KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet Hakan AKTAŞ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114080
E-Posta hakanaktas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahakan
ORCID ID 0000-0003-2327-4031
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 24.01.1986
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 23.03.1989
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 31.07.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC),Kemometri,Spektrofotometrik Analiz ,Yapay Sinir Ağları,Klasik En Küçük Kareler Kalibrasyonu
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Aktaş, AH., Kimyacılar İçin İstatistik ve Kemometri, Pegem Akademi Yayınları, Nisan 2021.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 A.Hakan Aktaş, Erdal Dinç, Güzide Pekcan, Özgür Üstündağ, Ayşegül Taş, 2007. Applications of Wavelets: Wavelet transform for the simultaneous predictions of the colorants in food products, Mathematical Methods in Engineering, 257-284. Springer.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çubuk, E., Alsancak, G., Aktaş, A.H., 2002. Aspartamın Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Tayini, Türkiye 7. Gıda Kongresi Kitabı, 363-370.
 • 2 Aktaş, A.H., Şen, S., Yılmazer, M., Çubuk, E., 2001. Elma Suyunda Organik Asitlerin RP HPLC ile Tayini, Kromatografik Yöntemler, 304-314.
 • 3 Aktaş, A.H., Tüzmen, N., 2001. Hyphenated Tekniklerin Kullanımının Nedenleri, Kromatografik Yöntemler, 293-303.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ertokuş, GP., Aktaş, AH., Bağrıaçık K., Bayram O., İstatistiksel Metotlarla Spektrofotometrik Olarak Renklendiricilerin Tayin Edilmesi, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Mayıs 2016, Isparta.
 • 2 Ertokuş, GP., Aktaş, AH., Tuğrul A., Yıldız M., Dört Ayrı Renk Maddesi İçeren Bir Şeker Numunesindeki Renklendiricilerin İstatistiksel Olarak Tayin Edilmesi, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Mayıs 2016, Isparta.
 • 3 Alkan, S., Aktaş A.H., Bazı Kozmetik Ürünlerdeki Renk Maddelerinin Kemometrik Yöntemlerle Tayini, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Mayıs 2016, Isparta.
 • 4 İ.Ersin Durmaz, Osman Baş, Güzide Pekcan Ertokuş, A.Hakan Aktaş,"Ticari Bir Numunede Bulunan Allura Red ve Brilliant Blue Maddelerinin Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi (PLS) İle Tayini", XII. Ulusal Spektroskopİ Kongresİ, 18-22 Mayıs,ANTALYA.
 • 5 Ertokuş,G.P., Aktaş, A.H., Allura Red, Sunset Yellow, Tartrazine ve Karamel Maddelerinin Ticari Bir Numunede Potansiyometrik Olarak PLS ile Tayini, 29.Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010,Zonguldak.
 • 6 Ertokuş, G.P., Aktaş, A.H., Toz İçecek Numunesinde Renk Maddelerinin Kemometrik Olarak Tayini, 29. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, Zonguldak.
 • 7 Göksu, S., Aktaş, A.H.,Levofloksasin ve Norfloksasin Maddelerinin Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemiyle Spektrometrik Tayini, 29.Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, Zonguldak
 • 8 Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, A.Hakan AKTAŞ,"Allura Red, Sunset Yellow, Tartrazine ve Karamel Maddelerinin Ticari Bir Numunede Potansiyometrik Olarak PCR ile Tayini", 5.ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, 21-25 HAZİRAN 2010, ERZURUM
 • 9 Uğur, Ş.S., Sarıışık M., Aktaş A.H., Layer-by-Layer Deposition of Anatase TiO2 Nanoparticles on Cotton Fabrics, 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 08-12 Haziran 2009 Eskişehir.
