 4 ALTINBAĞ, U, 1999, " U3O8 Yakıtlı Ve Değişik Soğutucular Kullanılarak Bir Hybrid Reaktördeki Yakıt Zenginleştirme Performansının Nötronik Analizi", S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 5 ERİTEN, N , 1997, " Doğal Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santrallerinin Termik Ve Ekonomik Analizi", S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 6 ÖZSOY, A, 1997, " Asfalt Isıtma Tesislerinin Termodinamik Analizi", S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Şahin, V., Sıvı Yakıtlara dayalı enerji tüketen sistemlerin enerji verimliliğini yöneten, donanımsal ve yazılımsal yeni bir yöntemin araştırılması, 2010.
 • 2 Koru, M., Basınçlı Döküm Yönteminde Al-Si (A413) Alaşımının Termal Ve Dinamik Parametrelere Bağlı Olarak Ara Yüzey Isı Transfer Katsayısının Deneysel Ve Teorik İncelenmesi, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Merkezi araştırma Laboratuarı DPT 2011K120380 No’ lu İleri Araştırma projesi, 2011-2013
 • 2 İPEK, O., KORU, M., YALÇIN, B., ÇAĞLAR, F., YAKUT, M.Z., "Plastik Enjeksiyon Yöntemi ile Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal (Sıcaklık, Termal İletkenlik Katsayısı, Temas Direnci) ve Dinamik (Hız, Akış, Basınç) Parametrelere Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi Amacıyla Üniversal Bir Enjeksiyon Makinesinin Tasarımı ve Üretimi"Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SAN-TEZ Projesi, Proje No: 00012.STZ.2006-1.
 • 3 " Metal Enjeksiyon (Basınçlı Döküm) Yöntemi İle Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal (Sıcaklık, Temal İletkenlik Katsayısı, Temas Direnci) ve Dinamik (Hız, Basınç) Parametrelerine Bağlı Olarak Üç Boyutlu modenllenmesi"
 • 4 İpek, O., Koru, M., "Basınçlı Döküm Proseslerinde, Döküm Malzemelerin Isı İletkenlik Katsayılarının, Prosesin Performansı Üzerindeki Etkisinin Nümerik ve Deneysel Olarak Modellenmesi" Tübitak Hızlı Destek Projesi, Proje No:105M092 (MAG-HD-22).
 • 5 " Basınçlı Döküm Proseslerinde, döküm Malzemelerinin Isı İletkenlik Katsayılarının , Prosesi Performansı Üzerindeki Etkisinin Nümerik ve Dedneysel olarak modellenmesi" Münferit
 • 6 " Plastik Enjeksiyonla Üretm Proseslerinde, Farklı Kalıp Geometrilerindeki Enjeksiyon Ürünlerinin Labotatuvar Şarlarında Termal ve Dinamik Parametrelerin Aanalizi"2004/98
 • 7 İpek O., Yakut A.K., Şahin H.M., Kayacan M.C., Koru M., Taylan F., "Metal Enjeksiyon (Basınçlı Döküm)Yöntemi İle Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal (Sıcaklık, Termal İletkenlik Katsayısı, Temas Direnci ) ve Dinamik (Hız, Basınç) Parametrelerine Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi", DPT Projesi, Proje No: 2003 K 121020/20.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Koru M., İpek O., Özgür A.E., Yalçın B., Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde (HPDC) Kalıp Boşluğuna Vakum Uygulanmasının, Döküm Kalıp Ara Yüzey Isı Transfer Katsayısına (IHTC) Ve Enjeksiyon Ürünü Mekanik-Metalürjik Özelliklerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması.
 • 2 Konvansiyonel ve İleri Nükleer Teknolojileri kullanarak Toryumun Nükleer Yakıt Olarak DeğerlendirilmesiK12470-08, 2003
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu"
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 IPEK. O., 2003, "Analysis Of The Neutronic Data In Infinite Medium Using Fusion Neutron Source For Various Material Compositions", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Vol. 44, Issue 3, pp: 439-458. yayını için Yurtdışı yayınlar için TÜBİTAK'tan yayın teşvik ödülleri
 • 2 Yapici H, İPEK O,2003. " Neutronic performance of coupled hybrid blanket fueled with ThO2 and UO2", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Vol. 44, pp: 1853-1873. yayını için Yurtdışı yayınlar için TÜBİTAK'tan yayın teşvik ödülleri
 • 3 Yapici H, IPEK. O, Übeyli M., 2003,"Investigation Of The Performance Parameters And Temperature Distribution In Fuel Rod Dependent On Operation Periods And First Wall Loads In Fusion-Fission Reactor System Fueled With ThO2", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Vol. 44, Issue 4, pp: 573-595. yayını için Yurtdışı yayınlar için TÜBİTAK'tan yayın teşvik ödülleri
 • 4 IPEK. O.,2002, "Investigation Of The Infinite Medium Integral Neutronic Data For Incident Fusion Source Neutrons", ANNALS OF NUCLEAR ENERGY Volume 29, Issue 13, pp: 1505-1523 May. yayını için Yurtdışı yayınlar için TÜBİTAK'tan yayın teşvik ödülleri
 • 5 Yapici H, Ozceyhan V, IPEK. O, 2002, "Integral Data for Incident Fusion Source Neutrons in Infinite Medium", ANNALS OF NUCLEAR ENERGY Volume 29, Issue 12 pp. 1471-1481, August . yayını için Yurtdışı yayınlar için TÜBİTAK'tan yayın teşvik ödülleri
 • 6 Yapici H, IPEK. O, Ozceyhan V, 2001,"Temperature distribution in nuclear fuel rod and variation of the neutronic performance Parameters in (D-T) driven hybrid reactor system" , ANNALS OF NUCLEAR ENERGY 28: (18) 1825-1850 SEPyayını için Yurtdışı yayınlar için TÜBİTAK'tan yayın teşvik ödülleri
 • 7 Yapici H, IPEK. O, Ozceyhan V, et al,2000, "Analysis of the rejuvenation performance of hybrid blankets by using uranium fuels (UN, UC, UO2, U3Si2) and different coolants for various volume fraction", ANNALS OF NUCLEAR ENERGY, Volume 27, Issue 4, Pages 279-294, March. yayını için Yurtdışı yayınlar için TÜBİTAK'tan yayın teşvik ödülleri
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, OCDE Nuclear Energy Agency Liasion Officers
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tahir Ayataa,*, Ali Erişena, Abdullah Çavuşoğlub "Obtaining a Regular Temperature Distribution at One Face of Thin Cylindrical Plates In the Case of Irregularly Heated Opposite Face Using Finite Element Analysis", 2005 APPLIED THERMAL ENGINEERING 0799
 • 2 Yapici H, 2002, "Temperature distribution in mixed ThO2-UO2 fuel rods located in blanket of an inertial fusion energy breeder", ANN NUCL ENERGY 29 (18): 2187-2209 DEC.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Şahin H.m et all, "ThSi2 yakıtlı bir füzyon-fisyon reaktöründe doğal Li soğutucunun ve farklı trityum üretim malzemelerinin etkinliğinin incelebmsei", G.Ü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2004
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Makine mühendisliği Bölüm Başkanı
 • 2 CAD/CAM Araşturma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
 • 3 S.D.Ü Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Programlama
Enerji Ekonomisi Ve Yönetimi
Enerji Teknolojileri I
Enerji Teknolojileri II
IT1-Enerji Dönüşüm Sistemlerine Giriş
IT3-Gaz Türbinleri
Mühendislik Matematiği I
Mühendislik Matematiği II
 
Bu İçeriği Paylaş!