KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet Hakan AKTAŞ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114080
E-Posta hakanaktas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahakan
ORCID ID 0000-0003-2327-4031
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 681
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 24.01.1986
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 23.03.1989
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 31.07.1997
İLGİ ALANLARI
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC),Kemometri,Spektrofotometrik Analiz ,Yapay Sinir Ağları,Klasik En Küçük Kareler Kalibrasyonu
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKTAŞ AHMET HAKAN, Şahin Halil Orhun, A speedy method for simultaneous determination in tablet active content by NIR and UV-Vis spectrophotometry: Comparison of PLS-1 and ICA-ANN models. Gazi University Journal of Science, 34(2), , 370-379. Doi: 10.35378/gujs.752042, (2021), (SCI)
 • 2 AKTAŞ AHMET HAKAN, UV Spectroscopy determination of cilazapril and hydrochlorothiazide active agents used in the treatment of hypertension. Universal Journal of Pharmaceutical Research, 5(6), , 48-50. Doi: 10.22270/ujpr.v5i5.478, (2021), (Diğer)
 • 3 AKTAŞ AHMET HAKAN, Development a Spectrophotometric of Fe(II), Al(III) and Cu(II) Using Eriochrome Cyanine R Ligand and Assesment of the Obtained Data by Partial Least-Squares and Artificial Neural Network Method - Application of Natural Waters. Spectroscopy and Spectral Analysis, 38(8), , 2638-2644. Doi: 10.3964/j.issn.1000-0593(2018)08-2638-07, (2018), (SCI)
 • 4 AKTAŞ AHMET HAKAN, Application of ANN-ICA and PLSR Methologies for the Simultaneous Spectrophotometric Determination of Analgesic Drugs in Commercial Pharmaceutical. International Journal of Pharmaceutical ResearchAllied Sciences, 7(2), , 22-29. (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 AKTAŞ AHMET HAKAN, Sarıdağ Ayşe Mine, Liquid Chromatographic-Chemometric Techniques for the Simultaneous HPLC Determination of Lansoprazole, Amoxicillin and Clarithromycin in Commercial Preparation. Journal of Chromatographic Science, 55(8), , 798-804. Doi: 10.1093/chromsci/bmx039, (2017), (SCI-Expanded)
 • 6 AKTAŞ AHMET HAKAN, GÖKSU KARAGÖZ SERMİN, Application of independent component analysis principal component regression and partial least squares methodologies for the simultaneous potentiometric titration of some amino acids. RSC ADVANCES., 6(74), , 69902-69908. Doi: 10.1039/c6ra09773a, (2016), (SCI-Expanded)
 • 7 ERZENGİN ÖMER UTKU, AKTAŞ AHMET HAKAN, Diagnostics of calibration methods model adequacy of UV based determinations. Journal of Chemometrics, 30(12), , 739-748. Doi: 10.1002/cem.2853, (2016), (SCI-Expanded)
 • 8 Filiz KİTİŞ, AKTAŞ AHMET HAKAN, Spectrophotometric Simultaneous Determination of Caffeine and Paracetamol in Commercial Pharmaceutical by Principal Component Regression Partial Least Squares and Artificial Neural Networks Chemometric Methods. CROATICA CHEMICA ACTA, 87(1), , 69-74. Doi: 10.5562/cca2214, (2014), (SCI-Expanded)
 • 9 AKTAŞ AHMET HAKAN, ERTOKUŞ GÜZİDE, Chemometric methods for the simultaneous spectrophotometric determination of caffeine theobromine and theophylline in tea. Asian Journal of Chemistry, 25(15), , 8333-8338. Doi: 10,14233, (2013), (SCI-Expanded)
 • 10 AKTAŞ Ahmet Hakan, Çalik AysegÜl Yilmaz, Optimization strategy for isocratic separation of halogenated phenols by reversed phase liquid chromatography with methanol-water mobile phase. Asian Journal of Chemistry, 25(15), , 8339-8342. Doi: 10.14233/ajchem.2013.14735A, (2013), (SCI)
 • 11 Ertokus Guzide Pekcan, AKTAŞ Ahmet Hakan, Simultaneous determination of allura red, tartrazine, sunset yellow and caramel in commercial product by potentiometry using chemometry. Revista de Chimie, 63(8), , 772-776. (2012), (SCI-Expanded)
 • 12 UĞUR ŞULE SULTAN, SARIIŞIK AYŞE MERİH, AKTAŞ AHMET HAKAN, Nano TiO2 based multilayer film deposition on cotton fabrics for UV protection fibers and polymers. Fibers and Polymers, 12(2), , 190-196. Doi: 10.1007/s12221-011-0190-5, (2011), (SCI-Expanded)
 • 13 UĞUR ŞULE SULTAN, SARIIŞIK AYŞE MERİH, AKTAŞ AHMET HAKAN, Nano Al2O3 multilayer film deposition on cotton fabrics by Layer by Layer deposition method. Materials Research Bulletin , 1202-1206. (2011), (SCI-Expanded)
 • 14 UĞUR ŞULE SULTAN, SARIIŞIK AYŞE MERİH, AKTAŞ AHMET HAKAN, The fabrication of nanocomposite thin films with TiO2 nanoparticles by Layer by Layer deposition method for multi functional cotton fabrics. Nanotechnology, 21(325603), , 1-8. (2010), (SCI-Expanded)