 • 10 Aktaş, A.H., Ertokuş, G.P., Allura Red, Sunset Yellow, Tartrazine ve Karamel Maddelerinin Spektrofotometrik Olarak PCR ile Tayini, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 • 11 Aktaş, A.H., Ertokuş, G.P., Bir Şeker Numunesinde Bulunan Üç Farklı Renk Maddesinin Spektrofotometrik Olarak Eş Zamanlı Tayini, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 • 12 Ertokuş, G.P., Aktaş A.H., Bir Şeker Numunesinde Bulunan Üç Farklı Renk Maddesinin Spektrofotometrik Olarak Tayini, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara
 • 13 Ertokuş G.P., Aktaş A.H., Ticari Bir Numunede Bulunan Renk Maddelerinin Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi (PLS) İle Tayini,XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 • 14 Aktaş,A.H., Ertokuş Pekcan, G., 'Potentiometric Determination of Ibuprofen, Indomethacin and Naproxen by Artificial Neural Network Calibration',XXII. Ulusal Kimya Kongresi ,2008,Kıbrıs.
 • 15 Aktaş,A.H., Ertokuş Pekcan, G.,' Potantiometric Determination of pKa Values for Halogenated Phenolic Compounds in Acetonitrile - Water ',XXII. Ulusal Kimya Kongresi ,2008,Kıbrıs.
 • 16 Ertokuş Pekcan, G.,Aktaş,A.H.,' Ionization constant and partition coefficient of some anti-flammatory agents in non aquous media',XXII. Ulusal Kimya Kongresi ,2008,Kıbrıs.
 • 17 Ertokuş Pekcan, G.,Aktaş,A.H.,' Simultaneous determination of consisting of three colorants in sugar by spectrophotometric methods',XXII. Ulusal Kimya Kongresi ,2008,Kıbrıs.
 • 18 Pekcan, H., Ertokuş Pekcan, G.,Aktaş,A.H.,' Substitue Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures',XXII. Ulusal Kimya Kongresi ,2008,Kıbrıs.
 • 19 Ertokuş, G.P., Aktaş, A.H.,2007. Benzoik Asit ve Halojenli Benzoik Asit Türevlerinin Potansiyometrik Yöntemle İyonlaşma Sabiti Tayini, 21.Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007. MALATYA, ANL042P.
 • 20 Ertokuş, G.P., Aktaş, A.H., 2007. Fenol ve Alkil Grubu İçeren Fenol Türevlerinin Potansiyometrik Yöntemle İyonlaşma Sabiti Tayini, 21 Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, MALATYA, ANL043P.
 • 21 Aktaş, A.H., Şener. M., Ertokuş, G.P., 2006. İçme sularında kalsiyum ve magnezyumun spektrofotometrik metotla simültane tayini ve yapay sinir ağları ile kemometrik analizi, III Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz, Çanakkale
 • 22 Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2005. Bazı Benzoik Asit Bileşiklerinin İyonlaşma Sabitlerinin Spektrofotometrik Metotla Tayini, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül - 4 Kasım, Kuşadası - İZMİR
 • 23 Aktaş, A.H., Pekcan, G., 2005. Bazı Anti-İnflammatory İlaçların Tetrabutilamonyum Hidroksit ile Susuz Ortamda Potansiyometrik Titrasyonları, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül - 4 Kasım, Kuşadası - İZMİR
 • 24 Aktaş, A..H., Şanlı, N.,Pekcan, G., 2004. " Bazı Fenol Bileşiklerinin İyonlaşma Sabitlerinin Spektrofotometrik Metotla Tayini" XVIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kars, AK 37.
 • 25 Aktaş, A.H., Pekcan, G., Ucun, F., 2004, " Halojenli Fenollerde Halojenin Elektornegatifliğinin Fenolün Titreşim Frekanslarına Etkisinin İncelenmesi" XVIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kars, AK 222.
 • 26 Şahin, Y., Perçin, S., Tüzmen, N., Aktaş, A.H., 2002. Polimer Karakterizasyonunda Sıvı Adsorpsiyon Kromatografisi, III. Ulusal Kromatografi Kongresi, 9-21 Haziran, Isparta
 • 27 Şanlı, N., Aktaş, A.H., Alsancak, G., 2002. Zayıf Asidik Bileşiklerin Ters Faz Sıvı Kromatografi ile Ayrımında Mobil Faz Polarite Parametresi ve pH'nın Alıkonmadaki Etkisi, III. Ulusal Kromatografi Kongresi, 9-21 Haziran, Isparta
 • 28 Aktaş, A.H., Tüzmen, N., 1999. FiberOptic Chemical Sensors (FOCS), Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu, 20-26 Haziran, Kuşadası-İzmir.
