KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa Erol KESKİN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Hidrolik Anabilim Dalı
Telefon 2462111789
E-Posta erolkeskin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 18.02.1986
Yüksek Lisans
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 03.03.1994
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Su kaynaklarının planlanması, hidroloji, taşkın, hidrolik
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M. EROL KESKİN [1] , YUSUF RONA AKSOY [2] , ALİ SONER AKSOY [3] , BARIŞ YILMAZKOÇ [4],GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ
 • 2 M. Erol KESKİN, K. Armağan KORKMAZ*, A. Işıl ÇARHOĞLU, Deniz HELVACI,DİM BARAJININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN DİNAMİK ANALİZLERLE İNCELENMESİ,TÜBAV Bilim 2(2) 2009 128-137
 • 3 Kılıç, M., Keskin, M.E., Terzi, Ö. Estimating Residual Concentration in Lead(II) Biosorption with Activated Sludge using Artificial Neural Networks, Beykent Üniversitesi Journal of Science and Technology, 2(1), 50-63, Mart 2008.
 • 4 Beyhan,M., Şahin,Ş., Keskin,M.E.,Harman,B.İ., 2007,Burdur Gölü Uzun Periyotlu Seviye Değişiminin Su Kalitesi ve Ağır Metaller Üzerindeki Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi,11-2,173-179
 • 5 Kılıç, M., Keskin, M.E., Mazlum, S., 2005. Aktif çamur biyosorpsiyon özelliği ile atık sulardan Pb(II) iyonunun uzaklaştırılmasının incelenmesi. S.D.Ü. F.B.E. Dergisi, 9 (1), 112-117.
 • 6 Keskin, M.E., Akman , B. Isparta bölgesinin hidroelektrik potansiyeli. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bülteni, Antalya.
 • 7 Çimen ,M., Keskin, M.E., 2000. Investigation of the barrier effect for stream aquifer interaction. ENVIROSOFT 2000, Spain.
 • 8 Keskin, M.E., Kılınç, E.E., 1999. Isparta (Merkez)yağış analizi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bülteni, Antalya.
 • 9 Keskin, M.E., 1999. A model of free surface flow for prismatic channels. Moving Boumdaries 99, Wessex Institute of Technology, 30 July, Ljubljana, Slovenia.
 • 10 Keskin, M.E., 1998. A simplified dynamic model to calculate floods. Risk Analysis 98, Wessex Institute of Technology, 6-8 October, Valencia, Spain.
 • 11 Keskin, M.E., Ağıralioğlu, N., 1990. Farklı akarsu enkesitleri için taşkın ötelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, Sayı-5, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 An Investigation of Water Potential of Lake Eğirdir, Turkey,M. ErolKeskinDilekTaylanTevfikAslanbaş
 • 2 Meteorological drought analysis using artificial neural networks
 • 3 Terzi, Ö., Keskin, M.E. Modelling of Daily Pan Evaporation. Journal of Applied Sciences, 5(2), 368-372.
 • 4 Terzi, Ö., Keskin, M.E. Evaporation Estimation Using Gene Expression Programming. Journal of Applied Sciences, 5(3), 508-512.
 • 5 Terzi, Ö., Keskin, M.E. Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı Kullanılarak Günlük Tava Buharlaşması Tahmini. Teknik Dergi, 3683-3693.
 • 6 Keskin, M.E., Şorman, A.Ü., Terzi, Ö. Aylık Tava Katsayılarının Penman Metodu Kullanılarak Belirlenmesi: Eğirdir Gölü Uygulaması, Teknik Dergi, 3395-3403.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Keskin, M.E., Taylan, D.,E.U.Küçüksille, "Data mining process for modeling hydrological time series", Hydrology Research an International Journal , 44/1, 78-88 pp.