 • 15 UĞUR ŞULE SULTAN, SARIIŞIK AYŞE MERİH, AKTAŞ AHMET HAKAN, Uçar Çiğdem, ERDEN ÇAKMAKLI EMRE, Modifying of cotton surface with nano ZnO multilayer films by Layer by Layer deposition method. Nanoscale Research Letters , 1204-1210. Doi: 10.1007/s11671-010-9627-9, (2010), (SCI-Expanded)
 • 16 AKTAŞ AHMET HAKAN, ERTOKUŞ GÜZİDE, Spectral simultaneous determination of tartrazine allura red sunset yellow and caramel in drink sample by chemometric method. Reviews in Analytical Chemistry, 29(2), , 107-116. (2010), (SCI-Expanded)
 • 17 AKTAŞ Ahmet Hakan, GOKSU S., SPECTROMETRIC DETERMINATION OF LEVOFLOXACIN AND NORFLOXACIN IN TABLETS BY MULTIVARIATE CALIBRATION APPROACH. REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 29(2), , 81-91. (2010), (SCI)
 • 18 AKTAŞ Ahmet Hakan, AYDOGDU S., Calibration of Artificial Neural Network for Simultaneous Spectrometric Determination of Vanillin, Ethyl vanillin, Maltol and Ethyl Maltol in Food. CHEMIA ANALITYCZNA, 54(4), , 795-805. (2009), (SCI)
 • 19 ERTOKUS G. P. , AKTAŞ Ahmet Hakan, Potentiometric Determination of pK(a) Values of Benzoic Acid and Substituted Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 21(5), , 3825-3835. (2009), (SCI)
 • 20 AKTAŞ AHMET HAKAN, ERTOKUŞ GÜZİDE, Potentiometric determination of ibuprofen indomethacin and naproxen by artificial neural network calibration. Journal of Serbian Chemical Society, 73(1), , 87-95. (2008), (SCI-Expanded)
 • 21 ERTOKUS G. P. , AKTAŞ Ahmet Hakan, Ionization constants and partition coefficient of some antiinflammatory agents in non-aqueous nedia. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 20(4), , 3042-3048. (2008), (SCI)
 • 22 AKTAŞ AHMET HAKAN, Separation of some Halogenated Phenols by GC MS. Asian Journal of Chemistry, 19(2), , 1411-1414. (2007), (SCI-Expanded)
 • 23 AKTAŞ AHMET HAKAN, ŞANLI NURULLAH, ERTOKUŞ GÜZİDE, Spectrometric Determination of pKa Values for Some Phenolic Compounds in Acetonitrile Water Mixtures. Acta Chimica Slovenica, 2(53), , 214-218. (2006), (SCI-Expanded)
 • 24 AKTAŞ AHMET HAKAN, Şener Meltem, ERTOKUŞ GÜZİDE, Articial Neural Network calibration for the simultaneous determination of calcium and magnesium in natural watres. Revista de Chimie, 57(12), , 1287-1290. (2006), (SCI-Expanded)
 • 25 ERTOKUŞ GÜZİDE, AKTAŞ AHMET HAKAN, Spectrophotometric Determinatiın of pKa Values for some Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile Water Mixtures. Asian Journal of Chemistry, 18(3), , 2168-2178. (2006), (SCI-Expanded)
 • 26 AKTAŞ AHMET HAKAN, ERTOKUŞ GÜZİDE, Simultaneous Spectrophotometric Determination of Tartrazine Sunset Yellow and Allura Red in Commercial Products by Artificial Neural Network Calibration. Asian Journal of Chemistry, 18(3), , 2025-2031. (2006), (SCI-Expanded)
 • 27 AKTAŞ AHMET HAKAN, ŞEN GÜRSOY SONGÜL, YILMAZER MUSTAFA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Determination of Carboxylic Acids in Apple Juice by RPHPLC. Iranian Journal of Chemistry&Chemical Engineering, 24(1), , 1-6. (2005), (SCI-Expanded)
 • 28 DİNÇ ERDAL, AKTAŞ AHMET HAKAN, ÜSTÜNDAĞ ÖZGÜR, New HPLC Chemometric Approach for the Determination of Sunset Yellow and Tartrazine in Their Commercial Preparation. The Journal of AOAC International, 88(6), , 1748-1755. (2005), (SCI-Expanded)
 • 29 AKTAŞ AHMET HAKAN, YILMAZER MUSTAFA, Demirci Şahinde, Determination of Patulin in Apple Juice Produced in Isparta Turkey by HPLC witf Diode Array Detection. Journal of Food and Drug Analysis, 12(3), , 228-231. (2004), (SCI-Expanded)
 • 30 AKTAŞ AHMET HAKAN, YAŞAR SAMİM, Potentiometric Titration of some Hydroxylated Benzoic Acids and Cinnamic Acids by Artificial Neural Network Calibration. Acta Chimica Slovenica, 51(2), , 273-282. (2004), (SCI-Expanded)
 • 31 AKTAŞ AHMET HAKAN, Yaşar Gülsüm, ALSANCAK ABBASE GÜLEREN, Demirci Şahinde, Conductometric and Potentiometric Titration of some Hydroxylated Cinnamic Acids with Tetrabuthylammonium Hydroxide in Non Aqueous Media. Turkish Journal of Chemistry , 501-507. (2001), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Köksal Elif, Bayram Okan , GÖDE Fethiye, AKTAŞ Ahmet Hakan, Microencapsulation of vitamin E: Characterization of Complex Coacervation Conditions Using Response Surface Methodology. Sakarya University Journal of Science, 25(4), , 906-913. (2021), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 AKTAŞ AHMET HAKAN, Kimyacılar İçin İstatistik ve Kemometri(2021). PEGEM AKADEMİ, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!