 • 29 Gündüz, T., Özkan, G., Öztaş, S.G., Aktaş, A.H., 1993. Benzoik asit ve Benzoik asit türevlerinin 2-Propanol ortamında Tetrabutilamonyum Hidroksit ve Trietilamin ile potansiyometrik ve kondüktometrik Titrasyonları" Kimya 93 KTÜ , Trabzon
 • 30 Gündüz, T., Özkan, G., Öztaş, S.G., Aktaş, A.H., Taştekin, M., 1993. "Bazı Doymamış Asitlerin Piridin Ortamında Kondüktometrik ve Potansiyometrik Titrasyonları" Kimya 93 KTÜ , Trabzon
 • 31 Gündüz, T., Özkan, G., Aktaş, A.H., Taştekin, M., 1993. "Karboksilli Asitlerin 2-Propanol ortamında Kondüktometrik ve Potansiyometrik Titrasyonları" Kimya 93 KTÜ , Trabzon
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Çay Tohumu ve Fındık Tohumu Yağlarının Mukayeseli Oksidasyonu" İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 "Türkiye Manyezit Yataklarından Çeşitli Magnezyum Bileşiklerinin Hazırlanması" Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Bahçeci S, Yüksek H, Ocak Z, et al. "Synthesis and non-aqueous medium titrations of some new 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives", Acta Chim Slov. 49(4):783-+ 2002
 • 2 Bahçeci S, Yüksek h, oCAK z, et al., "Synthesis and potentiometric titrations of some new 4-(benzylideneamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives in non-aqueous media", Collect Czech Chem C 67 (8):1215-1222, 2002
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bazı İlaç Numunelerindeki Losartan ve Hidroklorotiyazid'in Farklı Analitik Yöntemlerle Belirlenmesi (Abdulhakeem Abdullah Mohammed AL-BAZI).
 • 2 Kolesterol Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaç Etken Maddelerin Kemometrik Yöntemlerle Tayini (Ümit UÇAR).
 • 3 Kozmetik Ürünlerde Bulunan Bazı Ağır Metallerin Kemometrik Yöntemlerle Belirlenmesi, (Çağla AYDIN).
 • 4 Reflü tedavisinde kullanılan bazı ilaç etken maddelerin kemometrik yöntemlerle tayini (Hande Havva TOPRAK ÇİÇEK)
 • 5 Bazı Antibiyotik İlaç Numunelerinin Pcr Ve Pls İle Hplc Ve/veya Spektrofotometrik Tayinleri (Ayşe Mine SARIDAĞ)
 • 6 Toz içecek Numunelerinde Bulunan Bazı Renklendirici Maddelerin ICA-ANN Yöntemi Yardımıyla Kemometrik Olarak Tayinleri (Ümran ÖZER)
 • 7 Demir ve Alüminyumun Doğal Sularda UV Spektrofotometrik Tayini İçin Yöntem Geliştirilmesi ve Elde Edilen Verilerin Kemometrik Kalibrasyon Yöntemleri ile Değerlendirilmesi ( Bengisu MUTLUTÜRK)
 • 8 Bazı Kozmetik Ürünlerinde Renklendirici Maddelerin Kemometrik Yöntemlerle Tayinleri (Seda ALKAN)
 • 9 Çeşitli ligandları kullanarak Fe3+, Al3+ ve Cu2+ bir arada spektrofotometrik tayini için yöntem geliştirilmesi ve elde edilen verilerin en küçük kareler kalibrasyon yöntemi (PLS) ve temel bileşen regresyon (PCR) yöntemi ile değerlendirilmesi (Ahmet KABA)
 • 10 Bazı Antihipertansif İlaç Numunelerinin PCR ve PLS ile Spektrofotometrik Tayinleri ( Yaşar EMİR).