 • 2 Keskin,M.E., Terzi,Ö.,Taylan,E.D., 2009, "Estimating daily pan evaporation using adaptive neural-based fuzzy inference system", Theor Appl Climatol(in press)
 • 3 Süleyman Mazluma,, Nazire Mazluma,, Mehmet Kılıc¸ , Mustafa Erol Keskin, Hasan Karakaya., A critical study on the efficacy of kinetic sorption modeling to elucidate theeffective removal pathways, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 337 (2009) 185-193
 • 4 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, E.D., Küçükyaman, D., 2009. Meteorological drought analysis using data-driven models for Lakes District, Turkey. Hydrological Sciences-Journal-des Sciences Hydrologiques, 54(6) December 2009
 • 5 Terzi,Ö.,Keskin,M.E.,2009, Comparison of Artificial Neural Networks and Empirical Equations to Estimate Daily Pan Evaporation , Irrigation and Drainage
 • 6 Keskin,M.E.,Terzi,Ö., Küçüksille,E., 2009,"Data mining process for integrated evaporation model",Journal of Irrigation and Drainage Engineering-ASCE, Volume: 135 Issue: 1 Pages: 39-43 Published: JAN-FEB 2009
 • 7 Kılıç,M.,Keskin,M.E.,Mazlum,S.,Mazlu,N.2008, Hg(II) and Pb(II) Adsorption on Activated Slunge Biomass; Effective Biosorption Mechanism.İnternational journal of Mineral Processing, Volume: 87 Issue: 1-2 Pages: 1-8
 • 8 Kılıç, M., Keskin, M.E., Mazlum, S., Mazlum, N. 2008. Effect of Conditioning for Pb(II) and Hg(II) Biosorption on Waste Activated Sludge. Chemical Engineering and Processing, August, 1-19.
 • 9 Keskin, M.E., Taylan, E.D., 2007. Orta Akdeniz Havzasındaki Akımların Stokastik Modellenmesi. Teknik Dergi, 18(4), 4271-4291.
 • 10 Keskin, M.E., Terzi, Ö.2006, Artificial Neural Network Models of Daily Pan Evaporation. Journal of Hydrologic Engineering, 11(1), 65-70.
 • 11 Keskin, M.E., Terzi, Ö., 2006. Evaporation Estimation Models for Lake Eğirdir, Turkey. Hydrological Processes, 20, 2381-2391.
 • 12 Keskin, M.E., Taylan, D., Terzi, Ö.2006. ANFIS Approach for Modeling Hydrological Time Series. Hydrological Sciences Journal, 51(2), 588-598.
 • 13 Terzi, Ö., Keskin, M.E., Taylan, E.D.2006. Estimating Evaporation Using Adaptive Neural Based Fuzzy Inference System (ANFIS). Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 132(5), October.
 • 14 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, D. 2004.Fuzzy logic model approaches to daily pan evaporation estimation in western Turkey. Hydrological Sciences Journal, 49(6).
 • 15 Sofiyev, A.H., Keskin M.E., Erdem, H., Zerin, Z. Buckling of an orthotropic cylindrical thin shell with continuously varying thickness under a dynamic loading. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 10, October.
 • 16 Keskin, M.E., Ağıralioğlu, N. A simplified dynamic model for flood routing in rectangular channels. Journal of Hydrology, 202.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Keskin,M.E., Taylan E.D., Artificial models for inter-basin flow prediction in southern Turkey,Journal of Hydrologic Engineering,Volume:14,Issue:7,Pages:752-758,Jul 2009
 • 2 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, D. Reply to Discussion of Fuzzy logic model approaches to daily pan evaporation estimation in western Turkey. Hydrological Sciences Journal, 50(4), August.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Keskin,M.E., Üstün,H.G., Işıklı Gölü Su Bütçe Tahmini, Sulak Alanlar Konferansı,10-12 Temmuz,2008 Kayseri
 • 2 Keskin,M.E, Taylan,E.D., Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Akım Tahmin Modeli: Dalaman Çayı Örneği,BMYS,2008,Eskişehir ,Osmangazi Üniversitesi
 • 3 Kayser, M., Terzi, Ö., Keskin, M.E., 2007. Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Güneş Radyasyonu Tahmini. Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, 85-87, 20-22 Haziran, Kocaeli.