 • 11 Bazı antidepresan ilaç numunelerinin PCR ve PLS ile spektrofotometrik tayinleri (Nuray AYTEKİN)
 • 12 İlaç numunelerinde Kodeın ve Asetominofen'in kemometrik yöntemlerle tayinleri (Sercan Ömer UYGUN)
 • 13 İlaç Numunelerinde Amilorid Hidroklorid ve Hidroklorotiyazid'in Kemometrik Yöntemlerle Tayinleri (İkbal Demet ÜNLÜ)
 • 14 Bir Toz İçecek Numunesinde Bulunan Renk Maddelerinin Spektrofotometrik Yöntemle Simultane Tayini (Hasan NAZİK)
 • 15 İlaç Numunelerinde Kafein ve Metamizol'ün Kemometrik Yöntemlerle Tayinleri (Ekrem ÇAKAL)
 • 16 İlaç Numunelerinde Kafein ve Parasetamol'ün Kemometrik Yöntemlerle Tayinleri (Filiz KİTİŞ)
 • 17 Çay Numunesinde Bulunan Metilksantin Türevlerinin UV Spektrofotometrisi ile Simultane Tayini (Hülya PEKCAN)
 • 18 Siyanisitler İçeren Gümüş Cevherlerinin Siyanür Liçinde Siyanisit-Çözünme Kinetiği İlişkisi ve Gümüş Çözünme Veriminin Artırılması (Sermin GÖKSU)
 • 19 Gıdalar İçindeki Maltol, Etil maltol, Vanilin ve Etil vanilinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Kalibrasyonu ve Simultane Spektrofotometrik Analizleri (Sibel AYDOĞDU)
 • 20 İçme Sularında Kalsiyum ve Magnezyumun Spektrofotometrik Metotla Tayini ve Yapay Sinir Ağları ile Kemometrik Analizi (Meltem ŞENER)
 • 21 Styrax Officinalis Tohumlarından Bazı Ekstraktif Bileşiklerin İzolasyonu ve Bu Bileşiklerin Yapılarının Tanımlanması (Hasan Fatih MUTLU)
 • 22 Benzoik Asit Bileşiklerinin pK Değerlerinin UV Spektroskopisi Yoluyla Tayini (Güzide PEKCAN)
 • 23 Halojenli Fenollerin Kromatografik Ayrılması (Ayşegül YILMAZ ÇALIK)
 • 24 Meyve Sularında Patulinin HPLC İle Tayini (Mustafa YILMAZER)
 • 25 Bazı Sinnamik Asitlerin Susuz Ortamlarda Konduktometrik ve Potansiyometrik Olarak Titrasyonları (Gülsüm YAŞAR)
 • 26 Siyanürasyon İle Gümüş Eldesinde Çeşitli Parametrelerin Araştırılması (Mehmet DOLUNAY)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Yapay Karışımlar İçindeki Amino Asitlerin Kemometrik Tayini (Sermin GÖKSU).
 • 2 Gıda Ürünlerindeki Renk Maddelerinin UV-Görünür Alan Spektroskopisi, Potansiyometri ve Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi ile İncelenmesi ve Elde Edilen Verilerin Çoklu Kemometrik Yöntemlerle Değerlendirilmesi(Güzide Pekcan ERTOKUŞ).
 • 3 Çok Tabakalı Kaplama Yöntemi ile Tekstil Materyallerinin Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi(Şule Sultan UĞUR).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Çeşitli Gıdalarda Bulunan Flavonollerin Spektrofotometrik Yöntemle Kemometrik Tayinleri (Berna YÜCEBAŞ)
 • 2 Kozmetik ürünlerinde bulunan bazı ağır metallerin kemometrik yöntemlerle miktarlarının belirlenmesi konulu proje Çağla AYDIN'la beraber tamamlanmıştır.
 • 3 Reflü tedavisinde kullanılan bazı ilaç etken maddelerin kemometrik yöntemlerle tayini konulu proje Hande Havva TOPRAK ile beraber tamamlanmıştır.