 • 4 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, E.D., Yılmaz, A.G., 2007. Isparta Bölgesi Meteorolojik Kuraklık Analizi. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi- TİKDEK 2007, İTÜ, İstanbul.
 • 5 Terzi, Ö., Küçüksille, E.U., Keskin, M.E., 2006. Veri Madenciliği Süreci Kullanılarak Su Sıcaklığının Tahmini. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu. İstanbul.
 • 6 Yılmaz, A. G., Keskin, M. E., Taylan, E.D.,2006. Bulanık Mantık ile Eğitim Durumu Etkisi Altında Su Talebi Tahmin Modeli, Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu, Antalya, 15-16 Haziran.
 • 7 Civelekoglu, G., Perendeci, A., Yiğit, N.Ö., Keskin, M.E., Kitis, M., 2005. Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinde Aerobik Biyolojik Oksidasyonun Adaptif Ağ Temelli Bulanık Çıkarım Sistemi İle Modellenmesi, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 24-26 Kasım, İstanbul.
 • 8 Keskin, M.E., Yılmaz, A.G., 2005. Altyapı Şebekelerinin Yönetiminde Kent Bilgi Sisteminin Önemi. 4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, 15-16 Aralık, Eskişehir.
 • 9 Keskin, M.E., Yılmaz, A.G., 2005. Altyapı Bilgi Sistemi. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kogresi, 22-24 Eylül, Antalya.
 • 10 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, D., 2005. Gümüldür Günlük Tava Buharlaşması Tahmini İçin Bulanık Mantık Yaklaşımı. II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 673-681, Gümüldür/İZMİR.
 • 11 Şahin, Ş., Beyhan, M., Keskin, E., Harman, B.İ., 2005. Burdur Çevresinde Yaşanan Depremler ve Çevresel Sorunlar. I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 • 12 Keskin, M.E., Ülke, A., 2003. Isparta Sütçüler taşkını, Muskingum metodu. I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 22-26 Eylül 2003, Gümüldür- İzmir.
 • 13 Keskin, M.E., 2001. Taşkın dalga yayılımına mesafe aralığının etkisi. III. Ulusal Hidroloji Kongresi, 27-29 Haziran 2001. İzmir.
 • 14 Keskin, M.E., Şorman, A.Ü., Akman, B., 2001. Eğirdir gölünün buharlaşması. 1.Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos- 1 Eylül 2001, Eğirdir-Isparta.
 • 15 Keskin, M.E., Terzi, Ö., 2001. Yapay Sinir Ağları Metodu ile Buharlaşma Miktarının Belirlenmesi. Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, 107-113, İstanbul.
 • 16 Keskin, M.E., Çimen, M., 2000. Temiz enerji kaynağı olarak küçük hidroelektrik santralleri. III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul.
 • 17 Keskin, M.E., Kılınç, E.E., 1999. Standart zamanlarda gözlene yağış değerlerinin dönegelme süre analizi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kent Kurultayı, 11-13 Şubat, Adana.
 • 18 Çimen, M., Keskin, M.E., 1999. Dere akifer etkileşimi için tip eğriler. X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği 99, 2-3 Haziran , Isparta.
 • 19 Keskin, M.E., Kılınç, E.E., 1999. Eğirdir Gölü buharlaşma miktarının Meyer metodu ile Hesabı. X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği 99, 2-3 Haziran, Isparta.
 • 20 Keskin, M.E., 1998. Depolama yapılarının katı madde miktarına ve taşkın debilerine etkisi, Aslantaş Barajı. II. Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, 18-20 Kasım,Ankara.
 • 21 Keskin, M.E., Ağıralioğlu, N., 1997. Taşkın ötelenmesinin incelenmesi için bir model. İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler III. Teknik Kongre, 15-16 Eylül, O.D.T.Ü., Ankara.
 • 22 Keskin, M.E., Çimen, M., 1996. Şev eğiminin taşkın pikine etkisinin araştırılması. IX. Mühendislik Sempozyumu, 29-31 Mayıs, Isparta.
 • 23 Keskin, M.E., Çimen, M., 1995. Taşkın dalgasının bir dinamik modelle incelenmesi. III. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu,10-11 Nisan, Balıkesir.
 • 24 Keskin, M.E., Ağıralioğlu.N., 1994. Taşkın dalgasını matematik modelle incelenmesi. VIII. Mühendislik Haftası, Isparta.
 • 25 Keskin, M.E., Çimen, M., 1994. Değişken tabanlı akarsu yatağında taşkın dalgasının yayılımı. I. Ulusal İnşaat ve Çevre Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 19-21 Eylül, Manisa
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Terzi, Ö., Kayser, M., Keskin, M.E., 2009. Evaporation Modeling for Lake Eğirdir Using Artificial Neural Networks Approach. International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 257-260, June 29-July 1, Trabzon.
 • 2 Keskin,M.E.,Taylan, E.D., Artificial Intelligent Model for Flow Prediction: A Case Study on Alara Stream, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan,Caucasus and Turkic Republics, 22-24 October 2009, Isparta , Turkey, pp. 104-109
 • 3 Yılmaz, G., Keskin, M.E., Taylan, E.D., 2007. Forecast of Water Demand Using Artificial Neural Network: A Case Study in Isparta. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus.
 • 4 Terzi, Ö., Keskin, M.E., Taylan, Mete, E., 2007. Modeling Solar Radiation Using Adaptive Neural Based Fuzzy Inference System. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus.
 • 5 Keskin, M.E., Taylan,E.D., Yılmaz, A.G., 2007. Flow Prediction Model with Fuzzy Logic Approaches: Dim Stream. International Congress River Basin Management, 439-447, Antalya
 • 6 Keskin, M. E., Yılmaz, A. G., Taylan, E.D., Saplıoğlu, K., 2006, Türkiye'nin Su Potansiyeli, The III. International Scientific and Practical Conference, Baku, 6-7 July.
 • 7 Terzi, Ö., Küçüksille, E.U., Keskin, M.E., 2005. Modeling of Daily Pan Evaporation Using Data Mining. International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 182-185, İstanbul.
 • 8 Keskin, M.E., Terzi, Ö., 2005. Modeling Water Temperature Using Gene Expression Programming. The 14th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, 280-285.
 • 9 Şahin, Ş., Beyhan, M., Keskin, M.E.,., 2004. Investigation of relationship between the Burdur earthquake and the level of lake Burdur. Symposium on The Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems, February 22-26,2004, Colorado-USA.
 • 10 Kılıç, M., Keskin, M.E., Beyhan, M., 2001. Estimation disolved oxygen balance for the Isparta Deresi. International Symposium on Water Resources and Enviromental Impact Assessment, July 11-13, İstanbul.
 • 11 Beyhan, M., Keskin, M.E., Kılıç, M., 2001. A research on the lake Eğirdir. International Symposium on Water Resources and Enviromental Impact Assessment, July 11-13, İstanbul.
 • 12 Çimen ,M., Keskin, M.E., 2000. Serbest yüzeyli akiferlerdeki kararsız bir boyutlu akım. Advances in Civil Engineering, 4 th. International Congress, Turkish Republic of Northern Cuprus.
 • 13 Keskin, M.E., 1993. Taşkın pik değerlerinin bilgisayar yardımıyla belirlenmesi. Uluslararası Bilgisayar Sempozyumu, 9-10 Haziran, Konya.
 • 14 Keskin, M.E., Ağıralioğlu, N., 1992. Yağmursuyu kanallarında kinematik modelle taşkın ötelenmesi. Türk Devletleri Arasında I. İlmi İşbirliği Konferansı, 22-24 Haziran Lefkoşe, Kıbrıs.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Taylan, E. D.,. Akdeniz Bölgesindeki akımların tahmini için akıllı sistemlerin uygulanması.