 • 4 Bazı Ağrı Kesici Etken Maddelerin Infrared Spektroskopisi veya Uv-Vis Görünür Alan Spektroskopisi ile Kemometrik Tayinleri (Halil Orhun ŞAHİN)
 • 5 Bazı Antibiyotik İlaç Numunelerinin Pcr Ve Pls İle Hplc Ve/veya Spektrofotometrik Tayinleri konulu proje Ayşe Mine SARIDAĞ ile beraber tamamlanmıştır.
 • 6 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 3406-YL1-12 No'lu "Demir ve Alüminyumun Doğal Sularda UV Spektrofotometrik Tayini İçin Yöntem Geliştirilmesi ve Elde Edilen Verilerin Kemometrik Kalibrasyon Yöntemleriyle Değerlendirilmesi" konulu proje Bengisu MUTLUTÜRK ile birlikte sürdürülerek tamamlanmıştır.
 • 7 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen 4069-YL1-14 Nolu "Bazı Antihipertansif İlaç Numunelerinin PCR ve PLS ile Spektrofotometrik Tayinleri" yüksek lisans projesi Yaşar EMİR ile birlikte sürdürülerek tamamlanmıştır.
 • 8 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen 3405-YL1-12 No'lu "Çeşitli ligandları kullanarak Fe3+, Al3+ ve Cu2+ bir arada spektrofotometrik tayini için yöntem geliştirilmesi ve elde edilen verilerin en küçük kareler kalibrasyon yöntemi (PLS) ve temel bileşen regresyon (PCR) yöntemi ile değerlendirilmesi" konulu proje Ahmet KABA ile beraber tamamlanmıştır.
 • 9 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Yapay Karışımlar İçindeki Amino Asitlerin Kemometrik Tayini" adlı araştırma,Sermin GÖKSU ile birlikte tamamlanmıştır.
 • 10 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen 3681-YL1-13 No'lu "Bazı Antidepresan İlaç Numunelerinin PCR ve PLS ile Spektorofotometrik Tayinleri" konulu proje Nuray AYTEKİN ile beraber tamamlanmıştır.
 • 11 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen 2945 -YL-11 nolu "İlaç numunelerinde Kodein ve Asetaminofen'in Kemometrik Yöntemlerle Tayinleri" konulu proje Sercan Ömer Uygun ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 12 İlaç Numunelerinde Kafein ve Metamizol'ün Kemometrik Yöntemlerle Tayinleri, BAP-Yüksek Lisans Projesi, Proje No:2771-YL-11, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.Ekrem ÇAKAL ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 13 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen 2944 -YL-11 nolu "İlaç numunelerinde Amilorid Hidroklorit ve Hidroklorotiyazid'in Kemometrik Yöntemlerle Tayini" konulu proje İkbal Demet Ünlü ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 14 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "İlaç numunelerinde kafein ve parasetamol'ün kemometrik yöntemlerle tayinleri" adlı araştırma,Filiz KİTİŞ ile birlikte tamamlanmıştır.
 • 15 Çok Tabakalı Kaplama Yöntemi ile Tekstil Materyallerinin Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi, BAP-Doktora Projesi, Proje No:1814-D-09, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2009. Şule Sultan Uğur ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 16 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Çay numunesinde bulunan metilksantin türevlerinin UV spektrofotometresi ile simültane tayinleri" adlı araştırma,Hülya PEKCAN ile birlikte tamamlanmıştır.
 • 17 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Siyanisitler İçeren Gümüş Cevherlerinin Siyanür Liçinde Siyanisit-Çözünme Kinetiği İlişkisi ve Gümüş Çözünme Veriminin Artırılması" adlı araştırma,Sermin GÖKSU ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 18 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Gıdalar içindeki Maltol, Etil maltol, Vanilin ve Etil vanilinin yapay sınır ağları yöntemiyle kalibrasyonu ve simultane spektrofotometrik tayinleri " adlı araştırma, Sibel Aydoğdu ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 19 Süt Ürünlerindeki Renk Maddelerinin HPLC, Potansiyometri ve UV Spektroskopi ile Bir Arada Yapılması ve Verilerin Kemometrik Olarak İncelenmesi, SDÜ-1404-M-06, Proje Yöneticisi, Tamamlandı.
 • 20 TBAG-HD/221 (106T720) No' lu "Benzoik Asit ve Fenolik Maddelerin Türevlerinin Potansiyometrik Yöntemle pKa Tayini" TÜBİTAK-Hızlı Destek Programı, 2006, tamamlandı.
 • 21 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Su Örneklerindeki Kalsiyum ve Magnezyumun Spektrofotometrik Metotla Tayini ve Verilerin Yapay Sınır Ağları Yöntemiyle Değerlendirilmesi " adlı araştırma, Meltem Şener ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 22 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Benzoik Asit Bileşiklerinin pK Değerlerinin UV Spektroskopisi Yoluyla Tayini" adlı araştırma, Arş. Gör. Güzide Pekcan ile birlikte tamamlanmıştır
 • 23 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Spektrofotometrik pK Tayini" konulu Münferit Araştırma Projesi Öğr. Gör. Nurullah Şanlı ve Arş. Gör. Güzide Pekcan ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 24 Aktaş, H., Başyiğit, C., Ürgüp, M. N., Kılınçarslan, Ş. ve Çankıran, O. Yalvaç Pisidi Antiocheia Kentinde Kullanılan Tuğla ve Bağlayıcı Malzemelerin Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, SDÜ AF-462, Sonuç Raporu, 26 s.,Isparta.
 • 25 Meyve Sularında Patulinin HPLC İle Tayini konulu araştırma projesi Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa YILMAZER ile birlikte sürdürülerek tamamlanmıştır.
 • 26 Bazı Sinnamik Asitlerin Susuz Ortamlarda Konduktometrik ve Potansiyometrik Olarak Titrasyonları konulu araştırma projesi Yüksek Lisans Öğrencisi Gülsüm YAŞAR ile birlikte sürdürülerek tamamlanmıştır
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İzmir - Arapdağı Epidermal Altın Cevherinin Konvansiyonel ve Kolon Flotasyonu ile Zenginleştirilmesi " konulu araştırma projesi üzerindeki çalışmalar Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emin Cafer ÇİLEK ve Yrd. Doç. Dr. Ata Utku AKÇİL ile birlikte sürdürülmüş ve tamamlanmıştır.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 First International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Ulusal Kromatografi Kongresi
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü TUBİTAK 2014 (Aktaş, A.H., Pekcan, H. 2013. Chemometric methods for the simultaneous spectrophotometric determination of caffeine, theobromine and theophylline in tea, Asian Journal of Chemistry, 25(15), 8333-8338.)
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü TUBİTAK 2014 (Aktaş, A.H., Çalık A.Y,2013. Optimization strategy for isocratic separation of halogenated phenols by reversed phase liquid chromatography with methanol-water mobil phase, Asian Journal of Chemistry,25(15), 8339 - 8342.)
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü TUBİTAK 2011(Şule S. Uğur, Merih Sarıışık, A. Hakan Aktaş, 2011. Nano-TiO2 Based Multilayer Film Deposition on Cotton Fabrics for UV-Protection Fibers and Polymers, Fiber and Polymers.Vol 12 No 2, 190-196.)
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü TUBİTAK 2011 (Ş.S. Uğur, M. Sarıışık, A.H. Aktaş,2011. Nano-Al2O3 Multilayer Film Deposition on Cotton Fabrics by Layer-by-Layer Deposition Method, Materials Research Bulletin, 46, 1202-1206.)
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü TUBİTAK 2010 (Uğur, Ş.S., Sarıışık, M., Aktaş, A.H., Uçar, M.Ç., Erden, E., 2010. Modifying of Cotton Surface with Nano-ZnO Multilayer Films by Layer-by-Layer Deposition Method, Nanoscale Research Letters, 5:1204-1210.)