 • 2 Üstün,H.G., 2008. İklim Değişiminin Su Kaynakları Üzerine Etkisi.SDÜ,Fen Bilimleri Enstütüsü,Isparta.
 • 3 Terzi, Ö. 2004. Eğirdir Gölü'ne Ait Buharlaşma Modellerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 4 Kılıç,M., 2004. Kurşun(II) ve Cıva(II) İyonlarının Biyokütle Üzerine Adsorpsiyonun İncelenmesi.SDÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü,Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, E.D., Yılmaz, A.G., 2007. Göller Bölgesi Meteorolojik Kuraklık Analizi. TÜBİTAK-106Y300 .
 • 2 Keskin, M. E., Taylan, E. D., 2005. Akdeniz Bölgesindeki akımların tahmini için akıllı sistemlerin uygulanması. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 1176-D-05 .2008
 • 3 Keskin, M.E., Kılıç,M. Kurşun (II) ve Cıva (II) iyonlarının biyokütle üzerine adsorbsiyonunun incelenmesi, Süleyman Demirel Üniv. Bilimsel Araş. Projeleri Yön. Birimi, Proje No: 0780-D-03
 • 4 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Özdoğan, İ., 2002. Meteorolojik Veri Kullanılarak Eğirdir Gölü Buharlaşmasının Belirlenmesi. SDÜ 301 no.lu Araştırma Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Burdur Gölü Seviye Değişiminin Göl Suyu Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çevre ve Tektozima Açısından İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 04-M-891
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi-TİKDEK 2007, İstanbul.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 5. Hidroloji Kongresi, ODTÜ Ankara, 2007.
 • 2 Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES 2006, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Drought Forecasting Using Hybrid Wavelet Packet - Ann and Wave Packet-Svm(SEER-D-17-00291)
 • 2 Coupling artificial neural network and genetic algorithm in estimating Penman-Monteith reference evapotranspiration (PM ET0) for semiarid region of Iran
 • 3 Shirsath,P.B., sing,A.K.,Estimating Pan Evaporation Using Artificial Neural Network ,Water Resources Management ,WARM1006
 • 4 Evaluation of FAO-56 Penman-Monteith and Temperature Based Models in Estimating Reference Evapotranspiration Using Complete and Limited Data, Application to Nigeria",International Journal of Climatology
 • 5 Evaluating Spatial Variability and Scale Effects on Hydrologic Processes in a Midsize River Basin,Scientific Research and Essays
 • 6 Shirsath,P.B., Sing,A.K., Estimating Pan Evaporation Using Artificial Neural Network, Water Resources Management
 • 7 Khobragade,S.D., Ojha,C.S.P., Senthil kumar,A.R., Modelling Evaporation from a Tropical Lake Using Artificial Neural Networks, Journal of Hydrologic Engineering
 • 8 Evaluating Spatial Variability and Scale Effects on Hydrologic Processes in a Midsize River Basin, Scientific Research and Essays
 • 9 Evaluating Spatial Variability and Scale Effects on Hydrologic Processes in a Midsize River Basin,Scientific Research and Essays
 • 10 Prediction of Density Flow Plunging Depth in Dam Reservoir: An Artificial Neural Network Approach,Advances in Engineering Software
 • 11 Modelling Evaporation from a Tropical Lake Using Artificial Neural Networks,Journal of Hydrologic Engineering
 • 12 Using a Comprehensive Artificial Neural Network Model to Estimate Reference Evapotranspiration,Journal of Irrigation and Drainage Engineering
 • 13 S. Emamgholizadeh, Neural network estimation of the scour cone around the outlet in the pressure flushing,Water SA
 • 14 Scaling of Hydrologic Conservation Equations: Theory and Application to Advective-DispersiveTransport in Open Channels. Journal of Hydrologic Engineering, 2007
 • 15 Modified Remote Sensing Information Model of Water Erosion on Hillslopes (MRSIMWEH), CLEAN - Soil, Air, Water, 2007.