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü TUBİTAK 2010 (Şule S. Uğur, Merih Sarıışık, A. Hakan Aktaş, 2010. The Fabrication of Nanocomposite Thin Films with TiO2 Nanoparticles by Layer-by-Layer Deposition Method for Multi-functional Cotton Fabrics, Nanotechnology, 21(2010)325603:1-8.)
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü TUBİTAK 2008 (Ertokuş, G.P., Aktaş, A.H., 2008. Ionization Constants and Partition Coefficient of some Antiflammatory Agents in Non-Aqueous Media, Asian Journal of Chemistry, 19(2) 1411-1414).
 • 8 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü TUBİTAK 2008 (Aktaş, A.H.,Ertokuş, G.P., 2008. Potentiometric determination of ibuprofen, indomethacin and naproxen using an artificial neural network calibration, Journal of the Serbian Chemical Society, 73(1) 87-95.
 • 9 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü TUBİTAK 2007 (Aktaş, A.H., 2007. Seperation of Some Halogenated Phenols by GC-MS, Asian Journal of Chemistry, 19(2) 1411-1414).
 • 10 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2006 (Dinç, E., Aktaş, A. H., Üstündağ, Ö, 2005. New HPLC-Chemometrıc Approach For The Determination Of Sunset Yellow And Tartrazine In Their Commercial Preparation,The Journal of AOAC International, 88(6):1748-1755)
 • 11 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2006 (Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2006. Spectrophotometric Determination of pKa Values for some Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures, Asian Journal of Chemistry, 18(3) 2168-2178)
 • 12 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2006 (Aktaş, A.H., Pekcan. G., 2006. Simultaneous Spectrohotometric Determination of Tartrazine, Sunset Yellow and Allura Red in Commercial Products by Artificial Neural Network Calibration, Asian Journal of Chemistry, 18(3) 2025-2031)
 • 13 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2006 (Aktaş, A.H., Şanlı, N, Pekcan. G., 2006. Spectrometric Determination of pKa Values for Some Phenolic Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures, Acta Chimica Slovenica, 53, 214-218)
 • 14 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK 2004 (Aktaş, A.H., Yılmazer, M., Demirci, Ş., 2004.Determination of Patulin in Apple Juice Produced in Isparta, Turkey by HPLC with Diode Array Detection, Journal of Food and Drug Analysis, 12(3), 228-231)
 • 15 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK , 2004 (Aktaş, A.H., Yaşar, S., 2004. Potentiometric Titration of some Hydroxylated Benzoic Acids and Cinnamic Acids by Artificial Neural Network Calibration. Acta Chimica Slovenica, 51(2), 273-282)
 • 16 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2001 (Aktaş,A.H., Yaşar, G., Alsancak,G., Demirci,Ş., 2001. Conductimetric and Potentiometric Titration of Some Hydroxylated Cinnamic Acids with Tetrabutylammonium Hydroxide in Non-Aqueous Media, Turkısh Journal of Chemistry 25, 501-507)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Current Medicinal Chemistry
 • 2 Analytical Letters
 • 3 Analytical Methods
 • 4 Talanta
 • 5 RSC Advanced
 • 6 Food Chemistry
 • 7 Analytical Methods
 • 8 Scientific Research and Essays
 • 9 Journal of AOAC
 • 10 Chemical Papers
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Scientific Perspectives
 • 2 Chemistry International
 • 3 JAST
 • 4 African Journal of Agricultural Research
 • 5 Eurasion Journal of Analytical Chemistry
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı 2017 - Devam ediyor
 • 2 2000-2003 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı2000 - 03/02/2005
VERDİĞİ DERSLER
Analitik Kimya I
Analitik Kimya II
Analitik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
Analitik Kimyanın Teorik Temelleri
Analiz Sonuçlarının İstatiksel Değerlendirilmesi
Biyosensörler
Enstrümantal Analiz I
Enstrümantal Analiz II
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Kimyacılar İçin Matematik
Modern Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi
Susuz Ortam Reaksiyonları
Tekstil Kimyası
Yakıtlar Teknolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!