 • 16 ESTIMATION OF SUSPENDED SEDIMENT AMOUNT IN TIGRIS RIVER USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, CLEAN - Soil, Air, Water, 2007.
 • 17 LONGITUDINAL DISPERSION MODELING IN NATURAL CHANNELS BY FUZZY LOGIC, CLEAN - Soil, Air, Water, 2007.
 • 18 Using Artificial Neural Networks in Reservoir Operation Study, CLEAN - Soil, Air, Water, 2007.
 • 19 Using Time Delay Neural Network Combined with Genetic Algorithm to Predict Runoff Level of Linshan Watershed, Sichuan, China. Journal of Hydrology, 2006.
 • 20 Daily pan evaporation modelling using multi-layer perceptrons and radial basis neural networks. Hydrological Sciences Journal, 2007.
 • 21 Estimating Annual Evaptranspitation by Annual Precipitation Observed. Journal of Hydrology, 2007.
 • 22 Hongming He et al., Evaluation of floods confluence in Middle Yellow River, China. Hydrological Sciences Journal (HSJ MS no. 2547)
 • 23 Chen Shouyou et al., A fuzzy pattern recognition methodology for water pollution control. Hydrological Sciences Journal (HSJ MS no.: 2306).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Estimation of water turbidity in Gorgan bay by using IRS-LISS-III images. PJBS, 2007.
 • 2 A Novel Approach of Active Noise Control Systems Using Modified Neural Network Algorithm, ITJ, 2007.
 • 3 Forecasting spatiotemporal water levels of Tabriz aquifer, TASR, 2007.
 • 4 Modeling of ground water salinity on the Caspian southern coasts, PJBS, 2007.
 • 5 Use of the fuzzy method for determination of sediment balance and its role on the morphological changes in meandering rivers. AJSR, 2007.
 • 6 Extraction Of Drainage Network, Ridges And Watersheds from Digital Elevation Models Using Morphological Thinning, JAS, 2007.
 • 7 Application of Fuzzy Systems and Artificial Neural Networks for Flood Forecasting. Journal of Applied Sciences, 2007.
 • 8 Extraction of Watersheds from Digital Elevation Models Using Mathematical Morphology, Journal of Applied Sciences, 2007.
 • 9 Suitable Conditions of Reservoir Simulation for Searching Rule Curves, Journal of Applied Sciences, 2007.
 • 10 River flow forecasting using neural networks and auto-calibrated NAM model with shuffled complex evolution. Journal of Applied Sciences, 2007.
 • 11 Convex Characterization of Simulated Droughts and Floods of Water Bodies, JAS, 2007.
 • 12 Data Mining Approach for Estimation Evaporation from Lakes. Journal of Applied Sciences, 2006.
 • 13 A New Approach For Isochrone Mapping In One Dimensional Flow For Using In Time Area Method. Journal of Applied Sciences, 2007.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Eber Gölü Su Seviye Değişiminin Bulanık Mantıkla Modellenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi TeknolojiDergisi.
 • 2 GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ TAHMİNLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI VE REGRESYON ANALİZ YÖNTEMLERİ KULLANIMININ İNCELENMESİ. ISI BİLİMİ ve TEKNİĞİ DERGİSİ, 2007.
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Standart Sureli Yağış Şiddetlerinin Eğilim Analizi Yöntemleriyle İncelenmesi(PAJES-54265)
 • 2 Fırat Havzası Taşkın Parametrelerinin Marjinal Olasılık Dağılımlarının Belirlenmesi(PAJES-71602)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı, S.D.Ü Rektör Yrd.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • 2 SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 3 SDÜ Senirkent MYO Müdür Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Akarsu Hidroliği
Akışkanlar Mekaniği
Hesaplamalı Hidrolik
Hidrolik
Hidromekanik
Taşkın Hidrolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!